Kirkeblad 0412 01.indd

skoerping.fraer.dk

Kirkeblad 0412 01.indd

Foredrag

Menighedsrådenes Foredragsrække i 2013: Danskernes kristendom

Menighedsrådenes foredragsrække i 2013 bliver et øjebliksbillede i fugleperspektiv af kristendommen

i Danmark: dens møde med andre religioner, kristen spiritualitet, synet på døden, dannelse og ånd, det

”almindelige” folkekirkemedlem tro...

Alle aftener foregår i Sognegården i Skørping og begynder kl. 19.30 - dog ikke den 26. februar! Se

nedenfor.

Et mere udførligt program for hele forløbet vil blive lagt frem i kirker og Sognegård i begyndelsen af

det nye år.

Tirsdag den 29. januar

Viggo Mortensen: ”Religionsmødet i Danmark”

Danmark har en årtusind gammel kultur dybt præget af kristendommen

- korset i flaget, Kristus i passet og § 4 i Grundloven er levende vidnesbyrd

herom. Eller er det? Symbolerne er der, men en viden om, hvad

de står for, er svindende. Kort sagt: Den danske syntese er udfordret af

den mangekulturelle og mangereligiøse udvikling, som nationen har

gennemgået de sidste 50 år. Mangfoldige religiøse møder finder sted. Er

det en trussel eller en berigelse? Det er i hvert fald en udfordring og en

anledning til selvbesindelse!

Viggo Mortensen er dr. theol. på en afhandling om forholdet mellem

teologi og naturvidenskab og indtil tidligere i år professor i kristendommens

globale udvikling og økumeniske relationer ved Aarhus Universitet.

Han har for nylig udgivet bogen Hvad hjertet er fuldt af (2012). Han har

været leder af Center for Multireligiøse Studier og Det Danske Pluralismeprojekt, hvor han intensivt har

beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser lokalt og globalt og deres indvirkning på kristendommens

fremtid.

Tirsdag den 26. februar kl. 17.00

Rose Marie Tillisch og Krisztina Vas Nørbæk:

”At slå rødder i solen. Om Hildegard af Bingen”

Foredraget denne aften ligger tidligt og er udvidet med aftenandagt og

måltid!

Hildegard af Bingen levede i Rhinlandet i Tyskland fra 1098 til 1179. På

aftenens program er hendes fortællinger om skabelse og syndefald og

om, hvordan det onde kom ind i verden. Hildegards perspektiv åbner for

anderledes måder at se verden på. For for Hildegard og hendes samtidige

skete Gud, fandt Gud sted, når Ordet om kærlighed blev sagt. Hvad

indebærer det? Og hvordan kan vi anvende en sådan indsigt i dag?

Til andagten i Skørping Nykirke skabes gennem tekst, billeder og salmesang

en dialog mellem vores tid og Hildegards visioner fra den lyse

middelalder. Rose Marie Tillisch udlægger nogle af Hildegards visioner og

Krisztina Vas Nørbæk synger et udvalg af Hildegards kompositioner.

14 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

More magazines by this user
Similar magazines