22.07.2013 Views

9. årgang SEPTEMBER 2009 Nr. 5

9. årgang SEPTEMBER 2009 Nr. 5

9. årgang SEPTEMBER 2009 Nr. 5

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>9.</strong> <strong>årgang</strong> <strong>SEPTEMBER</strong> <strong>2009</strong> <strong>Nr</strong>. 5


NYTTIGE ADRESSER Stort og Småt<br />

Afdelingsformænd:<br />

Badminton<br />

Trine Regitze Andersen<br />

Egebjergvej 17,Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

tlf:29 92 68 93<br />

Pomfrit15@hotmail.com<br />

Bordtennis<br />

Kirsten Savkov<br />

Rostedvej 32, Rosted<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 52 82<br />

kirstensavkov@gmail.com<br />

Fodbold<br />

Brian Christensen<br />

Vinkelvej 2, Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 09 20<br />

bdvc@mail.tele.dk<br />

Gymnastik<br />

Vibeke Pram<br />

Lygtevej 1, Gyldenh. Mark<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 53 72<br />

vfpram@hotmail.com<br />

Petanqueansvarlig<br />

Anitta Christensen<br />

Egebjergvej 11, Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 55 01<br />

Hockey/Håndbold<br />

Niels Pedersen<br />

Lundevej 17<br />

4250 Fuglebjerg<br />

Tlf. 55 45 43 10<br />

sifhockey@forum.dk<br />

Volleyball<br />

Dorte Vestbjerg<br />

Vinkelvej 2, Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 09 20<br />

bdvc@mail.tele.dk<br />

SIF Venner:<br />

Gregers Maglekær<br />

Sørby Parkvej 25, Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 00 20<br />

gregers@maglekjer.dk<br />

Søren Pedersen<br />

Kirkerupvej 42<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 52 75<br />

Sørbyhallen:<br />

Tlf. 58545211<br />

soerbyhallen@mail.dk<br />

2<br />

Lørdag den 12.0<strong>9.</strong>09 kl. 10.00 Fodboldkamp U 14 Sørby<br />

kl. 13.30 Fodboldkamp FSH II<br />

kl. 15.30 Fodboldkamp U19 FSH<br />

Søndag den 13.0<strong>9.</strong>09 kl. 10.00 Fodboldkamp U 11 Sørby<br />

kl. 10.00 Gymnastik Introdag<br />

kl. 12.00 Hockeykamp Herrer ligaen<br />

Mandag den 14.0<strong>9.</strong>09 kl. 18.00 Fodboldkamp Veteran Sørby<br />

Tirsdag den 15.0<strong>9.</strong>09 kl. 18.00 Fodboldkamp U 13 Sørby<br />

Onsdag den 16.0<strong>9.</strong>09 kl. 18.00 Fodboldkamp Oldboys Sørby<br />

Lørdag den 1<strong>9.</strong>0<strong>9.</strong>09 kl. 15.30 Fodboldkamp FSH I<br />

Søndag den 20.0<strong>9.</strong>09 kl. 1<strong>9.</strong>00 Bankospil<br />

Mandag den 21.0<strong>9.</strong>09 kl. 17.45 Fodboldkamp Oldboys FSH<br />

Tirsdag den 22.0<strong>9.</strong>09 kl. 18.00 Fodboldkamp U 9 Sørby<br />

Torsdag den 24.0<strong>9.</strong>09 kl. 20.00 Generalforsamling SIF`s Venner<br />

Fredag den 25.0<strong>9.</strong>09 kl. 16.00 Kidsvolleyskole<br />

Lørdag den 26.0<strong>9.</strong>09 kl. 08.00 Kidsvolleyskole<br />

kl. 10.00 Fodboldkamp U 14 Sørby<br />

kl. 13.30 Fodboldkamp FSH II<br />

kl. 15.00 Hockeykamp Herrer ligaen<br />

Søndag den 27.0<strong>9.</strong>09 kl. 08.00 DGI Volleystævne<br />

kl. 10.00 Fodboldkamp U 11 Sørby<br />

Onsdag den 30.0<strong>9.</strong>09 kl. 17.45 Fodboldkamp Oldboys Sørby<br />

Lørdag den 03.10.09 kl. 10.00 Fodboldkamp U 14 Sørby<br />

kl. 11.30 Fodboldkamp U 19 FSH<br />

kl. 12.00 Badmintonkampe<br />

kl. 15.30 Fodboldkamp FSH I<br />

Mandag den 05.10.09 kl. 17.15 Fodboldkamp Oldboys FSH<br />

Tirsdag den 06.10.09 kl. 17.45 Fodboldkamp U 13 Sørby<br />

Søndag den 11.10.09 kl. 10.00 Fodboldkamp U 11 Sørby<br />

kl. 11.00 Badmintonkampe<br />

Onsdag den 14.10.09 kl. 17.45 Fodboldkamp Oldboys Sørby<br />

Lørdag den 17.10.09 kl. 12.00 Badmintonkampe<br />

Søndag den 18.10.09 kl. 10.00 Badmintonkampe<br />

kl. 1<strong>9.</strong>00 Bankospil<br />

Lørdag den 24.10.09 kl. 12.00 Gymnastik nattefræs<br />

Søndag den 25.10.09 kl. 08.00 Gymnastik nattefræs<br />

Lørdag den 31.10.09 kl. 08.00 Vikingecup Hockey<br />

Søndag den 01.11.09 kl. 08.00 Vikingecup Hockey<br />

kl. 1<strong>9.</strong>00 Bankospil<br />

Lørdag den 07.11.09 kl. 12.00 Badmintonkampe<br />

Søndag den 08.11.09 kl. 10.00 Fodboldkampe DGI<br />

Lørdag den 14.11.09 kl. 10.00 Hundeudstilling<br />

Søndag den 15.11.09 kl. 0<strong>9.</strong>00 Hockeykampe<br />

kl. 1<strong>9.</strong>00 Bankospil<br />

Formand:<br />

Torben Hansen<br />

Sørby Parkvej 66, Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 57 11 88<br />

