Nr 1121 September 2003 115. Årgang - Lystfiskeriforeningen

lystfiskeriforeningen.dk

Nr 1121 September 2003 115. Årgang - Lystfiskeriforeningen

Nr 1121 September 2003 115. Årgang

En karpe fra Gentofte Sø. Fangeren hedder Henrik Carl og karpen vejer 12,1 kilo. LF’s ældste

karpevand leverer få men fine fisk. September regnes i øvrigt for den bedste karpetid.


Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Det 117. fiskeår

Nr. 1121 September 2003 115. Årgang

Dødssynder ..........................................................16197

Karper på leg .......................................................16198

LF’s flåde ............................................................16200

Inspektører og opsynsmænd ................................16201

Medlemsliste for Lystfiskeriforeningen ..............16203

Vi mennesker kan begå synder. Nogle synder karakteriseres

ligefrem som dødssynder. Lystfiskeri er afgjort

ikke en af disse. I det efterfølgende vil jeg alligevel

behandle en af denne verdens allerværste dødssynder.

Du har glædet dig til fisketuren hele ugen.

Båden er reserveret, grejet klart, familien har givet lov

- og glæder sig ligefrem til frisk fisk på bordet.

Vækkeuret skingrer kl. 0400 og efter en passende

mængde kaffe, går turen mod søen på denne herlige

sommermorgen; hvor naturens opvågnen nydes i lyset

af forventningens glæde. Vi kender alle denne frydefulde

fornemmelse.

Vel fremme sker forvandlingen i løbet af nulkomma-fem.

Borte er fuglenes kvidren, skyer trækker

sammen, forventningens glæde fordufter hurtigere end

mosekonebryg; alt afløst af vrede, magtesløshed og en

trang nært beslægtet med mordlyst.

Båden er der ikke!

Et kort tvivlens øjeblik indfinder sig, men kontrol af

dato, bådnummer og reservation bekræfter rigtigheden.

Det er din reserverede båd, der er væk. Herefter er der

Indhold

Dødssynder

En ål i sommernatten ...........................................16212

Per B. Fortæller ...................................................16213

Gedder .................................................................16213

Er du ”gedde-gokker” ..........................................16214

Grøden i Gentofte Sø mm ....................................16215

mange varianter af det videre hændelsesforløb.

Denne sommer har vi ganske enkelt haft for mange

tilfælde af at medlemmer uretmæssigt har benyttet

både der allerede var lovformeligt reserveret. Med risiko

for at ramme sagesløse brave med disse spredehagl,

må jeg derfor indskærpe at:

Det er dødssynd at tage en allerede reserveret båd

Det er yderst ukammeratligt

Det strider mod foreningens regler

Det kan medføre eksklusion

Kort sagt: Lystfiskeriforeningen vil ikke have det!

Forklaringerne og undskyldningerne er mangeartede,

men gælder simpelthen ikke! Det er foreningens reglement

og registrerede bådprotokol-reservationer, der

tæller. Lystfiskeriforeningens sanktionsmuligheder er

kort fortalt; en kammeratlig henstilling fulgt af en

skriftlig advarsel, samt i grelle tilfælde, at bestyrelsen

indstiller synderen til eksklusion på generalforsamlingen.

Alt dette er vi helst foruden og vil helst som

16197


vor brave ven, finde båden på plads som reserveret, og

nyde en dejlig fiskedag på søen.

Derfor - tag en genopfriskende læsning af

vore bådtegningsregler. Er du efter endt læsning fortsat

i tvivl, er du mere end velkommen til at kontakte et

bestyrelsesmedlem for en uddybning af reglerne.

- Efterlev herefter reglerne

Efter disse nødvendige ord som formanden også helst

selv var foruden, kan vi alle se frem til September - den

Lige så almindeligt det er at vores karper leger i

maj/juni, ligeså ualmindeligt er det, at der kommer

yngel ud af det. Både æg som eventuel yngel har sandsynligvis

ikke en chance overfor de talrige andre fisk

og vandinsekter, der gladeligt sætter tænderne i dem.

