Reelle ændringer eller - Henrik Herløv Lund

henrikherloevlund.dk

Reelle ændringer eller - Henrik Herløv Lund

5

INDHOLD:

RESUME: .......................................................................................................................................................... 1

INDHOLD: ........................................................................................................................................................... 5

INDLEDNING. ................................................................................................................................................. 6

DEL I: NORDSØAFTALEN AF 2003 – INDHOLD OG EFFEKT. ................................................................ 7

Aftalens indhold og historie. ......................................................................................................................... 7

En meget fordelagtig aftale for Mærsk og DUC. .......................................................................................... 9

Olieproduktionens samfundsøkonomiske betydning. .................................................................................. 11

Statens indtægter. ........................................................................................................................................ 12

Olieindtægternes betydning for Mærsk. ...................................................................................................... 14

Hvorfor fik Mærsk en så fordelagtig aftale? ............................................................................................... 16

Fik staten for lidt? ........................................................................................................................................ 17

DEL II: KRAV TIL NORDSØAFTALEN OG MULIGE SCENARIER FOR SERVICEEFTERSYNETS

RESULTAT? ................................................................................................................................................... 19

Kan aftalen ændres? .................................................................................................................................... 19

Syn eller reparation? .................................................................................................................................... 20

Reel ændring? .............................................................................................................................................. 20

Eller hold kæft – bolsje? .............................................................................................................................. 21

Eller norsk aftale? ........................................................................................................................................ 22

Mærsk ingen progressiv kraft. ..................................................................................................................... 23

Henvisning:.................................................................................................................................................. 26