Årsplan 2013 (pdf-fil) - Odense Bys Museer

museum.odense.dk

Årsplan 2013 (pdf-fil) - Odense Bys Museer

• BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM • ATTRAKTION •

UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS •

FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME •

EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN •

INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM •

ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK

ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME

• EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN

• INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM •

ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK

ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME

• EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN

• INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM

• ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER •

HISTORISK ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE •

TURISME • EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN

• VIDEN • INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER

2013 • KUNST • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN •

HISTORIE • HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS

BARNDOMSHJEM • CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM •

Odense Bys Museer 2012 1

MØNTERGÅRDEN • FYNS KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING

• KONSERVERING • TEKNIK • ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR •


Odense Bys Museer 2013

© Forlaget Odense Bys Museer

Redaktion: Merete Schultz

Layout: Rikke Reimann

Tryk: xx, Odense 2013

ISBN: 978-87-87345-61-3

ODENSE BYS MUSEER

Overgade 48

5000 Odense C

museum@odense.dk

Tlf +45 6551 4601

FORORd 4

ORgaNISaTION 5

aNSvaRSOMRådeR 6

MISSION Og vISION 8

FOkuSOMRådeR 2013 – 2016 9

OdeNSe ByS MuSeeRS STRaTegIeR 10

1. Forskning 10

2. Formidling 14

3. Indsamling 20

4. Registrering 22

5. Bevaring 24

PeRSONaLe 25


• BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM • ATTRAKTION •

UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS •

FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME •

EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN •

INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM •

ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK

ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME

• EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN

• INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM •

ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK

ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME

• EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN

• INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM

• ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER •

HISTORISK ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE •

TURISME • EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN

• VIDEN • INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER

2013 • KUNST • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN •

HISTORIE • HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS

BARNDOMSHJEM • CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM •

MØNTERGÅRDEN • FYNS KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING

• KONSERVERING • TEKNIK • ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR •


FORORd

2013 vil for Odense Bys Museer blive præget af flere store begivenheder

og forandringer, som vil sætte sine spor også i de

følgende år. der er tale om nye ting, der vil skabe spændende

udfordringer og muligheder til glæde for vores mange gæster,

brugere og for bevaring og udforskning af den fælles kulturarv.

Fra starten af det nye år vil Børnekulturhuset Fyrtøjet blive en del

af Odense Bys Museer. dermed skabes et endnu tættere samspil

mellem H.C. andersens Hus og Fyrtøjet, og med fusionen er

grundlaget skabt for at udvikle H.C. andersen-området i de kommende

år. Lukningen af den firsporede motorgade Thomas B.

Thriges gade i midten af 2014 vil blive starten på at genskabe en

sammenhængende bymidte. en vinder af arkitektkonkurrencen

for bymidtens fremtid er fundet. der er tale om et meget spændende

forslag, som både vil bevare hovedstrukturer fra den gamle

bymidte og skabe plads til nye bygninger og nye byrum. en oplagt

mulighed er at etablere et markant H.C. andersen-element

som led heri. der arbejdes aktuelt med program for en international

idékonkurrence til udformning af en sammenhæng mellem et

nyopført H.C. andersens eventurhus, en magisk eventyrhave, Børnekulturhuset

Fyrtøjet og H.C. andersens Hus. det nye H.C. andersen-center

skal gennem eventyrhuset modtage de mange besøgende

fra nær og fjern og byde velkommen til H.C. andersens

by. Her skal den besøgende mødes af det kendte – eventyrene –

og fra denne verden føres ind i H.C. andersens univers, om dette

er hans eget liv i museet eller i fantasiens verden i børnekulturhuset.

Forhåbentlig bliver det nye H.C. andersen eventyrhus og den

omkringliggende store magiske have markant og meget synlig og

vil udvikle sig til en stor, international turistattraktion. Potentialet

er til stede med det meget store kendskab til H.C. andersen verden

over. allerede i dag udgør udenlandske turister op mod 70 %

af alle gæster i H.C. andersens Hus.

Medens arbejdet med eventyrhuset endnu kun er i sin vorden, kan

vi i 2013 afslutte et stort nybyggeri, nemlig den nye udstillingsbygning

på Møntergården. arbejdet hermed har nu varet i flere

år siden de første ideer blev formuleret. Først skulle der rejses

penge til projektet – omkring 100 mio. kr.– derefter fulgte arki-

4 Odense Bys Museer 2013

tektkonkurrence, plangrundlag, projektering, udbud, byggeri og

formulering af udstillingsindhold. I foråret 2013 realiseres de nye

udstillinger om Odenses og Fyns historie fra de fjerneste tider og

til nutidens seneste begivenheder. Indvielsen af den nye udstillingsbygning

finder sted kort før sommer. udviklingen af Møntergården

er så langt fra afsluttet hermed. Planer for en fase 2 med

omfattende brug af gårdrum og stræder til levende formidling for

børn og voksne er i fuldt sving med at blive lagt, og forhåbentlig

kan der også til disse tiltag findes gode eksterne bidragsydere.

2013 vil også på anden vis for Odense Bys Museer blive præget

af omdannelsen af Odense bymidte. arkæologiske undersøgelser

forud for de omfattende parkeringskældre og nybyggerier

skal gennemføres. På grundlag af allerede foretagne prøveundersøgelser

tegner det til de største udgravninger, som Odense Bys

Museer nogensinde har foretaget. der er tale om Odenses absolutte

centrum og om de formentlig sidste bevarede dele af Odenses

fortid fra vikingetiden og middelalderen. Prøveundersøgelserne

tyder på, at der kan blive tale om endog meget givende fund

og iagttagelser. der er næppe tvivl om, at vores indsigt i Odenses

tidligste historie bliver væsentligt større herefter. Naturligvis

skal den omfattende omdannelse af bymidten ses i et historisk

perspektiv. derfor indgår Odense Bys Museer i et stort anlagt formidlingsarbejde,

der skal finde sted samtidig med omdannelsen

og direkte på åstedet. der vil blive tale om både at sætte aktuelt

fokus på resultaterne fra de arkæologiske udgravninger og på bymidtens

foranderlige historie gennem de seneste århundreder og

frem til det store gadegennembrud. Også de mange årtiers diskussion

om Thomas B. Thriges gade, der er blevet et symbol landet

over for store, voldsomme indgreb over for de gamle bykerner,

vil blive et tema i formidlingen.

Fusioner i museumsverdenen er aktuelle i disse år. Odense Bys

Museer foretog sin store museumssammenlægning i 1997. den

har siden stået som model for flere andre museers arbejde i

samme retning. Nu er turen til forandringer atter kommet til den

odenseanske museumsverden. Fra 2013 er Mediemuseet en del


af Odense Bys Museer. gennem fusionen er det målet at opnå en

styrkelse af det kulturhistoriske museumsarbejde. Odense Bys

Museer kan med sine styrker på forsknings-, bevarings-, registrerings-

og it-området bidrage væsentligt, medens Mediemuseets

og dets særlige fokus på formidlingen af mediernes magt gennem

tiderne og den helt nye interaktive udstilling på Brandts herom,

give indspark til og kvalificere Odense Bys Museers formidlingsarbejde

i et større perspektiv. aktuelt skal der i de kommende to

år arbejdes intensivt med at fastlægge den fremtidige mediesamlings

indhold, registrering og løsning af magasinforhold. denne

meget store indsats vil komme til at trække mange kræfter i de

kommende to år.

endelig skal der i 2013 arbejdes med en fusion af de store kunstinstitutioner

i Odense omfattende kunsthallen Brandts, Fotomuseet

og Fyns kunstmuseum. gennem en fusion skal det sikres, at

der kan skabes grundlag for at udvikle kunstområdet endnu mere

markant og dermed placere Odenses kunstinstitution blandt landets

største og mest markante. det bliver spændende at følge arbejdet

hermed og de visioner, som en ny ledelse vil formulere.

endelig vil Odense fortsætte sit betydelige internationale arbejde.

Museumschef

Kulturarvschef Publikumschef Formidlingschef Driftschef

Kulturarv

Odense og det fynske

kulturlandskabs historie.

Indsamling, registrering

og forskning inden for

arkæologi, historie og

mediehistorie. Myndighedsopgaver

i henhold

til museumsloven.

Publikum &

turisme

Værtskab og butikker.

Turisme- og attraktionsudvikling.

PR og marketing.

Børn og unge: Undervisning

og børneklub.

Klubber: Erhvervs- og

museumsklub.

Frivillige og andre

aktører.

Formidling &

satsninger

Tilrettelæggelse og

udvikling af museernes

formidling samt gennemførelse

af særlige

satsningsområder.

Forlagsvirksomhed og

planarbejde.

Faglige enheder tilknyttet:

Kunst, H.C. Andersen

og Carl Nielsen.