Her har medlem Jess Glargaard 107,70 fanget legende

karper med kameraet i Gentofte Sø. Han har også været

aktiv med stangen og bl.a fået denne flotte fisk på

12,85 kilo. 3 over 10 kilo fra LF-vande er det blevet til

i forået.

store fiskemåned - som den retteligen er blevet betegnet

gennem tiderne. Ganske vist er ferien for de flestes

vedkommende slut og dagligdagen allerede fyldt op

med alskens andregøremål, såsom arbejde; men

Septembers fiskeri er nu engang godt og vi skal huske

ikke bare at stresse videre indtil næste sommer, men

også at fiske - mens vi kan det.

Med brav hilsen,

Formanden

Trofaste læsere af CIMs lystfiskerspalte i Berlingske Tidende, undrer sig sikkert over hvorfor den ikke bringes.

Årsagen er den beklagelige, at Børge Munk Jensen er sygemeldt med kræft og er under behandling. Vi håber

på snarlig bedring. Børge med nr 180,5 har været medlem siden 1946. Red.

16198

Karper på leg

Trods en række karpeudsætninger og trods

talrige opservationer af karpeleg, er der aldrig konstateret

karpeyngel i LF’s karpevande.

Karpeleg er en voldsom og meget spektakulær

affære. Karperne kaster sig rundt i vandet, hopper

fri for at lande med store plask. Man kan ofte se flere

mindre hanner forfølge en stor hun. Redaktøren har

selv oplevet at vade rundet på lavt vand mellem gydende

karper. Ingen var under 7 kilo, de største omkring 15

kilo.


16199


16200

Fiskevand (station) Båd nr. Bemærkninger

Bagsværd Sø 36, 37e Robåde

Bavelse 89e Robåd

Buresø 23, 24f Robåde

Arresø 35 Robåd

Esrum

40b, 41b, 42b, 43fb, 44,

45c, 46em, 47e

Farum 55, 56a Robåde

Til påhængsmotor

Furesø (Holte) 1b, 2, 3,5em, 7c, 8, 9efb Til påhængsmotor

Furesø (Fiskebæk) 25, 26f Til påhængsmotor

Furesø (Frederiksdal) 16efb, 17e, 18em, 20c, 21c Til påhængsmotor

Gentofte 80, 81, 82e, 49ffb Robåde

Gyrstinge

51a, 52a, 53a, 54a, 96a,

97a, 98a, 99a

Robåde

Haraldsted 75e, 76, 77 Robåde

Lyngby 30, 31, 32, 33fb, 34 Til påhængsmotor

Præstø 88e Til påhængsmotor

Sjælsø 6f, 11f, 38f Robåde

Søllerød Sø 65e Robåd

Søndersø

LF’s flåde

14ffb, 15e, 57, 58,

59, 60, 61e

Robåde

Tissø 68e, 69, 70 Til påhængsmotor

Tystrup 62, 63e Robåde

a=lille træbåd, b=stor træbåd, c=stor plastbåd, e=Ejvind jolle, f=Frederiksdal jolle,

n=Nordeck jolle, m=påhængsmotor, fb=fribåd. Hvor intet bogstav er anført,

er båden en lille LF plastbåd.


Inspektører og opsynsmænd 2002

Station Inspektør Telefon LF-nr. Opsynsmand Telefon LF-nr.

