Download Linde Magasin nr. 21 her...... - N C Nielsen

nc.nielsen.dk

Download Linde Magasin nr. 21 her...... - N C Nielsen

Linde MAGASINET

Tema:

Ny service- og reservedels-

afdeling hos N.C. Nielsen

Sæby Fiske-Industri

Vestas

Dansk Overflade Teknik

2 produktnyheder

Spæncom

MAJ 2008 / 21. UDGAVE

Ny linde 396

Læs mere inde i bladet...


Leder

Velkomst ........................................................................... 2

Tema: N.C. Nielsen serviceorganisation

Ny service- og reservedelsbygning i Balling ..................3

Tema: N.C. Nielsen serviceorganisation

Service i alle dele af landet .......................................... 4-5

Tema: N.C. Nielsen serviceorganisation

Jobbet som servicemontør ........................................... 6-7

Tema: N.C. Nielsen serviceorganisation

Strømlinet og effektiv reservedelsafdeling ................ 8-9

Sæby Fiske-Industri

Linde sørger for, at det ikke går i fi sk .......................10-11

Nyhed fra Linde

Den nye 396-serie: Miljøvenlig kraftkarl .................. 12-13

Dansk Overfl ade Teknik

Linde rører i gryden .................................................... 14-15

Nyhed hos N.C. Nielsen

Paolo de Nicolo løfter op til 500 tons ......................... 16-17

Spæncom

Mobilkranen sparer tid og penge ..................................17

Vestas

Mecliften kører helt ind i containeren ..................... 18-19

Nyhed hos N.C. Nielsen

Meclift 16 tons reach truck .............................................19

N.C. Nielsen specialtruck

Agri NorCold fi k en skræddersyet truck ...........................20

INDHOLD

2

Velkommen til Linde

Magasinet - og udvidelser

på fl ere fronter

Sidste efterår kunne vi fl ytte vores

service- og reservedelsafdeling til en

ny og større bygning. Alle funktioner

er nu samlet under samme tag med

enklere og mere effektive procedurer

til følge.

Udvidelsen er et synligt tegn på den

markante vækst, vi har oplevet gennem

de sidste mange år. Antallet af

kunder, serviceaftaler og medarbejdere

er øget betragteligt. Samtidig er

udvidelsen et signal om, at vi fortsat

vil lægge os i selen for at levere service

og vedligeholdelse på et højt

niveau.

I dette nummer af Linde Magasinet

markerer vi udvidelsen med et samlet

portræt af serviceorganisationen.

Forhåbentlig giver det et godt indtryk

af den indsats og de målsætninger,

som vi ønsker at leve op til.

Vores maskinsortiment er også blevet

udvidet. Det sker for at dække behovet

for kørende transportmateriel i

den tunge ende endnu bedre. Mobile

kraner fra Paolo de Nicola og den

kompakte Meclift truck produceres

i hhv. Italien og Finland og fungerer

som et perfekt supplement til Linde

truck og Terberg terminaltraktorer.

Du kan læse mere om fordele og

muligheder ved begge maskiner her i

magasinet.

Derudover er vi glade for at kunne

præsentere dig for en stor Linde

nyhed: Linde H50-80/396. Og sidst

men ikke mindst kigger vi indenfor

hos Dansk Overfl ade Teknik og Sæby

Fiske-Industri og ser nærmere på deres

alsidige anvendelse af Linde truck.

God fornøjelse med læsningen.

Jens Wøldiche

Udgiver af Linde Magasinet: N.C. Nielsen A/S · Redaktør: Jens Wøldiche

Journalist: Jørn Tranekjær Andresen · Foto: Gert Laursen

Design og grafi sk opbygning: Fredskilde & Sørensen A/S · Tryk: Skive Offset

N.C. Nielsen serviceorganisation

Vokseværk i Nørregade

Mere plads. Fremtidssikring af serviceindsatsen. Bedre overblik. N.C. Nielsens service- og

resevedelsafdeling blev samlet under samme tag ved en stor udvidelse i oktober 2007.

- Udvidelsen skyldes to ting. For det

første havde vi efterhånden alt for lidt

plads i både service- og reservedelsafdelingen

i forhold til væksten i opgaver

og medarbejdere.

For det andet er der i dag langt større

fokus på hele after sales-området end

for bare 5-10 år siden. Virksomheder

køber ikke længere et produkt og tager

det i brug. De har fra starten fokus på,

om leverandøren har kapacitet og viden

til at sikre service og vedligeholdelse

bagefter. For at leve op til forventningerne

skal vi hele tiden være oppe i

omdrejninger og helst på forkant, siger

lager- og servicechef Ole H. Pirchert.

Tankegangen er ikke ny for en virksomhed,

der hele tiden har prioriteret

et højt serviceniveau. Grundlæggeren

Niels Chr. Nielsen udtrykte det således:

God kundeservice er viljen til at ville og

evnen til at kunne.

Bedre overblik

Tidligere udvidelser på service- og

reservedelsområdet er foregået ved

knopskydninger på eksisterende

bygninger og ved at rykke tættere

sammen. Som en konsekvens var

reservedelslageret spredt på forskellige

lokationer, hvilket gav ekstra arbejde

og besværliggjorde overblikket. Nu er

alle godt 16.000 varenumre samlet ét

sted med en forenkling af alle procedurer

til følge.

1.500 kvadratmeter

Den nye service- og reservedelsbygning

omfatter et lager på 1.000 kvadratmeter

og en serviceafdeling på 500

kvadratmeter fordelt på to etager. Med

udvidelsen markeres også et nyt kapitel

i den lokale erhvervshistorie. Oprindeligt

lå Balling Andelsmejeri på grunden.

Mindre dele af det gamle mejeri indgår

3

fortsat i den nye bygning. Hvide fl iser

på væggene afslører, at der engang

blev behandlet mælk fra områdets

bønder i disse lokaler.