Med H.C. andersen, Carl Nielsen og flere forskningsområder med

international bevågenhed forventes det, at der også i 2013 vil

være stor global aktivitet. det kan nævnes, at den nye vandrende

Carl Nielsen multimedieudstilling efter succes i New york i oktober

fra starten af det nye år skal på en verdensturné som optakt

til Carl Nielsen-året 2015. H.C. andersen fylder stadigt mere og

mere, og ikke mindst i samarbejde med kina vil der blive planlagt

en række fællesaktiviteter. Som konkret eksempel kan nævnes udgivelse

af bogen ’Hans Christian andersen in China’, der udgives i

samarbejde med Fudan university i Shanghai og Syddansk universitet.

Ligeledes kan peges på et fortsat udbygget forskningssamarbejde

med universiteter i uSa om migrations- og integrationshistorie.

året 2013 tegner således til at blive et markant år med mange

elementer og nyskabelser, som vil gøre museerne og kulturarvsarbejdet

endnu mere synligt, endnu mere kvalificeret og med

stærkt samspil lokalt, nationalt og internationalt.

Torben Grøngaard Jeppesen

Drift

Driftsopgaver inden for

økonomi, løn- og

personaleadministration,

bygninger, tekniske

anlæg, sikring, bevaring,

konservering, magasiner,

udstillingsopbygning

samt drift og udvikling

af IT-området.

Forord

5


aNSvaRSOMRådeR

Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering,

bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder

virke for sikringen af danmarks kulturarv og belyse forandring,

variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de

ældste tider til nu, og billedkunstens historie og aktuelle udtryk

samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.

Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for

offentligheden, stille dem til rådighed for forskningen samt

udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen

forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger.

Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi,

historisk tid, mediehistorie, kunsthistorie, digteren H.C.

andersen, komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren anne

Marie Carl-Nielsen.

Kulturarv

afdelingen kulturarv dækker fagområderne arkæologi, historie

og mediehistorie.

Inden for arkæologi er ansvarsområdet Fyns historie fra ældre

stenalder til og med vikingetiden, samt den arkæologiske del

vedr. middelalder og nyere tid.

6 Odense Bys Museer 2013

Odense Bys Museer varetager jf. uddelegering fra kulturstyrelsen

det antikvariske arbejde i følgende fynske kommuner:

assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Nyborg og Faaborg-

Midtfyn. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig

sammenhæng udgør det fynske område Odense Bys

Museers arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager tilsyn

med fredede fortidsminder, stendiger m.m. inden for det fynske

område.

På denne baggrund forsker og formidler den arkæologiske

enhed i et nationalt og internationalt perspektiv og i en samfundsrelevant

sammenhæng.

ansvarsområdet inden for historie dækker Odenses og Fyns topografi

og historie fra skriftlighedens introduktion til nutiden.

Odense Bys Museer har siden oprettelsen af Fyns Folkemuseum

(1910), Møntergården (1939) og den Fynske Landsby (1946)

arbejdet ud fra et fynsk, regionalt perspektiv og sikret dette i

indsamling, forskning og formidling.

Odense Bys Museer dækker Fyns bygningshistorie, landskabs-

og bebyggelseshistorie samt erhvervshistorie. I forhold til


ygningsbevaring og kulturhistoriens rolle i planlægningen

varetager Odense Bys Museer det lovpligtige (kap. 8) antikvariske

arbejde i Nordfyns og Odense kommuner.

Odense Bys Museer varetager gennem Mediemuseet den

museale forpligtelse for de trykte og elektroniske medier og

deres historie. den kronologiske ramme er fra ca. 1450 frem

til nutiden, og geografisk dækker ansvarsområdet hele danmark.

Mediemuseet er i kraft af sit ansvarsområde det danske

specialmuseum for mediernes historie.

H.C. Andersen og Carl Nielsen

Odense Bys Museer dokumenterer og perspektiverer H.C.

andersen, Carl Nielsen og anne Marie Carl-Nielsens kulturhistoriske

positioner. dokumentationen beror på en aktiv

indsamlingspolitik, en udførlig registrering af samlingerne

samt en tilgængeliggørelse og formidling af disse. ansvarsområdet

dækker 140 år i dansk kulturhistorie samt tre kunstarter:

litteratur, musik og skulptur. Perspektiveringen aktualiserer

de tre kunstneres kulturhistoriske værdi og strækker sig fra

niche-forskning til populær formidling såvel inden for museets

mure som udenfor.

Odense Bys Museer samarbejder bredt nationalt og internationalt

både med kulturinstitutioner, læreanstalter og kunstnere

og anser disse samarbejder som revitaliserende for den kulturhistoriske

betydning, der afspejler sig i H.C. andersens, Carl

Nielsens og anne Marie Carl-Nielsens liv og værk.

Børnekulturhuset Fyrtøjet skaber med afsæt i H.C. andersens

univers formidling og aktiviteter, der udvikler børns fantasiverden

og giver dem mulighed for at opnå bred kulturel

forståelse, indsigt og perspektiv.

Kunsthistorie

Hovedlinjer i dansk kunst fra 1750 og fremefter. Speciel vægt

er lagt på dansk konkret og konstruktiv kunst. Odense Bys

Museer har siden oprettelsen af kunstsamlingen i 1880’erne

sikret en repræsentativ samling af kunst fra landsdelen. Indsamlings-

og satsningspolitikken afstemmes med de øvrige

danske kunstmuseer.

Ansvarsområder

7


MISSION

Odense Bys Museer

• bevarer og gør kulturarven tilgængelig

• skaber viden og oplevelser

• sætter tid, sted, ting og tanke i perspektiv

Odense Bys Museer – viden, oplevelser og perspektiv

8 Odense Bys Museer 2013

vISION

I 2020

• er H.C. Andersen i Odense et stærkt internationalt turistmål

• er Møntergården en kulturel smeltedigel for kreativitet, viden

og oplevelser

• er Den Fynske Landsby en levende landsby fra H.C. Andersens

tid

• formidles kunst- og kulturhistorien i tre ligevægtige ben: på

museet – i byen og på land – i medierne

• udføres forskning på højt niveau i nationale og internationale

netværk

• er Odense Bys Museer en væsentlig og aktiv samfundsaktør

• indgår Odense Bys Museer i flere virtuelle organisationer

med nationale og internationale samarbejdspartnere

• formidles viden og data via semantiske universer på nettet

• indtager Odense Bys Museer en central rolle regionalt og

nationalt i forvaltningen af kulturarven


FOkuSOMRådeR 2013-16

A. Møntergården

Byggeri og udstillinger (åbning 2013)

– og markedsføring heraf (2013 >)

gårdrum, uderum og aktiviteter (realisering 2013-16)

B. H.C. Andersen

udvikling af forskning, formidling og internationale netværk

i tæt samarbejde med H. C. andersen Centret ved Syddansk

universitet m.fl. (2013-16)

udvikling af stærk international turistsatsning – i samarbejde

med H.C. andersen Fonden, udvikling Fyn, visit denmark og

Wonderful Copenhagen (2013-15)

Nye udstillingselementer – løbende proces (2013>)

Film om H.C. andersens univers (2013-14)

Planlægning, finansiering og påbegyndt realisering af H.C.

andersens eventyrhus, herunder Lotzes Have som en ’magisk

eventyrhave’ (2013>)

C. Den Fynske Landsby

Realisering af formidlingskonceptet ’en landsby fra

H.C. andersens tid’ (2013-16)

D. Nyt museumslandskab

Implementering af Fremtidens Museumslandskab nationalt

(2013)

Implementering af Børnekulturhuset Fyrtøjet og Mediemuseet

(2013)

E. Thomas B. Thriges Gade/bymidteudvikling

Formidling af den historiske byudvikling og

H.C. andersen-aktiviteter (2013-16)

arkæologiske undersøgelser (2013-14)

F. Historisk Atlas – og øvrige webprojekter

Odense Bys Museers bidrag på historisk atlas (2013-14)

udvikling af universer (2014-15)

G. Implementering af forskningsstrategien

Forskningsprogrammet ’Stedets betydning’ (2013-16)

Ph.d.-forløb og forskerevaluering (2013-16)

H. Carl Nielsen 2015

Nye udstillinger (2014-15), Min Fynske Barndom (2014-15),

anne Marie Carl-Nielsen-udstilling (2013), internationale

vandreudstillinger (2013-15), biografisk film om Carl Nielsen/

anne Marie Carl-Nielsen (2014), antologien ’Carl Nielsen og

Fyn’ (2014-15)

Fokusområder

9


MuSeeTS STRaTegIeR

1. FORSKNINGSSTRATEGI

Odense Bys Museer har som mål at styrke opbygningen af et

forskningsmiljø, der modsvarer museets ansvarsområder og størrelse.

Forskningsstrategien for 2012-2016 skal hæve det faglige

niveau ved at koncentrere indsatsen inden for få, definerede

områder og medvirke til en yderligere systematisering af museets

forskning. Målet er at kunne varetage forskningsopgaver af

en passende kvalitet og volumen i samspil med de øvrige institutioner

på området, herunder hovedmuseerne og kulturstyrelsen

samt de væsentligste eksterne aktører i form af universiteterne,

Statens arkiver og relevante udenlandske samarbejdspartnere.

