Årsberetning 2010 (pdf) - Højteknologifonden

hoejteknologifonden.dk

Årsberetning 2010 (pdf) - Højteknologifonden

ÅRSBERETNING 2010


Bestyrelsen

i Højteknologifonden

Jørgen Mads

Clausen,

Bestyrelsesformand,

Højteknologifonden

og Danfoss A/S

Conni Simonsen,

Rektor, Ingeniørhøjskolen

i København

Ulla Brockenhuus-Schack,

Managing partner,

Seed Capital

Klaus Bock,

Næstformand,

Højteknologifonden

og bestyrelsesformand,

Danmarks

Grundforskningsfond

Anja Boisen,

Professor, leder

af Nanosystems

Engineering,

DTU Nanotech

Jukka Pertola,

Adm. dir,

Siemens A/S

Frede Blaabjerg,

Professor,

Institut for Energiteknik,

Aalborg Universitet

Michael Stevns,

Direktør,

Landbrug & Fødevarer

Kirsten Drejer,

Adm. dir.,

Symphogen A/S

Højteknologifonden fylder fem år. 963 projekter er vurderet

af Højteknologifondens bestyrelse og har ført til 124 investeringer.

De første investeringer skaber markante resultater.

Ingeniørens Produktpris 2010 og DI’s Produktpris 2010

gik til virksomheder, hvor teknologien bag produktet er

udviklet i højteknologifondsprojekter.


Indholdsfortegnelse

Beretning

Globalt udsyn – en verden af muligheder 2

Stærke samarbejder øger konkurrencekraften 4

Højteknologifonden i tal 6

Bag om det højteknologiske projekt 8

Resultater fra afsluttede investeringer i 2010 10

Højteknologifondens Netværksdag 2010 16

PasteurPrisen og produktpriser 2010 17

Projekter

Energi-Miljø 18

Bio-Medico 24

IT-Tele 31

Produktion 37

Fødevarer 42

Byggeri 45

Regnskab

Hoved- og nøgletal for 2010 48

Ny dansk kamerateknologi i 3 Mpixel mobiltelefoner,

(se s. 35). I et samarbejde med Risø DTU, Nokia Danmark

A/S og CemeCon Scandinavia A/S har Kaleido Technology

ApS udviklet ny waferbaseret kamerateknologi. Som

følge heraf har Kaleido Technologies ApS allerede fordoblet

antallet af ansatte (se 20 andre udvalgte resultater fra

Højteknologifondens investeringer på side 9).


2 Beretning af formand Jørgen Mads Clausen

Bestyrelsesformand for Højteknologifonden

Jørgen Mads Clausen

Globalt udsyn

– en verden af

muligheder

De virksomheder og universiteter, der deltager i Højteknologifondens projekter,

er blandt Danmarks vigtigste udstillingsvinduer i den globale verden. I de

enkelte projekter bliver dansk viden præsenteret på konferencer verden rundt,

og forretningsforbindelser knyttes. Det er uvurderlige markedsføringskroner.

Samtidig virker Højteknologifondens investeringer som magnet på udenlandske

investeringer i højteknologiske virksomheder i Danmark. I mange

projekter bliver nye ph.d.-stillinger og postdoc-stillinger besat af dygtige udenlandske

kandidater og bringer dermed globaliseringen tættere på Danmark.

Investeringer giver resultater

Når virksomheder og forskere investerer tid og ressourcer i avanceret udvikling,

er det viljen til for alvor at vove pelsen, der skaber værdi. Danmark har brug for

al den vindermentalitet, vi kan drive frem.

Strømmen af nye teknologiske landvindinger er forudsætningen for, at virksomheder

i Danmark kan klare sig i den globale konkurrence og skabe arbejdspladser.

Potentialet er stort. I udlandet fremhæver man den danske model med

selvstændige medarbejdere og evnen til at samarbejde på tværs af hierarkier

og organisationer. Vi har værktøjerne. Vi skal bruge dem.

Viden giver løsninger

Gennem højteknologisk udvikling skal der skabes nye forretningsmuligheder,

og Danmark skal tilbage på vækstsporet. Dansk viden som platform for global

dialog skaber udvikling og øger investeringslysten og risikovilligheden hos

virksomheder og forskere. Skal modellen vokse sig endnu stærkere, kræver det

globalt, nationalt og lokalt engagement.

I 2010 kom virksomheder fra 15 danske kommuner for første gang på

kortet over højteknologiske projekter. Højteknologifonden har i dag aktive investeringer

i 60 af landets 98 kommuner.

Det er glædeligt, at den første evaluering af Højteknologifonden bekræfter,

at den aktive udfordring af projekterne i styregrupper og i dagligdagen bliver

oplevet som en klar gevinst for projekterne. Evalueringen er foretaget af et

uafhængigt internationalt ekspertpanel i 2010.

Vi har brug for effektiv højteknologisk udvikling på kryds og tværs af

landet og hen over landegrænserne. Verden ligger åben.


Højteknologifondens projekter er ”karakteriseret af

professionalisme, forretningsplaner, en høj grad

af fleksibilitet og forekommer velegnede til at stimulere

offentlig-privat forskningssamarbejde.” Sådan

lyder det positive skudsmål til Højteknologifonden

fra et internationalt ekspertpanel.

Panelet har evalueret Fondens virkemidler i en rapport,

der blev offentliggjort den 1. september 2010.

Projektet Avanceret radioteknologi til

mobil og satellit udvikler teknologier til

mobile højhastighed internetservices.

De første prototyper er under test (se s. 34).

Gunver Nielsen fra Danfysik står med en ny magnet

udviklet med højtemperatur superledende materialer

i InnovAcc-projektet. I projektet har B. Rustfrit

Stål desuden skabt eksport med salg af vakuumkamre

til partikelacceleratoranlæg i Europa (se s.10).


4 Beretning af direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen

Direktør i Højteknologifonden

Carsten Orth Gaarn-Larsen

Stærke

samarbejder øger

konkurrencekraften

I 2010 har Højteknologifondens model for aktiv opfølgning stået sin prøve

med en voksende projektportefølje. I alt tre milliarder kroner er siden 2005

investeret i ny højteknologisk udvikling, hvoraf virksomhederne har investeret

en milliard kroner og universiteterne en halv milliard kroner. Et vidensbyrd om

stort engagement og motivation. Samtidig vokser interessen for at starte nye

højteknologifondsprojekter år for år. Alene i 2010 har bestyrelsen vurderet

200 projektforslag. En unik samarbejdskultur er på vej og kan give Danmark en

global konkurrencefordel.

For Højteknologifonden er det dagligdag at udfordre projekter på deres mål

og samarbejde. Målet er hele tiden at skabe bedre samarbejder ved at have

det udfordrende projekt i fokus og drage nytte af erfaringer på tværs af de

forskelligartede projekter.

Investeringerne har i 2010 også inkluderet 30 nystartede projekter. Endelig

har 22 højteknologiske projekter gennemført et afslutningsforløb med Fonden.

De har skabt mange resultater og vil skabe flere fremover, når de mange parter

fortsætter arbejdet af egen drift.

I kraft af Højteknologifondens etablering er landets virksomheder og universiteter

rykket tættere på hinanden. Over 3000 personer i Danmark er engageret

i Højteknologifondens projekter og har det som en del af deres dagligdag

at samarbejde om at skabe viden og konkrete resultater. De skaber eksport,

arbejdspladser, nye virksomheder og videnskabelige gennembrud – og der er

meget mere at hente.

Højteknologiske projekter skaber vækst og arbejdspladser

Højteknologifonden skal bedømmes på evnen til at levere resultater. Året har

budt på flere eksempler. Ingeniørens Produktpris 2010 og DI’s Produktpris

2010 gik til virksomheder, som har lanceret nye succesfulde produkter som resultat

af højteknologifondsprojekter. Det har skabt job i udvikling, produktion,

salg og service.

For disse to jyske virksomheder – Unisense FertiliTech A/S og Martin Professional

A/S – var det et stort spring at engagere sig så markant i et forskningssamarbejde.

Det har været en succes, og det vil Danmark have glæde af i de

næste mange år. Alle Fondens investeringer bliver analyseret i minimum fem år

efter projektudløb. Fokus er på de konkrete resultater og det løft i kompetencer,

som en samarbejdskultur skaber.

Dansk viden leder vejen

Landets universiteter har sammen med virksomheder med succes sat Danmark

på verdenskortet med ny viden. Det har stor værdi, når danske forskere går ud

og præsenterer skelsættende viden om eksempelvis CO 2 -lagring, behandling af

hjernekræft og robotteknologi.


Over 3000 personer i Danmark er engageret i

Højteknologifondens projekter og har det som en

del af deres dagligdag at samarbejde sig til viden og

konkrete resultater. De skaber eksport, arbejdspladser,

nye virksomheder og videnskabelige

gennembrud.

Connovate er et nyt danskudviklet byggesystem

i højstyrkebeton, der giver flere

kvadratmeter i lejligheden. Et nyt resultat af

projektet er en prototype til et lavprishus til

3. verdenslande (se s. 46).

Billedet er taget i LEGOs produktionshaller i Billund med

deltagerne i Nanoplast platformen. Bagerst ses de

grønne sprøjtestøbningsmaskiner og i de gule kasser

ligger legoklodserne (se s. 38).


6

Indledende sider Højteknologifonden i tal

PORTEFØLJE

Marked, teknologi

og entrepreneurship

Højteknologifondens investeringer

skal løfte dansk højteknologi

og dermed skabe

grundlag for fornyet erhvervsudvikling.

Fondens bestyrelse

vurderer alle projektidéer i

forhold til tre overordnede

kriterier. De tre kriterier er

den røde tråd, fra de gode

idéer bliver født, til projekter

bliver realiseret – og resultater

videreført.

Antal igangsatte projekter og platforme 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010* Total

Højteknologiske projekter 4 13 18 18 18 28 99

Højteknologiske platforme 7 5 4 3 3 3 25

Total 11 18 22 21 21 31 124

*Et projekt har i 2010 fået tilsagn under finansloven 2011

Investeringer opgjort på parter i DKKm

2005 2006 2007 2008 2009 2010* Total

Virksomheder 121 156 171 156 166 226 996

Forskningsinstitutioner 64 79 94 93 92 125 547

Højteknologifonden 178 202 267 280 278 388 1593

Total 363 437 532 529 536 739 3136

*Et projekt har i 2010 fået tilsagn under finansloven 2011

Højteknologifondens investeringer efter sektor

Sektor DKKm

Energi-Miljø 411

Bio-Medico 436

IT-Tele 332

Produktion 213

Fødevarer 102

Byggeri 99

Samlet 1593

Virksomheder i Højteknologifondens portefølje

Antal ansatte Antal

1000 24

Total 196

Forskningsinstitutioner i Højteknologifondens portefølje

DTU 43

KU 24

AU 20

AAU 17

Hospitaler 20

SDU 12

Arkitektskolen Århus 2

CBS 1

GEUS 2

IHA 2

RUC 1

ITU 1

Energi-Miljø 26%

Bio-Medico 27%

250-1000 11%

50-250 19%

>1000 12%

Byggeri 6%

Projekter Platforme Ialt

12

6

6

9

3

3

0

1

0

0

0

0

Fødevarer 7%

Produktion 13%

IT-Tele 21%


VIDEN

124

Projekter og platforme

MENNESKER

3172

Personer i alt fordelt på

116

Aktive projekter og platforme

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Patenter i Højteknologifondens 124 projekter og platforme

Godkendt 12

Indleveret 83

Under udarbejdelse 22

Videnskabelige produktioner i Højteknologifondens

124 projekter og platforme

Peer-review publikationer publiceret 468

Peer-review publikationer i peer-review 118

Peer-review publikationer under udarbejdelse 236

Ikke peer-review publikationer publiceret 465

Materiale til konferencer o.lign. 1038

Personer engageret i Højteknologifondens

116 aktive projekter og platforme i 2010

Videnskabeligt personale 1617

Teknisk/administrativt personale 537

Ph.d.’er 302

Postdocs 207

Kandidatstuderende 145

Bachelorstuderende 123

Øvrige 241

I alt 3172

0 20 40 60 80 100

0 50 100 150 200

0 200 400 600 800 1000 1200

Antal projekter og platforme, som

Højteknologifonden afslutter i perioden 2007-2015

År Antal projekter

2007 0

2008 3

2009 5

2010 22

2011 23

2012 27

2013 (estimat) 25

2014 (estimat) 29

2015 (estimat) 35

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Indledende sider

7


8

Indledende sider Bag om det højteknologiske projekt

AKTIV OPFØLGNING

Højteknologifondens model for aktiv opfølgning inddeler projekter i fire faser:

Antal peer-rewiew

publikationer

Fase 1

Projektstart –

fra idé til projekt

Dette er opstartsfasen,

hvor der investeres

ressourcer i at skabe

optimale rammer for

hele projektforløbet.

Fase 2

Det gode projekt –

de første resultater

Der er tale om en meget

produktiv fase, hvor både

videns- og produktudvikling

sker med fuld kraft.

Fase 3

Fokus – resultater

og videreførelse

Videns- og produktudviklingen

fortsætter i denne fase.

Samtidig øges fokus

på videreførelsen af

resultaterne gradvist.

Fase 4

Vidensudvikling i de fire faser Produktudvikling i de fire faser

Resultater –

fra projekt til marked

Dette er den afgørende

fase for kommercialiseringen.

Projektets centrale

udfordring er nu at omsætte

resultater til salgbare

produkter.

52%

Initiativ

52 % af alle projekter og

platforme starter med initiativ

fra virksomheden. I 37

% af tilfældene er initiativet

fælles, mens det i 11 % af

tilfældene kommer fra det

offentlige.

48%

Nye løsninger

På dette tidspunkt har 48 %

af alle projekter og platforme

udviklet nye teknologiske

løsninger.

50%

Nye produkter

Nu har 50 % af alle projekter

og platforme udviklet nye

produkter.

71%

Udvikling af

produkter

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Tid Tid

Forretningsplan

71 % af alle projekter og

platforme har udarbejdet en

forretningsplan.

51%

Forhåndskendskab

I 51 % af alle projekter og

platforme er det kun halvdelen

eller færre af projektdeltagerne,

der på forhånd

kender hinanden.

45%

Udveksling og lån

af medarbejdere

45 % af alle projekter og

platforme har nu benyttet

sig af udveksling og/eller lån

af medarbejdere.

71%

Nye processer

Det er lykkedes 71 % af alle

projekter og platforme at

udvikle nye processer.

57%

Nye investeringer

På dette tidspunkt er det lykkedes

57 % af alle projekter

og platforme at tiltrække nye

investeringer.

15%

Erfaring

15 % af virksomhederne har

ikke tidligere indgået i et

samarbejde med det offentlige.

For forskningsinstitutionerne

er et samarbejde med

virksomheder nyt for 5 %.

70%

Adgang til beskyttet

viden og teknologi

Deltagerne i 70 % af alle

projekter og platforme har

haft adgang til beskyttet

viden og teknologi hos

hinanden.

33%

Indtjeningsmuligheder

33 % af alle projekter og platforme

har nu opnået forbedrede

indtjeningsmuligheder.

71%

Patenter

Nu har 71 % af alle projekter

og platforme ansøgt

om patenter.

Spørgeskemaundersøgelse foretaget af Højteknologifonden blandt projektledere i højteknologiske projekter og platforme.


RESULTATER

20 konkrete eksempler på værdier, der er skabt

Kommuner med virksomheder

i Højteknologifondens projekter

Nanopartikler gør det

muligt at sænke CO2udledning

i cementproduktion

(Miljøvenlig

cementproduktion,

s. 46)

Amerikansk og fransk

virksomhed åbner

afdelinger for mobilteknologi

i Aalborg

(SAFE, s. 32,

4GMCT s. 34)

Lancering af nye teknologier

fører

til forøget salg

hos B&O

(Mobile Home Center,

s. 14)

Grundlag for CO 2 -

injektion i Nordsøen

med milliardpotentiale

(Miljøvenlig CO 2

injektion i

undergrunden, s. 13)

Robotassisteret

maskinsystem kan

overfladepolere

værktøjer

(Industriværktøjer –

ekstrem præcis

polering på nanoskala

s. 40)

Vision- og griberteknologi

i produktion

(Unik dansk robot med

markedspotentiale, s. 40)

Grønt alternativ til

traditionelt scenelys

sat i produktion

(Koncertlys – Miljørigtigt

lys over scenerne, s. 23)

Vakuumkammer til

verdens første industrielt

fremstillede multi-ion

partikelterapianlæg

(Kræftbehandling med

milimeters præcision, s. 10)

Salg af HoloPrintteknologi

(Kopisikring med

nanofibre, s. 14)

Mulighed for at monitorere

køernes helbredstilstand

(On-line data til måling af

køers helbredstilstand,

s. 44)

Udvikling af nyt

bispektralt kamera

til ukrudtsdetektering

(Den intelligente

sprøjtebom, s. 39)

Virksomhed femdobler

antallet af

ansatte og etablerer

nye produktionsfaciliteter

(Kunstig befrugtning

med større succesrate,

s. 28)

Metode til at skelne

mellem ondartet

og godartet betændelse

i hud

(miRskin-RNA-spor skal

afsløre hudsygdomme,

s. 28)

Indledende sider

Fysiologiske signaler

registreret på personer,

mens de har

epileptiske anfald

(Anfaldsalarmer til

epilepsipatienter,

s. 29)

Historisk systemeffektivitet

på mikrobrændselsceller

til høreapparater

(MicroPowerDK –

hæld metanol på

høreapparatet, s. 20)

Spin-off virksomhed

ud på markedet med

en vasketøjsrobot

(Handyman –

Robotteknologi

til fremtiden, s. 41)

Måling af biologiske

markører i blodet

skaber på kort tid

eksport for DKK 14m

(Blod-screening af

tarmkræft på vej, s. 27)

Danmarks første

mikrostrukturerede

blødtglasfiber bliver

trukket

(Se det usynlige med ny

infrarød laserteknologi,

s. 39)

Ny ørescanner opnår

proof of concept

(3D ørescanner til det

personlige høreapparat,

s. 34)

Salg af 1. generations

switch og lancering af

2. generations switch

TPX4004

(TV på bredbånd, s. 13)

9


10

Resultater fra afsluttede investeringer i 2010

Fra idé

til virkelighed

InnovAcc – Innovation

inden for acceleratorudstyr

til kræftbehandling

Tre nye partikelacceleratorkomponenter er blevet udviklet,

fremstillet og testet i InnovAcc-projektet, der dermed

har opnået en vidensmæssigt ledende rolle inden for tre

nøgleområder: Et nyt vakuumkammer, designet og

procesudviklet i projektet, indgår i Tyskland og Kina i nye

multi-ion partikelterapicentre i milliardkronerklassen. En

ny, patenteret detektor til måling af stråleprofiler

inden for partikelterapi vil kunne afløse ældre, dyre og

komplicerede detektorsystemer. En første prototype

til en afbøjningsmagnet for højenergetiske

partikler, baseret på den nyeste højtemperatur superlederteknologi,

er designet, fremstillet og testet. De nye

komponenter forbedrer de to involverede virksomheders

markedsposition på acceleratorområdet.

BUDGET | 17,5 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Danfysik A/S, AU – ISA, B. Rustfrit Stål A/S,

Ingeniørhøjskolen i Århus

Projektleder: Arnd Baurichter

Medicinsk

vaccineplaster

BIO-MEDICO >>>>

BIO-MEDICO

Administration af vacciner sker i dag primært ved injektion,

dvs. med sprøjte og nål. Dette er for mange forbundet

med ubehag, ligesom der er infektionsrisiko for

både modtager og sundhedspersonale, navnlig i udviklingslande.

Projektet har videreudviklet et system til

immunforstærkning, Posintro TM , der vha. nano-partikler

kan mediere transport af vaccinekomponenter over

huden samt aktivere immunsystemet. Det er lykkedes

at udvikle en plastervaccine-platform, Trans-

Vac TM , at opnå proof-of-concept i dyr, at identificere

og publicere en række af mekanismerne involveret i

dette samt at vise, at produktet ikke er toksisk.

Der arbejdes nu videre med at finde interesserede

parter til at bringe plasteret i klinisk udvikling.

BUDGET | 16 DKKm HTF INVESTERING | 8 DKKm

Parter: Coloplast A/S, Nordic Vaccine A/S, KU – FARMA

Rigshospitalet

Projektleder: Steen Klysner

>>>>


Nænsom behandling

af grå stær

Med alderen bliver øjets linse mere uklar, og ofte

må linsen fjernes pga. den afledte synsnedsættelse.

Operationen kan være problematisk, og en stor del af

verdens befolkning er afskåret fra denne behandling.

Projektet har udviklet ny laserbehandling,

der med ultrakorte laserglimt rettet mod øjets linse

kan nedsætte den aldersbetingede spredning af lyset,

så billedet på nethinden bliver skarpere. Der er nu

fokus på at finde parter til videreudvikling og kommercialisering

af teknologien. Projektet har derudover

udviklet pulserede fiberlasere, som indgår i NKT

Photonics’ supercontinuum lasere, der er blandt fir-

maets bedst sælgende produkter, og modnet specialfibre

til optiske gyroskoper. Projektet overgår

dermed de kommercielle forventninger.

BUDGET | 42 DKKm HTF INVESTERING | 21 DKKm

Parter: NKT Photonics A/S, DTU Fotonik, Glostrup Hospital,

Øjenafdelingen

Projektleder: Lasse Leick

Testikelkræft skal

opdages tidligere

Testikelkræft er den hyppigste kræftform blandt unge

mænd. Næsten alle typer af testikelkræft stammer fra

forstadieceller, kaldet carcinoma in situ-celler (CIS).

Diagnosticeres CIS tidligt, kan invasion og metastasering

forhindres, men da stadiet er asymptomatisk, får

kun få stillet diagnosen CIS. Projektet har identificeret

proteinet AP-2 som en stærk og specifik markør for

CIS-celler og konstateret, at cellerne kan afstødes til

sædvæsken. Mikroskopi af sædprøver er dog arbejdskrævende,

og metoden skal derfor automatiseres.

Dette er varetaget af eksperter inden for software til

automatiseret kvantitativ mikroskopi. Den nye teknologi

vil gøre det muligt at screene sædprøver for forstadieceller

til testikelkræft, før en tumor er dannet.

BUDGET | 20 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Visiopharm A/S, In Situ RCP A/S, AU – Patologisk Institut

Rigshospitalet – Afd. for Vækst og Reproduktion

Projektleder: Kristian Almstrup

Skræddersyede

vacciner

BIO-MEDICO >>>>

BIO-MEDICO

BIO-MEDICO

>>>>

Projektets mål har været at udvikle en vaccineplatformsteknologi,

der kan bruges bredt mod mange forskellige

sygdomme. Teknologien er baseret på positivt

ladede nanopartikler og kan øge effektiviteten af

eksisterende vacciner kraftigt. Første generation af

platformsteknologien er under klinisk afprøvning

i mennesker - først og fremmest med henblik på

at teste sikkerheden. Teknologien kan skræddersys til

brug i vacciner mod specifikke sygdomme. Således er

der i projektperioden sket en videreudvikling med henblik

på brug mod kroniske sygdomme samt sygdomme,

hvor et immunsvar i slimhinderne er nødvendigt, fx klamydia

og HIV. Tre områder har fokus for fremadrettet

anvendelse af teknologien: eksperimentel cancerterapi,

influenza og klamydia.

BUDGET | 20 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Statens Serum Institut, KU – Farma, KU – LIFE

Projektleder: Else Marie Agger

Brændselsceller

med høj ydeevne

Projektet blev afsluttet medio 2010, og har i det sidste

år haft fokus på at optimere celleproduktionsprocessen,

så metalbaserede højtemperatur brændselsceller

kunne produceres i en kommercielt relevant størrelse

(12 x 12 cm). Der er opnået væsentlige fremskridt,

og en række celler er leveret til staktest med gode

resultater. Projektet har ført til videnskabelige gennembrud

i udviklingen af metalbaserede brændselsceller,

herunder har projektet identificeret det optimale

anode-materiale for denne type brændselsceller og

udført den første demonstration i større (stak) skala af

anvendelse af ammoniak fra et faststof ammoniaklager

direkte som brændsel i højtemperatur brændselsceller.

