Vellykkede julemarkeder over hele landet - Danske Kirke i Australien

danishchurch.org.au

Vellykkede julemarkeder over hele landet - Danske Kirke i Australien

Danish Church in Australia Inc.

Marts 2013 - Maj 2013

1

Vellykkede julemarkeder

over hele landet

NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST

DEN DANSKE KIRKES NYE HJEMMESIDE

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA

NYT AUPAIR-NETVÆRK - LÆRER SØGES TIL DANSK FOR BØRN


Bente Holdgaard, Pastor

33 Hillcrest Road

Pennant Hills, NSW 2120

Ph: (02) 9980 8223

Fax: (02) 9980 8209

Mobile: 0421 063 773

minister@danishchurch.org.au

Sydney

Finn Jørgensen, Chairman

41 Shirley Rd

Roseville, NSW, 2069

Ph: (02) 9416 1862

fjorgensen@gmail.com

Tina H. Kristensen, Treasurer

3B Nicholson Ave

Thornleigh, 2120 NSW

Ph: (02) 9880 5353

tinahkristensen@gmail.com

Melbourne

Martin Sell, Chairman

PO Box 19

Oakleigh VIC 3166

Ph: (03) 9879 0315

martinsell@optusnet.com.au

Brisbane

Magnus Hindsberger, Chairman

42 Bromwich Street

The Gap, QLD 4061

Ph: (07) 3160 0632.

magnus.hindsberger@gmail.com

Ulla Johansen, Treasurer

42 Elbury Street

Mitchelton, QLD 4054

Ph: (07) 3855 5912

famjohansen42@hotmail.com

Editor of this Newsletter

Helle Hansen

assistant@danishchurch.org.au

Deadline for next Newsletter

5. maj 2013

This Newsletter is a greeting from

Danish Church in Australia.

Forsidefoto

Tre glade julepiger :)

(Julemarked I Frederikskirken 24/11-12)

Foto: Hans Rasmussen

Pastors Corner

Op og ned, ned og op.

Meget er vendt op og ned for den nyankomne

danske præstefamilie i Australien.

Vi er kommet til den modsatte

side af jorden og går nu i princippet

med hovedet i den modsatte

retning.

Men det, der står som det overordnede

her efter de første tre måneder i

et nyt land er glæde og taknemmelighed

over, hvor venligt, vi er blevet

modtaget og hjulpet på vej af både de

mange danskere omkring kirken og

af de lokale australiere her i Pennant

Hills.

En anden ting, der som bekendt bliver

vendt op og ned på, når man rejser

til den modsatte side af jorden, er

årstiderne. Der skal vendes op og ned

på vinter og sommer, forår og vinter.

Så der kan opstå fortalelser som en

”sommercafe”, der bliver til en ”vintercafe”

osv.

Mange har også spurgt os til den nye

oplevelse af jul i 40 graders varme.

Det står selvfølgelig i modsætning til

den i Danmark ditto i mørke, sjap og

slud. Det er meget anderledes og julestemningen

er ikke helt som den plejer.

Det er dog ikke dårligt, det er bare

anderledes.

Den næste store højtid, der står for

døren er påske. De kristne højtider,

som jul og påske, fejrer vi både i Danmark

og Australien. Men de lokale

traditioner er som bekendt ikke altid

– for at sige sjældent – de samme. Det

bliver interessant også at opleve påske

højtiden i nye rammer; i efteråret i

stedet for foråret; interessant kirkeligt

set, fordi man i Danmark knytter årstiden

til højtidsfejringen og bruger

symbolikken med alt det nye, der

bryder frem af den kolde mørke jord,

som billede på livet, der bryder ud af

graven og interessant folkeligt set,

fordi folk gør noget andet i Australien

end i Danmark, hvor haveredskaberne

i denne tid findes frem af skuret

og køen vokser foran planteskoler

og byggemarkeder.

Men én ting, kan man i hvert fald

møde begge steder på tværs af afstande,

forskelle i klima og på trods af

forskellige traditioner folkeligt omkring

det – nemlig påskeæg! Og her

fylder æggene nok noget mere i Danmark

end her til lands. Historien

omkring æg til påskefejringen er vid

og bred både kirkeligt og folkeligt:

Æg, æg, æg…

Sammenkoblingen mellem æg og

påske er faktisk oprindeligt årstidsrelateret

og har jo også sin oprindelse

i det europæiske klima. Æggene hører

foråret til, for nu begyndte hønsene

at lægge æg. I de danske traditioner

glider højtiden og årstiden sammen.

Tydeligst viser det sig i de symboler,

der bruges i påskefejring i Danmark;

kyllinger og æg, hare og lam,

vintergæk og påskelilje.

Alle er de forårssymboler og alle er

de påskesymboler med hver deres forhistorie.

Det er langt fra alle, der har

noget med den kristne betydning af

påsken at gøre, men er en del af folkelige

traditioner.

Men ægget har en særstatus blandt

alle påskesymbolerne. Det er blevet

brugt i allehånde sammenhænge og

med mangfoldig fantasi; Folkeligt set

har der fra gammel tid været tilknyttet

lege til æggene. Nogle steder huskes

endnu lege som: ”trille æg” eller

”pikke hårdæg”, hvor man slår to

hårdkogte æg mod hinanden.

Vinderen er den, hvis skal var intakt.

Man kan også udfordre sin kreative

kunnen med at klippe et gækkebrev

og måske være heldig at få et påskeæg,

hvis modtageren ikke gætter,

hvorfra det kommer!

Æggene er også fra tidlig tid blevet

farvet og dekoreret for at kunne pynte

i stuerne. Det er en yndet dansk

påskebeskæftigelse at ”puste æg” og

derefter dekorere med farver eller silkepapir.

I forretningerne kan man også

få alle slags æg til pynt i alle størrelse

og typer – både af den naturlige

slags, af kunststof, af træ og af plastic.

Æggene som pynt har efterhånden

også draget kyllinger med sig ind i

påskepynten. Siden er fulgt alle slags

fjerkræ; høns og haner, påskeællinger

2 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


- og gæslinger samt små dun. Og det

skal helst være gult!

Og som bekendt kan æg også fås i

chokolade og marcipan til glæde for

mangen en slikmund. Det gælder heldigvis

også her i landet, der ligger

modsat det lille land i nord.

De senere år har en anden påsketradition

med påskeæg holdt sit indtog i

Danmark efter at have startet i Tyskland

i 1600-tallet, været en tur over

USA og siden bredt sig i hele verden.

Mangt et barn i Australien har igennem

mange år glædet sig til besøg af

påskeharen, men det er først de seneste

årtier, han for alvor har udvidet

sit arbejdsområde til Danmark.

