Kirkeblad 0412 01.indd

skoerping.fraer.dk

Kirkeblad 0412 01.indd

Siden sidst Sidst

Døbte

Skørping-Fræer Sogne:

Malthe Sauer Sørensen 16.09.2012

Elias Sauer Kirkegaard 16.09.2012

Agnethe Cathrine 30.09.2012

Mølgaard Primdahl

Vigga Sophie Melsen 07.10.2012

Moroder

Silas Hald Espensen 21.10.2012

Gerding-Blenstrup Sogne:

Magne Bank Christensen 07.10.2012

Vejviser

Hvad man gør i tilfælde af...

Fødsel: Jordemoderen foretager

sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis

fødslen er sket uden jordemoder, skal

forældrene anmelde den, inden der er

gået 14 dage. Anmeldelse skal ske til

kirkekontoret i Sognegården.

Hvis forældrene ikke er gift,

skal blanketten ”Omsorgs- og

ansvarserklæring” udfyldes og

afleveres/sendes til kirkekontoret.

Det er muligt med digital signatur at

afgive omsorgs- og ansvarserklæring

for barnet senest 10 dage efter

fødslen.

Dåb/navngivelse: Et barn skal

navngives, inden det er 6 måneder

gammelt.

Ved navngivning ved dåb træffes

aftale om dato med kirkekontoret.

Familien tager kontakt til den

tjenstgørende præst, når datoen

nærmer sig (senest 3 uger før).

Ved navngivning uden dåb afleveres/

sendes en navngivningsblanket til

kirkekontoret. Det er også muligt at

navngive barnet vha digital signatur

- det skal ske senest 10 dage efter

barnets fødsel.

På www.familiestyrelsen.dk/navne

er der oversigter over navneregler og

godkendte navne.

Døde og begravede

Skørping-Fræer Sogne:

Bent Herluf Hansen 21.09.2012

Margith Kyneb 25.09.2012 (Gl)

Signe Jensen 18.10.2012

Karl Kristian Nielsen 21.10.2012

Kirsten Klarskov 12.11.2012

Gerding-Blenstrup Sogne:

Ingrid Dorthe Marie 30.08.2012

Christensen

Søren Nørgaard Wulff 20.09.2012

Erik Karlsen 29.09.2012

Konfirmation: I Skørping-Fræer

Pastorat er der konfirmationer i bededagsweekenden

- fredag, lørdag og

søndag. Dog evaluerer menighedsrådene

løbende denne praksis og kan

ændre den med to års varsel, hvis det

viser sig nødvendigt.

Det vil konkret sige, at vi hvert år efter

forårets konfirmationer har en annonce

i kirkebladet, hvori konfirmationsdatoer

to år frem i tiden endeligt

bekræftes.

Vielse: Bryllupsdato aftales med

kirkekontoret. Herefter rekvireres

prøvelsesattest fra kommunen; den

må på vielsesdagen højst være 4

måneder gammel. Parrets navne- eller

dåbsattester samt prøvelsesattesten

afleveres nu på kirkekontoret.

Brudeparret tager kontakt til den

tjenstgørende præst, når datoen

nærmer sig (senest 3 uger før).

Navneændring: Ansøgning om

navneændring kræver udfyldelse af

blanket ”Navneændring” og betaling

af et gebyr til Familiestyrelsen på

480 kr. (pr. 1. januar 2013

betales 490 kr.) Blanketten med

tilhørende vejledning kan findes på

Gl: Skørping Kirke i Gl. Skørping,

F: Fræer Kirke

”personregistrering.dk” eller fås ved

henvendelse til præstesekretæren i

Skørping og Fræer/præsten i Gerding-

Blenstrup.

Navneændring i forbindelse med

vielse er gratis og ansøges på blanket

”Navneændring på bryllupsdagen”,

som også kan findes på

”personregistrering.dk” eller fås ved

henvendelse til præstesekretæren/

præsten.

Begravelse/bisættelse: Når et

menneske dør, skal de efterladte

anmelde det til sognepræsten eller

kirkekontoret og aftale tid og sted for

begravelsen eller bisættelsen.

Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes

navne- eller dåbsattest samt

evt. vielsesattest og ægtefællens

dåbs- eller navneattest.

Blanketter og anmeldelse med digital

signatur: De fornødne blanketter

vedrørende fødsel, navne, faderskab

og ægteskab kan alle hentes på

www.personregistrering.dk, hvor det

også er muligt at udfylde og sende

blanketterne med digital signatur.

18

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

More magazines by this user
Similar magazines