BUDGET | 60 DKKm HTF INVESTERING | 30 DKKm

Parter: Topsoe Fuel Cell A/S, Amminex A/S, Risø DTU,

DTU - CAMD

Projektleder: Claus Friis Pedersen

ENERGI-MILJØ

>>>>

>>>>

11


12 Resultater fra afsluttede investeringer i 2010

Brændstofanalyse til

skibsfarten

Højt indhold af zeoliter, vand og metal i bunkerolie

forårsager korrosion i skibsmotorer, og in-line dokumentation

for god kvalitet kan mindske behovet for

dyre inspektioner og mindske driftsomkostninger. Det

er i løbet af projektet blevet klart, at on-ship måling af

zeolit (såkaldt catfine) og vand i olien er de vigtigste

kvalitetsparametre. Catfine er Al/Si oxider, der i hårdhed

kun overgås af diamant og anvendes i industriel

slibepasta. Derfor slider catfine i olien hårdt på motorens

stempel og cylinder. Projektets primære produkt er

et selvstændigt billigt lavfelts-NMR system til

on-ship måling af catfine i olie. Målet er en prototype

ved udgangen af Q1-2011 og et system i produktion

ved udgangen af Q2-2011.

BUDGET | 21 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: NanoNord A/S, AU – iNANO

Projektleder: Carsten Tilm

ENERGI-MILJØ

Ultra-rent vand på

naturens måde

Projektets mål har været at udvikle en kunstig membran,

der vha. aquaporiner kan producere rent vand.

Aquaporiner er kanalproteiner, hvormed celler kan

regulere vandindhold. Nogle af disse proteiner er så

selektive, at kun vand kan komme igennem kanalerne

– alle andre molekyler holdes tilbage. Det er lykkedes

at konstruere en 3 x 3 cm membran med en høj

saltafvisning baseret på direkte osmose. Membranen

består af flere komponenter udviklet og tilpasset i

projektet: aquaporin-proteiner, biomimetiske membraner,

porøse bærematerialer og indkapslingsmaterialer.

AQUAporin A/S fortsætter udviklingen af membransystemet

og forventer at indgå aftaler med brugere

af systemet til implementering af teknologien i større

vandrensningssystemer.

BUDGET | 19 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: AQUAporin A/S , Novozymes A/S, DTU Nanotech

DTU Fysik, DTU Kemiteknik, SDU – Memphys

Projektleder: Niels Freese

ENERGI-MILJØ

>>>>

>>>>

Den intelligente

gasmåler

”Den rigtige måler til den rigtige pris” har

været det klare fælles mål i projektet. Der har været

fokus på at undersøge og afdække mulige måleprincipper,

og der arbejdes i øjeblikket på afsluttende

prototypetest for den valgte metode. Der er arbejdet

med kommunikations-/brugerinterface, og de første

prototyper er opbygget inkl. både tråd og trådløs

kommunikation. Projektet er blevet en del forsinket,

men det forventes, at de afsluttende prototypetests

kan færdiggøres i slutningen af 2010, hvorefter det

forventes, at parterne fortsætter med et samarbejde

omkring optimering af enkelte komponenter i designet.

Der er indsendt 1 patent, og der er 3-5 patenter under

forberedelse.

BUDGET | 15 DKKm HTF INVESTERING | 5 DKKm

Parter: SDU – Mads Clausen Instituttet, Flonidan DC A/S

Projektleder: Tonny Frederiksen

ENERGI-MILJØ

Fra organisk affald til

biobrændstoffer

Fokus i projektet er at udvikle en effektiv og miljøvenlig

proces til fremstilling af brændstof fra forskellige

affaldsstrømme. Nye og eksisterende katalysatorer

er blevet testet i et højteknologisk reaktorsystem, og

resultaterne er brugt til at karakterisere katalysatormekanismen

og etablere mere effektive katalysatorer.

I SCF’s CatLiq-pilotanlæg er der etableret en masse-

og energibalance for forskellige fødematerialer, og det

er vist, at 70-80% af energien kan genvindes i

olien, hvilket er meget i forhold til andre 2. genera-

tionsteknologier. Processen er simuleret i en motortest

med en lille skibsdieselmotor på destillat af CatLiq-olie

og det er vist, at man kan gøre brugen af procesenergi

mere effektiv.

BUDGET | 19 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: SCF Technologies A/S, AU – iNANO

AAU – Institut for Energiteknik

Projektleder: Andreas Rudolf

ENERGI-MILJØ

>>>>

>>>>


Miljøvenlig CO 2 -injektion

i undergrunden

Projektets hovedformål var at øge viden om CO 2 EOR

(Enhanced Oil Recovery). Projektet er afsluttet med

bl.a. flere præsentationer på EOR Seminar i Society of

Petroleum, Copenhagen. Resultaterne har øget forståelsen

af vekselvirkningen mellem CO 2 , olie, gas, vand

og kalk (CaCO3), herunder at CO 2 -injektion skaber

ændringer i porøsitet og carbonatindhold, reducerer

stivheden og muligvis ændrer permeabilitet i reservoiret;

at CO 2 -injektion ikke mindsker kalkens styrke,

hvilket peger på, at reservoiret ikke vil kollapse under

CO 2 -injektion; at CO 2 kan mobilisere den tilbageværende

olie. Nye data på CO 2 -opløselighed i vand

samt densiteten af CO 2 -mættet vand er tilvejebragt

og kan bruges i modeller til at forudsige den øgede

olieindvinding.

BUDGET | 20 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: DONG Energy A/S, DONG Energy A&P A/S, GEO

DTU Kemiteknik, DTU Miljø, GEUS

Projektleder: Erling Stenby

ENERGI-MILJØ

Bæredygtige tekstiler –

fra sukker til polyester

De fleste plastmaterialer fremstilles i dag fra fossile

ressourcer. Projektets mål er et bæredygtigt alternativ

– bio-baseret plast fremstillet fra biomasse.

Der er arbejdet på at optimere omdannelsen af sukker

til en bestemt kemisk byggesten, der vil kunne

erstatte terephtalsyre i f.eks. produktionen af plast til

sodavandsflasker eller som blødgører i plastmaterialer.

Udviklingen af bio-baserede byggesten kræver nytænkning

og udvikling af nye procesteknologier. Der er i

projektet blevet genereret grundlæggende viden om

processens kemi og opført et lille pilotanlæg på DTU.

Endvidere er der opnået en række procesforbedringer,

som gør området klar til næste kommercialiseringstrin.

BUDGET | 18 DKKm HTF INVESTERING | 9 DKKm

Parter: Novozymes A/S, DTU Kemiteknik/CSG

Projektleder: Astrid Boisen

ENERGI-MILJØ

>>>>

Udvikling af 2. generations

biobrændsel

Platformens mål var at identificere og løse teknologiske

barrierer for en omkostningseffektiv fremstilling af

2. generations bioethanol baseret på halm og andre

afgrøderester. Udgangspunktet var to danske koncepter

udviklet af hhv. BioGasol ApS og DONG Energy A/S.

Der er udviklet løsninger på tekniske problemer i processerne,

der nu kan gennemføres i væsentlig større skala.

Der er gode resultater fra test af forskellige enzym-kombinationer

og organismer (bakterier og gær-stammer) til

konvertering af C5-melassen, hvilket kan øge udbyttet

af ethanol og minimere energiforbruget. Platformen

har fungeret som et vigtigt grundlag for en national

dialog om mulighederne for anvendelse af rest-biomasse

til 2. generations biobrændstoffer.

BUDGET | 43,5 DKKm HTF INVESTERING | 22 DKKm

Parter: DONG Energy A/S, Novozymes A/S, Statoil A/S

BioGasol A/S, Topsoe Fuel Cell A/S, Energi Industrien

DTU Biosys, Risø DTU, KU – LIFE

Projektleder: Jesper Bang Andersen

>>>> ENERGI-MILJØ

TV på bredbånd

Parterne i HIPT-projektet tog udgangspunkt i de

udfordringer, som IPTV giver, når brugerne overvåger

kvaliteten af nettet kontinuerligt. Det var projektets

hypotese, at man gennem mere Layer 2 (Carrier Ethernet)

og mindre Layer 3 (IP) kan simplificere operationen

af netværket og opnå mere kontrol med trafikken.

Til formålet er der i projektet udviklet intelligente

kontrolsystemer, avancerede trafikstyringssystemer

og metoder til at opnå høj fejlbeskyttelse. Gennem

målrettet indsats og samarbejde er der kommet flere

innovative løsninger på banen. Hovedresultatet er lanceringen

af TPX4004/Springbank-platformen,

der er først på markedet med en række features

til styring af kvalitet og pålidelighed i Internettet.

BUDGET | 18 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: TPACK A/S, DTU Fotonik

Projektleder: Michael S. Berger

IT-TELE

>>>>

>>>>

13


14 Resultater fra afsluttede investeringer i 2010

Verdens mindste elektriske

målepind til computerchips

Projektet har udviklet banebrydende ny måleteknologi

baseret på brug af mikroskopiske 4-punktsprober.

Proben er en meget lille elektrisk målepind,

der kan måle på de ion-implanterede siliciumskiver, der

ender som fremtidens mikrochips. Mikrochipsproducenter

får under produktionen vigtig kvalitetsinformation,

og da målingerne er ikke-destruktive, kan de

emner, der måles på, bruges i den videre produktion,

hvilket giver en stor besparelse. Der har været fokus på

automatisering og industrialisering af målesystemet, så

det kan benyttes i et produktionsmiljø. Målesystemet

har skabt stor opmærksomhed og er blevet godkendt

af den første større kunde. Yderligere aftaler er

undervejs, og omsætningen forventes at stige

fra 2011.

BUDGET | 18 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Capres A/S, DTU Nanotech, DTU Danchip

Projektleder: Henrik Bækbo

IT-TELE >>>>

IT-TELE

Kopisikring med nanofibre

Nye nanofiberteknologier skal nu videreudvikles hos

parterne. SDU har perfektioneret nanofiberbaseret kopisikring,

og man leder nu efter en udviklingspartner. Nanofibrene

kan også bruges til flerfarvede organiske lysudsendende

devices og solceller. Bioneer har udviklet og

implementeret molekylære koblingsteknologier, som nu

er en del af virksomhedens serviceportfolio. Stensborg

har vist, at nanofibre kan integreres i HoloPrintreplikationsprocessen

til produktion af mikro- og nanostrukturer

i sikkerhedsløsninger. Brugen af nanofibre gør

det muligt at udnytte forskellige optiske sikkerhedsfunktioner.

R2R-castingprocessen blev præsenteret internationalt

i 2009, og en stor tysk trykvirksomhed har

købt det første system i 2010.

BUDGET | 11 DKKm HTF INVESTERING | 6 DKKm

Parter: Bioneer A/S, BioModics, Stensborg A/S, Ibsen Photonics

A/S, SDU – Mads Clausen Instituttet,

AAU – Inst. for Fysik og Nanoteknologi

Projektleder: Horst-Günter Rubahn

Mobile Home Center

PRODUKTION >>>>

FØDEVARER

Den moderne nomade, der bruger medierne til at

skabe forbindelse til verden på en ny måde, har brug

for bedre infrastruktur og applikationer. 2010 har været

et intenst forløb med udvikling af infrastruktur og

en række prototyper. Til en specifik kunde er der

udviklet en prototype, som gennem videreudvikling

nu virker på flere platforme. Projektet har på en

messe for B&O-forhandlere fra hele verden demonstreret

to prototyper. Præsentationen gav vigtig indsigt

i forhold til forretningsmodeller for fremtidige produkter.

To prototyper er gået fra forskningsfasen

til produkt- og forretningsudviklingsfasen

hos B&O. Projektet har vist, hvordan integration med

tredjepartsprodukter kan være en vigtig løftestang for

salg af B&O-produkter.

BUDGET | 19 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Bang & Olufsen A/S, Alexandra Instituttet A/S

AU – Datalogisk Institut, Aarhus Arkitektskole – Design

Projektleder: Marianne Graves

Bedre fødekvalitet -

viden om fødevarers

sammensætning

Projektets mål er et måleinstrument, der on-line på

slagtelinjen kan bestemme indholdet af fedt-

syrer i et slagtesvin og kommunikere resultaterne

videre til slagteriets logistik- og kontrolsystem, så de

indgår direkte i optimering af råvareudnyttelsen. Projektet

er i sin sidste fase, hvor det endelige apparatdesign

er ved at blive bestemt. Der har været

afprøvet forskellige løsningsmodeller på både målemetode

og mekanisk apparatdesign, og erfaringerne

er ved at blive samlet i en endelig kommerciel model.

Projektet giver mulighed for at udnytte information, der

tidligere kun kunne opnås ved analyse i et laboratorium,

on-line. Markedet har reageret meget positivt på

at kunne opnå adgang til denne type data som en del

af slagteriprocessen.

BUDGET | 11,5 DKKm HTF INVESTERING | 6 DKKm

Parter: Carometec A/S KU – LIFE

Projektleder: Klavs Sørensen

HOME IS WHERE YOU ARE THE MOBILE HOME CENTER

>>>>

>>>>


Naturprodukt skal

forbedre fødevarer

Rhamnogalacturonan-I (RG-I) er et polysaccharid af

pektinfamilien, som ikke har nogen praktiske anvendelser,

da det ikke kan produceres i industriel skala.

Projektet har udviklet en teknologi, der gør det muligt

at producere RG-I i kilogram og isolere RG-I i fuld

størrelse (2 mio. Dalton). Produktet er testet i udenlandske

laboratorier med forskellig ekspertise, og det

er vist, at det har præbiotisk effekt og dermed

kan være interessant som fødevareingrediens, og at

det interagerer med galectin-3, et humant protein

involveret i bl.a. cancer. Produktets vekselvirkning med

forskellige humane celler er undersøgt, og resultaterne

peger på medico-tekniske anvendelser som f.eks. biokompatible

overflader til proteser og implantater.

BUDGET | 18,5 DKKm HTF INVESTERING | 9 DKKm

Parter: Novozymes A/S, CPKelco ApS, KU – LIFE,

AU – Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Projektleder: Peter Ulvskov

FØDEVARER >>>>

BYGGERI

Unikke betonkonstruktioner

(Unikabeton)

Beton kan optage mange former og vil spille en stor

rolle i fremtidens frit formede arkitektur. Projektets

mål har været at finde automatiserede og industrialiserede

processer til at fremstille specialforskalling,

der skal omslutte og forme betonen. Der er udviklet

to metoder: et fleksibelt forskallingssystem, der kan

omstilles fra støbning til støbning, og teknologi, der

anvender digital produktionsteknik og robotteknologi

til at fræse forskallingsdele ud i skummaterialer. Som

afslutning opførte parterne en 12x6 meter pavillon

i et organisk formsprog. Pavillonen, hvis design

blev udviklet ved hjælp af optimeringsteknologi fra

flyindustrien, vidner om ny teknologi, der kan skabe en

revolution i betonbranchen.

BUDGET | 13 DKKm HTF INVESTERING | 6 DKKm

Parter: Spæncom A/S, Unicon A/S, MT Højgaard A/S

Gibotech A/S, Paschal Danmark A/S, Teknologisk Institut,

SDU – Mads Clausen Instituttet, Arkitektskolen i Aarhus

Projektleder: Thomas Juul Andersen

BYGGERI >>>>

BYGGERI

FUTURECEM – miljøvenlig

cementproduktion

Projektets mål har været at udvikle en teknologi til

at fremstille nye nanopartikelbaserede cementtyper

med op til 30 % reduceret CO 2 -emission og samme

brugsegenskaber. Der er bl.a. arbejdet med fremstilling

af nanopartikler ud fra naturlige råmaterialer samt

optimering af cementklinkersammensætning. De nyudviklede

nanopartikler har givet gode resultater under

laboratorietest af fysiske egenskaber, og indledende

betonforsøg viser lovende tendenser. De nyudviklede

klinker er testet under fuldskala produktion

(11.000 tons), og der blev eftervist et øget styrkepotentiale

i kombination med kalksten, hvilket muliggør

yderligere reduktion i CO 2 -emissionen.

BUDGET | 20 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Aalborg Portland A/S, AU/AAU – iNANO, GEUS

Projektleder: Mette Steenberg Glyø

Skimmelsvamp

opdaget i tide

Med en hurtigere og bedre test skal det være nemmere

og billigere at gribe ind ved skimmelsvamp i bygninger.

Efter Mycometers indtræden i projektet er det lykkedes

at anvende deres enzymatiske assay i et nybygget

instrument og testkassette. Testen er nem at

udføre og kan give et hurtigere svar på, om der

er svamp i bygningen. Der er et stykke vej endnu, før

projektet har en specifik test for, hvilken type svamp

bygningen er angrebet af. Dette har vist sig at være

en vanskelig proces, men nye tiltag er i gang. Som

afslutning arbejdes der på at gøre instrumentet så følsomt,

at det kan anvendes til kvalitetskontrol ved f.eks.

hygiejnetjek. Dette vil udvide produktets anvendelsesmuligheder

og dermed også markedsværdien.

BUDGET | 17,5 DKKm HTF INVESTERING | 10 DKKm

Parter: Scandinavian Micro Biodevices ApS, Mycometer ApS,

DTU Biosys, AAU – Statens Byggeforskningsinstitut

Projektleder: Pernille Rosager

>>>>

>>>>

15


16 Højteknologifondens Netværksdag 2010

Årets Netværksdag blev

afholdt i rustikke og intime

omgivelser i Mogens Dahls

Koncertsal på Islands Brygge.

Netværksdag 2010

Over 200 inviterede personer fra Fondens projekter oplevede et tæt

pakket program med temaet: ”Det excellente forskningsprojekt”. 12

af Højteknologifondens aktive projekter præsenterede deres arbejde og

åbnede derved op for mange diskussioner af de specifikke udfordringer,

som deltagere i et offentlig-privat forskningsprojekt skal finde svar

på. Gunnar Svedberg havde taget turen fra Sverige for at fortælle om

den evaluering af Højteknologifonden, som han har stået i spidsen for i

2010. På programmet var også en forrygende debat om offentlig-privat

forskningssamarbejde mellem Lars Pallesen, DTU, Anders Eldrup, DONG

og Steen Riisgaard, Novozymes.


PasteurPrisen 2010

Lovende våben mod kræft i hjernen vinder

Højteknologifondens PasteurPris 2010

Højteknologifondsprojekt har udviklet en ny metode til behandling af hjernekræft.

Metoden er den første af sin art i verden. Strøm sørger for at slå revner i

kræftcellen, så kemoterapi kan komme til at virke i kræftcellen. Når metoden til

foråret 2011 prøves på patienter med hjernekræft, er det en verdensnyhed.

Projektets succes er skabt i et samarbejde mellem Herlev Hospital, Glostrup

Hospital og Sonion A/S fra Roskilde. Lasse G. Staal fra Sonion A/S er modtager

af PasteurPrisen 2010, som blev uddelt på Højteknologifondens Netværksdag

2010 i København foran 200 mennesker. Det er Julie Gehl, kræftlæge og

forsker på Herlev Hospital, der først viste, at man ved at udsætte celler for

strøm kan øge optagelsen af kemoterapi. På længere sigt håber forskerne bag

projektet, at metoden vil kunne bruges i behandlingen af en række sygdomme

i hjernen.

PasteurPrisen uddeles en gang om året for en ekstraordinær indsats.

Prisen er opkaldt efter Louis Pasteur, som er kendt for sin særlige evne

til at skabe teknologier af stor betydning – for eksempel vacciner.

Prisen er udført af kunstneren Pernille Priergaard Woersøe.

Produktpriser 2010

Unisense FertiliTech A/S vinder Ingeniørens Produktpris 2010

Det prisvindende produkt er udviklet i tæt samarbejde med Københavns Universitet,

Aarhus Universitet og Rigshospitalet og med støtte fra Højteknologifonden.

Da højteknologifondsprojektet startede i 2007 havde Unisense FertiliTech

seks medarbejdere i Skejby ved Aarhus. Nu har virksomheden femdoblet antallet

af medarbejdere og forventer, at salget af det nye kliniske instrument til

IVF-behandling vil runde en værdi af én milliard kroner i 2013.

Grønt Scenelys fra Martin Professional vinder

DI’s Produktpris 2010

Højteknologifondsprojekt kaster miljøvenligt scenelys over scenekunsten.

Vinderproduktet hedder MAC 350 Entour og er det første grønne alternativ

til traditionelle scenelys. Martin Professional vinder DI’s Produktpris, fordi de

igennem et unikt højteknologifondssamarbejde med Aalborg Universitet har

knækket koden til at fremstille LED-baserede lysprodukter med billedprojicerende

optik, der kan bruges ved koncerter, teaterforestillinger og TV-shows,

hed det i begrundelsen, da økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og

DI-formand Jesper Møller overrakte produktprisen på DI’s erhvervspolitiske

topmøde.

PasteurPrisen og Produktpriser

Fra venstre til højre ses: Henrik Rask (Sonion A/S),

Julie Gehl (Herlev Hospital), modtager af

PasteurPrisen 2010 Lasse G. Staal (Sonion A/S),

Arnt Lund (Sonion A/S), Birgit Agerholm Larsen

(Glostrup Forskerpark)

17


ENERGI-MILJØ

3D Alger Beton Biomasse Brint

Brændselsceller Chip Diagnostik

Drikkevand Dyrevelfærd Enzymer

Energistyring Fertilitet Fødevarer Genetik Grå stær

Implantater Internet Kræft Laser Lægemidler microRNA Mobil

Nano Olie Overflader Piezo Robotter Satellit

Scanner Sensorer Skizofreni Software

Solenergi Stamceller Strømforsyning

Trådløs Vaccine Vind

Projektstart – fra idé til projekt >>>>

2010 BioRec – Biotek og olie i unikt samarbejde

Oliekatastrofer skal opdages tidligere

Kosteffektive dybtvandsfundamenter til store vindmølleparker

Det gode projekt – de første resultater >>>>

2010 Vindmølleindustrien satser på el-styringsgennembrud

Mindre støj og bedre funktion i ny vindmølleteknologi

MicroPowerDK – hæld metanol på høreapparatet

2009 Kloge vindmøller udnytter vinden bedre

Ny teknologi afslører parasitter i drikkevand

Høst energi og smid batterierne væk!

Ny forskning skal skaffe os af med phthalater

Solen skal udnyttes effektivt

2008 Højeffektive brændselsceller gør lastbiler og både mere miljøvenlige

Banebrydende vingeteknologi

Fokus – resultater og videreførelse >>>>

2008 Bæredygtig biodiesel med enzymteknologi

Strømforsyningen bliver mindre – og mere effektiv

Gaffeltrucks på brint – ren energi

2007 Vindmøller inspireret af naturen

2005 Nanochalk – mere olie fri af kalken

Resultater – fra projekt til marked >>>>

2008 Optimal styring af klimaet

2007 Koncertlys – miljørigtigt lys over scenerne


FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 33 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Et hidtil uset samarbejde mellem to stærke

brancher, dansk olie og dansk biotek, vil udvikle

helt nye og innovative tilgange til at få olien op

fra undergrunden.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 17 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Ny sonarteknologi kan give detaljeret billede

af olie i vandsøjlen og på havbunden. Det giver

mulighed for en hurtigere indsats ved olieudslip

og kan få betydning for naturområder

som f.eks. Grønland.

FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 80 DKKm

HTF INVESTERING | 40 DKKm

Vinderne af det internationale kapløb om markedet

for havvindmøller bliver dem, der udvikler

teknologi, som kan installeres og drives på de

planlagte sites på meget dybt vand.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Når mængden af vindmøllestrøm ændrer sig i

takt med vindstyrken, kan elnettet komme i ubalance.

