Masterplan for Haderslev Havn - Haderslev Kommune

haderslev.dk

Masterplan for Haderslev Havn - Haderslev Kommune

V e d H a v n e n

R e n s n i n g s a n l æ g

K a n a l b y

F j e l s t r u p v e j

- At tilføre byen en række nye offentlige rum, med en karakter der

afspejler det unikke afsæt for havnebyen.

- At bevare spor og monumenter fra erhvervshavnen, og transformere

dem til aktive elementer i bylivet.

- At sikre en realistisk frihedsgrad i bebyggelsesfelter og former, for

at skabe en optimalt robust plan uden at svække de foreslåede

kvaliteter.

- At muliggøre en gradvis udbygning af planen uden omfattende

forudgående anlægsarbejder.

V a n d k u l t u r h u s /

s t r a n d p a r k

9

V i l l a k v a r t e r

S t r a n d e n g

F j o r d

M å l 1 : 3 0 0 0

M o d e l f o t o

More magazines by this user
Similar magazines