torben@ktb.dk<br />

Næstformand:<br />

Annette Andersen<br />

Egebjergvej 63, Sørby<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 51 51<br />

annetteandersendk@yahoo.dk<br />

Hovedbestyrelse<br />

Sekretær:<br />

Randi Skov Petersen<br />

Sørby Parkvej 66<br />

4200 Slagelse<br />

58 57 11 88<br />

Redaktør:<br />

Flemming Pram<br />

Lygtevej 1, Gyldenh. Mark<br />

4200 Slagelse<br />

tlf 58545372<br />

mobil: 20 48 79 67<br />

mail: sifnyt@gmail.com<br />

Tryk & Layout:<br />

Stiftsbogtrykkeriet<br />

Ramsherred 15<br />

4700 Næstved<br />

Telefon 55 72 33 33<br />

stiften@stn.dk<br />

Frist for indlæg:<br />

1. februar, 5. april, 14. juni,<br />

2. august (Aktivitetsblad)<br />

6. september, 1. november<br />

Udgivelser <strong>2009</strong>:<br />

ca. 14. februar, 18. april,<br />

27. juni, 15. august,<br />

1<strong>9.</strong> september, 14. november


Formand<br />

Torben Hansen<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Formandens klumme . 3<br />

Bordtennis ............... 4<br />

Fodbold .................... 8<br />

Hockey.................... 18<br />

Volleyball ................ 21<br />

SIF-Venner............... 25<br />

Sørbyhallen ............. 26<br />

Nyt fra Formanden<br />

Nyt fra Formanden<br />

Forandringernes tid<br />

på sportspladsen<br />

I<br />

skrivende stund sker der store<br />

ændringer på sportspladsen<br />

ved Sørbyhallen, idet den nye<br />

kunstgræsbane er ved at blive færdiggjort.<br />

Hvis vejret ikke driller for meget bliver<br />

der indvielse den 19/9-09<br />

Det nye baneanlæg, som fortrinsvis<br />

er til Hockey, men som også kan<br />

bruges til fodbold træning, bliver et<br />

super lækkert anlæg, som vil forbedre<br />

træningsmulighederne og<br />

samtidig give optimale muligheder<br />

for afvikling af hockey kampe.<br />

Den nye bane må dog ikke bruges<br />

til markedsplads i forbindelse med<br />

Sørby markedet og der er derfor<br />

ved at blive etableret et nyt areal<br />

bagved den gamle banedel, som<br />

kan rumme markedsplads.<br />

På vegne af bestyrelsen<br />

TORBEN HANSEN<br />

■<br />

<br />

3


Bordtennis<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Klar, parat, start ....... 4<br />

Hyggebold ............... 4<br />

Hjemmesiden............ 6<br />

Stævnetilmelding....... 6<br />

4<br />

Klar, parat, start...........<br />

Klar, parat, start...........<br />

Så går startskuddet for sæsonen<br />

<strong>2009</strong>/10. Alle nye<br />

som gamle medlemmer<br />

bydes hjerteligt velkommen til en<br />

sæson, der byder på mange forskellige<br />

stævner, både i DGI og i<br />

ØBTU.<br />

Vi glæder os til at komme i gang<br />

med indspil, loop, smash og<br />

meget meget andet. Der vil i løbet<br />

af sæsonen blive flere sociale<br />

arrangementer, hvoraf, det første<br />

allerede er planlagt til den første<br />

Champions League i Roskilde,<br />

hvor Danmarks bedste bordtennisspiller<br />

Michael Maze deltager.<br />

Mere om det når du kommer til<br />

træningen den første gang, eller<br />

gå ind på vores meget velopdaterede<br />

hjemmeside og se mere om<br />

de arrangementer der er planlagte<br />

i denne sæson.<br />

Hyggebold...................<br />

Har du lyst til at spille bordtennis<br />

for hyggens skyld,<br />

er du øvet, ikke-øvet, gammel<br />

bordtennisspiller eller ny, er<br />

du hermed velkommen onsdage<br />

aftener kl. 18.30-20-30.<br />

Det er for dig der ikke nødvendigvis<br />

gider at deltage i stævner, men<br />

bare har lyst til at spille sammen<br />

med en kammerat og have det<br />

sjovt. Alle de tilbud, der er for<br />

klubbens øvrige medlemmer, vil<br />

naturligvis også være for dig, men<br />

du vælger selv til og fra det der<br />

passer bedst ind i din kalender.<br />

Så grib fat i din ven, veninde,<br />

nabo eller kollega og få nogle<br />

uforpligtende timer sammen med<br />

dem.<br />

■<br />


5


6<br />

Hjemmesiden<br />

Skulle nu være opdateret med vinterens stævner og der vil i løbet af sæsonen blive lagt links ud til<br />

