Vindmøller med til at sikre lav elpris

emd.dk

Vindmøller med til at sikre lav elpris

Vindenergi 2002 4 KVARTAL

Det blev meget udsædvanlig vindkvartal, hvor den langt overvejende vindretning var fra øst. Vindindekset

baseret på de få DMI-målestationer tilbage, som vi oprindeligt har anvendt, viste et vindindeks på kun 78%

mod Naturlig Energi's 94%. De få målestationer kombineret med at detaljerede produktionsdata for samtlige

møller fremover er tilgængelige, betyder at vi er igang med at omlægge vor opgørelses metode. Et grundigt

foranalyse arbejde er igangsat, og der kan fremover forventes væsentlig bedre data samt nye spændende

præsentationer.

Vindenergi indeks (%)

500

400

300

200

100

0

Retningsfordeling af energi

Vest

vnv

vsv

Vindenergi

V

Ø

V Ø

V

S

N

Ø Ø

Ø

Ø

Ø

ØØ

Ø

Ø N

Ø

V S Ø

SV

V

V

Ø

S

V

Ø

S

Ø

Ø

V

V

S

V

S

V

V

Ø

Ø S

S Ø

Ø V

S Ø

Ø Ø

S

Ø Ø Ø

S Ø

S

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø Ø ØØ

Ø Ø

Ø Ø

S

ØØ ØØ

Ø

Ø

Ø

V V

Ø

Ø

V S

Ø

Ø

S V

ØV Ø

N

Ø

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

nnv

ssv

Nord

0,3

0,2

0,1

0

Syd

nnø

ssø

ønø

øsø

Øst

VINDATLAS Målt 4 kvartal 2002

E-index Vmiddel

Oktober November December

Vindindex Okt Nov Dec GNS

Nordjylland - - - -

Vestjylland 104 80 89 91

Østjylland - - - -

Sønderjylland 45 69 89 68

Fyn 77 64 88 76

Sjælland 77 61 100 79

Bornholm - - - -

Hele landet 75 69 92 78

EMD-ref. år 104 98 119 107

Aktuel/ref.år 73% 70% 77% 73%

NE-index 103 78 102 94

SIDE 2 Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø , tel: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk

15

12

9

6

3

0

V_middel, 10 m over

terræn (m/s)

Figur 1. Vindenergiindex og -hastighed døgn for døgn med angivelse af hovedvindretning.

Figuren viser hvor meget vindenergi der hvert døgn har været til rådighed for vindmøllerne som landsgennemsnit. Værdierne er beregnet ud

fra målte vindhastigheder og er korrigeret med en typisk vindmølles effektkurve. Med label er hovedvindretning vist - fx. betyder V at vinden

overvejende er kommet fra vest det døgn. Retningsangivelserne er opdelt i 4 hovedvindretninger.

Figur 2 Vindretning, energifordeling.

Figuren viser det aktuelle kvartals vindenergi- retningsfordeling.

Desuden er vist fordelingen som anvendes ved VINDATLAS

beregninger (Danmark’92 = Beldringe).

Tabel 1 Vindenergiindex efter landsdel pr. mnd.

Tabellen viser de af EMD beregnede vindenergiindex baseret på

vindhastighedsmålinger. Vindenergiindex benyttes til at korrigere en

eller flere måneders produktion til et normalår, hvorved man på et

tidligt tidspunkt kan afsløre om en given vindmølle opfylder den

beregnede produktion, samt følge eventuelle ændringer i en

vindmølles produktionsevne med tiden.

More magazines by this user
Similar magazines