Nr. 3 December 2007

viva.bolig.dk

Nr. 3 December 2007

16

Containersvineri

Driftsleder

Flemming Gregersen

Her et billede taget en mandag formiddag

ved containeren i Bogøgade. Det

kunne måske til nød gå, hvis det var en

enkelt gang, der så sådan ud efter en

weekend, men det er desværre sådan,

at der næsten hver mandag ser sådan

ud, ikke kun i Bogøgade men også ved

flere af vore andre fast opstillede containere

rundt om i boligselskabet.

Kan vi ikke hjælpe hinanden med at

holde orden omkring containeren?

Hvis nogen opdager, at der bliver læsset

af fra nogen af boligselskabet uvedkommende

personer, bedes I skrive

nummeret på bil og trailer op og viderebringe

det til varmemester eller formand

for afdelingen, så vil de gå videre

med sagen. I skal ikke selv forsøge at

stoppe vedkommende.

I samme forbindelse kan lige nævnes, at

egne beboere, som i forvejen har læsset

traileren med skrot lige så godt kan

fortsætte de få hundrede meter, der jo

kun er til kommunens genbrugsplads på

Over Kæret.

Kort sagt: Hjælp med at holde orden, så

vores boligselskab ikke ligner en svinesti!

Med venlig hilsen

Flemming Gregersen

More magazines by this user
Similar magazines