Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 - Danske Havne

danskehavne.dk

Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 - Danske Havne

Grenaa

Uddybning af havnebassinet og

sejlrenden fra 11 til 15 meters dybde.

Dette projekt har til formål at skabe

mulighed for, at også større skibe kan

lægge til kaj i Grenaa. Det er nødvendigt

for at håndtere de stadig større

skibe og andre maritime fartøjer.

Kolding

Pris: 90 mio. kr.

Projektet skal sikre uddybning af

sejlrenden til Kolding Havn fra 7 til 7,5

meter. Denne dybde gør det realistisk,

at havnen kan bevare de skibstrans-

porter, man har i dag. Også nye forretninger

bliver mulige med større dybde.

Kolding Havn skaber 3.450 jobs og

derved 15 % af kommunens samlede

18

skatteudskrivning. Fra 2008 til 2010

er den gennemsnitlige skibsstørrelse

ved anløb vokset med 60 %.

Pris: 13 mio. kr.

More magazines by this user
Similar magazines