Årsberetning 2011 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2011 - Ligebehandlingsnævnet

ÅRSBERETNING 2011

FoR LIGEBEhaNdLINGSNævNET

1. Forord – et etableret nævn 2

2. Flere mænd end kvinder klager til ligebehandlingsnævnet 6

3. diskrimination i nattelivet og godtgørelse 8

4. en passende alder? 9

5. beskyttelse aF Forældre til børn med handicap 11

6. social oprindelse 12

7. religion og tro 14

8. et holdbart juridisk bevis i sager om etnisk Forskelsbehandling 16

9. udlandet søger inspiration i danmark 20

10. samarbejdet med andre equality bodies 21

11. mediestorm 22

12. bliver kvinder Forskelsbehandlet i arbejdsskadesager? 25

13. klager over kommuner 26

14. hvem kan klage? 29

15. bevisbyrde 32

16. retssager 37

17. aFgrænsning til andre lovområder 40

18. statistik 42

19. resumé aF sager aFgjort aF nævnet i 2011 44

1

More magazines by this user
Similar magazines