2011 Nr 3 maj PDF format - Fuglse

fuglse.org

2011 Nr 3 maj PDF format - Fuglse

Telefonliste over diverse bestyrelser:

Fuglse Beboerforening:

Henning Christensen,

formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54606405

Jan Carstad,

næstformand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54606712

Sonja Jørgensen

kasserer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54607425

Ane Høegh,

sekretær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54607346

Søren Holme Hansen . . . . . . . . . . . 21918450

Morten Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 22480055

Anette Wittrup . . . . . . . . . . . . . . . . 32532699

Loppemarked - afhentning af effekter:

Bent Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 40159142

Udlejning af Beboerhuset:

Skal du leje huset så kontakt Sonja Jørgensen,

Alsøvej nr . 7 tlf . 54607425 Prisen for, at leje

huset er 800 kr . Hertil kommer strømforbrug

og evt . rengøring .

Fuglse beboerhus:

Beboerhusets adresse er:

Møllevej 26 B, Fuglse .

Fuglse Idrætsforening:

Else Marie Frandsen,

formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54606750

Birgitte Nielsen,

kasserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54607292

Jørgen Andersen . . . . . . . . . . . . . . 54606578

Fuglse Vandværk:

Flemming Frandsen,

formand . . . . . . . . . . . . . 61543845- .54606750

Jens Ole Hansen,

næstformand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54606402

Klaus Andersen,

Sekretær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21767796

Morten Fris . . . . . . . . . . 54607289-20675003

Anders Høegh . . . . . . . . . . . . . . . 40837691

Værkpasser:

Jørgen Andersen . . . . . . . . . . . . . . 54606578

Fuglse Petanque Klub:

Søren Holme Hansen

formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21918450

Erik Conradsen,

Næstformand . . . . . . . . . . . . . . . . . .54607346

Henrik virkelyst,

kasserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20319009

Ingelise Nordstrøm

Sekretær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28511191

Gitte Madsen

bestyrelsesmedlem . . . . . . . . . . . . . .54742315

Fuglse Billardklub:

Jan Olesen

formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20408260

Søren Jørgensen

kasserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54607425

Torben Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . 54606174

Kurt Olesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54604011

Tony Ejlersen . . . . . . . . . . . . . . . . . .54611001

Fuglses hjemmeside

www.fuglse.org

Stof til næste nr. af Fuglse Bladet skal være

bladudvalget i hænde senest den 15.juni. 2011

SE ADRESSERNE PÅ SIDE 2

Bladet

Udgivet af Bladudvalget • Nr. Nr.3 2 • maj. Juni 2003 2011

Forårsstemning


Foto .Karin .Christensen .

Fuglse bladet

Udkommer 6 gange årligt og

udgives af et bladudvalg bestående

af 3 medlemmer sammensat på

følgende måde:

Henning .Christensen,

Fuglse Beboerforening

Møllevej 36, tlf . 54606405

Søren .Holme .Hansen,

Fuglse Pentanque klub

Havebyen 13, tlf .21918450

Else .Marie .Frandsen,

Idrætsforeningen

Fuglsevej 61, tlf . 54 60 67 50

klub- eller foreningsrelateret stof

og indlæg sendes til den respektive

repræsentant .

Øvrigt alment stof kan sendes eller

afleveres hos et af ovennævnte udvalgsmedlemmer

.

Annoncer .i .bladet,

henvendelse til:

Henning Christensen

Møllevej 36, 4960 Holeby .

Tlf . 54 60 6405

email: fessor@adslhome .dk

Layout: .Henning Christensen

Tryk: .Grafisk Freelance

Fuglses hjemmeside

www.fuglse.org

Mad

Dengang, jeg var en meget ung mand og

lige var flyttet hjemmefra, var det vigtigt at

vise til omverdenen og især mine forældre,

at jeg sagtens kunne klare mig selv og stå

på egne ben .

Det viste sig imidlertid at være svært at

finde ud af det med økonomi, oprydning og

madlavning f . eks .

Da der var gået ca . et halvt år, og julen nærmede

sig, syntes jeg alligevel, at det var på

tide at vise, hvad jeg duede til, så jeg inviterede

mine forældre på andesteg .

Jeg havde på et værtshus byttet mig til en

halvt optøet and for to guldøl, og det syntes

jeg var en god handel taget i betragtning, at

jeg ikke behøvede at bruge kræfter på at tø

kræet op .

Jeg lagde den i køleskabet og inviterede ”de

gamle” til at komme en lille uges tid efter .