Der er dog det særlige ved ægget

fremfor andre påskesymboler, at det

ud over at være et folkeligt symbol på

påsken også har en kristen betydning

som opstandelses- og påskesymbol:

Ægget er et stærkt symbol, fordi der

opstår liv inde bag den livløse skal. På

den måde bliver ægget i kristendommen

også et symbol på Jesu opstandelse

påskemorgen.

For som der opstår liv i den mørke

og lukkede grav påskemorgen og

stenen, der lukker graven, sprænges

væk, således opstår der liv i ægget - og

skallen, der holder kyllingen indespærret

i den mørke hule, gennembrydes.

Livet opstår og springer ud,

hvor alt ellers syntes livløst og dødt.

I den ortodokse kirke er æg ligefrem

et opstandelsessymbol, der bruges i

praksis i gudstjenesten. Påskemorgen

bringer man malede påskeæg med i

kirke, og efter gudstjenesten ønsker

man hinanden glædelig påske med

æggene. Man rækker sit æg til en anden

og siger: ”Kristus er opstanden”,

og den anden modtager ægget med

ordene: ”Ja, han er sandelig opstanden”.

Der er altså en mere end tusind år

gammel tradition for at koble ægget

og det kristne budskab sammen. I

katolsk tid blev de første forårsæg

også velsignet i kirkerne. Det samme

blev i øvrigt også andre madvarer. Og

præsterne fik en andel af maden som

et såkaldt ”påskeoffer”.

At præstene blev aflønnet i naturalier

som en del af deres løn fortsatte efter

katolsk tid og ind i vores protestantiske

kirke. Offerskikken gav anled-

ning til talemåden: ”Det er godt at

være præst i påsken” og at man kunne

kende præstebørn på, at de var

gule om munden.

At der var noget om snakken fremgår

af en opgørelse fra Hove ved Lemvig,

hvor præsten i 1830 fra 39 navngivne

husstande fik 112½ snese æg, altså

2.450 æg. Påskeofferet som præsteløn

blev dog afskaffet i 1919. Så ingen

behøver altså bringe æg til præstefamilien

i Frederikskirken i Sydney

her til påske!

I dag er æggene for mange mest noget,

som man spiser – hvad enten det

er af den naturlige slags eller af

chokolade, de kan være til pynt og

for traditionens skyld. Den kristne

betydning er nok ukendt og glemt for

de fleste.

Men tænk på det næste gang, du ser

et æg af en hvilken som helst slags til

påske i butikken eller måske ligefrem

hænger et påskeæg op i stuen. Det er

et symbol på påskemorgen og hvisker

ud i stuen: ”Kristus er opstanden. Ja,

han er sandelig opstanden”.

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 3


Nyt fra Sydney: Chairman’s Corner

Kære læser,

Velkommen tilbage til et nyt år i

Danish Church in Australia.

Forhåbentlig har alle – som jeg selv –

nydt en velfortjent ferie, med lejlighed

til at slappe af med familie og

venner, og nyde nogle af de rigelige

glæder som den australske sommer

har at byde på.

Men det skal jo siges at den igen i år

har været barsk på flere måder –

mange områder har været ramt af

bushfires, og alle har vi jo følt den

voldsomme hedebølge, der ramte

kontinentet i januar. Så kan vi jo

igen minde dem derhjemme om, at

når vi i Australien taler om, at der er

Ny adresse?

”mildere vejr” på vej, ja så mener vi

altså, at det forhåbentlig snart bliver

lidt køligere!

Året 2013 byder på nye og store udfordringer

for Danish Church in

Australia. På det administrative plan

skal vi have styr på forskellige lovmæssige

ændringer vedrørende notfor-profit

organisationer – der er

udsigt til en mulig øgning af vores

administrative pligter, men det kan

forhåbentlig også lede til en økonomisk

fordel for kirken, så det er ikke

bare ”red tape”, det handler om. Man

kan med nogen ret mene, at dette

ikke er videre inspirerende, men det

er jo en nødvendig del af vores drift.

Your Danish and Continental Patisserie in Wahroonga.

We make many Danish Specialities incl. Wienerbrød, Franskbrød, Rugbrød,

Franske Vafler, Kransekage, Lagkage and Kagemænd.

We always have a Danish Pastry Cook ready to assist with special requirements.

There is a very large selection of Danish and Continental bread, cakes and pastries.

We also serve your favourite coffee or tea made to your liking.

We look forward to seeing you at Bonjour Patisserie.

Hanne and Erik Porse

17 Railway Ave, Wahroonga 2076

Ph. 9489 7379 Mob. 0401 742 896 Mob. 0401 635 541

Mere spændende bliver det til gengæld

at få taget hul på næste runde af

vores visionsarbejde – hvad vil vi med

kirken, hvilke aktiviteter skal vi prioritere

og hvorfor? Og har vi de rette

fysiske rammer, der kan understøtte

os på vej mod vore mål? Der bliver

brug for alle hoveder og hænder, både

i diskussionerne og i det efterfølgende

praktiske arbejde. Det bliver

spændende, og jeg tror det bliver

stort!

På gensyn i Frederikskirken – det

naturlige danske samlingspunkt,

kirkeligt, kulturelt og socialt.

Finn Jørgensen

HUSK AT GIVE KIRKEKONTORET BESKED, HVIS DU FÅR NY ADRESSE ELLER EMAIL.

VI FÅR JÆVNLIGT BREVE ELLER MAILS RETUR PGA ÆNDRINGER VI IKKE KENDER TIL.

4 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Ny hjemmeside

I slutningen af december kunne

Den Danske kirke med stolthed

præsentere en helt nye hjemmeside.

Siden er sat op efter samme skabelon

som hos DSUK og mange af de øvrige

udlandskirker.

På siden finder du en række nyttige

informationer om Australien og hvad

Den Danske Kirke tilbyder, kalender,

kontaktoplysninger på kirkens ansatte

og komiteer i Sydney, Melbourne

og Brisbane, nyttige links og meget

andet.

Vi kan selvfølgelig kun opfordre alle

til at gøre brug af hjemmesidens mange

informationer samt hjælpe andre

med at få kendskab til siden.

Adressen er uændret:

www.danishchurch.org.au

Screenshot af vores nye forside.

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 5


Siden sidst

27. OKTOBER

WORKING BEE OG MORTENSAFTEN

Med kun én uge til Bente Holdgaard og familiens ankomst

i Sydney, var der brug for en arbejdsdag til at få de sidste

ting klar i præstegården.

Tak for hjælpen til de hårdtarbejdende folk - vi kunne ikke

have gjort det uden jer.

Samme dag fejrede vi Mortensaften i Frederikskirken med

lækker and, en anderledes quiz og andre finurligheder.

Tekst og foto: Helle Hansen

11. OG 18. NOVEMBER

INDSÆTTELSESGUDSTJENESTER

Søndag d. 11. november blev Den Danske Kirkes nye præst

Bente Holdgaard officielt indsat i Melbourne og weekenden

efter i Sydney.

