hent den store brochure om solcelle anlæg her.. - krmc-cool.dk

krmc.cool.dk

hent den store brochure om solcelle anlæg her.. - krmc-cool.dk

SOLCELLEANLÆG

Go’ energi - Go’ økonomi


2

INDHOLD

Side 4-5

Solcelleanlæg

Solcelleanlægs opbygning,

placering og funktion

Side 6-7

Produktet

Hvordan kommer jeg i gang

Side 8-9

Skatteregler

Side 10-11

Anlæg og montage

Producér din egen

vedvarende el og

gør dig uafhængig

af elselskabet

• Spar penge på dit årlige

elforbrug

• Reducér dit CO 2 -udslip

• Gør huset mere værd


4

SOLCELLEANLÆG – GOD ENERGI, GOD ØKONOMI

Et solcelleanlæg er en simpel, støjfri og forureningsfri energikilde,

der producerer elektricitet af solens lys. Når solcelleanlægget

producerer elektricitet, dækker det hele eller dele

af husstandens elforbrug, hvorefter elregningen reduceres.

Hvis solcelleanlægget ikke producerer tilstrækkelig elektricitet

til at dække elforbruget, så købes el på nettet som

sædvanlig.

Elregningens størrelse og dermed besparelsen/gevinsten ved

at have et solcelleanlæg, afhænger af hvor stor en ydelse

solcelleanlægget har, målt i kWp, og hvor høj den aktuelle

elpris, målt i kWh, inkl. afgift og moms er.

Jo højere kWh-pris jo større gevinst.

0052245

3

Solpanelernes effektivitet i forhold til placering

Hældning Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst

(Vandret) 0

(Lodret) 90

2

1

86 86 86 86 86 86 86

15 84 89 93 94 93 90 85

30 81 90 97 99 97 91 82

45 77 89 97 99 98 90 79

60 72 85 93 97 94 86 73

75 65 77 86 89 86 78 66

57 67 75 77 75 68 58

4

Eksempel: Et nyopsat solcelleanlæg på 6 kW har en forventet

produktion på ca. 5.700 kWh forudsat sydvendt placering

med ca. 30 - 45 graders vinkel.

Solcelleanlægget giver en besparelse på ca. kr. 12.000 inkl.

moms ved en kWh-pris på 2 kr. CO 2 udslippet sænkes desuden

og hjælper dermed miljøet.

En række forskellige faktorer såsom den generelle udvikling

på olie, kul og andre fossile brændsler, ændringer i afgifts-

og støtteforhold, omskiftelige politiske retninger har bevirket,

at elpriserne i Danmark gennemsnitligt er steget med

ca. 6% over de seneste 30 år. Når man vælger at investere

i et solcelleanlæg, sikrer man sig mod prisstigninger som

følge af alle de påvirkende faktorer, og man fastlåser sine

udgifter til el gennem solcelleanlæggets forventede levetid

på 30-40 år. Dette betyder også, at den økonomiske gevinst

ved at have et solcelleanlæg stiger i takt med elprisernes

vedvarende stigninger.

57%

1

2

3

4

77 %

Solens stråler rammer panelerne

og producerer jævnstrøm

Inverteren omdanner jævnstrøm

til vekselstrøm og sender den til

elmåleren

Via elmåleren går strømmen

til forsyningsnettet

Forsyningsnettet fungerer som

lager for den producerede strøm

75 %

97 %

86 %

99%

77 %

98 %

75 %

79 %

58%

VEST ØST

SYDVEST SYDØST

SYD

Et eksempel:

Ved orientering mod syd-sydvest og med en

hældning på 45 grader er solcellepanelernes

effektivitet 97%.


OPBYGNING, PLACERING OG FUNKTION

Et solcelleanlæg består af solcellepaneler, der med kabler

forbindes til en inverter, og derefter tilsluttes elmåleren.

Solcellepanelerne kan placeres på én eller flere tagflader,

på skråt eller fladt tag, på garagetag, integreres i taget

eller placeres direkte på jorden. Det vigtigste er, at der er

en hældning på omkring 30-45%, og at solcellepanelerne

vender mod syd. Sydøst og sydvest kan også benyttes, blot

man er opmærksom på, at effektiviteten af solcelleanlægget

nedsættes lidt. Inverteren placeres oftest i huset i nærheden

af elmåleren, men den kan også placeres andre steder -

eksempelvis i en carport.