Bagsværd Sø Mogens Jensen 45872920 189,80 Niels Larsen 44440680 237,00

Bavelse Jan Klausen 22641254 217,42 Samme

Buresø Allan Thomsen 48181640 392,95 Kn. Erik Thomsen 47333540 392,95

Arresø Kaj Nielsen 48763330 286,00 Samme

Esrum Sø Ole Herman Kallerup 33224437 327,50 Samme

Jens Thusholt 35377826 394,10 Samme

Børge Jørgensen 39651984 202,75 Samme

Verner Moegreen 44650513 273,00 Samme

Farum Sø Jesper W. Lauesen 45830134 412,35 Samme

Fiskebæk Samme Samme

Frederiksdal Henning Juhl Jensen 45834232 184,00 Morten Jacobsen 45874605 171,50

Gentofte Ulf Hansen 45853730 129,90 Anders Boes 39760001 047,00U

Gyrstinge Jan Strøe 43535003 382,65 Samme

Haraldsted Jørgen Lindstrøm 46405641 247,60 Samme

Holte Poul Hansen 39560632 129,38 Niels Boes 39760001 047,70

Lyngby Arne Schultz 45877835 365,20 Jim Schultz 45870606 365,30

Præstø Michael Jørgensen 55996366 205,75 Robert Olsson 56718103

Sjælsø Per Plenge 39661920 331,30 Samme

Søllerød Sø Torben Christensen 44444540 071,98 Samme

Søndersø Jens Chr. Holm 32957533 153,00 Per Lundberg 38802400 251,90

Tissø Carlo Poulsen 59273373 333,60 Edith Olsen 58250125

Tystrup Sø Peter Hansen 55771362 129,41 Samme

Tyvekrogen Ole Chr. Petersen 45850406 327,00 Samme

Sneglehuset Ole Chr. Petersen 45850406 327,00 Samme

16201


Sidst i juli måned havde jeg planlagt et par ture efter ål,

og målet var at fange en rigtig stor stor ål, og det fiskevand

jeg havde udvalgt var en lille mose som med sikkerhed

har givet ål over de magiske 2 kg.

Min fiskemakker var godt mør efter familiefødselsdag

m.m. dagen før, så han gik hurtigt i “seng”

i sin bivvy efter at vi havde placeret i mosen. Imens

kunne jeg sidde i min klapstol og drømme om bivvy

med tilhørende bedchair og andre behageligheder.

Efter et par timers fiskeri uden det mindste

bib, skiftede jeg til friske boostede makrelolie fileter på

alle stænger, og allerede inden jeg fik monteret bidemelderen

på den anden stang kom der et par små bip

fra stang #1. Fuld opmærksomhed på stangen og efter

2 – 3 minutters venten kørte bidemelderen igen, fat i

stangen og et solidt tilslag som resulterede i at min 2,75

lbs. stang fleksede helt i bund. Der var helt sikker ål af

den rigtige kaliber i den anden ende, og den blev holdt

knald hårdt, fik ikke en eneste meter. Min makker var

blevet råbt an og væltende søvndrukken ud af posen,

stod kort efter klar med nettet, ved første landingsforsøg

lykkes det ålen at undvige ved at svømmer baglæns

16212

En ål i sommernatten

med fuld skrue. Det er helt utroligt hvor mange kræfter

så stor en ål har, men den måtte overgive sig for overmagten,

i anden gang kom fisken sikkert i nettet.

Han skreg ”den er 100 % sikkert over 2 kg”.

(Han har i den senere tid fanget en hel del ål mellem

1500 og 1825 gram). Fisken var også utrolig bred, ja

nærmest abnorm. Vi gik langt væk fra vandet for at

afkroge og veje dyret. Vægten stoppede ved 2275 gram

fordelt på kun ca. 100 cm.

Selve fotosessionen, der foregik om morgenen,

var et kapitel for sig selv, jeg brugte lang tid på at

tæmme det slimede kræ som ikke var særlig samarbejdsvillig,

imens min fiskemakker kom med gode råd

om at jeg skulle kæle lidt for fisken. Modvilligt prøvede

jeg hans råd, for det er sku lidt bizart at sidde midt

ude i en mose kl. 05.00 om morgnen og nusse en stor

slimet satan af ål på maven. Men måtte æde mine spydige

kommentere, for efter kort tids “nusseri” var ålen

som hypnotiseret, og den opførte sig eksemplarisk

resten af sessionen. Den måske mere end 30 år gamle

ål blev genudsat i mosen med hilsener til sin Mormor!