Strategien skal skabe et øget fokus, som i samspil med de nævnte

parter vil åbne mulighed for øgede forskningsbevillinger, både i

form af nationale midler og midler fra eu.

Forskningsstrategien skal inden for Odense Bys Museers rammer

fremme en fokuseret indsats på de nedenfor beskrevne områder.

Med forskningsstrategien for 2012-16 lægges dermed også rammerne

for de projekter, som vil nyde fremme i denne periode.

Strategien søger desuden at skabe et øget samarbejde og faglig

udveksling mellem museets forskende medarbejdere.

Forskningsstrategien er et redskab til langsigtet udvikling og forøgelse

af forskningen og forskningskvaliteten ved Odense Bys

Museer. Strategien skal opfattes som dynamisk og som en del af

en løbende proces og vil være under udvikling i samspil med de

projekter, der opstår i perioden.

Nærværende forskningsstrategi omhandler primært fagområderne

arkæologi og historie. der vil senere blive udarbejdet forskningsplaner

for kunst, H.C. andersen og Carl Nielsen. en række

overordnede forhold beskrevet i forskningsstrategien vil dog også

være gældende for forskning indenfor disse fagområder, især

med hensyn til ph.d.-forløb, publicering og formidling af forskning.

10 Odense Bys Museer 2013

Hidtidig forskning ved Odense Bys Museer

I et længere perspektiv har museets medarbejdere udført forskning

på en bred vifte af områder. der tegner sig nogle tendenser

over tiden, som både afspejler museernes arbejde med de fysiske

levn og strukturer samt de enkelte medarbejderes interesseområder.

Odense Bys Museer har gennem årtier både inden for arkæologi

og historie arbejdet med bebyggelses- og bygningshistorie i

bred forstand. gennem de seneste år har indsatsen været koncentreret

om bebyggelseshistorie, bygningshistorie, industrikultur,

migrationshistorie samt grav- og skattefund. der er desuden udført

forskningsprojekter på både kunst-, H.C. andersen- og Carl

Nielsen-området. Forskningen er publiceret i en række sammenhænge,

der spænder fra mindre artikler til omfattende monografier.

en ret betydelig del er publiceret på eget forlag ud fra den

betragtning, at det var økonomisk rationelt og desuden en god

måde at præsentere museets virke på.

Udvikling af forskningen ved Odense Bys Museer

I marts 2009 præsenterede kulturministeriet rapporten Forskningsstrategi

for kulturministeriets område. I rapporten var en række anbefalinger

vedrørende at museerne bør rette sig efter det almene

forskningsbegreb. det blev desuden anbefalet at udvikle en forskningsstrategi,

der forholder sig til organisering og finansiering af

forskningen, kvaliteten af denne og prioriterer faglige emneområder.


Odense Bys Museer anerkender disse anbefalinger og betragter

det nationale ambitionsniveau for museernes forskning som

et væsentligt sigtepunkt. Museet ønsker at fremme et åbent

forskningsmiljø med kontakter til relevante institutioner i ind-

og udland. Museet ser det som en faglig udfordring at bringe

fagområderne arkæologi og historie sammen i en fælles forskningsstrategi.

Museet ønsker at systematisere den arkæologiske og historiske

forskning i et samlet forskningsprogram, der relaterer sig til samfundsrelevante

forskningstemaer og lægger vægt på museernes

særlige muligheder for at skabe historisk perspektiv på den aktuelle

samfundsudvikling.

Overordnet beskrivelse af udvalgte forskningstemaer

(forskningsprogram)

I overordnet perspektiv forskes der inden for museets ansvarsområder

i et kronologisk forløb fra oldtiden til i dag med vægt på

fynske og danske emner og med et ønske om at sætte disse i perspektiv

i forhold til det moderne samfund, gerne med et internationalt,

komparativt udblik.

Museets strategiske forskningsområde i den aktuelle fem-års periode

tager afsæt i samspillet mellem menneske og landskab. Som

en central del indgår, i hvilket omfang og hvordan samspillet mellem

personer og steder har haft betydning for det liv, der har været

levet og for den identitet, der er opstået. I forlængelse heraf

fokuseres på de historiske forhold, der udgør underliggende vilkår

og forudsætninger for nutidens samfund.

Museet ønsker at fokusere forskningen på stedets betydning i

samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet – herunder

det urbane – udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter

og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket

landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier

og planlægning. dermed rummer forskningsfeltet både studier

af det fysiske landskab og menneskelig aktivitet i landskabet

samt mentalitetshistoriske aspekter af samspillet mellem menneske

og sted.

For museet betyder fokus på stedets betydning i samspillet mellem

menneske og landskab, at en række aktuelle og relevante temaer

kan belyses. Mødet med andre kulturer har sted og identitet

som nøgleelementer. det samme gælder for byrummets

udvikling og den moderne urbanitet, sammenhængskraften i det

danske samfund, den kulturelle mangfoldighed samt vekselvirkningen

mellem danmark og andre områder. Påvirkningen af og

samspillet med andre kulturer var gennem hele forhistorien nær-

Forskningsstrategi

11


værende og giver et væsentligt perspektiv på aktuelle emner som

integration og globalisering.

disse emner kan i forskelligt omfang belyses af forskningen på det

arkæologiske og historiske område og ligger i forlængelse af museets

arbejde og kompetencer. Samtidig forholder det overordnede

tema sig til den internationalt aktuelle forskning i rum – space

and place – samt væsentlige nationale strategiske forskningsområder

i Forsk 2015. Forskningsfelter som kulturforståelse under globaliseringen,

Livsforløb i forandring og Bedre livsrum udgør emnefelter,

der kan belyses og gives perspektiv via museets forskning i

stedets betydning og samspillet mellem menneske og landskab.

dermed retter forskningen sig mod at bidrage til samfundsudviklingen

på en række områder i form af forståelse af kulturel dynamik,

kulturmøder og identitetsopfattelse, integration, udviklingen

af den moderne by og afviklingsprocessen i udkantsområderne.

et historisk perspektiv er en nødvendighed og et vigtigt redskab

i arbejdet med mange udfordringer og udviklingsområder i nutidens

danmark.

Ph.d.-projekter og post.doc.-projekter

et fagligt personale med kvalifikationer på ph.d. niveau er i stigende

grad en nødvendighed for at kunne deltage i væsentlige

12 Odense Bys Museer 2013

forskningsprojekter og for at kunne tiltrække midler til forskningen.

Som led i at fremme og kvalificere forskningen på museet

ønsker Odense Bys Museer aktivt at fremme ph.d.-projekter og

har som målsætning, at der altid i gennemsnit er én medarbejder

i ph.d.-forløb. Museet ønsker at personale, der udfører forskning,

løbende kan udvikle og kvalificere sig og vil derfor ligeledes

fremme post.doc.-projekter på de ovenfor beskrevne forskningsområder.

Forskningsudvalg for Odense Bys Museer

Med henblik på løbende at følge op på og udvikle forskningsstrategien

samt at medvirke til, at strategien udmøntes i konkrete

projekter nedsættes et forskningsudvalg for perioden 2012-

16. det er udvalgets opgave løbende at diskutere og medvirke til

fastholdelse af strategiens hovedmål i perioden samt at rådgive

i forbindelse med projekter og disses finansiering og forhold til

andre relevante samarbejdspartnere. Forskningsudvalget arbejder

desuden med udvikling af en plan for tiltrækning af midler

og for tværinstitutionelle samarbejder i og uden for museumsverdenen.

Forskningsudvalget består af fem interne og tre eksterne

medlemmer fra henholdsvis Institut for Historie og Institut

for kulturvidenskaber ved Syddansk universitets samt kulturstyrelsen.


Individuelle forskningsprojekter inden for områderne

kunst, H.C. Andersen og Carl Nielsen

I den aktuelle periode arbejder kunst-enheden samt H.C. andersen-

og Carl Nielsen-enheden med formulering og gennemførelse

af individuelle forskningsprojekter. udvikling af projekter sker i

samarbejde med andre museer, Syddansk universitet i MaSkOTregi

og andre relevante parter. Forskningsudvalget er efter behov

rådgivende med hensyn til de generelle forventninger til ansøgninger,

faglig kvalitet, publiceringsniveau og forskningsformidling,

som gælder for forskning ved Odense Bys Museer.

Publicering

Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller internationalt

anerkendte tidsskrifter, antologier eller i form af monografier.

Som hovedregel bør publicering finde sted i fagfællebedømte

medier, der lever op til kravene til peer-review.