Når sollyset rammer solcellepanelerne, produceres jævnstrøm.

I inverteren bliver denne jævnstrøm omdannet til

vekselstrøm. Hvis vekselstrømmen ikke forbruges af husstanden,

sendes den gennem elmåleren til elnettet, der anvendes

som en slags batteri. ”Batteriet” (dvs. elnettet) oplades

i sommerhalvåret, hvor solcelleanlægget producerer megen

elektricitet, og kan så forbruges i vinterhalvåret eller om natten,

når det er mørkt.

Inverteren og de elektriske installationer er dimensioneret

til maksimal elproduktion baseret på solcelleanlæggets

størrelse og retning. Elproduktion aflæses på displayet på

inverteren.

Såfremt man ønsker at følge den løbende elproduktion og

elproduktionen på årsbasis på en computer, kan man købe

en såkaldt datalogger, der let tilsluttes PC eller MAC.

Vær opmærksom på, at det tal der fremkommer på selve

elmåleren har fratrukket den el, man selv forbruger.

Fakta om nettomåleordningen/

nettoafregningsordningen

Som privat ejer af et solcelleanlæg er man omfattet af

nettoafregning, hvorved man både fritages for betaling af

elafgifter og kan bruge elnettet som ”batteri”.

For at blive omfattet af nettomålerordningen, må solcelleanlægget

højst have en installeret effekt på 6 kW, og anlægget

skal være tilsluttet elinstallationen i en bolig eller i en anden

ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Anlægget skal være tilsluttet elinstallationen på forbrugsstedet

bag ved den måler, som registrerer levering af el til og

fra det kollektive elforsyningsnet.

Hvis ikke man har en elmåler, der kan køre ”baglæns”, eller

såkaldt ”begge veje”, så skal man desuden have monteret

en ny elmåler. Den nye elmåler koster ikke noget, og den

monteres af elforsyningen.

5


6

PRODUKTET

Solcellepanelerne fås både som mono- og polykrystallinske

solceller i farverne helt sort eller blå/sort med sort ramme.

Alle solcellepanelerne har 25 års ydelsesgaranti og er

dokumenteret flash-testet, som sikrer funktionen af hvert

modul.

Vi fører både mono- og polykrystallinske solcellepaneler.

Forskellen på de to typer er opbygningen samt ydeevnen.

De polykrystallinske solceller yder en anelse bedre i gråvejr,

hvilket passer godt til de danske vejrforhold.

Polykrystallinske solceller består af store silicium-krystaller,

der dannes ved afstøbning i en form. De forskellige krystalretninger

i cellen giver solcellen en ”levende” overflade, der

giver et mindre farvespil.

Solcellepanel 992 mm x 1476 mm

Inverterne er af typen Sunmaster XS, som produceres af

hollandske Mastervolt. Som en af pionererne i solcelleindustrien

har Mastervolt et stort erfaringsgrundlag i udvikling

og fremstilling af invertere i høj kvalitet. Sunmaster XS

er resultatet af 20 års ekspertise og praktisk erfaring.

Inverterne er testet og godkendt på Energinet.dk’s liste over

godkendte invertere til brug for solcelleanlæg i Danmark.

Der ydes som standard 5 års garanti på Sunmaster XS.

Det fleksible og gennemtestede montagesystem leveres af

Würth Danmark, og alle kabler er miljøvenlige halogen- og

PVC-fri.

Solcelleanlæg er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri teknologi.

Det anbefales dog, at man vasker solcellepanelerne

af én gang om året eller efter behov.

Inverter


HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Inden du beslutter dig for at investere i et solcelleanlæg, er

der et par forhold, du bør overveje.

Først og fremmest bør du overveje, om der er forhold, der

kan begrænse mulighederne for et solcelleanlæg.

• Er husets tagflade optimalt placeret i forhold til verdenshjørnerne?

• Er der træer, bygningsdele el.lign. der kan skygge for

solcelleanlægget?

• Er der forhold i lokalplanen eller fredningszoner, der kan

begrænse mulighederne for at opsætte solcelleanlæg?