Begge gudstjenester havde et stort fremmøde, og blev en

festlig indledning på Bente Holdgaards nye virke ved

kirken.

Tekst: Helle Hansen Foto: Hans Rasmussen

NOVEMBER-DECEMBER

JULEMARKEDER I AUSTRALIEN

Fra midten af november og tre uger frem var der fuld gang

i årets julemarkeder i både Brisbane, Sydney og Melbourne.

Ved alle markederne var der et flot fremmøde og gode resultater,

som er med til at sikre, at Den Danske Kirke også

fremover kan klare sig økonomisk.

Vi glæder os allerede til at byde velkommen til julemarked

igen i 2013.

Tekst: Helle Hansen Foto: Hans Rasmussen

6 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Siden sidst

2. DECEMBER

JUL FOR BØRN

2. december var der børnegudstjeneste i Frederikskirken.

Vi begyndte med luciaoptog, og under gudstjenesten hjalp

alle børn med at pynte juletræet i kirken med ting, der alt

sammen skal minde os om, hvad julen handler om:

Stjernen over stalden, engle der sang på marken og gaver

til det lille Jesus-barn.

Efter gudstjenesten var der juletræsfest i hallen med

æbleskiver og besøg af julemanden.

Tekst og foto: Helle Hansen

21. DECEMBER

JULEAFSLUTNING MED LEGESTUEN

Få dage før jul sluttede legestuen af med en hyggelig julefrokost.

Der blev spist lækker rugbrød med makrel, leverpostej

og æg, og bagefter dansede vi om juletræet og fik også besøg

af julemanden - en skræmmende oplevelse for de mindste,

der aldrig havde set julemanden før...! Men en spændende

begivenhed for de lidt større børn.

Tekst: Helle Hansen Foto: Kirsten Curtis Andersen

24. DECEMBER

JULEAFTEN I FREDERIKSKIRKEN

Traditionen tro var det også i år muligt at fejre juleaften i

Frederikskirken.

27 personer i alle aldre havde valgt at deltage i arrangementet,

og I løbet af aftenen blev der hygget med god mad,

pyntet (og spist) lækre kager og konfekt, danset om juletræ,

pakket julegaver op og spillet pakkespil.

Tekst: Helle Hansen Foto: David Wind

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 7


Julemarked i Frederikskirken - The best ever!

3. gang er lykkens gang?!

Julemarkedet 2010 bød på meget høje temperaturer, mens

julemarkedet 2011 bogstaveligt talt stod i masser af regn.

Til gengæld var vejret perfekt til julemarkedet 2012. Der var

da også fyldt til bristepunktet. Mange varer blev udsolgt på

selve dagen, og kirken opnåede et meget flot resultat.

Tak!

Et stort tak til alle, der hjalp til i forbindelse med julemarkedet.

I julemarkedsudvalget er vi specielt taknemmelige for den

ekstra støtte, vi fik, da vi jo stod midt i et præsteskifte plus

vores formand Birgitte Sjøbeck var nødsaget til at stoppe

midt på året.

Hermed også en stort tak til Jesper Engholm og Birgitte

Sjøbeck, som begge i flere år gjorde en kæmpe indsats og

lagde mange timer i forberedelserne.

På julemarkedsudvalgets vegne

Vibeke Ackland

Glimt fra sommeropstart i Frederikskirken

SØNDAG D. 3. FEBRUAR STARTEDE FREDERIKSKIRKEN OP IGEN EFTER SOMMERFERIEN MED

GUDSTJENESTE, FÆLLES FROKOST OG KÅRING AF “ÅRETS FRIKADELLEDRONNING”

Snakken gik lystigt

ved bordene.

Tillykke til Maria Turoy,

Frikadelledronning 2013!

8 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Bazardamerne juler igen

Knap er julemarkedet ovre, før

bazardamerne begynder at tænke

på næste års julemarked.

To gange om måneden mødes en

gruppe damer til formiddags-kaffe og

hyggesnak kombineret med nisser,

engle og julestjerner.

Der er nemlig et seriøst formål med

disse dejlige formiddage. Det er damerne,

der står for at lave den hjemmelavede

traditionelle danske julepynt

ved Sydneys julemarked. Det er

en utrolig populær forretning, og damerne

gør en kæmpe indsats i løbet

af hele året, når de mødes.

Nye deltagere er meget velkomne;

der er altid brug for flere flittige

hænder.

Nye idéer er også velkomne, og det

samme er nye og brugte materialer,

så smid ikke noget ud, men tilbyd det

til bazargruppen.

MØDETIDER I

BAZARGRUPPEN

Mødetiderne i Bazargruppen ligger

den 2. og 4. onsdag hver måned kl.

10.00 - 13.00

Vores mødedatoer fremgår af bladets

kalender.

Du er også velkommen til at kontakte

kirkens kontor på

tlf. 9980 8223

for yderligere oplysninger.

Næste gang er onsdag den 13. marts.

DANSK FROKOST

I forlængelse af bazardamerne er der

dansk frokost den 4. onsdag i hver

måned, hvor alle er meget velkomne.

Tidspunktet er kl.13.00.

Vi beder meget om, at man tilmelder

sig senest mandagen inden kl.

12.00, så vi ikke køber ind i blinde.

Kom og vær med!

Prisen er $7 for maden og drikkevarer

kan købes

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 9


Nyt fra udvalgene

LEGEGRUPPERNE

De danske legegrupper har

efterhånden eksisteret i

mange år. Vi mødes den 1.

og 3. fredag i måneden fra

kl. 10.00 til ca. 12.00 i

henholdsvis Manly og

Pennant Hills.

Hovedformålet er, at

forældrene kan mødes og hygge sig sammen med andre

danskere med børn. Vi starter altid med at spise sammen,

hvor alle medbringer lidt til det fælles bord og så går

snakken og der udveklses gode ideer og råd om alt fra den

bedste opskrift på leverpostej til en god måde at vænne

børnene fra at bruge ble. Vi slutter med at synge danske

børnesange.

I løbet af 2012 var vi også ude af huset, idet vi var på et

hyggeligt bondegårdsbesøg hos Birthe Rixon og vi holdt

en fælles julefrokost for begge legegrupper. Sidstnævnte

foregik d. 21. december, og vi fik bl.a. besøg af julemanden,

se billede fra dagen på side 7.

Har du børn og har du lyst til at være med, er du selvfølgelig

også velkommen. Du kan læse mere om legegrupperne

og finde kontaktdetaljer på side 22.

Helle Hansen

KIRKEUDVALGET

I kirkeudvalget har vi fokus på den kirkelige del af kirkens

arbejde. Vi vil meget gerne tilbyde de forskellige kirkelige

handlinger og arrangementer i løbet af året på tidspunkter

som tilgodeser så mange kirkegængere som muligt. Det er

en udfordring for mange at deltage i gudstjenester med

store afstande og transporttid til/fra kirken i Pennant Hills.

