1,8mb - Dansk Vietnamesisk Forening

davifo.dk

1,8mb - Dansk Vietnamesisk Forening

A J O U R

Dansk Vietnamesisk Forening · Nr 1 · 1 kvt · 2008 · 33 årgang · 30 kr

Street Vision

Fotoprojekt for gadebørn i Vietnam

50 danskere

på motorcykel gennem Vietnam

Foto: Peter Wulff Kåri


VietNam

A J O U R

Redaktion:

Wilfred Gluud, Peter Wulff Kåri (red)

Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen

Ole Riis (ansv)

S i d e 2

Oversættere:

Maibrit Sunesen,

Nanna Brammer, Leni Landgent

Layout:

Nis Jensen (nisjensen.dk)

Redaktionen er afsluttet 3. februar

Deadline nr.2/2008: 28. april 2008

Abonnement:

110 kr årligt

Luftpost uden for Europa: 130 kr

Giro: Reg nr 1551 konto 229-18 00

Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal

2400 København NV

Kontortid:

Tirs- og torsdag 13-17

Tlf: 38 86 07 01 (hele døgnet)

mail: davifo@get2net.dk

www.davifo.dk

Foreningens formål

er at befordre samarbejde

og forståelse mellem Danmark

og Vietnam og fremme venskabet

mellem danskere og vietnamesere.

1 årigt prøvemedlemsskab: 125 kr.

Derefter årligt 215 kr.

160 kr for unge under uddannelse,

pensionister og andre ubemidlede.

Yderligere medlemmer

af samme husstand: 60 kr.

600 kr for organisationer.

DVF modtager gerne større beløb.

Kontakt til DVF:

Jørgen Prag (formand, 86 60 06 20),

Ole Riis (38 71 16 80)

Annoncepriser: 5 kr pr spalte mm

bagsiden og side 3, 5 & 7: +1 kr,

fast indrykning: -1 kr

Tryk og repro: Lassen Offset A/S

Oplag: 1.000

ISSN · 1902-4428

VietNam

A J O U R

Indhold

Kulturdag 2008 ______________________________________________________ 3

50 danskere på motorcykel gennem Vietnam _______________________________ 4

Digter og stridsmand - nekrolog over forfatteren Erik Knudsen __________________ 6

En julegave til 10.000 dollar - på besøg hos Scancom __________________________ 8

Street Vision - Fotoprojekt for gadebørn i Vietnam ___________________________ 10

Ny fra Indsamlingsudvalget ____________________________________________ 12

Højere fradragsgrænser i 2008 __________________________________________ 12

Børnehospital Nr. 1 har stadig behov for hjælp - interview med ingeniør Quang ____ 13

Dr. Nguyen Thi Anh: DVF vil altid have en plads i mit hjerte ____________________ 14

Unge khmerer i PACODE-projektet _______________________________________ 15

Julehygge hos formanden ______________________________________________15

Lækker mad, men ikke særlig vietnamesisk - restaurant anmeldelse _____________ 16

Kort nyt ____________________________________________________________ 17

En dansk verdensmester i taekwondo fra Vietnam ___________________________ 18

»Børn og sundhed i Vietnam« - på dvd ____________________________________ 19

Kort nyt ____________________________________________________________ 19

Dansk Vietnamesisk Forening

søger nyt kontorlokale

I 1999 flyttede Dansk Vietnamesisk Forening til vores nuværende adresse:

Nattergalevej 6, 1. sal, 2400 København NV, hvor vi har haft nogle gode år.

I den forløbne tid er vore aktiviteter blevet forøget, og vi står nu i den situation, at

vi lider af pladsmangel. Skulle derfor nogen af vore læsere have kendskab til ledige

kontorlokaliteter, ville det glæde os at høre derom. Vi kan tilføje, at den husleje, vi kan

binde os til, har en øvre grænse på ca. 5.000 kr. pr. måned inkl. moms, og at vi stiler efter

at få et kontor på ca. 35-40 m2 netto med adgang til køkken og toilet og evt. fællesrum.

Alternativt søger vi et tørt kælderrum til fjernlagring af bøger og film m.m.

Vi kan kontaktes på davifo@get2net.dk eller pr. tlf. 38 86 07 01, kontortid

tirsdag og torsdag kl. 13-17. Telefonsvarer er tilkoblet uden for kontortid.

® interkulturel kommunikation

® intensive sprogkurser

® tolkning

® oversættelse

® specialrejser

Vestergade 16, 2. 1456 København K

Tlf. 32 96 56 36 Fax 32 96 56 37

E-mail: danviet@danviet.dk

1 · 2 0 0 8


1 · 2 0 0 8

VietNam Kulturdag

R E J S E R • M A D • K U L T U R • H I S T O R I E

Lørdag den 23. februar 2008, kl. 10-15

Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø

– tæt ved Nordhavn Station. Dørene åbnes kl. 9.45. Billetpris 40 kr. for voksne, børn under 14 år gratis

Foto: Cathrine Dolleris

Aktiviteter:

Lodtrækning om en middag for 2 personer på en vietnamesisk restaurant.

Musik ved operasanger Thanh Vinh. Vietnamesisk folkemusik ved musikeren Minh Chau fra Malmø,

der spiller på trap luc (16 strenget instrument). Vietnamesisk musikvideo med smukke landskaber i

Vietnam og vietnamesisk folkemusik ved Tran Huong Lien, medlem af DVFs bestyrelse.

Fremvisning af filmen ”Børn og sundhed i Vietnam” ved instruktøren Wilfred Gluud, der indleder og bagefter kommenterer

Hanne Hübertz fortæller om ”Markskoler og erosionsbekæmpelse - et samarbejde mellem ADDA og Dansk

Skovdyrkerforening” og desuden om ”Vietnams mangrover - rejefarme eller kystbeskyttelse”

Specielt indslag: Optræden ved dansk-vietnameseren Ky-Tú Dang Dinh, som er den

første ikke-koreaner, der er verdensmester i Taekwondo.

Vietnam’s ambassador HE Mr. Nguyen Xuan Hông tells about development in Vietnam, followed by free discussion.

Dansk-vietnameseren Alex Van holder foredrag om ”Vietnam fra nord til syd”.

Cand. phil. Jens-Erik Martinussen holder foredrag om: ”Konflikten uden ende” - Vietnam og Kina - Truer en ny krig?

Salg af vietnamesisk mad, arrangeret på stedet af Restaurant Saigon i Valby

Børneoverlæge Freddy Karup Pedersen fortæller om DVFs sundhedsprojekter i Vietnam.

Folkeskolelærer Ole Riis, projektkoordinator, holder foredrag om

”DVFs Shelter-projekt og PACODE-projekt - udviklingshjælp til sårbare børn og minoriteter”.

Lam-Phol Lam fra Den Vietnamesiske Montagnard Forening holder foredrag om ”Den mirakuløse rejse fra Saigon (Sydvietnam)

til Danmark den 25. april 1975 med de 214 børn og unge som Projekt CPSI tog sig af i Vietnam” (Henning Becker).

Fotograf og kvalitetschef Nicolai Brix holder foredrag om ”Hanois gader” samt om Esoft

systemets etablering i Vietnam. Esoft er et firma, der leverer fotoydelser.

Udstilling af ”Street Vision” fotos. Det er billeder, taget af gadebørn i Ho Chi Minh City

i forbindelse med et samarbejde med to hollandske fotografer. Billederne er til salg,

Ret til ændringer forbeholdes. Programmet opdateres med tidspunkter og evt. ændringer på www.davifo.dk

Alle personer, organisationer og offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med eller er interesserede Vietnam, vil være velkomne.

Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal. 2400 Kbh NV

Tlf: 38 86 07 01 www.davifo.dk, davifo@get2net.dk

Vi hører meget gerne fra medlemmer og andre interesserede, der kunne tænke sig at give en hjælpende hånd på Kulturdagen.

VietNam

A J O U R

S i d e 3


Nogle bruger deres ferie på at sidde i

en campingvogn og spise wienerbrød.

Nogle vil ligge på en overfyldt strand

ved Middelhavet. Og så er vi nogle, som drager

til fjerne lande for at køre motorcykel.

I november 2007 valgte vi Vietnam som

rejsemål. Vi planlagde at bruge to uger på at

køre fra Hanoi til Ho Chi Minh City på lejede

MINSK-motorcykler. Et nyt hold ville overtage

motorcyklerne i Ho Chi Minh City og køre

dem tilbage til Hanoi.

MINSK-motorcykler er ganske basale

hårdføre og billige maskiner, som har stor

popularitet i Vietnam. De går ofte i stykker,

men kan let repareres med forhåndenværende

materialer.

Rejsen var tilrettelagt i samarbejde med

et vietnamesisk rejsebureau, og der var

S i d e 4

50 danskere

på motorcykel gennem Vietnam

Vietnam er med sine fredelige veje og smukke natur et perfekt land for motorcyklister på ferie

Af Martin Smedebøl

sørget for gode hoteller, dejlige måltider, fin

sightseeing og et supportteam bestående af

to vietnamesiske guider på motorcykel, en

mekaniker, en stor turistbus med to chauffører

og en ledsagelastbil, som kunne transportere

20 motorcykler. Pris for rejsen var ca. 18.000

kr., hvilket nogenlunde svarer til en normal

to ugers turistrejse i Vietnam.