Givet plads til mere

Det nye byggeri har også givet bedre

plads til ”skolen”. Et kursuslokale, hvor

servicemontører og mekanikere fra

N.C. Nielsen løbende opdateres om nye

Linde maskiner eller teknologier. Her

afholdes desuden kurser for servicefolk

fra virksomheder med eget truckværksted.


N.C. Nielsen serviceorganisation

God for

landsdækkende service

All-round viden er fint, men ikke længere nok til at løse de problemer, som moderne truck-

teknologier byder på. Derfor er N.C. Nielsens servicemontører specialiseret i forskellige truck-

typer og kan altid inddrage yderligere eksperthjælp fra hjemmebasen.

Hos N. C. Nielsen er danmarkskortet

inddelt i 5 serviceregioner. I hver region

sørger en serviceleder for, at tingene

glider, som de skal. Ude i marken sørger

et team af dygtige servicemontører for

serviceeftersyn, planlagt vedligeholdelse

og hurtig udrykning, hvis en vigtig

maskine går ned. Alt i alt råder N.C.

Nielsen over 78 servicemontører med en

geografisk spredning, der gør benævnelsen

”landsdækkende servicenet”

reel. Ingen af vores kunder bor mere end

22 kilometer fra den nærmeste montør.

- Opbygningen af vores serviceorganisation

sikrer, at virksomhederne altid ved,

hvem de skal henvende sig til og hvilken

montør, der kommer og yder service.

Det personlige kendskab er vigtigt. Det

skaber tillid til, at tingene fungerer fra

gang til gang og hvis noget ikke helt

kører, så er det også klart, hvem man

skal tage fat i hos os for at få rettet op

på det, siger lager- og servicechef Ole

H. Pirchert.

Han fremhæver som noget positivt,

at N.C. Nielsen har været i stand til at

fastholde en god stabilitet i medarbejdergruppen

på trods af en stærk vækst

og nye løbende udfordringer. Det giver

en kontinuitet i samarbejdet, som kunderne

er trygge ved.

Lager- og servicechef Ole H. Pirchert

Servicemontører med specialviden

Gaffeltruck generelt - og Linde maskiner

i særdeleshed - er efterhånden

blevet så teknisk avancerede, at allround

viden ikke rækker til at klare

de forskellige serviceopgaver, som

en servicemontør løber ind i.

Det har N.C. Nielsen taget konsekvensen

af. De enkelte servicemontører

er specialuddannet til f.eks. at

servicere eltruck, dieseltruck eller

4

containertruck og opdateres løbende

om de nyeste Linde-teknologier

inden for deres område. Det sikrer

en professionel service og problemløsning.

Tredelt serviceberedskab

For at hæve serviceniveauet højest

muligt opererer N.C. Nielsen med

et tredelt serviceberedskab. Kan et

problem ikke umiddelbart løses, har

servicemontøren mulighed for at

hente råd og teknisk back-up hos den

nærmeste af 13 serviceinspektører.

Serviceinspektørerne fungerer som

en slags mobile værkførere, men

arbejder derudover som servicemontører

på linie med de øvrige.

- Deres tekniske specialviden er

dybere, og hvis det stadig ikke er nok

til at finde løsningen, kan de trække

på vores tekniske support i Balling,

som i sidste ende har Lindes egne

eksperter i baghånden, siger Ole H.

Pirchert.

Træffe hurtige beslutninger

Gaffeltruck er typisk meget vigtige for

virksomhedens drift. Normalt kan tekniske

problemer løses inden for N.C.

Nielsens to timers servicegaranti, der

indebærer, at serviceindsatsen skal

være påbegyndt inden to timer.

Hvis der er tale om et kritisk eller

særligt tidskrævende problem, er N.C.

Nielsens tekniske supporter med til

at afgøre, hvad der skal ske. Måske

kan servicemontøren gennemføre en

acceptabel nød-reparation, der holder

maskinen kørende, indtil de nødvendige

reservedele når frem. Eller måske

er løsningen, at maskinen tages hjem

på værksted, og virksomheden får

en erstatningstruck leveret hurtigst

muligt i stedet.

Styr på serviceudgifterne

Serviceudgifterne for hver eneste

Linde truck registreres omhyggeligt.

Virksomhederne kan benytte dette

udgiftsoverblik i forbindelse med

budgetlægning og indkøb. Tallene

gør det muligt at foretage en fornuftig

omkostningsstyring. Noget som

N.C. Nielsen har fået meget ros for.

- Vi fremsender f.eks. tallene til budgetlægningen

eller fremlægger dem

på et omkostningsmøde sammen

med ledelsen eller de indkøbsansvarlige.

Ved at følge udgiftsniveauet for

den enkelte truck får man et overblik

over, hvornår det er mest rentabelt

at skifte ud. Det skal helst ske, lige

inden trucken bliver for dyr i vedligeholdelse,

siger Ole H. Pirchert.

Service- og reservedelsafdelingen

tæller 29 medarbejdere.

Ad tat. Ut vendiamcommy nons dolorem nos num dolut wis ex eu feu faci bla

feuismolummy nim dolutet, con henim dolor augiamcore te doluptatio core tat.

Susto eu faccum vel iurerci bla facilit

5

2 timers servicegaranti

N.C. Nielsen opretholder 24 timers serviceberedskab over hele

landet. Samtidig er der garanti for påbegyndt assistance inden for

maksimalt

• 2 timer (hverdage kl. 7.00-17.00)

• 4 timer (resten af døgnet/weekender)

Vælg selv: Fleksible serviceaftaler

N.C. Nielsen tilbyder servieaftaler, der skræddersys til virksomhedens

behov. Eksempelvis:

• Service på faste dage ekskl. kørsel

• Service til faste priser ekskl. reservedele

• Lovpligtigt hovedeftersyn til faste priser

• Fuld vedligeholdelse inkl. reservedele og arbejdsløn

250 servicebesøg hver dag

N.C. Nielsens 78 servicemontører når gennemsnitligt godt 3 serviceeftersyn

eller reparationer hver dag. Det giver sammenlagt omkring

250 servicebesøg hver eneste dag. Årligt gennemføres 10.000

lovpligtige serviceeftersyn.