Sidste år startede vi med at udsende en email torsdag inden

hver gudstjeneste med detaljer om selve gudstjenesten. Alle

bliver hermed mindet om at det er den kommende søndag

der er gudstjeneste i kirken, og kan se detaljer om teksten

og hvilke salmer der vil blive sunget.

Vi lavede også en spørgeskemaundersøgelse for at høre hvilke

ideer der var blandt medlemmerne. Nogle vil gerne deltage

i et kirkekor, andre gerne komme til en aftengudstjeneste

og der var også forslag om foredrag eller et tema til

debat efter en gudstjeneste.

I år vil vi kigge på mulighederne og forslagene og få nye

ideer og erfaringer fra Bente. Vi glæder os til at fortsætte

arbejdet i kirkeudvalget, og hører altid gerne fra medlemmerne

herom.

Kirkeudvalget består af Bente Holdgaard, Annelise Kraft og

Marianne Broeng.

Marianne Broeng

10 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Konfirmationerne nærmer sig

Gaveudpakning

Der er snart fest hos en række familier fra Sydney, Melbourne

og Brisbane, for konfirmationerne skal fejres for

11 unge mennesker, som glæder sig meget til den store dag

hvad enten den skal holdes i det australske efterår eller i

det danske forår! Der er gudstjeneste og fest – og mon ikke

der også er en gave eller to at se frem til.

Gaveudpakningen er faktisk begyndt for meget længe siden

– længe før konfirmationsdagen. Den begyndte allerede

den dag, konfirmanden blev døbt.

Den dag sagde forældrene ”Ja”, på den kommende konfirmands

vegne. Men samtidig lød der et andet og endnu større

”Ja”, som kom fra Gud selv. Han sagde: ”du er mit barn

og jeg er din Far og jeg vil være med dig alle dage – helt

ind i evigheden.

Dåben er en gave fra Gud. Og som ved alle andre gaver,

kræver det, at modtageren skal tage imod den, for at det

kan blive ens egen. Udpakningen og glæden ved gaven,

varer resten af livet. Konfirmationen er en del af den gaveudpakning.

Konfirmation og dåb

”Ja”, siger nemlig konfirmanden ved alterskranken på den

store dag. Konfirmanden kan få lov at udtrykke, at han eller

hun nu er en næsten voksen kristen, ved selv at bekræf-

te sin dåb. Ordet konfirmation kommer også netop fra

latin: ”confirmare” og betyder ”bekræfte”.

Men samtidig kommer også her det vigtigste ”Ja” og den

vigtigste bekræftelse et andet sted fra. Som ved dåben siger

Gud også ved konfirmationen et stort ”Ja” til den, der står

foran alteret. Netop dette er blandt alle de mange gaver,

der sikkert pakkes ud på dagen, den med den længste

holdbarhed og den største betydning.

Det er en stor og dejlig dag, hvad enten man er blandt de 7

konfirmander, der skal konfirmeres i Sydney, Melbourne

eller Brisbane eller om man er én af de 4, der rejser til Danmark

for at holde den store dag sammen med familien dér.

Uanset hvad, har det været en fornøjelse at møde både

konfirmander og forældre og jeg har sat pris på den tålmodighed

og overbærenhed, I har vist i forbindelse med de uregelmæssigheder

præsteskiftet har givet. Det har været en

glæde at møde jer til såvel undervisning som gudstjenester

– og ikke mindst til en herlig konfirmandlejr i The Blue

Mountains.

Bente Holdgaard

Årets konfirmationer i Australien

Brisbane: 24. marts

Sydney: 5. maj

Melbourne: 12. maj

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 11


Nyt au-pair netværk i Sydney

Har du en dansk aupair ansat, eller kender du nogle

der har, så hjælp med at udbrede kendskabet til

et nyt aupair-netværk i Sydney den 2. tirsdag i

hver måned.

Som omtalt i sidste Newsletter er en af mine mange opgaver

i Frederikskirken at arrangere små og store events for

unge i Sydney.

Det er min oplevelse, at de unge, der kommer til Australien

for at studere eller arbejde er gode til selv at få nye kontakter.

En del af årsagen er, at de møder mange mennesker

i deres dagligdag, og derfor har nemt ved at skabe sig et nyt

netværk.

Lidt sværere er det at komme til Sydney som aupair. Det

kan til tider være et ensomt job at bo og arbejde privat,

idet man ikke naturligt møder andre mennesker. Derfor

vil jeg forsøge at starte et nyt mødested op for aupairs i

Sydney.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi mødes den 2. tirsdag hver måned kl. 10.00 på Starbucks

ved Darling Harbour. Er der aupairs, der har ansvaret for

de små i dagtimerne, er de selvfølgelig meget velkomne til

at tage børnene med.

Forhåbentlig har vi vejret med os, så vi kan være på legepladsen

i den nærliggende Tumbalong Park.

JEG HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

Alle er meget velkomne, man skal ikke tilmelde sig, men

bare møde op, og jeg står klar med et dansk flag, så jeg er

til at få øje på.

Mit håb er, at netværket vil blive kendt hos værtsfamilier,

så de kan sige videre, at der er et sted at tage hen for at møde

andre unge aupairs i Sydney.

Hvis det mål skal lykkes, får jeg imidlertid brug for al den

hjælp jeg kan få. Derfor: Sig det videre og spred budskabet.

Helle Hansen, ungdomsassistent

12 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Underviser/lærer søges

DANSK FOR BØRN SØGER UNDERVISER/

LÆRER TIL MARTS/APRIL

Hvem er vi?

Dansk for Børn er et sprogligt tilbud, som også lægger

vægt på at opbygge et kendskab til danske traditioner og

kultur.

Vi mødes den anden søndag i måneden fra februar til

december (juli undtaget) fra kl. 10.00 – 13.00

Rammerne for undervisningen er Frederikskirken (den

Danske Kirke i Sydney) i Pennant Hills.

Vores lærer for vores mellemklasse rejser tilbage til

Danmark om to måneder, og Dansk for Børn søger derfor

en ny lærer fra marts/april. Mellemklassen er for børn,

som taler noget dansk og eventuelt også læser og skriver

noget dansk.

Hvem er du?

Vi søger en person, som er læreruddannet eller på anden

måde har undervist eller organiseret aktiviteter for børn.

Vi søger en entusiastisk og motiveret person, som har lyst

til at arbejde med en flok børn på cirka 7 – 13 år.

Dansk for Børn er et ‘not-for-profit’ tilbud, hvor

forældrene betaler et mindre kontingent, som går til

dækning af materialer og godtgørelse til lærerne.

