Fremtiden - Hundborg kirke

hundborgkirke.dk

Fremtiden - Hundborg kirke

2

”Det er ikke let at spå – især ikke om fremtiden!”

skulle Storm P engang have sagt.

Det har han jo fuldstændig ret i. Vi kender

historien, alt det, som er sket, men vi kender

ikke morgendagen. ”Ingen kender

dagen, før solen går ned”, kan vi synge

med Ingemann. Det er også sandt,

for ingen af os dødelige ved, hvad

dagen måtte bringe af glæde og sorg. Det er den

usikkerhed og spænding vi til stadighed må leve i.

Der er dog én, der kender dagen før solen går ned,

kender fremtiden. Det er ham, som har skabt tiden

og skænket den til os. Han har vore tider i sin hånd.

Det gør den store forskel, for det giver os tryghed i

enhver situation og alder.

Når vi står på efterårets tærskel og med et nyt vinterhalvår

foran os, kan vi let blive lidt bekymrede og

ængstelige for, hvordan vi nu klarer alle de nye krav

og udfordringer, fremtiden måtte konfrontere os

med. Klarer jeg alle de nye opgaver? Bliver jeg selv

eller mine nærmeste måske ramt af en ulykke eller

en sygdom? Hvordan håndterer jeg den og den situation,

som jeg kan forudse vil opstå? Disse og så

mange andre tanker kan give én søvnløse nætter –

også selvom man i øjeblikket holder afslappende

ferie!

Forventningens glæde kan heldigvis også beherske

én med tanke på det kommende. Når sindet på den

Hundborg og Vorupør

Fremtiden

Af Flemming Burgdorf

måde er stemt i dur, går tiden ikke så hurtig,

som man kunne ønske sig, men desto

skønnere er det så at se frem til den store

og lyse begivenhed for én selv, i familien

eller venneflokken. Den glæde er

med til at løfte og bære, så også de

sure ting, som popper op i hverdagen

og problemerne, som kommer, bare

bliver pebernødder, som man næsten ikke opdager.

Hvad enten jeg nu er det ene eller det andet, glad

forventningsfuld eller nervøs bekymret med tanke

på fremtiden, er det altid godt at blive mindet om, at

Gud, som har skabt og styrer det hele, også har mine

dage og år i sin almagtshånd. I glæde og sorg er han

bestandig den samme. Han er ikke længere end en

bøn borte. Ingen henvender sig nogensinde forgæves

til ham. Han alene giver os fremtid og håb. Vores

liv og fremtid som kristne er uløseligt forbundet

med Jesus Kristus, der indbydende og løfterigt kan

sige til os:

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer

tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” (Matt 11,28)

”Hvorfor længere stole på Gud?”, bliver der undertiden

spurgt med tanke på verdens ondskab.

Jeg vil hellere vende det om: ”Hvorfor længere stole

på mennesker?”

Præstekontorerne er indtil videre lukket. Præsterne træffes på hjemadresserne:

Flemming Burgdorf, Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, tlf./fax 97 97 40 14, e-mail: fbu@km.dk

- træffes bedst kl. 11-12, undtagen mandag.

Maibrit Nygaard, Kirkedal 5, Vester Vandet, 7700 Thisted, tlf. 97 97 70 30, e-mail: mny@km.dk

- træffes bedst 12 – 13 mandag til torsdag. Lørdag kun efter aftale.


Rejsegilde på Hundborg og

Jannerups nye sognehus

I strålende solskin blev der holdt rejsegilde på det

nye sognehus. Der var mødt ca. 40 op fra menighedsrådene,

fra medarbejderne, andre interesserede

og næsten alle håndværkerne.

Aksel Jepsen fra menighedsrådet i Hundborg takkede

på de to sognes vegne for

fremmødet, og udtrykte menighedsrådenes

fulde tilfredshed

med byggeriet, og den måneds

forsinkelse, som indhentningen

af byggetilladelsen havde forårsaget,

var nu næsten indhentet.

Dette skyldtes efter hans mening

de dygtige håndværkere, og

ingeniør og arkitekts dygtige ledelse af byggeriet.

Murer Poul Nørgaard Larsen kom med den flotte

krans, og han takkede alle de implicerede for den

gode stemning på byggepladsen, og var meget

tilfreds med samarbejdet med bygherre, ingeniør

og arkitekt.

