Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

lo.dk

Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO

Figur 21. Investeringer og arbejdsløsheden i EU-15

38

Investment and unemployment - EU15

12

10

8

6

4

2

0

%

Investment share of GDP

Unemployment rate Investment and unemployment - EU15

Unemployment rate

1960 65 70 75 80 85 90 95 2000

25 %

23

21

19

17

15

Investment share of GDP

European Economy no. 4, 2002

Figur 21 påviser en tydelig forbindelse mellem investeringer som andel af GDP og

arbejdsløsheden. Denne tendens er bemærkelsesværdigt stabil (siden først i tresserne).

Figur 21 indikerer, at når investeringernes andel af BNP øges, forekommer der et tilsvarende

fald i arbejdsløshedsprocenten. En nyere undersøgelse viser, at en kombineret

investeringsstrategi på nationalt- og EU-plan kunne medvirke til stor vækst i EU og

skabe op til 4 millioner nye jobs inden 2010 (AE Rådet 2005).

På baggrund af de resultater vi her er kommet frem til, vil vi gå videre med nogle

mere præcise makroøkonomiske anbefalinger. Deres formål er, at etablere en politisk

sammensætning, der kan understøtte en ikke-inflationsfremmende bæredygtig vækst,

som kan lukke kløften mellem reel og potentiel vækst. Vi vil have EU’s økonomi til at

arbejde hurtigere og hårdere mhp. at nedbringe høj arbejdsløshed.

4.4. Anbefalinger til makroøkonomisk politik

ECB’s målsætning om at holde prisstabiliteten under eller tæt på de 2 % er for rigid.

Eurozonen er et heterogent monetært område, som man også kan se ud fra produktivitetsniveauerne

i de forskellige lande. Området er kendetegnet ved forskellige industrielle

udgangspunkter, forskellige velfærdssystemer og divergerende investeringsniveauer.

Kort sagt er eurozonens medlemmer ikke økonomisk konvergente (Conway et

al. 2005). Dette nødvendiggør en større bevægelsesfrihed for ECB med henblik på at

undgå at glide ned på et renteniveau, der er tæt på 0 % og dermed deflation. Denne

risiko vil øges, hvis ECB fortsat afholder sig fra at sænke renten, eftersom spændet

mellem reel og potentiel vækst bliver stadig større.

Prisstabilitetsmålsætningen på 2 % kunne have gavn af en mere fleksibel tilgang, der

levner plads til afvigelser.

Som denne rapport viser, udnytter ECB ikke det fulde vækstpotentiale i EU’s økonomi.

Set fra en økonomisk synsvinkel er dette uklogt, og set fra en arbejdstagersynsvinkel

er det uacceptabelt. Derfor burde ECB skabe noget spillerum for økonomisk vækst

More magazines by this user
Similar magazines