SG

Jeg tog en aften i juli til en nyt karussevand som skulle

afprøves. Karussefiskeriet havde været utroligt

spændende og det passede fint til en omgang “hyggefiskeri”.

Et par timer senere troede jeg, at jeg endnu en

gang krogede en af søens suder. Men efter en kort fight

viste en meget stor karusse sig i overfladen! Fisken

blev hurtigt kørt over netkanten og karusse nr. 2 over 2

kg i år var en realitet. Karussen vejede 2450 gram, var

49 cm lang og 44 cm i omkreds.

SG


Den årlige Furesøkonkurrence den 14. juni. fiskede jeg

som bekndt i. Denne her var nr. 100 i rækken. Jeg deltog

fra min egen Furesøbåd. Vi startede klokken 04,00

og snart var de ca. 30 både, der deltog i konkurrencen,

fordelt ud over søen. Jeg ankrede op på 19 meter vand

ved en skrænt, der fortsatte ned mod dybet. Efter et

stykke tid fik jeg hug på min agnfisk. Fisken løb hurtigt

af med en del line, så jeg var klar over, at det nok

var en gedde. Og ganske rigtigt. Efter modhugget tog

den straks nogle vilde udløb og gik ellers tung og dybt.

Jeg bruger ikke forfang i sandart sæsonen, så det var

sikkert, at min 0,34 nylonline ikke ville holde til en tur

tværs hen over flaben på gedden. Første gang jeg så

den i overfladen, viste den sig som en klar præmiefisk.

Den var dog ikke helt enig i deltagelsen ved præmiebordet

og fortsatte en tur ind over ankertorvet. Derefter

dykkede den igen på den anden side af båden, og mig

efter (kun inden i båden). Jeg måtte tage den meget forsigtigt,

og på et tidspunkt lagde den sig i overfladen lidt

fra båden. Da jeg kendte chancen for, at det måske var

sidste gang, at jeg så den, fik jeg hurtigt fat i fangstnettet,

hev den lidt længere ind og nettede den. Jeg vidste

godt, at det var en fisk på omkring de 10 og vægten

stoppede på 9,6 kg.

Under fighten kom der en del sjove kommentarer fra de

omkring liggende, men det stoppede brat da fisken

kom ombord.

En halv time efter fik jeg dagens andet hug.

Linen kludrede ind i en forbipasserende båds grejer,

men efter nogle udløb kom den fri igen. Det var også

en stor gedde, denne gang på 7,0 kg.

Da der ikke skete mere på og omkring denne

plads det næste stykke tid, fortsatte jeg videre rundt på

søen. Jeg fangede ikke noget og ved en ellevetiden

vendte jeg tilbage til den første plads. Lige før lukketid

Per B. fortæller

Gedder

André Weiup 403,9

havde Ulf Hasnen med

på en tur på Furesøen

den 27/6. André trak

det længste strå med

denne flotte gedde på

10,5 kilo, der blev genudsat.

(tv)

Preben Riis Klausen

217,43 har været også

været ude og fiske gedder

Den 9/7 fik han

denne på 10 kilo rent.

(konkurrencen sluttede klokken 12,00) fik jeg et hug til

af en fisk, der lavede de karakteristiske dyk mod bunden,

som er så typisk for større sandarter. Denne her

vejede 4,7 kg.

Per B. Larsen

16213


Hvorfor fisker vi i det hele taget?. De fleste lystfiskere

husker tydeligt deres første fangst. Byttet – som vi

ihærdigt jagtede uanset art, farve eller race.

Urinstinktet havde overtaget. Dyret skulle bare fanges.