Ingeniør Jens Erik Larsen fulgte linjen op, og han

var som menighedsrådenes tilsynsførende glad for

det gode håndværk, der blev præs teret.

Forsidebilledet og billederne her på siden er taget

af Holger, der også har lavet en del videooptagelser

fra dagen.

Efter talerne var der pølser og øl til alle, og man

hyggede sig i det gode vejr.

Menighedsrådene glæder sig nu til indvielsen, som

skal finde sted engang i oktober, hvor man

håber, der kommer rigtig mange gæster. EJ

3


4

Sogneudflugten 19. juni 2011

Som noget nyt havde menighedsrådene

valgt en søndag til den årlige sogneudflugt

for at give flere mulighed for at deltage i den

planlagte tur. Måske skyldes det, at der var

sportsfest i Vorupør samme weekend,

at der kun mødte 9 personer op til

den aftalte tid ved kirkecenteret, hvor

bussen alligevel hentede os, selv om

det ikke var annonceret i kirkebladet. Vi var fortrinsvis

af den ældre årgang. Jeg ,der skriver, er ikke

fastboende, men har siden 1937 holdt ferie næsten

hver sommer i Vorupør.

Ved parkeringspladsen i Hundborg var der heldigvis

en større flok klar til at komme ombord i bussen,

så vi blev 44 med Vang deltagerne, der selv kom

kørende til opsamlingsstedet. Der var en dejlig

stemning i bussen og snakken gik livligt blandt deltagerne,

mens man nød den smukke tur sydover til

Thyborøn. Det var nemlig blevet et rigtig godt vejr

denne søndag. Undervejs var der sang fra Højskolesangbogen

med dejlig violinspil til.

Vi nåede færgen i Agger til den aftalte tid, og efter

den korte sejltur, nåede vi til Thyborøn kirke, som

mange var spændte på at se. Som noget ganske enestående

inden for de seneste 50 år, besluttede Thyborøn

menighedsråd i 2003 at jævne den gamle

Af Anne Lise Ingvald

kirke med jorden. Måske kan man ikke

kalde en kirke fra 1908 for gammel, men

enhver, der har et hus tæt på havet, ved at

vejrliget slider hårdt på murværket, også på

Vorherres Hus. Man mente, at det

ville koste mindst 10 millioner at

reparere kirken, her i Vorupør ved vi

jo godt, at kirkereparationer nemt

kan blive et større beløb end først antaget. Den 6.

februar 2011 blev Thyborøn kirke indviet.

Den nye kirke har

kostet 28 millioner

og er bygget af

beton - i håb om,

at det vil yde bedre

modstand mod det

barske vejrlig, som

har været med til

at tage livet af den gamle kirkebygning. Det eneste,

der står tilbage af den gamle kirke, er klokketårnet,

som er beklædt med en betonskal, så det harmonerer

med den nye kirke. Ligeledes er alterudsmyk-

ningen flyttet over fra den gamle kirke.

Der var trængsel ved kirken, da vi skulle se den.

Nabosognet havde samme mål denne søndag, desuden

er det en vejkirke. Kirkerummet var meget

enkelt, men på sin vis smukt med det specielle lys

indfald, de store flotte messinglysekroner, de håndlavede

træbænke, hvor man havde indsat rosetter fra

bænkene fra den gamle kirke. Desuden var der et

smukt trægulv. Ellers var eneste udsmykning den

gamle altertavle. Så opgaven havde været at bygge en

ny kirke til den, som er malet af kunstneren Niels

Østergård fra Bornholm. Den er 3 meter bred og 5

meter høj og består af 43 møbelplader, der er belagt

med bladguld og påmalet kristne symboler. Kunstværkets

navn er ”Den signede dag”. Desuden var der

et maleri i våbenhuset af kunstneren Peter Mock,

Thyborøn, ophængt pinsedag 2011.


Dernæst gik turen videre til Museet for Religiøs

Kunst i Lemvig, hvor der var en særudstilling om

Storm P, men først skulle vi have en tiltrængt kop

kaffe og kage. Derefter kunne man bese museet og

måske specielt udstillingens værker, der venligst var

udlånt af Storm P. Museet, som i øjeblikket er ved at

gennemgå en større ombygning. I mange af kunstnerens

billeder ligger en satirisk samvittighedstest,

som stiller beskueren over for spørgsmål til hans

eller hendes egen samvittighed og livsholdning. Sideløbende

med det humoristiske rummer Storm P,

værker således også en alvor, som ifølge kunstneren

selv udsprang af en religiøs følelse.