øvrige stævner.<br />

■<br />

Stævnetilmelding<br />

Idenne sæson vil vi prøve, at medlemmerne tilmelder<br />

til stævnerne på Kirsten eller Michaels<br />

mail, for at undgå for mange tilmeldingspapirer,<br />

der nogle gange kan have forputtet sig i<br />

sportstaskerne og ikke blive afleveret til forældrene.<br />

I vil få en aktivitetskalender til sæsonstart<br />

og kan så selv gå på hjemmesiden og se stævneindbydelserne.<br />


Aut. Kloakmester virksomhed<br />

Harrestedvej 2, Sørbylille · 4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 54 98<br />

www.kloak-problemer.nu<br />

Kontakt:<br />

Jeppe Larsen<br />

Tlf. 2680 7840<br />

V<br />

I<br />

S<br />

E<br />

S<br />

Henning Bagge Larsen<br />

Tlf. 4013 5498<br />

Vores aktiviteter er rep. og nyanlæg, TV inspektion og<br />

spuling af kloaker, udgravning, støbning af fundamenter,<br />

anlæggelse af støttemure, terrasser og andre haveanlæg<br />

samt rådgivning af havearkitekt ved tilbudsgivning.<br />

Vand, varme og velvære...<br />

Bosch EuroPur ZSB 3-16<br />

Europas mest solgte kondenserende<br />

lavenergi naturgaskedel<br />

hér vist vægophængt med varmtvandsbeholder.<br />

Sørby VVS<br />

Sørby VVS • Sørby Hovedgade 24 • Sørby • 4200 Slagelse<br />

tlf. 58 54 50 97 • www.sorby-vvs.dk • e-mail: sorby@vvs.dk<br />

Norvangen 3, II • 4220 Korsør<br />

Københavnsvej 46 • 4760 Vordingborg<br />

60x90_Sørby VVS.indd 1 30/01/08 11:34:12<br />

7


Fodbold<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Yngste drenge .......... 8<br />

