Regler for afbrænding af haveaffald - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Regler for afbrænding af haveaffald - Frederikshavn Kommune

30m

30m

30m

30m 30m

10m

Hav en haveslange, en spand vand, en skovl

eller en branddasker parat, hvis ilden kommer

ud af kontrol.

Husk at vådt haveaffald udvikler megen røg.

Tænk på vindretningen (vindstille er bedst).

Overvej endnu engang om det er nødvendigt

at foretage afbrændingen af haveaffaldet.

Komposter affaldet eller brug kommunens

genbrugsplads hvis det er muligt.

Det siger brandlovgivningen

• Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en

sådan måde, at risikoen for, at ilden breder

sig, at personskade finder sted, og at store

værdier ødelægges, formindskes mest muligt

samt således, at der sikres forsvarlige rednings-

og slukningsmuligheder.

• Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden

måde være til væsentlig ulempe for omgivelseme,

herunder vej- og lufttrafikken.

Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster

ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

• Afbrændingen må ikke finde sted i stærk

blæst. Såfremt vinden under afbrændingen

forandrer retning eller forøges i styrke, således

at der kan opstå brandfare eller fare for

væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen,

skal afbrændingen straks afbrydes.

Enhver afbrænding af haveaffald skal derfor

ske med den største forsigtighed for at forhindre

brandspredning til naturarealer, bygninger

og nabohaver mv.

Hold afstand

På tegningen er angivet de gældende mindste

afstande mellem afbrændingsbål på højst

200 liter (0,2 m 3 ) og andre objekter, som kan

bryde i brand. Er afbrændingsbålet større eller

er det et Sankt Hans bål, gælder der andre og

større afstande.

Slukningsmateriel?

Det tilrådes at have et beredskab i form af en

haveslange, en spand vand, en skovl eller en

branddasker, således at der er mulighed for at

hindre brandspredning.

Efter afbrænding

Sluk effektivt så gloder ikke får bålet til at

blusse op.

Vær opmærksom på at moseagtig jord (humusjord)

kan indeholde gløder og derfor kræver

omhyggelig efterslukning.

Hvis det går galt!!!

Alarmer hurtigst muligt brandvæsenet

ALARM 112 (et-et to)

Meddel:

• Brand

• Fuldstænding adresse med by og gerne også

kommunenavn eller postnummer

• Hvad der brænder - tilskadekomne

• Telefonnummeret der ringes fra.

3

More magazines by this user
Similar magazines