Danmarks første 7-personers hybridtaxi - Dansk Taxi Råd

taxi.dk

Danmarks første 7-personers hybridtaxi - Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad

for Dansk Taxi Råd

# 03 - Marts 2013 - 10. årgang

Taxien hårdere ramt af

vold end bussen

side 6

Verdens første virtuelle

taxidepot i Københavns

Lufthavn

side 8

Norsk taxikrig

– konkurrencepres og

beskyldninger om ringe

service

side 14

Fleksible holdepladser

skal give bedre forhold

for både taxier og kunder

i København

side 5

Danmarks første

7-personers hybridtaxi Side 10


Bilsyn

240 krex.

Gælder alle Biler i

husstanden

tilbuddet gælder kun medlemmer af dansk taxaråd. læs mere på www.a-inspektion.dk

Du finder os:

Sjælland Amager, Sydhavnen, Brøndby, Brønshøj, Rødovre,

Glostrup, Tåstrup, Herfølge, Køge, Vordingborg, Greve, Lyngby,

Allerød, Helsingør og Hørsholm

Fyn Otterup Jylland Esbjerg, Måde, Kolding, Fredericia,

Hedensted, Horsens, Give, Århus, Tilst, Randers, Silkeborg og

Viborg

moms

Bilsyn

Bilsyn - nærmest dig


John Lindbom, formand i

Dansk Taxi Råd

Det begynder med dig selv

Hvad ønsker du egentlig at kunden husker, når personen træder ud af din

taxi? At du var sur og kørte stresset med en masse stands og stop eller at

du var rar og kørte roligt efter de trafikale forhold? Det som kunden husker,

afgør om personen kommer tilbage. Hvis du har givet kunden en god oplevelse,

så husker vedkommende taxien som noget behageligt og får en positiv

tilgang til igen at tage en taxi. Det kan godt være kunden ikke kommer

til at vælge dig igen, men han kommer til at vælge dit erhverv igen, fordi du

gjorde en positiv forskel.

Den gode oplevelse begynder med dig og fortsætter hos dine kolleger.

Når der så alligevel er 600 årlige klager med udgangspunkt i Københavns

Lufthavn i Kastrup, så er det ikke fordi, der er 600 dårlige taxiførere. Der er

nogle, der ikke har forstået, at de er til for kunden og arbejder i et servicefag.

De alt for mange klager er også et udtryk for, at taxioptagepladsen i

lufthavnen ikke fungerer særlig godt og det giver frustrationer i dagligdagen.

I samarbejde med Københavns Lufthavn i Kastrup har Dansk Taxi Råd og de

fire bestillingskontorer i hovedstaden sat gang i et udviklingsarbejde, der

skal forbedre forholdene for kunder og taxier i lufthavnen. Når det er sagt,

så skal reglerne overholdes uanset hvordan optagepladsen er indrettet. Og

så er vi tilbage ved, at det begynder med dig selv. Når du smiler, så smiler

kunden også og så kommer han tilbage i taxien.

Synspunkter Taxi

" VI har et spændende projekt i

Københavns Lufthavn og alle

de københavnske selskaber er

med i udviklingen af en helt

ny type taxioptageplads

Trine Wollenberg

GRRRØØØØØØØØØØØNNN…

GRRØØØNNNNN… GRØØØNNN…

Er det muligt at køre grønt og samtidig køre større indtjening hjem?

Ja! Frogne udvikler netop nu en løsning, der sætter din taxidrift på den grønne gren.

Du sparer miljøet for CO2 udslip og øger din effektivitet.

Læs mere om projekt ”Grøn Taxi” på www.frogne.dk Finn Frogne A/S, Tlf. 43 32 77 33

www.taxi.dk Side 3


Taxi

Side 4

Kort & Godt

” ”Vi tager nu fat der, hvor vi kan,

så cykeltaxierne fremover bliver

spredt mere ud i byen og ikke

kun klumper sammen ved Strøget.

Jeg vil samtidig opfordre regeringen

til at regulere området,

så man for eksempel kan stille

krav om lovpligtige forsikringer,

cyklernes sikkerhed og førerens

kompetencer”.

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om de uregulerede cykeltaxier.

Arbejdsgruppe anbefaler forsøg med taxi i busbaner

Trængselskommissionens arbejdsgruppe

3, der skal komme med forslag til bedre

trafikafvikling på vejene, anbefaler at

etablere et forsøg med taxier i udvalgte

busbaner i København. Arbejdsgruppen

henviser til en rapport fra COWI til

TAXI 03.13

Københavns Kommune i 2007, hvor der

fremhæves ti busstrækninger på samlet

syv kilometer, hvor det vil være relevant

at overveje en kombineret taxi-buskørsel.

Arbejdsgruppen skriver i sin indstilling

til Trængselskommissionen, at taxier i

Pant er

en service

Danmarks Radio har sat fokus på

pant i taxien, da Forbrugerrådet er

af den opfattelse, at ordningen om

modtagelse af pant for manglende

betaling af turen, er ulovlig. Dansk

Taxi Råd henviser til, at reglerne

om pant er fastlagt i kørselsreglementet

med hjemmel i taxiloven.

”Aflevering af pant opstår, når

kunden ikke kan betale for turen.

Panten er den pragmatiske løsning

på et problem, hvor politiet ellers

skulle tilkaldes. Kunden får en kvittering

på pantet og kan efterfølgende

hente sit pant mod betaling for turen

på taxiselskabets kontor. Det er jo at

betragte som en service, hvor man

bliver kørt selv om man ikke kan

betale”, forklarer Trine Wollenberg,

direktør i Dansk Taxi Råd.

busbaner giver en fordel for taxierne, som

hurtigere kan komme frem, men at det

kan medføre en lavere mobilitet for busserne.

Arbejdsgruppe 1, der skal finde incitamenter

til mere miljørigtige og mindre

trængselsskabende transportvaner har

et forslag om samkørsel i taxier. Arbejdsgruppen

skriver i sin indstilling, at man

kan spare penge ved at samkøre og det

kan lokke flere bilister over i taxien. 17

procent af alt taxikørsel forbinder borgerne

med andre transportformer som

bus, tog og fly. Taxien er en del af en

sammenhængende transportkæde for

rigtig mange danskere. Arbejdsgruppen

omtaler også et projekt fra Taxa 4x35 om

deletaxi til lufthavnen til reduceret pris.

Eftersom projektet har haft en begrænset

succes, anbefaler arbejdsgruppen, at det

skal undersøges, hvordan delekonceptet

kan justeres og udbredes, så det bliver

mere attraktivt.


§

Skal man

betale skat af

drikkepenge?

Spørgsmål: For nylig læste jeg i et taxiblad fra et bestillingskontor

i København, at drikkepenge er skattefri. Er

det rigtigt? Skal man ikke betale skat af drikkepenge?

Svar: Drikkepenge er at betragte som indkomst og i

givet fald, at man modtager drikkepenge, så skal disse

betragtes som skattepligtig indkomst og derfor skal der

naturligvis betales skat af drikkepenge.

