Vandforsyningsplan, Plandel.pdf - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Vandforsyningsplan, Plandel.pdf - Guldborgsund Kommune

Kolofon

Udarbejdet af:

Guldborgsund Kommune

Parkvej 37

4800 Nykøbing Falster

Tlf.nr.: 5473 1000

E-mail: Kommunen@Guldborgsund.dk

Web: www.Guldborgsund.dk

Rapportens titel:

Guldborgsund Kommune. Vandforsyningsplan

2010-2021. Plandel.

Dato:

April 2011

Redaktion:

Guldborgsund Kommune i samarbejde med

ALECTIA A/S.

Tryk:

Forord

Vandforsyningsplan 2010-2021 er udarbejdet

af Guldborgsund Kommune i samarbejde

med de almene vandforsyninger i kommunen.

Planen består af to dele. Denne plandel

samt en forudsætningsdel, der beskriver de

tekniske forhold og problemområderne for

vandforsyningen i kommunen.

Plandelen indeholder et resumé af forudsætningsdelen.

Plandelen kan derfor læses

selvstændigt uden den mere detaljerede

forudsætningsdel.

Som baggrund for planarbejdet er der udført

en teknisk registrering af alle kommunens

almene vandværker. Planarbejdet er

hovedsageligt baseret på data fra år 2007.

Forslag til vandforsyningsplan i offentlig

høring

Vandforsyningsplanen har været fremlagt i

offentlig høring i to måneder fra den xx.

2011 til den yy. 2011. I fremlæggelsesperioden

har myndigheder, interesseorganisationer,

almene vandværker og borgerne haft

mulighed for at komme med bemærkninger

til planen.

Bemærkninger til planen er efterfølgende

behandlet af Guldborgsund Kommune, som

har vurderet i hvilket omfang, bemærkningerne

skulle indarbejdes i den endelige

plan.

Planen er endeligt vedtaget i Byrådet i

Guldborgsund Kommune den zz. 2011.

More magazines by this user
Similar magazines