Nyt projekt skal sørge for, at strømmen

fra vindmøller kommer i et jævnt flow.

Parter: Mærsk Olie og Gas A/S, DONG Energy A/S

Novozymes A/S, Teknologisk Institut

CERE-DTU (Kemi/Kemiteknik), RUC – Institut for Natur, Systemer og Modeller

Projektleder: Erling H. Stenby

ENERGI-MILJØ

BioRec – Biotek og olie i unikt samarbejde

På trods af avancerede teknologier er omkring 70 % af olien i den danske undergrund stadig for dyr at

hente op og efterlades derfor i felterne. Avanceret bioteknologi kan bidrage til at få mere af olien op,

hvorfor to brancher, dansk olie og dansk biotek, i dette projekt indgår et højst utraditionelt samarbejde.

En forøgelse af indvindingsgraden med få procent betyder indtægter for et milliardbeløb. Der er derfor

meget at hente for dansk velfærd.

Udover den øgede olieindvinding arbejdes i projektet med bioteknologiske løsninger på to andre

centrale udfordringer: den mikrobielle ødelæggelse af rør og andet materiel, samt tilstopning af olieledninger

på grund af gashydrater. De bioteknologiske løsninger har desuden store perspektiver for begge

brancher via mere miljøvenlige løsninger inden for de forskellige dele af olieindvindingen.

Parter: RESON A/S

CERE-DTU (IMM/Kemiteknik)

Projektleder: Tommy Bysted

Oliekatastrofer skal opdages hurtigere

Ulykken på Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf er en af de største oliekatastrofer, verden har set.

Mere end 4,9 mio. tønder råolie løb ud i havet, men trods en stor indsats anslås kun ca. 0,8 mio. tønder

olie at være blevet opsamlet. En af årsagerne er, at der er brugt opløsningsmidler, som får olien til at

synke og blande sig med vand, en anden, at det er en stor udfordring at finde olien i et stort, dybt hav.

Eksperternes viden om olielæk på dybt vand er stadig mangelfuld. Pålidelig detektion og kortlægning af

olie i havvand vil have stor betydning for, hvordan olieudslip kan opdages, og hvor effektivt olien opsamles

efter et uheld. Det vil være til gavn for fiskeri, kyststrækninger og miljøet generelt.

Projektet skal resultere i en metode til at afbilde olie i vandsøjlen. Det vil gøre det muligt for olieselskaber

og myndigheder at opdage olieudslip hurtigere, og det vil give muligheder for at oprense mere

effektivt efter et uheld.

Parter: Vestas Wind Power A/S, Lindøe Offshore Renewables Center (LORC)

Det Norske Veritas Danmark A/S, Bladt Industries A/S

FORCE Technology, 1st Mile, LIC Engineering, MT Højgaard A/S

AAU – Institut for Byggeri og Anlæg, Risø DTU

Projektleder: Kim Kern

Kosteffektive dybtvandsfundamenter til store vindmølleparker

Platformens vision er at opbygge et undersøgelses- og udviklingsnetværk, der er konkurrencedygtigt

på det globale marked inden for vindmølleparker placeret langt fra land på op til 70 meters dybde. Et

optimeret design, der skal integrere fundament og mølle i langt højere grad end tidligere, forventes at

give den danske vindindustri et solidt forretningsmæssigt forspring. Platformens parter mener, at den

danske vindindustri er den eneste i verden, der har størrelsen, kompetencerne og erfaringen til at høste

denne fordel. Vindmølleparker er i dag opført i områder, der betegnes som 20:20, dvs. 20 km fra land og

på 20 meters dybde. Om få år bevæger udviklingen sig mod op til 70 km fra land og måske 70 meters

vanddybde, hvor kompetencen til at bygge fundamenter på dybt vand bliver strategisk og kritisk. Med en

forventet total installeret kapacitet i Europa på 150GW i 2030, vil den estimerede markedsværdi for de

næste 20 år beløbe sig til 1500 mia. DKK.

Parter: Vestas Wind Power A/S

AAU – Institut for Energiteknik

Skovgaard Invest

Projektleder: Mikael Skjødt

Vindindustrien satser på el-styringsgennembrud

Projektet er kommet godt fra start. Det første demonstrationsprojekt er etableret ved Høvsøre testcenter.

Det er tilsluttet forsyningsnettet og har tilført projektet betydelig viden om samspillet mellem energilageret

og en vindmølle. Denne viden vil blive brugt i det fortsatte arbejde med optimering og udbygning af

controlleren.

Projektet har ligeledes startet etableringen af demonstrator nr. 2 i Lem Kær. I øjeblikket pågår planlægning

og planarbejde i forbindelse med etablering på grunden. Projektgruppen forventer, at den første del

af demonstratoren leveres i december 2011. Aalborg Universitet forventer samtidig at kunne installere

avanceret laboratorieudstyr til test af batterier (primært Li-ion). Dette er et vigtigt værktøj for at modellere

batterilevetider i forhold til brugsmønster.

19


20 ENERGI-MILJØ

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 9,5 DKKm

Projektet har som mål at optimere eksisterende

løsninger på krøjemekanismer og forbedre

egenskaber med hensyn til støj, udmattelse og

spidsbelastning, slid og service.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Mikrobrændselsceller skal erstatte zink-luft batterier

i høreapparater: apparatet placeres i en

ladestation; efter 30 sekunder er cellen genopfyldt

med metanol, og apparatet køreklart igen.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 25 DKKm

HTF INVESTERING | 12,5 DKKm

Laser-baserede vindmålere, såkaldte vind lidars,

indbygges nu direkte i vindmøllers spindere og

vinger for at kunne forudsige vindstød og

forbedre de store møllers drift og produktion.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

En stor del af den industrialiserede verdens

drikkevand er baseret på renset overfladevand.

En ny teknologi skal forhindre, at parasitinficeret

vand når ud til forbrugerne.

Parter: Svendborg Brakes A/S

DTU Mekanik

Kirkholm Maskiningeniører ApS

Projektleder: Jan Otto Sørensen

Mindre støj og bedre funktion i ny vindmølleteknologi

Samarbejdet mellem projektparterne udvikler sig særdeles positivt og viser sig meget produktivt. En fuldskala

teststand er under konstruktion, som kan simulere krøje, tilt, rul og radiallaster svarende til en 3MW

vindmølle. Strukturelt design er færdiggjort og afventer FEM-analyse. Vi har tillid til designet og er nået

dertil, hvor vi kan påbegynde forarbejdningen af enkeltkomponenter til teststanden. Mindre deltests pågår,

som skal eftervise vigtige designdetaljer, som senere kan blive afgørende i den samlede konstruktion.

De foreløbige resultater er gode og kan danne grundlag for den mere koncentrerede forskningsindsats,

som skal påbegyndes på DTU. Projektet har truffet aftale med en cand.merc.-studerende, som vil

bruge projektet som basis for sin kandidatafhandling. Afhandlingens mål vil være en markedsanalyse og

forretningsplan for det endelige produkt. Den forventes færdiggjort til sommer 2011.

Parter: Widex A/S, Teknologisk Institut

DTU Nanotech

AU – Kemisk Institut, iNANO

Projektleder: Leif Højslet Christensen

MicroPowerDK – hæld metanol på høreapparatet

For mange høreapparatbrugere er en af de store udfordringer batteriskiftet og det, at batterierne ”dør”

på uheldige tidspunkter, f.eks. under et møde eller i teatret. Projektets mål er at udvikle en mikrobrændselscelle

til erstatning af de nuværende (kviksølvholdige) zink-luft batterier. Cellen skal være en integreret

del af høreapparatet og hver morgen genopfyldes med metanol. Opfyldningen sker i en lille håndholdt

ladestation, der samtidig fungerer som opbevaringsetui til høreapparaterne.

Ved at anvende mikro- og nanoteknologi optimeres og nedskaleres hvert delelement af den kendte

brændselscelleteknologi for at leve op til kravene for, hvor meget plads cellen må optage i forhold til

energikapaciteten. I denne tidlige fase af projektet er det lykkedes at udvikle celler, der har en uovertruffen

effektivitet i forhold til lignende systemer. Første brændselscelledrevne høreapparat er demonstreret.

Parter: LM Glasfiber A/S

NKT Photonics A/S

Risø DTU

Projektleder: Torben Mikkelsen

Kloge vindmøller udnytter vinden bedre

Projektets grundidé er, at vindmøller med vind lidars udnytter vinden bedre. Der er aftalt specifikation for

et kombineret blade/spinder-system til vind lidar-integration i spinder og i vingerne. Test vil blive udført

på Tjæreborg Enge testmølle i samarbejde med DONG Energy. Vind lidarernes position til integration i

vindmøllevingerne er besluttet, og de første udkast til simuleringsmodelberegninger er implementeret i

HAWC2-aero med lineært, cirkulært og 2D cirkulært scanningsmønster.

For lidar integreret i spinder er der simuleret lidar-målinger for at estimere krøjefejl og udviklet en

metode, som estimerer og korrigerer for vindspring. De foreløbige resultater viser, at krøjefejlen kan

estimeres med en nøjagtighed på


FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 26 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

Lav vibrationerne i omgivelserne om til energi og

bliv fri for batterier! Dette muliggør monitorering

på svært tilgængelige steder og overførsel

af data ved trådløs transmission.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 15 DKKm

HTF INVESTERING | 8 DKKm

Projektets mål er at udvikle en konkurrencedygtig

miljøvenlig blødgører, der kan erstatte

eksiterende phthalatbaserede produkter.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Projektets mål er en højeffektiv solcelle baseret

på nanostrukturer. Den færdige solcelle vil have

lavere produktionsomkostninger end andre

solceller med tilsvarende effektivitet.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Væsentlige forbedringer af effektivitet og levetid

for metalbaserede brændselsceller viser, at

teknologien kan opnå de nødvendige egenskaber

til en fremtidig kommercialisering.

Parter: Meggitt Sensing Systems A/S

Vestas Wind Systems A/S

DTU Nanotech

Projektleder: Erik V. Thomsen

Høst energi og smid batterierne væk!

Projektets mål er at udvikle og teste små, miljøvenlige enheder, der kan høste energi fra omgivelsernes

vibrationer og dermed eliminere kabler og batterier. I projektet udvikles de såkaldte energihøstere ved at

kombinere siliciumbaseret mikro- og nanoteknologi (DTU) med teknikker til trykning af piezoelektriske

tykfilm (Meggitt). Energihøsterne skal integreres med sensorer og laveffekt-elektronik, således at små

kompakte sensorenheder kan placeres på ellers utilgængelige steder. I dette projekt skal de overvåge

tilstanden af Vestas-vindmøller.

Parterne i projektet har i 2010 udarbejdet kravspecifikationer for den endelige prototype, så der kan

udføres et målrettet stykke forsknings- og udviklingsarbejde. En robust fremstillingsmetode af energihøstere

med stort udbytte er allerede udviklet: det er i dag muligt at høste 23 μW ved en acceleration på

ca. 10 m/s 2 , hvilket er blandt verdens bedste inden for denne type energi-høstere.

Parter: Danisco A/S

AU – Molekylærbiologisk Institut, DTU Kemi

Projektleder: Lars Wiebe

Ny forskning skal skaffe os af med phthalater

Der har i projektet været stort fokus på at angribe funktionaliteten i monooleat, lavet ud fra solsikkeolie.

Efter mange anstrengelser er det lykkedes at gøre dette uden ledsagende nedbrydning af udgangsmaterialet.

Der er i forløbet fremstillet og testet en lang række ioniske væsker og katalysatorer. Det har betydet,

at det har været nødvendigt at ændre strategien, da det ikke er lykkedes at gennemføre en direkte

acetoxylering af monooleat, idet processen skal via en epoxidering.

Processen gennemføres i en ionisk væske med katalysatoren indbygget i den ioniske væske. Begge

dele kan genbruges. Ved simpel hydrogenering og efterfølgende acetylering er det vist, at det opnåede

produkt er identisk med den tidligere fremstillede analog til Soft-N-Safe. Epoxideringen kan gennemføres

enten med uorganisk katalyse eller enzymatisk katalyse. Modellering af de toksikologiske egenskaber af

SNS-analogerne har vist sig at være identisk med det originale SNS-molekyle.

Parter: SunFlake A/S

KU – Nano-Science Center og Niels Bohr Institutet

Projektleder: Martin Aagesen

Solen skal udnyttes effektivt

Udviklingen af den højeffektive solcelle baseret på nanostrukturer giver stadig gode resultater. Projektet

har i 2010 udviklet en ny og forbedret metode til at fremstille nanokrystaller med gode solcelleegenskaber.

Samtidig kan prisen reduceres på den endelige solcelle. Dette resultat er publiceret i et internationalt

anerkendt tidsskrift. Nye materialer og processer til brug for den videre forarbejdning af de fremstillede

nanostrukturer til en færdig solcelle er identificeret og bliver testet.

Projektet har allerede vist mange af de vigtige fabrikationsteknikker, der er nødvendige for at kunne

stabilisere og kontakte strukturerne. De forskellige markeder for solcellen bliver nøje evalueret, og der er

etableret kontakt til potentielle slutbrugere. Samarbejder med henblik på at kommercialisere teknologien

er ved at blive etableret med udvalgte nøglevirksomheder.

Parter: Topsoe Fuel Cell A/S, Risø DTU

Teknologisk Institut

FORCE Technology

Projektleder: Claus Friis Pedersen

ENERGI-MILJØ 21

Højeffektive brændselsceller gør lastbiler og både mere miljøvenlige

Målet for projektet er en ny type højtemperatur brændselsceller, hvor keramik udskiftes med metal og

dermed opnår større robusthed. Dette muliggør anvendelser i bilindustrien, f.eks. som eksterne strømgeneratorer

til lastbiler. Det er lykkedes at tredoble effektiviteten af og levetiden for de metalbaserede

brændselsceller. Dette er et markant gennembrud og betyder, at cellerne på disse to kritiske områder har

de nødvendige egenskaber for en senere kommercialisering.

Et vigtigt bidrag til disse resultater er brugen af tyndfilmteknologi fra TI og FORCE og det samarbejde,

som dette projekt har skabt mellem disse to organisationer og Risø DTUs brændselscelleafdeling. Projektet

har også demonstreret, at de metalbaserede stakke kan anvendes i TOFCs brændselscellestakke,

således at brændselscellesystemer med effektniveauer på 1-4 kW en dag kan leveres. Der er dog fortsat

brug for væsentlige forbedringer mht. effektivitet og levetid inden for stakområdet.


22 ENERGI-MILJØ

FASE 2

VARIGHED I 5 ÅR

BUDGET | 62 DKKm

HTF INVESTERING | 33 DKKm

Brug af nye fiber- og resintyper giver mulighed

for nye former for vingedesign og nye produktionsmetoder

med en højere grad af automatisering,

hvilket kan reducere produktionstiden

markant.

FASE 3

VARIGHED I 3,5 ÅR

BUDGET | 32,5 DKKm

HTF INVESTERING | 17 DKKm

Ethanol-baseret biodiesel kan fremstilles effektivt

i en enzym-katalyseret reaktion mellem

planteolie og bioethanol. Proces og system er

beskrevet i hovedtræk, og opskalering er i gang.

FASE 3

VARIGHED I 3,5 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

En højspænding ”switch mode”-strømforsyning

(SMPS) baseret på piezoelektriske transformere

vil gøre Dielectric Electro Active Polymer (DEAP)teknologi

til et kommercielt produkt.

FASE 3

VARIGHED I 3,5 ÅR

BUDGET | 11 DKKm

HTF INVESTERING | 6 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

HyLIFT-C3 projektet skal udvikle og kommercialisere

forureningsfri og tidseffektive brint-drevne

gaffeltrucks til varehuse og distributionscentre

på verdensplan.

Parter: LM Wind Power A/S, AAU – Institut for Maskinteknik

Risø DTU

Comfil ApS

Projektleder: Bjarne Krab Mortensen

Blade King – banebrydende vingeteknologi

Platformen har udviklet de første kompositmaterialer med alternative forstærkningsfibre, og et intensivt

testprogram er blevet igangsat mht. undersøgelse af materialeegenskaber samt håndtering i forhold til

praktiske produktionsprocesser. Fokus i dette testprogram er validering og udnyttelse af de alternative

fibres materiale- og procesegenskaber.

De første resultater er yderst lovende, og de understøtter dermed platformens grundlæggende

hypoteser for materialernes potentielle fordele set i forhold til ”fuld skala”-produktion af store vindmøllevinger.

I den kommende periode vil der være særligt fokus på udvikling af en sizing, som sikrer optimal

binding mellem fibre og resin, afklaring af laminategenskaber i forhold til mekaniske, termiske og procesmæssige

forhold, samt indledende overvejelser for vingedesign og procesudvikling.

Parter: Novozymes A/S, Emmelev A/S

DTU Kemiteknik, DTU Management

AU – Molekylærbiologisk Institut

Projektleder: Jesper Brask

Bæredygtig biodiesel med enzymteknologi

Det er nu demonstreret, at ethanol-baseret biodiesel (fedtsyrer ethyl estre) kan fremstilles effektivt med

enzymatisk katalyse. Enzymsystemet ligger fast, og det første af to nye enzymprodukter til biodiesel,

Lipozyme TL HC, blev introduceret i 2010. Produktets endelige formulering kan dog ændres, eftersom

platformen stadig optimerer på enzymimmobiliseringen. I biodieselprocessen kendes detaljerne i de

involverede enzymatiske reaktioner, og reaktionsforløbet kan forudsiges i computersimuleringer. Opskalering

af processen fra laboratorie- til pilotskala er i gang.

Pilotanlægget, der er under opførelse på DTU, vil kunne producere ethanol-baseret biodiesel i 20 l.

skala. Processens og produktets bæredygtighed bliver dokumenteret igennem livscyklusanalyser (LCA).

I platformens afsluttende fase vil fokus blive rettet mod dokumentation af kvalitet (biodieselrenhed og

egenskaber) og økonomi (cost in use economics).

Parter: Noliac A/S

DTU Elektro

Danfoss Polypower A/S

Projektleder: Jean Bruland

Strømforsyningen bliver mindre – og mere effektiv

Den nye piezo-baseret strømforsynings unikke egenskaber (kompakt, lav vægt, høj effektivitet, ikkemagnetisk

og gode EMI/EMC egenskaber) gør den til en perfekt komponent i DEAP-teknologien. Projektet

følger planen og er i ”Integration og evaluering af prototype”-fasen. I de forrige faser blev der fremstillet

prototyper og fem komplette integrerede 1. generationsprototyper bliver nu testet og evalueret hos

Danfoss PolyPower.

Prototypen er baseret på énvejs-energiflow uden lager og passer i den originale (lille) DEAP. Den er

udviklet ud fra et relativ simpelt transformerdesign, som vil kunne passe til nogle anvendelser. 2. generationsprototype

vil have tovejs-energiflow (energi-genanvendelse) og højere effektivitet. Den vil ydermere

kræve en mere effektiv piezotransformer samt et nyt koncept for elektronik, der kan opfylde kravet om

tovejs-energiflow. Flere nye design er allerede nu under evaluering.

Parter: H2Logic ApS

DTU Elektro

DTU Mekanik

Projektleder: Rasmus Refshauge

Gaffeltrucks på brint – ren energi

I dag anvendes primært batterier til drift af gaffeltrucks indendørs, hvilket medfører store daglige tab

af arbejdstid, når batterierne flere gange skal skiftes. Med brændselscelle-drevne gaffeltrucks opnås en

forureningsfri fremdrift som på batterier, men med en hurtig optankning af brint svarende til diesel/gasdrevne

gaffeltrucks, som kun må anvendes udendørs. HyLIFT projektkonsortiet er sammensat af Europas

førende virksomheder inden for udvikling og kommercialisering af brint- og brændselscelleteknologi til

gaffeltrucks, der på verdensplan konkurrerer med 2-3 andre projektkonsortier, primært baseret i Nordamerika.

Projektet er godt halvvejs. Det er lykkedes gennem udvikling at hæve effektiviteten samt reducere

systemprisen betydeligt, og en ny højeffektiv DCDC har set dagens lys. Det er forventet, at den første

brint-drevne gaffeltruckprototype kommer ud at køre inden for de næste 6 måneder.


FASE 3

VARIGHED I 3,5 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Høj effekt og lave strukturelle laster reguleres

på moderne vindmøller gennem rotorhastighed

og vingernes angrebsvinkel. Bevægelige

bagkanter på vingerne giver potentiale for bedre

regulering.

FASE 2

VARIGHED I 5 ÅR

BUDGET | 54 DKKm

HTF INVESTERING | 26 DKKm

Porerne i kridt har dimensioner under en mikrometer,

hvilket gør det meget vanskeligt at drive

olien ud af dem. I Nano-chalk leder vi efter

måder at forøge partikelstørrelse for derved

at øge olieproduktionen.

FASE 4

VARIGHED I 2 ÅR

BUDGET | 22 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Projektet har udviklet sensorer baseret på nye

patenterede måleteknikker, som giver ekstrem

robusthed og mulighed for at måle flere parametre

på én gang.

FASE 4

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Fremtidens LED-produkter vil bidrage til et

forbedret miljø. Projektet skal udvikle nye typer

af intelligente lysfiksturer med mere effektiv

energiudnyttelse og bedre optik.

Parter: Vestas Wind Systems A/S

DTU Mekanik

Risø DTU

Projektleder: Jakob Wedel-Heinen

ENERGI-MILJØ

Vindmøller inspireret af naturen

Projektet vil demonstrere, hvordan aktive flapper på bagkanten af vindmøllevinger kan stabilisere rotoren,

så lasterne reduceres. Der er i projektet udviklet en komplet numerisk værktøjskasse for computersimulering

af møller med flaps. Både den lokale luftstrømning omkring flapperne og det mere globale respons

af møllen kan simuleres med de mest moderne principper for disse analyser.

Der er udviklet en ny type af styringsalgoritmer for flap-kontrol baseret på ’model predictive control’.

Denne type er velegnet til at optimere udbyttet af flapperne i form af lastreduktion, samtidig med at

arbejdet med at bevæge flapperne minimeres. Styringsalgoritmerne optimeres med de opstillede simuleringsmodeller.

I projektet afprøves de udviklede metoder på en Vestas V27 mølle på Risø. Testmøllen har

vist sig som en pålidelig testplatform og giver et godt grundlag for at bekræfte de teoretiske modeller.

Parter: Mærsk Olie og Gas A/S

KU – Nano-Science Center

Projektleder: Susan Stipp

Nano-Chalk – mere olie fri af kalken

Det meste olie fra den danske del af Nordsøen kommer fra kridtreservoirer. Porerne er meget små og

permabiliteten, der angiver væskers evne til at bevæge sig gennem porer, er meget lille.

Målet for Nano-Chalk er at øge partiklernes størrelse, hvilket vil forøge porestørrelsen og producere

mere olie. Vi har nu bevist, at calcitpartikler, der dannedes af organismer for mere en 60 millioner år

siden, ikke kan vokse sig større, fordi biogen calcit opfører sig anderledes end uorganisk calcit. Organiske

molekyler efterladt af algerne, der producerede kalken, forhindrer krystalopløsning og vækst. Projektets

parter udforsker måder til at ændre denne opførsel.

Parter: Danfoss IXA A/S

SKOV A/S

DTU Nanotech

Projektleder: Jens Møller Jensen

Optimal styring af klimaet

Projektets mål er at udvikle nye effektive og konkurrencedygtige sensorer til måling og styring af vigtige

klima- og energiparametre (gasser, fugt, temperaturer m.v.) i områder, hvor bedre sensorer vil betyde

væsentlige forbedringer i miljø, energibesparelser og produktivitet. Sensorerne skal fungere helt eller

næsten vedligeholdelsesfrit på steder, hvor eksisterende sensorer kun meget dårligt kan fungere - særligt

i aggressive eller stærkt forurenede industrielle miljøer.