Tillykke

Niels Christensen

Kort & Godt Taxi

Fleksible taxiholdepladser

Taxierne i hovedstaden oplever

vanskeligheder ved flere af

byens holdepladser. Derfor er

Dansk Taxi Råd i dialog med

Københavns Kommune omkring

en afklaring af nuværende holdepladser

og hvordan de skal

fungere i fremtiden. Det er kommunens

tanke, at der fremadrettet

bliver oprettet fleksible holdepladser,

hvortil taxierne har

adgang i særlige tidsrum, hvor

det er nødvendigt. Herudover er

der naturligvis stadig holdepladser

på vigtige knudepunkter,

men disse skal justeres efter

forholdene. Taxiholdepladsen

på Vester Fælledvej ud

for Carlsberg har for eksempel

ikke længere en særlig

strategisk placering, da

man ikke kan komme ud

fra det gamle Carlsberg ved

den nuværende placering.

Det synes derfor oplagt at

flytte den over til Enghave

Station. Dansk Taxi Råd

har drøftet muligheden

for at flytte holdepladsen

om bag busstoppestedet

ud for autoværkstedet i

højre side og anmodet

om, at nye holdepladser

får front mod Enghavevej, således

at chaufførerne kan holde

øje med, om der kommer passagerer

med toget. Omkring

Phoenix Hotel v. Bredgade 37,

der må taxier ikke parkere foran

hotellet, da der er parkering

forbudt. Det er dog tilladt at

sætte kunder af og samle nye op

uden for standsningsforbuddet

mellem 07-09 og 15-18. I dette

tidsrum henvises taxierne til

Dronning Tværgade. ”Smørhullet”

ved Rådhuspladsen er blevet

rykket til den anden side af Rådhuspladsen,

hvilket

betyder, at taxierne fremover

skal holde mod Rådhussiden i

første ramme ved Strøget ved

Vester Voldsgade. Ålholm plads

skulle igen have reserveret to

privilegerede taxiholdepladser.

Grundet udbygningen af Metrosystemet

forventes det, at der

snart bliver lukket ned for en af

kørebanerne omkring Kongens

Nytorv v. Gothersgade omkring

Hotel D'Angleterre. Dansk Taxi

Råd sender nærmere information

om dette direkte til medlemmerne.

Niels Christensen fra Nibe tippede 13 rigtige i Dansk Taxi

Råds nytårsquiz. Der er et gavekort på vej til Nibe.

Tip en 13’er

Taxi Nytårsquiz

– om taxiåret der gik

I 2012 kom taxierhvervet på museum under Copenhagen Art Festival. Medlemmerne i Dansk

Taxi Råd kom på rundtur på Christiansborg, mens en meget kendt dansker tog til Vejle og gav

branchen et spark bagi på årets generalforsamling. Et spark fik også loven om tilladelser til

offentlig servicetrafik, der blev rullet tilbage efter – ja, hvor lang tid var det egentlig den lov,

fik lov at virke? Kan du huske hvor længe, hvem, hvornår, hvorfor eller hvordan? Så gæt med i

Dansk Taxi Råds nytårsquiz og start året med et gavekort på 500 kroner. Send tipskuponen til

Dansk Taxi Råd, Valhøjs Allé 126, 2610 Rødovre eller send en mail til ch@taxi.dk inden den 26.

februar 2013.

1. Hvilket taxiselskab tilbød i efteråret 2012 deres kunder 4. Samfundets strømninger kan aflyttes gennem taxien,

7. For præcis et år siden arrangerede Dansk Taxi Råd en 10. Hvad hedder formanden for retsudvalget, der nu

en tyverialarm og kombinerede de normale taxiture med mener lydkunstneren Tim Hinman, der lod taxichauf-

rundvisning på Christiansborg for medlemmerne. Hvem vil undersøge, om taxiførere er tilstrækkeligt juridisk

vagt-taxi?

fører tale frit og samlede historierne i et lydværk under

viste rundt i de politiske gemakker ved den lejlighed? beskyttet mod vold og overfald

1 Taxa Fyn

Copenhagen Art Festival. Men hvad hed dette værk?

1 Kristian Pihl Lorentzen, Venstre

1 Anne Baastrup, SF

x Dantaxi Aalborg

1 Taxi Talk

x Kim Christiansen, Dansk Folkeparti

x Karina Lorentzen Dehnhardt, SF

2 Esbjerg Taxa

x Taxi Chat

2 Benny Engelbrecht, Socialdemokraterne

2 Pernille Skipper, EL

2 Taxi Tales

2. Fra 2008 og frem til i dag har taxierhvervet gjort en

8. I februar sidste år fik projektet ”CPH Clean Cab” 5,2 mil- 11. Dansk Taxi Råd tilbyder medlemmerne en bred palet af

stor indsats for at begrænse branchens CO2-udledning. 5. Hvilken kendt personlighed gav taxibranchen et spark

lioner kroner fra puljen til energieffektive transportløs- rabatordninger – blandt andet på brændstof. Hvor skal

Men hvor mange procent har erhvervet egentlig sparet bagi til generalforsamlingen i maj?

ninger. Hvad handler projektet om?

du tanke, hvis du vil spare med DTR?

miljøet for hvert år?

1 B.S. Christiansen

1 Københavnske taxier skal vaskes flere gange om dagen, 1 Shell og Q8

1 3 procent

x Bubber

så de altid er helt rene.

x Statoil og Shell

x 6 procent

2 Bjarne Riis

x Afprøvning og udvikling af el-taxier

2 Statoil og OK

2 9 procent

2 Alle københavnske taxier skal købe CO2-kvoter

6. Hvem har sagt følgende: Vi skal give taxien de samme

12. Hvilket selskab satte Danmarks første el-taxi på gaden

3. Hvor meget kommer forøgelsen af lønsumsafgiften til privilegier som den øvrige kollektive trafik. De skal

9. Hvor længe fik loven om tilladelser til offentlig servi- i 2012?

at koste den samlede taxibranche om året?

blandt andet kunne køre i busbanerne.

cetrafik lov at virke, før regeringen rullede den tilbage? 1 Taxa Fyn

1 13 millioner

1 Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal

1 5 måneder

x Taxa 4x35

x 23 millioner

x Rasmus Prehn, trafikordfører for Socialdemokraterne

x 7 måneder

2 Taxa 4x48

2 33 millioner

2 Transportminister Henrik Dam Kristensen

2 9 måneder

13. I løbet af 2012 blev en politiker genkendt flere gange

af vakse taxiførere. Desværre ikke for den han er, men

for blandt andet at være ”ham fra Krumme-filmene”.

Men hvem var han egentlig?

1 Jesper Petersen, SF

x Brian Mikkelselsen, Konservative

2 Karsten Lauridsen, V

Side 6 TAXI 01.13

Sådan deltager du

Kopier kuponen og udfyld den.