For afdelingen kulturarv omfattende fagområderne historie og arkæologi

fastsættes følgende specifikke publiceringskrav som minimum

for den femårige periode 2012-16:

• mindst ti dansksprogede, fagfællebedømte artikler i eksterne,

anerkendte tidsskrifter

• mindst fem fagfællebedømte artikler i anerkendte udenlandske

tidsskrifter

• mindst to monografier (en monografi kan ækvivaleres af en

ph.d.-afhandling)

• redaktion af mindst én fagfællebedømt antologi

Forskningsformidling

Forskningsresultater fra Odense Bys Museer skal offentliggøres

og være alment tilgængelige. ved formulering af større forskningsprojekter

skal en plan for formidling af resultaterne til et

bredere publikum indgå i projektbeskrivelsen. Formidlingen kan

ske via de anerkendte kanaler, der benyttes af universitetsverdenen,

men museets forskning bør også formidles i museumsrelevante

medier – eksempelvis Historisk atlas, Fynske Minder, Folkeuniversitet,

foredrag, seminarer og andre aktiviteter integreret

med museets øvrige arbejdsfelter.

Evaluering

det er første gang, Odense Bys Museer udarbejder en egentlig

forskningsstrategi og nedsætter et forskningsudvalg. der har tidligere

været tiltag til forskningsmæssige satsningsområder, men

med udarbejdelsen af en forskningsstrategi, der udstikker rammerne

for aktiviteter i en 5-årig periode, er det hensigten at øge

fokus på museets kerneområder og forskningsindsatsen på netop

disse felter og at fremme og støtte initiativer, der retter sig

herimod. der gennemføres derfor en intern midtvejsevaluering

samt en afsluttende evaluering af den første forskningsstrategis

virkninger. en del af effekten af den samlede femårige forskningsstrategi

vil dog først være målbar i et længere perspektiv.

evalueringen danner grundlag for udarbejdelsen af en ny forskningsstrategi

for den følgende periode 2016-2020.

Forskningsstrategien 2012-2016 kan læses i sin fulde længde på:

http://museum.odense.dk/odense-bys-museer/forskning.aspx

Forskningsstrategi

13


2. FORMIDLINGSSTRATEGI

Odense Bys Museers formidlingsstrategi fastlægger overordnede

retningslinjer for, hvordan formidling varetages inden- og uden

for organisationens mure.

Formidlingsstrategien danner ramme for tilrettelæggelse og udvikling

af Odense Bys Museers samlede formidling og er således

et styringsværktøj, der skal sikre en sammenhængende prioritering,

øget fokus og fælles sprog i hele organisationen.

Formidlingsstrategien hviler på tre ”ben”:

• Formidling inden for murene i faste udstillinger og særudstillinger

• Formidling i byrummet og kulturlandskabet

• Formidling på nettet og i trykte medier

Tilsammen danner de tre ben en samlet formidlingsplatform, hvor

de enkelte fortællinger er indbyrdes forbundet. ved at skabe en

direkte sammenhæng mellem de forskellige formidlingstyper ønsker

vi at give den enkelte bruger en mere sammenhængende og

målrettet oplevelse – ved udstillingsbesøget, på turen rundt i byen

og hjemme foran skærmen eller bag bogen.

Strategien fastholder såvel internt som eksternt, at museet er meget

mere end udstillinger. Strategien rummer en erkendelse af

brugernes forskellige behov.

I Odense Bys Museers trebenede formidlingsstrategi mødes brugeren,

der hvor brugeren er. det sker i erkendelse af, at brugernes

motivation, måder at lære på og oplevelsesprofiler er vidt

forskellige. kun gennem et indgående kendskab til – og en øget

dialog med – borgerne, kan formidlingsstrategien foldes fuldt ud

med kvalificeret, involverende og fokuseret formidling.

Formål

Sigtet med formidlingsstrategien er således at udvikle en attraktiv,

tidssvarende og levende formidling, som sætter tid og sted,

ting og tanke i perspektiv.

14 Odense Bys Museer 2013

vi vil sikre en professionel og målrettet viderebringelse af Odense

Bys Museers forsknings- og undersøgelsesresultater.

vi vil skabe en tidssvarende adgang til og viden om den fynske

kulturarv, herunder den viden, der genereres inden for museets

virkeområder og beskrive den regionale kunst- og kulturhistorie i

et nationalt og internationalt perspektiv.

vi vil bidrage til den faglige og kulturpolitiske debat på såvel lokalt

som nationalt og internationalt niveau og medvirke til at synliggøre

Odenses potentialer i tæt samarbejde med byens øvrige

kulturinstitutioner og kommunale forvaltninger.

Fokusområder

Oplevelsen – Odense Bys Museer vil skabe unikke og overraskende

oplevelser, pirrer nysgerrigheden og inspirerer til fordybelse.

Museer for alle – Odense Bys Museer anerkender sin public service

forpligtelse og tilstræber derfor at udbyde oplevelser, der har

bredde og afspejler samfundets mangfoldighed.

Brugernes motivation – Odense Bys Museers formidling tager afsæt

i brugerne, deres behov og motivation for at besøge museerne

og deltage i aktiviteter.


Illustration: kvorning design & kommunikation

Attraktion og Museum – H.C. andersens Hus og den Fynske

Landsby er i kraft af deres publikumstiltrækning ikke blot museer,

men også defineret som attraktioner. Odense Bys Museer anerkender

tiltrækningsværdien som en præmis for formidlingen.

Målbarhed og evaluering – Odense Bys Museers brugerundersøgelser

relateres til formidlingens tre ben.

For at sikre en fortsat udvikling af formidlingen og øge dokumentationsgraden

af vores indsats, gennemfører Odense Bys Museer

systematiske effektmålinger af formidlingen. effektmålinger baseres

på besøgstal, kendskabsgrad og kvalitativt udbytte.

de nationale brugerundersøgelser er afsæt for Odense Bys Museers

fokus på brugerne. undersøgelserne dækker museerne og

brugen af internettet, mens der vil være behov for at få iværksat

undersøgelser af brugernes adfærd og behov i forhold til formidlingen

i kulturlandskabet og byrummet.

Formidlingspolitikker for museerne

Med afsæt i disse overordnede retningslinjer er der udarbejdet

formidlingspolitikker for de enkelte fagområder, museer og kulturhuse.

Carl Nielsen Museet

Carl Nielsen-enheden formidler primært viden om komponisten

Carl Nielsen og billedhuggeren anne Marie Carl-Nielsens liv og

værk og dokumenterer sammenhængene mellem deres liv, samtid

og kunst. Formidlingen henvender sig meget bredt til voksne og

børn, danske og internationale gæster, lægmænd og fagfolk. Formidlingen

foregår igennem udstillinger, koncerter, fællessang og

foredrag, it-faciliteter, publikationer, i land- og byrum og gennem

samarbejde – især med Odense Symfoniorkester og det kongelige

Bibliotek.

visionen er at formidle på kreativ og eksperimenterende vis, for

derigennem at skabe oplevelser og oplevelsesrum, hvor brugerne

inviteres til at gøre deres egne iagttagelser og foretage deres

egne vurderinger af kunstnerægteparret og deres værk.

Museet ønsker at udvikle sig til et levende kulturhus, hvor formidlingen

også aktivt udtrykker sig i skabelsen af skulptur og musik

– et kreativt ambulatorium og eksperimentarium, hvor børneformidlingen

er integreret frem for segregeret.

H.C. Andersens Hus

H.C. andersen-enheden formidler primært viden om digteren

H.C. andersens liv og værk og dokumenterer sammenhængen

mellem digterens liv, samtid og kunst: en sammenhæng, han selv

Formidlingsstrategi

15


etonede. Formidlingen henvender sig meget bredt til voksne og

børn, danske og internationale gæster, lægmænd og fagfolk. Formidlingen

foregår igennem udstillinger, it-faciliteter, publikationer,

i byrummet og gennem samarbejde – især med det kongelige

Bibliotek og H.C. andersen-Centret ved Syddansk universitet.

visionen er at formidle på kreativ og eksperimenterende vis. uden

berøringsangst over for folkelige myter og videnskabelige dogmer

vil vi skabe oplevelser og oplevelsesrum, hvor brugerne inviteres

til at gøre deres egne iagttagelser og foretage deres egne

vurderinger af forfatteren og forfatterskabet.

Museet ønsker at udvikle sig til et kreativt litteraturhistorisk hus

og eksperimentarium, hvor børneformidlingen er integreret frem

for segregeret.

Med et særligt fokus på H.C. andersens eventyrunivers arbejdes

der på at skabe et koncept for en oplevelsesbaseret international

attraktion med fokus på den værdibaserede fortælling om H.C.

andersens eventyrlige univers. I 2013 er det målet at formulere

rammerne for etablering af et eventyrhus og -have med tydelig

konceptuel og arkitektonisk sammenhæng med såvel bygningens

indre scenografiske fortælling, som med Lotzes Have, H.C. andersens

Hus, Fyrtøjet og det omliggende nærmiljø.

Børnekulturhuset Fyrtøjet

Fyrtøjet er en professionel kulturinstitution, der formidler H.C.

andersens eventyr for børn fra hele verden. Hele danmark skal

kende Fyrtøjet for unikke oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet.

