E 05 Medarbejdere og entreprenører - FSC

dk.fsc.org

E 05 Medarbejdere og entreprenører - FSC

E 05 Medarbejdere og entreprenører

A. Medarbejdere

B. Entreprenørliste

C. Tillæg til kontrakt med entreprenør


A. MEDARBEJDERE

Medarbejderliste opdateret: (dato og år)

Navn:

Persondata

Fødselsår:

Adresse:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Navn:

Fødselsår:

Adresse:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Arbejdsfunktion

Jobtitel:

Jobfunktioner:

1.

2.

3.

Jobtitel:

Jobfunktioner:

1.

2.

3.

Erhvervserfaring og uddannelse

TIDLIGERE RELEVANT BESKÆFTIGELSE

1. fra til

2. fra til

3. fra til

UDDANNELSE/KURSER

1. Afsluttet (år)

2. Afsluttet (år)

3. Afsluttet (år)

TIDLIGERE RELEVANT BESKÆFTIGELSE

1. fra til

2. fra til

3. fra til

UDDANNELSE/KURSER

1. Afsluttet (år)

2. Afsluttet (år)

3. Afsluttet (år)

Arbejdstid og løn

Ansat på følgende vilkår:

(arbejdstid)

(løn)

Ansat på følgende vilkår:

(arbejdstid)

(løn)

Fagforening

Medlem af

(fagforeningens navn)

Ikke medlem af en

fagforening

Medlem af

(fagforeningens navn)

Ikke medlem af en

fagforening


B. ENTREPRENØRLISTE

Opdateret: (dato og år)

Navn:

Adresse:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Navn:

Adresse:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Firma

Navn:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Navn:

Tlf:

Fax:

E-mail:

Kontaktperson

Dato:

Serviceydelse:

Kommentarer:

Dato:

Serviceydelse:

Kommentarer:

Serviceydelser leveret af firmaet


C. TILLÆG TIL KONTRAKT MED ENTREPRENØR

Ud over de sædvanlige kontraktbetingelser bør kontrakten med entreprenøren sikre, at denne overholder alle krav i forbindelse med

certificeringen. Nedenstående er eksempel på en ordlyd der kan tilføjes til den almindelige standardkontrakt.

[Entreprenør] forpligter sig til at overholde alle krav som følger af FSC’s retningslinier og som er nærmere angivet af

[gruppelederen/skovejeren/skovdriftslederen].

[Entreprenør] er indstillet på at [gruppelederen], [certificeringsudbyderen] eller FSC kan aflægge kontrolbesøg på stedet under arbejdet eller efter

arbejdets afslutning for at verificere dette.

More magazines by this user
Similar magazines