Årgang 2001-02...... 9<br />

Årgang 200 .............10<br />

Det nye kuld .............12<br />

Super pigerne...........13<br />

Weisleder Cup..........14<br />

Træningstider............15<br />

8<br />

Yngste drenge<br />

Yngste drenge<br />

Efter et flot fremmøde af børn<br />

i alderen 5-7 år tidligere på<br />

året, må vi sige at det har<br />

været en fantastisk fodboldsommer.<br />

Vi begyndte med ca. 20 børn<br />

og ligger stadig på samme antal<br />

og det må siges at være yderst tilfredsstillende.<br />

De glade fodboldbørn møder altid<br />

op med en kæmpe last af energi<br />

og gå på mod og det er i sig selv<br />

en stor motivation til holdet. Der er<br />

sket rigtig meget med holdet siden<br />

vi startede op, vi har alle skulle<br />

lære hinanden og spillet at kende,<br />

men trods alt og heldigvis er vi<br />

gået fra kaos til god disciplin.<br />

Vi som trænere har hele tiden forsøgt<br />

at gøre fodboldtræningen sjov,<br />

legende og lærerig. Selvfølgelig er<br />

der ting som ikke har fungeret, men<br />

heldigvis er der også rigtig meget<br />

der har fungeret og det ses tydeligt<br />

hos børnene. Vigtigst af alt er, at<br />

alle kommer igen og med samme<br />

motivation.<br />

Derudover er det rart at se alle de<br />

forældre som støtter op omkring<br />

fodboldtræningen. Nogle hjælper<br />

gerne til med selve træningen og<br />

andre hygger med kaffe, kage<br />

osv. på sidelinjen. Det er en rar og<br />

positiv stemning, som helt sikkert<br />

smitter af på børnene. Alt i alt en<br />

super <strong>årgang</strong> at træne.<br />

Chano og Morten.<br />


ÅRGANG 2001-2002<br />

ÅRGANG 2001-2002<br />

Disse 13 herlige drenge har nu prøvet<br />

kræfter med 7 mands fodbold siden foråret,<br />

og det har været spændende at se<br />

hvordan de har klaret det. Det har været tydeligt<br />

at se, at fysikken her har større betydning, men<br />

selvom det i mod nogle hold har været svært, så<br />

har drengene grundlæggende bevaret humøret<br />

og lysten.<br />

Forårssæsonen sluttede de i midten af rækken,<br />

og det er blevet både til sejre og nederlag, der<br />

er blevet løbet betydeligt mere end de tidligere<br />

har vært i stand til, så bare det at se dem rigtigt<br />

trætte er helt nyt.<br />

Efteråret startede mod Stenlille som blev besejret<br />

6-2. I denne kamp var der faktisk flere gennemspillede<br />

mål hvor bolden blev brugt til at gøre<br />

hinanden gode. Desværre tabte de så efterfølgende<br />

til Lynge Broby med 5-3 i en kamp hvor<br />

det lige så godt kunne være blevet til en sejr,<br />

men at en dårlig start atter viste sig at være svær<br />

at komme over.<br />

Vi har i efteråret aftalt ekstra træning, da alle de<br />

hold vi møder træner 2 x om ugen, hvilket man<br />

kan fornemme når vores møder modgang. I den<br />

forbindelse har jeg selv haft fornøjelsen at låne<br />

drengene 2 lørdage. Det har været sjovt selv at<br />

træne dem, så kan man nok bedre værdsætte<br />

Bjørn og Claus’s træning.<br />

Ole<br />

■<br />

9


10<br />

Sæsonen Sæsonen <strong>2009</strong> for Årgang 2000 (U10)<br />

Så er efteråret <strong>2009</strong> og efterårsturneringen<br />

godt i gang for <strong>årgang</strong> 00 (U10).<br />

Efteråret byder på store oplevelser for holdet,<br />

spillerne og trænerne med turnering under<br />

SBU og kampe om Sjællandsmesterskaberne.<br />

Hvis holdet skal kigge tilbage på forårssæsonen,<br />

kan det kun vække dejlige minder om et<br />

velspillende og sammentømret hold, der har<br />

udviklet sig enormt og hvor resultaterne er noget<br />

spillerne, holdet, klubben og forældrene kan<br />

være stolte over.<br />

Foråret under DGI<br />

I foråret var holdet tilmeldt DGI’s 5-mands turnering<br />

og var i kamp 12 gange. Kampene var fordelt<br />

over 4 stævner, hvor holdet på flot vis fik<br />

forsvaret de blå Sørby farver. Resultaterne i turneringen<br />

flaskede sig på en sådan måde, at holdet<br />

ikke overraskende, kvalificerede sig til DGI’s<br />

Vestsjællandsmesterskaber for 5-mands.<br />

Vestsjællandsmesterskaberne blev afviklet i<br />

Dianalund og holdet skulle spille en række<br />

pokalkampe, hvor det ikke kun var muligt at<br />

blive Vestsjællandsmester, men hvor holdet samtidig<br />

også skulle spille kvalifikation om, enten at<br />

gå videre til Landsmesterskaberne ved at blive<br />

nr. 1 eller nr. 2, eller kvalificere sig til Sjællandsmesterskaberne,<br />

hvis holdet kunne opnå at blive<br />

nr. 3.<br />

Bronze ved Vestsjællandsmesterskaberne<br />

Ved Vestsjællandsmesterskaberne kæmpede holdet<br />

fantastisk og fik flere gange hjertet til at galopere<br />

på forældre og familie ved sidelinjen. Det<br />

var en fantastisk dag, hvor vejret bød på sol<br />

men dog en lidt blæsende vind.<br />

De mange forældre og familiemedlemmer, der<br />

som altid var mødt op, sørgede for den rette<br />

stemning og opbakning, både under kampene<br />

og i pauserne. Det lykkedes holdet at opnå en<br />

fantastisk 3. plads, der selvfølgelig udløste flotte<br />

bronze medaljer, men også en billet til kampene<br />

om Sjællandsmesterskaberne i oktober.<br />

Træning giver udvikling<br />

Holdet har gennem sæsonen gennemgået en<br />

stor udvikling, både når det gælder spilforståelse<br />

og boldføling og udviklingen kommer rigtig<br />

til udtryk, når man ser på sammenspillet. Det er<br />

altid dejligt når man som træner kan se, at det<br />

der øves til træningen, også kommer i brug på<br />

banen under kamp.