Serviceregioner

N.C. Nielsens danmarkskort er opdelt i 5 serviceregioner

med hver sin serviceleder og reservedelsansvarlige. 78 service-

montører sikrer, at vi er landsdækkende og inden for rækkevidde,

når der er brug for hurtig udrykning.

Tager hånd om Terberg

Terberg Scandinavia udgør et særskilt område. Servicechef Søren Foged

har ansvaret for, at reservedelsleveringer til de norske og svenske

Terberg Scandinavia-forhandlere fungerer og at serviceindsatsen er

oppe i de rigtige omdrejninger. Terberg Scandinavia har egen servicemontør

i både Norge og Sverige, der tager sig af de årlige serviceeftersyn

og træder til ved tekniske problemer, der kræver specialviden.


N.C. Nielsen serviceorganisation

Frontløbere med tæt

kundekontakt

Frihed under ansvar. Det er hverdagen for N. C. Nielsens ser-

vicemontører. Vi har talt med Carsten Nielsen og Jacob Kajhøj,

der begge kører i det midt- og vestjyske, og hørt nærmere

om, hvad det betyder at være herre i egen bil.

Carsten Nielsen har arbejdet som

servicemontør for N.C. Nielsen siden

1994 og har derfor oplevet firmaets

vækst på nærmeste hold. Han blev

på det tidspunkt ansat til at køre bil

nr. 24 og dækkede et område, der

strakte sig fra Frederiks i nord, Give i

syd og Ringkøbing i vest.

- I dag passer jeg udelukkende kunder

i Herning, Ikast og Sunds, hvor jeg

selv bor. Antallet af servicebiler er

mere end tredoblet i perioden for at

dække behovet, og det betyder, at vi

hver især kører i et mindre geografisk

område. Derfor er vi i dag tættere på

de virksomheder, som vi skal servicere,

siger Carsten Nielsen.

Kollegaen Jacob Kajhøj kører i Vestjylland

koncentreret omkring Ølgod og

Skjern og bruger stort set hele sin

arbejdstid på at servicere store truckintensive

virksomheder i området.

En væsentlig del af hans arbejdsdag

går med at gennemføre serviceeftersyn

på truckene. Når truck er i

drift døgnet rundt, som det bl.a. er

tilfældet hos Rationel Vinduer i Sdr.

Felding, kommer de faste eftersyn

relativt hurtigt efter hinanden.

I egen bil

Det er et grundprincip hos N.C. Nielsen,

at medarbejderne har frihed under

ansvar. Det kommer ikke mindst

til udtryk hos servicemontørerne.

Hver enkelt styrer i vid udstrækning

sin egen arbejdsdag i forhold til både

planlagte og akutte serviceopgaver.

- Kan du selv tilrettelægge arbejdsdagen

og få løst problemerne, er det

helt i tråd med firmaets opfattelse

af, hvordan tingene fungerer bedst,

fortæller Carsten.

Faktisk var selvstændigheden i jobbet

- at være ”herre i egen bil” – en

Servicebilerne er online

De bærbare pc’er i N.C. Nielsens servicebiler fungerer som et

praktisk multi-værktøj, der fremover også kan anvendes til onlineordreafgivelse

og -rapportering. Servicemontørerne slipper for det

tidskrævende papirarbejde i forbindelse med jobbenes afslutning.

Samtidig kan virksomhederne se frem til en hurtigere fakturering.

af årsagerne til, at han i sin tid valgte

at arbejde som servicemontør hos

N.C. Nielsen. Som værkfører på et

lastvognsværksted var han vant til at

træffe egne beslutninger.

Jacob har kun været ansat halvandet

år hos N.C. Nielsen, men kan allerede

skrive under på, at frihedsgraderne

som servicemontør er store.

Planlagt og akut

Det giver oplagte fordele, at virksomhederne

kan komme i direkte kontakt

med deres faste servicemontører.

For det første sikrer det en hurtigere

reaktion ved akutte problemer. Af-

taler om serviceindsats kan komme

på plads straks. For det andet kender

begge parter hinanden godt, og det

gør det muligt at gå direkte til sagen

uden spildtid.

- Hvis en slange springer, og virksomheden

kun har to truck, ved jeg på

forhånd, at det er noget, jeg skal tage

mig af hurtigt. Så må jeg forsøge at

bytte om på dagsplanen eller måske

arbejde længere for at nå tingene.

Vi kender vores kunder og ved, hvad

maskinerne betyder, og det gør det

svært at sige nej, fortæller Carsten.

Jacob tilføjer:

- Får jeg opkald om et akut problem

midt i f.eks. et serviceeftersyn, pakker

jeg bilen og gør mig klar til at

køre. Heldigvis er virksomheden

forstående over for problematikken.

Under normale omstændigheder kan

et serviceeftersyn godt udskydes et

par timer eller klares dagen efter.

Nabo-kollegerne træder til

Hvis tingene spidser virkelig til, er

backup’en aldrig langt væk. Servicemontørerne

er parate til at hjælpe

hinanden med at få løst akutte problemer.

Måske beder de serviceafdelingen

i Balling tage affære og sende

en mail til alle montører i området

for at efterlyse én, der kan tage

opgaven. Men i mange tilfælde løses

problemet ude i marken ved direkte

kontakt.