Vigtige forberedelser

Den danske ambassadør i Vietnam fortalte

os, at han ikke ville gøre sådan en tur. Han

sagde, at der dør 13.000 mennesker i den

vietnamesiske trafik hvert år - og de fleste

er motorcyklister (men dem er der også flest

af!).

Vi informerede via e-mail den danske ambassade

i Vietnam om vore rejseplaner, og fik

Kunstværk til minde om den Amerikanske Krig fra Krigsmuseet i Hanoi

VietNam

A J O U R

et svar, som ønskede os held og lykke og lovede

os assistance, hvis behovet skulle opstå.

Alle rejsedeltagerne fik et papir med nyttige

udtryk på engelsk og vietnamesisk og

vigtige telefonnumre, og alle fik besked på at

kende målet for hver dags etape, så de havde

en chance for at finde frem, hvis de kom væk

fra gruppen.

Vi havde en læge, en beredskabschef og

flere sygeplejersker i gruppen, og vi medbragte

et udvalg af førstehjælpsudstyr, bl.a.

halskrave, suturmateriale, medicin og udstyr

til at fiksere brækkede arme og ben. Better

safe than sorry!

Perfekt for motorcyklister

Motorcyklister kan lide nogenlunde fredelige

veje, smuk natur, bjerglandskaber med ende-

1 · 2 0 0 8


løse serpentinesving, mange landsbyer og et

rigt folkeliv langs vejen. Alt dette oplevede

vi i rigt mål.

Vi startede i Hanoi, som har en intensiv trafik

– her er det ganske almindeligt at suse over

for rødt lys. Allerede uden for byen begynder

højlandet, og efter en dags kørsel kom vi til

landsbyen Mai Chau, hvor vi overnattede i et

styltehus. Vi fortsatte via Vinh, Phong Nha til

Dong Hoi, hvor vi boede på et dejligt ressort

ud til det sydkinesiske hav.

Derfra gik det ind i højlandet til Khe Sanh

og ned til kysten ved kejserbyen Hué. Via Hoi

An var ruten lagt ind i det centrale højland til

Pleiku og Buon Ma Thuot, hvorfra vi fortsatte

til Dalat og badestedet Phan Thiet, inden vi

nåede frem til Ho Chi Minh City.

Vi startede typisk kl. 7 om morgenen,

og afviklede 150 – 200 km på 6-8 timer. Vi

oplevede flere af de etniske minoriteter i

højlandsområderne. Ofte var deres landsbyer

og levevilkår præget af fattigdom.

Sammenstød og punktering

Det sammenlagte kilometertal på denne rejse

med mere end 50 deltagere svarer til en tur

rundt om jorden ved ækvator. Derfor kan

det ikke komme som en overraskelse, at der

indtraf ulykker undervejs.

To af motorcyklisterne kolliderede 7 km

uden for Ngoc Lac. Den ene havde behov

for at blive syet i panden. Den anden havde

hjernerystelse, brækket kraveben og behøvede

røntgenundersøgelse. Vi måtte selv sørge for

transport til sygehuset, men fik udmærket

hjælp, da vi ankom. På trods af at det var

søndag blev der gennemført CT-scanning,

røntgenundersøgelse og suturering inden

for en halv time. Og så blev der arrangeret

1 · 2 0 0 8

Klar til start på MINSK-motorcykel fra Hanoi – Henning kom senere ud foren ulykke

transport til Hanoi, og hjemtransport med

SOS International.

Nogle dage senere punkterede en af

deltagerne, og som aftalt ventede han på

ledsagebilen. Desværre kiksede det, og han

blev ikke opdaget. Han ventede hele dagen i

den bagende sol. Lokalbefolkningen fik øje på

ham, og en dreng kom med et glas vand. Ud på

aftenen blev han inviteret hjem til den lokale

købmand og blev budt på mad og risvin. Og så

lykkedes det ham endelig at finde vor guiders

telefonnummer, så han kunne blive hentet.

Men han oplevede vietnamesisk gæstfrihed

på denne spændende dag.

VietNam

A J O U R

Respekt for naturens kræfter

Vi oplevede også at befinde os i nærheden

af en tropisk tyfon, som ramte det centrale

Vietnam. Aviserne skrev om 30-40 døde og

savnede, 60.000 oversvømmede huse, 100.000

evakuerede, regnfald på op til 800 mm vand,

5000 krokodiller, der var sluppet ud af en krokodillefarm

og at militæret var sat ind, Røde

Kors samlede ind til ofrene, vejene var lukkede

på grund af jordskred og oversvømmelse, og

premierministeren besøgte katastrofestedet.

Den dag opgav vi at køre motorcykel, og

tog tilflugt i bussen, som et sted måtte forcere

vandmasser på knapt en meter. Tøjet i kufferterne

i bussens bagagerum blev vådt.

Vi så store oversvømmede landområder

langs hovedvej 1, og hørte, at vandet havde

stået 1,80 meter over en bro, vi havde passeret

tidligere på dagen. Et sted var vejen oversvømmet,

og vi kunne se vandstanden stige ligeså

hurtigt, som man fylder et badekar! Så får man

respekt for naturens kræfter.

A good luck tour

Vor vietnamesiske buschauffør var lykkelig,

da vi nåede frem til målet – han beskrev turen

som “a good luck tour”. Vi andre var også

glade, og fejrede dagen ved at hælde lidt mere

godt vietnamesisk øl gennem halsen.

Der var bred enighed om, at det havde

været en flot tur med mange oplevelser. Og

vi kan kun anbefale Vietnam som et meget

smukt sted for motorcykelture, men man skal

være velforberedt og klar over, at det er en

risikabel rejseform.

Har man lyst til at læse mere om vores rejse

eller se billeder fra turen, kan man gå ind på

www.smedebøl.dk

Vietnamesiske piger og danske motorcyklister mødes ved flasken med risvin

S i d e 5


Midt i novembers mørke kom et budskab,

der gør mørket endnu mere

kompakt: Digteren og stridsmanden

Erik Knudsen er død.

Ganske vist havde han rundet de 85 og hans

lange, legendariske virke som højskolelærer på

Krogerup var for længst afsluttet. Men han var

der stadig, arbejdede stadig. Ja, han tog tilmed

den udfordring op at oversætte den mere eller

mindre uoversættelige franske digter Arthur

Rimbaud til dansk.

Ved bogens lancering i efteråret 2007 inviterede

Gyldendal til en lille reception, hvor

forlagets litterære direktør havde forberedt

en velkomsttale for oversætteren. Den fik

han såmænd ikke afleveret, for Erik var til

de grader i stødet og så sprudlende veloplagt,

S i d e 6

Nekrolog

Digter og stridsmand

Forfatteren Erik Knudsen døde midt i november 2007.

Han var medlem af den første bestyrelse i Dansk Vietnamesisk Forening

Af Kirsten Vagn Jensen

at direktør Riis ikke nænnede at fratage ham

ordet.

Højskolelærer og forfatter

Der har stået fine nekrologer med litterære

analyser i Politiken og Information, så jeg

skal holde mig til de mere personlige indtryk,

jeg har af Erik Knudsen. (Se hjemmesiden

davifo.dk for links og mere om Erik Knudsens

skriverier om Vietnam).

Som nybagte lærere på Hørsholm Højskole

oplevede min mand Erik Vagn Jensen og jeg

flere inspirerende møder med Erik Knudsen

fra Krogerup Højskole. Det blev til diskussioner

til langt ud på natten. Men det, der måske

gjorde stærkest indtryk, var Eriks evne til at

følge tingene op. Vi var begge stærkt optaget

VietNam

A J O U R

af psykologi, især socialpsykologi, og havde

en aften diskuteret, hvordan man bedst greb

emnet an i en studiekreds. Allerede to dage

efter sad jeg med Eriks eget studiekredsmateriale,

som han generøst havde sendt mig

til gennemsyn og inspiration. Der var ikke

tale om at holde kortene tæt til brystet: dele

ud, diskutere, formidle, selv blive inspireret.

Sådan var stilen hele vejen.

Efter fire år som højskolelærere er vi på vej

andre steder, og Erik ikke længere kollega på

naboskolen.

Men vore veje krydses stadig, undertiden

privat, andre gange som tilhørere på

Rådhuspladsen, når Erik Knudsen taler

ved Atomkampagnens protestmøde eller vi

oplever hans effektive samfundskritik i det

Ingmar Wagner, John Mølgaard og Erik Knudsen i januar 1972 ved en af Nordvietnams luftværnskanoner der nedskød USAs bombefly

1 · 2 0 0 8


overdådig morsomme syngespil ”Frihed - det

bedste guld”.

Vietnambevægelsen

Men frem for alt er 1960’erne den politiske aktivismes

årti. Gruppe 7 var en lille selvbestaltet

gruppering, som udsprang af et samarbejde

rettet mod Frankrigs kolonikrig i Algeriet.