Undervejs til næste stop på turen var der igen sang

og violinspil, men også tid til at se den smukke natur

og de mange kirker, vi passerede. Nørre Nissum

Kirke ligger højt midt i en smuk kirkegård De kunne

bygge holdbart dengang. Kor og skib er bygget sidst

i 1100-tallet. Tårn og våbenhus omkring 1500. Stilen

er romansk. I våbenhuset ses rester af en indskrift,

hvor man kan læse ”Sin svadder och deris sladder”.

Betydningen af dette har været en appel om at holde

al ondsindet snak bag sig i Guds hus. Traditionen

tro var der en kort andagt i kirken. På orglet spillede

Henrik og vores pensionerede præst Jørgen Erbs gik

ud fra Zakarias’ sange i Lukas evangeliet, hvor han

talte om lysets komme.

Sidste stop på turen var Tambohus kro, hvor der

ventede os en dejlig middag ned kalvesteg og æblekage

og ikke mindst en hyggelig stund, hvor snakken

gik muntert ved alle bordene. Så da vores lille

gruppe stod af bussen i Vorupør kl. 22, var vi enige

om, at det havde været en dejlig tur, men også om,

at det nu var heldigt, at Vorupør kirke kunne

restaureres.

5


6

6

Maj, juni og juli 2011

Hundborg Kirke

Den 19. juni blev Isabella Thorhauge Nielsen, Landbolystvej 1, Hundborg, døbt i Hundborg Kirke.

Den 25. juli blev Else Margrethe Hansen, Havrevej 3, Thisted, bisat fra Hundborg Kirke.

Jannerup Kirke

Den 12. juni blev Thea Bojer, Trapsandevej 7, døbt i Jannerup Kirke.

Den 26. juli blev Otto Østergaard Pedersen, Vorupørvej 116, Hundborg, begravet på Jannerup Kirkegård.

Vang Kirke

Den 2. juni blev Celina Krogh, Skovly 3, Vang, døbt i Vang Kirke.

Den 9. juli blev Irene Marie Jensen, Fredensvej 15, Sjørring, begravet på Vang Kirkegård.

Den 10. juli blev Silke Lemvig Jensen, Trapsandevej 14, døbt i Vang Kirke.

Den 24. juli blev Signe Ginnerup Toftdahl, Rosvangvej 45, døbt i Vang Kirke.

Den 7. august blev Mille Sofie Frederiksen, Frederiksgade 2A, Thisted, døbt i Vang Kirke.

Vorupør Kirke

Den 28. maj blev Lone Vækild Munk og Mikkel Toft Kristensen, James Tobins Alle 2, Aalborg,

viet i Vorupør Kirke.

Den 31. maj blev Kristian Munch Nielsen, Fiskervej 22, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård.

Den 12. juni blev Celina Lindgaard Olesen, Vesterhavsgade 63, Vorupør, døbt i Vorupør Kirke.

Den 18. juni blev Astrid Hillgaard, Todbølvej 50, begravet på Vorupør Kirkegård.

Den 24. juni blev Kaj Nysted, Vibedalvej 1, Thisted, begravet på Vorupør Kirkegård.

Den 3. juli blev Lucas Skafsgaard Jensen, Toosholmvej 11, Vorupør og Aya Østergård Kjeldbjerg,

Porsevej 14, Vorupør, døbt i Vorupør Kirke.

Den 23. juli blev Helle Bak Grave og Martin Bjerre, Vesterhavsgade 64, Vorupør, viet i Vorupør Kirke.

Den 29. juli blev Freddy Laulund Henriksen, Lervej 6, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård.

Den 30 juli blev Weilian Tang og Stig Enevold Dybdal Andersen, Nordsøvej 10, Vorupør,

kirkelig velsignet i Vorupør Kirke.

Den 31. juli blev Anna Kirstine Munk Pedersen, Nuuk, Grønland, døbt i Vorupør Kirke.