Utallige kærlige mødre har efterfølgende måttet tilberede

”trofæet”, der stolt var hjembragt, blot for at konstatere,

at podens anstrengelser ikke helt stod mål med

hans forventninger til det kulinariske resultat. Det vidste

hun egentlig godt, men hvad gør en mor ikke for at

glæde sin søn, der inden han får øje for piger, er ved at

udvikle et jagtinstinkt, der trods alt også kan anvendes

på det andet køn. Blot skal der anvendes andre metoder.

Men ikke mere om den snak. Det er et anstændigt

Tidende.

Efterfølgende udvikler vi vores helt eget forhold til

fiskeriet – eller gør vi? Vi giver i hvert fald udtryk for

forskellige holdninger til det at fiske. Forlaget

Gyldendal udgav i 1967 en bog med titlen ”Den fuldkomne

fusker” at forfatteren Thelwell (bemærk navnet).

Hvem der gemmer sig bag synonymet, ved jeg

ikke, men han spidder på en festlig og fornøjelig og

ikke mindst kærlig måde de forskellige typer, så man

ikke kan lade være med at grine af sig selv. Og det

siges jo, at det er vigtigt at kunne grine af sig selv.

Inspireret af Thelwlell har jeg i mine omgivelser

iagttaget hans påstande, og på den ene eller

anden måde har jeg overført dem til det jeg har set.

Først og fremmest er lystfiskere fantastisk

gode til at se ned på andre lystfiskere, der enten fisker

på en anden måde, har et andet forhold til de fisk de

fanger, eller en anden opfattelse af, hvordan en fisketur

skal opleves. Hvis jeg groft skal opdele de forskellige

typer, for der findes utrolig mange typer, men det er

yderpunkter, og ret beset har vi nok alle indbygget alle

typer i os. Der findes 3 typer, som i deres ekstreme

udformning er uudholdelige, men som næppe findes i

virkeligheden. Det er ”den frelste”, ”geddegokkeren”

og ham der er til ”karpepetting”.

Den frelste

Er god til at lyve overfor sig selv. Er ofte kendetegnet

ved næsten aldrig at fange fisk og fanger han endelig

en, så er det fordi han ikke har behov for flere. Han

hjemtager kun hvad han skal bruge. Resten af turen

anvendes til at iagttage naturen og de små søde ællinger

i sivkanten. Han har været i ét med naturen og uanset

om fiskene har været ufattelig bidelystne, har det

ikke anfægtet hans oplevelse. Og størrelsen på fisken?

Det interesserer ham ikke. Manden er drømmer. Han

lyver overfor sig selv, og det er nok det værste. Findes

16214

Er du ”gedde-gokker” – eller

mere til ”karpe-petting”?

der noget så herligt, som at fange fisk og helst store –

Nej vel!. Så kunne vi lige så godt gå en tur i skoven. Er

der noget mere fascinerende end store fisk? Og en

fisker der lægger stangen på dørken, når fiskene er i

hugget? – Er han normal?. Næ! Men han ved noget om

sig selv. Nemlig at han ikke er særlig god til at fiske –

og så er det undskyldningen. Et særligt kendetegn ved

den frelste er ofte hans falske beskedenhed. Har han

endelig fanget en stor fisk, så skal det lige ud mellem

sidebenene.

Geddegokkeren

Kaldte man før i tiden for gryde- eller madfisker. En

person der i nogle kredse blev set ned på, fordi han forenede

det fornøjelig med det praktiske. Nemlig at

redde sig en god middag i forbindelse med udøvelsen

af sin kæreste syssel. Geddegokkeren er kendetegnet

ved at overholde det lovpligtige mindstemål, men så

hører alle humane synspunkter også op. Er der plads i

”gryden”, så får fisken en på ”panden”, om man så må

sige. Er der gang i fiskeriet hales der fisk ind i et hæsblæsende

tempo, så fryseren kan fyldes til sløje tider.

Størrelsen på fisken interesserer ham mindre. Det samlede

kvantum går forud for eventuelle store individer.