Børnekulturhuset Fyrtøjet formidler H.C. andersens eventyr, liv

og lidenskaber for børn og familier gennem scenografisk iscenesættelse,

fortælling, teater og andre kunstneriske udtryksformer.

vores hus skal være gennemsyret af kvalitet i selv den mindste

detalje, for på den måde skaber vi optimale vilkår for god leg og

berigende oplevelser. I Fyrtøjet er fantasi, fordybelse og kreativitet

i centrum. Med et stædigt fokus på kraften i de æstetiske

virkemidler skaber vi et rum for nærvær - et rum uden for tid og

sted. vi giver mulighed for øjeblikke af selvforglemmelse, hvor

børn og voksne oplever en særlig måde at være sammen på.

16 Odense Bys Museer 2013

Formidlingen i Fyrtøjet er båret af høje faglige ambitioner med et

kunstnerisk afsæt. det kommer til udtryk i udarbejdelsen af den

scenografiske fortolkning af H.C. andersens eventyrlige univers,

og det kommer til udtryk i vores rekruttering og interne uddannelse

af vores personale. vi skal være nærværende og tilstede i

forhold til alle vores besøgende. det kræver overblik, engagement

og en stor evne til at aflæse og forstå børns leg og fantasi.

Tre rum står centralt i Fyrtøjets formidling: Scenografi, Fortællerum

og atelier. alle aktiviteter i huset bindes sammen af det aktuelle

H.C. andersen eventyr, der er udvalgt for en periode på 2-3

år. eventyrets temaer slår også igennem i de konkrete aktiviteter,

det visuelle udtryk og den eksterne kommunikation. ved siden af

det temabårne følger vi også årets gang med sæsonprægede aktiviteter,

der relateres til H.C. andersen. vi indgår desuden i en

række aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere. Når vi indgår

i samarbejdsrelationer, forholder vi os altid til Fyrtøjets formål. vi

investerer vores tid og engagement og er bevidste om det gensidige

udbytte af samarbejdet. det betyder, at vi både tør vælge til

og vælge fra.

Husets formidlingsmæssige overvejelser danner basis for en række

af forskellige tilbud. vi afholder skole- og institutionsforløb,

specialforløb samt billedskole, og vi holder åbent for gæster og

turister fra hele verden og laver rundvisninger. derudover tilbyder

vi vores faglige viden til samarbejdspartnere og indgår i mange

forskellige relationer med sparring, udvikling og skabende aktiviteter.

Fyns Kunstmuseum

Fyns kunstmuseum har til formål at give museets gæster indblik

i museets samlingsområde – dansk kunst fra 1750 til i dag – og

i billedkunst generelt. I de mange formidlingsaktiviteter lægges

der endvidere vægt på at skabe en tværæstetisk og tværfaglig dimension

med henblik på at lade billedkunsten være i samspil med

andre kunstneriske udtryksformer. Museet skal fungere som et

levende kulturhus i Odense, invitere byens kulturliv indenfor og

byde på aktiviteter, der kan understøtte eller udfordre museets

fagområde.


Formidlingen foregår fortrinsvist på museet, men enkelte aktiviteter

henlægges til det offentlige rum eller i forbindelse med eksterne

arrangementer. Museet er desuden til stede på diverse digitale

platforme.

Museet ønsker at udbrede viden om kunst, kunsthistorie og de

sammenhænge kunst har virket i gennem tiderne til flest mulige

gæster. Formidlingen på Fyns kunstmuseum udgøres af et par

større og en række mindre særudstillinger, der ofte bliver til i samarbejde

med kunstmuseer på Fyn og det øvrige danmark, af forskningsbaserede

publikationer, omvisninger, byvandringer, foredrag,

aktiviteter i samarbejde med lokale kunst- og kulturinstitutioner

(koncerter, tegnekurser, børneaktiviteter, undervisning mv.)

Fyns kunstmuseums formidlingsstrategi har således et dobbeltrettet

fokus: kunstfaglige forsknings- og udstillingsprojekter indskriver

sig i en national og til tider international sammenhæng,

mens aktiviteter og arrangementer fortrinsvis er forankret i Odenses

kulturliv.

Den Fynske Landsby

den Fynske Landsby er et frilandsmuseum, der indenfor rammen

’en landsby fra H. C. andersens tid’ formidler historien om levevilkår

og boligformer i de fynske landsbyer i 1800-tallet. Her er fokus

på landskab, agre, haver, bygninger og interiører, der alle indrettes

så de belyser 1800-tallets landbosamfund og socialhistorie.

den Fynske Landsby er et skattet besøgssted for både børnefamilier

og skoler, for selskaber og for besøgende med særinteresser.

alle disse grupper tilgodeses i formidlingen.

Formidlingen i den Fynske Landsby har mange udtryksformer.

kernen udgøres af den Levende Historie, hvor formidlere i historiske

dragter udfører datidens arbejdsprocesser og fortæller

gæsterne om dagligliv og arbejdsgange i 1800-tallets landbosamfund.

Herudover formidles gennem udstillinger, skiltning,

publikationer, omvisninger, foredrag, film og web.

drift og vedligeholdelse af den Fynske Landsby er også en del af

formidlingen, da bygningernes vedligehold og havernes, marker-

nes og vejenes udseende er en vigtig del af den helhedsoplevelse,

museumsgæsterne får ved et besøg i den Fynske Landsby.

Møntergården

Odense Bys Museer har gennem de seneste år udviklet et samlet

og moderne kulturhistorisk museum i det historiske bygningskompleks

Møntergården midt i Odense. Første skridt er den igangværende

opførelse af en ny udstillingsbygning. vores vision er at udvikle

og aktivere hele Møntergårdskarréen over de næste 5 år. en

vision, der skal åbne museet for både nationale og internationale

turister, og som vil placere Møntergården som en aktiv del af lokalmiljøet

med et bredt spektrum af aktiviteter og kulturtilbud.

Møntergården skal udbygges til en sammenhængende, kulturel

oase, der vil fremstå som en kulturhistorisk smeltedigel for kreativitet,

oplevelser og viden med spændende gårdmiljøer, sceneområde,

café og projekt Børnenes By.

Formidling af kulturhistorien tilrettelægges under overskriften

Fra viden til Formidling. Heri ligger, at det faglige afsæt for museets

formidling af arkæologi og historie skal findes i de faglige

traditioner, medarbejdernes kompetencer og Odense Bys Museers

forskningsstrategi.

Formidlingen af kulturhistorien relaterer hovedsagligt til Odense

og Fyn. emnevalget tager udgangspunkt i undersøgelser, projekter

og viden genereret i forbindelse med enhedernes arbejdsfelter.

Formidlingsarrangementer på Møntergården afspejler, at

Odense Bys Museer er en seriøs og relevant kulturhistorisk institution.

det gælder, når vi selv tilrettelægger formidlingsarrangementer,

men også når eksterne aktører inviteres til at benytte vores

gårdrum og pladser til teater, musik eller andet, der er med til

at skabe liv og aktivitet på museets område. det er målet at give

tilhørerne/brugerne et historisk perspektiv og gøre dem nysgerrige

efter at vide mere om de historiske lag, der gemmer sig i og

bag byen og landskabet omkring dem. I formidlingen relateres

emnerne så vidt muligt til aktuelle og nutidige begivenheder.

kulturhistorien formidles til både skoleklasser, børn ifølge med

voksne og voksne alene. arrangementerne tager udgangspunkt i

Formidlingsstrategi

17


de forskellige målgruppers forudsætninger. Fælles for al formidling

er dog, at den skal have et fagligt relevant indhold.

Danmarks Mediemuseum

danmarks Mediemuseum formidler de trykte og elektroniske mediers

historie i danmark. gennem udstillinger, undervisning og nye

formidlingstiltag ønsker museet at give publikum en kritisk indsigt

i medierne ved at præsentere massemediernes teknologiske udvikling

og samfundsmæssige betydning i et historisk perspektiv.

et primært fokusområde er brugerinddragende formidling målrettet

de 14-29-årige. Her spiller det digitale center Mediemixeren en

særlig rolle, da brugerne på egen hånd aktivt deltager i produktion

af tv, radio og film og derigennem oplever og får erfaring med

medieteknik og medietilrettelæggelse. den nyåbnede basisudstilling

Mediernes Magt – Magtens Medier giver brugerne et overblik

over de danske mediers historie, herunder deres indflydelse på

den danske samfundsdebat.

Museet tilbyder desuden en række undervisningsforløb, der er

tilrettelagt efter uddannelsesinstitutionernes aktuelle undervisningspraksis,

læreplaner og trinmål. Her er fokus på dialogbaseret

undervisning og deltagernes eget arbejde med medieformer

og –indhold. undervisningen tilpasses grundskolens overbygning,

gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser efter

behov, og der udvikles løbende nye undervisningstilbud.

Museet samarbejder med lokale og nationale uddannelses- og

kulturinstitutioner om kontinuerligt at udvikle nye formidlingsprojekter.

