Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

Græsser som bunddækkende planter

Det er ikke ualmindeligt, at prydgræsser bliver brugt flere og flere steder i offentlige anlæg. Rigtig mange

havearkitekter tegner græsser ind i deres haveplaner, og det er der en årsag til. Når man sætter fokus på

prydgræssernes lette bevægelser og deres mange små helt specielle detaljer, finder man ud af, at de er med

til at give haverummet en ekstra dimension. Sanseligheden i aksene, der følger vindens bevægelser og den

transparente virkning de høje græssers blomsteraks har, findes ikke andre steder i planteverdenen.

Anvendelsesmulighederne er mange, for prydgræsser kan du få som 20 cm eller 2 m høje!

Bjørnegræs, Festuca

10 - 25 cm høj og 25 - 35 cm med blomster. Blomstrer

fra juni – juli måned med brunlige blomster.

Placeres i fuld sol eller let skygge og i sandholdige

lette jorder med godt dræn. 9 - 12 pl. pr. m 2

Alpehavre, Helictotrichon sempervirens

40 cm høj med op til 120 cm blomsteraks. Blomstrer

fra juni – juli måned med grågule blomster. Placeres i

fuld sol og i letdrænet jord. 5 pl. pr. m 2

Japansk star, Carex

30 cm høj og 40 cm med blomster. Blomstrer fra

maj - juni måned med grønlige blomster. Placeres i

næsten fuld skygge og i god muldjord. 9 pl. pr. m 2

HAVEGLÆDER 5

More magazines by this user
Similar magazines