Vandforsyningsplan, Plandel.pdf - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Vandforsyningsplan, Plandel.pdf - Guldborgsund Kommune

Indholdsfortegnelse

1 Indledning ................................... 1

2 Overordnende målsætninger ....... 2

3 Rammer for planlægningen ......... 5

3.1 Lovgrundlaget ................................ 5

3.2 Det tidligere amts planlægning ......... 5

3.3 Kommunens planlægning ................ 6

3.4 EU’s Vandrammedirektiv ................. 7

3.5 Miljøvurdering af

vandforsyningsplanen ..................... 7

4 Plangrundlag ............................... 8

4.1 Almene vandværksanlæg og øvrige

forsyningsanlæg ............................. 8

4.2 Grundvandet .................................. 9

4.3 Vandforsyningsanlæg og kvaliteten

af drikkevandet ............................. 11

4.4 Vandforbrug og distribution ............ 13

4.5 Forsyningssikkerhed ...................... 14

4.6 Vandleverance over

kommunegrænse .......................... 15

4.7 Fremtidigt vandforbrug .................. 15

4.8 Fremtidige forsyningskrav .............. 16

5 Vandforsyningsplan ................... 18

5.1 Planens udgangspunkt ................... 18

5.2 Typeinddeling af vandværker .......... 18

5.3 Krav til forsyningssikkerhed ............ 20

5.4 Plan for de enkelte almene

vandforsyningsanlæg ..................... 21

6 Tidsfølgeplan ............................. 50

6.1 Indsatsplanlægning ....................... 50

6.2 Grundvandsbeskyttelse .................. 50

6.3 Ledningsanlæg til enkeltanlæg ........ 50

6.4 Ledninger mellem

vandforsyningsområder .................. 50

7 Kortbilag ................................... 61

7.1 Ledningsudbygning i det åbne land .. 61

7.2 Ledninger mellem

vandforsyningsområder .................. 62

8 Ordliste ..................................... 64

More magazines by this user
Similar magazines