Blandt de syv oprindelige medlemmer var

både erklærede socialister som Erik Knudsen

og Erik Vagn Jensen og ikke-socialister som

Ole Wivel og K.E. Løgstrup. Det, der forenede

dem, var den voksende uro og modstand mod

den amerikanske involvering i Vietnam og

deres ønske om at sprede viden om, hvad der

virkelig foregik i Vietnam. Møderne blev holdt

på skift hos gruppens medlemmer, ofte hos

os i Birkerød, hvor min rolle var at sørge for

mad og drikke.

Men når diskussionens bølger gik højt, var

det svært at lade være med at blande sig. Og

det var næsten altid Erik Knudsens på en gang

lidenskabelige og præcise udspil, ofte afbrudt

af en klingende lattersalve, som fik mig til at

glemme min rolle.

Johs. Glavind, som senere blev DVF’s anden

formand, var et centralt medlem af Gruppe

7 og desuden medlem af DKP. Han kunne

meddele gruppen, at vietnameserne var meget

interesseret i, at der også blev dannet en anden

type organiseret solidaritetsbevægelse end de

eksisterende Vietnamkomiteer. Ikke som en

rivaliserende bevægelse, men for at tiltrække

den type danskere, der reagerede mere etisk

end egentlig politisk på, hvad der foregik i

Vietnam, ja, som var ligefrem anstændigt

borgerlige! Og hvis man kunne vinde gehør i

Fagbevægelsen ved samme lejlighed, var det

desto bedre. Så kunne man tilmed påvirke den

socialdemokratiske regerings politik!

Resultatet var, at Vietnam 69 blev en realitet

med Erik Knudsen som medstifter. Det

1 · 2 0 0 8

Nekrolog

forhindrede ikke Erik i at holde i hundredvis

af taler og oplæg, hvor han tordnede mod

den amerikanske imperialisme. Man er vel

dialektiker!

Det at rumme modsætninger, det er selve

essensen i Erik Knudsens poesi og politik. Søg

viden, vær klar. Men du skal også stå ved dine

følelser, udtrykke dem!

Opløsningen af Vietnam 69

Få år senere var jeg selv næstformand i

Vietnam 69 og travede tit sammen med Erik

ud ad Nørrebrogade til Blågårdsgade for at

deltage i møderne. Undervejs dissekerede vi

den politiske situation, drøftede personer og

strategier - og følte os stadig mere overbeviste

om, at amerikanernes nederlag i Vietnam nu

kun var et spørgsmål om tid.

Ingen havde vel ventet, at det skulle gå

så hurtigt! Jeg husker stadig vor lykkelige

telefonsamtale 30. april 1975. Men hvor solidarisk

Erik Knudsen end støttede Vietnam 69,

var der ikke nej i hans mund, da De danske

Vietnamkomiteer i anledning af sejren bad

ham holde festtalen i Huset 7. maj . (Talen findes

trykt blandt hans politiske tekster i ”Fred

og socialisme” fra 1983, forlaget Vindrose.)

Da Vietnam 69 ved en ekstraordinær

generalforsamling vedtog at opløse sig selv

- efter et vist forarbejde af John Mølgaard og

undertegnede - var Erik Knudsen helt med

på ideen, fordi formålet var at få alle grene af

Vietnam-bevægelsen til at samarbejde i en fælles

Dansk Vietnamesisk Forening. Jeg husker

hans drengede glæde over det store fremmøde

ved den stiftende generalforsamling og over

at Ellen Brun kom med i bestyrelsen.

Da hun og tre andre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

lidt senere gik i protest over ikke

at blive repræsenteret i forretningsudvalget

- de mente med en vis ret, at Vietnam 69 nu

kom til at dominere den ny forening – blev

VietNam

A J O U R

Erik Knudsen i bestyrelsen som en positiv

kraft med sin direkte og uortodokse stil til

udgangen af 1976. Og da det fjendtlige forhold

mellem Pol Pots Kampuchea og Vietnam blev

offentligt, og vietnameserne til sidst rykkede

ind i nabolandet og væltede regimet, diskuterede

vi det livligt i telefonen. Erik nåede

frem til samme resultat som vi andre i DVF

- på trods af vor principielle afstandtagen til

invasioner.

Fredsbevægelse og flere bøger

Men selv om Vietnam stadig lå ham på sinde,

var det spørgsmålet om krig og fred, der mere

og mere optog ham. Utallige møder i firsernes

fredsbevægelse havde Erik som hovedtaler

eller oplægsholder. Parallelt skrev han teaterstykker,

digte, debatbøger og underviste på

Krogerup indtil 1982.

Men livet bød på store personlige sorger og

udfordringer, som indimellem var for svære at

tackle. Så trak han sig ind i sig selv, gemte sig i

sin parkacoat med hætten slået op og travede

ensomme ture. Mødte man ham tilfældigt,

kunne det være svært at afgøre, om man skulle

lade ham være i fred eller ej. De gange, jeg

”forstyrrede” ham., angrede jeg aldrig, for

hvor blev han alligevel glad for at blive revet

ud af sine tunge tanker.

Sidder og blader hans bøger igennem, som

regel dediceret til Erik og mig med tak for

”opmuntring”, ”hjælp og venskab” fra jeres

hengivne Erik eller Lise og Erik. Som om

det ikke var os, der burde have takket noget

mere for alt vi fik, glæden, latteren, de mange

overraskelser og den pludselige indsigt, den

dybe alvor og foruroligelse.

Sørgeligt, at jeg stadig er ateist. Det ville

have været en slags trøst, hvis mine to Erik’er

havde kunnet sludre lystigt sammen eller i

fællesskab kunnet rase over det nye årtusinds

politiske afsindigheder i deres elysium.

S i d e 7


Det tager en times tid gennem Ho Chi

Minh Byens kaotiske trafik at køre

ud til Scancoms fabrik lige uden for

millionbyen. Eller fabrikker, skulle man måske

sige, for de ligger på begge sider af vejen, og

det er svært at se, hvor fabriksområdet holder

op.

Rundvisningen kommer da også ’kun’ til at

omfatte en del af de enorme fabrikshaller.

Men indtrykket er mejslet fast: Denne

fabrik er stor. Både i areal her uden for Ho

Chi Minh Byen, i antal ansatte, i omsætning

og som storspiller på verdensplan.

Ideen er nem nok. Der importeres træ

fra Brasilien. Det sejles til Vietnam, hvor det

fordeles på fabrikkerne her og en række andre

underleverandører, først og fremmest i det

centrale Vietnam. Træet bearbejdes, skæres til,

skrues sammen, samles og pakkes og distribueres

til en række lande i verden – først og

fremmest i Europa. Produktet er havemøbler

af enhver slags.

Danmark er et vigtigt marked, men langtfra

det vigtigste

Direktør John Kejlhof kan tallene udenad:

ScanCom beskæftiger ca. 4500 mennesker på

egne fabrikker i Vietnam. Med de omkring

40 underleverandører bliver det til, siger han,

rundt regnet 30.000.

Sidste år blev der sejlet 5.000 containere

med træ (certificeret og kontrolleret, understreger

direktøren) fra Brasilien til Vietnam,

som til gengæld leverede stole og borde og

sofaer og alt mulig andet til brug for stressede

vesterlændinge i deres haver nok til ikke

mindre end 9.000 containere. Skibene går i fast

rutefart til Europa og USA.

Det handler om havemøbler, fra en simpel

træstol, flettet petan eller i aluminium. Dertil

kommer en lille produktion af lædersofaer.

Alt sælges under private labels, siger John

Kejlhof, Det betyder på nudansk, at de enkelte

firmaer bestiller møbler i deres egne navne.

En stol hos Jysk i Danmark kan godt ligne en

S i d e 8

En julegave til

10.000 dollar

Da DVF startede indsamlingen til de to sheltre, foreningen støtter, var direktør John Kejlhof

fra havemøbelfabrikken ScanCom den første, der mødte op.

I stedet for det normale julekort til fabrikkens kunder, donerede han på vegne af ScanCom 10.000

dollar til shelterne. VietNam Ajour har besøgt fabrikken lige uden for Ho Chi Minh Byen

Tekst og foto: Peter Wulff Kåri

stol i det sydlige Spanien, men der er forskel.

Udviklingsafdelingen har været med til den

endelige udformning – sammen med kunden,

og stolene markedsføres under forskellige

navne (labels).

Hver dag godkender udviklingsafdelingen

i gennemsnit 5 nye produkter.

VietNam

A J O U R

Vi har 250.000 kvadratmeter under tag her

i Vietnam, siger John Kejlhof.

Fire ansatte i 1995

Scancom ejes af Jysk (49 pct.) og Scandinavian

Design i Korsør eller rettere sagt familien

Bentzen. Det var Bøje Bentzen, der i 1995

1 · 2 0 0 8


fik ideen i havemøbelproduktion i Vietnam.

Dengang var der fire ansatte. Han tog herud,

fortæller John Kejlhof. Han tog til det centrale

Vietnam, besøgte savværker, snakkede træning,

produktion, visioner og samarbejde.