Navn:

Husk at påføre navn og adresse

og send den til Dansk Taxi Råd,

Valhøjs Allé 126, 2610 Rødovre

Adresse:

inden den 26. februar 2013.

Du kan også svare via mail på

ch@taxi.dk. Skriv nummeret på Postnr.: By:

spørgsmålet efterfulgt af dit

svar 1, X eller 2 og husk at oplyse

navn og adresse.

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:

Nytårsquiz Taxi

Vind

gavekort

500 kr.

www.taxi.dk Side 7

www.taxi.dk

Side 5


Taxi

Side 6

Kort & Godt

Pirattaxier

plager

Kalundborg

Et pizzeria i Kalundborg fungerer i

vidt omfang som alternativt bestillingskontor

til Kalundborg Taxa.

Ejeren er tidligere vognmand i

København og ifølge flere vognmænd

i Kalundborg tilbyder han

pirattaxikørsel til sine kunder sammen

med pizzaen. Det er velkendt

i byen, at man kan få en ”taxi” hos

pizzeriaet. Den åbenlyse ulovlighed

er blevet for meget for det etablerede

taxierhverv i Kalundborg,

hvor formand for Kalundborg taxa,

Kim Grøn, har været til møde med

politikommissær Per Kragh, leder

af det lokale politi i Kalundborg,

hvor man har diskuteret pirattaxikørslen

og tiltag herimod.

Det er velkendt i byen, at man

kan få en ”taxi” hos pizzeriaet.

”Så sent som i lørdags

blev pizzeria-ejeren stoppet med

kunder i sin bil, men nu håber vi, at

der er fokus på problemet fra politiets

side, så vi kan få det stoppet.

Vi kan holde på holdepladsen og så

kører han ind og stjæler kunderne

lige foran næsen på os”, forklarer

Kim Grøn.

På mødet har taxiselskabet og politiet

indgået et uformelt samarbejde,

hvor de lokale betjente holder øje

med pirattaxikørsel og taxiførere

fra Kalundborg Taxa kontakter

politiet, hvis de har mistanke om

pirattaxikørsel.

TAXI 03.13

Taxien hårdere ramt af vold

end bussen

Taxichauffører er mere udsat for vold end buschauffører.

Omkring 80 taxichauffører behandles for voldelige overfald på

skadestuen hvert år. Det skønner seniorforsker Bjarne Laursen fra

Statens Institut for Folkesundhed. Til sammenligning behandles

cirka 55 buschauffører årligt på landets skadestuer. I tillæg til den

forøgede risiko nævner Bjarne Laursen, at de indrapporteringer,

han har set, viser, at overfaldene på taxichauffører er af mere

voldsom karakter end volden mod buschauffører.

Skønnet på landsplan er baseret på registreringer på fem skadestuer

i Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Randers.

Registreret blev lukket ned i 2009, så der findes kun tal frem til

dette år.

”I perioden 2001-2009 var der registreret i alt 98 skadestuebesøg

i forbindelse med vold mod taxachauffører, langt de fleste

begået af kunder. Dette svarer til i gennemsnit ca. 80 årligt, men

tallet har en betydelig usikkerhed, ikke mindst fordi det ser ud til

at være en stor geografisk variation. For eksempel blev halvdelen

af tilfældene behandlet på skadestuen i Glostrup, mens kun få

blev behandlet i Frederikssund, Herlev eller Randers. Antallet af

skadestuebesøg efter vold mod buschauffører er i alt 70 i perioden

2001-2009, dette svarer til ca. 55 årligt i hele Danmark”, forklarer

Bjarne Laursen.

17 %

Så stor en andel af den samlede

taxikørsel forbinder borgerne

med andre transportformer

som bus, tog og fly.


Flere bestiller taxi

gennem apps

Taxiselskaberne oplever i øjeblikket, at flere

og flere danskere vælger at bestille taxien

gennem apps på deres smartphones frem

for den traditionelle bestilling over telefonen.

I december, der er årets helt store taximåned,

oplevede TAXA 4x35 en fordobling

i antallet af bestillinger via selskabets app.

Generelt er der fremgang i de elektroniske

bestillinger, der steg fra 40 procent i 2011

til 52 procent i 2012. Samme oplevelse har

man i Dantaxi, hvor formand John Lindbom

oplyser, at 38-40 procent af bestillingerne er

elektroniske. App-bestillinger er ikke kun et

storbyfænomen. Også i Taxa Selandia oplever

man en stor vækst i antallet af bestillinger

via apps.

”Vi har en fordobling hver måned i antallet

af bestillinger via app. Det er vejen frem og

det folk vil have. Det er nemt at bestille for

kunden og der er mange fordele for taxiselskab

og vognmand. Reelt sparer vi et led og

det er bestillerens eget ansvar, at adressen

er korrekt. Applikationer kan give personalebesparelser,

som kan aflæses på vognmandens

bundlinje og så er apps ligeglad med

spidsbelastningstidspunkter. Man kan altid

afgive en bestilling”, siger Hans Okholm,

direktør i Taxa Selandia.

Flextrafik får puljepenge

Trafikstyrelsen har modtaget

ansøgninger til 24 projekter til

puljen til forbedring af kollektiv

trafik i yderområder, som

blev oprettet i forbindelse med

forliget om en milliard kroner

til kollektiv trafik. Ansøgninger

Kort & Godt Taxi

Tal fra trafikselskaberne

skal på bordet

På persontransportudvalgets

seneste møde

gennemgik deltagerne

i udvalget flextrafik og

kørselskoordinering i

trafikselskaberne. Der

blev efterlyst flere tal og

mere dokumentation fra

trafikselskaberne og det

er også en del af kommissoriet

– netop at få fakta Direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg.

på bordet.

”I taxibranchen har vi

længe efterlyst tal fra trafikselskaberne, så det er godt for

os, at de endelig kommer frem”, siger direktør i Dansk

Taxi Råd, Trine Wollenberg.

Hun ser mange interesser rundt om udvalgets bord – også

interesser, som de fleste taxivognmænd vil være mere end

skeptiske overfor. Skal der for eksempel fortsat være en

antalsbegrænsning, skal der være en tilslutningspligt?

”Det har vi gode argumenter for, som vi bringer til bordet,

men vi skal også ryste skrækken af os og gå til arbejdet

med mod og vision. Vi skal turde tage fat om en fremtidig

taxilov. Vi skal se det som vores mulighed for at skabe et

bedre taxierhverv. Det kan godt være, der er mange der

mener, at vi har verdens bedste taxilov, men det er en

taxilov, der har klemt taxierne og holdt os ude fra store

dele af den offentlige kørsel. Det her er vores chance for

igen at komme til fadet på det marked”, siger Trine Wollenberg.