Til træningen har holdet arbejdet rigtigt meget<br />

med: skud på mål, at få gjort spillet bredt, løb<br />

med bolden langs sidelinjen og indlæg mod<br />

mål. Samtidig har vi arbejdet rigtigt hårdt på at<br />

få gjort sammenspillet til en flydende del, så bolden<br />

kan blive ført frem gennem få stationer og<br />

med så få berøringer som muligt. Det er ikke<br />

noget der er let at lære, så jeg er rigtig godt tilfreds<br />

med det fodboldmæssige niveau, som holdet<br />

har opnået. Derudover har konditionstræningen<br />

fået en væsentlig prioritet ved træningen.<br />

Det er selvfølgelig en nødvendighed når<br />

man skal kunne løbe og spille gennem en eller<br />

flere kampe, men også en nødvendig udvikling<br />

af spillernes muskelmasse, så kroppen kan<br />

holde til den belastning, der følger med fodboldsporten.<br />

Sammenspillet og forståelsen<br />

At holdet og spillerne er blevet mere bevidste i<br />

deres spil, har vist sig gentagende gange gennem<br />

sæsonen, både under træning men også i<br />

høj grad i kampene. Alle spillere har været i<br />

kamp, hver eneste gang de har haft mulighed<br />

for det, og det er bestemt aldrig kedeligt at se<br />

ungerne spille. Deres evner til at forstå den taktiske<br />

del af fodbolden, samt spillernes forbedrede<br />

tekniske niveau har gjort, at de i kampene og<br />

under træningen har fået meget mere sam-<br />

menspil og ansvarsfølelse. Det har betydet, at<br />

holdet nu kan spille lige op med spillere der er<br />

et til to år ældre uden at de kommer til kort og<br />

taber stort.<br />

Efterårsturneringen under<br />

SBU i U11 rækken<br />

På grund af dårlige oplevelser med DGI valgte<br />

jeg at holdet efter sommerferien skulle tilmeldes<br />

under SBU. Det er stadig min opfattelse, at spillerne<br />

i deres alder udvikler deres boldføling og<br />

spilforståelse bedst ved 5-mands fodbold, men<br />

at holdet skulle tilmeldes i U11 (<strong>årgang</strong> 98/97)<br />

rækken var ikke meningen. Holdet har mange<br />

gange afsluttet træningen med at spille 7-mands<br />

træningskamp mod ”Brians” hold, hvor en stor<br />

del af spillerne er U11. I disse kampe har holdet<br />

vist, at de gennem sæsonen er blevet mere fysiske<br />

og tekniske og nu kan spille op med <strong>årgang</strong>en.<br />

Derfor sagde jeg da også ja til at prøve at<br />

spille det første stævne i U11 rækken, da vi først<br />

en uge før stævnet opdagede fejlen.<br />

Sørby’s U10 faldt dog på ingen måde igennem.<br />

Af de fire kampe holdet spillede, endte de to<br />

med sejr og to med nederlag. Dog kunne holdet<br />

have undgået det sidste nederlag, hvis de<br />

havde koncentreret sig om fodbold og ikke<br />

havde skændes. I kampen havde de alt spillet<br />

11


12<br />

og rigtig mange chancer, så holdet burde have<br />

vundet, men skæbnen ville andet. Det var første<br />

turneringsstævne efter sommerpausen og en rigtig<br />

dejlig fodboldoplevelse. Det var dejligt at se<br />

det niveau, som holdet nu har opnået. Der blev<br />

leveret spil, afleveringer, løb og skud, som giver<br />

forventninger til Sjællandsmesterskaberne og de<br />

resterende kampe i turneringen.<br />

U10 Kommende kampe<br />

Holdet spiller kampe følgende datoer i efteråret:<br />

Turnering 2.runde: lørdag d. 12. september<br />

Sjællandsmesterskaberne:<br />

lørdag d. 1<strong>9.</strong> september<br />

Turnering 3.runde: lørdag d. 3. oktober<br />

Det Sociale på sidelinjen<br />

Holdet har i sæsonen nydt rigtigt godt af den<br />

store opbakning, som holdet har fået fra forældre,<br />

søskende og familie. Det er dejligt at se, at<br />

så mange forældre bakker op om holdet og<br />

jeres børn. Endnu bedre er det, når familien kan<br />

dele oplevelser med hinanden og samtidig få<br />

afprøvet nerve systemet. I skal alle have tak for<br />

den måde i opfører jer ved sidelinjen, for når<br />

man som spiller er i kamp på banen, har man<br />

Det nye kuld.....Udvikling!<br />

kuld.....Udvikling!<br />

Imarts måned <strong>2009</strong>, beskrev jeg ankomsten<br />

af syv nye drenge til SIF. Syv drenge der skulle<br />

danne hold, spille kampe og ikke mindst<br />

træne sig til at blive dygtigere fodboldspillere.<br />

Men hvad er der så sket siden sidst? Jo, det er<br />

faktisk ikke så lidt!<br />

Holdet er først og fremmest faldet til i de dejlige<br />

omgivelser i og omkring Sørbyhallen. De træner<br />

godt og jeg forsøger hele tiden at udvikle øvelserne,<br />

for på den måde at øge spilforståelse og<br />

teknikker. Udover det, har jeg intensiveret konditionstræningen.<br />

Og netop konditionen, skal gøre<br />

en forskel for holdet, i den 7 mands turnering som<br />

de deltager i. Allerede i de første kampe, har jeg<br />

kun brug for positiv opbakning og det er i bare<br />

rigtige gode til. At det så samtidig er hyggeligt<br />

at stå og dele den oplevelse det er, at se jeres<br />

unger yde deres bedste, gør det bare til en<br />

endnu dejligere oplevelse. Så TAK for både<br />

positiv medindlevelse og hyggeligt samvær, og<br />

ikke mindst tak for kaffe.<br />

Holdet og træningstiderne<br />

Holdet i dag består af Joachim Vittrup Olsen,<br />

Magnus Skov Jensen, Søren Anton Gisselbæk<br />

Jensen, Emil Bang Dyrehave, Mads O'Neill,<br />

Frederik Yung Adolph, Emil Helt Brauner Laursen,<br />

Oliver Benjamin Kellvig og Mike Mortensen, men<br />

der er stadig plads til mange flere.<br />

Har du lyst til at hygge og dyrke fodbold, udvikle<br />

dig og få nogle rigtige gode kammerater at<br />

dele glæder og sorger med, er du velkommen til<br />

at møde op ved Sørbyhallen hver tirsdag og<br />

torsdag mellem kl. 16 og kl. 17 og træne med.<br />

Michael Dyrehave<br />

Træner for <strong>årgang</strong> 2000 (U10)<br />