Siden starten i 1995 er det gået stærkt med

konstant voksende omsætning, som i 1996

oversteg 1 milliard kroner. I 1996 kneb det

med bundlinien og John Kejlhof ”flyttede” fra

bestyrelsen til stillingen som koncerndirektør

og nu går det godt igen, siger John Kejlhof.

Vietnameserne er venlige og omgængelige.

De er dygtige og flittige håndværkere og en

fornøjelse at arbejde sammen med, fortsætter

John Kejlhof.

De får 1,2 mio. dong om måneden (ca.

480,00 kroner), et hovedmåltid om dagen og

de er alle omfattet af en sundhedsordning.

Det er vigtigt, understreger han, at vi har

rene linjer. At det træ, vi arbejder med, er

godkendt og certificeret. At vi ikke accepterer

børnearbejde. At alt er i orden, og det er det. Vi

kontrollerer hele kæden – fra skov til butik.

Fortsat støtte

John Kejlhof’s kone, Kirsten, er også blevet

involveret i arbejdet omkring Green Bamboo

og Little Rose.

Da vi så invitationen fra DVF, var det jo

indlysende at gå med og hjælpe. Men det er

1 · 2 0 0 8

synd, at de mange andre danske virksomheder

indtil nu ikke er gået med. Det må vi se, om

der kan gøres noget ved, siger John Kejlhof,

VietNam

A J O U R

der ikke udelukker, at engagementet i DVFs

arbejde på shelterne kan føre til andre og nye

initiativer.

S i d e 9


S

T

R

E

V I S I O N

F O T O P R O J E K T

F O R

G A D E B Ø R N

I V I E T N A M

E

T

Frem til 14. marts udstiller Herlev

Medborgerhus fotoudstillingen ”Street

Vision”. Fredag 18. januar holdt vi fernisering.

Udstillingen er opstået gennem vores

samarbejde med Ho Chi Minh Child Welfare

Foundation. De har gennem mange år drevet

projektet ”Street Vision”, som er et projekt for

gadebørn i Ho CHi Minh City.

Projektet uddanner gadebørn til fotografer,

og giver dem dermed mulighed for

at tjene penge til videre uddannelse og en

bedre fremtid. Udover muligheden for at få en

uddannelse oplever mange af børnene, at fotograferingen

har en rehabiliterende effekt. Ved

at se gadelivet gennem en linse, får de et andet

VietNam

A J O U R

perspektiv på deres liv og de muligheder, de

har. Dette afspejler sig i billederne, som med

deres varme farver og smukke motiver giver

at mere nuanceret billede af Vietnam.

Hvis man har rejst i Vietnam, vil udstillingen

byde på flere genkendelige motiver, men

også overraskende humoristiske indslag og

anderledes portrætter af etniske minoriteter.

Ved at købe et foto til 200 kr. støtter man

foreningens arbejde med socialt udsatte børn

og unge i Sydvietnam. Pengene går ubeskåret

til dette arbejde. Henvendelse til Herlev

Medborgerhus eller Dansk Vietnamesisk

Forening. Senere vil udstillingen blive vist

andre steder i landet. Følg med i Vitnam

Ajour!

4 · 2 0 0 7


VietNam

A J O U R

S i d e 1 1


Nyt fra

indsamlingsudvalget

Af Helle Blom

Formand for landsindsamlingen

Først og fremmest tak til alle jer bidragsydere

for jeres donation i 2007. Året

begynder godt. Jeg kan fortælle at vores

forsendelse endelig langt om længe er kommet

frem til Børnehospitalet. Forsendelsen ankom i

begyndelsen af november. Ingeniør Quang har

sendt fotos fra modtagelse og udpakning og en

liste med dokumentation på, at alt udstyr er

intakt og i orden. Der er ikke nogen forklaring

på, hvorfor det skulle tage så lang tid, før vi

fik den endelige tilladelse fra myndighederne

i Vietnam til at udstyret kunne modtages, så

vi kan bare håbe på, at det går lidt nemmere

næste gang.

Freddy Karup Pedersen rejste til Vietnam i

januar, og han kan efter sin hjemkomst berette,

at udstyret er på plads og man er i gang med at

tage det i brug på de forskellige afdelinger.

Det var udelukkende C-PAP udstyr (ilt

under overtryk) denne gang. Det havde meget

høj prioritet og C-PAP udstyr bliver brugt hver

eneste dag på mange af hospitalets afdelinger.

Der var også indkøbt meget af det materiel, der

hører med til C-PAP, som er nødvendigt for

installation og vedligeholdelse. Det er sådan

noget som kompressorer, flowmetre, slanger

osv. Heldigvis har vores tidligere formand for

indsamlingen, Preben Byberg, stadig kontakt

med hospitalet, og har været behjælpelig med

indkøb af det rette udstyr.

S i d e 1 2

Fattigt provinshospital

Hospitalsindsamlingen har haft den glæde,

at en af vores bidragsydere har testamenteret

en stor del af sin formue til os. Vi har endnu

ikke modtaget det endelige beløb, men vi er

meget taknemmelige.

Denne gave og alle de andre donationer,

vi har fået, vil være med til at støtte et nyt

fattigt provinshospital, vi skal samarbejde

med fra i år.

Vores formand Jørgen Prag besøgte hospitalet

i Bao Loc sidste sommer (se artikel

i sidste blad om besøget), og vi arbejder lige

nu på en aftale om et fremtidigt samarbejde

med hospitalet.

Vi stiller nogle krav, der skal være opfyldt.

Blandt andet skal der være en ansvarlig

kontaktperson, og der skal være mulighed

for at vedligeholde og kontrollere udstyret.

Vi undersøger ligeledes i et samarbejde med

direktøren på hospitalet mulighederne for

at indkøbe udstyr i Vietnam. Det vil jo lette

os for de problemer med forsendelse, vi har

haft med det sidst indkøbte udstyr. Men der

dukker nok andre forhindringer op, som vi

skal overvinde.

En bid af Vietnam på kulturdagen

På vores sidste bestyrelsesmøde drøftede vi

emner til den kommende kulturdag. Det blev

en vifte af meget interessante foredragsholdere

og emner.

Jeg glæder mig til kulturdagen, og jeg

synes I skal sætte dagen af, lørdag 23.februar,

og komme ind til Østerbrohuset og opleve en

lille bid af Vietnam.

Der kommer stadig positive tilbagemeldinger

på filmen ”Børn og Sundhed i

Vietnam”, som blev optaget for to år siden

nu. Jeg kan også varmt anbefale den til alle,

der tænker på at rejse til Vietnam, idet dvd’en

har ekstramateriale - ud over selve filmen, der

er meget interessant. Skulle der være nogen

der godt ville have, jeg kom ud og fortalte

om Børnehospitalet og vores arbejde derude,

i forbindelse med en filmfremvisning, stiller

jeg meget gerne op.

Repræsentanter fra Børnehospital nr.1 og fra Ho Chi Minh City Health Service samt fra Service

of Finance, kontrollerer i fællesskab at alt er som det skal være i forhold til listerne

VietNam

A J O U R

Højere

fradragsgrænse

i 2008

SKAT kræver nu cpr-numre

ved skattefradrag

Fra skatteåret 2006 til skatteåret 2007

skete der en væsentlig forhøjelse af

det gavebeløb, der kan trækkes fra på

selvangivelsen.

I 2006 kunne man højst trække 6.600 kr

fra, mens tallet for 2007 er 13.600 kr. For at få

det fulde fradrag, skulle man støtte med i alt

14.100 kr, da et bundbeløb på 500 kr. ikke er

fradragsberettiget.

Fradraget er personligt, hvilket vil sige,

at ægtefæller hver især kan benytte denne

mulighed for fradrag.

I 2008 hæves grænsen igen, så man kan

trække op til 14.000 kr fra.

Hvis man støtter flere foreninger, kan gaverne

lægges sammen med henblik på fradrag.

Gaver til den enkelte forening skal fremover

være på mindst 500 kr. i løbet af året for at give

skattefradrag. Læs mere om fradragsreglerne

på vores hjemmeside www.davifo.dk .

Direkte indberetning

Fra skatteåret 2008 vil Hospitalsindsam-lingen

indberette personnummer og bidrag til SKAT

for de bidragsydere, der ønsker mulighed for

skattefradrag. Det årlige bidrag vil herefter

fremgå på selvangivelsen. Det vil dog være

en god ide fortsat at gemme kvitteringer for

de indbetalte beløb.

Denne indberetning til SKAT af beløb og

cpr-numre er fremover obligatorisk, hvis man

ønsker fradrag.

Indsamlingen behandler naturligvis alle

informationer inkl. cpr-numre fortroligt.

Hvordan kan man oplyse sit CPR-nummer til

Hospitalsindsamlingen?

Man kan oplyse CPR-nummer som information

på indbetalingen eller på girokortet,

eller på telefon(svarer) 38 86 07 01 eller sende

en mail med oplysninger til

davifo@get2net.dk

En fjerde mulighed er at sende det i en lukket

kuvert til: Dansk Vietnamesisk Forening,

Nattergalevej 6, 1. sal, 2400 København NV.