Det er i projektet lykkedes at opnå ekseptionel robusthed og levetid i aggressive og forurenede miljøer

og at realisere en forbedret præcision i målingen af vigtige parametre. Der er samtidig afdækket flere

anvendelsesmuligheder på tværs af forskellige applikationer, og projektresultaterne har resulteret i nye

patenter i tilknytning til måleteknologien. Der er i projektet nu fokus på optimering og realisering af de

første sensorprodukter til markedet.

Parter: Martin Professional A/S

AUU – Institut for Energiteknik og

Institut for Fysik og Nanoteknologi

Projektleder: Niels Jørgen Rasmussen

Koncertlys – miljørigtigt lys over scenerne

Målet med at erstatte en kviksølvlampe med LED’er og samtidig bevare en høj effektivitet er lykkedes.

De første resultater blev både materialiseret og kommercialiseret i 2010. Den LED-baserede lysrobot,

MAC 350 Entour, blev præsenteret i marts, og salget har været markant over det budgetterede. Som en

ekstra fjer i hatten blev MAC 350 Entour nomineret til og vandt DI’s Produktpris 2010.

Produktet er enestående i underholdningsindustrien og har cementeret Martin Professionals markedsledende

position. I kølvandet på dette produkt er der indleveret 7 patentansøgninger, og flere artikler er

gået igennem til nogle af de mest anerkendte tidsskrifter på området. Der arbejdes pt. stadig på nogle

meget spændende idéer, som forventes at være valideret inden projektets afslutning i marts 2011.

23


BIO-MEDICO

3D Alger Beton Biomasse Brint Brændselsceller Chip

Diagnostik Fertilitet Fødevarer

Genetik Grå stær

Implantater Internet Kræft Laser

Lægemidler MicroRNA Mobil Nano Olie

Overflader Piezo Robotter Satellit Scanner Sensorer

Skizofreni Software Solenergi Stamceller

Strømforsyning Trådløs Vaccine Vind

Projektstart – fra idé til projekt >>>>

2011 Rene hænder på hospitaler skal redde liv

2010 Millioner af infektioner på sygehuse forhindres

Næste generation sædanalyse

Biomarker LC – nye muligheder for hurtig sygdomsdiagnose

Lægemiddeludvikling mod kræft – ny viden om kræftceller

Bio-chipteknologi til hurtigere og billigere udvikling af nye lægemidler

Dansk IT i brug ved diagnose af genetisk betingede sygdomme

Smerteforskning giver bedre lægemidler

Det gode projekt – de første resultater >>>>

2010 Millioner af vævsprøver kan revolutionere sygdomsbehandling

2009 Vaccine imod kroniske sygdomme

Bedre tandimplantater og færre smerter

Blod-screening for tarmkræft er på vej

Bedre behandling af skizofreni

2008 Kunstig befrugtning med større succesrate

RNA-spor skal afsløre hudsygdomme

Ultralydsscanner – snart bedre og i 3D

Fokus – resultater og videreførelse >>>>

2008 Anfaldsalarm til epilepsipatienter

LNA til kamp mod kræft og neurologiske sygdomme

Bedre diagnosticering af usynlige kræfttumorer

Lyt til dit hjerte – med et hjerteplaster

2007 Udvikling af elektrode-teknologi til elektrokemoterapi og genterapi i hjernen

Stamceller gendanner ødelagt væv

Lettere vej til nye lægemidler

2005 Neural protese kan stoppe inkontinens


FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 12 DKKm

HTF INVESTERING | 7 DKKm

Et sensorbaseret system skal aflæse enhver hudkontakt

mellem sundhedspersonale og patienter.

Det skal hjælpe personalet med at huske hygiejnen

og sygehuset med at finde smittekilderne.

FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 21 DKKm

HTF INVESTERING | 12 DKKm

Ny antibakteriel behandling af udstyr, som bruges

på sygehuse, forventes at kunne forhindre

millioner af infektioner og afhjælpe problemer

med resistens mod antibiotika.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 9 DKKm

HTF INVESTERING | 4,5 DKKm

En sædanalyse er et vigtigt værktøj til at vurdere

fertiliteten hos mænd og avlsdyr. Eksisterende

metoder er manuelle og arbejdstunge. Projektets

mål er en moderne sædanalyseproces.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 15 DKKm

HTF INVESTERING | 8,5 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Tidlig diagnosticering af en række alvorlige

sygdomme er afgørende for hurtig og succesfuld

behandling og har derfor ofte store personlige

og samfundsøkonomiske fordele.

Parter: Center Lillebælt, Vejle Sygehus

Amfitech ApS, Plum A/S

Projektleder: Jens Kjølseth Møller

Rene hænder på hospitaler skal redde liv

Det er en global udfordring for sundhedsvæsnet at minimere spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer

og derved hospitalserhvervede infektioner. Disse infektioner udgør en milliardudgift for

hospitaler og samfund, idet ca. en ud af ti patienter får en infektion under indlæggelse. Korrekt hygiejneadfærd

er en afgørende faktor for at undgå håndbåren spredning af infektioner. Med udgangspunkt i ny

dansk teknologi, der på enkel vis detekterer hudkontakt mellem mennesker og mellem mennesker og

fysiske objekter, kan en løbende registrering af kontakt mellem sundhedspersonale og patient anskueliggøres

for personalet.

Målet er at støtte en ændret adfærd i brug af f.eks. håndsprit i henhold til hospitalernes hygiejneretningslinjer

og dermed mindske spredning af infektioner med store besparelser til følge. Brugerdreven

innovation vil blive anvendt i udviklingen af produktet (cKIT), som har stort kommercielt potentiale både

nationalt og internationalt.

Parter: BioModics ApS, Chempilots A/S

Novozymes A/S, SDU - Institut for klinisk forskning

KU - FARMA

Projektleder: Peter Thomsen

Millioner af infektioner på sygehuse kan forhindres

Infektioner forårsaget af bakterier på f.eks. katetre og slanger udgør et stort problem i behandlingen af

patienter på hospitaler overalt i verden. Det helt nye ved den antibakterielle behandling i dette projekt

er, at man bruger nanoteknologi til at danne et netværk af rør (Interpenetrating Polymer Networks - IPN)

i silikonen, som afgiver en konstant tilpasset dosis af antibakterielle stoffer over en længere periode.

På denne måde modvirkes etablering af biofilm og bakteriel resistens effektivt. Den type antibakteriel

overfladebehandling, som bruges i dag, er tynd og skrøbelig, og afgiver ikke virkningsfulde doser over

tilstrækkelig lang tid.

IPN-teknologien bygger på en dansk udviklet og globalt patenteret teknologi. Hvis alt går efter planen,

forventes det, at teknologien er klar til brug på hospitaler verden over inden for 5-8 år.

Parter: Rigshospitalet – Afd. for Vækst og Reproduktion, ChemoMetec A/S

Videncenter for Svineproduktion

Projektleder: Kristian Almstrup

Næste generation sædanalyse

Mere end 10 % af alle par oplever i dag fertilitetsproblemer, og antallet af børn født efter kunstig

befrugtning er stærkt stigende. En grundig analyse af mandens sædkvalitet er derfor en vigtig del af de

undersøgelser, et par med fertilitetsproblemer gennemgår. Blandt avlsdyr er en analyse af sædkvaliteten

ligeledes et vigtigt værktøj for at kortlægge fertilitetsproblemer og dermed optimere produktionen. De

metoder, der i dag bruges, er manuelle og uden tilstrækkelig prædiktiv værdi.

Med projektet vil vi modernisere analysen ved at tilføre ny viden og ved delvist at automatisere processen.

Metodeudviklingen vil foregå på sæd fra orner og efterfølgende overføres til sædprøver fra mænd.

Målet er at udvikle en samlet pakke af delanalyser, der tilsammen giver en stor prædiktiv værdi for fertilitetspotentialet

af en sædprøve. Der er et stort internationalt marked for sædanalyser.

Parter: ThermoFisherScientific

SDU – Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Projektleder: Nicolai Bache

BIO-MEDICO

Biomarker LC – nye muligheder for hurtig sygdomsdiagnose

Mange humane sygdomme skyldes forstyrrelser og ændringer i flere forskellige gener, hvilket kan vanskeliggøre

en tidlig diagnosticering af alvorlige sygdomme som cancer, diabetes og neurologiske lidelser og

dermed forsinke en efterfølgende behandling. Den seneste udvikling inden for gen- og proteomteknologi

og bioinformatik har accelereret den kliniske og biomedicinske udvikling af metoder til at screene, diagnosticere

og behandle sygdomme baseret på ”personlig medicin”.

Målet med dette projekt er at udvikle en proteom-baseret platform, der er skræddersyet til hurtig og

effektiv screening af proteiner og peptider fra humane biologiske væsker som fx urin- og blodprøver. Ved

at monitorere flere forskellige, men sygdomsspecifikke proteiner bliver det muligt at identificere, karakterisere

og opdele individer med henblik på at kortlægge sygdoms- og helbredelsesforløb.

25


26 BIO-MEDICO

FASE 1

VARIGHED I 2,5 ÅR

BUDGET | 24 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

Danmark står stærkt inden for epigenetisk

forskning. Det har ført til opdagelse af nye

faktorer, der er ansvarlige for eller medvirkende

til forskellige former for kræft.

FASE 1

VARIGHED I 3,5 ÅR

BUDGET | 23 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

Ny bio-chipteknologi skal reducere forsknings-

og udviklingsomkostningerne for udvikling af

nye og mere sikre og effektive lægemidler.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 20 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Udvikling af en højt specialiseret kombineret

software- og hardwareløsning skal forbedre

diagnosticering af DNA-baserede sygdomme.

FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 14 DKKm

HTF INVESTERING | 8 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Ca. 16% af verdens befolkning lider af kroniske

smerter. Dansk-udviklede smertebiomarkører

skal bidrage til udvikling af optimeret smertebehandling.

Parter: EpiTherapeutics ApS, KU – BRIC

Nuevolution A/S

ExpreS2ion Biotechnologies

Projektleder: Bo Heinemann

Lægemiddeludvikling mod kræft – ny viden om kræftceller

Målet med dette projekt er at identificere lægemiddelkandidater rettet mod epigenetiske faktorer, som

spiller en rolle for bl.a. kræftcellers opståen og spredning. Epigenetiske cancer targets har på det seneste

fået ekstrem opmærksomhed, hvilket forventes at give projektet en særdeles høj værdi og kommerciel

interesse. Projektet har fire parter, som hver især bidrager med netop den specialviden, teknologi og

ekspertise, der er nødvendig for mest effektivt at kunne løse opgaven og bringe projektet til videnskabelig

og kommerciel succes.

Projektet bygger på epigenetisk forskning i verdensklasse foretaget i BRIC, som vil blive omsat til

patenterbare opfindelser og produktkandidater via førende teknologi hos de industrielle partnere. Projektets

kommercielle mål er at skabe værdi via udlicensering af produktet, enten ved projektets afslutning

eller efter yderligere præ-klinisk og klinisk udvikling.

Parter: Sophion Bioscience A/S

DTU Nanotech

Projektleder: Jonatan Kutchinsky

Bio-chipteknologi til hurtigere og billigere udvikling af nye lægemidler

Cystisk fibrose, epilepsi, sclerose, hjerterytmeforstyrrelser og visse kræftformer er blot nogle af de 30%-

50% af kendte sygdomme, der forårsages af ion-kanal dysfunktion. Alligevel allokeres kun ca. 10 % af de

80 mia. DKK, lægemiddelindustrien årligt bruger på at screene aktivstoffer, til screening for effekt på ionkanal

funktion. Ion-kanaler leder de elektriske strømme, hvormed nerveceller kommunikerer og mange

krops- og organfunktioner aktiveres og reguleres. Projektets mål er at udvikle en ny bio-chipteknologi,

der vil gøre det rentabelt at screene millioner af aktivstoffer.

Målet er at reducere prisen med 90 % og samtidig 20-doble testkapaciteten. Teknologien kan forkorte

udviklingstiden for nye lægemidler væsentligt og gøre det muligt at udvikle nye lægemidler til sjældne

sygdomme på markedsvilkår. Teknologien vil desuden kunne erstatte dyreforsøg.

Parter: CLC bio A/S

Århus Universitetshospital – MOMA og Klinisk Genetisk Afdeling

Projektleder: Thomas Knudsen

Dansk IT i brug ved diagnose af genetisk betingede sygdomme

Projektets mål er at muliggøre anvendelsen af de nyeste metoder inden for DNA sekventering til diagnostiske

analyser. Bedre redskaber til at karakterisere og analysere DNA vil gøre det muligt at give patienter

en tidligere, hurtigere og mere præcis diagnose og dermed en forbedret behandling. Samtidig bliver det

muligt på et tidligere stadie at kunne identificere genetisk betingede sygdomsrisici og iværksætte forebyggende

tiltag. En anden positiv konsekvens er introduktionen af mere individuel medicinsk behandling.

I projektet fokuseres på en avanceret teknologiplatform til sekventering af DNA kaldet ”high throughput

sequencing” (HTS), en teknologi der kræver avanceret hardware og tilsvarende software til at

analysere de massive mængder data, der genereres ved HTS. Projektet vil udvikle en højt specialiseret

”turnkey”-løsning, et komplet hardware- og softwareprodukt, som kan udføre billig, hurtig og effektiv

databehandling og diagnostiske analyser.

Parter: CCBR A/S

Nordic Bioscience A/S

AAU – Center for Sanse-Motorisk Interaktion

Projektleder: Lars Arendt-Nielsen

Smerteforskning giver bedre lægemidler

Kroniske smerter er en kombination af mange typer smerter, og der findes på nuværende tidspunkt

meget få effektive smertepræparater. Projektets mål er at udvikle en ny teknologiplatform af humane

smerte bio-markører, der på et tidligt tidspunkt i lægemidlets udviklingsfase (fase I og II) kan hjælpe

den farmaceutiske industri med at bestemme, om et stof har smertehæmmende effekt og i givet fald på

hvilke typer kroniske smerter.

Kroniske smerters komplekse natur gør det nødvendigt at kombinere en række smertebiomarkører i en

lægemiddelafprøvningsplatform, således at det præcist kan afdækkes, hvilken smerte lægemidlet påvirker.

Herved opnås på sigt en bedre individrettet smertebehandling. Via teknologiplatformen gøres udvikling

og afprøvning af nye smertepræparater mere tids-og kosteffektiv for lægemiddelindustrien.


FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 26 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

Brug af next generation sequencing (NGS) til

analyse af millioner af konserverede patientvævsprøver

åbner for helt nye muligheder inden

for forskning i sygdomme og diagnostik.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Forebyggende vacciner har været brugt med succes

i over 100 år. Ny vaccinationsstrategi, kaldet

EpiExpose, fokuserer på at lave terapeutiske

vacciner til folk, der allerede er syge.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 28,5 DKKm

HTF INVESTERING | 14 DKKm

Projektets mål er at skabe forbedrede overflader

på fremtidens implantater. Data fra de første

forsøg er blevet analyseret og kan bane vejen

for de første præ-kliniske studier.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 42 DKKm

HTF INVESTERING | 24 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Tarmskræft kan, hvis kræften opdages tidligt

nok, i de fleste tilfælde helbredes med en operation.

En blodprøve skal kunne afsløre tarmkræft

i et tidligt stadium.

Parter: AROS Applied Technology A/S

CLC bio A/S, AU – MOMA og Patologisk Institut

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Projektleder: Mogens Kruhøffer

BIO-MEDICO

Millioner af vævsprøver kan revolutionere sygdomsbehandling

Over de seneste 100 år har hospitaler tilsammen indsamlet over en milliard diagnostiske vævsprøver fra

patienter, konserveret dem i formalin og indstøbt dem i paraffin (FFPE). Kombineret med de tilknyttede

kliniske data udgør disse prøver et uvurderligt materiale til klinisk forskning. Dette projekt fokuserer på

at udvikle en robust integreret platform til anvendelse af FFPE-væv i stor skala til analyser med next

generation sequencing (NGS). Med NGS kan hele eller dele af cellers DNA og RNA afkodes og korreleres

til forskning i sygdomme, sygdomsforløb, behandlingsrespons m.v.

Projektets fokus har i første fase været at undersøge tilgængeligheden af FFPE-prøver fra vævsarkiverne

og foretage et repræsentativt udvalg af forskellige vævstyper. Der er gennemført en detaljeret

markedsundersøgelse af reagenser og kit til forarbejdning af FFPE-væv, som vil danne grundlag for den

forestående optimering af nukleinsyreekstraktion fra vævsprøverne.

Parter: Statens Serum Institut, KU – LIFE

Herlev Hospital

Hvidovre Hospital

Projektleder: Else Marie Agger

Vaccine imod kroniske sygdomme

Vacciner til forebyggelse af sygdomme, som fx polio og difteri, er en af de mest succesfulde sundhedsindsatser

i nyere tid. Det har imidlertid vist sig overordentlig vanskeligt at lave terapeutiske vacciner, dvs.

vacciner til folk, der allerede er syge. En af årsagerne er, at der skal vaccineres oven på et allerede eksisterende

immunsvar. I projektet benyttes en nyudviklet strategi, kaldet EpiExpose, der stimulerer netop

de dele af immunsystemet, der ikke er blevet aktiveret under den naturlige infektion/sygdom.

Vaccinerne består af små kæder af aminosyrer (peptider) koblet til nanopartikler. De første vacciner

mod hepatitis C, knoglemarvskræft og tuberkulose er designet, og der arbejdes nu med at optimere de

enkelte peptider og koble dem til nanopartiklerne. De optimerede vacciner vil efterfølgende blive testet i

forskellige sygdomsmodeller.

Parter: Elos Medtech Pinol A/S , Teknologisk Institut

AU – iNANO og Institut for Fysik og Astronomi

Innsbruck Medical University

Projektleder: Christian Schärfe Thomsen

Bedre tandimplantater og færre smerter

Det er i projektet lykkedes at opsætte de første metodikker til udførelsen af de tiltænkte procesvariationer

kombineret med in vitro studier. Indledende procesoptimeringer har gjort det muligt at producere en

række implantatoverflader med varierende strontiumindhold og at udføre de første indledende in vitro

celleforsøg.

De indledende resultater fra både Aarhus Universitet og Teknologisk Institut viser lovende resultater,

som er nødvendige for at kunne designe de første in vitro studier. Eksterne forskergrupper, som beskæftiger

sig med forskning, der relaterer sig til de mulige applikationer, som projektet omhandler, er identificeret

og bliver fulgt nøje. Ganske interessant har det vist sig, at andre grupper arbejder med tilsvarende

materialer til funktionalisering af overflader om end på baggrund af andre teknologiplatforme, hvilket

anses som et yderst positivt tegn på optimal timing på projektet.

Parter: Exiqon A/S, Hvidovre Hospital

Århus Universitetshospital – MOMA

KU – LIFE

Projektleder: Søren Jensby Nielsen

Blod-screening for tarmkræft på vej

Tyktarmskræft opdages i halvdelen af tilfældene så sent, at den har spredt sig, og prognosen for overlevelse

er dermed væsentligt reduceret. Screeningsmetoder til tidlig detektion af tarmkræft eksisterer, og

nationale screeningsprogrammer er, eller er ved at blive, implementeret i flere vestlige lande. Eksisterende

metoder mangler dog følsomhed eller medfører ubehag og risiko for komplikationer, hvilket betyder,

at deltagelsen i screeningsprogrammerne er utilfredsstillende. Platformens mål er at udvikle en teknologi

til måling af en ny biomarkør – microRNA – i blod, der vil gøre det muligt at opdage tarmkræft direkte fra

en blodprøve.

Den grundlæggende måleteknologi er udviklet, og et batteri af individuelle målesystemer gør det

muligt at måle de fleste humane microRNA fra relevante kliniske prøver, herunder blod. Teknologien er

implementeret hos platformens parter, og den egentlige biomarkør discovery fra kliniske blodprøver er

påbegyndt.

27


28 BIO-MEDICO

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Det er platformens formål at skabe grundlag

for udvikling af nye generationer af lægemidler

til behandling og forebyggelse af skizofreni og

beslægtet, svær psykisk sygdom.

FASE 2

VARIGHED I 2,5 ÅR

BUDGET | 24 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

Fremtidens kliniske mikroskop kan opbevare og

overvåge udviklingen af adskillige befrugtede

ægceller og cellekulturer og dermed forbedre en

række avancerede hospitalsbehandlinger.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Hver fjerde dansker rammes af hudsygdom, der

kan være kosmetisk skæmmende, socialt og

arbejdsmæssigt invaliderende og nogle gange

livstruende. Tidlig diagnostik er afgørende for

korrekt behandling.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 44 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

I projektet udvikles nye avancerede metoder til

2D og 3D hurtig ultralydsscanning samt teknikker

til ulineær billeddannelse og bestemmelse af

blodets strømning vektorielt.

Parter: H. Lundbeck A/S

deCODE Genetics Inc.

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Projektleder: Thomas Werge

Bedre behandling af skizofreni

Platformens udgangspunkt er opdagelsen af forandringer i den menneskelige arvemasse, der medfører

svær psykisk sygdom. Opdagelsen muliggør udvikling af lægemidler rettet mod lidelsernes årsager, og

det forventes at medføre en drastisk ændring i den medicinske behandling og helt nye muligheder for

forebyggelse.

Platformen har i projektets første år opbygget ekspertise i form af avancerede, cellulære modelsystemer,

der vil kunne påvise neurobiologiske forandringer ved kromosomforandringer af betydning for

psykisk sygdom. Der er yderligere påvist nye kromosomforandringer for svær psykisk sygdom, en viden

der kan anvendes til videreudvikling af de cellulære modelsystemer til brug for screening for at identificere

nye lægemidler. Platformens parter har gennem samarbejdet kunnet etablere nye internationale

kontakter på tværs af parternes respektive netværk og diskuterer nu mulighederne for at ekspandere

det eksisterende projekt.

Parter: Unisense A/S

AU, KU – LIFE, AU – Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og

Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet

Projektleder: Niels Birger Ramsing

Kunstig befrugtning med større succesrate

Konventionelle mikroskoper viser detaljer i opbygningen af befrugtede ægceller, men det er kun et øjebliksbillede

af en dynamisk struktur. Levende celler vokser og deler sig, og en detaljeret dokumentation

af udviklingen kræver en ny generation af kliniske mikroskoper. Projektets mål er at udvikle fremtidens

mikroskop, der samtidig er en avanceret inkubator med forskellige kamerasystemer og indbygget automatisk

billedbehandling til fortolkning af cellernes udviklingsforløb.

Systemet er baseret på en nyudviklet inkubator, EmbryoScope®. I projektet er der indsamlet flere

millioner billeder af befrugtede æg for at finde de udviklingsparametre, der kendetegner æg, som er

levedygtige. De fundne parametre skal testes i klinisk forsøg i 2011, og projektet forventer at kunne

dokumentere en forbedret fertilitetsbehandling. Andre dele af projektet skal modificere det eksisterende

apparat, så det kan bruges til håndtering af andre celletyper, f.eks. stamceller.

Parter: KU – Biologisk Institut, LEO Pharma A/S

Gentofte Hospital, Rigshospitalet

Exiqon A/S

Projektleder: Niels Feentved Ødum

miRskin – RNA-spor skal afsløre hudsygdomme

Det er vanskeligt med de metoder, som findes i dag, at skelne mellem alvorlige og mindre alvorlige hudsygdomme.

Da det er vigtigt, at den rette behandling sættes ind tidligt, er det helt afgørende at få stillet

en tidlig og præcis diagnose. Særligt ved kræftsygdomme kan sen eller forkert behandling have alvorlige

følger. Med en dansk-udviklet teknologi har projektet identificeret ultra-små RNA-molekyler (microRNA) i

biopsier fra patienter med kroniske hudsygdomme. Ved at analysere mønstre af microRNA-molekyler er

det vist, at det er muligt at skelne mellem ond- og godartet hudsygdom.

