DCU-Camping

pageflip.dk

DCU-Camping

Havfrue

Den lille

The little Mermaid / Die kleine Meerjungfrau

Danmarks mest berømte turistattraktion. Statuen på Københavns havnefront er et nationalt vartegn og for mange synonym med hovedstaden.

H.C. Andersen skrev eventyret om Den lille Havfrue, som første gang så dagens lys i 1837. Statuen af Den lille Havfrue er fortsat den mest

populære turistattraktion i Danmark og en af de mest fotograferede statuer i verden. Københavns kanalrundfarter sejler alle forbi statuen af Den

lille Havfrue på Langelinie. Derudover er der flere andre guidede ture og udflugter på cykel, bus eller gåben, som tager dig den vej forbi.

The most famous tourist attraction in Denmark. The statue

in Copenhagen harbor is a national monument and to many people

synonymous with the capital. H. C. Andersen wrote the fairy tale

about The little Mermaid, which was first published in 1837. The

statue of The little Mermaid is still the most popular tourist attraction

in Denmark, and one of the most photographed in the world.

The copenhagen Canal Tours always pass the statue at Langelinie,

and several other guided tours and excursions on bike, by bus or

foot include a vist to the mermaid.

Die berühmteste Touristenattraktion Dänemarks. Die

Statue an der Kopenhagener Hafen ist ein nationales Wahrzeichen

und für viele synonym mit der Hauptstadt. Hans Christian

Andersen schrieb das Märchen von der kleinen Meerjungfrau, die

zum ersten Mal das Licht sah im Jahre 1837. Die Statue der kleinen

Meerjungfrau ist immer noch die beliebteste Touristen -

attraktion Dänemarks, und eine der am meisten fotografierten

Statuen der Welt. Die Kanalfahrten Kopenhagens fahren alle vorbei

die Statue der kleinen Meerjungfrau in Langelinie. Darüber hinaus

gibt es mehrere andere Touren mit Fremdenführer, und Ausflüge

mit dem Fahrrad, dem Bus oder zu Fuß, die Ihnen dazu führen.

Baadfarten

Baadfarten startede i 1894 og de to ældste både fra 1895 og 1986 sejler her stadig.

Fra maj til september sejler bådene søn- og helligdage og fra juni til august også på hverdage, dog ikke mandage, i naturskønne

omgivelser på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen, samt på Furesøen på søn- og helligdage. www.baadfarten.dk

Boat trips

The boat trips began in 1894 and the two oldest boats were

built in 1895 and 1986 and they are still in use. From May to

September the sailing is on Sundays and on holidays and from

June to August also on weekdays, but not on Mondays, in nice

surroundings on the lakes “Lyngby Sø”, “Bagsværd Sø” and

“Mølleåen”, as well as on “Furesøen” on Sundays and holidays.

Bootsfahrten

Die Bootsfahrten begannen 1894 und die beiden ältesten Boote

stammen aus den Jahren 1895 und 1986 und sie sind immer

noch in Betrieb. Von Mai bis September fahren die Boote an Sonnund

Feiertagen und von Juni bis August auch an Wochentagen,

jedoch nicht montags, in naturschöner Umgebung auf den Seen

„Lyngby Sø“, „Bagsværd Sø“ und dem Bach „Mølleåen“, und

auch auf „Furesøen“ an Sonn- und Feiertagen.

www.dcu.dk www.camping-naerum.dk I 15

More magazines by this user
Similar magazines