Den 13. august blev Christian Bruno Andreas Gravier, Frederik Didier René Gravier og

Victor Julien Thomas Gravier – alle fra Frankrig – konfirmeret i Vorupør Kirke.


Fra konfirmationen i Vang kirke,

Bededag, 20. maj 2011: De tre konfirmander er

Astrid Emilie Bansmann, Anders Christian

Leegaard og Lasse Lukassen.

Kræmmermarkedsgudstjeneste

i Vorupør 5. august.

Jytte Sandal

- 40 år som kirkesanger

i Vang!

Den 1. juli 2011 havde vor Kirkesanger i Vang

- Jytte Sandal 40 års jubilæum. Det fejrede

Vang Menighedsråd med en lille fest i Vang

Beboerhus. Der havde tilmeldt sig 50 personer.

Deriblandt Jytte og Svends børn.

Her kunne vi overrække hende

H. M. Dronningens Fortjenstmedalje.

Flere havde ordet. Samstemmende fra alle lød

det: Hun kommer som en solstråle, er glad og

udfører sit arbejde lige til UG. Hun har godt

tjek på sit arbejde. Hun har virkelig gjort sig

fortjent til H. M. Dronningens Fortjenstmedalje.

Så hermed et stort tillykke, Jytte!

Vang Menighedsråd, Richard

7


8

Vang

Ja, nu er vi så ovre med alle de festdage, der har

været i år: Indvielsen af Vorupør kirke, Flemming

Burgdorfs 25 års jubilæum og Jytte Sandals

40 års jubilæum. Det har været skønne festdage

at få lov til at fejre.

Siden sidst har vi fået badeværelset i præstegården

gjort færdig, efter vandskade. I juni måned

fik præstegården sat nyt grovkøkken og køkken

ind. Vægge og døre blev malet begge steder, og

der blev lagt nyt linoleum, og det er kommet til

at se rigtig godt ud. Næste etape er nye vinduer

mod syd, og det påbegyndes lige efter ferien.

Der skal også males vægge og lofter, hvilket er

hårdt tiltrængt.

Graver Kristian Christensen er indtil videre sygemeldt

i 2 mdr. på grund af en større hjerteopration.

Han er kommet godt igennem operationen

og vi håber, at det kun må gå fremad. Afløser

Tonny Nielsen, laver det, han synes, han kan holde

til, og resten bliver udført af anlægsgartner

Holm, Sjørring.

Knud Kristensen

Menighedsrådsmøder i Vang

Onsdag d. 14. september

hos Mogens Futtrup, Tvorupvej 13.

Onsdag d. 25. oktober

hos Tove Nielsen, Djernæsvej 8.

Tirsdag d. 15. november

hos Else Marie Christensen, Rodals Bakke 17.

Alle dage kl. 1930.

Stof til næste nummer: For månederne december,

januar og februar bedes indleveret til

Erik Jespersen, erikjespersen@dlgtele.dk eller

Svend Ejler Gregersen, svejler@gmail.com

- senest d. 31. oktober.

Hundborg

Der er ikke så meget nyt denne gang. Vi aflyste

menighedsrådsmødet 16/8 for at få flere oplysninger

fra provstiet om budget 2012. Man siger jo

også, at intet nyt er godt nyt, men jeg er bange for,

at vi ikke får alle vore ønsker for 2012 opfyldt,

men så må vi klare os med det tildelte.

Man har nok bemærket, at Præstegården er sat til

salg. Det kan godt gøre lidt ondt, men vi havde

ikke rigtig noget valg. Pengene fra salget indsættes

i stiftet til køb af en ny præstebolig når og hvis,

det bliver aktuelt. Der har været en tre fire henvendelser

om køb.

Vi havde en meget vellykket sogneudflugt, som

der er fortalt om her i bladet, men der skal lyde en

stor tak til Anne Lise Ingvald for det spændende

referat.

Byggeriet af det nye sognehus optager os naturligvis

meget, og det kører bare på skinner. Det varer

ikke længe, før vi skal til at vælge inventar, og det

er også en spændende fase.

Resten af året er der følgende menighedsrådsmøder:

20/9, 18/10 og 22/11 og alle møder starter kl.

19. De to første afholdes i præstegården, hvis den

ikke er solgt og det sidste i Sognehuset.