Kontakt

Hvis du er interesseret så henvend dig hurtigst muligt til

Vibeke Ackland, der er formand for Dansk for Børn:

Tlf.: 0423 558 332

Email: pvackland@hotmail.com.

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 13


Det sker i marts

HJÆLPERFEST I FREDERIKSKIRKEN

Frederikskirken indbyder alle de, der gennem året har

hjulpet ved arrangementer, gudstjenester, julemarked,

praktiske opgaver osv. osv. Vi har sagt det før, og vi siger

det gerne igen: Vi kunne ikke have gjort det uden jer!

Frederikskirken byder på en lækker buffet efterfulgt af

dessert, kaffe og te. Sodavand kan købes og øvrige drikkevarer

er BYO. Arrangementet er gratis for alle hjælpere.

Tid: Fredag d. 8. marts kl. 18.30 (middag ca. 19.15)

Sted: Frederikskirken, 35 Hillcrest Road, Pennant Hills

Tilmelding: Strengt nødvendigt asap og allersenest mandag

d. 4. marts til kirkekontoret på info@danishchurch.org.au

eller på tlf. 99808223.

SPISNING OG GOSPELKONCERT

Q-Club og Mens Club ”slår pjalterne sammen”.

Vi mødes til spisning (for egen regning) kl. 18.00 og efterfølgende

tager vi til gospelkoncert kl. 20.00 med ”Cafe of

the Gate of Salvation”. Man skal selv booke billetter forud

via www.trybooking.com/41043.

Tid: Lørdag d. 9. marts kl. 18.00

Sted: Balmain, spisested TBA

Tilmelding: Send en email til info@danishchurch.org.au

senest onsdag d. 6. marts hvis du vil være med.

PÅSKEGUDSTJENESTE I FREDERIKSKIRKEN

Søndag d. 31. marts fejrer vi påskegudstjeneste i Frederikskirken.

Efter gudstjenesten er der som vanligt festligt samvær i hallen,

og denne søndag er der også påske-sjov for børnene - vi

regner nemlig med at påskeharen lægger vejen forbi kirken

og efterlader nogle æg, vi kan finde :)

Tid: Søndag d. 31. marts kl. 10.00

Sted: Frederikskirken, 35 Hillcrest Road, Pennant Hills

BEMÆRK: Der er ikke gudstjeneste i Frederikskirken

d. 7. april, men først d. 21. april, hvor vi mødes på

Observatory Hill.

LOPPEMARKED

Frederikskirken har ryddet ud i gemmerne og afholder derfor

loppemarked med salg af bl.a. bøger, film, køkkenting

og pyntegenstande.

Det er en ren win-win situation! Du kan gøre et godt kup

og samtidig støtter du Frederikskirken økonomisk.

Tid: Søndag d. 31. marts kl. 12.00 (efter gudstjenesten)

Sted: Frederikskirken, 35 Hillcrest Road, Pennant Hills

14 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Det sker i april og maj

GUDSTJENESTE PÅ OBSERVATORY HILL

I april fejrer vi traditionen tro H.C. Andersens fødselsdag

på Observatory Hill.

BEMÆRK: Af praktiske årsager har vi været nødt til at

ændre tidspunktet fra den 1. til den 3. søndag i april.

Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste i det fri, og

efterfølgende er der picnic på græsset med udsigt til Sydney

Harbour Bridge.

Arrangementet foregår fortrinsvis på børnenes præmisser,

men alle er selvfølgelig velkomne.

I tilfælde af regn foregår arrangementet under den overdækkede

rotunda.

Tid: Søndag d. 21. april kl. 11.00

Sted: Observatory Hill (The Rocks)

Q-CLUB: ZUMBA

Så skal baller og lår rystes godt igennem til en times zumba

hos Affordable Fitness i Balmain.

Bagefter er der dømt fælles spisning og hygge på en nærliggende

cafe eller pub.

Da holdene for maj måned ikke er endeligt fastsat, kan vi

desværre ikke oplyse datoen endnu, men det bliver i slutningen

af maj. Hold øje med mail og hjemmeside.

Tid: TBA

Sted: Affordable Fitness, 372 Darling Street, Balmain (der

kører busser fra QVB hver 10. min til Balmain)

Pris: $25 for zumba + spisning efterfølgende

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 15


En varm hilsen fra Gertrud og Frede Tramm

Mens dette skrives, er det præcis

et år siden, vi ankom til Australien,

som vi nok må bekende

for os virkelig var ”Terra Australis

Incognita” – ukendt land.

Men det blev der rådet bod på,

så det var en ren fornøjelse.

Da vi en dag stod oppe i Queensland

og betragtede en bådfører, der sent på

eftermiddagen var ved at klargøre sin

båd til næste dags ture med turister,

der skulle ud for at gyse over saltvandskrokodillerne,

snakkede vi hyggeligt

med ham om hans arbejde. Så

var det, han pludselig udbrød: ”I hate

tourists!” Ups! Der stod vi, og nok så

beskæmmede udbrød vi: ”Sorry, but

we are tourists!” hvortil han spontant

svarede: ”No, you are not! You are

travellers!”

Vi fik den lykke ikke at være turister

i et fremmed og eksotisk land, og selv

om arbejdet medførte en del rejser,

var vi egentlig ikke rejsende, men

gennem arbejdet i Den Danske Kirke

og i mødet med mange dejlige mennesker,

fik vi forbløffende hurtigt

følelsen af at høre til. Aldrig har vi

mødt større hjælpsomhed og imødekommenhed.

Og samtidig fik vi mulighed

for at se så mange vidunderlige

steder.

Og tiden gik, og den gik hurtigt, og

så er vi tilbage i Danmark igen.

Og hvad går tiden så med nu?

Gertrud: er blevet valgt ind i menighedsrådet

i Hylleholt (Faxe Ladeplads)

sogn. Desuden fortsætter hun

sin virksomhed som ambassadør for

Røde Kors, - det indebærer foredragsvirksomhed,

deltagelse i udvalgsarbejdet,

konferencer m. m . –

Frede: fungerer af og til som præst,

når en af de yngre ”modeller” er blevet

sygdomsramt, turnerer lidt med

foredrag, nu også om Den Danske

Kirke i Australien (som mange rigtig

gerne vil høre om).

Begge: Er frivillige i ”Offerrådgivningen

i Vest- og Østsjællands Politikreds”,

hvor vi yder rådgivning til

ofre for vold, kriminalitet, ulykker

og andre traumatiske hændelser. Desuden

er vi frivillige i en lokal Røde

Kors integrationsgruppe, hvor vi forsøger

at gøre adgangen til det danske

samfund lidt lettere for indvandrere.

Og så er der børnebørnene, der bare

ved at være til kalder på så meget

nærvær som muligt.

