Se spørgsmål her - Energitjenesten

energitjenesten.dk

Se spørgsmål her - Energitjenesten

Få solen til at skinne på din

elmåler med solceller

Tekst og ide: Maz Plechinger - maz@jp.dk

De hyppigste spørgsmål om solceller

Energitjenestens ekspert udi solceller, Ejvin

Beuse, guider igennem en række af de spørgsmål,

der står imellem dig og dit kommende solcelleanlæg.

Hvornår er et solcelleanlæg en god løsning?

»Det er en god løsning, hvis du gerne vil skaffe dig forureningsfri

strøm, for så er de tilgængelige muligheder for

almindelige familier faktisk kun solceller eller vindmølleandele.

Den økonomisk bedste løsning af de to er vindmølleandele.

Men solceller har den fordel, at man kan kigge op på

sit tag og se dem- og når det går rigtigt godt se elmåleren

køre baglæns.«

Hvor meget koster et solcelleanlæg?

»Over de sidste fem år, er prisen faldet med ca. 10.000 kr.

pr. kW, og tommelfingerreglen er nu, at det bør koste omkring

25.000 kr. pr. kW for et optimalt placeret anlæg. Det

er dog kun en tommelfingerregel, som man ikke skal hænge

sig for meget i: Undersøg forskellige forhandleres priser, og

hold det op mod hvor meget, anlægget yder.«

Hvad er forskellen på forskellige anlæg?

»Lige som med alt muligt andet, fås solceller i mange forskellige

kvaliteter. Til en vis grad er der sandhed i, at du får,

hvad du betaler for, men det skal heller ikke overdrives: der

findes jo også gode tilbud. Ofte kan der være fin fornuft i et

anlæg, der yder mindre, for som regel har man jo tag nok.

Det, man skal se på, er pris i forhold til ydelse, samt hvilke

garantier, leverandøren giver. Man skal have tillid til sin

leverandør.«

Hvorfor skal man ikke vente til priserne er faldet

yderligere?

»Der er tit højstemte forventninger til drastiske prisfald på

området, men med mindre der ved et slumtræf dukker en

helt ny teknologi op, falder prisen formentlig mere jævnt i

fremtiden. Når man køber en computer, ved man godt, at

man om 5 år får 10 gange så meget for pengene. Men hvis

man skal bruge den nu, så køber man den nu.«

Hvor skal man sætte solcellerne op?

»Den optimale placering er stik mod syd og i en 45 graders

vinkel. Men i praksis kan de placeres fra sydøst til sydvest

og i en vinkel mellem 20 og 60 grader. Ydelsen varierer efter

hvor optimal placeringen er, men der er relativt få procents

forskel.«

Hvad skal man være opmærksom på, når man

sætter solcellerne op?

»Det vigtigste er at undgå skyggegivere – det er den

altovervejende barriere for, om solceller rent faktisk er praktisk

fornuftige. Træer er den hyppigste skyggegiver, men

Huset her liger på Bornholm. Ejeren har ud over solceller

også fået installeret et mindre solfanger anlæg - ses som

den øverste del til højre på taget.

Kontakt Energitjenesten på 70 333 777 eller via energitjenesten.dk


De hyppigste spørgsmål om solceller

det kan også være nabobygninger, hvis man bor i et meget

tæt bebygget område, eller skorstene, hvis man f.eks. bor

nær industri. Endelig kan der være helt egne forhold på

taget, som parabolantenner eller udbygninger i form af

kviste.«

Hvad kan man lave selv?

»Man må sådan set lave det hele selv – med undtagelse af

at tilslutte den inverter, der synkroniserer solcellernes strøm

til strømfrekvensen på elnettet. Det skal man kontakte en

autoriseret elektriker til. Men man må sætte paneler op,

trække ledninger og forbinde inverteren, og er man gør-detselv-minded

til husbehov, er det ikke et problem: Kan man

bygge en carport, kan man også sætte et solcelleanlæg op.«

Hvor lang tid tager det typisk?

»Sættes det uden på et tag, kan et husholdningsanlæg på

to-tre kW – hvilket er et anlæg på 15-25 m2 – monteres med

skinner og solcelleelementer på en weekend i godt vejr.«

Hvad gør man, hvis ikke man har en samlet tagflade,

der er stor nok til hele solcelleanlægget?

»Det er muligt at dele anlægget op i flere størrelser. Men

æstetikken skal jo tænkes med ind i det, for både af hensyn

til dig selv, til naboerne og til et eventuelt fremtidigt salg,

skal det jo se pænt ud og ikke bare være tilfældige klatter af

solceller rundt omkring. Ofte kan det sættes, så det flugter

langs taget, og leverandøren vil typisk have foreslag til,

hvordan du får den bedste løsning praktisk og æstetisk.«

Hvad hvis ens tag står overfor snarlig udskiftning?