Erik Jespersen

Sogneaftener i pastoratet

efterår og vinter 2011-2012

Torsdag 22. september: Høstfest i Hundborg

Forsamlingshus kl. 19.30 ved lokale kræfter.

Tirsdag 29. november kl. 19.30 i sogne-

huset i Hundborg: Berit Svejgård:

”Bjergbestigning i Afrika (Kilimanjaro)”.

Tirsdag 6. december: ”De 9 læsninger”.

Tirsdag 17. januar: Sogneaften i Vang

(ikke nærmere aftalt).

Tirsdag 21. februar: Sogneaften i Vorupør

Kirkecenter (ikke nærmere aftalt)

I marts: sogneaften i Hundborg


Hundborg Kirke Vang Kirke

www.hundborgkirke.dk

Kirkebetjent: Holger Poulsen,

Vorupørvej 190, Hundborg, tlf. 97 93 75 00

- mobil 24 61 95 32. Mail: hpgraver@mail.dk

Graverkontoret: Kirkevej 1 A, Hundborg,

tlf. 97 93 76 00.

Organist: Lars Svaneborg,

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Peder Frode Hansen

Skårupvej 7, 7700 Thisted, tlf. 97 97 42 15.

Hundborg menighedsråd

Mail: 8728@sogn.dk

Formand: Erik Jespersen,

Thadetoftvej 18, Hundborg, tlf. 97 93 73 60

Næstformand: Aksel Jepsen,

Vorupørvej 266, Førby, tlf. 97 93 71 94.

Kasserer: Henning Enevoldsen,

Mosevej 33, Hundborg, tlf. 97 93 71 19

Kirkeværge: Inger Rasmussen,

Dybdalsgave 5, Hundborg, tlf. 97 93 71 39.

Svend Ejler Gregersen,

Røde Anes Vej 35, Hundborg, tlf. 97 93 73 47.

Jannerup Kirke

www.sogn.dk/jannerup

Graver: Holger Poulsen (se Hundborg Kirke).

Organist: Lars Svaneborg,

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Peder Frode Hansen,

7700 Thisted, tlf. 97 97 42 15.

Jannerup menighedsråd

Mail: 8729@sogn.dk

Formand: Tage Nielsen,

Kanalvej 29, Jannerup, tlf. 97 93 70 35.

Næstformand og kirkeværge: Anton G. Nielsen,

Kanalvej 21, Jannerup, tlf. 97 93 70 88.

Kasserer: Anne Grethe Møller,

Rosvangvej 61, Jannerup, tlf. 97 93 72 41.

Anja Sørensen,

Snejstrupvej 8, Snejstrup, tlf. 97 93 78 79.

Kim K. Krog,

Rosvangvej 57, Jannerup, tlf. 40 72 88 49.

www.sogn.dk/vang

Graver: Kristian Christensen,

Rodals Bakke 17, Vang, tlf. 97 97 40 38.

Organist: Lars Svaneborg,

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Jytte Sandal,

Gammeltorp 7, Thisted, tlf. 97 92 65 79.

Vang menighedsråd

Mail: 8730@sogn.dk

Formand: Else Marie Christensen,

Rodals Bakke 17, Vang, tlf. 97 97 40 38.

Næstformand og kasserer: Knud Kristensen,

Mellemvej 11, Vang, tlf. 97 97 40 44.

Kirkeværge: Mogens Futtrup,

Tvorupvej 13, Tvorup, tlf. 97 97 42 35.

Richard Hove Nielsen,

Trapsandevej 51, Vang, tlf. 97 98 13 70.

Tove Louise Nielsen,

Djernæsvej 8, Tvorup, tlf. 97 97 42 23.

Vorupør Kirke

www.sogn.dk/vorupoer

Vorupør Kirkecenter, Bredkærvej 3, tlf. 97 93 87 88.

Graver: Torben Vad Andersen,

Runevej 23, Sjørring, mobil: 23 30 67 77.

(Træffetid torsdag kl. 10-12).

Organist: Lars Svaneborg,

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Jytte Mikkelsen,

Vesterhavsgade 28, tlf. 97 93 82 86.

Vorupør menighedsråd

Mail: 9129@sogn.dk

Formand: Thomas Erhardt Thomsen,

Porsevej 5, Vorupør, tlf. 97 93 83 39.