- Vi ved, hvem der kører i nabolaget,

og har fantastiske kolleger. Derfor

ringer vi mange gange til hinanden

for at høre, om der er mulighed for at

hjælpe, siger Jacob.

6 7

Kører i Vestjylland

Jacob Kajhøj er 29 år og startede

som servicemontør hos N.C.

Nielsen i slutningen af 2006. Han

er udlært lastvognsmekaniker

og har tidligere arbejdet ved et

andet truckfirma.

Jacob servicerer alt fra små elhunde

til store motortruck. Hans

faste kunde er bl.a. Rationel

Vinduer, VPG og DLG.

Base i Sunds

Carsten Nielsen er 43 år og har

været servicemontør hos N.C.

Nielsen i 14 år.

Han er udlært person- og lastvognsmekaniker

og har arbejdet

som værkfører på et lastvognsværksted.

Carsten beskæftiger sig først og

fremmest med el- og motortruck

op til 5 tons. Hans faste kunder er

bl.a. IBF, Jydsk Aluminiums Industri

og Niebuhrs Tandhjulsfabrik.


N.C. Nielsen serviceorganisation

”To stumper til kassen!”

Selv om reservedelslageret er nyt, er der ingen grund til

at smide velafprøvede løsninger ud af bagdøren. Grønne

plastkasser er fortsat omdrejningspunktet for hurtige reser-

vedelsforsyninger hos N.C. Nielsen.

De grønne plastkasser – helt nøjagtigt

156 af dem - er flyttet med ind

på reolerne i N.C. Nielsens

nye reservedelslager og

supplerer et velfungerende

ordre- og lagersystem. Plastkasserne

blev første gang taget

i brug for 10 år siden, og

har vist sig at være effektive

til at distribuere reservedele

til egne servicemontører og

større virksomheder med

eget truckværksted.

Systemet er enkelt. Hver

servicemontør eller virksomhed har

sin egen kasse til bestilte reservedele.

Et skilt med ugedag angiver,

hvornår indholdet skal leveres. Tit

næste dag, men ikke altid. Systemet

fungerer så effektivt, at servicemon-

tørerne også bruger kasserne til at

returnere deres snavsede arbejdstøj

i og få det nyvaskede leveret tilbage.

Natekspedition til hele landet

Leveringssikkerhed er afgørende

for N.C. Nielsen og virksomhederne.

Uanset om en reservedel skal leveres

til Løgstør eller Lolland næste

dag, er den fremme senest klokken

7 om morgenen. N.C. Nielsen samarbejder

med eksterne transportfirmaer,

der afhenter dagens høst af

reservedele sidst på eftermiddagen

og bringer dem ud til modtager-

”Øen” – intern værkstedsservice

Det nye reservedelslager er placeret et stykke fra værkstedet. Det gav anledning til

en vis bekymring hos N.C. Nielsens egne mekanikere. Ville servicen over for dem blive

ringere i fremtiden? Problemet er blevet løst til alles tilfredshed. Tre medarbejdere er

dedikeret til udelukkende at betjene værkstedet og har fået deres eget lille afsnit, der

hurtigt er blevet døbt ”øen”. Tre gange om dagen ruller de gennem værkstedet med en

vogn, modtager ordrer, plukker bestillingerne, og vender tilbage med de ønskede stumper.

Modellen har vist sig tidsbesparende i forhold til tidligere.

adresserne i løbet af aftenen og

natten.

Skal det gå hurtigere endnu, fordi

stumperne er nødvendige til en

igangværende reparation, sendes

de hurtigst muligt. Målet er at få

dem frem inden for servicegarantiens

tidsfrister.

I sagens natur er det umuligt at nå

fra Balling eller Karlslunde på to

timer over alt i landet, men ofte

findes der en alternativ og mere

nærliggende løsning. Servicemontørernes

vogne er små decentrale

lagre og ved akutte tilfælde kan

den manglende reservedel

måske findes hos en montør i

nabolaget og leveres derfra.

Det meste er her – resten

skaffes hurtigt

Med omkring 16.000 forskellige

varenumre er det nye

reservedelslager godt rustet

til alle situationer. Lageret ligger

inde med de fleste reservedele

til de forskellige typer

Linde- og Terberg-maskiner.

Er det alligevel ikke nok til at klare

en given serviceopgave, sikrer

tætte forbindelser til Lindes 80.000

kvadratmeter store centrallager i

Kahl i Tyskland, at specielle eller

manglende reservedele kan skaffes

med kort varsel. Selvom ordren

først afgives af N.C. Nielsen midt

på eftermiddagen, er reservedelen

alligevel fremme i Danmark næste

morgen kl. 7.

En for hver region

Organisationen i reservedelsafdelingen

er opbygget, så den følger

N.C. Nielsens opdeling i fem serviceregioner.

Fem reservedelsfolk

tager imod ordrer og sørger for en

hurtig levering til servicemontører

og virksomheder i hver ”deres” region.

Denne klare arbejdsfordeling

giver overblik for alle parter.

Vigtig indkøbsfunktion

Reservedelsafdelingen omfatter

desuden en indkøbsfunktion med

3 medarbejdere. Indkøberne sikrer

bl.a. fornuftige årsaftaler med Linde,

men i det daglige fungerer ind-

De grønne kasser: Et velafprøvet og effektivt distributionssystem.

køberne mere som en slags frontløbere

på serviceområdet. Mange

forskellige brugte truckmærker og

maskiner sælges gennem - eller

klargøres hos - N.C. Nielsen. Derfor

er der løbende et behov for at skaffe

et utal af forskellige reservedele

fra leverandører eller producenter

verden over og få dem hjem hurtigt

til en fornuftig pris.

8 9

Stor leveringssikkerhed:

Følg en ordre fra bestilling til levering

1

2

3a

3b

3c

3d

Kl. 14.37. Virksomhed ”Metalfix & Stål” ringer til N.C. Nielsen.

