Masterplan for Haderslev Havn - Haderslev Kommune

haderslev.dk

Masterplan for Haderslev Havn - Haderslev Kommune

M A S T E R P L A N

G R Ø N N E S T R U K T U R E R

V e j b e p l a n t n i n g

G r ø n t s t i f o r l ø b

G r ø n t m i l j ø

B y - , s t r a n d - o g

n a t u r p a r k e r

G r ø n / b l å p r o m e n a d e

S e m i o f f e n t l i g

O f f e n t l i g

O f f . g r ø n p r o m e n a d e

O f f . g r ø n n e s p o r

O f f e n t l i g e o g s e m i o f f e n t l i g e g r ø n n e r u m 1 : 1 2 0 0 0

18

G R Ø N N E S T R U K T U R E R

Havnebyens overordnede grønne struktur domineres af to store

offentlige anlæg, der markerer dens yderpunkter: Byparken, ved

Ridehuset og lystbådehavnen, og Strandengen ved Fjelstrupvej.

Herimellem fungerer banestierne som grønne kiler, der suppleres af

større og mindre offentlige rum, gaderummene i bebyggelserne og

de enkelte byggefelters friarealer og gårdrum.

Tilsammen udgør de en grøn bydel, med et tæt væv af offentlige og

private områder. Gaderummene beplantes med vejtræer, ligesom

bydelens udstrækning tegnes af en allée-beplantning langs

Nordhavnsvej og Fjelstrupvej. De markante blikakser fra bymidten

ud langs Skibbrogade, Østergade og Jomfrustien understreges også

med alléebeplantninger.

De anviste mellemrum i bebyggelsen kan tjene flere formål: De kan

være semi-private gårdrum, offentlige pladser, danne halvt nedgravede

p-anlæg, eller konverteres til kanaler. Hermed sikres den

nødvendige frihed i udformningen på lang sigt.

More magazines by this user
Similar magazines