Næstformand og kasserer: Lene Thomsen,

Knottivej 3, Vorupør, tlf. 97 93 80 47.

Kirkeværge: Jens Otto Hove Kristensen,

Bredkærvej 10, Vorupør, tlf. 97 93 82 79.

Allan Thinggaard Thomsen,

Toosholmvej 5, Vorupør, tlf. 97 93 80 56.

Vera Bisgaard Nordensgaard,

Smedevej 8, Vorupør,

tlf. 23 62 17 51

9


10

Møder i Missionshuset

Kl. 19.30 hvor intet andet er nævnt

Torsdag d. 15. september

Høstfest v. Niels Åge Kristensen.

Mandag d. 19. til fredag d. 23. september

Møderække i kredsen.

Tirsdag d. 20. september

i Hundborg missionshus.

5. og 6. oktober

”Oktobermøder”.

Torsdag d. 3. november

Kredsens årsmøde.

16. og 17. november

Bibelkursus i Thisted.

Torsdag d. 24. november

Adventsfest, v. Martin Marsk, Skive.

Bibelkreds 1

Torsdag den 29. september: Møde hos Ester

og Gunnar Kristensen, Mosevej 3.

Torsdag den 20. oktober: Møde hos Inge og

Sigfred Bang, Vorupørvej 157.

Torsdag den 17. november: Møde hos Mary

Harregaard, Mosevænget 38.

Kirkenyt udgives af menighedsrådene

i Hundborg, Jannerup, Vang og Vorupør.

Ansvarshavende redaktør: Erik Jespersen,

mail: erikjespersen@dlgtele.dk

Signerede artikler og indlæg i bladet

er ikke nødvendigvis i overensstemmelse

med redaktørens opfattelse.

Produktion:

Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

Møder i bibelkreds 2

Hvor andet ikke er

nævnt, er møderne

kl. 19.30

Kl. 19.00 hvor intet andet er nævnt

Mandag d. 5. september

Bibelkreds hos Ebba og Knud, Tvorupvej 41.

Mandag d. 10. oktober

Bedemøde, hos Anja og Søren, Solgårdsvej 7.

Mandag d. 17. oktober

Bibelkreds hos Birgitte Campbell,

Vorupørvej 219.

Mandag d. 24. oktober

Bedemøde hos Lena og Finn Larsen,

Jannerupvej 12.

Mandag d. 7. november

Bibelkreds hos Esther og Gunnar Mosevej 3.

Mandag d. 28. november

Bedemøde hos Ebba og Knud, Tvorupvej 41

Aftensang i Hundborg Kirke

Den sidste tirsdag i september, oktober og

november kl. 19 holder vi aftensang i Hundborg

Kirke.

Vi stopper lidt op i travlheden.

Vi lader aftenroen falde over os.

Vi synger sammen, lytter til musik.

Hører lidt fra Bibelen og beder for verden.

Medvirkende er kirkens organist Lars Svaneborg

, kirkesanger Peder Frode Hansen og

sognepræst Maibrit Nygaard. Ind imellem har

vi den glæde, at have en solist på.

Ved aftensangen i juli spillede Anders Møller

på violin sammen med organisten værker af

Bach, Fauré og svenske toner samt til sangene.

Det var meget stemningsfuldt. Og det vil vi gerne

sige Anders Møller tak for.

Maibrit Nygaard


Møder i Missionshuset

Lørdag d. 18. september: Åbenhus i forbindelse

med Indre Missions 150 års jubilæum

i missionshuset.

Onsdag d. 21. september: Kredsmøde i missionshuset

i forbindelse med Nordthy kredsens

møderække v/ missionær Elna Thisgaard

Olsen, Tommerrup. (Programmer fremlagt).

Onsdag d. 27. oktober: Pakkefest

v/ missionær Bjarne Lindgren Christensen,

Ringkøbing. Overskuddet deles med

sømandsmissionen og missionshuset.

Torsdag d. 24. november: Adventsfest

v/ missionær Villy Holm Pedersen,

Brønderslev. Kor: Håbet Thyholm.

Legestuen

holdes hver tirsdag kl. 10-12 på Hellebjerg 1

(missionshuset) – bortset fra ferier.

Start efter sommerferien: 13. september.

Nye børn er meget velkommne!