På Brandts, hvor museet fysisk er placeret, samarbejder

Mediemuseet med kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst

om en særlig strategi med fokus på at gøre Brandts til et

attraktivt fritidstilbud for de unge mellem 14 og 29 år. Her arbejdes

med udgangspunkt i kvantitative data fra den nationale brugerundersøgelse

og kvalitative data fra egne og andres brugerundersøgelser

med fokus på unge. Museet prioriterer desuden

erfaringsdeling i relevante netværk højt i form af publicering af

artikler, studierejser og deltagelse i nationale og internationale

konferencer.

18 Odense Bys Museer 2013

Webformidling

Odense Bys Museers webformidlingstiltag etableres med udgangspunkt

i ønsket om, at museet skal have en fortsat stærk digital

tilstedeværelse. Nutidens internetbrugere færdes på mange

digitale platforme, og søger gerne deres viden via nettet, hvorfor

vi naturligvis skal være markant til stede der. Odense Bys Museer

er i dag digitalt tilstede på følgende websites og platforme.

Hjemmesiden museum.odense.dk er Odense Bys Museers hovedsite.

Her skal alle praktiske oplysninger omkring museerne, Odense

Bys Museers organisation, webbutik mv. være tilgængelig for

de webbrugere, der direkte søger information om Odense Bys Museer.

Hjemmesiden er derimod ikke det oplagte sted for formidling

af den faglige viden, som museet ligger inde med.

Historisk atlas er Odense Bys Museers primære digitale formidlingsplatform.

Her formidles viden med ’stedet’ som udgangspunkt.

Historisk atlas er foreningsejet og Odense Bys Museer har

som IT-leverandør en plads i bestyrelsen og redaktionsudvalget.

Indadtil bør Historisk atlas som formidlingsplatform styrkes gennem

en fast redaktionsgruppe. Platformen Historisk atlas kan

danne grundlag for andre formidlingstiltag, som eksempelvis

Odense Skulpturguide, H.C. andersens fodspor i Odense, mobilguide

til den Fynske Landsby mv.

endelig er Odense Bys Museer tilstede på et udvalg af allerede eksisterende

(sociale) platforme. Baggrunden for at bruge disse platforme

er todelt. For det første kan vi koncentrere os om at producere

fagligt indhold i stedet for at bruge ressourcer på at udvikle

og vedligeholde et større antal skræddersyede sites. For det andet

er vi til stede på platforme, der i forvejen har en meget stor

kendskabsgrad blandt webbrugerne. Blandt de vigtigste eksterne

platforme, hvor Odense Bys Museer er til stede, kan nævnes:

Facebook - nyheder, dialog med brugere, aktiviteter.

Flickr - tilgængeliggørelse af billeder.

YouTube - webformidling i form af film.

Wikipedia - formidling af viden i tekstform, faglige artikler mv.


Byrum og kulturlandskab (Kulturrum)

en væsentlig del af Odense Bys Museers forskningsstrategi på det

kulturhistoriske felt er koncentreret omkring den betydning, stedet

til skiftende tider har haft på et givet områdes kulturhistoriske

profil. Formilingen af kulturlandskabet skal i denne sammenhæng

ses som en naturlig følge af det forskningsbaserede udgangspunkt.

Formidlingen af og i kulturlandskabet tager udgangspunkt

i museets arbejdsmark - som er hele Fyn - og ansvarsområde, der

er kultur- og kunsthistorie bredt betragtet. Formidlingen tilrettelægges

bredt, så den valgte metode på bedst mulig måde understøtter

de kulturhistoriske levn, der fokuseres på.

Målet med formidlingen af og i kulturlandskabet er, at bibringe interesserede

viden om den historiske dimension, der kan aflæses i

de synlige, kulturhistoriske levn i landskabet. Tidsmæssigt strækker

rammen sig fra den ældste stenalder til den yngste industrikultur.

Som oplagte, men blot få af mange eksempler på bevarede

kulturhistoriske levn, kan nævnes storstensgrave, gravhøje, kirker,

egn, diger, arkæologiske bygningsrester, nedlagte jernbaner, industribygninger,

veje og mindesten.

Omvisninger/guidede ture. den direkte kontakt mellem publikum

og faglige eksperter prioriteres højt. disse tiltag foretages

af museets inspektører, projektansatte fagfolk inden for museets

fagområder samt specifikt uddannede omvisere.

Information på stedet. Foretages ved formidling af bevarede kulturhistoriske

levn, der er af en sådan karakter, at de on location

lader sig formidle i tekst, billeder og lyd uden yderligere museumsfaglig

assistance.

Foldere/guides. Tematisk og/eller geografisk formidling af typisk

flere bevarede kulturhistoriske levn inden for et større eller mindre

område. det være sig bil-/cykeltransportkrævende – fx temarelaterede

– eller i gåafstand i et afgrænset geografisk område.

Fredede fortidsminder. Odense Bys Museer fører på vegne af

kulturstyrelsen tilsyn med de 1050 fredede fortidsminder på Fyn

med omliggende øer. Information om de fredede fortidsminder

er tilgængelig på kulturstyrelsens hjemmeside. I samarbejde med

kommuner og private arbejdes bredt med formidling af de fredede

fortidsminder på såvel lavpraktiske som digitale platforme.

Fredede bygninger. Odense Bys Museer er ikke myndighedsansvarlig

på området fredede bygninger. Museet ligger imidlertid

inde med et særligt kendskab til dette fagområde, og vil derfor

iværksætte formidlingstiltag i det omfang, det kan falder naturligt

i forbindelse med museets formidling af kulturlandskab og

byrum.

Levende formidling. I de seneste par år har Odense Bys Museer

afprøvet nye, alternative formidlingstiltag i kulturlandskabet forestået

af museets faginspektører. disse tiltag må betegnes som

værende så vellykkede, at der vil blive satset mere på denne formidlingsform.

Deltagelse i events. I det omfang det forekommer relevant, vil

Odense Bys Museer deltage med aktiviteter og formidlingstilbud

i de flere og flere events, der etableres i såvel Odense som andre

steder på Fyn.

International formidling. Odense Bys Museer deltager gennem

udstillinger og øvrige aktiviteter i en international formidling af

H.C. andersen, Carl Nielsen og udvalgte forskningsområder.

Formidlingsstrategi

19


3. INDSAMLINGSSTRATEGI

Arkæologi

Indsamling/undersøgelser inden for arkæologi foregår dels i form

af lovbundne opgaver i forbindelse med offentlige og private anlægsarbejder,

dels som selvvalgt forskning. ved indsamling/undersøgelse

afstemmes prioritering og strategi med det allerede

indsamlede og registrerede kildemateriale fra såvel lokalt på Fyn

som i en bredere sammenhæng. det er således målet, at Odense

Bys Museer fra et fynsk udgangspunkt bidrager til og deltager i

den arkæologiske forskning i såvel nationale som internationale

sammenhænge.

den arkæologiske samling forøges udelukkende med genstande,

der vurderes at have høj videnskabelig og/eller formidlingsmæssig

kvalitet kombineret med ufravigelige krav til proveniens og

baggrundsoplysninger, der er i umiddelbar harmoni med den øvrige

arkæologiske samling. Forøgelse af den arkæologiske samling

foregår stort set udelukkende ved udgravninger og donerede

genstande. kun yderst sjældent indkøbes genstande, og kun når

disse har en videnskabelig og/eller formidlingsmæssig kvalitet

med relation til museets ansvarsområde og arbejdsmark.

20 Odense Bys Museer 2013

Historie

På det historiske område indsamles ikke med henblik på at få alt.

Museet samler med henblik på at bevare og formidle en vægtet

og repræsentativ historie for Odense og Fyn. Indsamlingsmæssigt

sigter museet mod, at genstandene skal være repræsentative

for fortidens forhold, og på at de i den egenskab skal supplere og

komplementere hinanden. Før der skrides til indsamling, dannes

overblik over centrale forhold og udviklingstræk vedrørende de

relevante områder med henblik på at kunne identificere de genstande,

der bedst opfylder denne rolle.

I disse år arbejdes der med at supplere samlingerne med genstande

relateret til den Fynske Landsby. dette sker i forlængelse

af, at landsbyens kerneformidling udvides til at dække slutningen

af 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. I forbindelse med en

forestående formulering af en egentlig indsamlingsstrategi vil en

række problemstillinger med henblik på at sikre rimelig indsamling

blive behandlet.

Industrialiseringens periode, ca. 1850-1970, en særlig udfordring.

Periodens produktionsapparat, produkter, hverdagsting og institutionslevn

er desværre ofte væk eller kræver på grund af deres karakter

og størrelse særlige overvejelser ved indsamling. denne periode

– og ’den fynske region’ som forståelsesramme – har som


indsamlingstema høj prioritet. et af målene i arbejdet med strategien

er at skærpe profilen i den passive indsamling, og danne et

grundlag for en selektiv indsamling inden for veldefinerede temaer.

