REGNVANDSFOREDRAG - Det Danske Haveselskab

haven.nn5.dk

REGNVANDSFOREDRAG - Det Danske Haveselskab

REGNVANDSFOREDRAG

PER MALMOS

Per Malmos, Anlægsgartner, medindehaver

af Anlægsgartnerfirmaet P. Malmos A/S

LÆRKE KIT NIELSEN

Lærke Kit Nielsen, Landskabsarkitekt

Ved Andebakken 8, 1. sal tv, 2000

Frederiksberg

Tlf: 21644865

Mail: laerkekit@dsr.life.ku.dk

FOREDRAG: REGNVANDSLØSNINGER I

PRIVATE HAVER

I foredraget gives inspiration og information

for private som gerne vil håndtere regnvand

på deres egen grund, i stedet for at sende det

i kloakken. Der kommes med forslag til

hvordan man kan: Nedsive, fordampe og

Hovedgaden 92, Ubby, 4490 Jerslev. Tlf.: 59

59 53 42, e-mail:per@pmalmos.dk.

Se referencer/billeder på: www.pmalmos.dk

FOREDRAG: GRØNNE TAGE

Diasshow og underholdende fortælling om

etablering af grønne tage, herunder

underlag, plantemedie,

plantesammensætning, opbygning, pleje

og meget mere. Tiden kan tilpasses Jeres

ønsker.

forsinke det regnvand, som falder på ens

grund. Muligheder illustreres med

inspirerende fotos og tegninger.

Foredraget skal gerne give mod på, at

komme i gang i egen have og er derfor meget

lavpraktisk orienteret. Det forklares hvordan

man kan anlægge: faskiner, regnbede,

grønne tage, permeable belægninger,

regnvandstønder m.m. Det illustreres hvor

store vandmængder, der falder på en grund

ved en bestemt millimeter regnbyge og hvor

store f.eks. et regnbed skal være for at kunne

rumme vandet.

Foredraget kan gøres længere eller kortere

efter Jeres ønske.

PRIS:

Fra 1500 kr.+ transport. Ring og lad os snakke

om det.

ANNE BAY

Anne Bay, hortonom, havearkitekt, gartner

og haveskribent.

Vidjekær 11, Gram, 8660 Skanderborg, tlf.

8657 0369, mob. 2679 0369.

E-mail: annebay@profibermail.dk

Hjemmeside: www.havearkitekt-annebay.dk

Uddannelse: K.U. Life (Tidl. KVL) og Beder

Gartnerskole. Tidl. havekonsulent i

Haveselskabet. Erfaren foredragsholder.

FOREDRAG: OPSAML OG GENBRUG

REGNVANDET I HAVEN

Anne giver forslag til, hvordan det er muligt

at få mere styr på regnvandet, og selv drage

ERLING HOLM

Foto: Erling Holm

Erling Holm, Ingeniør. Erling Holm ApS,

C. F. Møllers Alle 32, 7. th.

2300 København S.

Tlf.: 45 42 47 01. e-mail: erling.holm@mail.dk

Erling Holm har arbejdet 35 år som

afløbstekniker/ingeniør (kloakmester) med

alle aspekter af afledning og anvendelse af

regnvand. Arbejdet med lokal anvendelse af

regnvand er de sidste 10-12 år intensiveret

nytte af det. Hvordan kan vi spare den

offentlige kloak for store vandafledninger?

Regnvandsbedet: Den klimavenlige have,

hvad er jord - forskellige jordtyper, let

gennemtrængelige belægninger, etablering

af et regnvandsbed, hvilke planter egner sig i

regnvandsbedet?

Genbrug regnvandet: Regnvandstønde eller

tank?, placering, underjordisk opsamling

Styr vandet – forsinkelse: Grønne tage –

muligheder og begrænsninger, det plantede

tag, grøfter mv.

Pris: 3000 kr. incl. moms + kørsel.

PowerPoint præsentation. Medbringer

projektor. Foredraget kan evt kombineres

med andet foredrag – fx ’Stauder og

græsser’.

gennem studier af anvendelsen af regnvand i

specielt Tyskland, Schweiz og Sverige, men

også Holland, England, Skotland, USA og

Australien.

FOREDRAG: LOKAL ANVENDELSE AF

REGNVAND

Erling stiller op til inspirationsmøder, hvor

der med billeder fra udførte anlæg fortælles

praktisk om alle typer af lokal anvendelse af

regnvand. I alle former for havearealer,

fællesarealer ved boligselskaber mv. Fx

regnbede, nedsivning, belægninger, grønne

tage samt opsamling og anvendelse. Desuden

om klimaændringer, kloakmesterarbejde mv.

Mødelængde efter ønske.

Normalt afregning efter medgået tid til møde

og transport. Indhent tilbud.

More magazines by this user
Similar magazines