Er ofte tilbøjelig til at ignorere store fisk og størrelsen

interesserer ham ikke synderligt. En herlig primitiv

type, der indeholder et råt urinstinkt.

Karpepetting

Dyrkes af mange mede- og søfiskere. Det er ikke alene

karper der udsættes for karpepetting, også gedder og

sandarter kan risikere, at blive udsat for lystfiskere med

hang til karpepetting. De er kendetegnede ved ofte at

medbringe grej i bunkevis samt forskelligt specialgrej,

herunder badelagen, en præcis vægt, målebånd samt

diverse små tænger og nåle til at frigøre krogen med.

Ofte kan chefkirurgen på Rigshospitalet se helt misundeligt

på, når alle de fine redskaber hales frem fra

tasken.

Et særkende ved ham er hans forhold til

fiskene. De behandles med respekt. I mange tilfælde

som et nyfødt barn, når de lægges i vejeposen og vægten

og målebåndet hales frem for at få de nøjagtige data

inden fangsten skal foreviges med det medbragte

kamera. Dette er et alvorligt forehavende. Efterfølgende

genudsættes fangsten nænsomt, gerne med et lille

klap på ryggen og med et par ord som: ”Håber vi ses

igen”. Herefter bliver fangsten sirligt indført i fangstjournalen.

Lystfiskere med denne tendens anvender

megen tid på deres hobby, og det er ofte en besættelse

for dem, netop at fange - Fisken.


Modsat geddegokkeren er her tale om en

lystfisker der har gjort fiskeriet til den nærmeste man

kommer rendyrket videnskab. Tager sig selv meget

højtideligt

Indbyrdes forståelse

Er nok det sværeste at få øje på. Geddegokkeren og

kapepetteren står nok mest stejlt overfor hinanden.

Særligt hvis Geddegokkeren kommer med en udtalelse

om, ”At den smagte dejligt med peberrodssovs”. Så

bliver blikket flakkende, og karpepetteren får et udtryk

som om, at han stod direkte ansigt til ansigt med trolden

i De Tre Bukkebruse, hvor peberodssovsen løber

ned fra troldens mundvige. Der er simpelthen tale om

ikke mindre end en forbrydelse der tangerer barnemord.

Ofte kan påstanden fremsættes af geddegokkeren

blot for at drille, men her mister karpepetteren helt

sin humoristiske sans, hvis han ellers er i besiddelse af

en sådan. Til gengæld har Den frelste ofte forståelse for

geddegokkerens adfærd, da han også tager fisk med

Grøden i Gentofte Sø

For et stykke tid siden blev det omtalt i dette Tidende,

hvorledes et forslag fra Gentofte Kommune om en tiltrængt

grødeoprensning i Gentfote Sø, var blevet forsøgt

stoppet. Gentofte Kommune har nu fået en dispensation

fra Københavns Amt til at foretage en oprensning

af vandplanter omkring bådebroen (hvor LF’s

både ligger). I følge planen ska processen foretages 2-

3 gange. Kilde: Villabyerne.

Forkert mindstemål på fisketegn

Lystfiskere, der bedriver fiskeri efter torsk i Østersøen,

bælterne og områderne i det fynske øhav, skal være

opmærksomme på, at det angivne mindstemål for torsk

i det pågældende område på det obligatoriske fisketegn

er forkert. Den 1. februar 2003 trådte nemlig en ny

bekendtgørelse om mindstemål for fisk i saltvand i

kraft. Af dem fremgår det, at mindstemålet for torsk i

de nævnte farvande er sat op fra 35 cm. Til 38 cm. I de

øvrige indre danske farvande er mindstemålet for torsk

stadig 35 cm, mens det fortsat er 40 cm. I Skagerrak og

Nordsøen. DSF

hjem - når han endelig fanger en - men går geddegokkeren

over grænsen, og fylder i fryseren, betragter han

ham som en slyngel, der driver rovdrift på naturens ressourcer.

