Det rummelige arbejdsmarked - Malerforbundet

maler.dk

Det rummelige arbejdsmarked - Malerforbundet

6

Støttemuligheder efter

Sygedagpengeloven

Delvis uarbejdsdygtighed

En medarbejder kan genoptage arbejdet

delvist og modtage sygedagpenge

fra kommunen. Dagpengenes

størrelse er afhængig af fraværets

omfang. Aftalen skal træffes med

kommunes sygedagpengekontor.

§ 28 aftale

Hvis en sygedagpengeperiode skønnes

at medføre mere end 10 fraværsdage

inden for et år, kan arbejdsgiveren

fritages for betaling af dagpenge.

(varig lidelse). Det er bopælkommunens

sygedagpengekontor aftalen

skal træffes med, og der træffes aftale

for et år ad gangen.

Et sygt medlem kan under sygemelding

og eventuelt behandlingsforløb

forberede sin tilbagevenden til arbejdspladsen

eller måske overgang til

anden beskæftigelse. Det kan dreje

sig om et daghøjskole ophold eller

relevante kurser, måske af faglig art.

Aftalen om sådan deltagelse i kursusvirksomhed

skal træffes med kommunen,

og benævnes oftest som forrevalidering

eller aktiv sygeperiode.

Kommunen bør inddrage virksomheden,

eventuelt en sikkerhedsrepræsentant

eller en afdelingsrepræsen-

tant samt medlemmet. Det er vigtigt,

at medlemmet bakkes op af sin organisation/sikkerhedsrepræsentant.

Pågældende kan hjælpe til med konkrete

forslag omkring udarbejdelse

af en handlingsplan. Det er jo “de faglige”

der ved, hvad malerfaget og de

forskellige arbejdsopgaver indebærer.

Særlig assistance -

handicapkonsulent

Efter sygdom eller tilskadekomst kan

der måske - for at medarbejderen

kan vende tilbage til arbejdet - være

brug for en særlig assistance.

Her kan hentes hjælp hos AF’s handicapkonsulent.

Det er AF der administrerer

“Lov om personlig assistance

til handicappede i erhverv”. Ansøgning

om assistance og hjælpemidler

til en ansat med handicap, skal indgives

til AF i det amt, hvor virksomheden

ligger.

More magazines by this user
Similar magazines