Da jeg ikke helt kendte opskriften på stegt

and, ringede jeg til en kammerat, der fortalte

mig, at en and blev bedst, hvis man langtidsstegte

den . Jo længere stegetid den fik

og jo lavere stegetemperatur, des bedre blev

resultatet .

Jeg besluttede at give den et døgn ved stuetemperatur,

så måtte den da blive saftig . Jeg

vidste, at sådan en skulle fyldes med æbler

og svesker . Det havde jeg set min mor gøre,

men forretningerne var lukkede, så jeg måtte

finde på noget andet .

Heldigvis havde jeg en pose Matadormix, så

i mangel af bedre brugte jeg den . Man var

vel kreativ .

Da jeg næste dag åbnede ovnen for at se til

dyret, lignede det til forveksling sig selv og

var slet ikke så brun og duftende, som når

min mor lavede and . Jeg tændte for grillen

og gav den en time . Så fik den farve, skal

jeg love for . Den var meget mørkebrun alle

steder for ikke at sige sort . Der havde dannet

sig en klistret substans i bunden af bradepanden,

som jeg så kunne bruge til sovsen,

men der var desværre ikke så meget, så jeg

var nødt til at bruge to flasker kulør, før jeg

syntes, at der var sovs nok .

Vestervej 3 c - 4960 Holeby - Tlf. 54 60 60 17 - Fax 54 60 62 17

Åbningstider: Mandag - Fredag 7.30 - 18.00

Lørdag - Søndag 7.30 - 16.00

Vestervej 111 - 4960 - Holeby Tlf . 54607611

Ok-BENZIN

Benzin, Diesel men også dagligvarer

TIL NETTOPRISER

Altid i nærheden...

OK-Benzin og Nærkøb

Leni Mortensen - Holebyvej 56 - Sløsse

4894 Øster Ulslev - Tlf. 54 86 51 17

Mandag-fredag 9.00 - 18.00

Lørdag 9.00 - 18.00

Søndag 9.00 - 18.00

køBmaNDSgåRDEN I øSTER ULSLEv

Tlf. 5486 5702

Hverdag frisk bagerbrød

Altid stort udvalg af gode oste - Smag før du køber!

Åbningstider: Alle hverdage kl. 6.30 - 19.00

Lørdag kl. 6.30 - 15.00 - Søndag kl. 6.30 - 15.00

Nu også tips og lotto

Daglige åbningstider

Mandag-Fredag 6.30-20.00

Lørdag-Søndag 7.00-20.00

2 11


Gymnastikopvisning

Fuglse idrætsforenings m/k gymnastikhold var

sammen med Holebys m/k hold, inviteret til

forårsopvisning i Maribo Hallen og i Holeby

Hallen .

Instruktøren Tine Holst havde sammensat et

godt program, som gjorde sig godt på gulvet .

Og frem for alt, - holdet har haft mange gode

timer i gymnastiksalen gennem hele sæsonen,

og fornøjeligt er det, at slutte af med en opvisning

.

Cykelture.

Idrætsforeningen –og Beboerforeningens cykelture

er godt begyndt . Mød op hver mandag

kl . 19 .oo ved Beboerhuset, og kør med, og få

en god oplevelse .

Alle er velkomne, det koster ikke noget .

Ny bogudgivelse

Forord af Ulrik Wilbek

NYT FRA FUGLSE IDRÆTSFORENING

Forfatteren Daniel H . Pink er aktuel med bogen:

’Motivation – Den overraskende sandhed

om, hvad er motiverer os’ .

Det er afgørende at forstå og aktivere sin motivation

. Det kan eksempelvis være til at dyrke

sport . Det gælder såvel på topplan, som på motionsplan

.

Men først lige en definition på motivation:

Drivkraften til, at et menneske handler mod

sine mål .

Der er en ydre og en indre motivation . Den indre

motivation er afgørende for, hvordan den

ydre motivationsfaktor virker .

Ydre faktor kan være: man ønsker et bedre helbred

.

Indre faktor: den personlige tilfredsstillelse,

som bl .a . gør at man føler glæde, lyst , velvære

i forbindelse med en aktivitet .

Her opstiller forfattere fire simple råd, der kan

holde motivationen oppe og holde træningen i

gang !

1 . Sæt dine egne mål:

Træningsprogrammet skal passe til dine behov

og din fysiske form . Man kan lytte til professionelle

og venners råd, men man skal følge

sine egne behov .

2 . Gør motion til en leg:

Drop det, der gør motion til en sur pligt, find

evt . en eller flere at træne sammen med

3 .Man vil gerne have en bedre kondition:

Mærker man her succes og fremgang, virker

det som et energitilskud . Udnyt det !

4 . Den rigtige belønning:

Bestikkelse af sig selv er generelt en dårlig ide .