Udvalgets arbejde skal munde ud i en rapport, der skal

danne grundlag for en ny lovgivning på området for

erhvervsmæssig persontransport i løbet af 2013-2014.

om i alt 66 millioner kroner

spænder fra 60.210 kroner til to

informationstavler på Lolland

til FlexDanmarks ansøgning

om 17,8 millioner kroner til det

landsdækkende projekt ”Den

samlede rejse”. Sidstnævnte

projekt skal sikre bedre mobilitet

for beboerne i yderområderne

ved bl.a. at tilbyde

passagererne en samlet rejse

med en bestilling og en billet

samt ved at gøre det lettere at

integrere Flextrafik i rejsen.

www.taxi.dk

Side 7


Taxi

Side 8

Taxier efter behov

Verdens første

virtuelle taxidepot

Nyt system i Københavns Lufthavn i Kastrup skal tilkalde taxier til tiden,

men kun efter behov

Tekst: Christina Hammer

Slut med lange rækker af taxier, der

langsom bugter sig frem mod kunderne

i Københavns Lufthavn i Kastrup. Fremtidens

taxiholdeplads er virtuel og computerstyret.

Der vil stadig være asfalt

tilgængelig for taxierne, der sætter

kunder af i lufthavnen, men de øvrige

taxier holder på den virtuelle holdeplads

i et system, som så kan kalde dem

ud til den fysiske holdeplads i lufthavnen,

når der er behov.

Det er i hvert fald tanken hos Københavns

Lufthavn i Kastrup, der har

nedsat en arbejdsgruppe, der skal gøre

forslaget til virkelighed. Helt nødvendigt

er det at finde et system, der kan

håndtere tilkald af taxierne. Et sådan

taxi-management-system findes ikke

internationalt og skal udvikles i samarbejde

mellem parterne i arbejdsgruppen,

der foruden Københavns Lufthavn

i Kastrup består af Dansk Taxi Råd, Taxinævnet

for Region Hovedstaden, 3F og

direktørerne for de fire bestillingskontorer

i København. Arbejdet skal løbe

hen over 2013 og vil altså gøre Danmark

til det første land i verden med et virtuelt

taxidepot.

”Det er en spændende tanke at tilpasse

kapaciteten efter behovet. Det

TAXI 03.13

ligger i forlængelse af tankerne i Den

Grønne Taxikommission, om at minimere

de tomme kilometer. Det er sund

fornuft, at anvende de taxier først, der

sætter kunder af i lufthavnen og så

tilkalde flere biler, hvis der er yderligere

behov”, siger Trine Wollenberg, direktør

i Dansk Taxi Råd.

Taxierne spærrer vejene

Ønsket om at matche udbud og efterspørgsel

skyldes nuværende problemer

med massiv ophobning af taxier på

området omkring lufthavnen.

”Vi har begrænset plads og den ønsker

vi at udnytte så fleksibelt som muligt.

Der er alt for mange taxier, der holder

på Ellehammersvej og det generer den

øvrige trafik til og fra lufthavnen. Vi ser

ingen grund til, at der holder 180-200

taxier i lufthavnen. Det er der ikke brug

for”, siger passagerchef Marie-Louise

Lotz.

Hun arbejder ud fra et motto om

taxier til tiden.

”Vi skal sørge for, at der er de taxier,

som kunderne har brug for, men vi er

nødt til at tænke anderledes med nye

tiltag, for lige nu er indkørselsvejene

generet af for mange taxier”, siger

Marie-Louise Lotz.

Hun understreger, at det er vigtigt, at

løsningerne bliver til i et samarbejde

mellem taxibranchen og lufthavnen og

netop derfor er de fire bestillingskontorers

direktører med i arbejdsgruppen.

Bump har sænket

farten

Københavns Lufthavn i Kastrup

har evalueret forsøget fra sidste

efterår, hvor et bump blev placeret

ved indkørslen til taxidepotet ved

udenrigs sammen med en ekstra

bane. Bumpet har sænket hastigheden

og sikkerheden er optimeret

og derfor forbliver denne løsning.

Forsøget omfattede også, at man

flyttede passageroptag hen bag

et fodgængerfelt på selve optagepladsen,

for at give et bedre flow

i optaget af kunder. Imidlertid var

det to uger lange forsøg ikke nok

til at afgøre om det faktisk virkede.

Lufthavnen mener dog, at der er

potentiale i idéen og forsøget genoptages

til sommer, hvor der er

mere pres på passageroptaget med

de mange sommerferierejsende.Husk Dansk Taxi Råds årlige

Generalforsamling 3.-4. maj 2013

på Munkebjerg i Vejle

Dansk Taxi Råd . Valhøjs Allé 126 . 2610 Rødovre . Tlf.: 38 77 78 90 . Fax: 38 71 78 91 . E-mail: dtr@taxi.dk . www.taxi.dk

Næste gang

du skifter taxi

Sku’ du så ikke lige se

på et tilbud fra os?

Det tror jeg du skal!

Ring til Palle Toft - her får du seriøs

rådgivning og et fordelagtigt tilbud oveni!

Dansk Taxifinansiering

i samarbejde med

finans

Nu med markedets bedste

total-løsninger:

Finansiering og forsikring

Taxifinansiering fra 6,9%*

Vælg en pakkeløsning:

Taxifinansiering

Taxifinansiering

+ Autoforsikring

Taxifinansiering

+ Autoforsikring

+ Arbejdsskadesforsikring

* Rentesats med forbehold for fremtidige ændringer i rentemarkedet

Og med en forsikringspakke

får du din erhvervsansvarsforsikring

med uden

beregning.

Kontakt os på

70 20 95 20

Vi samarbejder med:

P FIRST BROKERS /S

International Forsikringsmægler

www.taxi.dk Side 9


Taxi

Side 10

Motor

Kim har købt

Danmarks første

7-personers hybridtaxi

Tekst: Christina Hammer

”Nu skal du bare høre – den lyder som

et S-tog, når den starter”, siger Kim

Marstrand og sætter sin nye Prius+

i gang på parkeringspladsen foran

sygehuset i Roskilde, hvor han er

vognmand.

”Kan du høre det”, spørger han

begejstret og triller ud i trafikken.

TAXI er på tur i Danmarks første

hybridtaxi til syv personer. Hele tre

sæderækker er der blevet plads til i

Prius+, der er 27 centimeter længere

end den almindelige Prius. Det betyder

to klapsæder bagi eller masser af bagagerumsplads

alt efter behov.

”Den er meget fleksibel og så kører

den jo dejligt”, siger Kim Marstrand, der

kører mod Dyrskuepladsen i Roskilde.

Her skal bilen for alvor stå sin prøve,

når de mange tusinde deltager til byens

årlige festival rykker ind om nogle

måneder. Men Kim Marstrand er sikker

på, at bilen kan holde til det krævende

arbejde som taxi.

”Ellers havde jeg ikke købt den. Den

kører faktisk meget længere på literen,

end jeg blev lovet af forhandleren. I

brochuren står der, at den i gennemsnit

kører 25 km/l, men jeg har holdt et gennemsnit

på over 30 km/l. Forleden da

jeg kørte i København, lå jeg på hele 34

km/l. Det er da meget imponerende,”,

siger Kim Marstrand.