Besked: ”Dobbeltslange på Linde H45 mast er utæt. Drypper olie.

Skal være klar hurtigst muligt.”

Kl. 14.40. Serviceleder kontakter den lokale servicemontør og sender

ham ud til kunden. Tjekker samtidig reservedelssituationen.

Her er principielt fire muligheder. Den hurtigste vælges:

Montøren har reservedelen i servicevognen og afslutter jobbet med

det samme.

Reservedelen findes på lageret i Balling og sendes straks med

natekspedition til servicemontøren. Er senest fremme kl. 7 om morgenen

eller hurtigere endnu, hvis det er akut.

Reservedelen findes hos en af servicemontørens kolleger i regionen

og afleveres hurtigst muligt på f.eks. virksomhedens adresse.

Reservedelen skal skaffes direkte fra Lindes centrallager i Kahl,

men er alligevel i Danmark næste morgen kl. 7.


Klar til

frostmakrel i stimer

I løbet af to måneder ryger årets forbrug af makrel på lager

hos Sæby Fiske-Industri. Mandskab og Linde maskiner

arbejder i døgndrift for at følge med.

- Med 20.000 tons årligt er vi klart den

største indkøber af makrel i Danmark.

Fiskene stammer fra Nordatlanten og

landes i september og oktober.

I den periode arbejder vi i døgndrift.

Alt disponibelt kørende materiel må

sættes ind, og samtidig henter vi

ekstra mandskab og maskiner ind i

det omfang, det er nødvendigt, siger

SÆBY FISKE-INDUSTRI

maskinmester Nils Bak Andersen,

Sæby Fiske-Industri.

Virksomhedens frostkapacitet omfatter

i alt 20.000 kvadratmeter og består

af 6 separate frostlagre plus et lager

med reolsystemer til palleopbevaring.

Det særlige ved Sæby Fiske-Industri

er, at makrellerne opbevares løsfrosne

i stedet for blokfrosne, der ellers er

den foretrukne indfrysningsmetode

blandt konkurrenterne på området.

- Vi har valgt denne metode, fordi

vi kan fremstille et bedre og renere

produkt. Fiskene forarbejdes i frossen

tilstand hos os. Samtidig kan vi pille

skindet af uden brug af kemikalier,

siger Niels Bak Andersen.

På vej mod el

Arbejdet på frostlageret klares i øjeblikket

af fire gasdrevne Linde truck

på henholdsvis 1,6, 1,8 og 4 tons.

Truckene er udstyret med klimakabine

og varme i ruderne, så førerne har

ordentlige arbejdsvilkår på trods af

de konstant lave frostgrader. Men i

fremtiden bliver de mindre gastruck

formentlig udskiftet med nye Linde

E18-maskiner, hvis en testkørsel ellers

giver det forventede resultat. I første

omgang har Sæby Fiske-Industri valgt

at teste en Linde E18.

- Hverken i forhold til medarbejderne

eller de frosne råvarer er det optimalt

at køre med gasmaskiner på et frostlager,

som er et lukket rum uden mulighed

for udluftning. Men traditionelt

har gasmaskinerne været det eneste

og bedste alternativ. De tidligere

jævnstrøms el-truck fik problemer,

hvis de kørte i kulde med risiko for

f.eks. rimfrost. Det er ifølge N.C. Nielsen

ikke noget problem for de nye

elektriske Linde-modeller, der kører

på vekselstrøm. De har hermetisk lukkede

motorer, som i princippet kunne

køre under vand uden problemer,

siger Nils Bak Andersen.

Baljer med makrel

Planerne om udskiftning omfatter ikke

de to store 4 tons gasmaskiner. Dels er

de forholdsvis nye endnu. Dels kører

de kun i mindre udstrækning indenfor.

Truckenes væsentligste opgave er at

bringe store baljer med frosne makreller

fra lageret til produktionen.

- 70 tons fisk skal den vej hver dag,

fortæller Nils Bak Andersen.

Frostlager til leje

Sæby Fiske-Industri har gjort det til et

særskilt forretningsområde at udleje

overskydende frostlagerkapacitet,

mandskab og grej til andre virksom-

heder. Kun i september/oktober er

lagrene fyldt op med makrel. Derefter

tømmes de langsomt og ligger alt

andet lige ubrugte hen til næste højsæson.

- Vi satser meget på at udnytte vores

store kapacitet bedst muligt hele året

og udleje til fremmed opbevaring. Ved

at overtage lageropgaver for andre

kan vi samtidig lettere beskæftige vores

faste folk året rundt. Kunststykket

er naturligvis at finde nogle virksomheder,

hvor lagerbehovet svarer til

vores årsrytme. Det er bl.a. lykkedes

med minkbranchen, som vi i forvejen

samarbejder med. Vi producerer store

mængder minkfoder af fiskeaffaldet

og lagerfører i dag også det frosne

foder for en række minkproducenter,

siger Nils Bak Andersen.

E14 som standard i produktionen

De resterende Linde truck hos Sæby

Fiske-Industri anvendes i produktionen

og ved læsning af de færdige

konservesprodukter. Der er tale om en

blandet flok af el-maskiner: Linde E12,

E14, E16 og E18. Mangfoldigheden af

typer bliver dog begrænset i fremtiden

for at forenkle vedligeholdelsen.

- Vi har planer om fremover at koncentrere

os om Linde E14 modellen, så vi

overalt benytter den samme maskine

til de lettere løft, siger Nils Bak Andersen.

Kolde facts om Sæby Fiske-industri

Sæby Fiske-Industri er en af verdens største producenter af makrel

som helkonserves. Årligt produceres 100 millioner dåser. 80% eksporteres

til butikskæder i bl.a. Skandinavien, Tyskland, England og USA.