Men kan man mærke, at ens helbred og velvære

er blevet bedre gennem motion, er det en

fin belønning i sig selv !

Ulrik Wilbek,

har trænet herrelandsholdet, til mesterskaber og

medaljer , Hver gang han tager fat på nye mål,

går hans motivationsmekanisme helt naturligt i

gang, lyder hans egen forklaring på succes .

Ulrik Wilbek siger: ”

Jeg drives af, at jeg gerne vil være bedre . Jeg

vil gerne udvikle mig fra gang til gang .

Man skal have lysten til at skabe nye resultater

hver eneste gang .

Det skal være spændende at løse opgaven, det

er det, man skal lære sig selv”

Ja - det er helt inspirerende at læse hvad de to

herrer har skrevet, - det giver os andre lyst til at

komme i gang med forårets aktiviteter !

Jeg skal ikke komme ind på tilbehøret, for her

tror jeg , at jeg gjorde noget forkert .

Jeg havde ikke noget rødvin, men brændevin

kunne vel også gå .

Det plejede min far at være glad for .

Da gæsterne var kommet og havde sat sig forventningsfulde

til bords, skete der noget mærkeligt

. De ville slet ikke have noget! Ret hurtig

så min far på min mor og sagde undskyldende,

at de desværre var nødt til at gå . Der var no-

ISS Kloark- & industriservice.

Rødby kloarkservice

Per Krogsmann

Ladhavevej 19

4970 Rødby.

Tlf.54601645.

get, de havde glemt . Det var en udsendelse, de

skulle se i fjernsynet, og jeg havde ikke noget

fjernsyn .

Jeg spurgte min far, hvad det var, der var så

vigtigt at se, og han svarede: ” Det har jeg endnu

ikke fundet ud af!”

Så drak jeg brændevinen!

Søren Holme

Jern afhentes/Metal købes

Vi klarer også.

Gravearbejde med minigraver,

oprydning og nedrivning.

Bursø Produkthandel.

40339376 - 54783376

10 3


Så er det igen tid til vores store traditionsrige

LOPPEMARKED

lørdag d. 4 juni kl. 11.00 –15.00

Indsamlingsdagen:

Medlemmer af beboerforeningen

vil Kristi Himmelfartsdag d. 2 juni kl. 10-15

Komme rundt til alle husstande for at samle ind til

loppemarkedet.

Stil blot tingene frem, hvor vi kan se dem, så henter vi dem.

Hårde hvidevarer og fjernsyn modtages ikke!

På indsamlingsdagen kan du kontakte os hele dagen på

TLF. 22480055 - 40159142

TIPS & LOTTO

KIOSKEN

V/ Ellen Hansen

Vestervej 15

4960 Holeby

Tlf. 54607404

Møllevej 12 - Fuglse

4960 Holeby

Tlf. 54609054

Mobil: 21785188

Østervej 13

4960 Holeby

Tlf. 54 60 65 60

Annoncer - Ring 54 60 6405

4 9


Kommende arangementer 2011

Arrangemeterne vil blive beskrevet nærmere i Fuglsebladet .

Alle er velkomne til Beboerforeningens arrangementer!

Har du spørgsmål til de enkelte arrangementer så kontakt en fra bestyrelsen

Vi vil gerne henstille til at man ikke tilmelder sig til et arrangement, før det

har været annonceret i i bladet

Lørdag den 4 juni

Loppemarked

Torsdag den 23 juni.

Sankt Hans ved søen .

Lørdag den 2 juli.

Fuglsefest .

Sankt Hans aften

ved søen

Igen i år arrangerer beboerforeningen

Sankt Hans aften ved søen .

Arrangementet foregår

d. 23-06 kl. 19.00 bag Alsøvej 36.

Her nyder vi vores medbragte mad og

drikkevarer, husk også bord og en stol

til hver person i møder op .

Kl . 21 .00 tændes der bål

og vi hygger os resten af aftenen .

Alle er velkomne!

Fredag den23 september.

Følles fredag .

Fredag den 25 november.

Julefrokost .

Husk; Husk; Husk;

Lige at der er

Fuglsefest

Lørdag den 2 juli.

Åbningstider:

Torsdag - fredag:

10-17

Lørdag :

10-12

Pernille Otto Alsøvej 3

4960 Holeby tlf. 54606440

Annoncer - Ring 54 60 6405

8 5


Barokhaven på Søholt

Det har altid været dejligt at gå en tur i Søholts

skove, og i den forbindelse er der mange der

har beundret Barokhaven og det hvide slot, og

flere har måske også slået et slag hen omkring

den store flotte avlsgård .