Store besparelser

Men hvor Kim Marstrand allerede har

taget teknologien, stilheden og den forbedrede

brændstoføkonomi til sig, så er

kollegerne lidt mere skeptiske overfor

Prius+.

”Der har været et par vognmænd, der

har været inde og kigge i bilen og som

godt kunne finde på at skifte til sådan

en model. Men der er også mange, der

er skeptiske. Måske er de usikre på teknikken.

Der er også nogle, der har sagt,

at den er lidt plasticagtig og sådan,

men hvem griner på vej i banken og når

TAXI 03.13

Kim Marstrand gav 220.000 kroner for sin hybridtaxi, da han købte den hos Toyota i Køge.

bilen er tanket – det gør jeg”, siger Kim

Marstrand.

Han har betalt 220.000 kroner for

hybridtaxien og kan allerede nu se, at

hans regning på brændstof i december

sidste år er 2000 kr. lavere end i samme

måned året før, hvor han kørte i en

Toyota Avensis med dieselmotor.

”Og så er der ingen grøn afgift, fordi

det er en hybridbil. Det er 4000 kr.

sparet hvert år. Som situationen er i

branchen i dag, så må man prøve noget

andet. Og så synes jeg altså også helt

personligt, at det er rart at være miljøvenlig”,

siger Kim Marstrand, der har 17

års erfaring som vognmand.

Fleksibel og miljøvenlig

Det var efter et kør-grønt-kursus i Taxa

Selandia, at Kim Marstrand begyndte at

overveje en mere miljørigtig hybridbil.

”Jeg kører mange tusinde kilometer

hver måned og føler, at jeg har et

ansvar for at gå forrest og gennem en

hybridbil at vise, at vi skal passe på

miljøet. Jeg er selv lystfisker og værner

meget om naturen. Det er vigtigt, at

vi tænker på vores efterfølgere. Derfor

kører jeg grønt nu,” siger Kim Marstrand.

Han ville samtidig gerne have en rummelig

og fleksibel bil. Og det har han

fået.

”Forleden havde jeg en kunde, der

Der er pinligt rent under motorhjelmen og »

hybridtaxien er mere skånsom for miljøet, da

den udleder mindre CO2.


Kollegerne har fyret et par smarte kommentarer

af, men vognmand Kim Marstrand er glad for sin

hybridbil, som har forenet sund økonomi i vognmandsforretningen

med miljøansvar

skulle have sin minikajak med. Så der

lagde jeg bare sæderne ned i højre side,

og så satte han sig ind bag mig. Det har

jeg godt nok aldrig prøvet at få plads til

i nogle af mine andre biler,” fortæller

Kim Marstrand, der hver dag får spørgsmål

fra kunderne om den særlige bil.

”Mine kunder er meget interesserede

i at høre, hvad det er for en bil. De kan

Motor Taxi

jo høre, at den siger anderledes og så

spørger de ind til teknikken og hvordan

den fungerer. Så viser jeg dem det”,

siger Kim Marstrand og klikker rundt på

bilens display, hvor man blandt andet

kan se batterilevetiden.

Kim Marstrand fortæller engageret

om hvordan, batteriet bliver opladet

af energien fra bremserne. Om pla-

Vognmand Kim Marstrand har allerede mærket

en månedlig besparelse på brændstofregningen

på 2000 kroner siden han skiftede sin

Toyota Avensis diesel ud med den ny Prius+.

ceringen i midterkonsollen mellem

forsæderne, så det ikke optager plads i

bagagerummet. Og om automatgearet,

som har et såkaldt bjerggear, man også

kan anvende ved nedbremsning, for at

spare bilen.

”Der er meget at sætte sig ind. Og så

skal man altså lige huske, at man er

lydløs nu. Ingen kan høre, når jeg kommer

trillende inde i byen, så der skal

man være ekstra opmærksom, men

ellers er det bare taxikørsel og det kan

jeg jo sagtens finde ud af”, siger Kim

Marstrand.

www.taxi.dk Side 11


Taxi

Side 12

Hovedstadens holdepladser

Dynamisk taxibet

gennem fleksible

Københavns Kommune gør op med vanetænkningen omkring holdepladserne,

der skal fungere mere flydende i forhold til myldretid

og efterspørgsel

Tekst: Christina Hammer

Taxiholdepladserne i København skal

ikke længere være et statisk rum i

byen, som enten står gabende tomt

eller flyder over med taxier. Pladsen

skal være til rådighed, når der

er behov for den – og så skal der til

gengæld være plads nok. Det er en

af mange tanker som sagsbehandler

Tonny Nymann fra Vejmyndighed i

Københavns Kommune har omkring

byens taxiholdepladser.

”I dagtimerne, hvor taxierne har

mange erhvervskunder og kører

meget rundt, er der måske ikke behov

for så mange holdepladser og så kan

man bruge pladserne til noget andet.

Omvendt kan der være et øget behov

for pladser i nattetimerne i weekenderne

omkring eksempelvis Gothersgade,

hvor der ligger mange diskoteker.

Tanken er simpelthen, at holdepladserne

bliver mere fleksible alt efter tidspunktet

på dagen og efterspørgslen”,

forklarer Tonny Nymann.

Han peger på Aarhus og Næstved som

byer, der har en mere fleksibel tilgang

til holdepladser.

”I Næstved er der nogle steder, der har

ekstra plads om aftenen og i Aarhus har

man opsamlingspladser, som kunderne

bliver henvist til, hvis de ringer efter en

taxi i nattetimerne. Det fungerer med

stor succes”, siger Tonny Nymann.

Taxierne skal være der

Sagsbehandleren understreger, at det

ikke handler om, at Københavns Kommune

vil tage holdepladserne fra taxierhvervet

selv om det ofte er den hold-

TAXI 03.13

Ved de store trafikknudepunkter som her ved Københavns Hovedbane, skal der altid være taxiholdepladser,

men byens øvrige pladser skal tilpasses tidspunkt på dagen og behovet for taxier.

ning, han bliver mødt med i sin kontakt

med branchen.

”Jeg forstår ikke, hvorfor taxibranchen

krampagtigt holder fast i en eller anden

holdeplads i en afkrog af byen, som

aldrig bliver brugt. Holdningen er ligesom

at, nu er den der og så kan den ikke

nedlægges. Men hvorfor skal den være

der, hvis den er overflødig”, spørger

Tonny Nymann, der langt hellere ser

et mere smidigt system, som branchen

selv har indflydelse på.

Han nævner Tivoli som et af byens

holdepladsmæssige problembørn. I

dagtimerne er der måske brug for fire

holdepladser, men når Tivoli lukker, så

er der brug for 30 pladser.

”Så holder taxierne hele vejen rundt i

svingbanen ved Nimb, hvor de ikke må

holde. Det problem skal vi da have løst,

så kunderne nemmere kan komme til

og taxierne få bedre omsætning. Der

er jo også noget i det for branchen. Det

handler om at se nye ting”, siger Tonny

Nymann.

