Masterplan for Haderslev Havn - Haderslev Kommune

haderslev.dk

Masterplan for Haderslev Havn - Haderslev Kommune

D E L O M R Å D E R

K A N A L B Y E N

V u e m o d b o l i g e r

M å l 1 : 5 0 0 0

K A N A L B Y E N

Kanalbyen spænder fra Kulturøen i vest til Strandparken i øst, og

indeholder en serie af unikke byggefelter alle med mulighed for fine

fjordkig og tæt kontakt med vandet.

Masterplanen åbner mulighed for en stor variation af bolig- og

bebyggelsestyper.

Her kan udvikles alt fra små rækkehusudstykninger til større

samlede boligkomplekser.

Der ønskes en tæt varieret struktur som matcher Haderslevs historiske

by.

Byggefelternes disponering og indbyrdes forskydning, ved de

bevarede banespor, sikrer en nem trafikal adgang til alle boligenheder,

samtidig med at promenaden holdes bilfri og åben for

byens borgere og gæster.

Mellem byggefelterne udlægges rekreative zoner, der kan bearbejdes

forskellig vis, her kan udgraves kanaler med mulighed for

at sejle direkte til hoveddøren, eller der kan etableres grønne rekreative

parkrum.

Langs promenaden er der mulighed for mindre butikker, caféer og

restauranter.

Bebyggelserne opføres i 2 - 3 etager.

V u e f r a k a n a l m o d b o l i g e r

40

G å r d m i l j ø

Restaurant

K a n a l

P r i n c i p s n i t A A 1 : 2 5 0 0

P r i n c i p s n i t B B 1 : 2 5 0 0

S p o r / s t i f o r l ø b

P r o m e

More magazines by this user
Similar magazines