I alle tilfælde skal man oplyse navn, adresse

og telefonnummer samt evt. e-mail, så misforståelser

undgås.

Vi skal have cpr-nummeret inden 31. december

2008, hvis vi skal indberette til SKAT

for 2008. Kun den del af bidraget, der er over

500 kr, kan fradrages, hvorfor cpr-nummer

ikke har nogen konsekvens for donationer

under 500 kr.

Hospitalsindsamlingen

1 · 2 0 0 8


Børnehospital Nr. 1 har fortsat brug for hjælp

Vo Nhat Quang er ingeniør og har været

ansat på Børnehospital Nr. 1 i 10 år. Han

er leder af den medico tekniske vedligeholdesesafdeling

på hospitalet, der bl.a. sørger

for, at det nødvendige maskineri, og især det

medicinske udstyr, er i orden. I alt er der seks

ansatte, en ingeniør og yderligere fem teknikere.

En stor del af Hospitalsindsamlingen er

tidligere gået via ham. Han har flere gange

været på efteruddannelse i Danmark, bl.a. på

initiativ af DVF.

- Børnehospitalet har udviklet sig enormt

gennem de mange år, DVF har støttet det. Er det

i orden, at indsamlingen nu fokuserer på andre

hospitaler i provinsen?

Børnehospital Nr. 1 er i dag meget bedre

fungerende end for 10 år siden. Ingen tvivl

om det. Vi har fået meget udstyr, som vi har

haft stor gavn af. Men der er fortsat mangler.

F. eks. er der kun 10 cpap systemer, som er

meget vigtige i behandlingen af små børn med

åndedrætsbesvær. Der er tale om systemer, der

alle er indkøbt i Danmark. Ligeledes har vi

modtaget en del brugte Siemens respiratorer,

som også er meget anvendelige til behandling

af små børn. Kompressorerne til vores centrale

trykluft og vakuum forsyning kommer også

1 · 2 0 0 8

Ingeniør Vo Nhat Quang er en god ven af DVF. Han har gennem årene haft et godt samarbejde med hospitalsindsamlingen

Meget af det udstyr, Børnehospital Nr. 1 har fået fra Danmark, er ved at være gammelt.

Der er jævnligt behov for reservedele. Uden hjælp fra hospitalsindsamlingen vil det være svært at

få købt dem, siger ingeniør Vo Nhat Quang, leder af vedligeholdelsesafdelingen på hospitalet

Tekst og foto: Peter Wulff Kåri

fra Danmark. Fælles for alt det modtagne

udstyr er, at det nu er nogle år gammelt og

derfor jævnligt behøver reservedele, som ikke

kan fås i Vietnam.

Det er derfor meget vigtigt for den forsatte

brug af udstyret, hvis vi har mulighed for

at indkøbe nogle få essentielle reservedele

gennem indsamlingen.

For nyt udstyr er der nok et større behov

på provinshospitalerne.

- Du er manden, der har fingeren på pulsen. Er

det altid det udstyr, som du mener er mest påtrængende,

hospitalet i sidste ende anmoder om?

Systemet er kompliceret. Der er en scentifictechincal

komite, der beslutter, hvad man skal

bede om. Den består næsten udelukkende af

læger.

På lister, de sender til mig, nominerer jeg,

hvad man har brug for – og anbefaler det

over for komiteen, som derefter laver listen

og sender den til Danmark.

- Er du og lægerne og hospitalets ledelse altid

enige om, hvad der er brug for?

Jeg beder direktøren om at få bestemte

genstande. Normalt kommer det på listen.

Men I skal huske, at hospitalet er statsejet. Det

er ikke altid, staten har nok penge til at købe

VietNam

A J O U R

nyt udstyr. Vi har haft megen glæde af det

udstyr, der er blevet sendt fra Danmark.

- Du har været her i 10 år. Har du aldrig

overvejet at søge et andet job?

Jo, bestemt. Jeg kunne få 10 gange så meget

i løn i et privat firma. Lønnen her er meget lav,

og der er ikke nogen prestige i at vedligeholde

udstyr. Det er kun når noget vigtigt går i stykker,

at lægerne og ledelsen er opmærksomme

på os.

Da vi endelig efter flere års diskussion fik

lov til at søge efter to yngre ingeniører til at

styrke vores teknikenhed yderligere, kom der

ingen anvendelige ansøgere.

Så jeg er her stadigvæk som den eneste,

hvilket jeg ikke synes er særligt betryggende

for hospitalet, da der vil være mange ting som

hurtigt vil ophøre med at fungere, hvis der

skulle ske mig noget.

Det er nok fordi jeg nu har været her så

længe og føler det vil være forkert at rejse at

jeg stadig er her. Udviklingen her i Vietnam er

gået meget hurtig de senere år. Lønningerne

er meget bedre i private firmaer. Men som sagt

– jeg føler for hospitalet og måske vil noget af

den økonomiske udvikling også komme til

smitte af på min afdeling.

S i d e 1 3


DVF vil aldrig blive glemt i mit hjerte

den gang manglede vi jo alt”.

Dr. Nguyen Thi Ngoc Anh retter sig

”Jamen,

op i stolen og er lige ved at vælte

den halvtømte kokosnød, der lige er blevet

taget ud af køleskabet i køkkenet på Green

Bamboo Shelter. Hun slår ud med hånden og

skifter uden at tænke over det fra engelsk til

vietnamesisk:

”Vi har meget at takke Danmark for. DVF

har været en af vores bedste venner gennem

mange år. I var med til at hjælpe Børnehospital

Nr. 1 på fode. Vi reddede mange børn. Det

har været et godt samarbejde. Vi sætter stor

pris på det”.

Hun læner sig et øjeblik tilbage, mens

Pham Hoang Mong Long fra Ho Chi Minh

Byens Child Welfare Foundation oversætter.

Han når ikke at blive helt færdig, før hun

ivrigt kaster sig ud i en gennemgang af de

mange sygdomme, der var dengang, i 1979-81

da samarbejdet blev indledt og dr. Anh var

vicedirektør på Børnehospitalet:

”Vi var plaget af denguefeber. Vores børn

døde af luftvejsinfektioner. Mange børn

døde. Det var en meget vanskelig situation

i årene lige efter krigen. Men vi klarede det.

Med hjælp fra gode venner klarede vi det. I

dag har børn under 6 år gratis lægehjælp. Vi

investerer meget i vore hospitaler. Vi gør store

fremskridt”.

Dr. Anh har været den gennemgående

person i DVF’s bistandsarbejde i Vietnam.

S i d e 1 4

Interview med Dr. Nguyen Thi Ngoc Anh, tidligere direktør for Børnehospital Nr. 1

og nuværende executive vice chairperson i Ho Chi Minh City Child Welfare Foundation

Tekst og foto: Peter Wulff Kåri

Hun er født i 1936 i Tra Vinh-provinsen og

tilsluttede sig kommunistpartiet som ung.

Under krigen tilbragte hun 21 år i Hanoi.

Først efter genforeningen i 1975 vendte hun

tilbage til syd. Den 40-årige læge blev tilknyttet

Børnehospital Nr. 1, der var startet i 1956.

Dr. Anh var direktør for hospitalet fra 1982 til

hun gik på pension i 1996. Hun var rådgiver

for hospitalet indtil 2003.

Men hun slap ikke kontakten til DVF. I

1988 var hun medstifter af Child Welfare

Foundation, hvor hun nu er executive vice

chairperson.

DVF støtter såvel Little Warm Rose som

Green Bamboo, de to sheltere for piger og

drenge i Ho Chi Minh Byen.

Interviewet finder sted på Green Bamboo,

der ligger i en snæver gyde tæt på larmende og

tæt trafikerede gader i det centrale Saigon.

Den nu 71-årige dr. Anh er sit livsværk

bekendt: ”Vi gjorde en stor indsats i årene

lige efter krigen. Vi led meget under den vanskelige

situation. Men regeringen gjorde det

godt. I 1986 kom doi moi. Kommunistpartiet

udbyggede økonomien med det åbne marked.

Det handlede om sikkerhed og økonomi. Det

blev styret og gennemført af kommunistpartiet.

Vort slogan var: Hvis folket er rigt, er

nationen også rig. Det handlede om lighed og

demokrati. Det var en dynamisk økonomisk

udvikling”.

Dr. Anh er stolt over udviklingen: ”Vi

VietNam

A J O U R

er stolte over, at vi i Ho Chi Minh Byen har

kunnet bidraget med 30-40 procent af landets

BNP. Det har været en beslutsom og fremadrettet

politik. Balancen mellem rig og fattig er

blevet ændret. Der er færre fattige. Men der

er også bagsider: Vi har mere kriminalitet,

narkomisbrugere og prostitution. Arbejdet

er ikke gjort færdig”.

Dr. Anh erkender, at der fortsat er problemer

ude på landet: ”Det er en svær balance

mellem by og land. Men livet er afgjort blevet

forbedret, også i landdistrikterne. Men der er

fortsat store udfordringer: Uddannelse for alle,

faglig træning, kvalitet i produktionen. Vi gør

store fremskridt. Vi er stolte. Men vi ved godt,

at der fortsat er mangler”.