■<br />

kunne se spæde tegn på, at modstanderne er til<br />

at tale med, hvis vi bevarer farten og styrken.<br />

Det er derfor en træningsform som vi agter at forsætte<br />

med.<br />

Som bekendt, vokser træerne dog ikke ind i himlen.<br />

Drengene har skam også en del at arbejde<br />

med endnu. Holdånd, teamspirit og fællesskab.<br />

Kært barn har mange navne, men faktum er at<br />

syv forskellige individer, skal finde fællesskab og<br />

acceptere hinandens styrker og svagheder.<br />

Derfor vil jeg fremefter også arbejde med tonen<br />

og den fælles gejst.<br />

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til<br />

alle, i og omkring klubben. Især trænerne fra de


andre drengehold, som har stillet spillere til<br />

rådighed, når vi selv har manglet. Det har været<br />

en uvurderlig hjælp. Jeg håber at vi indenfor<br />

overskuelig tid, selv kan få tilgang af et par spil-<br />

Super pigerne<br />

Pigerne og jeg har haft en sjov og god<br />

træning fra april og til nu.. Vi har trænet<br />

være mandag og onsdag fra kl. 17.00 til<br />

18.00 (nogle gange til 18.30). Der var 10-11<br />

piger der mødte til træning frem til sommerferien,<br />

herefter mistede vi et par spillere, og nu er<br />

vi så 8 fast.<br />

Til træning har jeg forsøgt at lære pigerne at drible,<br />

kaste indkast, sparke hjørne, lave hovedstød<br />

(av av) og i hele taget få kontrol på bolden.<br />

jeg har et par gange måtte give Is, som vi har<br />

aftalt på holdet, når der kun er 3 til træning.<br />

Det syntes de er rigtig sjovt.<br />

Vi har forsøgt at ringe til Vemmelev og Hashøj<br />

for at få en aftale om en træningskamp, men<br />

desværre har de ikke meddelt retur.<br />

lere, som jo altid er mere end velkomne til at tilmelde<br />

sig.<br />

Efterårs hilsner Brian Nielsen<br />

40378170<br />

Vi tog til et alternativt stævne i foråret, Der var<br />

fem pigehold tilmeldt og vi havde 2 hold med 4<br />

spillere på hvert hold, mine piger opnåede en<br />

tredje plads, hvilke vi syntes var OK - Når nu vi<br />

ikke har trænet så længe<br />

Vi forsættet med at træne i september, men kun<br />

hver onsdag, og kun hvis vejret tillader det.<br />

Pigerne og jeg har aftalt at vi ikke skal træne<br />

indendørs, men håber at vi kan starte igen til<br />

april.<br />

Gitte<br />

■<br />

13


14<br />

Sørbymagle fodboldklub indbyder til stort indefodboldstævne<br />

Weisleder Cup<br />

<strong>2009</strong><br />

Fodboldstævnet afvikles i Sørby hallen, fredag den 20. november og lørdag den 21. november 200<strong>9.</strong><br />

Der spilles i rækkerne<br />

Fredag Old boys (alder ”32 +”)<br />

Lørdag Årgange 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 og 1995 (alle drenge) samt<br />

1997 og 1995 (begge piger)<br />

Der spilles efter DGI-regler, dog max. 7 spillere pr. hold, spilletid er 8 min. for alle kampe lørdag og 9<br />

min. for old boys fredag. Hvert hold er garanteret min. 3 kampe.<br />

Præmier<br />

Fredag 1. præmie kr. 1.000,00, 2. præmie kr. 500,00 samt 3. præmie trøstepræmie<br />

Lørdag Præmier til nr. 1 og 2 i hver række<br />

Begrænset antal pladser i hver række, så skynd dig at tilmelde dit hold, senest 4. november.<br />

Tilmelding forgår ved at<br />

- fremsende e-mail til fm@hashoj-net.dk med oplysning om holdnavn og række samt<br />

- indbetale kr. 200,00 pr. hold, dog kr. 350,00 for old boys, i Sydbank, (regnr. 0570, kontonr.<br />

0000172464). Oplys holdnavn og række ved indbetalingen.<br />

Program med spilletidspunkter og deltagende hold forventes udsendt primo uge 46.<br />

Vi ses til<br />

Weisleder Cup<br />

<strong>2009</strong>


Træningstider og trænere<br />

vinter <strong>2009</strong>-2010, indendørs<br />

Første træning er torsdag den 22. oktober (uge 43).<br />

Hvilebjergskolen har efterårsferie i uge 42.<br />

Sidste træning er lørdag den 13. februar (uge 6). Hvilebjergskolen har vinterferie i uge 7.<br />

5 - 7 år<br />

Træning lørdag kl. 11.00 - 12.00. Det kan være tidspunktet bliver ændret.<br />

Træner Morten Olsen, tlf. 27 31 49 39, e-mail jannieogmorten@hashoj-net.dk<br />

Hjælpetræner Chano Kristensen, tlf. 58 53 10 80<br />

1. klasse og 2. klasse<br />

Træning torsdag kl. 14.30 - 15.30.<br />

Træner Claus Nielsen, tlf. 20 67 83 97, e-mail alsted@mail.dk.<br />

Hjælpetræner Bjørn Klit, tlf. 58 54 84 84 / 20 24 81 16, e-mail klit@privat.dk<br />

3. klasse, drenge<br />

Træning torsdag kl. 15.30 – 17.00.<br />

Trænere Brian Nielsen tlf. 40 37 81 70 og Michael Dyrehave, tlf. 40 81 07 08,<br />

e-mail michael@dyrehave.com.<br />

Hjælpetræner Daniel Gordon, tlf. 31 70 58 15, e-mail djabgordon@3mail.dk<br />

4. - 7. klasse, drenge<br />

Træner lørdag kl. 0<strong>9.</strong>30 - 11.00.<br />

Træner Kim Eriksen, tlf. 58 54 06 09 / 21 61 50 03.<br />

Hjælpetræner Peter Larsen, tlf. 23 98 05 06, e-mail pedl@sol.dk.<br />

4. - 7. klasse, piger<br />

Træner lørdag kl. 12.00 - 13.00. Det kan være tidspunktet bliver ændret.<br />

Træner Gitte Bonde, tlf. 22 97 97 95, e-mail gittebonde@privat.dk<br />

Senior / old boys<br />

Træner fredag 21.00 – 23.00.<br />

Holdleder Brian Christensen, tlf. 28 59 02 58, e-mail bdvc@mail.tele.dk<br />

15


16<br />

Dorte Vestbjerg-Christensen<br />

Vinkelvej 2, Sørbymagle<br />

4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 54 04


Sørbymagle idrætsforenings minisponsor<br />

STØT DEN<br />

LOKALE<br />

SPORT<br />

& HANDEL<br />

SØRBYMAGLE<br />

ÅBNINGSTIDER<br />

Hverdag 8.00 - 1<strong>9.</strong>00<br />

Lør-/søn- og helligdage 8.00-18.00<br />

Hunsballevej 2 Tips & Lotto<br />

4200 Slagelse Postekspedition<br />

Tlf. 58 54 50 05 Apotekudsalg<br />

E-mail 04472@coop.dk OK-Benzin<br />

17


Hockey<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Herre holdet .............18<br />

