Dias nummer 1 - NATUR & MILJØ 2013

naturogmiljo2013.dk

Dias nummer 1 - NATUR & MILJØ 2013

Miljø og Natur Tilsyn med olieudskillere - i relation til jordforurening Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune www.slagelse.dk


Indhold 1. Præsentation af Slagelse Kommunes kampagne 2. Resultater fra undersøgelserne af olieudskillere 3. Erfaringer fra kampagnen 4. Anbefalinger til tilsynet med olieudskillere Miljø og Natur www.slagelse.dk


Jordforureningskampagne 2010-2011 Miljø og Natur Kampagnens overordnede formål: Kvalificere det almindelige miljøtilsyn med olieudskillere Opspore pågående forurening fra aktive virksomheder www.slagelse.dk


Kampagnens indhold • Traditionelt miljøtilsyn • Registrering af aktiviteter i tilknytning til olieudskillerne • Gennemgang af inspektioner og tæthedsprøvninger • Gennemgang af tømningsrapporter • Udtagning af jordprøver ved 22 udvalgte olieudskillere Ved fund af forurening: • Historisk gennemgang • Tæthedsprøvning • Påbud om undersøgelser/oprensning hvis hjemmel Miljø og Natur www.slagelse.dk


Udvalgte virksomheder Virksomhed Adresse Type Tankgrave undersøgt Udskiller undersøgt OK a.m.b.a. Akacievej 1 Benzinstation 1 1 Shell Service v/ Leif B Olsen Jernbanegade 28 Benzinstation 2 2 Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Mariendals alle 34 Benzinstation 2 2 A/S Dansk Shell Skovvej 30 Benzinstation 1 1 A/S Dansk Shell Smedegade 34 Benzinstation 1 2 1 Uno X Sorøvej 1 Benzinstation 1 1 2 Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Næstvedvej 3 Benzinstation 2 OK a.m.b.a. Sorøvej 27 Benzinstation 1 1 2 Jet Sorøvej 37 Benzinstation 1 A/S Dansk Shell Strandvejen 49 Benzinstation 2 1 2 Statoil A/S Tårnborgvej 78 Benzinstation 2 2 Uno X Tårnborgvej 128 Benzinstation 1 1 Pava Center Vestsjælland Elmedalsvej 3 Undervognsbehandling 2 Elmann Biler A/S Dinitrol Industrivej 17 Undervognsbehandling 1 2 JAN HANSEN. SLAGELSE ApS Teknikvej 1 Undervognsbehandling 1 1 Slagelse Kommunale Entreprenørservice Dalsvinget 13 Entreprenør 1 1 1 O K AUTO RENS Holbækvej 14 Autoværksted 1 Nordisk Dæk Import A/S Skovsøvej 4 Autoværksted 1 1 Nilpeter Aps. Elmedalsvej 20 Maskinfabrik 3 Stena Jern og metal Kalundborgvej 56 Produkthandel 1 6 SK Forsyning Idagårdsvej 5 Stort olieoplag 1 I alt 17 22 23 Miljø og Natur Belægning undersøgt www.slagelse.dk


Undersøgelsens resultater - udskillere Forur Olieudskilleren Olieudskillere enet Rent Forurening 16000 mg/kgTS gasolie / utæt Sagsstatus Entreprenørservice Dalsvinget 13 1 1000 kg olie 2700 mg/kgTS gasolie / Sandsynligvis Forurening planlagt fjernet Q8 Mariendals alle 34 1 1 500 kg olie 2800 mg/kgTS benzin og gasolie / Sandsynligvis Del af en større forureningssag Uno X Tårnborgvej 128 1 500 kg olie/benzin Rep. i 2003 Del af en større forureningssag 2300 mg/kgTS benzin og motorolie/ Shell Service Repareret Jernbanegade uden 28 at 1 1 100 kg olie/benzin orientere myndigheden 2600 mg/kgTS terpentin / Chevrolet/Dinitrol Teknikvej 1 1 50 tons jord 3800 mg/kgTS petroleum og motorolie / Ja Ja Forureningen er bortgravet Forureningen er bortgravet O K AUTO RENS Holbækvej 14 1 20 kg olie Ja Forureningen er bortgravet A/S Dansk Shell Smedegade 34 1 1 2200 mg/kgTS benzin og gasolie Nej Afsluttet - manglende hjemmel A/S Dansk Shell Strandvejen 49 1 250 mg/kgTS gasolie Rep. i 2003 Afsluttet - manglende hjemmel OK a.m.b.a. Akacievej 1 1 110 mg/kgTS benzin og gasolie Rep. i 2008 Ja, over Afsluttet - manglende hjemmel A/S Dansk Shell Skovvej 30 1 200 mg/kgTS benzin og gasolie væskestand Afsluttet - manglende hjemmel Stena Jern og metal Kalundborgvej 56 1 89 mg/kgTS motor/smøreolie Vides ikke Del af en større forureningssag Pava Center Elmedalsvej 3 2 Elmann / Dinitrol Industrivej 17 1 Nordisk Dæk Import Skovsøvej 4 1 Uno X Sorøvej 1 1 OK a.m.b.a. Sorøvej 27 1 Kraftig forurenet Statoil A/S Tårnborgvej 78 2 Moderat forurenet I alt 11 11 Ikke forurenet Miljø og Natur www.slagelse.dk


