SKOVSHOVED HAVN

skovshovedhavn.dk

SKOVSHOVED HAVN

Illustrationsplan: Helhedsplan for Skovshoved Havn korrigeret efter Byplanudvalgets beslutning d. 1. november 2012

Sdr. Havnevej

P

Klubber

Jolleplads

Cafe Il Gabbiano

Havne Muligt Multihus (max. 1 etage, 4.5m)

Pladsen

Benzinmole

“Ny Havnevej”

“Optimist Ø”

Jollerampe Tankanlæg

Søsætning /

Servicekaj

Vandskibro

Rekreativt område nord

P

Arne Jacobsens Restaurant Sejlklubberne

tankstation

Klubber

Kystvejen

P

P

Tørsejler

plads

P

Ro - og Kajakbro

Søsætning

Flagmole

P

Ervhervskaj

P

Mulig placering af Klippebad

Rekreativt område syd

P

Siddeterrasser

Søsætning

Vinterbad

Kajakpoloanlæg

Interims jollehavn

Søsætning

Udsigtsterrasser

Udsigtsterrasser

Udsigtsterrasser

Udsigtsterrasser

Udsigtsterrasser

Mulig fi skerestaurant

Muligt erhverv (max. 2 etager, 7.3m)

/ parkering

Ny motorbådsopbevaring

Vinteropbevaring / sommerparkering

Signaturer:

Kontur af eksisterende havn

Eksisterende bebyggelse

Mulig ny bebyggelse

Eksisterende træer

N

0m 100m

Bølgebryder

More magazines by this user
Similar magazines