Kunstgræsbanen .......19<br />

Åbent hus.................20<br />

18<br />

Herreholdet<br />

Efter pokalmesterskabet blev<br />

hentet i hus i juni måned, er<br />

der påbegyndt en ny turneringsrunde<br />

i hockeyligaen, men<br />

bl.a. grundet forsinkelse af kunstgræsbanen,<br />

er det kun blevet til en<br />

enkelt kamp for klubbens herrer,<br />

og her trak Orient det længste strå<br />

med en sejr på 3 – 1, efter spillets<br />

fordeling måske ikke et helt retfærdigt<br />

resultat, for det var ikke<br />

chancer det skortede på til de<br />

lokale herrer. ■


Kunstgræsbanen<br />

Så er den her – den længe ventede kunstgræsbane.<br />

Anlæggelsen af kunstgræsbanen<br />

har trukket lidt længere ud end forventet,<br />

men heldigvis har klubbens herrer kunnet træne<br />

på banen i Slagelse, tak for et godt samarbejde<br />

med Slagelse Hockey Klub omkring dette. Det er<br />

altid spændende, men også lærerigt at deltage i<br />

en sådan byggeproces, men under alle omstændigheder<br />

skal der nu lyde en tak for samarbejdet<br />

til de involverede parter, herunder Slagelse<br />

Kommune, rådgivende ingeniør Jens Wessberg.<br />

■<br />

19


20<br />

ÅBENT HUS<br />

PÅ KUNSTGRÆSBANEN!<br />

Prøv den nye kunstgræsbane!<br />

Alle i alderen 6 – 80 år er velkomne<br />

– og det er helt gratis.<br />

Hockeyafdelingen holder ÅBENT HUS følgende dage:<br />

• Mandag den 21. september<br />

• Torsdag den 24. september<br />

• Mandag den 28. september<br />

• Torsdag den 1. oktober<br />

• Mandag den 5. oktober<br />

• Torsdag den 8. oktober<br />

Alle dage kl. 17.45 – 18.45<br />

Klubbens trænere vil være til rådighed.<br />

Hockeystokken låner du af klubben!


Volley<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Volleyball igang........21<br />

Kids- og teenvolley....22<br />

Volleyball er godt i gang<br />

Volleyball er godt i gang<br />

Volleysæsonen har fået en fin<br />

start, der har været 25 til de<br />

første træninger og vi forventer<br />

lidt flere, når de ”gamle”<br />

også opdager at det er tid til volley<br />

igen.<br />

Vi har ikke kunnet finde en træner<br />

udefra, så det er blevet til at<br />

trænerhold på 4 spillende trænere.<br />

Så må tiden vise om det bliver<br />

en succes. Vi håber dog stadig at,<br />

der kunne findes et par trænere<br />

udefra, så vi kunne få lidt i fornyelse<br />

og inspiration.<br />

Sammensætningen af spillere ser<br />

finere ud i år end tidligere, da der<br />

er så mange nye spillere, at der<br />

bliver nok til et helt hold. Det har<br />

tidligere været vores ”ømme”<br />

punkt, at nybegynderne ikke havde<br />

noget ståsted. Der har været<br />

talt meget om det i bestyrelsen og<br />

forhåbentlig får de nye spillere en<br />

bedre oplevelse i denne sæson.<br />

Der er stadig ledige pladser, hvis<br />

der skulle være nogle, der havde<br />

mod på lidt volleyball !!<br />

<br />

■<br />

21


22<br />

Kids- og Teenvolley<br />

Kids- og Teenvolley<br />

Så er vi startet op med kids- og teenvolley<br />

igen, efter en dejlig sommerferie. Siden vi<br />

stoppede i april, har vi dog mødtes nogle<br />

gange, blandt andet ved toiletvognen til Sørby<br />

Marked og til nogle enkelte beach-træninger.<br />

Vi havde første træning mandag d. 31. august. 32<br />

kids- og teenspillere til første træning! Det er virkelig<br />

flot! Men der er selvfølgelig altid plads til flere.<br />

Kidsvolley består af 6 levels, hvor man starter på<br />

et passende niveau afhængig af alder og evner.<br />

Det gode ved kidsvolley er, at man hurtigt kan<br />

blive bedre og dermed rykke op i level.<br />

Kidsvolley er derfor altid sjovt og udfordrende<br />

for alle.<br />


Kids- og Teen Volleyball<br />

Opstart ungdomsvolley i Sørby!<br />

I Sørby har vi volley for alle. Børn, unge og voksne.<br />

For de yngste er der kidsvolley, hvor man spiller 4 på en<br />

badmintonbane og hvor man starter med at kaste bolden over nettet<br />

og stille og roligt lærer de forskellige volleyslag at kende<br />

og bruge dem mere og mere.<br />

For teenagerne er der teenvolley, som er en mellemting<br />

mellem kidsvolley og almindelig ”voksen” volley.<br />

For de voksne er der træning hver tirsdag aften i Sørbyhallen<br />

fra kl. 20-22.<br />

For alle tre slags volley gælder det at alle kan være med<br />

– øvede som nybegyndere.<br />

Vi træner kids-og teenvolley hver<br />

Mandag fra kl. 16.20 – 18.00.<br />

De første 3 gange er gratis.<br />

Anders, Henrik, Mads, Kamilla, Thomas og Sanne er trænere for kids.<br />

Nikolaj og Thea er trænere for teenspillerne. De har tilsammen stor<br />

pædagogisk og trænermæssig erfaring.<br />

Ved eventuelle spørgsmål, kan du henvende dig til:<br />

Mads Petersen : 24280021<br />

eller se mere på www.sifsport.dk<br />

Håber vi ses til en sjov gang volleyball.<br />

(Husk…tag endelig en ven med!)<br />

23


24<br />

Sørbymagle Idrætsforening får brug for et par nye friske kræfter i<br />

foreningens hovedbestyrelse (HB), så derfor søges: En kasserer og en sekretær<br />