Langt hovedparten sælges som såkaldte ”egne mærker” i kædens

eller grossistens navn.

Virksomheden beskæftiger ca. 150 medarbejdere året rundt.

Sæby Fiske-Industri har udelukkende benyttet Linde maskiner siden

starten af firserne. Beslutningen blev truffet samtidig med, at

virksomheden flyttede fra sin oprindelige lokalitet på havnen til den

nuværende placering lige uden for Sæby.

10 11

- Vi klarer selv den daglige vedligeholdelse

af truckene, mens N.C. Nielsen står

for det årlige sikkerhedstjek og de ting, vi

ikke selv magter. Det fungerer godt, føler

vi, siger maskinchef Nils Bak Andersen,

Sæby Fiske-Industri.


Overlegen 396

Da Linde 353 blev lanceret for snart 15 år siden, satte den stan-

darden for alle andre truck i 5-8 tons klassen. Nu er efterfølgeren

– den nye Linde 396-serie – klar til at gøre kunststykket efter.

Velkommen til fremtidens generation

af 5 til 8 tons truck. Den nye 396-serie

tager udgangspunkt i, at kravene til

produktivitet og arbejdsmiljø er øget

betydeligt i løbet af de seneste år.

Markante forbedringer af design og

ydeevne sikrer, at Linde H50-80/396

kan være krumtappen i mere effektive

arbejdsgange.

396-serien bygger på teknologiske

og designmæssige principper, der har

bevist deres værdi og holdbarhed,

siden de første modeller af den nye

39X-familie blev introduceret i 2002.

Undervejs i udviklingsprocessen

har Linde samtidig set på konkrete

brancheønsker til maskiner i denne

vægtklasse. Bl.a. behovet for at transportere

stadigt tungere læs.

Stærk motor på alle områder

Linde 396 er udstyret med en ny Deutz

industri-dieselmotor med direkte indsprøjtning

og turbolader, der yder 87

kW. Motoren leverer rigelig trækkraft

til alle opgavetyper og er samtidig

økonomisk og miljøvenlig i brug.

Den nyudviklede Deutz-motor sikrer

f.eks. en renere udstødning, der lever

op til nye skrappe EU-krav vedrørende

dieselmaskiners partikel- og gas-

LINDE NYHED

emission. Motoren er desuden

ekstremt lydsvag til glæde for fører

og omgivelser. Målinger viser, at

lydniveauet i kabinen ligger på kun

76 db(A).

Hydrostatisk løftemotor

Det er også godt nyt for brændstoføkonomien,

at Linde 396’erne er

udstyret med en vedligeholdelsesfri

hydrostatisk aksialpumpe på løftehydraulikken.

Pumpen bygger på teknikken

fra den velkendte hydrostatiske

transmission. Dermed kan kraftoverførsel

og brændstofforbrug reguleres

med stor nøjagtighed i forhold til

behovet.

Den præcise styring af mast- og gaffelfunktionerne

klares via Linde Load

Control og et letbetjent joystick i

armlænet. Også dette er en nyhed for

Linde truck i 5-8 tons klassen.

Bedre udsyn – større sikkerhed

Bedre udsyn for føreren er lig med

større sikkerhed og hurtigere håndtering.

Det imødekommer 396’eren med

en række forbedringer af truck- og

kabineopbygningen. For det første

sikrer smalle masteprofi ler, at der er

30% bedre udsyn i kørselsretningen.

dieselmaskiners partikel- og gas- 30% bedre udsyn i kørselsretningen.

For det andet er kabinens bredde øget

med 10 centimeter på begge sider.

Det giver føreren friere udsyn gennem

front- og sidevinduer til mast, gafl er

og gods.

Tripplex - fuld friløft i højden

Linde H50-80/396 leveres som standard

med duplex frisigtsmaster, men

kan også udstyres med triplex master,

der sikrer fuld friløft i op til 9 meters

højde. Masten er monteret direkte

på drivakslen, så vægtbelastningen

overføres til jorden. To kraftige tiltcylindre

sørger for, at masten er fæstnet

solidt til chassisets top. Det giver

maskinerne en uovertruffen stabilitet.

H80/1100 – ny model

Den store Linde H80/396 fås i tre

udgaver (H80/600, H80/900 og

H80/1100), der giver virksomheden

fl ere valgmuligheder i forhold til

effektiv pallehåndtering. Forskellen

mellem de tre udgaver ligger i

tyngdepunktet foran trucken. En

H80/600-truck er bygget til at køre

med 8 tons ligeligt fordelt på en 1200

mm palle, dvs. at tyngdepunktet ligger

600 mm foran trucken. H80/900- og

H80/1100-udgaverne har derimod et

tyngdepunkt på hhv. 900 og 1100 mm

foran trucken. Det giver mulighed for

at håndtere fl ere paller i to lag og løse

opgaver, som man ellers skulle bruge

en dyrere 10 eller 12 tons truck til.

Komfort som en privatbil

Linde 396-serien er også en sikker investering

i godt arbejdsmiljø og mere

tilfredse medarbejdere. Komforten i

kabinen er på niveau med moderne

biler. Vigtige features er: Individuelt

justerbart luftaffjedret sæde, armlæn

og rat. Meget lavt støjniveau. Vibrationer

og rystelser er reduceret til et

minimum ved hjælp af to separate affjedringssystemer,

der skiller chassis

og mast/gafl er ad og som understøttes

af superelastiske hjul

og luftaffjedret sæde.

12 13

Vinder på tid og

brændstoføkonomi

En praktisk sammenligning mellem nyheden Linde H80/396, forgængeren Linde

H80/353 og H80- modeller fra to andre europæiske gaffeltruckproducenter giver

et tydeligt fi ngerpeg om gevinsten ved at vælge Linde H80/396.