Undersøgelsens resultater - udskillere Forur Olieudskilleren Olieudskillere enet Rent Forurening 16000 mg/kgTS gasolie / utæt Sagsstatus Entreprenør Tankanlæg 1 1000 kg olie Sandsynligvis Forurening planlagt fjernet Vaskehal/Indsiv- 2700 mg/kgTS gasolie / Benzinstation ning i utæt kloak?? 1 1 500 kg olie Sandsynligvis Del af en større forureningssag Tankanlæg/påfyld 2800 mg/kgTS benzin og gasolie / Benzinstation ning/salgsplads 1 500 kg olie/benzin 2300 mg/kgTS benzin og motorolie/ Rep. i 2003 Del af en større forureningssag Benzinstation Vaskehal 1 1 100 kg olie/benzin Ja Forureningen er bortgravet Undervogns- 2600 mg/kgTS terpentin / Autoværksted behandling 1 50 tons jord Ja Forureningen er bortgravet Vaskeplads/ 3800 mg/kgTS petroleum og motorolie / Autoværksted værksted Påfyldning/ 1 20 kg olie Ja Forureningen er bortgravet Benzinstation salgsplads Påfyldning/ 1 1 2200 mg/kgTS benzin og gasolie Nej Afsluttet - manglende hjemmel Benzinstation salgsplads 1 250 mg/kgTS gasolie Rep. i 2003 Afsluttet - manglende hjemmel Benzinstation Salgsplads 1 110 mg/kgTS benzin og gasolie Rep. i 2008 Ja, over Afsluttet - manglende hjemmel Benzinstation Salgsplads 1 200 mg/kgTS benzin og gasolie væskestand Afsluttet - manglende hjemmel Produkthandel Oplagsplads 1 89 mg/kgTS motor/smøreolie Vides ikke Del af en større forureningssag Autoværksted Vaskeplads 2 Autoværksted Vaskeplads 1 Autoværksted Vaskeplads 1 Benzinstation Salgsplads 1 Benzinstation Salgsplads 1 Kraftig forurenet Benzinstation Salgsplads 2 Moderat forurenet I alt Miljø og Natur 11 11 Ikke forurenet www.slagelse.dk


Konklusioner • Forurening ved 11 ud af 22 olieudskillere • 6 ud af 22 olieudskillere aktuelt utætte • Yderligere mindst 3 olieudskillere utætte indtil de blev repareret - uden myndighedsindblanding • 5 større forureninger fra udskillere – 3-4 i tilknytning til tankanlæg • Omfattende forurening fra andre kilder fundet på 3 lokaliteter • Ressourcekrævende og langvarige sager Miljø og Natur www.slagelse.dk


Erfaringer med tæthedsprøvninger • Tæthedsprøvninger foregår ofte med måleudstyr med for ringe nøjagtighed (normkrav typisk 0,2-1,0 mm). • Prøvningsrapporter er ofte mangelfulde: - entydig identifikation af udskiller - afpropning af anlæg under prøvning / hvilken del der er testet - målemetode og –nøjagtighed - visuel inspektion • Udskillere er blevet repareret uden at myndighederne er blevet orienteret • Det kan være umuligt at afproppe udskilleranlægget så rørtilslutningerne er omfattet - ofte er kun brøndkeglen testet • Der korrigeres stort set aldrig for grundvandstryk • Normens tæthedskrav svarer typisk til en udsivning på 3-6 liter/time Miljø og Natur www.slagelse.dk


Eksempel på prøvningsrapport Miljø og Natur www.slagelse.dk


Anbefalinger • Jordprøver er et rigtigt godt supplement til det traditionelle tilsyn med olieudskillere. • Overvej at filtersætte boringerne • Vær kritisk overfor tæthedsprøvninger af olieudskillere • Stil krav til udførslen og afrapporteringen af tæthedsprøvninger Til Miljøstyrelsen: • Overvej alternativer til DS455-normen og om normens tæthedsgrænse er god nok • Overvej at skærpe eller præcisere anmeldepligten Miljø og Natur www.slagelse.dk


Tak for opmærksomheden Miljø og Natur www.slagelse.dk

More magazines by this user
Similar magazines