Det skal nu testes, med hvilken præcision og sikkerhed denne microRNA-classifier kan afsløre kræften.

Efter samme princip er der udviklet en forsøgsdyrmodel, som vil kunne bruges til at teste, om lægemiddelkandidater

har effekt på hudsygdom. Den nye viden har givet idéen til et nyt produkt til forskning

inden for feltet.

Parter: DTU Elektro

B-K Medical ApS

Rigshospitalet

Projektleder: Jørgen Arendt Jensen

Ultralydsscanner – snart bedre og i 3D

Nye avancerede syntetisk apertur-metoder til medicinsk ultralydsscanning giver en væsentlig forbedret

billedkvalitet, men kræver et betydeligt antal beregninger per sekund. Projektet udvikler derfor et komplet

sæt af metoder til ultralydsbilleddannelse, som kan implementeres i en transportabel kommerciel

syntetisk apertur-scanner. Der er ansat 6 ph.d.-studerende og 2 postdocs, og udviklingen af udstyr og

metoder er godt i gang.

Den avancerede forskningsscanner SARUS er ved at blive færdiggjort. Den kan måle 1000 transducerkanaler

samtidig og producere 140 Gbyte data per sekund, og data kan behandles i sand-tid. SARUS

er grundstenen i den videre udvikling og afprøvning af metoderne i prækliniske test i samarbejde med

Rigshospitalet. I samarbejde med North Eastern University, der er specialister i brugen af grafiske vektorprocesser

til hurtig signalbehandling, skal metoderne nu implementeres.


FASE 3

VARIGHED I 2,5 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Epilepsi skaber frygt, da man aldrig ved, hvornår

et anfald kommer. Ny ePlaster-teknologi skal

bruges i en anfaldsalarm, der kan skabe tryghed.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 75 DKKm

HTF INVESTERING | 43 DKKm

Sluk for sygdomsgenerne – LNA-teknologi kan

betyde specifik og effektiv behandling med

færre bivirkninger.

FASE 3

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 24,5 DKKm

HTF INVESTERING | 14 DKKm

Ukendt primærtumor (CUP) rangerer blandt de

10 mest almindelige maligne lidelser. Hos 5% af

kræftpatienter kan primærtumorens oprindelse

ikke identificeres.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 9 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Støj fra hjertets kranspulsårer kan være tegn

på forsnævringer i hjertets blodforsyning. Med

en ny metode kan disse forsnævringer opdages

udefra – helt uden risiko for patienten.

Parter: DELTA, Ictalcare A/S

Glostrup Hospital

AAU – Center for Sanse-Motorisk Interaktion

Projektleder: Jørgen Kejlberg

BIO-MEDICO

Anfaldsalarm til epilepsipatienter

De første ePlastre for monitorering af emg-signaler under epileptiske anfald blev i 2010 færdigudviklet og

afprøvet på patienter. ePlastrene måler på patienter samtidig med ca. 20 andre sensorer og giver samlet

en entydig beskrivelse af det epileptiske anfald. Målingerne er blevet lagret i datafiler og udgør første

del af en database for fysiologiske parametre under epilepsi. Disse data skal bruges til at identificere

karakteristiske signaler, der kan danne basis for de softwarealgoritmer, der skal bruges til automatisk at

detektere, om en person har et epileptisk anfald.

Parterne har i 2010 opbygget dele af det QA-system, der skal sikre den senere kommercielle udnyttelse

af de kliniske data og erfaringer, der er opbygget under udviklingen af ePlaster-prototyperne. I

2011 vil nye ePlastre med detektionsalgoritmer for epileptiske anfald blive afprøvet og danne basis for

den anfaldsalarm, som er målet for projektet.

Parter: Santaris Pharma A/S, H. Lundbeck A/S

RiboTask A/S, KU – BRIC

SDU – NAC, AU – MOMA

Projektleder: Anders Lund

LNA til kamp mod kræft og neurologiske sygdomme

Platformens mål er at anvende ny LNA-teknologi til at forbedre behandlingen af kræft og neurologiske

sygdomme ved at udvikle specifikke lægemiddelkandidater. LNA er en syntetisk efterligning af kroppens

egne RNA-molekyler, som specifikt og effektivt kan binde og slukke for udvalgte gener. Dette kan

anvendes terapeutisk, da gener, som er for aktive, kan føre til sygdomme som kræft og flere neurologiske

lidelser.

Platformen fokuserer specifikt på ikke-kodende RNA-molekyler, hvoraf mange vides at have betydning i

forskellige sygdomme. Flere mulige kandidater er blevet identificeret, og nogle af disse testes i øjeblikket

i prækliniske musemodeller. Foreløbige resultater fra projektet er publiceret i anerkendte internationale

tidsskrifter og præsenteret ved internationale konferencer. Projektet slutter i august 2011 og afrundes

med et internationalt symposium ”ncRNA and human disease”.

Parter: Exiqon A/S

Rigshospitalet – Onkologisk Klinik og Klinisk Biokemisk Afd.

KU – Center for Bioinformatik

Projektleder: Gedske Daugaard

Bedre diagnosticering af usynlige kræfttumorer

Projektets mål er at udvikle en microRNA-baseret test, der kan diagnosticere primær levertumor og

forudsige oprindelsen af levermetastaser. En protokol til klinisk validering af testen er designet, og undersøgelsen

vil blive indledt i 2011. Levermetastaser er til stede i op til 50% af CUP-patienterne, og den

diagnostiske test kan, ud over CUP, støtte diagnosen for en væsentlig del af de 500.000 patienter, der

årligt udvikler levertumorer eller levermetastaser.

Testen er udviklet i samarbejde med patologer - de primære interessenter ved fastlæggelse af tumors

oprindelse. Testen har pt. en nøjagtighed på 78% for tumorer med primær oprindelse i lever eller

levermetastaser (i en blindet validering). Dette kan forbedres ved fjernelse af ’forurening’ fra normalt

levervæv og klassifikation af histologier, der ikke tilhører de inkluderede klasser. Disse forbedringer er

under implementering.

Parter: Acarix A/S

AAU – Institut for Sundhedsvidenskab og Fysiologi

Rigshospitalet – Hjerteafdelingen

Projektleder: Claus B.V. Christensen

Lyt til dit hjerte – med et hjerteplaster

Mere end 20% af befolkningen dør som følge af kranspulsåreforsnævringer i hjertet, mange uden forudgående

advarsler eller symptomer. Forsnævringer i kranspulsårerne er ofte et resultat af vores livsstil, og

tidlig diagnostik er vigtig for at kunne sætte ind med behandling og ændret livsstil, inden sygdommen

bliver hæmmende og invaliderende.

Eksisterende undersøgelsesmetoder til diagnosticering er kostbare, invasive, radioaktive og besværlige.

Den nye metode, som udvikles og afprøves i projektet, vil ændre dette ved at måle på støjen fra de

forsnævrede koronararterier. Det kan gøres på patientens bryst på meget kort tid og helt uden risici. De

gode resultater har ført til dannelsen af et selvstændigt selskab, Acarix A/S, som skal videreudvikle konceptet

til markedsføring. I 2010 har Acarix indledt kliniske studier med et prototypeudstyr samt indledt

eftersøgning af venturekapital.

29


30 BIO-MEDICO

FASE 3

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 22 DKKm

HTF INVESTERING | 11 DKKm

Efter endt produktudvikling og afprøvning af det

nye apparat-koncept er fokus lagt på forberedelser

og gennemførelse af kliniske forsøg.

FASE 3

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 20 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Projektets mål er at bruge af patienters egne

celler indsat i et biologisk nedbrydeligt scaffold

til at regenerere skadet væv – til bruskskader og

svækket bækkenbundsmuskulatur.

FASE 3

VARIGHED I 5 ÅR

BUDGET | 52 DKKm

HTF INVESTERING | 25 DKKm

Molekylær billeddannelse med PET gør det muligt

at forudsige, om nye kræftlægemidler kommer

til at virke. Det kan gøre afprøvning af nye lægemidler

bedre, hurtigere og billigere.

FASE 3

VARIGHED I 5 ÅR

BUDGET | 60 DKKm

HTF INVESTERING | 30 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Omkring 400.000 danskere lider af ufrivillig

vandladning. Et medicinsk implantat baseret

på elektrisk nervestimulation kan hjælpe med

at genvinde kontrollen over blæren.

Parter: Sonion A/S

Herlev Hospital – Onkologisk afdeling

Glostrup Hospital, Glostrup Research Institute

Projektleder: Lasse G. Staal

Udvikling af elektrode-teknologi til elektrokemoterapi og genterapi i hjernen

Elektroporation – skabelsen af porer i cellemembraner ved hjælp af elektrisk spænding – hjælper molekyler,

som ellers ikke kan trænge over cellemembraner, ind i cellens indre. Metoden kan øge virkningen af

kemoterapi (elektrokemoterapi). Projektets mål er at udvikle og afprøve en elektrode til brug i hjernevæv

til behandling af kræft og andre sygdomme i hjernen.

I 2010 er der fulgt op på lovende resultater fra 2008-09: det er vist, at elektrokemoterapi kan fjerne

kræft i hjernen på rotter, hvilket har vakt opsigt ved international konference; der er udviklet apparatur til

behandling af hjernekræft, og produktion er etableret; det første patent er udstedt, og flere er indsendt;

ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg er indsendt. De vigtigste succeskriterier for 2011 er at opnå

myndighedernes tilladelse til kliniske forsøg og dernæst at påbegynde verdens første behandling af

hjernemetastaser med elektrokemoterapi.

Parter: Coloplast A/S

KU – FARMA

Herlev Hospital, Århus Universitetshospital

Projektleder: Hanne Everland

Stamceller gendanner ødelagt væv

Fællesnævner for bækkenbundsprolaps, inkontinens og bruskskader er, at lidelserne ikke heler af sig selv.

Den gængse behandling for prolaps og inkontinens er implantation af et væv af plast og for bruskskader

en udglatning af defekten. Projektet har udviklet et produkt til regeneration af brusk i akutte bruskskader

og implanteret det i 22 patienter med gode resultater. Fokus er nu på at udvikle en injicerbar version

af scaffoldet og teste det i en dyremodel. Til behandling af inkontinens arbejdes der på en radikalt ny

metode, der kan minimere omkostningerne til opformeringen af celler.

Metoden er testet i en dyremodel og bliver pt. vurderet i et klinisk pilotstudie med 20 patienter. Der er

udviklet et biologisk nedbrydeligt scaffold, der kombineret med patientents egne celler skal regenerere

bindevæv til behandling af prolaps. Disse scaffolds er ved at blive testet i en rottemodel for høj bioforligelighed,

positive vævsreaktioner og dannelse af nyt væv.

Parter: Topo Target A/S

KU – Medicinsk Fysiologisk Institut

Rigshospitalet

Projektleder: Andreas Kjær

Lettere vej til nye lægemidler

Platformens grundidé er vha. ikke-invasiv billeddannelse at bestemme effekten af nye lægemidler i såvel

prækliniske som kliniske afprøvningsfaser. Platformen har vist sin bæredygtighed til afprøvning af nye

kræftlægemidler i relevante dyremodeller. Det kan således allerede efter få timer vurderes, om et lægemiddel

virker på en given tumortype.

I næste periode udføres de første forsøg i patienter, der modtager nye former for kræftbehandling.

Endvidere vil der være fokus på kommercialisering af platformen, som skal tilbydes som en service til

lægemiddelindustrien. Platformen har samtidig demonstreret nødvendigheden af anvendelse af flere

PET-tracere for at få en præcis forudsigelse af kræftlægemidlernes virkning. Den fortsatte udvikling af

platformen omfatter derfor også en fortsat udvikling af nye, specifikke PET-tracere.

Parter: Neurodan A/S

AAU – Center for Sanse-Motorisk Interaktion

Projektleder: Monika Rakos

Neural protese kan stoppe inkontinens

I Europa vurderes 16,6% af personer over 40 år at have vandladningsproblemer. Lidelsen har store

samfundsøkonomiske og menneskelige omkostninger i form af bl.a. forringet livskvalitet. Projektets mål

er at udvikle et medicinsk implantat til behandling af urininkontinens baseret på elektrisk stimulation

af nervebaner i bækkenbunden. Den akutte effekt af behandlingen er afprøvet i kliniske studier med

lovende resultater: det er lykkedes at undertrykke de uønskede blæresammentrækninger, som ville have

resulteret i urininkontinens.

Med udgangspunkt i disse studier er parterne nu ved at udvikle et system til langtidsimplantation.

Teknologien er ved at blive afprøvet i dyreforsøg og forventes herefter at kunne overføres til mennesker.

Foreløbige kliniske studier peger på tilsvarende god virkning på afføringsinkontinens. Projektets arbejde

har resulteret i flere patentansøgninger og videnskabelige publikationer.


IT-TELE

3D Alger Beton Biomasse Brint Brændselsceller

Chip Diagnostik Drikkevand Dyrevelfærd Enzymer

Energistyring Fertilitet Fødevarer Genetik

Grå stær Implantater Internet Kræft Laser Lægemidler

MicroRNA Mobil Nano Olie Overflader

Piezo Robotter Satellit Scanner Sensorer

Skizofreni Software Solenergi Stamceller

Strømforsyning Trådløs Vaccine Vind

Projektstart – fra idé til projekt >>>>

2010 Stabil energiforsyning til satellitter

Effektiv software til styring af pension

SAFE – mindre, billigere og mere energieffektive mobilantenner

Green Magnets – energislugere skal gøres grønne

Modular Playware Technology

Avanceret antenneteknologi til satellitkommunikation

Global overvågning af luftfarten med små satellitter

Det gode projekt – de første resultater >>>>

2010 itGrows – modulopbygget IT-platform til havebrugsproduktion

2009 Avanceret radioteknologi til mobil og satellit

Energi- og driftsbesparelser med optisk teknologi

3D-ørescanner til det personlige høreapparat

4G mobilkommunikation og testplatform

Ny dansk kamerateknologi i 3 Mpixel mobiltelefoner

Nye mobile tjenester – medierne smelter sammen

Fokus – resultater og videreførelse >>>>

2008 Nye løsninger skal øge Internetkapaciteten 10 gange

Optical Transducer Systems – lys måler lyd og vibration

2007 Galileo-platform – forbedret positionering inden- og udendørs

Høreapparater med trådløs teknologi

2006 DaNES – teknologi med indbygget intelligens

Mikrofoner til fremtidens mobiltelefoner


32 IT-TELE

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 13,5 DKKm

HTF INVESTERING | 7,5 DKKm

Ny teknologi skal give bedre strømforsyning fra

solpaneler. Teknologien kan anvendes i forbindelse

med integration og test af satellitter og til

test af jordbaserede solenergianlæg.

FASE 1

VARIGHED I 3,5 ÅR

BUDGET | 23 DKKm

HTF INVESTERING | 11 DKKm

Der stilles stadig skrappere krav til pensionsselskaberne.

De kan indfris ved at bruge stærkere

teknologiske værktøjer, der udnytter risikoforståelse

og computerregnekraft til det yderste.

FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 48 DKKm

HTF INVESTERING | 25 DKKm

Smart Antenna Front End - tunebare antenner

til fremtidens mobile multi-antenne enheder; en

løsning der vil revolutionere sender-modtager

forhold for fremtidige duplex-modtagere.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 9 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Partikelacceleratorer baseret på Green Magnets-

teknologi åbner op for nye muligheder til at

spore markørstoffer i både mennesker og

arkæologiske prøver, samtidig med at man

sparer energi.

Parter: Rovsing A/S

DTU Elektro

Projektleder: Søren Rasmussen

Stabil energiforsyning til satellitter

Før en satellit kan sendes ud i rummet skal den samles og testes på jorden. En vigtig del af denne test er

satellittens strømforsyning. Satellitten forsynes i rummet med energi fra solpaneler. Ved en test skal de

komplekse forhold i rummet simuleres, således at solpanelernes funktionalitet kan genskabes og testes.

Dette sker ved hjælp af solpanelsimulatorer.

Over de kommende ti år forventes der på verdensplan at blive bygget over 1.200 nye satellitter,

der alle ved funktionstest skal anvende flere solpanelsimulatorer. Udviklingen af en teknisk førende og

økonomisk set konkurrencedygtig solpanelsimulator vil forstærke Rovsing A/S’ nye strategi, der fokuserer

på leverance af standardprodukter til det globale rumfartsmarked. Parterne vil i projektet overføre deres

viden fra satellitsimulering til test af de jordbaserede solenergianlæg.

Parter: Edlund A/S , KU – Institut for Matematiske Fag

IT-Universitetet i København

Projektleder: Mikkel Bollinger

Effektiv software til styring af pension

Et pensionsselskab gætter på, hvor længe vi lever, om vi bliver syge, og hvornår vi skifter job, for at

lave beregninger, der indgår i kommunikationen med både kunderne, finansmarkedet og finanstilsynet.

Projektet kombinerer de mest avancerede matematiske modeller og formler med den mest avancerede

computerteknologi for at lave en bedre og mere effektiv beregningsplatform. Et væsentligt skridt er at

basere platformen på differentialligninger i stedet for såkaldte lukkede formler, som det er standard i

dag. Beregningsplatformen skal håndtere de nuværende pensionsprodukter, men det er også inden for

projektets ramme at forske i bedre produktdesign.

Der foregår i disse år en internationalisering og harmonisering af regnskabs- og solvensregler, som

kan udvide projektets perspektiv: et værktøj, der regner rigtigt og hurtigt, kan markedsføres til styring af

pensionsselskaber uden for Danmark.

Parter: Molex Interconnect

AAU – Institut for Elektroniske Systemer,

Infineon Technologies Denmark A/S, WiSpry Inc.

Projektleder: Gert Frølund Pedersen

SAFE – mindre, billigere og mere energieffektive mobilantenner

SAFE-platformens mål er at udvikle næste generations platform for antenne- og RF-løsninger. Udfordringen

består i at designe antenner med indbygget frekvenstilpasning (frekvenstuning). Platformen er

unik, fordi teknologien vil medføre markant reduktion i størrelse, pris samt strømbesparelse. Platformens

parter omfatter Danmarks bedste kompetencer inden for RF-design (Infineon), antenneudvikling (Molex)

samt forskning inden for antenner og antennesystemer (AAU).

Med udgangspunkt i dette samarbejde har verdens førende spiller inden for RF-tunere (WiSpry) oprettet

et R&D center i Aalborg. SAFE-platformen vil føre til en forøgelse af kompetencerne inden for smarte

antenner og RF-løsninger og dermed forbedre konkurrenceevnen for platformens partnere.

Parter: Danfysik A/S, AU – ISA

AAU – Institut for Energiteknik, Sintex A/S

Ingeniørhøjskolen i Århus

Projektleder: Arnd Baurichter

Green Magnets – energislugere skal gøres grønne

I næsten alle partikelacceleratorer, store som små, anvendes der energislugende magneter til at styre

og forme partikelstråler. Anlæggenes størrelse varierer fra små tabletop-systemer til brug inden for

forskning, halvleder- og medicoindustrien, til gigantiske anlæg, som f.eks. LHC-faciliteten på det europæiske

partikelfysikcenter CERN i Genève. Projektets mål er at udvikle, demonstrere og produktmodne

en energibesparende hybridteknologi til magnetsystemer, så elforbruget reduceres med 75% eller mere.

Teknologien baseres på en kombination af permanent magnetiske og elektromagnetiske komponenter

samt udvikling af nye powerconvertere.

De nye systemer skal sætte nye standarder inden for acceleratorbranchen, som globalt omsætter

for omkring 10 mia. DKK/år. Heraf investeres der ca. 1 mia. DKK/år i magnetsystemer alene. Den nye

teknologi forventes desuden at åbne op for nye, kompakte acceleratorløsninger til medico- og halvlederindustrien.


FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 9 DKKm

I fremtiden kan LEGO-klodsen indeholde

højteknologi, som skaber ny leg og læring.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 11 DKKm

HTF INVESTERING | 6 DKKm

Projektet skal udvikle grundstenen i en ny

type kommercielt attraktiv og teknisk avanceret

satellitantenne.

FASE 1

VARIGHED I 2 ÅR

BUDGET | 6,5 DKKm

HTF INVESTERING | 3,5 DKKm

Tidlige resultater i projektet har verificeret,

at en effektiv overvågning af flytrafikken kan

baseres på et netværk af satellitter så små som

mælkekartoner.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 19 DKKm

HTF INVESTERING | 11 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Projektet integrerer biologiske og økonomiske

styringsværktøjer for væksthusproduktion i ét

softwaresystem, der skal sikre produktion af

konkurrence- og bæredygtige gartneriprodukter.

Parter: LEGO System A/S

Advance A/S

DTU – Center for Playware

Projektleder: Henrik Hautop Lund

Modular Playware Technology

Projektets mål er med intelligent hardware og software, som skaber leg, at skabe fremtidens intelligente

LEGO-klodser, som gennem teknologien giver mulighed for at motivere til leg og interaktion. I det

tværfaglige samarbejde baseres de nye produkter på viden om playware, moderne kunstig intelligens og

modulær robotteknologi, som sættes i spil sammen med viden om markedet og forbrugerne af legetøjsprodukter.

Denne viden opbygges bl.a. om leg og playware i forhold til alder, køn og social interaktion,

som operationaliseres til den ingeniørmæssige udvikling af playwareteknologien i platforme, der tillader

en simpel og umiddelbar interaktion for brugerne.

Teknologisk set kan den umiddelbare interaktion opnås ved at lade brugeren styre den modulære

opbygning af teknologien og ved at lade denne automatisk tilpasse sig den enkelte brugers behov.

Parter: Thrane & Thrane

DTU Elektro, TICRA

Projektleder: Henrik J. Koch

Avanceret antenneteknologi til satellitkommunikation

Det globale behov for sikker satellitkommunikation til vands, til lands og i luftrummet er i rivende udvikling,

og Danmark har i mange år været globalt førende inden for dette område. Projektet skal være med

til at sikre, at de nyeste teknologier inden for avanceret satellitkommunikation forbliver i Danmark. Målet

er at bane vejen for nye forretningsmæssige muligheder for andre danske virksomheder, som arbejder

inden for denne sektor.

Projektet skal afdække, udforske og udvikle nøgleteknologier, som vil danne grundlag for et avanceret

antennedesign, og vil i høj grad bidrage med viden, som muliggør fortsat udvikling af nye succesfulde

produkter og samtidig sørge for, at teknologien og ekspertisen forbliver i danske hænder samt skaber

vækst på tværs af danske virksomheder. Samarbejdet vil styrke parternes gældende position inden for

området og forbedre deres konkurrenceevne.

Parter: GomSpace ApS

DSE Airport Solutions A/S

AAU – Center for Software Defined Radio

Projektleder: Lars K. Alminde

Global overvågning af luftfarten med små satellitter

Projektet er godt undervejs med fokus på analyse og skitsering af løsninger på de store teknologiske

udfordringer. I denne proces drages der stor nytte af de tværfaglige kompetencer, som findes i projektgruppen.

Et besøg på Billund lufthavn har givet mulighed for dels at diskutere projektets potentiale med

vigtige aktører i anvendelsesfasen, f.eks. flyveledere, dels at få konkret føling med den hardware, som er

placeret på flyene, og som satellitterne skal modtage signalet fra.

På forsknings- og udviklingssiden er der opnået konkrete og positive resultater i forhold til beregning

af vigtige parametre for satellittens radiomodtager, og et samlet konceptdesign af dette instrument er

nået. Patentering af delresultater er påbegyndt. Endelig er der identificeret en konkret mulighed for

opsendelse af satellitten med radiosystemet til overvågning af flytrafikken i slutningen af 2011.