Når du beslutter at investere i et solcelleanlæg, er det

en god idé at kontakte din kommune med henblik på at

undersøge lokalplanen i dit boligområde. Vi hjælper dig

gerne med at afklare spørgsmålet.

Finansieringsinstitutter er som udgangspunkt meget positive

overfor investeringer i solcelleanlæg, og du vil derfor

kunne optage lån i din friværdi til køb af solcelleanlæg.

”Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg

er nede på 6-7 år, og solcelleanlægget har

25 års ydelsesgaranti.

solcelleanlæg er blevet en rigtig

god forretning!”

Gør-det-selv eller komplet løsning

Solcelleanlæg sælges både som gør-det-selv løsning, hvor

du selv monterer solcelleanlægget, og som komplet løsning,

der omfatter både levering, montering og tilslutning af

solcelleanlægget.

Hvad enten man vælger en gør-det-selv løsning eller en

komplet løsning, kræver loven, at tilslutning til elnettet

udføres af en autoriseret elinstallatør. I forbindelse med

elinstallatørens kontrol og tilslutning af solcelleanlægget,

skal en række parametre måles og dokumenteres.

Uanset hvilken løsning du vælger, kan solcelleanlægget

leveres med en 5 eller 10 års serviceaftale. En serviceaftale

omfatter fuld service i tilfælde af svigt på inverter, mekaniske

design etc.

Solcelleanlæg, der monteres på hustag, er som udgangspunkt

dækket af husstandsforsikringen, og det betyder, at

skader på solcelleanlægget er omfattet af denne forsikringspolice.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab,

inden dit solcelleanlæg bliver monteret.

Når du får monteret et nettilsluttet solcelleanlæg, skal dit

elforsyningsselskab have tilsendt en udfyldt ansøgning

herom, hvilket forestås af den autoriserede el-installatør, der

tilslutter solcelleanlægget på din adresse.

Størrelsen på solcelleanlægget

Solcelleanlæg fås i størrelsen 1,6 – 6 kW. Du kan som tommelfingerregel

dimensionere dit solcelleanlæg efter din

elregning, da det fremgår af din elregning, hvor mange

kWh du årligt bruger. Bruger du f.eks 5200 kWh, anbefaler

vi et 5 kW solcelleanlæg. Bruger du 3100 kWh, anbefaler vi

et 3 kW solcelleanlæg.

Hvis du ikke kan huske, hvor mange kWh du bruger, kan

du blot dividere din årlige indbetaling med 2, så har du dit

omtrente elforbrug. Bruger du for 12.000 kr. årligt, bruger

du altså ca. 6000 kWh på årsbasis.

Eksempel på 6 kW solcellepakke:

Areal ca. 45 m 2

Solcellepaneler 30 stk. 200 W solcellepaneler

Inverter 2 stk. Sunmaster XS 3200

Kabler og montagesystem

Økonomien i dit solcelleanlæg er mest gunstig, når solcelleanlægget

ikke overproducerer. Din afregningspris er nemlig

præcis den samme, som når du aftager strøm over elnettet

fra elforsyningsselskabet. Overproducerer dit solcelleanlæg,

afregnes det med 0,6 kr. de første 10 år og herefter 0,4 kr.

Ved nettomålerordningen får du i gennemsnit 2 kr.

Se nærmere herom under ’skatteregler’.

7


8

SKATTEREGLER

Når man investerer i et solcelleanlæg, bliver man som ejer af

anlægget automatisk selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder,

at man skal føre regnskab med anlægget. Det er ikke

nødvendigvis nogen ulempe, for skattereglerne er faktisk

ganske fordelagtige.

Et solcelleanlæg er med i gruppen af VE-anlæg (vedvarende

energi). Disse omfatter alle former for små anlæg, så længe

de producerer strøm på baggrund af vedvarende energi, og

Nettomålerordningen

Standardmetoden

(den skematiske metode)

Standardmetoden

Her er der tale om en skematisk ordning, som har til formål

at gøre det meget enkelt for ejeren at opgøre det skattemæssige

resultat for anlægget.

Ordningen indebærer, at der ikke er fradrag for udgifter

vedrørende anlægget, og du kan heller ikke afskrive på

anskaffelsessummen for dette. Til gengæld er kun en del af

indtægterne skattepligtige, ligesom der ikke skal opgøres

gevinst/tab på anlægget, når det sælges.

