Lone Kastholm

arbejdsmiljonet.dk

Lone Kastholm

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø

- visioner for sundhed og sikkerhed i 2020

Lone Kastholm, ATP

SSID konference 2009


• Oprettet i 1964

•700 ansatte

• Kundegrundlag 4,4 mill. og dermed Danmarks største pensionsordning

Løser følgende opgaver:

Om ATP

• ATP ordningen

• Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

• Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

• Barsel.dk

• DA-Barsel

• FerieKonto

• Finansieringsbidrag

• Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

• Lønmodtagernes Garantifond (LG)

• Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)

• Den Særlige Pensionsopsparing (SP


Rammer Livsbalance for arbejdsmiljø i ATP

• ATP er arbejdsmiljøcertificeret (OHSAS 18001) siden 2003 og er på vej mod 2.

recertificering i maj 2009

• Arbejdsmiljø i ATP er organiseret i HR

• HR består pt. af 14 medarbejdere og er repræsenteret i topledelsen

• ATP’s adm. direktør er formand for arbejdsmiljøudvalget

• Der arbejder fast halvanden ressource på arbejdsmiljø i ATP + den lovpligtige

arbejdsmiljøorganisation


Livsbalance

På vejen mod verdensklasse….

• Vi konstaterer gang på gang, at når alt kommer til alt, så ligger der et stort

forretningsaktiv i medarbejderne

• Høj personaleomsætning, demotiverede medarbejdere, lavt

kompetenceniveau, lav forandringskapacitet – hvis det var hverdagen, så

var vi ”out of business” i løbet af ingen tid

• Vi er ikke i tvivl: Motiverede, engagerede, stolte, veluddannede

medarbejdere, har det bedst, og giver derved bedre kundebetjening, mere

effektiv produktudvikling, ….


Livsbalance som strategisk fokusområde

ATP-koncernens strategikort 2010

Nøglefaktor Strategisk fokus Resultatmål

Kunder

Forretningsprocesser

Medarbejdere

Økonomi

• ATP vil gerne være i verdensklasse.

• Dette kræver toppræstationer fra alle

• Livsbalance er en forudsætning for et godt resultat

• Satte livsbalancen på agendaen

• Vi startede i toppen

• Livsbalanceprogram

5. Toppræstationer af

suveræne medarbejdere og

ledere gennem udfordringer,

stolthed og livsbalance

5. På hver af følgende målinger skal der

minimum opnås:

• Tilfredshed og motivation, indeks 80(79)

• Nærmeste leder, indeks 80(83)

• Arbejdsbetingelser, indeks 80(79)


Hvad handler Livsbalance livsbalance - familie/arbejdsliv i ATP om? og flesibilitet

Det handler om:

- Det hele liv og om at få hverdagen til hænge sammen

- Balance i arbejdslivet og mellem arbejdslivet & privatlivet

- Fleksibilitet og om indflydelse over egen balance

Livsbalanceprogrammet er et tilbud til alle medarbejdere

hvor ATP skaber rammerne og medarbejderen skaber indholdet


Livsbalanceprogram

Livsbalance

ServiceServicetilbudtilbud

OrganisationsOrganisationsudviklingudvikling

Livsbalance

Sundhed

Sundhed

Familie

Familie

og

og

Privatliv

Privatliv


Livsbalanceprogram

Livsbalance

Eksempler på organisationsudviklingstiltag i ATP

ATPakademiet

Balanceakademiet

Ledelsesakademiet

Kommunikationsakademiet

Aktiv Aktiv CV-pleje --de de 4 akademier

MTU, MTU, KTU KTU

Perspektivsamtaler

5 kompetenceudviklingsdage

Coaching

Novalis’ trivselsprofil


Livsbalance

Livsbalanceprogram

Eksempler på Arbejdsliv/privatliv i ATP

Hjemmearbejdsplads

Fleksibel arbejdstid

Børnerum

Aktiv Aktiv ferie ferie

Seniorordninger


Livsbalance

Livsbalanceprogram

Eksempler på Sundhed i ATP

Økologisk Kantine

MOVE MOVE – motion motion i i arbejdstiden

Motionsrum

Helbredssikring

Arbejdsmiljøcertificeret


Livsbalance

Livsbalanceprogram

Eksempler på Servicetiltag i ATP

Mad Mad med med hjem hjem

Frisk Frisk fisk fisk

Frisør Frisør

Bibliotek

Personaleforening


Livsbalance

Livsbalanceprogram – virker det?

Medarbejdertilfredshed 2008 2007 2006 2005 2004

Arbejdsglæde

(Tilfredshed og motivation)

79 77 74 72

Nærmeste leder 83 83 83 78 76

Arbejdsbetingelser 79 78 78 74 76

Benchmarking 2008

Arbejdsglæde på indeks 79 – mod indeks 71 for alle danske medarbejdere

Nærmeste leder på indeks 83 – mod indeks 69 for alle danske medarbejdere

Arbejdsbetingelser på indeks 79 – mod indeks 71 for alle danske medarbejdere

Fravær: er i 2008 1,8 % på korttidssygdom et fald 23% fra 2007 og fravær i alt er 2,7% et

fald på 10% fra året før.

69


Livsbalance

Livsbalanceprogram – Gør det en forskel?

Priser

• Work life balance – specialpris fra GPW 2008

• Danmarks sundeste frokostløsning 2008

• Danmarks mest familievenlige arbejdsplads 2007

• Danmarks mest familievenlige chef 2007


SLUT

More magazines by this user
Similar magazines