Dr. Anh sukker nok en gang. Tankerne går

tilbage til årene lige efter krigen: ”Dengang jeg

kom tilbage fra Hanoi tænkte jeg: Det skal nok

gå. Men der var ingenting. Vi havde intet. Vi

havde behov for alt. Vi fik hjælp. Vi klarede

problemerne. Vi gjorde fremskridt. Børnene

overlevede. DVF kan betragte sig som vore

reddere. For os er DVF gode og uundværlige

venner. I kom til Børnehospitalet. I viste stor

entusiasme og venskab. Det vil vi aldrig

glemme. I vil aldrig blive glemt i mit hjerte”.

Da jeg kom til jer igen og bad om hjælp til de

to børne-sheltere, undersøgte I mulighederne i

Danida og på ambassaden. I fik gennemført at

vi fik støtte. Jeg er meget lykkelig, ikke mindst

over, at støtten fortsætter.

2 · 2 0 0 7


Vi har tidligere i disse spalter skrevet

om DVF ́s deltagelse i allianceprojektet

PACODE, som foregår i minoriteten

Khmer-folket i to provinser i Mekong-deltaet.

Projektet har til formål at forbedre forholdene

for kvinder og børn blandt én af de store

etniske grupper, som ikke så let har adgang

til de forbedringer i levevilkår, en stor del af

befolkningen i Vietnam ellers oplever i disse

år.

Aktuelt har vores partner, lægerne fra

Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh Byen,

udført et delprojekt, som er en undersøgelse

af forskellige forhold med relation til sundhed

blandt unge khmerer.

Globalt er det først inden for de seneste

årtier, at man overhovedet har defineret

begrebet ungdom. Khmer-folket tilhører en

befolkningsgruppe, som har levet i området

i århundreder, men som ikke er særlig velintegrerede

i den vietnamesiske befolkning.

Traditionelt går pigerne i vietnamesiske skoler,

men stort set alle drenge går i et tidsrum i skole

i khmer-pagoderne.

Der foreligger meget få helbredsoplysninger

om khmer-befolkningen i Vietnam som

helhed og endnu mindre, når det gælder,

hvordan de unge har det.

Det er relevant at vide mere om deres

holdninger og opfattelse af deres liv og va-

1 · 2 0 0 8

Unge khmerer i

PACODE-projektet

PACODE-projektet handler også om, at unge i

projektområderne opnår en bedre sundhedstilstand.

Derfor har DVF i samarbejde med Børnehospital nr. 1 gennemført

en undersøgelse der skal pege på mulige indsatsområder

Dr. Anja Poulsen og Dr. Le Minh Thuong i samtale med en lokal sygeplejerske

Af Lise Jensen og Anja Poulsen, læger

ner, især da der jo i dag er fokus på hiv/aids

forebyggelse.

De endelige resultater af undersøgelserne

foreligger ikke endnu, men vi vil beskrive,

hvordan studiet er designet: Selve undersøgelsen

er foretaget i starten af 2007.

Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse,

hvor ca. 100 unge fra de to provinser

An Giang og Soc Trang har deltaget i fokusgrupper

om spørgsmål om skole, venner,

fritid, rygning/alkohol, sundhedsrelaterede

emner, kærester/ægteskab, viden om hiv/aids

mv. Desuden har lærere, politi mv. deltaget

i grupper, og er blevet stillet nogle af de samme

spørgsmål som de unge.

Nogle af de unge er herefter blevet udvalgt

til at give uddybende interview.

De mange interview er optaget på bånd

og skrevet ned. Desværre er de endnu ikke

analyseret og bearbejdet, men vi har dog fået

tilsendt et oversat interview.

Dette interview er interessant læsning.

Pigen, der bliver interviewet, er interesseret

i at lære mere om hiv-infektion og prævention.

Hun fortæller også om problemer med

familien.

Vi venter spændt på de endelige resultater,

disse vil blive brugt med henblik på en indsats

til at forbedre de unges forhold.

Projektgruppen vil løbende orientere om

fremskridtene i projektet her i bladet.

VietNam

A J O U R

Julehygge hos

formanden med

forsmag på

”Sangens år”

DVF’s formand Jørgen Prag benyttede

igen juleferien til at indkalde til kulturudvalgsmøde

med efterfølgende

bestyrelsesmøde fredag eftermiddag 28. december

i Lyngby.

Derefter gik man over til noget helt

andet, nemlig travlhed i køkkenet med at få

delikatesser, som formanden og de forskellige

bestyrelsesmedlemmer leverede, rettet

an med det resultat, at et indbydende tag-selv

bord med retter, der hører til en rigtig dansk

frokost, stod klar, da formanden bød gæsterne

velkommen kl. 17.30.

Inviteret var den herværende vietnamesiske

ambassadør Nguyen Xuan Hong med frue

samt alle med tilknytning til ambassaden, alle

i bestyrelse, udvalg og hospitalsindsamlingen

og desuden Ngo Xuan Thanh fra Restaurant

Houlberg, Scala.

Hyggen bredte sig ved de tre opdækkede

borde og mundede til sidst ud i sang.

Formanden lagde ud med danske julemelodier,

de vietnamesiske gæster fulgte efter på

fornøjelig vis - og ikke mindst operasangeren

Thanh Vinh glædede alle med sin dejlige

stemme. (IR)

S i d e 1 5


Lækker mad

men ikke overvældende vietnamesisk

Restaurant Lime i Jerbanegade i København serverer rigtig god mad. Men hvis man ønsker noget rigtig

autentisk vietnamesisk, er det nok ikke lige stedet. Men det giver restauranten sig jo heller ikke ud for at være

I

Jernbanegade tæt ved Rådhuspladsen

og skråt over for Dagmar-biografen og

Cirkusbygningen i København ligger

Restaurant Lime, som vi besøgte en torsdag

aften midt i januar.

Det er ikke en egentlig vietnamesisk restaurant,

sådan som dem vi plejer at anmelde

her i spalterne – med deres egen formulering

serverer de ”thailandsk, japansk og vietnamesisk

inspireret mad”.

Lokalet har plads til 35-40 gæster fordelt

på to etager i et åbent rum. Indretningen er i

tidens ånd med moderne kunst på væggene, og

maden serveres på store firkantede tallerkner.

Menukortet har både en ”cafe menu” og en

”restaurant menu”, foruden en ”menu to go”

(”take-away” lyder vel for vulgært). Jeg har på

fornemmelsen at ”cafeen” er stueetagen, mens

”restauranten” er 1. salen, men adskillelsen

er ikke skarp, og alle menuerne indgår i det

S i d e 1 6

Af Morten Rasmussen

Restaurant Lime

Restaurant Lime,

Jernbanegade 7

Åbningstider:

søndag-mandag 16-23,

tirsdag-torsdag 12-23,

fredag-lørdag 12-01,

tlf. 33 11 08 91

www.lime-restaurant.dk

er den særdeles professionelt

udformede hjemmeside, hvor hele

menukortet også kan ses

menukort, man får udleveret.

Mere i kinesisk stil

Vi forsøgte i aftenens løb at ramme de

mest vietnamesiske retter på kortet. Min

ene ledsager valgte forårsruller til forret,

VietNam

A J O U R

”Hjemmelavede sprøde forårsruller med

kylling, grøntsager og sød chili sauce”. Det

lyder jo ganske vietnamesisk, men de var

ikke rullet i rispapir, men der imod nærmest

indbagt i en dej i mere kinesisk stil – smagen

fejlede dog ikke noget.

Min anden ledsager og jeg delte dels en

Vietnamesisk sprød pandekage med fyld af

hakket kylling, rejer, bønnespirer og salat”

og en ”Soft shell crab salat”. Pandekagen

lød – måske bortset fra den hakkede kylling

– næsten som den velkendte sprøde banh

xeo-pandekage, som jeg selv ofte har spist

med stor fornøjelse, og som også serveres på

flere andre af byens vietnamesisk restauranter.

Men her var det så som så med sprødheden

– der var svarere tale om en blød pandekage

i sædvanlig europæisk udgave.

”Soft shell crab salat” som også kan fås på

restauranter i Vietnam, er, som navnet siger, en

1 · 2 0 0 8


salat af krabber med blød skal. Det med den

bløde skal skyldes, at de krabberne vokser sig

for store til deres skal og derfor undertiden er

nødt til at forlade den, hvorefter en større skal

dannes i løbet af nogle dage. Til brug for en

salat som denne skal man så indfange krabberne

netop efter, at de har forladt den gamle

skal, og inden den nye er færdigdannet.

Forretterne var absolut velsmagende,

selv om ikke alle var helt så vietnamesiske,

som vi havde ventet. Og så var der brød til,

hvilket heller ikke er helt efter den asiatiske

lærebog.

Ud over de her nævnte forretter er der også

f.eks. japansk tangsalat og stærk thailandsk

tom yun-suppe, prislejet er 42-69 kr.

Der serveres flere slags asiatisk øl, dog

ingen vietnamesiske. Så holdt os til de udmærkede

Tiger Beer fra Singapore, til 59 kr.

pr. stk. Hvis man foretrækker vin til maden,

kan det også lade sig gøre.

