Mundtlig beretning

abm.arbejdermuseet.dk

Mundtlig beretning

Sektorens mundtlige beretning

I den skriftlige statusrapport, som I alle forud for sektorårsmødet har fået

tilsendt, er sektorens aktiviteter, publikationer og konferencer beskrevet.

Jeg vil derfor i dag koncentrere mig om nogle udvalgte aktiviteter og emner,

og således kan emner, der ikke er nævnt i den skriftlige statusberetning

godt være nævnt i den mundtlige beretning og vise versa.

Dermed udgør den skriftlige statusrapport og denne mundtlige beretning

en samlet enhed, der både beskriver og uddyber sektorens aktiviteter.

Ny fagpolitik – sektorens arbejdsgrundlag

Sektoren har i årets løb revideret fagpolitikken, som er udgangspunkt for

hele sektorens arbejdsgrundlag.

Det er meget vigtigt, at vi har de fagpolitiske holdninger, så vi hele tiden

føler os á jour med medlemmernes meninger og holdninger, og dermed kan

forholde os til vores bagland.

Netop demokratiet i arbejdsgangen med fagpolitikken gør, at der lokalt

foretages drøftelser med medlemmerne, så det er deres tilbagemeldinger der

arbejdes ud fra. Og medlemmerne er jo præcis dem, vi skal tilgodese, med –

og i – vores fagpolitik.

Denne arbejdsproces er af stor vigtighed for fagbevægelsens fremtid. Det

er altafgørende, at vi lytter til medlemmernes ønsker og signaler - og tager

dem alvorligt. Dette er, måske endnu mere end tidligere, meget vigtigt, da vi

desværre oplever medlemstilbagegang i øjeblikket.

Der kan være mange årsager til medlemstilbagegangen, som kan være svær

at gisne om. Dog tror vi det er vigtigt, at vi er dér, hvor vores medlemmer

befinder sig, at vi medvirker til at udvikle vores fag og vores faglighed.

5

More magazines by this user
Similar magazines