Efter standardmetoden er de første 7.000 kr. af de årlige

bruttoindtægter helt skattefri. Det samme gælder 40% af

den del af indtægterne, som overstiger bundfradraget. Sagt

med andre ord, så skal du kun betale skat af de 60% af

indtægterne, som overstiger bundfradraget.

Det man bliver beskattet af, er den overproduktion af strøm,

som anlægget genererer. Her vil man modtage 0,60 kr. de

første 10 år, som man er skattepligtig af. I praksis vil man

dog ikke blive skattepligtig pga. bundfradraget på de 7.000

kr.

Beskatningen sker som personlig indkomst. Selvom du har

flere VE-anlæg, gives der kun ét bundfradrag.

Valget af standardmetoden er bindende. Der kan ikke senere

skiftes til regnskabsmetoden.

Ejer du flere anlæg, skal der anvendes samme metode for

begge/alle anlæg. Ægtefæller kan dog vælge ordning uafhængigt

af hinanden.

Kan servicefradraget anvendes?

Servicefradraget på 15.000 kr. (2012) pr. medlem af husstanden

over 18 år kan anvendes til installation i 2012.

Dette fradrag kan dog kun anvendes ved brug af standardmetoden.

Yderligere information om beskatning af solcelleanlæg kan

findes på http://www.bdo.dk/ve-anlaeg

den samlede effekt ikke overskrider 6 kW. Hvis dette overholdes,

kan reglerne om nettomålerordningen anvendes.

Det betyder man kan vælge imellem to metoder, når regnskabet

skal gøres op: Regnskabsmetoden og standardmetode

(den skematiske metode).

Regnskabsmetoden

Virksomhedsordningen

Kapitalafkastordningen

Person-

skatteloven

Regnskabsmetoden

Vælger du denne metode, skal du udarbejde et helt almindeligt

regnskab for anlægget. Alle indtægter er fuldt skattepligtige,

og alle udgifter er fuldt fradrags- eller afskrivningsberettigede.

De fradragsberettigede omkostninger omfatter fx udgifter

til vedligehold, forsikring og revisorbistand. Værdien af den

strøm, som du samlet producerer, skal medregnes til indtægterne.

Dvs. man bliver også beskattet af den strøm, som

man selv forbruger. Beskatningen er dog meget lempelig,

da det kun er 0,60 kr. pr. KWh de første 10 år og 0,40 kr. pr.

KWh de efterfølgende år.

Selve købesummen for anlægget kan ikke fratrækkes, men

det kan afskrives over en årrække.

Solcelleanlæg, der står på jorden eller er monteret på stativer

på taget, anses som driftsmidler og afskrives efter en

såkaldt saldometode med op til 25% årligt.

Solcelleanlæg, der er en integreret del af tagkonstruktionen

eller bygningen i øvrigt, anses derimod for en installation,

og købesummen kan i så fald slet ikke afskrives skattemæssigt,

hvis bygningen er et en- eller tofamilieshus.

Hvad enten regnskabet viser overskud eller underskud, skal

resultatet medregnes på selvangivelsen til den personlige

indkomst. I tilfælde af underskud kan dette modregnes i

anden indkomst, herunder lønindkomst.


REGNSKABSMETODEN

Tusinde kr.

60

40

20

0

- 20

Kr.

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

EKSEMPEL

Sammensætning af ind- og udbetalinger

Likviditet akkumuleret Skattebesparelse Eget forbrug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tilbagebetalingstid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 År

Årlig ydelse og eget forbrug i kWh 5.500

Årlig degenerering 0,50%

Pris og kontant betaling 105.000

Afskrivninger 25,00%

Forventet årlig stigning i el-pris 4,00%

Pris pr. kWh i år 0 2,00

Indkomst Topskat

Omkostninger til service, forsikring og revisor 0

Bemærk: I eksemplet har vi ikke taget højde for vedligeholdelsesomkostninger,

forsikringsudgifter, udskiftning af inverter eller revisoromkostninger i beregningen.

Endvidere er der ikke indregnet rente af et evt. lån til investeringen.

Kilde: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Investering

Akk. indtægter

500

400

300

200

100

0

-100

-200

Tusinde kr.