Tillykke fra Danmark

Med stor glæde har vi modtaget meddelelsen

om det flotte resultat ved

Frederikskirkens julemarked: Hvor

kunne det have været morsomt at

have fået den begivenhed med. Vi føler

noget i retning af at have været

med til at tilrettelægge en fest, som vi

gik glip af.

Men pyt med det! Resultatet er det

vigtigste. Godt gået, alle I flittige

medhjælpere!

Med lige så stor glæde har vi erfaret,

at det er lykkedes at få valgt en ny

komite i Brisbane. Det vil vi gerne

ønske til lykke med. Tak til jer, der

har påtaget jer arbejdet og lykke og

velsignelse til!

Med fornøjelse har vi set det smukke

foto i DSUK’s blad fra indsættelsen

af Bente Holdgaard i Toorak, Melbourne,

hvor hun står nok så glad

sammen med Martin Sell og DSUK’s

generalsekretær, Margith Pedersen.

Vi ønsker megen glæde i arbejdet!

Australien - en plads i hjertet

Når ordet ”Australien” nævnes i radio

eller TV spidser vi omgående

øren og opmærksomheden skærpes

øjeblikkeligt. Med foruroligelse har

vi fulgt skovbrandene i NSW og de

store oversvømmelser i Queensland

og især tænkt på ”vore”, - det er bl.a.

jer, der læser dette. For Australien er

ikke længere Terra Incognita, men et

stort sted på landkortet og i hjertet.

Med ønsket om alt godt.

De bedste hilsener

Gertrud og Frede

16 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Sæt allerede nu kryds i kalenderen

På opfordring kommer her datoerne for begivenheder i

Den Danske Kirke som ligger efter maj måned, og derfor

ikke kan findes på sidste side i bladet.

Nærmere info følger, men sæt allerede nu x i kalenderen.

Vintermarked og grundlovsdag

Søndag d. 2. juni

Frederikskirken, Pennant Hills

Skt. Hans Fest

Lørdag d. 22. juni

”Tallowirra”, 53 Floyds Road, South Maroota

Vintercafe og farvelfest for assistenten

Fredag d. 26. juli

Frederikskirken, Pennant Hills

Julemarkeder 2013

Brisbane: 16. november

Sydney: 30. november

Melbourne: 7.-8. december

TAK til alle, der støtter den danske kirke

PRIVATE 2012/13

Sydney: Vagn og Bente Madsen, Ulla Fabian, Birthe og Henrik Damkjær-Larsen, Alfred Poulsen, Mark og Mette Southwick,

Anetta og Christopher Maclean, Trevor og Marianne Norton, Marc Skjellerup, Tina Kristensen, Earl Erling, Rosita

Hohlenberg, Winnie Jensen, Erik Kastholm Hansen, Marianne og Kai Kjær, Harald Hansen, Susanne og Preben Poulsen,

Helle Olsen, Ehlen og Bent Skjellerup, Elin og Jens Ove Poulsen, Esther Stevns, Merete Holm, Gitte og Anders Lawaetz,

Ann-Bett Felthaus, Ebbe Bahnsen, Lars Bryndum, Finn og Vicky Jørgensen, Penny og Peter Madvig, Birgitte og Peter

Maibom, Susanne og Jørgen Nielsen, Kirsten Olesen, Bill og Jette Thompson, Thomas Dalhoff, Kirsten og Ole Bachmann,

Lone og Tom Jansen, Anne Lise og Wolfgang Kraft, Thai Minh Huynh, Helge Møller, Jan Klochmann, Inger

Bloch, Vibeke Kjærsgaard Jensen, Grethe og Egon Østergaard, Kirsten Gross, Irene og Otto Nielsen Fredborg, Colin

Jones, Kirsten Merchant, Tao Lech, Ingrid Seerup, Birgitte Sjøbeck, Barbara og Leif Jensen, Bettina og Birger Nissen,

Lene Aldeguer, A. Teckemeier og Lloyd Babb, Marianne Broeng, Vagn Jørgensen, Paul Erik Rønn-Nielsen, Jane Harrison,

Peter Nommesen, Hans Rasmussen, Britta og Tage Wulff Larsen, Sys Ankersen, Birgitte Bailey, Robert og Jane

Christensen, Jørgen B. Christensen, Lissi Lydicksen, Karin Lyon, Bodil Fricke, Susanne og Jens Peter Dalgas-Hansen,

Jenny Graham, Tove Hansen, Isobel og Hans Høegh-Guldberg Melbourne: Marie og Nis Kjer-Nielsen, Henning og Else-

Marie Horn, Caroline Semey, Danish School Down Under, Marie og Jørgen Christensen, S. og P. Petersen Bodil Nielsen,

Kirsten Page, Anne Hutchinson, Julie og Lars O’Brien/Nielsen, Tage og Lise Brorsen, Morten og Nicolina Wennerberg,

Pelle Eriksen, Stig Jensen, Kirsten Mowlen, Martin Sell Brisbane: Maria Astrid True, Jørgen Havkrog Markham,

Magnus Hindsberger, Merete Kern, Orla Jensen, Andy og Aase Brodersen, Lau og Joan Pedersen, Rene Andersen, Lis og

Jørgen Skov, Annette og Jens-Erik Ubbesen, Gudrun Tvede

FONDE 2012/13

Frøkjær Jensen´s Fond

Dannebrogsfonden, Melbourne.

Dertil kommer alle de firmaer, der donerer til vores julemarked

og alle de private, som støtter med frivillige arbejdstimer.

Tusind tak til alle.

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 17


Nyt fra Melbourne

TACK FRÅN DEN SVENSKA

KYRKAN I MELBOURNE

Den Svenska kyrkan i Melbourne vill

vara en mötesplats för alla skandinaver.

Det är genom insatser som till

exempel kring den skandinaviska julbasaren

som vi bygger vår gemenskap.

En annan viktig del är gudstjänsterna

på alla skandinaviska språk.

Samlingen kring det centrala i gudstjänsterna,

utdelande av nattvarden,

är själva hörnstenen i vår gemensamma

tro.

Det är med stor glädje vi mottagit

den magnifika vinkanna i silver med

konstnärlig utsmyckning av Karen

Glahn. Vinkannan blev tillverkad

efter hennes design i ett kreativt samarbete

mellan Karen och silver smed

Terry Cann. Karen har också designat

vår vinkalk och oblatask i samma

stil med vinrankan och fiskarna som

motiv.

Donationen av vin kannan till Svenska

kyrkan gjordes möjlig genom ett

generöst bidrag från den danska

församlingen i Melbourne till minne

av Lis Pitcher, en av den danska församlingens

trotjänare och tidigare

dansk medlem av Svenska kyrkans

kyrkoråd.

Kyrkorådet i Melbourne har i sin

konstitution en paragraf som uttrycker

en förhoppning att danska och

norska representanter representanter

finns med i svenska kyrkorådet.