Bedemøder

holdes, hvor intet andet er aftalt, torsdage kl.

18.45 – ca. 19.15 i præstegården. Enhver er

meget velkommen!

Bibelstudieaftener

Torsdag d. 1. september: Hos Mette og

Thomas Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Torsdag d. 29. september: Hos Ingeborg og

Knud Kristensen, Mellemvej 11

Torsdag d. 20. oktober: Hos Aase og

Hans Korsgaard, Tvorupvej 54.

Torsdag d. 10. november: Hos Elly og

Richard Hove Nielsen, Trapsandevej 51.

Børneklubben

Hvor andet ikke er

nævnt, er møderne

kl. 19.30 i

missionshuset,

Hellebjerg 1, Vang.

Samles i missionshuset Hellebjerg 1 hver anden

lørdag i ulige uger kl. 14:00 til ca. 15:30 hvor

ikke andet er nævnt.

Lørdag d. 3. september: Opstart + lodseddel

- salg + mad og hygge fra kl. 14:00 til ca. 17:30.

Lørdag d. 17. september: Børneklub.

Fredag d. 30. september til 2. oktober:

Juniorlejr i Doverodde / Ydby.

Lørdag d. 1. oktober: Børneklub.

Lørdag d. 15. oktober: Tur i svømmehal

Lørdag d. 29. oktober: Børnedag i Holstebro,

vi tager alle af sted. (Program senere).

Lørdag d. 12. november: Thyfon junior

arrangement i Hørdum, v/ Hans J. Østerby.

Lørdag d. 12. november: Børneklub.

Lørdag d. 26. november: Børneklub, hvor vi

laver adventsdekorationer.

Andre arrangementer

Tirsdag d. 6. september: Husmoderdag i Thisted

missionshus, mødet begynder kl. 10:00.

(Programmer fremlagt).

Fra d. 19. - 23. september: Indre Mission

Nordthy kredsen afholder møderække rundt

om i missionshusene.

Lørdag d. 8. oktober: Er der flere muligheder

for at være med til at fejre Indre Missions 150

års jubilæum, som afholdes i Fredericia. Kontakt

Knud Kristensen, tlf. 97 97 40 44.

Torsdag d. 3. november: Kreds årsmøde i

Hundborg missionshus tale v/ fritidsforkynder

Tage Grønkjær, Klitmøller.

Onsdag og torsdag d. 16. - 17. november:

Bibelkursus i Thisted missionshus v/ missionær

Poul Hansen, Farsø.

11


Dato

September

Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør

04. september 11. s. e. trin. 09.00 B 09.00 MNY 10.30 B

11. september 12. s. e. trin. 10.30 B1 09.00 B

18. september 13. s. e. trin. 10.30 MNY1 10.30 B1+2 25. september 14. s. e. trin. 09.00 MNY 09.00 B 10.30 B1+3 27. september Tirsdag 19.00 MNY4 Oktober

02. oktober 15. s. e. trin. 10.30 B

09. oktober 16. s. e. trin. 09.00 MNY5 16. oktober 17. s. e. trin. 09.00 B 10.30 MNY 10.30 B5 23. oktober 18. s. e. trin. 09.00 MNY

25. oktober Tirsdag 19.00 MNY4 30. oktober

November

19. s. e. trin. 10.30 B 14.00 B

06. november Allehelgensdag 14.00 MNY6 10.30 B5+6 14.00 B6 13. november 21. s. e. trin. 10.30 B

20. november Sidste s. e. trin. 14.00 MNY 10.30 B 14.00 B 10.30 MNY5 27. november 1. s. i advent 14.00 MNY 10.30 B 14.00 B

29. november Tirsdag 19.00 MNY4 30. november Onsdag 19.30 B7 December

04. december 2. s. i advent 10.30 B 14.00 MNY 14.00 B

06. december Tirsdag 19.30 B7 11. december 3. s. i advent 10.30 MNY

1 Høstgudstjeneste.

2 Kirkefrokost i præstegården efter gudstjenesten.

3 Kirkefrokost i kirkecentret efter gudstjenesten.

4 Aftensang.

5 Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.

6 Årets døde mindes.

7 De 9 læsninger.

B = Burgdorf

MNY = Maibrit Nygaard

234

More magazines by this user
Similar magazines