9


10

KOMPLETTE STANDARDPAKKER

Eksempel:

En husstand på 4 personer

med et årligt elforbrug på

4-5000 KWh

4 kW anlæg

20 stk. paneler 200 W

2 stk. inverter XS 2000

Kontakt os venligst ang. priser.

I nedenstående skema kan du finde det standardanlæg, der passer til dit hus, hvis du kender dit elforbrug

(aflæses på din sidste årsopgørelse).

Anlæg

Poly-paneler

à 200W

Sort ramme

1,6 kW Komplet 12 m 2 = 8 stk.

2.0 kW Komplet 15 m 2 = 10 stk.

3,2 kW Komplet 24 m 2 = 16 stk.

4.0 kW Komplet 30 m 2 = 20 stk.

4.8 kW Komplet 36 m 2 = 24 stk.

6.0 kW Komplet 45 m 2 = 30 stk.

Inverter

Mastervolt

XS 2000

Mastervolt

XS 2000

Mastervolt

XS 3200

2 x Mastervolt

XS 2000

1 x Mastervolt

XS 2000

1 x Mastervolt

XS 3200

2 x Mastervolt

XS 3200

Er ingen af de ovenstående standardpakker løsningen til dit hus, sammensætter vi gerne en pakke,

der dækker behovet, og laver et bindende tilbud.


MONTAGE OG ELTILSLUTNING

Hvad enten man vælger en gør-det-selv løsning, hvor

man selv monterer sit solcelleanlæg eller en komplet

løsning, der inkluderer montage og el-tilslutning, skal

el-tilslutningen udføres af en autoriseret elinstallatør.

En komplet standardløsning

inkluderer følgende

• Levering og montering af montagesystem

• Levering og montering af solcellepaneler

• Levering og installering af invertere

• Kabelføring mellem solcellepaneler og invertere

• Kabelføring mellem invertere og el-tavle

• Udbygning af el-skab med HPFI-relæ samt

sikringsgruppe til solcelleanlæg

• Kontrol af alle installationer i forbindelse med

elektrisk sikkerhed

• Tilmelding til elforsyningsselskab

• Opstart af solcelleanlæg

• Introduktion til solcelleanlæg

Følgende koster ekstra

• Montage på ikke-brofast ø

• Jordmontage og montage på fladt tag

• Over 30 meters kabelføring mellem

solcellepaneler og invertere

• Hus mere end 1 1/2 plan

• Tagfod højere end 3 meter

Mål vinkel på dit tag

vaterpas

Standardmontage kræver en

taghælding på 10-35 grader.

vinkelmåler

For at se om dit hus kan standard-

monteres, kan du f.eks. måle tag-

hældning med en simpel gradmåler

og vaterpas.

• Taghældning mindre end 10 grader

• Invertere placeret mere end 3 meter fra el-tavle

• Ikke tilgængelig føringsvej fra solcellepaneler til inverter

• Over 30 meters kabelføring mellem solcellepaneler og

invertere

Hvis du gerne vil have en komplet løsning, som ikke går under

vores standardløsning, så giver vi gerne et bindende tilbud.

Standard el-tilslutning, når du selv monterer

solcelleanlægget, inkluderer følgende

• Kabelføring mellem solcellepaneler og invertere

• Kabelføring mellem invertere og el-tavle

• Udbygning af el-skab med HPFI-relæ samt

sikringsgruppe til solcelleanlæg

• Kontrol af alle installationer i forbindelse

med elektrisk sikkerhed

• Tilmelding til elforsyningsselskab

• Opstart af solcelleanlæg

Følgende koster ekstra

• Invertere placeret mere end 3 meter fra el-tavle

• Ikke tilgængelig føringsvej fra solcellepaneler til inverter

• Over 30 meters kabelføring mellem solcellepaneler og

invertere

Vi giver vi gerne et bindende tilbud på el-tilslutning,

der ikke dækkes af standard-eltilslutning.

11


Go’ energi - Go’ økonomi

Nordre Ringvej 1 • 21 5700 Svendborg

Tlf. +45 8230 3060 • Fax +45 6222 0168 • info@gsol.dk • www.gsol.dk

More magazines by this user
Similar magazines