Han påpeger, at taxierne holder ulovligt

temmelig mange steder, fordi der

ikke er kapacitet nok på visse holdepladser.

Det giver problemer med fremkommeligheden

for den øvrige trafik.


jening

holdepladser

Taxierne skal være der. De er en del

af den kollektive trafik, havde jeg nær

sagt. De er i hvert fald et alternativ til

den kollektive trafik og de skal ikke

holde i 5. sidegade, hvor folk ikke kan

finde dem, når de har brug for en taxi.

Omkring trafikknudepunkterne skal

der altid være holdepladser, men vi

skal bruge pladserne klogere, så alle får

mest muligt ud af dem”, siger Tonny

Nymann.

Branchen skal levere

Han mener tiden er moden til forandring,

blandt andet fordi teknologien

har elimineret behovet for pladser overalt

i byen.

”Før var der behov for pladser, så

første vogn på pladsen i distriktet

fik turen. Men fordelingen af ture er

styret af teknologien i taxierne, så vi

skal se anderledes på holdepladsernes

funktion”, siger Tonny Nyman, der dog

mener, at forandringerne omkring holdepladserne

skal ske i tæt samarbejde

med taxierhvervet og opfordrer branchen

til at gribe i egen barm og tage sig

sammen.

”Det kræver tillid fra begge sider. Det

nytter ikke, at branchen bare opfører sig

som den har lyst til. I er nogle snigere,

der holder, hvor I har lyst og så først

flytter jer, når politiet kører op på siden

af jer. Det duer bare ikke. I må også

levere, hvis vi skal finde bedre løsninger

på holdepladserne i København”, siger

Tonny Nymann, der opfordrer branchen

til at være fremme i skoene.

”Måske sidder der en chauffør derude,

der har en virkelig god idé til hvordan,

vi kan indrette holdepladserne og forbedre

forholdene for både kunder og

Tonny er

selv taxichauffør

Han har selv kørt taxi i årevis og senest i 2011. Det var drengedrømmen

om at få lov til at køre en Mercedes, der førte

Tonny Nymann ind bag rattet i taxien, hvor det ene år bare

tog det andet.

”Jeg har altid holdt af at køre taxi. Det er en skriftestol på

hjul. En psykologitime, hvor man kan få billig bistand. I modsætning

til en buschauffør, så stiger man jo ind i taxien med

en forventning om at få sig en sludder med taxichaufføren”,

siger Tonny Nymann.

Han bruger nu sine egne erfaringer med taxibranchen bag

skrivebordet i Københavns Kommune, hvor han har ansvaret

for byens taxiholdepladser. Det er også herfra, at han har

bemærket en positiv forandring i taxibranchen.

Taxierne begynder at være ens – de er profilbeklædte og

ligner ikke bare kørende reklamesøjler. Der mangler stadig

lidt forståelse for hvad man laver, at man er et servicefag og

Hovedstadens holdepladser Taxi

erhverv. Det er vi meget lydhøre overfor,

men det skal foregå gennem Dansk

Taxi Råd. Jeg har været i dialog med alle

mulige taxifolk, der har en holdning om

et hotel eller et sted i byen. Det er ikke

fremadrettet, så indgangen til Københavns

Kommune er gennem Dansk

Taxi Råd. Sådan er det”, siger Tonny

Nymann.

at der skal 100 gode oplevelser til for at opveje bare én dårlig.

Men jeg synes dog det virker som om, at taxibranchen er ved

at finde tilbage til servicefaget. De fleste er pænt klædt på,

men der findes stadig folk i badeshorts og omvendt kasket.

Hvad er det for et signal at sende”, spørger Tonny Nymann.

”Pæn bil, pæn påklædning og pæn opførsel – professionalisme

simpelthen, det kan være med til at løfte erhvervet”,

opfordrer Tonny Nymann.

Taxiholdepladser i tal

Københavns Kommune har 126 taxiholdepladser med

plads til 438 biler

www.taxi.dk Side 13


Taxi

Side 14

Taxikrig i Norge

Konkurrencepres

på de norske taxier

Forbrugerrådet har rettet fokus med krav om mere konkurrence på de

norske taxier, der svarer igen med en storstilet kampagne for bevarelse

af taxierne

Tekst: Christina Hammer

Der er udbrudt lidt af en krig mellem

de norske taxier og forbrugerrådet og

fronterne er trukket skarpt op. I januar

satte det norske forbrugerråd gang i en

omfattende undersøgelse af det norske

taxierhverv på baggrund af en holdning

om, at der er for lidt konkurrence i

taxierhvervet og publikum er utilfredse

med betjeningen. Krigen kulminerede

foreløbigt, da den forbrugerpolitiske

direktør i Forbrugerrådet gik i medierne

og sagde følgende om taxibranchen:

Taxierhvervet er alle mørketals

mor. Vi oplever, at dette er et marked,

hvor meget går under radaren”, sagde

Audun Skeidsvoll, der vil indlemme

taxibranchen i Transportklagenævnet,

som blandt andet behandler klagesager

i forbindelse med flyrejser.

Ifølge Audun Skeidsvoll vil en sådan

indlemning nemlig betyde en mere

systematiseret klagegang. Men ifølge

den norske taxiforbund er der slet

ingen grund til at ændre procedurerne,

da der kun kommer få klager set i lyset

af landets 34 millioner årlige ture.

”Vi synes det er positivt, at forbrugerrådet

dykker ned i taxibranchen, men vi

må da forvente, at de sætter sig ordentligt

ind i sagerne og dokumenterer

deres påstande”, siger Lars Hjelmeng,

der er direktør i Norges Taxiforbund.

Kampagne for taxierne

Han mener, at det er helt i orden, at Forbrugerrådet

har fokus på oplysningen

om prissætningen, som nogle steder i

Norge er givet fri. Her samarbejder parterne.

Men til gengæld forstår direktøren

ikke, hvorfor Forbrugerrådet klager

over manglende konkurrence.

”Konkurrencen fungerer, selv om ikke

alle kunder er lige prisbevidste. Det

betyder måske i virkeligheden bare, at

tilgængeligheden for mange er vigtigere

end prisen”, siger Lars Hjelmeng.

Og netop tilgængeligheden har for-

TAXI 03.13

bundet sat fokus på i en kampagne,

som de lancerede midt i februar under

sloganet: ”TAXI – overalt, altid”. Kampagnen

skal informere befolkningen

om taxibranchen og grundlaget for, at

kunderne kan få en taxi, når de behøver

en.

”Mange tager taxierne som en selvfølge,

men vi ved, at branchen er under

pres. Det må vi fortælle, så tilbuddet

om en taxi kan opretholdes”, siger

forbundets kommunikationschef, Atle

Hagtun.

Problemer som i Danmark

Truslerne mod det norske taxierhverv

ligner på flere punkter de trusler, som

også eksisterer mod det danske taxierhverv

og som allerede har givet sorte

taxihuller på Danmarkskortet, hvor det

ikke længere er muligt at få en taxi.