Parter: Senmatic A/S, AU – Det Jordvidenskabelige Fakultet

Eglu, Gartnerirådgivningen, Gartneriet Hjortebjerg,

Copenhagen Business School, Agrotech

Projektleder: Signe Værbak

IT-TELE

itGrows – modulopbygget IT-platform til optimering af havebrugsproduktion

Projektets mål er at skabe et innovativt klimastyrings- og managementsystem til gartnerierhvervet. Systemet

baseres på modeller fra den nyeste planteforskning, væksthusets fysiske parametre og økonomiske

vurderinger i forhold til omsætning og ressourceforbrug. Det skal kunne yde beslutningsstøtte til gartneren,

der dermed kan optimere plantekvalitet og minimere ressourceforbrug. Systemet vil være modelopbygget,

så det kan sammensættes efter den enkelte gartners behov.

Projektet har i starten fokuseret på selve etableringen, projektplanen er justeret, og projektets to

ph.d.-studerende er rekrutteret. Der er nu stærkt fokus på udviklingen af de første softwaremoduler til

systemet, og de første prototyper forventes præsenteret ultimo januar 2011. Der er igangsat flere analyser

til afdækning af brugerbehov, markedspotentiale og konkurrentsituation, både på det danske marked

og på flere eksportmarkeder.

33


34

IT-TELE

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 27 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Markedet for mobile højhastighed internetservices

er i kraftig vækst, men de underliggende

systemer har ikke kapacitet til at støtte efterspørgslen.

FASE 2

VARIGHED I 2 ÅR

BUDGET | 10 DKKm

HTF INVESTERING | 6,5 DKKm

Dataforbindelser i computersystemer begrænser

i dag maskinernes evne til at processere

information. Nye optiske teknikker kan ændre

dette, hvis de er billige, lette at bruge og har

lavt effektforbrug.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 17 DKKm

HTF INVESTERING | 9,5 DKKm

Alle ører er forskellige, og høreapparater skal

derfor tilpasses den enkelte. Ny håndholdt 3Dørescanner

vil gøre ubehagelige silikoneaftryk

overflødige og give bedre høreapparater.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 90 DKKm

HTF INVESTERING | 45 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Målet med 4GMCT platformen er at udvikle en

4G mobil kommunikationsplatform med fokus på

høj ydelse, let testbarhed, et lavt strømforbrug

og lave produktionsomkostninger.

Parter: DTU Fotonik

Thrane&Thrane

Radiocomp ApS

Projektleder: Anne Voss Winther

Avanceret radioteknologi til mobil og satellit

Projektets mål er på tværs af frekvensbånd og accessteknologier at kunne tilbyde høj kapacitet og høj

effektivitet. Til brug for forståelse af synergi og udfordringer i udviklingen af en fælles fleksibel platform

til brug i radiokommunikationssystemer opbygges en computermodel, hvor modulopbygningen baseres

på intensiv analyse af forskelle og ligheder i kendte standarder.

Denne model inkluderer ligeledes den kablede infrastruktur, der på en energi- og båndbreddeeffektiv

måde binder radioelementerne sammen. De overordnede systemdesigns er gennemført, og der er etableret

kravsspecifikationer til henholdsvis systemer og de individuelle platforme, der indgår heri. De første

prototyper for den mekaniske løsning er klar til test i slutningen af 2010, og modellering og de første

skitser til implementering af den fulde modtager er i gang.

Parter: DTU Fotonik

Iptronics A/S

Projektleder: Christophe Peucheret

Energi- og driftsbesparelser med optisk teknologi

I vores dagligdag vil optiske forbindelser snart forbinde computere, HDTV og andet High Tech-udstyr, der

producerer eller forbruger stadig stigende mængder af data. Selv om optiske forbindelser i mange år

er blevet brugt til at overføre store mængder af data over tusindvis af kilometer, er udfordringerne for

korte optiske forbindelser anderledes. De skal være billige, have lavt effektforbrug, være plug-and-play og

kunne laves i millionvis.

Projektets mål er at lave korte forbindelser med en hastighed på 25Gbit/s, der automatisk justerer

sig selv, når omgivelserne, f.eks. temperaturen, ændrer sig. Der er lavet modeller af laseren og af selve

forbindelsen for at vise, hvordan det er muligt at monitorere signalkvaliteten, sende denne information

tilbage til senderen, som derefter selv justerer signalet. Arbejdet med at implementere systemerne er

begyndt.

Parter: 3Shape A/S

DTU Informatik

Bispebjerg Hospital

Projektleder: Mike van der Poel

3D-ørescanner til det personlige høreapparat

Projektets mål er at løfte et nyt koncept for en optisk 3D-scanner fra laboratoriet til praktisk brug. En

særlig udfordring for en ørescanner er dels at skulle scanne inde i den kun millimeter store øregang,

dels at de scannede flader indeholder ”støj” i form af hår og ørevoks. Disse to problemstillinger har

været i fokus i den første fase af projektet. Parterne har scannet behårede overflader og har opnået

gode resultater med at udvikle algoritmer til at fjerne hårene fra 3D-”billederne”. Desuden har studier af

ørets anatomi og tilpasningen af høreapparater dannet baggrund for design og fremstilling af den første

optiske probe til at scanne siderne af øregangen.

De udviklede algoritmer skal forbedres, så de i realtid kan håndtere de meget store mængder data,

scanneren leverer. Den håndholdte scanner og den optiske miniaturetip vil blive forfinet ud fra erfaringerne

fra den første version.

Parter: Infineon Technologies Denmark A/S

Agilent Technologies Denmark A/S

AAU – Institut for Elektroniske Systemer

Projektleder: Mikael Bergholz Knudsen

4G mobilkommunikation og testplatform

Ved at forske inden for test- og produktionsoptimerede designmetoder samt nye teknologier til at forbedre

ydelse og reducere effektforbruget, forventes det, at parterne kan tage et kvantespring i forbedret

konkurrenceevne for udvikling af fremtidige mobiltelefon chip-set og kommunikationstestudstyr i Danmark.

4GMCT platformen har fokus på kommercialisering af den kommende 4G standard, UTRAN Long

Term Evolution (LTE) med følgende parter:

- Infineon Technologies er en ledende chip-leverandør for mobile kommunikationsprodukter.

- Agilent Technologies er verdens førende firma inden for testudstyr til mobilkommunikation.

- Aalborg Universitet er internationalt anerkendt inden for forskning i trådløs kommunikation.


FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 25 DKKm

HTF INVESTERING | 14 DKKm

Mobiltelefoner har stadig sværere ved at leve op

til forbrugernes krav til de indbyggede kameraer.

Målet er højere billedkvalitet og mere funktionalitet,

uden at størrelse og pris forøges.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 42,5 DKKm

HTF INVESTERING | 22 DKKm

CAMMP er et strategisk samarbejde om de

muligheder, som sammensmeltning af internet,

broadcast, digitalt tv, radio og mobilkommunikation

giver.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 26 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Projektets konsortium vil udvikle og demonstrere

teknologi, som kan løse teknologiske

udfordringer ved at implementere 100 Gb/s

forbindelser for næste generations Internet.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 23 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Lyd og vibration måles traditionelt med elektriske

sensorsystemer. Optik har mange steder

erstattet elektronik og kan nu tilføre nye muligheder

inden for lyd- og vibrationsmålinger.

Parter: Kaleido Technology ApS

Nokia Danmark A/S, CemeCon Scandinavia A/S

Risø DTU

Projektleder: Per Ibsen

Ny dansk kamerateknologi i 3 Mpixel mobiltelefoner

Projektets mål er at udvikle en teknologi til volumenproduktion af kameramoduler til mobiltelefoner. En

af forhindringerne for at opfylde kundernes krav om højere kvalitet er, at fabrikation af optiske systemer

i dag benytter sig af metoder, der svarer til fremstillingsprocesser for elektroniske produkter i 1950’erne,

f.eks. manuel montering af enkeltkomponenter, hvilket er ineffektivt og omkostningstungt. Udviklingen

af den integrerede elektroniske chip førte til udbredelsen af den sofistikerede elektronik, som er en vigtig

del af enhver husholdning i dag.

Det er projektets mål at “kopiere” denne industrielle succes med udviklingen af den ”Integrerede

Optiske Chip”, således at vi kan fremstille optiske komponenter til konsumermarkedet. Projektet har fået

god respons fra markedet, og de første positive resultater forventes patenteret i 2011.

Parter: DR, Nokia A/S, Motorola A/S, Molex Inc.

UNWIRE ApS, Danmarks Tekniske Informations Center

AAU København – CMI, AAU – Institut for Elektroniske Systemer

Projektleder: Archibald Vinther-Knudsen

Nye mobile tjenester – medierne smelter sammen

Projektet fokuserer på viden, teknologi, relationer og samspilsområder. Dermed er nye forsknings- og

industrikompetencer i relation til mediekonvergensen i centrum. CAMMP vil undersøge nye typer mobile

enheder og udvikle brugergrænseflader og applikationer ud fra konkrete brugerbehov og industriens

muligheder for at realisere dem. Ved at inddrage brugerskabt audiovisuelt indhold og mobil interaktion

arbejdes der på at opstille nye former for personaliserede mobile koncepter. Visionen er at udvikle de

teknologiske, brugermæssige og forretningsmæssige potentialer i en ensartet serviceinfrastruktur.

Platformens centrale succeskriterier er at udpege de teknologiske og økonomiske drivkræfter og barrierer

for en fælles infrastruktur samt identificere strategier til at udnytte og overvinde disse. Målet er nye

værdikomplekser for distribution af næste generations digitale medier.

Parter: TPACK A/S

Xena Networks ApS

DTU Fotonik

Projektleder: Sarah Ruepp

Nye løsninger skal øge Internetkapaciteten 10 gange

Dagens Internet anvendes i stigende grad af krævende tjenester. Den nuværende udvikling mod 10 Gigabit

Ethernet følges derfor op af 100 Gigabit Ethernet, som lovende imødekommer de øgede båndbreddekrav.

Projektets mål er at udvikle udstyr for at virkeliggøre 100 Gigabit Ethernet forbindelser, herunder

udstyr, der måler bit-fejl på rammerne, og udstyr, som muliggør avanceret pakkebehandling. Der lægges

vægt på, at udstyret benytter standardiserede interfaces, således at det kan fungere med tredjeparts

switchkerner. Herudover foreslås og evalueres arkitekturer og skeduleringsalgoritmer for højt ydende

switchkerner.

De opnåede resultater er allerede publiceret i en række videnskabelige publikationer, og af disse er én

blevet tildelt en ”Distinguished Paper Award”. Som følge af projektet udføres en lang række studenterprojekter.

Parter: Ibsen Photonics A/S, DPA Microphones A/S

Brüel&Kjær SVM A/S, DTU Nanotech

DTU Fotonik

Projektleder: Bjarke Rose

IT-TELE

Optical Transducer Systems – lys måler lyd og vibration

Der har været stor fremdrift i projektet i den seneste periode, og de første delprodukter har forladt

prototypestadiet og er blevet frigivet til salg. Der har været gode tilbagemeldinger fra markedet, ikke blot

for de planlagte applikationer, men også til helt nye anvendelser. Det første komplette sensingsystem til

måling af vibration er ved at være færdigt, og der er aftalt flere demonstrationsforsøg i både Danmark og

udlandet.

Der arbejdes fortsat hårdt på at forbedre følsomheden til mikrofonanvendelser, og universitetspartnerne

har formået at ”bøje” naturlovene og vha. nye fiberoptiske materialer og MEMS-teknologi udviklet

de første ultrafølsomme prototyper. Virksomhedernes sensorplatforme er blevet forberedt, så de første

prototyper hurtigt kan realiseres og testes hos potentielle kunder. Der arbejdes på flere patentansøgninger,

og flere resultater er publiceret i anerkendte tidsskrifter.

35


36

IT-TELE

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 48 DKKm

HTF INVESTERING | 25 DKKm

Galileo-platformen er en softwareplatform, som

understøtter hurtig og nem udvikling af indenog

udendørs positioneringsapplikationer.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 22 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Trådløs kommunikation mellem høreapparater

og andet elektronisk udstyr fordrer udvikling af

miniaturiserede og effektive antenner til direkte

indbygning i apparaterne

FASE 3

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 69 DKKm

HTF INVESTERING | 17 DKKm

2010 har markeret konsolideringsfasen for

DaNES platformen. Et af resultaterne (eDNA) er

blevet patenteret og positivt modtaget af NASA

under en del opmærksomhed fra medierne.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 10 DKKm

HTF INVESTERING | 5 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Med et forventet salg på 1 milliard komponenter

i 2015, mod 300 millioner i 2009, er udviklingen

af fremtidens mikrofoner særdeles lukrativ.

Parter: Systematic Software Engineering A/S, Videncentret for Landbrug

Terma A/S, Alexandra Instituttet A/S, AU – Datalogisk Institut og

Handelshøjskolen, Dansk GPS Center, AAU – Institut for

Kommunikationsteknologi

Projektleder: Andy Drysdale

Galileo-platform – forbedret positionering inden- og udendørs

Udviklingen inden for elektroniske kort, udendørs positionering og navigation med GPS er eksempler

på applikationer, som driver ”positionering” frem mod at blive en ny ”general purpose technology”. Nye

produkter og serviceydelser dukker op, og markedsindikatorer peger på et massivt kommercielt potentiale.

Platformens kerne er en toolbox med metoder, midler og tilknyttet teknologisk knowhow rettet

mod dette marked. Toolboxens værktøjer støtter udvikling af positioneringsapplikationer generelt og er

velegnet til at fusionere positioneringsmetoder i blandede inden- og udendørs miljøer.

Eksperimenter, som udnytter platformens forskningsresultater på kommercielle modtagere og accelerometre

m.v. inde i bygninger, har resulteret i prototyper, som de deltagende virksomheder nu vurderer i

produktspecifikke cases. Der er stort fokus på kommercialisering af resultaterne, og mindst to virksomheder

overvejer at bruge moduler fra platformen inden for andre produktområder.

Parter: Widex A/S

Teknologisk Institut

DTU Elektro, Nanotech, Mekanik

Projektleder: Leif Højslet Christensen

Høreapparater med trådløs teknologi

I projektet designes og optimeres systemer til trådløs kommunikation, dels imellem to høreapparater, og

dels imellem høreapparaterne og eksterne enheder som medieafspillere, telefoner og computere. Selv

om trådløs kommunikation er en etableret teknologi, er der specielle udfordringer i forbindelse med

netop høreapparater: Antennerne i trådløse systemer designes normalt til at være omgivet af luft og til

at overføre signalet gennem luft. En antenne i et høreapparat er imidlertid omgivet af selve øret og hovedet,

som også blokerer den frie vej til det andet apparat. Desuden skal antennerne være meget små,

hvilket normalt vil reducere deres effektivitet.

Kommunikation med ineffektive antenner vil ikke være foreneligt med kravet om lavt strømforbrug i

høreapparater, så der er gjort en særlig indsats for at designe så effektive antenner som muligt på den

givne plads.

Parter: Novo Nordisk A/S, SKOV A/S

Terma A/S, PAJ Systemteknik, ICE Power A/S,

Prevas A/S, SDU – Mads Clausen Intituttet, DTU Informatik,

AAU – CISS

Projektleder: Kim Guldstrand Larsen

DaNES – teknologi med indbygget intelligens

Platformens mål er at udvikle området intelligente indlejrede systemer på tværs af sektorer. Resultaterne

fra de første år er nu bragt i anvendelse i test cases hos virksomhedsparterne. En platform til selvreparation

– eDNA – sikrer, at kritiske beregninger kan udføres i et autonomt system selv om enkelte

hardwarekomponenter ophører med at fungere. Dette kan være relevant for rummissioner, hvor manuel

reparation ikke er mulig.

Der er udviklet en teknik og et værktøj til automatisk, modelbaseret generering af test cases til dele

af et medicinsk apparat. Teknikken supplerer en eksisterende teststrategi og muliggør en tidsbesparelse

for dele af systemafprøvningen. Der er udviklet en metodik til tidlig analyse af HW/SW-platforme i

produktudvikling, der kan reducere udviklingstiden med en faktor 7. Man kan hermed simulere udvalgte

løsningsmodeller uden først at bygge en prototype og dernæst foretage en evaluering.

Parter: EPCOS AG

DTU Nanotech

Projektleder: Dennis Mortensen

Mikrofoner til fremtidens mobiltelefoner

MEMS står for Mikro-elektro-mekaniske systemer og er baseret på den teknologi, som bruges til integrerede

kredsløb til bl.a. computere. Med MEMS-teknologi kan man bygge mikroskopiske mekaniske elementer

direkte på overfladen af en tynd silicium-skive. Udnyttelsen af MEMS til verdens bedste og mindste

industrielt producerede mikrofon til mobiltelefoni er et af EPCOS AG’s kerneområder. Den nuværende

mikrofon består af tre komponenter: en MEMS mikrofonchip, en ASIC chip og en substrat chip.

Målet er at udvikle en produktionsmetode, der reducerer kostprisen og øger integrationsniveauet

ved at mindske det siliciumareal, der bruges. Alle kritiske teknikker udviklet i projektet er succesfuldt

demonstreret, og i samarbejde med en ekstern underleverandør afrundes projektet med fremstillingen

af en integreret demonstrator. Der er foreløbigt indleveret tre patentansøgning baseret på projektets

resultater.


PRODUKTION

3D Alger Beton Biomasse Brint Brændselsceller

Chip Diagnostik Drikkevand Dyrevelfærd Enzymer

Energistyring Fertilitet Fødevarer

Genetik Grå stær Implantater Internet Kræft Laser Lægemidler

MicroRNA Mobil Nano Olie Overflader Piezo

Robotter Satellit Scanner Sensorer Skizofreni

Software Solenergi Stamceller Strømforsyning

Trådløs Vaccine Vind

Projektstart – fra idé til projekt >>>>

2010 Nanofabrik skal skabe ny produktion I Danmark

NanoPlast – ny teknologi kan revolutionere

Det gode projekt – de første resultater >>>>

2009 MUFU – bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetid

ROBOCUT – fremtidens laserskæreteknologi

Se det usynlige med ny infrarød laserteknologi

Den intelligente sprøjtebom

Mindre spild af frugt og grønt – ethylen controller

2008 AnyBody Inside – muskler gør en forskel

Hybridgriberen – robot med blød hånd

2009 Ny aluminiumsoverflade kan reducere smuds og bakterier

Fokus – resultater og videreførelse >>>>

2009 Unik dansk robot med markedspotentiale

2007 Industriværktøjer – ekstrem præcis polering på nanoskala

2008 Gutenbergs trykketeknik – nu i silicium og nanoskala

2006 Handyman – robotteknologi til fremtiden

Resultater – fra projekt til marked >>>>

2005 Tekstiler med særlige egenskaber – NanoNonwovens

2007 Følsom sporing i trykluftssystemer (SPC)


38

PRODUKTION

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 14 DKKm

HTF INVESTERING | 7 DKKm

Ny teknologi til at producere mikrochips med

meget høj præcision etableres for første gang

i Danmark. Dyb ultraviolet litografi fører til nye

produkter for tre virksomheder.

FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 91 DKKm

HTF INVESTERING | 50 DKKm

Selvrensende plastoverflader og farverige

plastoverflader uden brug af farvestoffer – ny

platform skal gøre Danmark førende inden for

anvendelsen af nanoteknologi i plastproduktion.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 14 DKKm

HTF INVESTERING | 7,5 DKKm

En vindmølles gearkasse udskiftes i snit fire

gange i møllens levetid på grund af slitage.

Det koster sammenlangt næsten lige så meget

som en ny mølle.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 23 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Projektet vil udvikle en laserskæringsteknologi

uden brug af assisterende skæregas. Laserstrålen

vil kunne scannes meget hurtigt i komplekse

geometrier, idet ingen mekaniske dele skal følge

bearbejdningspunktet.

Parter: DTU Danchip

Capres A/S, Ignis Photonyx A/S

Ibsen Photonics A/S

Projektleder: Anders Jørgensen

Dyb UV litografi til næste generations mikrochips

Projektet skal udvikle en nano- og mikrofabrikationsplatform baseret på dyb UV litografi og udvide denne

platform til flere forskellige applikationer og produkter. Dyb UV litografi er en kompliceret, men ”state of

the art” teknologi, der bruges i mainstream halvlederfabrikation. Teknologien findes p.t. ikke i Danmark.

Fremskridt inden for miniaturisering og den generelle udvikling af dansk industri inden for mikro- og

nanofabrikation kræver en mere præcis litografi, som kan opskaleres til masseproduktion.

Dyb UV litografi kan opfylde disse krav, men da teknologien er udviklet for mainstream (CMOS) halvlederfabrikation,

kræver anvendelse af dyb UV litografi til diffraktive optiske elementer, fire-punkt prober

(MEMS) og optisk telekommunikationsudstyr en væsentlig forsknings- og udviklingsindsats.

Parter: DTU Nanotech, Mekanik, Fotonik og Matematik, Plastindustrien i Danmark,

LEGO Systems A/S, DBI Plastics A/S, NIL Technology Aps, ToolPartners A/S,

CemeCon Scandinavia A/S, IPU Teknologiudvikling, InMold Biosystems A/S,

FORCE Technology, Dansk Fundamental Metrology A/S, SE design

Projektleder: Rafael Taboryski

NanoPlast

NanoPlast vil udvikle metoder til brug for dansk plastindustri, der gør det muligt at overføre nanometer-strukturerede

overflader til plastprodukter med krumme overflader, der er fremstillet ved hjælp af

sprøjtestøbning. Med nano-strukturering vil plastprodukter kunne fremstilles med f.eks. antirefleksions-

og slip-let overflader eller med overflader med en bestemt farvefremtoning eller taktilitet uden brug af

kemikalier eller farvestoffer.

Platformen samler kompetencer fra forskellige ledende danske virksomheder, der arbejder med sprøjtestøbning,

og de bedste forskere ved DTU inden for nano-strukturering af overflader. Platformens forventede

udbytte for samfundet vil være, at værdien af danske plastprodukter øges, og virksomhedernes

innovative kapacitet styrkes markant. Dermed kan arbejdspladser skabes og bevares i Danmark inden for

en branche, hvor tendensen er, at produktionen flyttes til lavtlønslande.

Parter: Vestas Wind Systems A/S

STRECON A/S, Image Metrology A/S

DTU Mekanik

Projektleder: Anders Kühle

MUFU – bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetid

Der er milliarder at spare ved at sikre, at en vindmølles gearkasse holder hele møllens levetid, eller ved

at reducere slitage i produktionsudstyr. Dette er eksempler på, hvad en ny generation af overflader kan

føre til: særlige supersmørrende overflader, der skabes ved mekanisk bearbejdning kombineret med en

ny robotbaseret poleremetode.

Opgaven i MUFU-projektet er dels at forstå mekanismerne, der giver de forbedrede egenskaber, dels

at udvikle og forfine metoder til industriel fremstilling af komponenter til fx vindmøllegearkasser og produktionsudstyr.

I det første år er der klargjort metoder til laboratorieafprøvning af forskellige overfladegeometrier.

Parallelt har der været fokus på identifikation og udvikling af robuste metoder til geometrisk

karakterisering af overfladerne. Samarbejdet og fremdriften styrkes gennem projektmøder og workshops,

hvor projektets parter arbejder koncentreret side om side.

Parter: Grundfos Teknologicenter, IPU Teknologiudvikling

AAU – Institut for Industri og Produktion, Ib Andresen Industri A/S

Micronix PCB Equipment ApS, Volvo Personvagner AB, KUKA Nordic AB

Projektleder: Rafael Taboryski

ROBOCUT – fremtidens laserskæreteknologi

Projektets vision er en revolutionerende ny laserskæringsteknologi, ROBOCUT. Kernen i ROBOCUT-teknologien

er et skærehoved: et avanceret optisk system med et specialdesignet kunstigt hologram, også

kendt som diffraktivt optisk element (DOE), som omdanner en højkvalitets laserstråle til det ønskede

strålemønster. Idéen er, at laserstrålens mønster udformes, så en del af strålemønsteret kan opsmelte

materialet i snitfugen effektivt og andre dele af strålemønsteret danne et højt damptryk på det smeltede

materiale, så det effektivt presses ud af snitfugen uden brug af assisterende skæregas.