Tiltrædelse: snarest muligt ! !<br />

Er du frisk og villig til at give et nap med i en Idrætsforening med ”gang i”, så ring eller skriv til :<br />

Næstformand Annette Andersen: annetteandersendk@yahoo.dk · telefon: 58545151<br />

eller Formand Torben Hansen: torben@ktb.dk · telefon: 58571188


GAMLE BILLEDER 1980 - 82 & 1988 - 96<br />

SIF-venner er i gang med at samle sammen på vores historie i ord og<br />

billeder.<br />

Vi har tidligere opfordret til, gennem SIF<br />

NYT, at aflevere udklip fra avis artikler,<br />

annoncer, kassettebånd, brochure, blade,<br />

hæfter, streamers, billeder og meget andet<br />

godt fra dengang!<br />

Vi har også fået rigtig meget, som du kan<br />

se på billedet, og RIGTIG MANGE TAK<br />

FOR DET, men vi mangler stadig billeder<br />

fra nogle perioder i de snart tredive år, der<br />

er gået siden foreningen start.<br />

Vi mangler billeder fra:<br />

På billedet se meget af det materiale vi<br />

allerede har modtaget.<br />

- Årene 1980 – 82: Begivenheder som foreningens stiftelse, Julearrangement på<br />

Hvilebjergskolen, Bankospil i forsamlingshuset, Diskotek i<br />

Gimlinge forsamlingshus og Sørby Plante- og Krammarked.<br />

- Årene 1988 – 96: Alle de arrangementer som SIF-venner har stået for i denn periode.<br />

Det er Bankospil, Juletræ, Fastelavnsfest og Sørby Marked.<br />

Med andre ord er der desværre perioder i SIF-venners historie vi i øjeblikket ikke er i stand<br />

til at beskrive i billeder - og det er ærgerligt – vi appellerer derfor til din hjælp.<br />

Hvis du ligger inde med billeder fra disse år, vil vi være meget taknemmelige for at få dem,<br />

eller i det mindste få lov til at kopierer billederne (eventuelt hvis de er fra familiealbummet).<br />

Kontakt Gregers på telf. 23 38 29 85 eller læg dine billeder i postkassen på Sørby<br />

Parkvej 25.<br />

Med venlig hilsen<br />

SIF-venner<br />

25


Sørbyhallen<br />

26<br />

Nyt fra Sørbyhallen<br />

Nyt fra Sørbyhallen<br />

Og der blev lys…..<br />

I hallen har vi i sommerperioden<br />

fået monteret nye lyskilder og lige<br />

så i ”siffen”. Vi håber I vil syntes om<br />

det nye lys som i øvrigt kan dæmpes<br />

efter behov. Blandt andet af den<br />

grund føler vi os derfor klar til at<br />

tage imod alle de glade folk som<br />

kommer og benytter hallen.<br />

Vi har også fået lavet den meget<br />

omtalte kunststofbane udenfor, så<br />

den håber vi vil blive brugt rigtig<br />

meget og vil blive passet godt på, -<br />

den har kostet 4 millioner kr. Hvis<br />

der er nogle af jer brugere som har<br />

noget ris eller ros til hallen og<br />

omkring hallen er I velkomne til at<br />

komme til mig (Henning) og sige det<br />

inden det bliver til problemer, vi<br />

ønsker at løse dem mens det kun er<br />

opgaver. Og skulle der komme en<br />

enkelt ”rose” så finder vi nok en<br />

vase at sætte den i!<br />

Vi glæder os til at hallen igen kommer<br />

til at summe af liv og glade<br />

mennesker og vi ønsker alle en god<br />

og oplevelsesrig sæson!<br />

Med venlig hilsen<br />

Henning Smidt - Sørbyhallen<br />


Åbningstider:<br />

Mandag til fredag 10-17<br />

Lørdag 10-15<br />

Søn- og helligdage 11-16<br />

Det bedste<br />

overhovedet!!!<br />

... selvfølgelig<br />

fra Homilius<br />

RIAS-Termotag<br />

... DEN ISOLERENDE TAGLØSNING<br />

til den overdækkede terrasse<br />

eller vinterhaven!<br />

Homilius<br />

VINTERHAVER A /S<br />

Sørby Hovedgade 31 · 4200 Slagelse<br />

Tlf. 58 54 54 60<br />

www.homilius.dk<br />

soerbyhallen@mail.dk<br />

27


Postbesørget blad<br />

(0090 KHC)<br />

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter<br />

dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med<br />

at gøre dem til virkelighed.<br />

Velkommen i Sydbank!<br />

4673.0208<br />

285275_0909_Stiftsbogtrykkeriet i Næstved · 55723333

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!