Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

lo.dk

Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

Figur 18. Forbindelsen mellem økonomisk vækst og beskæftigelse

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0

58,0

57,0

26

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kilde: Benchmarking Working Europe 2005

employment rate real GDP growth

Selvom produktivitetsvæksten er vigtig mhp. at højne levestandarden - som måles i

realvæksten i BNP - følges de to som regel ad. Dette illustreres ved ovenstående figur,

hvor væksten i realt BNP følger næsten samme kurve som produktiviteten i figur 17.

Et lands konkurrencedygtighed måles bedre på baggrund af en samlet vurdering af

BNP-vækst og beskæftigelse. Normalt følges de ad over en længere periode. En mulig

fortolkning af figur 18 er, at selvom EU fra år 2000 gik ind i en periode med lav

vækst, er der blevet skabt nye jobs. Der er ikke noget der peger på en vækst uden beskæftigelse

i EU. Hvordan kan denne stigning i jobs så forklares? En mulig forklaring

er betydningen af løntilbageholdenhed. Europa har haft en lang periode med løntilbageholdenhed.

Dette har øget incitamentet til at ansætte mere personale frem for at investere

mere i maskiner (Benchmarking Working Europe 2005). Dette er dog ikke noget

argument for, at forfølge løntilbageholdenhedspolitikker yderligere i EU. Tværtimod

- selvom et eller to lande i eurozonen kan drage fordel af den efterspørgselsdynamik,

der er tilbage i resten af eurozonen og samtidig udøve løntilbageholdenhed,

ville det ikke virke, hvis alle landende besluttede at gøre det på samme tid. En paneuropæisk

strategi for lønnedskæringer i EU ville få efterspørgselen i eurozonen til at

styrtdykke, og selve grundlaget for vækst ville forsvinde.

Desuden har virksomhederne samlet arbejdskraft i lande, som har haft økonomisk

nedgang og fald i efterspørgselen i håbet om en hurtig bedring af økonomien. Figuren

nedenfor viser forskelligheden i EU-landene. Den økonomiske vækst har været meget

forskellig i EU-landene i de første fem år af ØMU’ens levetid (Morley et al 2004).

5

4

3

2

1

0

-1

More magazines by this user
Similar magazines