Miljøretten - Ebog.dk

samples.pubhub.dk

Miljøretten - Ebog.dk

Indholdsfortegnelse

14

4.3.4 Sporbarhed og mærkning ............................................................................... 305

4.3.4.1 Anvendelsesområde og udvalgte definitioner .................................................306

4.3.4.2 Krav om sporbarhed og generelle mærkningskrav .......................................306

4.3.4.3 Særlige mærkningskrav for genmodificerede fødevarer og foder ............307

4.3.4.3.1 Mærkning af genmodificerede fødevarer ....................................308

4.3.4.3.2 Mærkning af genmodificeret foder ................................................309

4.3.4.3.3 Anvendelse af tærskelværdien ........................................................309

4.3.4.3.4 Nationalt råderum ...............................................................................310

4.3.5 Forordningen om grænseoverskridende overførsler af GMO’er ............. 311

4.3.5.1 Anvendelse ...................................................................................................................311

4.3.5.2 Eksport til tredjelande ...............................................................................................312

4.3.5.2.1 GMO’er bestemt til udsætning i miljøet ........................................312

4.3.5.2.2 GMO’er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer mv. ..312

4.3.5.2.3 GMO’er bestemt til indesluttet anvendelse .................................313

4.3.5.3 Uforsætlig grænseoverskridende overførsel af GMO’er ..............................313

4.3.5.4 Den internationale informationsprocedure .......................................................314

4.4 National lovgivning .................................................................................................... 314

4.4.1 Genteknologiloven ........................................................................................... 315

4.4.1.1 Godkendelsesordninger ...........................................................................................318

4.4.1.1.1 Forskning, udstilling og anden informationsformidling ........319

4.4.1.1.2 Produktion ..............................................................................................319

4.4.1.1.3 Udsætning ..............................................................................................321

4.4.1.1.4 Generelle bestemmelser .....................................................................322

4.4.1.2 Høring, tilsyn og klage ..............................................................................................323

4.4.1.3 Gebyr ..............................................................................................................................324

4.4.1.4 Transport og import af genetisk modificerede organismer .........................325

4.4.1.5 Grænseoverskridende overførsler, sporbarhed og mærkning ...................326

4.4.1.6 Lovforslag til gennemførelse af miljøansvarsdirektivet ................................327

4.4.2 Sameksistens ..................................................................................................... 328

4.4.2.1 Lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder ............................329

4.4.2.1.1 Godkendelse af dyrkning ..................................................................329

4.4.2.1.2 Dyrkningsafstand .................................................................................330

4.4.2.1.3 Dyrkningsintervaller ...........................................................................330

4.4.2.1.4 Håndtering ..............................................................................................331

4.4.2.1.5 Information .............................................................................................331

4.4.2.1.6 Kompensationsordning .....................................................................331

4.4.2.2 Erstatningsretlige aspekter ved sameksistensreglerne ...................................333

Kapitel 5 ............................................................................................................................... 335

Landtransport af farligt gods

5.1 Internationale instrumenter, definitioner og virkemidler ..................................... 335

5.1.1 ADR‐konventionen .......................................................................................... 336

5.1.2 RID‐bilaget til COTIF‐konventionen ............................................................ 338

5.1.3 Baselkonventionen mv. ................................................................................... 339

5.1.4 IAEA‐retningslinjer ......................................................................................... 340

5.1.5 Den Orange Bog ............................................................................................... 340

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

More magazines by this user
Similar magazines