»Solceller holder i 20 år, så du skal gøre op med dig selv,

om taget bør skiftes først. Skiftes taget, er det måske en

æstetisk overvejelse værd, om solcellerne skal lægges

ned i taget, frem for som normalt at lægge uden på taget

i aluminiumsrammer. Skifter man tagbelægningen og får

lavet et ordentligt undertag i hvert fald der, hvor solcellerne

skal være, kan man næsten få dem ned i et niveau, hvor de

flugter med teglstenene.«

FAKTA: !

Har du andre spørgsmål om

solceller eller andre former

for vedvarende energi, så kontakt

Energitjenesten

70 333 777

samt på

energitjenesten.dk

Hvad kan man gøre, hvis ikke solcellerne kan

placeres på taget?

»Skyldes det, at ens hus ikke vender den rigtige vej, kan

man måske montere solcellerne på et stativ på gavlen. Har

man en flad carport, kan man placere dem på et stativ dér

– der har man ofte bevægelsesfriheden til at kunne placere

det optimalt. Ellers kan man simpelthen sætte det ude i

haven, hævet en halv meter over jorden for at undgå den

værste sne. Har man lidt fantasi og en lille havearkitekt i sig,

kan man sagtens bruge den flade til noget positivt.«

Hvilke tilladelser skal man søge, før man opstiller

et solcelleanlæg?

»Almindeligvis ingen. Visse steder findes der lokale restriktioner

mod reflekterende tagmateriale såsom glaseret tegl,

men det gælder ikke for solceller. Oftest står der specifikt i

regulationerne, at solcelleanlæg er undtaget, og desuden

reflekterer mange solceller minde end selv et ovenlysvindue

gør.«

Kontakt Energitjenesten på 70 333 777 eller via energitjenesten.dk


De hyppigste spørgsmål om solceller

Hvem skal man kontakte i forbindelse med, at

man vil opstille et solcelleanlæg?

»Man skal anmelde det til sit lokale elselskab. Rent praktisk

skal de ud og tjekke, om din nuværende elmåler kan bruges,

da ikke alle målere har mulighed for, at man sender el ud på

elnettet. Det har samtidig den fordel, at elselskaber sørger

for, at man bliver tilmeldt energinet.dk, så man får godtgørelse

for eventuel overskydende strøm. Man skal i øvrigt

være opmærksom på, at elselskabet ikke nødvendigvis er

samme sted, hvor man køber sin strøm. Men det er der,

hvor man betaler sin målerafgift.«

Hvad er nettomålerordningen?

»Om vinteren vil man altid købe el, mens man om sommeren

ofte producerer mere, end man bruger. Med nettomålerordningen

bliver det hele opgjort som en årsopgørelse,

og har man brugt mere el, end man har produceret, betaler

man differencen, og modsat hvis det forholder sig omvendt.«

Hvordan fungerer det i praksis med at sende el

ud på elnettet?

»Man producerer typisk mere strøm om dagen, end man

anvender, mens det modsatte gør sig gældende om aftenen.

Om dagen kører elmåleren derfor baglæns og elnettet

fungerer som lager til om aftenen. Man skal altså ikke bruge

strømmen med det samme og betaler ikke ekstra for at få

sin strøm tilbage.«

Hvor meget strøm producerer solcellerne?

»Et godt placeret anlæg på fx 2 kW (15-18 m2) kan producere

op til 2000 kWh om året. Man skal være opmærksom

på, at husstandsinstallerede solceller maksimalt må være

på 6 kW for at være med i nettomålerordningen. Producerer

man mere strøm end man bruger på et år, kommer man til

at sælge strømmen billigt – 60 øre pr. kWh i de første 10 år,

40 øre i de følgende 10.«

Hvor meget strøm bør man producere?

»Det kan ikke betale sig at producere mere strøm, end

man bruger. Derfor bør man også se 5-10 år frem i tiden og

tænke over, om der vil forekomme store ændringer i ens

forbrug: Har man f.eks. børn, der kunne tænkes at flytte

hjemmefra om et par år, kommer ens elforbrug nok til at

falde markant.«

Hvilken form for vedligeholdelse kræver solcelleanlægget?

»Det fænomenale ved solceller er, at de passer sig selv. Hvis

bare solcellerne hælder mere end ca. 20 grader, så renser de

sig selv ved hjælp af regn og sne. Og selve solcellerne holder

i mindst 20 år, mens man nok må regne med evt. at skulle

skifte inverteren én gang i løbet af den tid.«

Kontakt Energitjenesten på 70 333 777 eller via energitjenesten.dk

Jakob Jensen, Jakob & Weiland Reklamefoto

More magazines by this user
Similar magazines