Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

Med disse bemærkninger anmoder jeg Landstinget om at godkende mine indstillinger. Og

efter godkendelse, så vil jeg gerne bede om en pause i mødet. Tak.

Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

Inden vi tager stilling til pausen, så er der flere der har bedt om ordet. Så er det

Landsstyremedlemmet for Sundhed.

Asii Chemnitz Narup, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Efter flere ugers overvejelser, så har jeg, efter samråd og i forståelse med Inuit

Ataqatigiits hovedbestyrelse, truffet min endelige beslutning om at fratræde som

landsstyremedlem for sundhed og miljø.

Som bekendt, har der i de seneste to måneder været stigende fokus på mine ansvarsområder.

Ikke med en positiv, konstruktiv og fremadrettet debat. Tvært imod med udmeldinger af

nedgørende, mistænkeliggørende karakter, og som jeg har oplevet som nærmest

chikanelignende. Jeg synes, at der tegner sig en arbejdsform i Landsting og Landsstyre, som

efter min mening vil betyde mindre og mindre fokus på centrale, sundhedspolitiske

målsætninger, udfordringer og ind....ninger.

Det er vigtigt for mig, at de langsigtede, politiske målsætninger og strategier fastholdes. Hvis

det ikke sker, vil det føre med sig, at jeg som politisk ansvarlig vil komme til at bruge stadig

mere tid og energi på at forklare og forsvare såvel de politiske mål som initiativer. Tid og

energi, der skulle have været brugt på at skabe politiske resultater, til gavn for samfundet.

Ovenstående beslutning og vurdering er truffet på baggrund af forannævnte fakta. For det

første, hele processen omkring folkesundhedsprogrammet. For det andet, miljøfondssagen.

Og for det tredje, sagen vedrørende strukturændring i sundhedsvæsenet. Og for det fjerde,

medicinpriser og overforbrug.

Det er for mig uacceptabelt, at mine politiske motiver mistænkeliggøres. Det er krænkende.

Mit politiske arbejde har hvilet på politiske mål, som det samlede Landsstyre stod bag, og de

politiske initiativer har Landstinget løbende godkendt. Så skulle jeg ud og forsvare intentioner

More magazines by this user
Similar magazines