Brændstofforbrug

E-indikator

Brændstofforbrug - 140 meter arbejdscyklus

Brændstofforbrug - 140 meter arbejdscyklus

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Linde H80/396 gennemførte opgaven med det laveste brændstofforbrug,

mens Linde H80/353 kom ind på en klar andenplads. Linde H80/396 var også

den mest effektive, når man ser på energi- og tidsforbrug under et. Truckens

E-indikator beregnes således:

E-indikator viser, at Linde yder mest

E-indikatoren beregnes ud fra godsmængde

tid x energiforbrug

2,0

1,5

1,0

0,5

14,6

Linde H80/396 Linde H80/353 Anden europæisk

truck X

1,73

4

3

2

1

Linde H80/396

A B

140 m.

uden testvægt med testvægt

A Start- / slutposition B Testvægt 4.700 kg. + ca. 800 kg. pallebur

Truckene gennemførte f.eks. den samme arbejdscyklus syv gange uden afbrydelser.

Paller på 4,7 tons blev hentet på punkt B, bragt til punkt A og afl everet

igen på punkt B. Afstanden mellem punkt A og B var 140 meter.

14,92

1,69

1,53

Linde H80/353 Anden europæisk

truck X

15,92 16,4

Anden europæisk

truck Y

1,41

Anden europæisk

truck Y


Linde ved gryderne

Staldinventar. Vindmøller. Tante Ernas nye gelænder. Elementer til

fodboldstadions. Dansk Overflade Teknik overfladebeskytter jern

og stål til alle formål med gaffeltruck som uundværligt bindeled.

Dansk Overflade Teknik (DOT) er

klart Danmarks største inden for

varmforzinkning og metallisering.

Alt fra små jernskiver til enorme

vindmølleelementer bearbejdes på

koncernens fire danske produktionsvirksomheder,

der ligger geografisk

godt spredt i landet.

Den klassiske galvaniseringsproces

indebærer, at emnet sænkes ned i

et kar – eller en gryde, som det kal-

DANSK OVERFLADE TEKNIK

des i branchen – med 450° C varm

zink. Metallisering er et alternativ til

emner, der er for store til at komme

i gryden eller som ikke tåler varme.

Ved denne ”svejselignende” teknik

forstøves stærkt opvarmet zink ud

over de kolde emner.

- Nogle af de opgaver, der fylder

mest hos os er bygningskonstruktioner

i stål, staldinventar, hegn og

låger til sikringsbranchen og dele

til vindmølleindustrien. Men vi betjener

også de lokale smedemestre,

hvis de f.eks. skal lave et nyt smedejernsgelænder

til private kunder,

siger produktions- og logistikdirektør

Lars F. Nielsen fra DOT.

Uundværlige truck

Koncernen har omkring 80 gaffeltruck,

der er fordelt på fire danske

og to svenske virksomheder. Langt

hovedparten er af Linde-fabrikat.

Truckene spiller en nøglerolle i

produktionsforløbet og skal være

kørende døgnet rundt. Afhængigheden

af stabilt og driftssikkert grej

bliver ikke mindre af, at DOT lægger

stor vægt på leveringssikkerhed og

korte leveringstider.

- Vores truck kører de rå emner hen

til forskellige typer åg og i mange

tilfælde hænger de dem også op

på ågene. Senere henter truckene

de færdigbearbejdede produkter

og kører dem ud til lastbiler eller til

næste step f.eks. maling, siger Lars

F. Nielsen.

Står truckene stille, går produktionen

også i stå. Så enkelt er det.

- Vi har bl.a. investeret i ekstra batterier

for selv at være bedst muligt

forberedt på de små tekniske problemer,

der kan opstå.

Mange tons på gaflerne

Der er ingen tvivl om, at Linde maskinernes

holdbarhed bliver testet

godt og grundigt hos DOT. De fleste

af stederne arbejdes der i døgndrift

året rundt og samtidig er den daglige

vægtbelastning pr. truck ganske

stor.

- Hver dag går der omkring 450 tons

gennem fabrikkerne, som skal flyt-

tes flere gange i løbet af processen.

Det bliver til rigtig mange tons på

gaflerne.

Brug for alsidige maskiner

DOT har en håndplukket blanding af

Linde truck, der er valgt ud fra det

omgivende arbejdsmiljø og de arbejdsopgaver,

der skal løses. Der er

både tale om el-, gas- og dieseltruck

(med partikelfiltre) og løftekapaciteter

fra 4 til 40 tons.

- I metalliseringsafdelingerne er det

f.eks. ikke muligt at bruge eltruck.

De får problemer med det fine støv,

der følger af zinkforstøvningen,

fortæller Lars F. Nielsen.

Derudover er mange af truckene

udstyret med forskellige former for

aggregater eller ekstraudstyr for at

opnå den nødvendige fleksibilitet.

- Det ene øjeblik kører en truck

med traditionelle paller. Det næste

øjeblik skal trucken tage en 4 tons

DOT råder over i alt 9 gryder til varmforzinkning,

hvilket giver koncernen den

klart største kapacitet i Danmark.

Den største gryde er 15 meter lang

og 2,2 meter bred.

bjælke på 19 meter. Derfor har vi

bl.a. gafler med sideforskydning, så

vi kan øge gaffelafstanden og få en

bredere bæreflade, når det er nødvendigt,

siger Lars F. Nielsen.

Andre truck kører med forskellige

gaffellængder eller vendeaggregater

til tromlehåndtering for at være

klar til at håndtere alle typer og

former af emner.

14 15

Dansk Overflade Teknik – ny og større fabrik i Køge

Dansk Overflade Teknik har i 2007 investeret 30 millioner kroner i et

nyt og udvidet produktionsanlæg i Køge. Ombygningen af den eksisterende

fabrik har øget kapaciteten 50% og har bragt dette anlæg på

forkant med kravene til arbejdsmiljø og medarbejderfaciliteter.