Mediehistorie

Som landsdækkende specialmuseum for mediehistorie har Mediemuseet

en omfattende samling, der navnlig dokumenterer den

grafiske industri og dagspressens historie. I forbindelse med fusionsprocessen

2013-14 gennemføres en grundig gennemgang

af hele Mediemuseets samling med henblik på færdigregistrering

samt faglig begrundet udskillelse og kassation. Parallelt hermed

nyformuleres en indsamlingsstrategi for medieområdet, der også

indtænker de nye, elektroniske medieformer.

H.C. Andersen & Carl Nielsen

I de kommende år prioriteres erhvervelser af genstande, der vil

kunne supplere og berige de samlinger, der formidles gennem udstillingerne

på museerne og gennem Odense Bys Museers e-museum.

Fokus vil primært ligge på originale værker af H.C. andersen

(manuskripter), Carl Nielsen (manuskripter/partiturer) og anne

Marie Carl-Nielsen (skulpturer) af både privat og professionel karakter.

Museet vil dog også være opmærksom på genstande, der

har væsentlig værdi i forhold til kunstnerens biografiske historie

(eksempelvis portrætter af venner, lokaliteter m.m.).

Kunsthistorie

Nyerhvervelser sigter mod dels at udfylde ”huller” i egen samling

og dels at sikre tilgang af samtidskunst. Med hensyn til førstnævnte

sigter vi mod at forstærke samlingen, hvor den er bedst,

både med hensyn til strømninger og enkeltkunstnere. det vil sige

inden for perioderne: guldalder, realisme, modernisme og konkret

kunst fra o. 1933-60. dertil kommer ønsket om at holde sig opdateret

med hensyn til den samtidskunst, som er beslægtet med tidligere

klassicistiske strømninger.

der vil i 2013 blive formuleret en revideret og uddybende indsamlingsstrategi.

Indsamlingsstrategi

21


4. REGISTRERINGSSTRATEGI

Siden 1996 har Odense Bys Museer foretaget elektronisk registrering

af al nytilvækst og sideløbende arbejdet sig tilbage i forhold

til de tidligere analoge registranter. Med afsæt i Nationalmuseets

registreringssystem udvikledes et system, der udover almindelig

registrering også indeholder en række supplerende faciliteter som

konserverings-, udlåns- og revisionsdatabase. Tilknyttet hertil er

stregkode-registrering af alle genstande. Systemet bruges såvel

fagligt som i daglig varetagelse af samlingerne.

Odense Bys Museers registreringssystem er udbygget med en

række faciliteter, der ligger langt ud over Regins muligheder,

f.eks. kombinationer med udlånsdatabase, konserveringsdatabase,

revisionsdatabase, stregkode-lokalisering, videreførsel til

kortdata, primære og sekundære fotos, litteratur m.m. der vil i de

kommende år pågå en opgradering af systemerne med henblik på

fremtidssikring og umiddelbar brug af data/viden i formidlingsplatforme

som Historisk atlas, e-museet m.fl.

datasættet til de arkæologiske undersøgelser opbevares i den

fællesmuseale database Mud, mens opmålingerne opbevares i et

digitalt arkiv, arkkort. endelig styres alle genstandes placering

vha. databasen genflyt.

22 Odense Bys Museer 2013

Odense Bys Museers registreringspraksis – såvel tidligere som nutidig

– findes i rapporten: Samlinger ved Odense Bys Museer. Indsamling,

registrering, sikring, forskning, udlån, uddeponering,

udskillelse og kassation (senest revideret i 2009).

De kommende år

I de kommende år er det Odense Bys Museers ambition at skabe

rammerne for et tidssvarende registreringssystem. et arbejde der

bl.a. indbefatter en revidering af Odense Bys Museers eksisterende

objektmodel, revidering af eksisterende databaser, udvikling

af en moderne webbaseret grænseflade til museets data samt en

åben aPI til disse data. Herudover vil Odense Bys Museer løbende

indberette nyerhvervelser og nytilkomne museumssager til de

centrale registre. Odense Bys Museer deltager aktivt i kulturstyrelsens

udformning af Museums-IT, en ny central registreringsdatabase,

planlagt i perioden 2012-15.

generelt for arkæologiske og historiske samlinger forventes det,

at eksisterende registreringssystemer vil blive suppleret med en

ny, geografisk sagstype i det kommunale eSdH-system, da eSdHjournalsystemet

er under udbygning med et gIS-modul til lokalisering

af sager. eSdH-gIS vil åbne mulighed for kartografisk

lokalisering af alle sager uanset faglig oprindelse og dette i kombination

med mange historiske kortlag, luftfotos etc., som allere-


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

1 2 3 4 5 6

de findes geokodet i Historisk atlas og i moderne korttyper. Museet

forventer at tage eSdH-gIS i brug i 2013.

Inden for H.C. andersen og Carl Nielsen er alle primære genstande

elektronisk registreret. I den kommende fireårige periode vil

der fokuseres på at tilføje disse registreringer detaljerede beskrivelser

samt elektroniske billedfiler. Hvad angår de sekundære registraturer

(primært sekundærlitteratur og forskellige forskeres

manuskripter til foredrag og artikler) arbejdes der på at samle

disse med henblik på kassation, da sådanne artefakter fra tidernes

morgen blev forsynet med museumsnummer skønt der ikke

er tale om museumsgenstande i nutidig forstand.

I 2011 afsluttedes en flerårig stor indsats med digital registrering,

inddatering af supplerende oplysninger og en revision af samlingen.

Primo 2012 indberettede Odense Bys Museer ved en samlet

dataoverførsel digital registrering af alle samlinger til de nationale

registre.

Fusionen med Mediemuseet indebærer en større registreringsopgave.

Mediemuseets analoge registreringer er scannet og dermed

overført til elektronisk form, men der forestår en gennemgang,

før den sidste del af registreringerne kan offentliggøres i Museernes

Samlinger. dette arbejde fuldføres i 2013. I forbindelse med

gennemgangen af Mediemuseets samlinger resterer også et registreringsarbejde

af uregistrerede genstande, dels i form af modtagne

genstande, der afventer registrering, dels en større studiesamling

af trykte medier.

der vil i 2013 blive formuleret en revideret og uddybende registreringspolitik,

der vil relatere sig til det igangværende arbejde

med en national IT-løsning for samlingernes registrering og håndtering.

Registreringsstrategi

23


5. BEVARINGSSTRATEGI

Overordnet er Odense Bys Museers samlinger i forholdsmæssig

god stand. Igennem de sidste 20 år har samlingen på over

250.000 genstande været igennem konservatorernes hænder. alle

genstande er gennem årene blevet renset, registreret og overført

til gode magasinforhold.

der indkommer hver dag genstande fra de arkæologiske udgravninger,

disse bliver for det meste konserveret så hurtigt som muligt,

så arkæologerne kan få oplysninger om genstandene med i

beretningen. dertil er der også løbende en del genstande, som

skal behandles og renses inden de eventuelt skal udstilles eller

udlånes.

Odense Bys Museers lukkede hovedmagasin opbevares genstandene

ved en kontrolleret luftfugtighed. dog er det ikke muligt

at styre temperaturen. derfor er der gennem året meget svingende

temperaturer, hvilket der løbende arbejdes på at forbedre.

danmarks Mediemuseum fusionerer pr. 1/1 2013 med Odense Bys

Museer. I den forbindelse skal der findes en langsigtet magasinløsning

vedrørende denne samling – en løsning, der samtidig skal

tilgodese behovet for at løse pladsproblemer på det nuværende

hovedmagasin.

24 Odense Bys Museer 2013

Målet inden for bevaring er:

• At alle genstande opbevares og håndteres på en måde, så de

til en hver tid kan anvendes til forskning eller formidling.

• At vi starter konserveringsindsatsen så tidligt som muligt, så

vi undgår yderligere nedbrydning.

I første halvår af 2013 vil der især blive lagt vægt på fremfinding,

klargøring og dokumentering af genstande, som efterfølgende skal

monteres i den nye udstillingsbygning på Møntergården. Herudover

vil der i 2013 være en del arbejde i forbindelse med konservering

og genstandshåndtering på udstillinger i Fyns kunstmuseum,

Carl Nielsen Museet, den Fynske Landsby og i H.C. andersens Hus.

der vil stadig blive lagt vægt på at arbejde med at registrere og

optimere klimaforhold i udstillinger og magasiner. Ligeledes foregår

der hele tiden revision af samlingen.

de sidst par år er der gjort en del ud af at formidle konservatorens

skjulte arbejde, og vi oplever en stor interesse for bevaringsområdet.

denne formidling fortsættes, ved blandt andet igen at

deltage i ”Forskningens døgn” i 2013.

der vil i 2013 foreligge en uddybende bevaringsstrategi, herunder

handlingsplaner for de enkelte indsatsområder.