Helt sammenlignelig er situationen

om offentlige udbud, hvor de norske

taxivognmænd er i ulige konkurrence

med de såkaldte turbiler, der svarer til

de danske tilladelser til offentlig servicetrafik.

Turbilerne vinder udbuddene

uden at have kørepligt døgnet rundt

som taxierne.

”Det fratager taxierne en væsentlig

del af indtægtsgrundlaget og fører til,

at tilbuddet om en taxi svækkes eller

helt forsvinder”; siger Atle Hagtun.

Et andet sammenligneligt problem

er konkurrencepresset, som Danmark

oplevede gennem Konkurrenceredegørelsen

i 2008, der indeholdt et kapitel

om taxierhvervet. Her foreslog Konkurrencestyrelsen

en række tiltag, der helt

eller delvist ville ophæve den nuværende

regulering af konkurrencemæssige

hensyn. Samme udfordring står

man nu overfor i Norge.

”Konkurrencetilsynet vil have konkurrence

for konkurrencens skyld, uanset

resultatet for forbrugeren”, siger Atle

Hagtun.

Også på uddannelsessiden har taxierhvervet

svært ved at trænge igennem.

De norske taxier er under pres fra flere sider.

De taber udbud til andre typer biler uden

døgnforpligtelse og samtidig er de under hård

beskydning fra Forbrugerrådet og Konkurrencetilsynet,

der mener, at der er for lidt konkurrence

i branchen.


Ligesom det danske taxierhverv, der tidligere

har forsøgt at ændre adgangskravene

til erhvervet, ønsker man i Norge

at forbedre uddannelsen af førerne og

derigennem sikre forbrugerne, men det

har det norske svar på Trafikstyrelsen

afvist og politiet har tilmed foreslået,

at fjerne kravet om lokalkendskab, når

man tager førerkort.

Krav fra erhvervet

Hvor man i Danmark har indkaldt alle

parter og sat dem i arbejde i Person-

Kort om

kampagnen

• Foregår på sociale medier.

• Har egen Facebook-side ”Taxi

overalt, altid”

• Halvanden minut lang videofilm

på Youtube, der viser taxiernes

hverdag og de opgaver, den

udfører.

• Opdateringer og budskaber fra

det norske taxiforbund på Twitter

• Løbesedler og stickers til taxierne

transportudvalget, der skal komme

med en indstilling til ny lov på området

i løbet af 2013-2014, så gør man samme

arbejde i Norge blot uden udvalg. Her er

blot bestemt, at man i løbet af foråret

2013 skal revidere persontransportloven.

Her har det norske taxiforbund

stillet fire hovedkrav. Behovsprøvningen

skal baseres på saglighed frem for

tilfældighed og politiske skøn. Der skal

være en samordning af den offentlige

transport, så turbilerne ikke udraderer

taxierne. Der skal kvalitetssikres gen-

Taxikrig i Norge Taxi

Forbrugerpolitisk direktør i Forbrugerrådet i

Norge, Audun Skeidsvoll, lagde ingen fingre i

mellem, da han kaldte taxierhvervet for alle

mørketals mor med påstanden om, at folk

ikke tør klage over ringe service. (Foto: CF-

Wesenberg/kolonihaven.no)

Vi kæmper på

samme front

Dansk Taxi Råds formand, John

Lindbom, ser mange ligheder mellem

de norske udfordringer og de

udfordringer, som det danske taxierhverv

står overfor.

”Vi kæmper på samme fronter

med ulig konkurrence, men vi har

et langt bedre samarbejde med

myndighederne og politikerne.

Gennem Nordisk Taxi Råd har vi

ofte diskuteret problematikkerne

og i Norge ser man positivt på det

samarbejde, som vi for eksempel

har med Taxinævnet for Region

Hovedstaden. I sidste måned havde

vi da også besøg af Oslo Kommune

og de norske konkurrencemyndigheder,

som gerne vil se,

hvordan vi håndterer

udfordringerne

i Danmark og

måske gennem os

finde inspiration til

løsninger.”

nem uddannelse og endelig skal der

samarbejdes bedre om miljøudvikling i

branchen.

”Ingen branche stiller så billige krav

som taxibranchen. Vores krav vil spare

offentlige udgifter. Antalsreguleringen

er nærmest gratis for samfundet og

giver beredskab og tilgængelighed til

kunderne døgnet rundt, overalt i landet.

Derfor – taxi – overalt, altid”, siger

Atle Hagtun.

www.taxi.dk Side 15


Taxi

Side 16

Medlemstilbud

Statoil-aftalen er genforhandlet

- kontakt

din central nu og hør

om de nye muligheder.

Tanker du med

endnu mere rabat?

Dansk Taxi Råd og Statoil har netop afsluttet genforhandlingen

af en mere fordelagtig aftale om brændstofrabat.

For at få del i aftalen skal man have Statoil Erhvervskort, der

som noget nyt bestilles via centralen, der også kan oplyse om

de nye rabatsatser. Eksisterende Statoil kort bliver naturligvis

tilknyttet den nye, genforhandlede Statoil-aftale.

Udover selve rabatten på brændstof – også på diesel leveret

til egen tank – giver aftalen kontante besparelser på bilvask,

motorolie og de såkaldte kør-videre-produkter som sprinklervæske,

kølervæske, isfjerner, sikringer og tilsvarende, som

man kan komme til at stå og mangle.

Glæd dine chauffører med kaffe ad libitum

Blandt de nye fordele knyttet til Statoil-aftalen er muligheden

for at give chaufførerne gratis kaffe med Statoil Firmakoppen.

Den fås lige nu med 40 procents rabat for 144 kr. ekskl. moms

for resten af 2013. Firmakoppen giver ret til at tanke kaffe ad

TAXI 03.13

libitum på 180 Statoil stationer. Firmakoppen er i øvrigt fradragsberettiget.

Følg forbruget fra dag til dag på statoil.dk

På Statoils hjemmeside statoil.dk kan man på ”Mit Statoil”

følge forbruget på hver konto og hvert enkelt kort fra dag til

dag – og behøver altså ikke vente på købsoversigten, der følger

med månedsfakturaen.

Statoil app viser vej til nærmeste station

Statoils app ”MoBilen” til smartphones har en række funktioner,

der også kan være nyttige for erhvervschauffører, blandt

andet rutevejledning til nærmeste station og trafikinformation.

App’en, som over 40.000 brugere har hentet, er gratis.

