Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

lo.dk

Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

Figur 11. – Kapacitetsunderudnyttelse i industrien

Kilde: Ecofins web site, indikatorer for euroområdet

Dette produktionsgab bekræftes af den lave kapacitetsudnyttelse i industrien.

Produktionsvirksomheder i Euro-zonen producerer kun 82 % af deres fulde kapacitet.

Dette betyder at investeringerne fortsat er lave. For virksomheder afhænger investeringsbeslutninger

primært af, om der er tilstrækkelig indenrigsefterspørgsel i økonomien

til at få afsat deres produkter. De afhænger også af psykologiske faktorer, såsom

arbejdstagernes følelse af økonomisk sikkerhed, der er baseret på job- og lønudviklingen

(ILO, 2004).

2.5. Betalingsbalancestatus for de løbende poster

Der har i den europæiske debat været stort fokus på underskud på statsbudgetterne.

Der er f.eks. medlemslande, der ikke efterlever den såkaldte stabilitets- og vækstpagt,

der kræver budgetbalance eller overskud. Lande med meget store budgetunderskud

betegnes som en alvorlig trussel mod den økonomiske stabilitet i EU.

Men hvis man også tager andelen af opsparing i husstande og virksomheder med i betragtning,

bliver billedet et helt andet. Ensidigt fokus på det offentlige forbrug er - i

bedste fald - en meget ensidig analyse.

20

More magazines by this user
Similar magazines