Herved skabes en laserskæreproces, der kan skære med en hidtil uset kombination af høj hastighed

og god kvalitet. ROBOCUT-teknologien giver hurtigere, billigere og mere fleksibel laserskæring end både

state-of-the-art CO 2 -laserskæringsteknologi og den fiberlaserskæringsteknologi, som i øjeblikket er ved

at blive udviklet på globalt plan.


FASE 2

VARIGHED I 3 år

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Projektets mål er at bygge en kraftig bredbåndet

IR-laser fra 2 til 4 µm, der har lys og fleksibilitet

nok til kemiske og medicinske anvendelser.

FASE 2

VARIGHED I 3 år

BUDGET | 23 DKKm

HTF INVESTERING | 13 DKKm

I projektet udvikles næste generation af sprøjtebomme

til landbruget med en målsætning om

at begrænse forbruget af herbicider med mindst

en faktor 10.

FASE 2

VARIGHED I 3 år

BUDGET | 12 DKKm

HTF INVESTERING | 7 DKKm

Selv lave koncentrationer af gasarten ethylen

har en negativ indflydelse på frugt og blomsters

holdbarhed. Projektet udvikler et system, der

kan supplere og forbedre Controlled Atmosphere

i kølecontainere.

FASE 2

VARIGHED I 3,5 år

BUDGET | 16 DKKm

HTF INVESTERING | 9 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Computersimulering er en udbredt metode, der

sparer tid og penge i produktudvikling. AnyBody

Inside giver en unik mulighed for at inkludere

muskel- og ledkræfter i simuleringsfasen.

Parter: NKT Photonics A/S

DTU Fotonik

AU – Kemisk Institut, iNANO

Projektleder: Lasse Leick

Se det usynlige med ny infrarød laserteknologi

Infrarødt (IR) lys er usynligt, og hidtil har det været svært at finde IR-lasere. Nu bruges der imidlertid

mange penge på at modne teknologien, og markedet vokser med 30% årligt. Parterne udvikler en IR

supercontinuumlaser, dvs. en kraftig bredbåndet IR lyskilde. Dette kræver nye materialer og teknologier,

og projektet har bl.a. trukket Danmarks første blødtglas fiber og ved hjælp af en kraftig pulseret laser

dannet lys fra 1 til 4 μm. Parterne skal nu demonstrere, at laseren kan bruges til at ”se det usynlige”,

f.eks. måle forurening i atmosfæren eller forbedre analysen af biologiske prøver.

Projektets mål er at have en prototype ved en kunde ved projektets afslutning. Som en del af arbejdet

udvikles verdens hidtil kraftigste forstærkerfibre til lys ved 2 μm. Dette har i sig selv kommercielt potentiale,

og nogle af disse fibre er blevet solgt til CO 2 -monitorering fra rummet.

Parter: SDU, T&O Stelectric A/S

AgroCom Vision A/S

KU LIFE, AU – Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Projektleder: Niels Jul Jakobsen

Den intelligente sprøjtebom

Projektets primære udfordring er at ramme ukrudt præcist fra den bevægelige platform, som en sprøjtebom

udgør. Det kræver en matematisk model af bommens bevægelser. Sideløbende skal der udvikles

et robust kamera, der uanset vejr og vind kan skelne mellem afgrøde og ukrudt. Disse systemer skal

samordnes med et overordnet beslutningssystem, der ser på hele markens tilstand for at minimere

sprøjtebehovet. Projektets første fase har handlet om udvikling og tilpasning af udstyr, der kan sikre den

nødvendige dataopsamling til den matematiske model, og i sommeren 2010 blev der afholdt en række

felttest på forsøgscentret Flakkebjerg, hvor første version af det nyudviklede kamerasystem blev afprøvet.

Kameraet skal sammen med en ny sprøjtedyse afprøves ved næste års felttest. Der er pt. to patenter

under udarbejdelse om hhv. aktiv dæmpning af sprøjtebommen og detektering af ukrudt fra et digitalt

kamera.

Parter: Kjærulf Pedersen A/S

DTU Fysik

Projektleder: Morten Kjærulf Pedersen

Mindre spild af frugt og grønt – ethylen controller

Projektet er godt i gang med at lave research på relaterede teknologier og fastslå teknikkens stade.

Der er ansøgt om patent på systemet: en sensor til måling, logning og styring af ethylenkoncentrationen

kombineret med en fotokatalyseproces, der fjerner ethylenen. Forsøg udføres for at bestemme og

optimere fotokatalysens procesegenskaber i relation til nedbrydning af ethylen. Samtidig arbejdes der på

at finde en optimal metode/proces til coatning af overfladerne i den fotokatalytiske reaktor, og der laves

forsøg med holdbarhed, kapacitet og egnethed.

Der skal opbygges et testmiljø med henblik på at udvikle og teste prototyper på ethylensensorer

baseret på chemiluminescence eller elektrokatalytisk oxydering af ethylen på en guld Nafion-anode.

Udfordringen er at måle meget små koncentrationer i et barskt miljø.

Parter: AnyBody Technology A/S

AAU – Institut for Industri og Produktion, Institut for Maskinteknik

Projektleder: Per Sondrup

PRODUKTION

AnyBody Inside – muskler gør en forskel

AnyBody Inside er den strategiske platform for udvikling af software til produkter, der skal interagere med

kroppen. Produktet er hovedsagelig rettet mod udvalgte industrisegmenter, som kan udnytte markedsmulighederne

optimalt, herunder bilindustrien som projektet har etableret kontakt med helt fra starten – et

samarbejde, som stadig pågår. I efteråret 2009 besluttede parterne dog at skifte markedsmæssigt fokus for

at muliggøre en hurtigere markedsindtrængning.

Valget faldt på virksomheder, som designer og markedsfører ortopædiske implantater, f.eks. DePuy, Synthes

og Zimmer. I løbet af 2010 er AnyBody’s position her styrket markant, og det er bekræftet, at interessen

for at indgå i afgørende partnerskaber er væsentlig større. Projektet bygger videre på The AnyBody Modeling

System, som udspringer af et internationalt anerkendt forskningsmiljø på Aalborg Universitet. The AnyBody

Modeling System udvikles og markedsføres i regi af AnyBody Technology A/S.

39


40

PRODUKTION

FASE 2

VARIGHED I 3,5 år

BUDGET | 9 DKKm

HTF INVESTERING | 5 DKKm

Projektets vision er at udvikle en hybridgriber –

en helt ny type robothånd, som bliver den første

af sin slags i verden.

FASE 2

VARIGHED I 3 år

BUDGET | 19 DKKm

HTF INVESTERING | 9,5 DKKm

AMAS-konsortiet udvikler en industrielt anvendelig

overfladeteknologi, der aktivt nedbryder

smuds, olie, bakterier og andre organiske kontamineringer.

FASE 3

VARIGHED I 3 år

BUDGET | 24 DKKm

HTF INVESTERING | 12 DKKm

Industrirobotter udstyret med innovative visionsensorer

og griberteknologi opsamler metaldele

placeret uden system i kasser, orienterer dem

præcist og afleverer dem i bearbejdningsmaskiner.

FASE 3

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 13 DKKm

HTF INVESTERING | 8 DKKm

Nano-RAP projektet handler om at udvikle et

robotassisteret maskinsystem til polering af

værktøjer og maskinkomponenter, hvor der stilles

særlige krav til overfladens beskaffenhed.

Parter: Teknologisk Institut, Eltronic A/S

Keysolution A/S, Schunk Intec Danmark A/S

SDU – MMMI

Projektleder: Jens Fynbo

Hybridgriberen – robot med blød hånd

Hybridgriberen vil have helt unikke kvaliteter set i forhold til det nuværende gribermarked: 1) fleksibilitet

som en menneskehånd, som sikkert manipulerer en vifte af emner med variation i vægt, form, overflade,

massecenterplacering og materiale; 2) lav pris, så det vil være rentabelt at investere i en Hybridgriber –

selv ved lavt styktal og ved små serier med store variationer; 3) den vil være kundetilpasset, da produktionsmetoden

gør det muligt at producere en unik griber med specifikke sensorer til det givne produktionssetup;

4) robusthed, da Hybridgriberen fremstilles i et holdbart gummimateriale.

På nuværende tidspunkt er projektet i stand til at fremstille fingre – inden for en tidshorisont på et år

vil det være muligt at producere en hånd med to til fem fingre. Adskillige patenter vil være resultatet af

det forgangne arbejde.

Parter: PAJ Systemteknik A/S, AluCluster, DTU Systembiologi

DTU Mekanik, Teknologisk Institut – Tribologicenter

IPU Produktudvikling

Projektleder: Simon Birkebæk

Ny aluminiumsoverflade kan reducere smuds og bakterier

Efter en opstart med vanskeligheder i rekrutteringen er projektet for alvor kommet op i fart. Markedssituationen

er analyseret, og brugsmønstre og specifikationer for kernesegmenter identificeret. De

forskningstunge partnere har gransket state-of-the-art inden for forskellige områder og derefter udviklet

mikrobiologiske testfaciliteter og forbedret overfladen.

En række forskellige produktionsfaktorer er blevet analyseret for at finde den bedste løsning, og

resultatet er en bredt anvendelig højaktiv overflade, der er klar til at blive brugt og testet. Samtidig med

at 1. generations coating testes i en højfølsom sensor, ledes der også efter andre interessante testmuligheder,

f.eks. håndtag, hospitalssenge m.m.. Sideløbende forskes der på en yderligere karakterisering

og forbedring af overfladen, og forskningen har indtil videre identificeret en metode, der måske kan øge

anvendelsesmulighederne for overfladen drastisk.

Parter: Scape Technologies, DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S

Teknologisk Institut , KUKA Nordic AB

SDU – MMMI, AAU – Institut for Industri og Produktion

Projektleder: Per Wittenhoff

Unik dansk robot med markedspotentiale

Bin-picker-robotter kan være med til at automatisere nedslidende og omkostningstunge manuelle håndteringsprocesser.

I den europæiske fremstillingsindustri er 85 % af disse processer ikke automatiserede.

De avancerede teknologier, som udvikles i projektet, gør Bin-Picker-robotter konkurrencedygtige, lette at

installere og tage i brug. En første markedsevaluering med fokus på cylindriske emner viser et salgspotentiale

på mere end 2.000 installationer i Europa.

I første del af projektet er det vist, at en standard industrirobot udstyret med ny avanceret griber- og

visionteknologi kan håndtere cylindriske emner. Robotten er testet i laboratoriet og i en produktionsvirksomhed.

Samtidig er to 3D visionsensorsystemer med tilhørende emnegenkendelse blevet udviklet og testet

med stor succes i laboratoriet. Næste skridt er at overføre de nye teknologier til fuldskala industriel

afprøvning i produktionsvirksomheden.

Parter: STRECON A/S

SDU – Mads Clausen Instituttet

DTU Mekanik

Projektleder: Erik Lund

Industriværktøjer – ekstrem præcis polering på nanoskala

Tidligt i projektet blev 1. generationspoleremaskinen udviklet, velegnet men også begrænset til polering

af runde rotationssymmetriske emner. Maskinen, RAP-200, blev leveret til Grundfos i december 2008 og

fungerer til kundens fulde tilfredshed. Nu ultimo 2010 er 2. generation af poleremaskinen, model RAP-225,

udviklet til polering af relativt simple emner med 3D-geometri inkl. plane plader. Det har været en udfordrende

opgave, som har krævet betydelig forbedring og nyudvikling af det eksisterende maskinsystem: ny

software og brugerflade, ny og forbedret maskinkonstruktion inklusive poleringsmodulet og ny viden om selve

polereprocessen.

Målet er, at maskinen skal kunne leveres med en fremstillingstid på 3-4 måneder. Der arbejdes i øjeblikket

på 8-10 kundekontakter på RAP-225. I løbet af 2011 forventes maskinmodel RAP-250 at være færdig. Den vil

kunne polere en bred vifte af emner med 3D-geometri.


FASE 3

VARIGHED I 2 ÅR

BUDGET | 9 DKKm

HTF INVESTERING | 5 DKKm

NIL-2-GO projektet arbejder målrettet med at

udvikle en simpel nanoteknologisk produktionsteknologi

til nanostrukturering af sprøde og

ujævne overflader, der bl.a. bruges i produktion

af faststoflasere og lysdioder.

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 27,5 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Handyman-platformen har gennemført 16 delprojekter

til udvikling af teknologier til primært

håndteringsrobotter til avanceret emnehåndtering

i industriel produktion.

FASE 4

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 40 DKKm

HTF INVESTERING | 20 DKKm

Projektet udnytter nanoteknologi og nanopartikler

til at bibringe unikke egenskaber til

nonwovens-materialer. Nye produkter til brug i

byggesektoren og filtre til fjernelse af bakterier

og vira er på markedet.

FASE 4

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 14 DKKm

HTF INVESTERING | 7 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

SPC-projektet nærmer sig afslutningen.

Med større fokus, en overvundet midtvejskrise

og realiseret state of the art-måleresultater

kan parterne nu se den kommercielle succes i

horisonten.

Parter: NIL Technology ApS

DTU Nanotech

Projektleder: Theodor Nielsen

PRODUKTION

Gutenbergs trykketeknik – nu i silicium og nanoskala

NIL-2-GO er baseret på et tæt samarbejde mellem DTU Nanotech og NIL Technology ApS og er det hidtidige

resultat af forskning og udvikling gennem syv år. I projektet gør vi en simpel metode til nanostrukturering

af sprøde og ujævne overflader klar til kommercialisering. Projektet har tilknyttet fire udenlandske

slutbrugere af teknologien, der repræsenterer tre spændende afsætningsmarkeder (automobil, kommunikation

og optik).

Partnerne deltager med deres rådgivning og afprøvning af den udviklede teknologi. Den første prototype

af den udviklede NIL-2-GO maskine blev præsenteret i oktober 2010, og i den afsluttende fase af

projektet vil der blive fokuseret på at gøre teknologien klar til salg.

Parter: Grundfos A/S, BILA A/S, mh Martin Hansen A/S

Scape Technologies A/S, Trivision A/S, Unisensor A/S

Universal Robots ApS, Teknologisk Institut, SDU – MMMI

Projektleder: Niels Jul Jacobsen

Handyman – robotteknologi til fremtiden

Platformen nærmere sig sin afslutning. Hvor 2009 drejede sig om at få resultater fra delprojekterne

omsat til nye projekter og konkret brug i produktionen, var fokus i 2010 på at få mere langsigtede forskningsindsatser

i mål. I delprojektet ’Sensory Gripper’ er der udviklet en ny hybridsensor til robothænder,

der kan måle statiske såvel som dynamiske belastninger, og som noget nyt kan vi også detektere ’slip’.

’Ring-on-Hook’ delprojektet har udviklet en ny visionalgoritme til at følge bevægelige objekter på

primært transportbånd. Metoden er med succes blevet afprøvet på et robotsystem, hvor ringe nu kan

monteres på svingende kroge. Endelig har ’RobWorkFactory’ delprojektet arbejdet med metoder til at

reducere den forsinkelse, der er i tid, fra et sensorinput modtages, til en robot kan reagere på dette.

Parter: Fibertex A/S

AU – iNANO

AAU - iNANO

Projektleder: Mette Due Søgaard

Tekstiler med særlige egenskaber - NanoNonwovens

Nonwovens er ikke-vævede tekstiler af polymerbaserede fibre. Eksempler på nye egenskaber er ekstrem

holdbar evne til at transportere vand samt meget specifikke filtreringsegenskaber over for kemiske stoffer,

partikler og støj. Projektet er i sin afsluttende fase, og fokus for resten af projektperioden er meget

klart.

I 2010 har forskningsaktiviteterne ført til yderligere videnskabelige artikler og nye produkter, hvilket

forventes at fortsætte. De positive forskningsresultater er samtidig i færd med at blive omsat til kommercielle

produkter i forskellige udviklingsstadier, flere i tæt samarbejde med relevante kunder inden for

forskellige markedsområder fra biler, byggeri og filtre til bleer.

Parter: PAJ Systemteknik A/S

SDU – Mads Clausen Intituttet

Projektleder: Simon Birkebæk

Følsom sporing i trykluftssystemer (SPC)

Projektets grundidé er at udvikle industrielt anvendelige sensorer, der online og IN-SITU vil kunne måle

forureninger i trykluftssystemer. På trods af et enormt globalt marked var det et uudforsket område og derfor

både forskningsmæssigt og kommercielt interessant. Forskningsaktiviteterne blev tidligt rettet mod måling af

olieforurening. Projektet opnåede midtvejs som de første nogensinde reproducérbare nær-online målinger af

komplekse kulbrinter, dog på et niveau der ikke var kommercielt interessant.

Resultatet var et begejstret universitet og en række artikler og konferencedeltagelser, men tvivl om

projektets videreførsel og virksomhedens kommercialiseringspotentiale. Nye videnskabelige og markedsrelaterede

analyser viste efterfølgende, at niveauet kunne forbedres, og identificerede tilsvarende interessante

markedsnicher. Det videre arbejde har resulteret i et forbedret følsomhedsniveau, fornyet momentum og et

realiserbart produkt inden for en nær fremtid.

41


FØDEVARER

3D Alger Beton Biomasse Brint Brændselsceller

Chip Diagnostik Drikkevand Dyrevelfærd

Enzymer Energistyring Fertilitet Fødevarer

Genetik Grå stær Implantater Internet Kræft Laser

Lægemidler MicroRNA Mobil Nano Olie Overflader

Piezo Robotter Satellit Scanner

Sensorer Skizofreni Software Solenergi

Stamceller Strømforsyning Trådløs Vaccine Vind

Projektstart – fra idé til projekt >>>>

2010 Kosttilskud til grise forbedrer miljø og dyrevelfærd

Eliminering af behovet for kastration af hangrise

Det gode projekt – de første resultater >>>>

2009 CT-scanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion

2008 Den Intelligente Faresti

Fokus – resultater og videreførelse >>>>

2008 Opdagelse af nye fødevareingredienser i alger

2006 On-line data til måling af køers helbredstilstand

Proteiner med perspektiver – ProSurf

Resultater – fra projekt til marked >>>>

2006 Grise og sundhed


FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 16 DKKm

HTF INVESTERING | 7,5 DKKm

Forskere vil udvikle sunde bakterier, der kan

producere livsvigtige aminosyrer i grisens tarm.

Det reducerer udledningen af kvælstof til miljøet

og gør grisene sundere.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 11 DKKm

HTF INVESTERING | 5,5 DKKm

Ny teknologi vil på sigt helt kunne overflødiggøre

obligatorisk kastration af smågrise. Det vil

give øget dyrevelfærd og mere effektiv produktion

af svin.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 22 DKKm

HTF INVESTERING | 11 DKKm

Formålet er med en CT-scanner til højteknologiske

slagterier at tilføre detaljeret viden om

mængde og fordeling af kød, fedt og knogler i

en svineslagtekrop, som opskæringen kan indpasses

efter.

FASE 2

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 18 DKKm

HTF INVESTERING | 9,5 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Ekstra varme på fødselsstedet er essentielt for

nyfødte pattegrises overlevelse. Sensorer i hver

faresti giver informationer om dyrenes adfærd

og kan være med til at redde dyreliv.

Parter: Chr. Hansen A/S

AU - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Projektleder: Bea Nielsen

Kosttilskud til grise forbedrer miljø og dyrevelfærd

For at sikre at grise får livsnødvendige aminosyrer, indeholder svinefoder store mængder protein, som

bl.a. består af kvælstof. Et højt proteinindhold medfører et tab af kvælstof, idet grisene ikke kan udnytte

al det tilførte kvælstof. Dette kan medføre udvaskning til søer og vandløb med efterfølgende iltsvind. Højt

proteinindhold i foderet øger desuden risikoen for diarré hos grisen og dermed et højere antibiotikaforbrug,

der kan føre til udvikling af resistente bakterier.

Idéen bag projektet er, at specielt udviklede bakterier af typen Bacillus subtilis tilsat grisefoder producerer

specifikke aminosyrer i grisens tarm, hvilket indebærer, at proteinindholdet i foderet kan reduceres.

De gode bakterier stabiliserer desuden dyrenes tarmflora og gør dem mere modstandsdygtige over for

sygdom. Projektet omfatter en komplet pakke fra udvikling og ”proof of concept” til lancering af et færdigt

produkt.

Parter: KU – LIFE

Carometec A/S

Projektleder: Klavs Sørensen

Eliminering af behovet for kastration af hangrise

Det er et stort problem for landmænd verden over, at man er nødt til at kastrere stort set alle hangrise

for at forhindre, at nogle af grisene udvikler ”hangrise-lugt”, som i praksis gør kødet ubrugeligt. Slagterierne

har i dag ikke mulighed for at identificere de slagtekroppe, der vil give kød med hangriselugt, og

derfor kastreres alle smågrise. Dette på trods af at blot 5% i sidste ende vil udvikle lugten.

Projektets mål er at udvikle et måleinstrument, som hurtigt og sikkert kan finde de slagtekroppe, som

vil udvikle hangriselugten og dermed gøre behovet for kastration overflødigt. Der er store fordele i at

undgå kastration: velfærdsaspektet for pattegrisen, landmanden får en mere effektiv produktion af svin,

da hangrise er mere fodereffektive, slagteriet kan sikre høj kvalitet af alle slagtesvin, og forbrugeren vil få

kød produceret uden indgreb og merforbrug af medicin.

Parter: Teknologisk Institut/DMRI, InnospeXion ApS

Unisensor A/S, KU – eScience-centeret, Danish Crown

Projektleder: Eli Vibeke Olsen

CT scanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion

Maskiner og robotter har overtaget manuelt arbejde for at effektivisere mange produktionsprocesser

– også på de danske slagterier. Menneskets evne til at korrigere for store og små afvigelser går dog tabt

ved automatiseringen. Projektets mål er at udvikle en online CT-scanner med en kapacitet på 700 grisemidterstykker

i timen. Scannerens 3D-måling af fordeling og volumen af kød, fedt og knogler kombineres

med apriori-viden om produkt- og produktionskrav. Dermed kan den automatiske opskæring tilpasses, så

produktudbyttet bliver bedst muligt.

Projektets parter forener kompetencer inden for X-ray hardware, hurtig data-processering og automatisk

billedbehandling i udviklingen af et måleudstyr, hvor anvendelsen på slagterier kun er én ud af

mange. Projektgruppen har i det første år gennemført en række analyser med henblik på at udvælge en

realistisk løsningsmetode. Kravspecifikationen foreligger ved årets udgang.

Parter: SKOV A/S

AU - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Videnscenter for Svineproduktion

Projektleder: Lene Juul Pedersen

FØDEVARER

Den Intelligente Faresti

Projektet har som overordnet formål at udvikle en kommerciel første generation af Den Intelligente

Faresti til brug i store svinebesætninger. Den Intelligente Faresti er et IT styrings- og overvågningssystem,

som ved hjælp af automatisk opsamlede data kan regulere mikroklimaet på stiniveau, så det tilpasses det

enkelte dyrs behov. Samtidig kan landmanden varsles om problemfaringer, sygdom og dårlig stifunktion.

Herved sikres bedre dyrevelfærd, større pattegriseoverlevelse og en øget indtjening for landmanden.

De første resultater har vist, at faringen kan forudsiges på basis af input fra sensorer, som registrerer

søernes drikkeadfærd og aktivitetsmønster. Baseret på denne forudsigelse af faringstidspunktet er der

udviklet en varslingsalgoritme, som kan sende et signal forud for faringen. Landmanden har dermed

mulighed for at regulere klimaet på stiniveau i forhold til søers og pattegrises forskellige behov omkring

faring og derved hjælpe med til at sikre en behovsstyret pasning af dyrene.