En anderledes pho bo

Min ene ledsager valgte som hovedret ban bo,

”Grillet oksekødsspyd, med friske risnudler,

mynte, samt salat”, en rigtig god og ganske

autentisk vietnamesisk ret. Den anden ledsager

valgte oksekød med thai-basilikum. Selv

holdt jeg mig til traditionerne, og bestilte den

klassiske vietnamesisk pho bo-suppe, med

kylling, risnudler, basilikum og koriander.

Det bjerg af grønt (koriander, mynte m.v.),

der sædvanligvis hører til, og som man selv

tilsætter suppen efter behag, manglede dog,

bortset fra nogle bønnespirer og chilistykker,

men der var rigeligt til at blive mæt af, og det

smagte rigtig godt.

Der er i øvrigt hovedretter af mange forskellige

slags at vælge imellem. Det er jo også en

japansk restaurant, så man kan naturligvis få

sushi i mange variationer, og hvis man skulle

blive træt af alt det asiatiske, kan man da også

f.eks. få oksemedaljon med hvidløgssmør og

peber, serveret med pommes frites, brød og

smør. Hovedretterne er i prislejet 99-175 kr.

Vi sluttede af med cafe latte og grøn te, 28-

34 kr. Teen var ikke fremstillet på teblade, men

i bedste cafestil baseret på tebreve, men Fair

Trades grøn te-breve er da blandt de bedste,

jeg har prøvet.

Der var ikke overvældende fyldt i lokalet,

mens vi var der fra ca. 18.30 til 20.30, men det

kan da ikke udelukkes at bordbestilling på

andre tidspunkter kan være tilrådelig.

Regningen for tre personer, der fik forretter,

hovedretter, kaffe/te samt i alt seks øl,

blev på 803 kr. – absolut i den overkommelige

ende af skalaen.

Det er rigtig god mad, man får her – men

hvis man ønsker noget rigtig autentisk vietnamesisk,

er det nok ikke lige stedet. Men

restauranten giver sig jo heller ikke ud for

andet, end den er.

1 · 2 0 0 8

Velkommen til Rottens år

Têt vietnamesisk nytår faldt 7. februar 2008.

Denne gang er det rottens år.

Læs mere på www.davifo.dk

Godt nytår - Chúc Mùng Nam Mói!

Bølge af strejker

Ifølge statslige medier har der været mere

end 100 strejker for lønstigninger og bedre

arbejdsvilkår med deltagelse af tusindvis

af ansatte over hele Vietnam. Det bekymrer

forretningslivet, især virksomheder, der

finansieres af udlandet.

Særligt taiwanesiske og sydkoreanske

virksomheder i landets sydlige del i de særlige

industrizoner og eksportproducerende zoner

er blevet ramt, oplyser Ministeriet for Arbejde,

Krigsinvalider og Sociale Anliggender.

Gennem de sidste tre måneder har tusinder

af ansatte midlertidigt lukket adskillige

virksomheder især i den sydlige del af Ho

Chi Minh byen.

Fra 1. januar 2008 har den vietnamesiske

regering hævet mindstelønnen for ansatte i

udenlandsk finansierede virksomheder fra

540.000 til 800.000 dong, fra 580.000 til 900.000

dong og fra 620.000 til 1 mio. dong afhængig af

placering. Dette skridt har dog ikke afhjulpet

strejkebølgen. (1 mio. dong er 322 kr.)

Strejker er virkelig en vanskelig affære,

eftersom de involverer både ansattes og arbejdsgiveres

interesser, siger ministeriet, som

også advarer om at strejkerne kan have en

negativ effekt på udenlandske investorer.

Fra 1995 til slutningen af januar 2006 blev

der rapporteret om flere end 1.000 strejker i

Vietnam.

Alene i 2006 fandt der 541 strejker med over

350.000 deltagere sted. Vietnams arbejdsstyrke

er nu på omkring 44,4 mio. mennesker, heraf

arbejder 1,6 pct. i den udenlandsk finansierede

sektor, 9,6 pct. i den statsejede og 88,8 pct. i

den private sektor. Landet har nu over 150

industriområder og eksportproducerende

zoner og 8 økonomiske zoner som angiveligt

årligt skaber tusinder af nye jobs til arbejdere

over hele landet.

Labor Jan 18 p4, Vietnam Panorama

VietNam

A J O U R

Kort nyt

Udenlandske ngo’er

støtter sociale projekter

Udenlandske ikke-statslige organisationer

(ngo’er) vil donere omkring 250 millioner

dollar i 2008 til den vietnamesiske regerings

fattigdoms-bekæmpelses program og andre

sociale opgaver. Aftalen blev godkendt på et to

dages donor-møde i den Konsultative Gruppe

(CG) i Hanoi 6.-7. december 2007.

Ngo-støtten, der steg næsten 40 pct. i 2007,

vil gå til minoritetsområder og områder, der er

ramt af naturkatastrofer og forurening.

Under mødet udtrykte de udenlandske

ngo’er stor tilfredshed med de tiltag, den

vietnamesiske regering og donorerne havde

udfoldet i den effektive udnyttelse af udviklingshjælpen,

især inden for kontrol og

forebyggelse på hiv/aids-området. Ngo’erne

foreslog, at regeringen i 2008 prioriterer de

handicappede.

Tilstedeværelsen af udenlandske ngo’er i

Vietnam har været stødt stigende i de forløbne

år både hvad angår antal og støttemidler.

De internationale ngo’ers humanitære

udviklingshjælp har fundet anvendelse i

64 vietnamesiske byer og provinser med

hovedvægten på sundhed, undervisning og

økonomiske og sociale projekter og fortrinsvis

i fjerntliggende land-, bjerg- og krigsskadede

områder.

Vietnam har knyttet relationer til omkring

600 udenlandske ngo’er, hvoraf 500 organisationer

har længerevarende og regelmæssige

aktiviteter i landet.

I 2007 har Vietnam uddelt over 220 millioner

dollar i hjælp fra internationale ngo’er.

VNA 7. december 2007

S i d e 1 7


En dansk verdensmester fra Vietnam

Mandag 5. november 2007 var en

skelsættende dag for det danske

taekwondo landshold.

Dansk Taekwondo Forbund havde to deltagere

med ved det andet verdensmesterskab

i teknik, som afholdtes i Incheon i Sydkorea.

Det danske landshold var repræsenteret af Ky

Tu Dang, Rødovre, der flere gange har vundet

europamesterskabet og er VM- sølvvinder fra

2006, og europamester Mark Lee Larsen. Der

var små 300 deltagere fra 48 lande..

Især var der store forhåbninger til Ky Tu

Dang i gruppen Master I, ikke mindst fordi

han efter alles - ikke kun danskernes - mening

allerede i 2006 burde have vundet VM.

Ky Tu Dangs VM-togt startede ikke så godt.

Allerede i første runde fik han kun point til en

andenplads efter koreaneren Jong Beom Park.

Det medførte massivt buen og piften i hallen,

hvor mange huskede VM 2006, hvor Ky Tu

Dang blev snydt for VM- guldet.

Ky Tu Dang er kendt som en af de bedste

- om ikke den bedste - tekniker i verden. Og

efter at være ubesejret europamester i mange år

og nummer to ved VM 2006 i Seoul i Sydkorea,

var det en supermotiveret dansker, som gik

på gulvet ved dette års VM.

I spidsen før finalen

I semifinalen, hvor et nyt dommerteam var på

plads, blev der endelig sat orden på tingene, og

Ky Tu Dang lagde sig klart i spidsen før finalerunden.

Det var en tydelig nervøs koreaner,

som måtte se sig distanceret af danskeren.

I finalen viste danskeren, hvem der retmæssigt

er verdens bedste i gruppen Master

I med 27 deltagere.

KyTu Dang fik 8,58 for sin figur i finalen

mod koreanerens 8,28, og så var sagen klar.

Danmark havde fået sin første verdensmester.

Hvem er Ky Tu Dang?

Flugten fra Vietnam

Ky Tu Dang, i daglig tale kaldet Tu (udtales ”Do”)

flygtede fra Vietnam til Danmark i 1975.

Dengang var han 11 år. Han flygtede på

selve dagen for Vietnam-krigens afslutning 30.

april 1975 red.. Tu flygtede sammen med sin

storesøster (denne artikels forfatter) på 15 år,

som i dag er medlem i DVFs bestyrelse, sine

to mindre søskende på otte og knapt to år, sin

far og en anden familie på fem personer. De

kørte alle i samme bil mod havnen i Saigon,

men pladsen var så trang, at Tu må ligge på

taget af bilen og holde fast i antennen for

S i d e 1 8

Dansk Taekwondo Forbund har fået sin første verdensmester i teknik.

Ky Tu Dang sikrede sig guld efter en overbevisende indsats ved VM i Korea

Af Vân-Khanh Dang

ikke at falde ned. Alt imens granaterne fløj

om ørerne på ham.