Via Statoils hjemmeside kan man også vælge at downloade

GPS-koordinaterne på alle Statoils stationer til bilernes egne

navigationsenheder.Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Tilmeld dig på www.taxi.dk

Dansk Taxi Råd . Valhøjs Allé 126 . 2610 Rødovre . Tlf.: 38 77 78 90 . Fax: 38 71 78 91 . E-mail: dtr@taxi.dk . www.taxi.dk

www.taxi.dk Side 17


Taxi Pitstop

Side 18

TAXI 03.13

Send løsningen til Dansk Taxi Råd, Valhøjs Alle 126, 2610 Rødovre,

så vi har den senest den 2. januar 2013 eller send en e-mail

med navn og løsningsord til ch@taxi.dk

Navn:

Adresse:

Vind

Taxipakke

fra DTR

Krydsordsløsning:


Dansk Taxi Råd

Valhøjs Allé 126

2610 Rødovre

Tlf.: 3877 7890, Fax: 3871 7891

Mail: dtr@taxi.dk

Man.-tors. kl.9-16, fre. kl.9-15

Formand

John Lindbom

Direktør

Trine Wollenberg, Mobil.: 2222 2205

DTR-bestyrelse

Formand:

John Lindbom, DANTAXI

Tlf. 7025 7701

lindbom@dantaxi.dk

Næstformand:

Benny Jensen,

Bornholms Taxa

Tlf. 5695 2351

taxi-benny@jensen.mail.dk

Medlemmer:

Region Hovedstaden

Poul Erik Dahl, Dantaxi

Tlf: 2725 6750

pedahl@live.dk

Region Sjælland

Ole Palsberg, Roskilde Taxa

Tlf. 4674 0879

op@roskilde-taxa.dk

Region Syddanmark

Peter Kjærgaard,

Taxa Fyn

Tlf. 4027 7988

pkj@taxafyn.dk

Region Midtjylland

Flemming Bak, Randers Taxa

Tlf. 2071 3033

fb@randers-taxa.dk

TAXI

ISSN: 1903-1300

Ansvarshavende redaktør

Trine Wollenberg, Tlf.: 3877 7890

Redaktion

Christina Hammer - journalist, DJ

Tlf.: 3877 7890

Mail: ch@taxi.dk

Annoncer

Horisont Gruppen a/s

Tlf.: 3247 3230. Fax: 3247 3239

E-mail: salg@horisontgruppen.dk

Lay-out og produktion

Horisont Gruppen a/s

Center Boulevard 5

2300 København S

Tlf.: 3247 3230. Fax: 3247 3239

Region Nordjylland

Gert Mark, Aalborg Taxa

Tlf. 4074 9797

gm@autoaalborg.dk

Region Sjælland

Formand: Ole Palsberg

Thomas Enoch, Roskilde Taxa

Hans Henrik Petersen,

Næstved Taxa

Ole Gaarde Kristensen,

Næstved Taxa

Jørgen Bell, Kalundborg Taxa

Per Saabye, Greve-Solrød Taxi

Ove Rasmussen, Taxa Lolland

Region Syddanmark

Formand: Peter Kjærgaard,

Taxa Fyn

Torben Kirketerp, Esbjerg Taxa

Jørgen Rasmussen, Haderslev Taxa

Flemming Hansen, Brørup Taxa

Lars Frimann, Fredericia Taxa

Tadzudin Kasami, Odense Taxa

Mogens Hansen, Fredericia Taxa

Region Midtjylland

Formand: Flemming Bak,

Randers Taxa

Knud Jepsen, Holstebro Taxa

Tommy Nielsen, Tommys

Taxi, Aulum

Kurt Tollund, Dantaxi Silkeborg

Heinrich Isaksen, Aarhus Taxa

Søren Kjær, Viborg Taxa

Brian Bjerg, Harboøre Taxi

Region Nordjylland

Formand: Gert Mark,

Aalborg Taxa

Lars Kjeldtoft, Thisted Taxa

John Vanggaard, Aalborg Taxa

Hans Kurt Pedersen, Hjørring Taxa

Henrik Melchiorsen,

Frederikshavn Taxa

Ove Nielsen, Frederikshavn Taxa

Børge Haugaard, Hjørring Taxa

Generalforsamling 2013

afholdes den 3.-4. maj

i Vejle


Trykoplag

3.600

Abonnement

Pris kr. 200 årlig (11 udgivelser)

Adresseændring o.lign. ring venligst

tlf. 3877 7890.

Officielt medlemsblad for

Dansk Taxi Råd

Medlem af:

Tillykke med den runde dag

aktuelt Taxi

50 år

11. april Peter Albert Dohn Tdl. Grenå Taxa

12. april Bent Nielsen Billund Taxa

14. april Michael Lindholm Fredericia Taxi

23. april Sanne Jørgensen Dantaxi Hjørring

23. april Poul Erik Mylsted Næstved Taxa

60 år

3. april Hans Kurt Pedersen Dantaxi Hjørring

10. april Søren Madsen Svendborg Taxa

18. april Benny Friis Midtjylland

30. april Henrik Svane Randers Taxa

65 år

15. april Jørn Bøge Pedersen Aarhus Taxa

70 år

18. april Johnny Nielsen Greve-Solrød Taxi

30. april Jens Damgaard Midtjylland

75 år

24. april Jørgen Raunsgård Jensen Tdl. Herning Taxa

80 år

6. april Axel Petersen Tdl. Dantaxi,

Sønderborg

6. april Hans Sandrup Poulsen Dantaxi Aalborg

FORSIKRING

DER NÅR FREM TIL TIDEN

Her tager vi

telefonen med

det samme, for

det handler om

personlig service,

og vi ved at den

der ringer til os

har brug for hjælp

hurtigst muligt.

TRYGHED & SIKKERHED

FOR DIG OG DIN FAMILIE

Tæbyvej 15-17 • 2610 Rødovre • Tlf. 36 73 03 30

Email: trafi k@trafi kgs.dk • www.trafikgs.dk

www.taxi.dk Side 19

Trafik A6 farve.indd 1 28-09-2011 16:28:26


A Daimler Brand

Hvor finder du ellers

et værksted, der først og

fremmest tænker taxi?

Der skal mere end en god bil til en god forretning.

De fleste vognmænd foretrækker Mercedes. Ikke kun fordi

den er driftsikker, holdbar og komfortabel. Men også fordi

Mercedes-Benz autoriserede forhandlere og værksteder

holder åbent tidligt og sent – klar til at servicere, klar med

reservedele og klar med specialuddannede mekanikere.

Dermed er din Mercedes taxi hurtigt klar til den næste

kunde. Og det er jo nøjagtig det, din forretning handler om.

Derfor tænker vi taxi – dag og nat.

Bent Pedersen AS: Esbjerg, Sønderborg. www.bent-pedersen.dk • Mercedes-Benz CPH: Herlev, Hørsholm, Ishøj. www.mercedesbenzcph.dk • Ejner Hessel A/S: Herning,

Næstved, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg, Århus. www.hessel.dk • P. Christensen a/s: Kolding, Odense. www.pchristensen.dk

Mercedes Benz E-Klasse taxi 7G-TRONIC PLUS. Pris fra 318.679 kr. inkl. 70% afgift og moms, men ekskl. levering.

Forbrug v. blandet kørsel: 23,8 - 18,8 km/l, CO2 emission: 109 - 139 g/km. Alle priser er vejledende. Bilen er vist med ekstraudstyr.

4515

More magazines by this user
Similar magazines