43


44

FØDEVARER

FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 7 DKKm

HTF INVESTERING | 4 DKKm

Danske virksomheder er førende inden for

produktion af fødevareingredienser fra planter

og alger. Der er nu en stor interesse for de sundhedsmæssige

fordele ved disse produkter.

FASE 3

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 20 DKKm

HTF INVESTERING | 10 DKKm

Landmanden skal ved hjælp af sensorteknologi

kunne forebygge kvægsygdomme. Et centralt

element er hurtige og robuste sensorer til onfarm

diagnostik.

FASE 3

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 31 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Platformens mål er at udvikle metoder til fremstilling

af specielle funktionaliserede overflader.

Tematisk spænder platformen fra skibsbundsmaling

til tandplejeprodukter.

FASE 4

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 48 DKKm

HTF INVESTERING | 24 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Projektet Grise og Sundhed fokuserer dels på

grisens sundhed og dels på at producere grise,

som er følsomme for humane sygdomme, til

brug i human medicinalindustri.

Parter: Danisco A/S

KU - LIFE

Projektleder: William Willants Willats

Opdagelse af nye fødevareingredienser i alger

Projektets primære formål er at udvikle alger, der bæredygtigt kan producere fødevareingredienser og

nutraceuticals og dermed udvide den traditionelle rolle som fortyknings- og geleringsmidler. Et andet mål

er at lære mere om affaldsprodukterne fra Daniscos eksisterende alginat- og carrageenanproduktion med

henblik på mulig udnyttelse og reduktion. Forskningen i projektet er centreret om high-throughput screening

af makro-og mikroalger, detaljerede biokemiske analyser, funktionalitetstests og endelig optimering

af protokoller til opskalering mod produktudvikling, levering og screening af makroalger.

Projektet har bevæget sig ind i en fase, hvor fokus er på funktionelle tests af kandidat-polysakkarider

som prebiotika og optimering af protokoller for opskalering og udvinding af polymerer. Et stort antal

mikroalger er screenet, og den genetiske manipulation af cyanobakterier er i gang.

Parter: Dansk Kvæg

Lattec I/S

AU - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Projektleder: Birthe Marie Damgaard

On-line data til måling af køers helbredstilstand

Projektets mål er i et tværfagligt samarbejde at løse problemer inden for sensormåling og risikostyring

i mælkeproduktion. Der arbejdes inden for on-farm sensorteknologi, identifikation af nye biomarkører,

integrering af on-farm data og beslutningsstøttesystemer. En prototype af et ’in-line automated real-time

system’, der ved hjælp af biomarkører i mælk monitorerer køernes helbredstilstand, er under afprøvning i

robotstyrede malkesystemer.

Til udvikling af næste generation biomarkører er der indsamlet prøver, og ved hjælp af proteom-teknologi

på levervæv forventes der at kunne analyseres for enzymer i blod og mælk, potentielle biomarkører

for fysiologisk ubalance eller subkliniske tilstande i køerne. Der er udviklet forskellige softwareværktøjer

til analyse af on-farm data og et proof-of-concept til integrering af data fra forskellige kilder.

Parter: Arla Foods A/S, Danisco A/S

AU – iNANO

Århus Universitetshospital

Projektleder: Peter Wejse

Proteiner med perspektiver - ProSurf

Fællesnævneren i platformen er anvendelse af proteiner og nanoteknologi til kontrol af bakterier og

andre organismers vækst på overflader. Foreløbige resultater viser, at enzymer har stort potentiale som

komponent i maling, der hæmmer vækst af bakterier og alger på skibsbunde.

Platformens resultater omsættes nu til konkrete produkter, og der arbejdes på at udvælge de bedste

koncepter til videre kommercialisering. Inden for udvikling af tandplejeprodukter med beskyttende effekter

arbejdes der med naturens egne forsvarsmekanismer i mælk. Lovende resultater er opnået. Et

sidste element i ProSurf platformen er at udvikle og dokumentere metoder, som er egnede til at udvide

anvendelsesområdet for mælkeproteiner. Platformen har resulteret i patenter og publikationer.

Parter: Videnscenter for Svineproduktion, LEO Pharma A/S

Ellegaard Göttingen Minipigs A/S, Agroinvest A/S, AU – DJF,

AU – Inst. for Human Genetik & Klinisk Institut

KU – LIFE, DTU Informatik

Projektleder: Steen Pedersen

Grise og sundhed

Projektet er i sin slutfase, og de fleste delresultater er på plads. I delprojektet med sunde grise er der

fundet tre genområder, som påvirker lungesyge hos grise. Disse tre genområder verificeres nu, og resultaterne

ser lovende ud og vil måske indføres i det løbende avlsarbejde i Danmark. I det andet delprojekt

er der med stor succes produceret transgene grise, som er følsomme over for hhv. Alzheimer, psoriasis

og arteriosklerose. Dertil er en generel transgen gris til test af hudlægemidler produceret. I alt er der

født 122 transgene grise fordelt på de forskellige sygdomslinjer. Disse grise skal nu klones og opformeres

til fremtidig brug i human medicinsk forskning.

Den sidste del af projektet fokuserer på at validere de fødte grise for at sikre, at der er prædisposition

for sygdommene. Parallelt med modelgrisene udvikles teknikker til brug af embryonale stamceller fra

grise. Resultaterne føres videre i nye projekter, hvor der ses på biomedicinske sygdomsmodeller.


BYGGERI

3D Alger Beton Biomasse Brint Brændselsceller

Chip Diagnostik Drikkevand Dyrevelfærd Enzymer

Energistyring Fertilitet Fødevarer Genetik

Grå stær Implantater Internet Kræft Laser Lægemidler MicroRNA

Mobil Nano Olie Overflader Piezo Robotter

Satellit Scanner Sensorer Skizofreni Software Solenergi

Stamceller Strømforsyning Trådløs Vaccine Vind

Projektstart – fra idé til projekt >>>>

2010 Connovate – optimeret byggesystem i højstyrkebeton

Miljøvenlig cementproduktion

Det gode projekt – de første resultater >>>>

2010 Intelligent beton sikrer indeklima og sparer energi

Lavere varmeregning med fremtidens vinduer

Fokus – resultater og videreførelse >>>>

2007 Energieffektive cementprocesser

Træmaling med mindre behov for vedligehold


46

BYGGERI

FASE 1

VARIGHED I 4 ÅR

BUDGET | 30 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

Projektets mål er at udvikle en avanceret procesteknologi

til fremtidig produktion af højkvalitets

miljøvenlig cement, der kan nedbringe CO - 2

emissionen i cementindustrien.

FASE 1

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 27 DKKm

HTF INVESTERING | 15 DKKm

I en kriseramt vestlig byggesektor udfordret af

krav til energieffektivitet vil Connovate udvikle

et byggesystem, der udnytter stort potentiale i

sandwich-betonkonstruktioner.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 11 DKKm

HTF INVESTERING | 6 DKKm

Fremtidens krav til isolering vil kræve nye og

bedre løsninger inden for vinduers isoleringsevne.

Projektet vil udvikle ny generation af

højisolerende vinduesrammer i komposit.

FASE 2

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 13 DKKm

HTF INVESTERING | 6 DKKm

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Brug af faseskiftende materialers egenskaber

for at lagre og frigive varme kan nedsætte energibehovet

i fremtidens betonbyggeri betydeligt.

Parter: FLSmidth A/S

Aalborg Portland A/S,

AU – iNANO, AAU – Inst. for Energiteknik

Projektleder: Niels Lundgaard

Miljøvenlig cementproduktion

Omkring 5 % af verdens udledning af CO 2 fra menneskelig aktivitet stammer fra cementindustrien. En

effektiv måde at nedbringe emissionen på er at øge indholdet af Supplementary Cementitious Materials

(SCM) i cementen. På basis af resultaterne i Højteknologifondsprojektet FUTURECEM vil platformen

udvikle teknologier og udstyr til produktion af SCM, optimere cementen til brug sammen med SCM og via

modeller opnå viden omkring potentialet for SCM-reaktivitet og dermed substitutionsgraden af SCM i cement.

Konkurrencemæssigt vil cement, der indeholder SCM, kunne produceres med lavere CO 2 -emission,

og produktionsomkostningerne vil være lavere end ved traditionelle cementtyper.

Brugen af SCM i dag er begrænset af tilgængeligt materiale, og det er platformens mål at producere

nye typer SCM med de rigtige egenskaber.

Parter: Contec ApS, Arkitema, Ambercon A/S, Smith Innovation

DTU Byg, DTU Management

IPU, DELTA , DBI

Projektleder: Karsten Bro

Connovate – optimeret byggesystem i højstyrkebeton

Projektets mål er at skabe et af fremtidens foretrukne byggesystemer på basis af den danske opfindelse

højstyrkebeton. Systemet bygger på en ny type sandwichelement, der kombinerer de gode egenskaber

fra det tunge byggeri med fordelene fra det lette. Ekspertise inden for udvikling af cement og beton,

avanceret systemdesign og højteknologisk forskning skal føre til et højt industrialiseret og rationelt byggesystem,

der imødekommer globale krav om minimalt energi- og ressourceforbrug. Med flere tekniske

forspring og en modulær tilgang udvikles der individuelt tilpassede løsninger til forskellige markeder og

skabes ny eksportbaseret grøn vækst.

Systemet skal over en levetidsbetragtning markant reducere råstofforbrug og udledning af CO 2 og vil

med høj isoleringsevne, slanke konstruktioner og unikke overflader fremme muligheden for hurtigt og

effektivt at skabe attraktive industrialiserede løsninger.

Parter: Fiberline Composites A/S

AAU – Institut for Byggeri og Anlæg

Projektleder: Lars Lilleheden

Lavere varmeregning med fremtidens vindue

Fiberline Composites A/S og Aalborg Universitet arbejder i fællesskab på at udvikle en ny generation

kompositvinduesrammer, der i forhold til nuværende state-of-the-art rammer har væsentligt forbedrede

egenskaber – både hvad angår isolering, men også når det handler om struktur. Det vil tillade design af

vinduer, der på én gang er højisolerende, yderst slanke og æstetisk smukke.

Projektet mål er, at der skal udvikles en materiale- og produktionsteknologi, som sikrer, at der kan

produceres vinduer med en varmeisoleringsevne, der på relevante steder er fordoblet i forhold til de

bedste kompositvinduer på markedet i dag. Desuden udvikles et softwarebaseret designsystem, som kan

anvendes til det fremtidige design af den nye generation vinduesrammer af komposit.

Parter: Teknologisk Institut

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Spæncom A/S, AAU – Institut for Byggeri og Anlæg

Projektleder: Ane Mette Walter

Intelligent beton sikrer indeklima og sparer energi

Ved at udnytte den kombinerede effekt af faseskiftende materialer og beton, som er et tungt byggemateriale,

kan Danmarks CO 2 -udledning reduceres med omkring 200.000 tons over en 30-årig periode. Det

er projektets mål at udvikle og markedsføre værktøjer til industriel produktion af beton med indstøbte

faseskiftende materialer. Projektet udnytter de faseskiftende materialers potentiale for at kunne lagre

store mængder energi, når der tilføres varme til et rum fra eksempelvis solstråling i dagtimerne.

Den lagrede energi vil blive frigivet til rummet igen, når der ikke længere tilføres varme. Temperaturen

kan dermed holdes konstant, og det sikrer et mere behageligt indeklima. Teknologien kan ud over

at nedsætte behovet for varmetilførsel være med til at nedsætte eller helt fjerne behovet for mekanisk

køling i fremtidens byggeri.


FASE 3

VARIGHED I 3 ÅR

BUDGET | 12 DKKm

HTF INVESTERING | 6 DKKm

Et skridt nærmere den vedligeholdelsesfri træmaling

– projektets mål er udvikling af miljørigtig

træmaling, der holder dobbelt så længe som

eksisterende produkter – til samme pris.

FASE 3

VARIGHED I 5 ÅR

BUDGET | 50 DKKm

HTF INVESTERING | 25 DKKm

>>>>

>>>>

Forskning i mere energieffektive og miljøvenlige

teknologier har givet betydelige resultater inden

for alternative brændsler, klinkerdannelse og

reduktion af skadelige emissioner.

Parter: Teknologisk Institut

Dyrup A/S, Teknos A/S

KU – LIFE, Kalmar-Huse A/S

Projektleder: Niels Morsing

Træmaling med mindre behov for vedligehold

Udendørs træmaling forlænger træets levetid. Maling kræver vedligeholdelse, og det er tidskrævende arbejde.

Forskellige muligheder eksisterer for at forbedre malingens vedhæftning: forbedret fysisk binding,

etablering af kemiske bindinger mellem maling og træ samt øget fleksibilitet af malingen.

Der er i projektet fremstillet mere end 100 forskellige produktkandidater, som testes for vedhæftning

i opfugtet tilstand samt mulig tilstedeværelse af kemiske bindinger, hvilket har krævet udvikling af nye

test- og analysemetoder. Løsningen kan være en enkel af disse teknologier eller en kombination. På

basis af mekaniske test og kemiske analysemetoder er der opnået lovende resultater, og flere produktkandidater

er identificeret. Det skal undersøges, hvordan virkningen er ved henholdsvis accelereret test

og naturlig udendørs eksponering. På baggrund af disse resultater fortsætter udvikling og optimering af

malingen.

Parter: FL Smidth A/S

DTU Kemiteknik, CHEC

Projektleder: Kim Dam-Johansen

BYGGERI

Energieffektive cementprocesser

Platformen har opbygget avanceret forsøgsudstyr og kan nu simulere produktionsbetingelser, hvilket

koblet med udvikling og anvendelse af avancerede modeller har ført til en række gode resultater. Der er

udviklet en metode til optimering af brændselsfleksibiliteten ved indgangen til roterovnen. Dette er af

stor værdi for cementindustrien, da det kan reducere omkostninger til brændsler og udledningen af CO 2 .

En ny forsøgsopstilling til brænding af cementklinker gør det muligt at fremstille klinker under veldefinerede

forhold, herunder at bestemme parametre, der har betydning for klinkerkvaliteten. Det er et

forsøgsteknisk gennembrud, der har været forsøgt i årtier. Der er også udviklet forbedrede metoder til at

studere reduktion af svovldioxid og kviksølv. Platformen uddanner højt kvalificeret personale til cementindustrien:

syv ph.d.-studerende er tilknyttet og femogtyve studerende har lavet eksamensprojekt som en

del af platformen.

47


48

Hoved- og nøgletal for 2010

Hoved- og nøgletal i årsberetningen for 2010 beskriver størrelse og fordeling af støtte uddelt af

Højteknologifonden i 2010 samt Højteknologifondens administrative omkostninger.

Detaljerede økonomiske og faglige resultater er tillige beskrevet i Højteknologifondens

årsrapport for 2010, offentliggjort på www.hoejteknologifonden.dk

Gennemsnitlig bevilling (2005-2009) DKKm 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Højteknologiske projekter 8 9 10 10 10 10

Højteknologiske platforme 21 19 24 31 28 38

Administrative omkostninger (2005-2009) DKKm 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Årets administrative omkostninger 4.9 7.1 6.6 8.0 8.5 10.6

Andel af årets uddeling, % 2.7 3.4 2.5 2.8 3.0 2.7

Regnskab 2010 i DKKm

Højteknologifondens uddelinger, finanslov 2010 509.3

Højteknologifondens sekretariat, finanslov 2010 10.7

Finanslov 2010 520.0

Højteknologifondens bidrag til regeringens genopretningsplan 2010 (121.6)

Herefter til uddeling i 2010 387.7

Højteknologifondens sekretariat

Finanslov 2010 10.7

Driftsmidler overført fra 2009 0.1

Lønninger, inkl. bestyrelseshonorar (7.3)

Øvrige omkostninger (3.3)

Driftsmidler overføres til 2011 0.2

Højteknologifondens uddelinger

Til uddeling efter genopretningsplan 2010 387.7

Midler overført fra 2009 2.4

Totalt uddelt i 2010 (388.2)

Midler overført til 2011 1.9

NB! Ved tryk af årsberetning 2010 foreligger endeligt årsregnskab ikke, hvorfor der tages forbehold for korrektioner.

Projektet Nænsom behandling af grå stær har

blandt andet udviklet pulserede fiberlasere, som indgår i

NKT Photonics’ supercontinuum lasere. Laserne er blandt

firmaets bedst sælgende produkter, og projektet overgår

dermed de kommercielle forventninger (se s.10).


Sekretariatet

Højteknologifondens sekretariat

(set fra venstre mod højre)

Carsten Orth Gaarn-Larsen

Direktør

Hanne Skov Bengaard

Projektleder/SPOC

Lotte Jansen

Projektleder/SPOC

Signe Rømer Holm

Projektleder/SPOC

Trine Lindevang Christensen

Projektleder/SPOC-ØK

Helene Mathiassen

Koordinator

Casper Binow Hansen

Projektleder/SPOC

Tilde Emilie Andersen

Studentermedhjælper

Jeppe Lundbæk

Projektleder/SPOC

Jakob Dahl Wedel

Projektleder/SPOC

Trine Aabo Andersen

Underdirektør

Thomas Bjerre

Kommunikationschef

DESIGN: STINE LINDBORG DESIGN TRYK: LITOTRYK


Højteknologifonden skaber værdi i det danske samfund ved at investere risikovilligt

i udvikling, der skaber vækst og arbejdspladser.

Porteføljen tæller 124 projekter og platforme. De samlede investeringer er i dag på

godt tre milliarder kroner, hvor virksomheder og universiteter selv leverer halvdelen.

Der er aktive investeringer inden for:

ENERGI-MILJØ, BIO-MEDICO, IT-TELE, FØDEVARER, PRODUKTION og BYGGERI.

Aabenraa

BASF Danmark A/S

Keysolutions A/S

Aalborg

AnyBody Technology A/S

Bladt Industries A/S

CCBR A/S

Fibertex A/S

GomSpace ApS

In Situ RCP A/S

Infineon Technologies

Denmark A/S

Molex Interconnect

Motorola A/S

NanoNord A/S

Neurodan A/S

Wirtek A/S

Wispry, Inc.

Aalborg Portland A/S

Aarhus

Alexandra Instituttet A/S

Arkitema K/S

AROS Applied Biotechnology A/S

CemeCon Scandinavia A/S

CLC bio A/S

Contec ApS

Dansk Kvæg

Dansk Landbrugsrådgivning

Micronix PCB Equipment ApS

Paschal-Danmark A/S

Systematic Software Engineering A/S

Terma A/S

Unisense A/S

Allerød

ChemoMetec A/S

DPA Microphones A/S

Enigma Semi. ApS

Assens

Plum A/S

Ballerup

LEO Pharma A/S

Rovsing A/S

Siemens Healthcare

Ultrasound Business Unit

Sophion Bioscience A/S

Billund

LEGO System A/S

Brøndby

FORCE Technology

Esbjerg

Kalmar-Huse A/S

Faaborg-Midtfyn

Scape Technologies A/S

Vitroform ApS

Fredensborg

Coloplast A/S

Fredericia

DONG Energy A/S

Frederikshavn

Martin Professional A/S

SINTEX A/S

Frederikssund

RESON A/S

Furesø

Chempilots A/S

Ibsen Photonics A/S

Kaleido Technology ApS

Widex A/S

Gentofte

Amminex A/S

Det Norske Veritas Danmark A/S

LIC Engineering A/S

SE design

Gladsaxe

Dyrup A/S

MT Højgaard A/S

Novozymes A/S

Glostrup

Lindpro A/S

Hedensted

Amfitech ApS

Eltronic A/S

Helsingør

CLAAS Agrosystems

Meggitt Sensing Systems A/S

Noliac A/S

Herlev

B-K Medical ApS

Carometec A/S

Nordic Bioscience A/S

TPACK A/S

Herning

H2 Logic A/S

Hillerød

Elos Pinol A/S

Lattec I/S

Novo Nordisk A/S

Radiocomp ApS

Unisensor A/S

Holstebro

Teccon Form A/S

Horsens

B. Rustfrit Stål A/S

DSE A/S

Flonidan A/S

Hvidovre

DBI, Dansk Brand- og

Sikringsteknisk Institut

Høje-Taastrup

AgroTech A/S

Broadcast Service

Danmark A/S

InMold Biosystems

Kjærulf Pedersen A/S

Spæncom A/S

Teknologisk Institut

Hørsholm

Bioneer A/S

Chr. Hansen A/S

DELTA

ExpreS2ion Biotechnologies

IctalCare A/S

Image Metrology A/S

Interface Biotech A/S

Santaris Pharma A/S

Visiopharm A/S

Kalundborg

Statoil A/S

Kerteminde

Ib Andresen Industri A/S

Lindoe Offshore Renewables

Center (LORC)

Kolding

LM Wind Power A/S

Teknos A/S

København

3Shape A/S

Advance A/S

Agroinvest A/S

Arla Foods amba

Danisco A/S

Danmarks Radio

Dansk Svineproduktion

Edlund A/S

Energi Industrien (under DI)

Epitherapeutics ApS

FL Smith A/S

H. Lundbeck A/S

Mycometer A/S

Mærsk Olie og Gas A/S

Nokia Danmark A/S

Nordic Vaccine A/S

Nuevolution A/S

Pixiegene A/S

Plastindustrien

Prevas A/S

SCF Technologies A/S

Smith Innovation ApS

Statens Serum Institut

SunFlake A/S

TICRA Fond

Topotarget A/S

Unicon A/S

Unwire ApS

Køge

CPKelco

Lejre

Innospexion ApS

Lemvig

Skovgaard Invest ApS

Lyngby-Taarbæk

1st Mile ApS

Acarix A/S

AQUAporin A/S

BioGasol ApS

BioModics ApS

Capres A/S

Dansk Fundamental

Metrologi A/S

Epcos AG

GEO

ICE Power A/S

IPU

NIL Technology ApS

Thrane & Thrane A/S

Topsoe Fuel Cell A/S

Xena Networks ApS

Mariager Fjord

ilochip A/S

Middelfart

Fiberline Composites A/S

Morsø

BILA A/S

Norddjurs

Eglu A/S

Nordfyn

Emmelev A/S

Gartneriet Hjortebjerg I/S

Senmatic A/S

Odense

ACE BioSciences A/S

AMROSE Robotics A/S

Gartnerirådgivningen

Gibotech A/S

Proxeon Biosystems A/S

RiboTask ApS

Trivision A/S

Universal Robots ApS

Vordingborg

Woody Plant Biotech ApS

Randers

Danish Crown A/S

T&O Stelectric Development A/S

Vestas Wind Systems A/S

Rebild

Ambercon A/S

Ringsted

Michael Lundbech A/S

Roskilde

DANFYSIK A/S

IPtronics A/S

OPDI Technologies A/S

Sonion A/S

Stensborg A/S

Rudersdal

Agilent Technologies A/S

Brüel & Kjær Sound & Vibration

Measurements A/S

Exiqon A/S

HL-Invest ApS

Ignis Photonyx A/S

Microsoft Development

Center Copenhagen ApS

NKT Photonics A/S

Silkeborg

Comfil ApS

Skanderborg

Kirkholm Maskiningeniører A/S

Skive

SKOV A/S

Slagelse

Ellegaard Göttingen

Minipigs A/S

Sorø

DBI Plastics A/S

Struer

Bang & Olufsen A/S

Svendborg

Svendborg Brakes A/S

Sønderborg

Danfoss PolyPower A/S

DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S

PAJ Systemteknik

STRECON A/S

Thisted

Kellpo A/S

Tønder

AluCluster

Vejle

Danfoss IXA A/S

Schunk Intec Danmark A/S

ToolPartners A/S

Viborg

Grundfos A/S

Viborg Værktøjsfabrik ApS

Højteknologifonden Holbergsgade 14, 3. sal 1057 København K Tel +45 3363 7280 www.hoejteknologifonden.dk

More magazines by this user
Similar magazines