PeRSONaLe

CHEFGRUPPEN

KULTURARV

Jesper Hansen

Museumsinspektør

Torben grøngaard

Jeppesen

Museumschef

anders Skriver

Myrtue

Overinspektør

Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør

Jens Toftgaard

Kulturarvschef

Camilla Schjerning

Museumsinspektør

Jørgen a. Jacobsen

Museumsinspektør

Mette genz

Publikumschef

ellen Warring

Museumsinspektør

Jakob Tue

Christensen

Museumsinspektør

asger Halling

Lorentzen

Formidlingschef

Jan Bo Jensen

arkitekt

kirsten Prangsgaard

Museumsinspektør

Hanne Plechinger

Driftschef

René Schrøder

Christensen

Ph.d.-stipendiat

kristine Stub Precht

arkæolog

Mads Thagård Runge

Overinspektør

Mikael Holdgaard

Nielsen

Museumsinspektør

Personale 2013

25


Michael Borre Lundø

Museumsinspektør

Christian Juel

arkæolog

Bent Richardt

Rasmussen

Registrator

Bjarne koburg

Thomsen

Marketingsassistent

26 Odense Bys Museer 2013

Jakob Bonde

arkæolog

Lisbeth Christensen

arkæolog

Lasse Top-Jensen

Registrator

Rikke Reimann

grafisk designer

Nermin Hasic

Museumsassistent

Maria e. Rasmussen

arkæolog

Pia Lenda kaltoft

Jensen

Registrator

dorrit Lillesø

Formidler

Peter Birch Jensen

Museumsassistent

anne Jette

Christiansen

Seniorforsker

Carsten dalegaard

grafisk medarbejder

keiko yada karsbæk

Formidler

Teknisk

servicemedarb.

asger kjærgaard

Ole Lund Jensen

Fotograf

gitte andersen

Bibliotekar

Benedikte Jeppesen

Formidlingsleder

Bente Bech

arkæolog

Inger Heldbjerg Busk

videnskabelig

medarb.

PUBLIKUM OG

TURISME

kirsten Ohmshede

Formidlingsassistent

Charlotte kaastrup

kolmos

arkæolog

Flemming Steen

Nielsen

Museumsinspektør

Lene Pedersen

PR-chef

Jette Hovgård

Johansen

assistent


anne elisabeth

Byrum

assistent

Lene Schäfer Hansen

eventyrpilot

Maria Friis Jensen

(sæson)

Museumsvært

Nils keilgaard

gotfredsen

Museumsvært

Birgitte dyhrberg

Rasmussen

assistent

Mette Iglemose

Larsen

eventyrpilot

ejnar Brund gensø

(sæson)

Museumsvært

Jytte Marie Lühmann

Museumsvært

Bo gregersen

koordinator

Mette vedel kiilerich

eventyrpilot

Susanne Rosenkrantz

Iversen

Museumsvært

anne katrine

Thaastrup-Leth

Museumsvært

karsten Bøg Stenderup,

Museumsvært/

forvalter

Nanna Møllegård

Madsen

eventyrpilot

Max Hedegaardelmsted

Museumsvært

Bente Wilsleff Larsen

Museumsvært

Hans Lydiksen

Tv-producer

Randi Laura gredal

eventyrpilot

ulla Margrethe Pind

Museumsvært

Hanne aabo

Museumsvært

Tina Hassing

assistent

Tanya Rueskov gergin

eventyrpilot

Charlotte Øxenholt

Museumsvært

Hanne Thorndahl

Osbirk

Museumsvært

Trine Sørensen

kostumesyerske

Thea Madsen

eventyrpilot

Finn Bangshåb

Museumsvært

katrin Bøttger

Museumsvært

Personale 2013

27


kirsten Louise

Jakobsen

Museumsvært

Carsten Bjerre

Museumsvært

Lise kapper

Museumsinspektør

Billede på vej

Thomas S.e. Iversen

videnskabelig

assistent

28 Odense Bys Museer 2013

Lizzette Rinda

Frederiksen

Museumsvært

Christine B.

Hybschmann

Omviser

Lise Marie

Nedergaard

Formidler

Solveig Brunholm

Museumsassistent

Irian Rajic

Museumsvært

Louise kallesøe kirk

Omviser

Rikke Jahn Svindinge

Formilingskoordinator

Lise gerda knudsen

Museumsinspektør

Mia grøndal Jensen

Museumsvært

Marie yvonne Liv

Rasmussen

Omviser

ejnar Stig askgaard

Overinspektør

Mads Thernøe

Museumsinspektør

Silas Tobias Bojesen

Museumsvært

FORMIDLING &

SATSNINGER

ane grum-Schwensen

Museumsinspektør

(forskningsorlov)

karsten kjer

Michaelsen

Museumsinspektør

vibeke Bjørk

Museumsvært

Merete Schultz

Redaktionssekretær

Henrik Lübker

Museumsinspektør

Christian guldsø

Nielsen

Museumsinspektør

Jane Burhøj

Museumsvært

Marianne Schrøder

arkitekt

Ida-Marie vorre

Museumsinspektør

gertrud Hvidberg-

Hansen

Overinspektør


Henriette Nielsen

Museumsinspektør

Joan M. Mikkelsen

assistent

John Holbæk Jensen

Medhjælper

kenneth Hviid

Museumsassistent

Ole Larsen

Museumsassistent

Pernille P.

Christensen

assistent

kasper Jensen

Håndværker

Hans-ulrik Hansen

Håndværker

ellen M.k.k. egemose

akademisk

medarbejder

dorte gramtorp

Museumsinspektør

Tom Mansfeldt

Faurbjerg

Funktionsleder

alex ellgort Hansen

Forvalter

dRIFT

Jannie amsgaard

ebsen, konserveringstekniker

Stig Nørgaard Olsen

Tilsynsførende

Helge John Jørgensen

Snedker

vibeke Sielemann

Funktionsleder

Jens aagaard gregers

konserveringstekniker

else Nørlund

Teknisk designer

Jan Benny Osther

Murer

Susanne kromann

Overassistent

Pia Irene Hansen

konserveringstekniker

Hans Bendtsen

Specialarbejder

Charlotte Lisa

Trebbien

Maler

gordana Rajic

assistent

Poul erling Rasmussen,konserveringstekniker

Per Paarup Nielsen

Museumsassistent

Jens Bjørn Clausen

gartner

Personale 2013

29


Jens Ole Storm

Pedersen

anlægsgartner

Natalie Sejer

Sørensen

Specialarbejder

Ikke alle nåede forbi fotografen.

den fulde personaleliste kan ses på museum.odense.dk

30 Odense Bys Museer 2013

Jenny Bager

gartnermedhjælper

Rasmus Halling

Lorentzen

IT-udvikler

Chris Nielsen

Specialarbejder

dan Henrik

andreasen

IT-udvikler

Birthe Sørensen

Rengøringsassistent

andriy volkov

IT-udvikler

Nikolaj Halck krause

Tømrer

Bodil dalsgaard

Cronin

IT-medarbejder

Morten Birkely

Ottendal

Landmand

andreas Szomlaski

IT-medarbejder

Randi Mose Hansen

Landbrugsmedhjælper

kenneth danni

Hansen

IT-medarbejder


Overgade 48 ∙ 5000 Odense C ∙ Telefon 65514601 ∙ museum@odense.dk ∙ museum.odense.dk

• BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM • ATTRAKTION •

UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK ATLAS •

FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME •

EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN •

INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM •

ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK

ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME

• EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN

• INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM •

ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER • HISTORISK

ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE • TURISME

• EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN • VIDEN

• INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER 2013 • KUNST

• HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN • HISTORIE • HC

ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM

• CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM • MØNTERGÅRDEN • FYNS

KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING • KONSERVERING • TEKNIK

• ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR • KOMMUNIKATION • FOREDRAG

• GRAFISK DESIGN • KLUBVIRKSOMHED • FORLAG • FREDEDE FORTIDSMINDER •

FREDEDE BYGNINGER • BYGNINGSBEVARING • TILSYN • SAMLINGER • PUBLIKUM

• ATTRAKTION • UDSTILLINGER • FORSKNING • FORMIDLING • OPLEVELSER •

HISTORISK ATLAS • FYNS TOPOGRAFI • BYGNINGSHISTORIE • ANTIKVARISK ARBEJDE •

TURISME • EVENTS • AKTIVITETER • UNDERVISNING • MEDIEMUSEET• MEDIEMIXEREN

• VIDEN • INDSAMLING • TEATER • MUSIK • ARKÆOLOGI • ODENSE BYS MUSEER

2013 • KUNST • HC ANDERSEN • CARL NIELSEN • ANNE MARIE CARL-NIELSEN •

HISTORIE • HC ANDERSENS HUS • FYRTØJET • BØRNEKULTURHUS• HC ANDERSENS

BARNDOMSHJEM • CARL NIELSEN MUSEET • CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM •

MØNTERGÅRDEN • FYNS KUNSTMUSEUM • DEN FYNSKE LANDSBY • IT • BEVARING

• KONSERVERING • TEKNIK • ADMINISTRATION • PERSONALE • SIKRING • PR •

More magazines by this user
Similar magazines