Barokhaven er måske en af landets bedst bevarede

af den slags store herregårdsanlæg .

I anledning af at Barokhaven er blevet renoveret,

ser vi lidt på havens historie !

Grundlæggeren

En adelsmand fra Mecklenborg, Henning von

Lützow, gjorde under Christian d . femte, karriere

ved det danske hof . Han blev bl . andet

stiftsbefalingsmand over Lolland og Falster .

Her ejede han flere godser, bl . andet Søllestedgård,

og Sædingegård . I 1690 købte han Søholt .

Det blev starten på en ny æra for dette gods .

Anlægget

En af de første ting han besluttede sig til, var at

anlægge en stor have, som kunne se godt ud til

den dengang trelængede hovedbygning .

Man ved ikke hvem havearkitekten var, men

den er anlagt efter fransk forbillede (bl .a . den

meget store park ved Versailles Slottet ved

Paris) . En påskrift på fransk på den oprindelige

haveplan vidner om, at der var tale om en

fransk arkitekt .

Konstruktionen

Anlægget er opbygget efter den tids stil, med

udgangspunkt i geometriske mønstre, såsom

cirkler, halvcirkler, kvadrater mm . Grundpla-

nen indeholdt en tredeling af anlægget, med tre

gennemgående hovedgange .

I anlæggets sider blev der gravet vand damme,

hvis formål det bl .andet var at spejle de fint

klippede hække .

Haven voksede til, og dannede ved den rette

pleje i løbet af de næste fyrre - halvtreds år,

en enestående ramme om slottet, som vakte

beundring .

Det berettes: ”at Søholt og barok haven, i

1770 –erne var et af de prægtigste herresæder i

landet, med en skøn og kostelig lysthave, hvis

lige ikke findes ved nogen adelig gård i Danmark”,

Og videre står der, ”beskueren bliver forundret

over den mængde af allér, og hække, kunstige

vand damme, springvand, og alt det som kan

kaldes ypperligt i den art .”

Den nuværende ejer,

Frederik Lüttichau, påbegyndte i oktober 2009

en renovering af haveanlægget, med støtte fra

Real Dania Fonden, som har bevilliget penge .

til en restaurering af haven .

Ved et besøg i haven, er det første man lægger

mærke til, at den markante skulptur af etatsråd

Laurits Jørgensen og hustru er flyttet fra sin

vanlige plads, til et andet sted i haven .

Skulpturen havde ellers stået centralt i midteranlægget

.

Her er der nu opsat en vandfontæne . Det ser

arkitektonisk, fint og levende ud .

Det er dejligt, at familien Lüttichau har haft

lyst og energi til at finde de gamle haveplaner

frem, og føre haven tilbage i sin oprindelige

udformning .

Imponerende restaurering

Vores lokale museumsmand, Ove Nielsen (der

tidligere har boet her i Fuglse) skriver på Internettet

om Barokhaven, at renoveringen bl .

andet har omfattet :

- Oprensning af dammene langs ydersiden af

haven

- Udskiftning af linde- og avnbøgehække

- Nyt toplag af grus på alle stier

- Ny fortolkning af fontæne centralt i haven

Fuglse Beboerhus.

Kan lejes af alle medlemmer af:

Fuglse Beboerforening for 800kr .

Huset har borde og stole samt

service til: ca 60 personer

Desuden har vi 3 lange borde og 30

klapstole, og en lyskæde der kan lejes

for et rimeligt beløb .

Henvendelse til Sonja på

Tlf .54607425

- 110 nye prydtræer i busketafsnittet

- Beskæring af træer og hække

- Nye adgangs- og parkeringsforhold

- Hegning, herunder smedejernslåger og porte

Mange træer og buske er faktisk de oprindelige

plantede . De er altså over 300 år gamle, bl .

andet avnbøgehækkene i anlæggets længderetning

og lindetræerne i parterrehaven

Under denne store genopretning, var Barokhaven

lukket et års tid .

Under festlige former, blev den nyrenoverede

park indviet den 13 . juni 2010 .

Haven der omfatter et areal på 3 ha . er åben

for publikum

Vi glæder os over, at have en sådan kulturel

seværdighed i vores område .

Ingrid Poulsen

Slagteri - Vildtslagteri.

Producentslagtninger foretages -

slagtning af klovbærende vildt

alt parteret lige til fryser.

Åbent torsdag - fredag fra kl 9.00 - 17.00

1 lørdag i hver måned fra kl.8.00 - 12.00

Industriparken 10, 4960 Holeby

Tlf. 54606065

WWW.SLAGTER-ENGDAHL.DK

6 7

More magazines by this user
Similar magazines