Ordföranden för den danska kyrko-

Karen Glahn med dåbskanden. Søndag d. 16. december 2012

kommitten, Martin Sell, är den danske

representanten för närvarande.

Genom att inkludera alla bildar vi ett

samskandinaviskt råd som har visionen

av att behålla Toorak House som

en mötesplats för alla skandinaver i

framtiden. Tack Martin, Karen och

tack speciellt till Lis från oss på Svenska

Kyrkan i Melbourne för ett bestå-

ende minne som också påminner oss

om att vi är en samskandinavisk kyrka

när vi samlar oss till gudstjänst.

Sten Roger Kalla

Kyrkorådets Ordförande, Melbourne

DOUBLE GLAZING WINDOWS

MADE IN DENMARK

TOP QUALITY

Affordable prices thanks to the strong Aussie dollar! For

more information see website or contact:

Martin Sell

P: 0417 054 623

E: martin.sell@technicalplantservices.com.au

www.scandinavian-windows.com

18 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Nyt fra Melbourne

BAZAAR ‘AFTER-PARTY’:

Hvis du var med på holdet af

hjælpere til Bazaaren, så får du her en

invitation fra den Svenske Kirke:

The Swedish Church invites you to a

Barbeque on Friday the 1st of March

at 6PM This will be our Church way

to say thanks to you who helped out

during the Bazaar.

Please let the Church know before

26th of February tlf. 9827 5580 or

0459 225 560

CHURCH BAZAAR 2012:

Hvert år - den første weekend i december

- samles svenskere, danskere

og nordmænd til julemarked i Toorak

House.

Det blev igen i 2012 et stort tilløbsstykke,

med et fantastisk udbud af

skandinaviske varer og lækkerier.

Indenfor i stuerne blev der langet

slik, rugbrød og julepynt over disken

i stor stil.

Udenfor i det danske telt blev der serveret

tusinder af frikadeller, hotdogs

og æbleskiver – med ihærdig indsats

fra bl.a. Bente Holdgaard.

Der går rygter om at hun har stået i

lære som pølse-mand (-dame?) i sit

tidligere liv!

Fortjenesten fra disse danske boder

går ubeskåret til den Svenske kirke,

som tak for deres gæstfrihed over for

den Danske Kirke og andre danske

organisationer som holder til i Toorak

House.

Alt dette kunne slet ikke lade sig gøre

uden den fantastiske indsats som gøres

af utallige frivillige hjælpere.

En stor tak skal hermed lyde til alle

jer der deltog: TAK.

Også tak til de sponsorer som hjalp

på anden vis: Danish Club / Dannebrog

Foundation, Jensen Foods etc.

Vi har brug for hjælp igen til næste

år, så alle der har lyst til at deltage er

meget velkomne.

KONTINGENTER

Lige en venlig påmindelse om, at i

takt med det nye års ankomst er det

igen tid til at betale kontingent.

Opkrævninger bliver som sædvanligt

udsendt sammen med kirke-bladet, så

hold endelig øje med disse.

Det er stadig rørende billigt ($40 om

året).

Hvis opkrævningen er blevet væk

kan det også lade sig gøre at betale i

kirken (til undertegnede).

Betalende medlemmer og fulde bænke

er det bedste bevis for at der fortsat

er ønske om at have en dansk

præst hernede, så vi håber at der er

rigtig mange der vil bekræfte dette

også i 2013.

I 2013 bliver julemarkedet d. 7.-8

december.

På gensyn i kirken

Martin Sell

Formand for Kirke Kommitteen.

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 19


Nyt fra Brisbane

Godt nytår fra komiteen

Hermed et godt nytår til alle fra komiteen

i Brisbane. Året har ellers set

en hård start med oversvømmelser og

storm. Vores tanker går til dem som

er blevet berørt af uvejret og vi håber

de går lysere tider i møde, men finder

også glæde ved at se den hjælp mange

har ydet, hvad enten det har været at

give en hånd med oprydningen efter

oversvømmelserne eller et financielt

bidrag til en af de mange organisationer,

der har ydet hjælp.

Året 2012 sluttede godt for Kirken i

Brisbane. Julebazaaren lørdag den 17.

november var velbesøgt og trods et

voldsomt tordenvejr særdeles vellykket.

Der skal lyde en stor tak til

KUPALEJA, folkedanserne, Britts

Bakery, Scandinavian Singers, håndarbejdsgruppen

og de danske vikinger

for deres deltagelse. En lige så stor tak

går til de mange hjælpere i cafeeen,

børnehjørnet, salgsboden og til den

efterfølgende oprydning – uden jer

var dagen ikke blevet en succes.

Og så var det også første lejlighed for

os i Brisbane at møde den nye danske

præst, idet Bente Holdgaard også deltog

og talte med mange af de fremmødte.

Julegudstjeneste og

ekstraordinær generalforsamling

Årets julegudstjeneste var den 15.

december. Udover at det var Bente’s

første gudstjeneste i Brisbane bør det

nævnes at vi traditionen tro startede

med Luciaoptog af børn fra menigheden,

at der også var dåb og at ind-

gangs- og udgangsbøn blev oplæst af

de kommende konfirmander.

Efter gudstjenesten var der ekstraordinær

generalforsamling, hvor der

blev valgt en ny komite bestående af:

Magnus Hindsberger (Formand)

Ulla Johansen (Kasserer)

Pia Blak (Sekretær)

Jørgen Skov

Tune Johansen

Fra den nye komite kommer et stort

og velfortjent tak til den afgående for

deres arbejde for kirken i Brisbane de

forløbne år.

Kommende gudstjenester

Datoerne for årets gudstjenester i

Brisbane er nu fastlagt. De er:

Palmesøndag d. 24. marts kl. 14.00

(konfirmation)

Søndag d. 23. juni kl. 14.00

Søndag d. 22. september kl. 14.00

Søndag d. 22. december kl. 14.00

Julebazaaren vil som i tidligere år

være den 3. lørdag i november, dvs.

den 16. november i år.

Hjælp modtages gerne

Traditionen tro vil der være kaffe,

the og kage efter hver gudstjeneste.

Vi hører gerne fra folk, der har lyst

til at bage til en af gudstjenesterne.

Hvis du er interesseret, eller har

nogle gode, nye ideer til hvad der kan

gøres i kirken her i Brisbane, så kontakt

Magnus Hindsberger på email

magnus.hindsberger@gmail.com

eller på telefon: (07) 3160 0632.

Med venlig hilsen

Magnus, Ulla, Pia, Jørgen og Tune

20 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Nyt fra Brisbane

GLIMT FRA JULEMARKEDET I BRISBANE 2012

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 21


Frederikskirken for børn

I Frederikskirken i Pennant Hills ser vi også tingene i børnehøjde. Derfor er der hele året en masse aktiviteter for børn.