Da de ankom til havnen, lå der mange

skibe, men kun et enkelt tog passagerer

ombord. Alle maste for at komme frem til

skibet og der var ingen chance for at komme

hen til landgangen.

Det lykkedes for Tus far at komme ombord

via skibssiden og Tu løftede en efter en sine

søskende op til ham. Skibet var allerede på vej

væk fra kajen, og Tu var alene tilbage. Skibet

gled længere og længere væk fra kajen og uden

at tænke over det sprang Tu ud og fik lige fat i

den nederste ræling, hvorefter han blev hjulpet

op på dækket af sin far.

Den paniske handling var en mental

overskridelse af Tus styrke. Havde han været

bekendt med sin egen begrænsning og styrke,

havde valget måske været anderledes og havde

resulteret i et helt andet liv. I stedet har det

dannet grundlag for den måde han lever og

træner på i dag, hvor han hele tiden prøver

at bryde grænser og overskride sine mentale

barrierer.

Livet i Danmark med taekwondo

Ky Tu har trænet taekwondo siden 1969

i Vietnam sammen med sin storebror Ky

Thuy. Efter ankomsten til Danmark i 1975

blev brødrene Dang opdaget af Ballerup

Taekwon do Klub, som inviterede dem med

til at træne i klubben. Fra den dag blev taekwondo

karrieren i Danmark lagt ind i Ky

Tus livsbane. Brødrene har i dag elever fra

hele verden, udover Danmark er der Sverige,

Norge, Finland, Holland, Tyskland, Portugal,

VietNam

A J O U R

Israel, Australien og ikke mindst i Vietnam.

Efter gymnasiet startede Ky Tu på søofficeruddannelsen

hos A. P. Møller. Det var

i 1984. Han bestod skibsførereksamen og

fortsatte med at sejle for Møller indtil 1988.

Derefter har han arbejdet som edb-vejleder på

Handelshøjskolen i Kbh. Nu arbejder Ky Tu

for Farvandsvæsnet, hvor man har vedligeholdelse

og etablering af alle afmærkninger i de

danske, grønlandske og færøske farvande.

En gang om året er Ky Tu med i et

Grønlandstogt, hvor man skiftes til at være

på de nord- og sydgrønlandske farvande for

at vedligeholde og afmærke.

Ky Tu er også med i nogle øvelser med

frømandskorpset. Hvor man er figuranter og

frømandskorpset skal træne bording af skibe,

lede efter våben og sprængstoffer.

Ky Tu fortalte, at han heldigvis har et job

hvor han er ude i to uger og hjemme i to uger.

Så han har gode muligheder for at træne.

Ombord på skibet bruger han sin fritid til at

styrketræne og holde formen ved lige.

1 · 2 0 0 8


»Børn og

sundhed i Vietnam«

på dvd

”Filmen dokumenterer et usædvanligt dansk

bistandsprojekt og fortæller samtidig, hvordan en

vedholdende og engageret ngo kan gøre en forskel,

der batter. En vigtig historie at få fortalt.”

”Med denne dvd har medlemmer af Dansk

Vietnamesisk Forening fået et fint materiale til

deres eget oplysningsarbejde: masser af foreninger

ud over landet har sæsonprogrammer, der skal ha’

indhold. Filmen har også kvalitet til folkeskolens

samfundsfags-undervisning.”

Anmeldelse i VietNam Ajour 4/2007 af Egon

Kjøller, journalist på Nordjyske Stiftstidende

med mange års erfaring fra u-landsområdet

26 minutter. Instruktør Wilfred Gluud.

Fotograf: Nguyen Van Vinh. Ekstramateriale

(bl.a. interviews i fuld længde, og informationsfilm

om Vietnam). Samlet spilletid: 1 1/2

time. Ekstra skriftligt materiale både på DVD

og på www.davifo.dk

Dansk Vietnamesisk Forening.

Pris 70 kroner.

Findes også i engelsk udgave.

1 · 2 0 0 8

Arbejdsrelaterede

ulykker og sygdomme

Arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme kan

koste Vietnam 4 pct. af bruttonationalproduktet

i fremtiden, advarer internationale organisationer,

der opfordrer landet til snarest at tage

forholdsregler for at forbedre situationen. Fra

2002 – 2006 blev der rapporteret omkring 4.633

arbejdsulykker årligt, heraf i gennemsnit 4.128

tilskadekomne og 505 døde. Tallene stammer

fra udvalget for arbejdssikkerhed, der hører

under Ministeriet for Arbejde, Krigsinvalider

og Sociale Anliggender.

I gennemsnit er antallet af arbejdsulykker

steget med 7,5 pct. hvert år, men langt mere

drastisk i 2007.

Antallet af ansatte med arbejdsrelaterede

sygdomme er også stigende. Kun 18 pct. af

virksomhederne modtager arbejdsmiljømæssige

inspektionsbesøg. Værre er det, at over

70 pct. af arbejdsgiverne og mere en 50 pct.

af de ansatte aldrig er blevet undervist om

sikkerhed på arbejdspladsen.

Der er nu næsten 240.000 virksomheder i

landet, men kun 100 kontrollører af arbejdssikkerhed,

heraf 40 i Hanoi og 30 i Ho Chi

Minh Byen.

Ministeriet advarer om, at hvis ikke landet

gør noget alvorligt ved situationen kan antallet

af arbejdsulykker stige til mellem 120.000-

130.000 i 2010, dræbe tusinder og medføre

tab på billioner af dong.

VietNam

A J O U R

Kort nyt

Vietnam planlægger at bruge 2,5 mio.

dollar af statsbudgettet til at gennemføre et

landsdækkende program i år, der skal forhindre

arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme.

People’s Police Jan 16. 2 008

Sundhedskampagne

i fattige provinser

8. december 2007 lancerede Vietnams sundhedsministerium

en kampagne til sikring af

uddeling af orme-piller og A-vitaminer til børn

i fattige provinser. Under kampagnen vil der

blive uddelt gratis orme-piller og A-vitaminer

til børn under 5 år i 18 fattige provinser.

Orme-infektioner og A-vitamin mangel står

højt på regeringens prioritetsliste, idet disse to

onder er skyld i alvorlige helbredsproblemer

blandt små børn.

Ifølge lægevidenskaben skyldes en stor del

af børnesygeligheden A-vitaminmangel og

den mest kendte følgevirkning er blindhed.

Orme-infektion kan forårsage et betydeligt tab

af mikronæringsstoffer i organismen.

Kampagnen blev indviet under en ceremoni

på Lien Co-skolen i den nordlige bjergprovins

Lang Son.

Til stede var repræsentanter for internationale

organisationer, inklusive FN’s Børnefond

(Unicef), Verdenssundhedsorganisationen

WHO, den Asiatiske Udviklings Bank (ADB)

og den japanske ambassadør.

VNA, 8. december 2007

S i d e 1 9


Ved varig adresseændring bedes

bladet returneret til

Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal

2400 Købnhavn NV

med oplysning om ny adresse.

Hjælp syge børn i Vietnam

Støt vores indsamling til Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen,

som modtager syge børn fra alle de sydlige provinser.

Hospitalet underviser desuden personale i provinshospitaler

og sundhedscentre i de sydlige provinser i børnesygdomme .

Send dit bidrag til Hospitalsudstyr til Vietnam

Giro: Reg nr. 1551 konto 7 00 84 30

Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra på selvangivelsen, dogikke de første 500 kr. Det højeste beløb man i alt

kan fradrage er 13.600 kr. i 2007. I 2008 er beløbet 14.000 kr. for hver ægtefælle. Skattevæsenet kan forlange dokumentation.

Generalforsamling i DVF

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening

søndag den 24. februar 2008 kl. 11.00

i foreningens lokaler Nattergalevej 6, 1.sal, 2200 Kbh. N (ved Hillerødgade)

Dagsorden ifølge lovene (som tilsendes på forlangende eller kan hentes på hjemmesiden).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter.

3. Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

4. Beretning og orientering om regnskab fra foreningens udviklingsbistandsprojekter og om indsamlede midler fremlægges.

Fremlæggelse af planer for næste års aktiviteter.

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af a) formand, b) næstformand, c) kasserer og d) sekretær samt e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 15 medlemmer.

Desuden vælges f) op til 4 suppleanter.

8. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor.

9. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper.

10. Eventuelt.

Cykelferie i Vietnam

Det er nu dette smukke og venlige

land skal opleves - og det skal være

på cykel, forår og efterår.

15 dage med fly og ophold,

dansk leder, kr. 16.200,- Bestil

specialbrochure.

Jyllandsgade 43

DK-9520 Skørping

Tlf. 98 39 20 69

Fax 98 39 14 44

www.regionrejser.dk

EVENTYRET LEVER...

...ved Mekong Deltaets flydende markeder,

og i Saigons hektiske dagligdag. Tag en dukkert

ved Nha Trang, en sejltur på ”Den Duftende

Flod”, eller trek ved Sapa eller Mai Chau.

Tag med på 16 dages rundrejse med dansk

rejseleder. Eller lad Grace Tours skræddersy til dig

og tag på din egen unikke Vietnamrejse.

33 117 117

www.gracetours.com

More magazines by this user
Similar magazines