Generelt må man sige, at den brede indbyrdes forståelse

ikke findes mellem karpepetteren og de 2 øvrige, da

de jo slår fisk ihjel. Hvor de i barndommen sikkert

havde samme mål og midler, er opfattelsen af lystfiskeri

i voksenlivet helt forskelligt. Alle tre typer uudholdelige

i hver sin rendyrkede form, men dem har jeg

gudskelov ikke mødt. Kigger vi indad på os selv, sidder

der nok en rem af hver type i os alle. Nogle mere

udbredt end andre. Det vi blot skal lære, er at respektere

den forskellighed hvormed vi håndterer stang og

hjul. Dybest set vil vi alle samme mål: Hygge os og

fange fisk.

Frede Fjæsing

(Når man er lidt giftig)

Biomanipulation i København

Arbejdet med forbedring af vandkvaliteten i Skt.

Jørgens Sø i København er nu gået ind i anden etape.

Først og fremmest drejer det sig om at få etableret en

bedre biologisk balance i søen via udsætning af gedder,

der skal holde bestanden af fredfisk i ave således, at

algevæksten hæmmes, hvorved søens vand skulle blive

klarere. Sidste år blev der udsat 50.000 gedder i søen,

og i maj i år blev der udsat 5000 stk. geddeyngel. I alt

udsættes der 70.000 stk. gedder. Sidste års udsætninger

blev ikke den store succes. Undersøgelser har vist, at

de fleste af de 50.000 stk. døde eller blev ædt af artsfæller.

Alligevel er Københavns Energi, der står for

projektet, optimistiske og forventer, at søen om 4-5 år

har opnået en stabil bestand af gedder. DSF

Ekkolod

Tilbehør til et Lowrance X-85 sælges:

Batteribox PPPG

Transducer, evt. med sugekop

Instruktionshæfte (medfølger)

Henvendelse til Ters på 45888126

16215


Reserveret postvæsenet

Stiftet i 1886

Formand:

Bent Frøslee Laursen.

Mellemvang 6, 2970 Hørsholm

Telf. 45 86 50 83, bedst hverdage kl. 18-20

Næstformand & Sekretær:

Gert Bendix Christensen.

Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd

Telf. 44 98 50 09.

Overinspektør:

Pál Tersztyánszky.

Hestegangen 4, 2800 Lyngby

Telf. 45 88 81 26.

Kasserer:

Henrik Pedersen

Byleddet 18, 2820 Gentofte

Telf. 39 68 05 62

Postgirokonto 640 1805

Redaktør:

Thomas Vedel

Brillerne 40, 2840 Holte

Telf. 45 80 73 21

E-mail: lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk

Bådprotokol og Sekretariat:

Sussie Jørgensen

Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø

Hverdage 9-13, Tlf. 57 60 83 60

Helligdage 9-11, lørdag & Søndag lukket

Indmeldelse:

Sekretariatet (se ovenfor)

Tlf. 57 60 83 60

Hjemmeside og web-booking:

www.lystfiskeriforeningen.dk

Åben døgnet rundt.

Bogholderiet

Lystfiskeriforeningen

Postbox 87, 3460 Birkerød

Anmeldelse af præmiefisk

Per B. Larsen

Valbyvej 2, 3230 Græsted

Telf. 48 39 13 83

Bibliotek:

Formanden

Ungdomsudvalg:

Per Ekstrøm, telf. 43 99 96 60

Bådudvalg:

Niels Boes, telf. 39 76 00 01

Miljøudvalg:

Kaj Nielsen, telf. 48 76 33 30

Trykkeri:

Silkeborg Bogtryk.

Stagehøjvej 27, Postbox 52,

8600 Silkeborg.

Telf. 86 82 16 55, Telefax 86 82 11 28

Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen.

Redaktion: Thomas Vedel (ansv.)

ISSN 0904-5414

More magazines by this user
Similar magazines