Nogle aktiviteter finder sted i løbet af året og er knyttet til fx fastelavn, sommerfest, Skt. Hans, juletræsfest og picnics.

Men der er også faste aktiviteter, der finder sted hver måned - lige bortset fra januar, hvor vi holder ferie. Alle vores aktiviteter

er kendetegnet ved sjov, leg, sang, ballade og hygge.

Alle er velkomne til at deltage, både i de faste aktiviteter og i vores fest- og højtidsaktiviteter. Du kan altid ringe til

kirkekontoret for at få mere at vide eller for at komme på vores mailingliste.

LEGESTUE I FREDERIKSKIRKEN

Forældre og børn mødes den 3. fredag hver måned (undtaget

januar) kl. 10am i kirkens hall. Mens børnene leger, får

forældrene tid til at snakke over en kop kaffe. Danske

sanglege og børnesange bliver heller ikke forsømt.

Mødetid: Den 3. fredag i måneden kl. 10-12.

Mødested: Frederikskirken, Pennant Hills

Vi begynder med fælles formiddagskaffe kl.10, så husk at

medbringe lidt godt til det fælles bord (fx brød, pålæg, en

kage eller frugt).

LEGESTUE PÅ NOTHERN BEACHES

Husk også at vi har legestue en gang om måneden i Den

Norske Kirke i Balgowlah!

Mødetid: Den 1. fredag i måneden kl. 10-12.

Mødested: Den norske kirke i Balgowlah

(37 White Street, Balgowlah)

Vi begynder med fælles formiddagskaffe kl. 10am, så husk

at medbringe lidt godt til det fælles bord.

På gensyn!

NB. Tilmeld dig Facebook-gruppen ”Legegrupperne i

Sydney” og følg med i kommende arrangementer.

SØNDAGSSKOLE

Den 1. og 3. søndag i måneden er der gudstjeneste i Den

Danske Kirke i Sydney. Fordi det kan være svært for børnene

at sidde stille under hele gudstjenesten, er der mulighed

for at gå i Søndagsskolen med de andre børn. Her vil ungdomsassistenten

Helle lege med børnene og fortælle Bibelens

mange spændende historier på en anderledes måde end i

kirken.

Kom roligt til gudstjeneste, så dine børn kan hygge sig i

Søndagsskolen.

DANSK FOR BØRN

”Dansk for Børn” holder til i Frederikskirkens lokaler, hvor

der er undervisning fra kl. 10-13 den 2. søndag i hver måned.

Vi har 3 klasser, der undervises på hvert sit niveau– lige fra

de 4-6-årige, der bliver undervist på preschoolniveau til de

børn, der både kan skrive dansk stil og læse tykke danske

bøger og derfor har flere lektier for.

Eleverne undervises af 3 engagerede og kompetente lærere.

Prisen for skoleåret februar-december er $135 for et helt år

og $80 for et halvt år.

For tilmelding eller yderligere information kontakt Vibeke

Ackland på pvackland@hotmail.com eller på tlf. 0423 558

332 eller besøg Frederikskirkens hjemmeside på

www.danishchurch.org.au eller ring 99 80 82 23.

22 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA


Kalender

MARTS

Fre. 1/3 18.00 Bazar-afterparty i Melbourne. Læs mere side 19

Fre. 1/3 10.00 Dansk legestue i Den Norske Kirke i Balgowlah. Læs mere side 22.

Søn. 3/3 10.00 Dansk gudstjeneste i Frederikskirken

Tors. 7/3 19.00 Young Danes på Slip Inn, 111 Sussex Street, Sydney

Fre. 8/3 18.30 Hjælperfest i Frederikskirken. Læs mere side 14

Lør. 9/3 18.00 Spisning og gospelkoncert med Q-Club og Mens Club. Læs mere side 14

Søn 10/3 11.00 Dansk gudstjeneste i Melbourne.

Tir. 12/3 10.00 Aupair-netværket mødes. Læs mere side 12

Ons. 13/3 10.00 Bazargruppen mødes. Læs mere side 9

Fre. 15/3 10.00 Dansk legestue i Frederikskirken,. Læs mere side 22

Søn. 17/3 10.00 Dansk gudstjeneste i Frederikskirken

Søn. 24/3 14.00 Konfirmations-gudstjeneste i Brisbane. Læs mere side 11

Ons. 27/3 10.00 Bazargruppen mødes. Læs mere side 9

Ons. 27/3 13.00 Dansk frokost. Husk at tilmelde dig senest mandag. Læs mere side 9

Søn. 31/3 10.00 Påskegudstjeneste i Frederikskirken. BEMÆRK: Ingen gudstjeneste d. 7/4. Læs mere side 14

Søn. 31/3 12.00 Loppemarked i Frederikskirken. Læs mere side 14

APRIL

Tors. 4/4 19.00 Young Danes på Slip Inn, 111 Sussex Street, Sydney

Fre. 5/4 10.00 Dansk legestue i Den Norske Kirke i Balgowlah. Læs mere side 22.

Tir. 9/4 10.00 Aupair-netværket mødes. Læs mere side 12

Ons. 10/4 10.00 Bazargruppen mødes. Læs mere side 9

Søn. 14/4 11.00 Dansk gudstjeneste i Melbourne.

Fre. 19/4 10.00 Dansk legestue i Frederikskirken. Læs mere side 22

Søn. 21/4 11.00 Friluftsgudstjeneste på Observatory Hill. Læs mere side 15

Ons. 24/4 10.00 Bazargruppen mødes. Læs mere side 9

Ons. 24/4 13.00 Dansk frokost. Husk at tilmelde dig senest mandag. Læs mere side 9

MAJ

Tors. 2/5 19.00 Young Danes på Slip Inn, 111 Sussex Street, Sydney

Fre. 3/5 10.00 Dansk legestue i Frederikskirken, læs mere side 22

Søn. 5/5 10.00 Konfirmations-gudstjeneste i Sydney. Læs mere side 11

Ons. 8/5 10.00 Bazargruppen mødes. Læs mere side 9

Søn. 12/5 11.00 Konfirmations-gudstjeneste i Melbourne. Læs mere side 11

Tir. 14/5 10.00 Aupair-netværket mødes. Læs mere side 12

Fre. 17/5 10.00 Dansk legestue i Frederikskirken. Læs mere side 22

Søn. 19/5 10.00 Dansk gudstjeneste i Frederikskirken

Ons. 22/5 10.00 Bazargruppen mødes. Læs mere side 9

Ons. 22/5 13.00 Dansk frokost. Husk at tilmelde dig senest mandag. Læs mere side 9

DANISH CHURCH IN AUSTRALIA 23


24 DANISH CHURCH IN AUSTRALIA

Similar magazines