Antallet af Linde truck på stedet er uforandret, men en del maskiner

er udskiftet med større for at matche kapacitetsudvidelsen.

DOT-koncernen blev etableret i 2002 ved en fusion mellem landets

to største galvaniseringsvirksomheder: Herning Galvanisering og FJ

Varmforzinkning.

I dag råder koncernen over fire danske produktionsanlæg - 2 i Fasterholt,

1 i Ferritslev og 1 i Køge – suppleret af to svenske virksomheder.

I alt beskæftiger koncernen omkring 600 medarbejdere.


Tungtvejende grunde

til mobile kraner

Hvad gør man, hvis emnerne i produktionen efterhånden er så

tunge, at selv de største truck går i knæ? N.C. Nielsen introdu-

cerer en serie af selvkørende kraner, der kombinerer stor løfte-

kapacitet med lave vedligeholdelsesudgifter.

Den magiske grænse for store truck

og stackere ligger omkring 50-60

tons. Hvis emnerne bliver tungere,

er det svært at transportere dem

fornuftigt med de traditionelle maskintyper.

Det mærker man bl.a. i vindmølle- og

betonindustrien, hvor stigende vægt

udgør et håndteringsproblem. En

narcelle (hovedet) på en 2 megawatt

vindmølle vejer for eksempel 75 tons,

og narcellerne på de allerstørste 3

megawatt møller endnu mere.

Marine kraner til værfter

og havne

N.C. Nielsen dækker hele

programmet af selvkørende

kraner fra Paolo de Nicola. Det

indbefatter f.eks. specialkraner

til bro- og vejbyggeri og en

hel serie af Marine kraner til

værfter og havne.

Marine kranerne effektiviserer

løft og transport af skibe og

både (med og uden sejl) fra 16

til 800 tons. ”Trollift”-serien

er udstyret med en hydraulisk

teleskopfunktion i top-bjælken,

der giver mulighed for

at tilpasse kranens bredde til

båden. Trollift er bl.a. velegnet

til områder med smalle passager

og lidt plads.

PAOLO DE NICOLO

Op til 500 tons

N.C. Nielsen tilbyder nu en sikker,

fleksibel og økonomisk løsning på

disse megatunge løft: Mobilift selvkørende

kraner fra Paolo de Nicola.

De mobile kraner kan klare op til

500 tons og kan derudover tilpasses

præcist til virksomhedens ønsker i

forhold til dimensioner, maksimal

kapacitet og funktionalitet.

Meget mindre vedligeholdelse

Mobilift kraner bygger på en enkelt

robust konstruktion, der giver langt

mindre slid og vedligeholdelse end

f.eks. tilsvarende 50-60 tons reachstackere.

Forskellen skyldes primært

følgende faktorer:

• Ingen kontravægt og ekstra belastning

af aksler og dæk

• Godset hejses op med vægten

jævnt fordelt på to eller flere løftepunkter

• Der benyttes stort set vedligeholdelsesfri

hydrauliske spil, trolleys

og drivmotor

• Dæk og aksler belastes ens med

minimal slitage på begge dele til

følge.

Gennemtænkt løsning

Flere fordele, der er værd at tage med

i overvejelserne:

• En venderadius, der matcher kranens

dimensioner, f.eks. 7 meter

• Robuste topløbende trolleys med

udskiftelige slidskinner

• Vælg mellem åg med flere løftepunkter

eller magnet

• Vælg f.eks. mellem enkelthjul,

dobbelthjul og hjul med affjedring.

Stor besparelse

på anlægskontoen

I et lidt bredere perspektiv åbner

Mobilift selvkørende kraner desuden

for store besparelsesmuligheder

ved nyanlæg af pladser.

Den dyre fundering og belægning,

som kørsel med store truck

kræver, er ikke længere nødvendig.

Besparelsen på anlægskontoen

ligger nemt i en størrelsesorden,

der kan finansiere en eller flere

nye kraner.

Mød også den

stærke Translifter

Et andet attaktivt alternativ fra

Paolo de Nicola er Translifteren,

som er mere lavtbygget og

konstrueret til at køre ind under

emnet og hæve tunge emner op

og derefter transportere dem

videre til andre produktions- og

lagerafsnit. Den største Translifter

kan klare op til 900 tons.

Selvkørende kran

halverer mandskabstid

Spæncom hører til landets største

producenter af betonelementer til

industri, kontor og bolig. Lige før jul

2007 indviede virksomheden en helt

ny fabrik ved Vemmelev til produktion

af huldæk, dvs. etageadskillelser

i bygninger. En selvkørende 32 tons

Mobilift kran har gjort det muligt at

gennemføre en markant effektivisering

af lagerføring og læsning.

Håndterer nu fulde læs

- Traditionelt satte vi huldækkene på

lager enkeltvis og plukkede til læs

bagefter. Nu stakker vi fulde

læs inde i produktionen og sætter

læsset på lager med den mobile kran.

Kranen løfter også hele læs direkte

på lastvognene, siger fabrikschef

Jørgen Bahne Hansen, Spæncom.

- Ved hjælp af kranen har vi forenklet

arbejdsgange og sparet tid. Vi for-

16 17

SPÆNCOM

venter at kunne halvere mandskabsforbruget

til lager- og læsseopgaver,

tilføjer Jørgen Bahne Hansen.

I aktion

Jørgen Bahne Hansen fik øje på

værdien ved selvkørende kraner, da

han var på inspirationstur i danske

og udenlandske betonvirksomheder

som optakt til byggeriet af den nye

fabrik i Vemmelev.

- En mobil kran så ud til at kunne løse

en masse problemer for os.

Valget faldt i sidste ende på Mobilift

leveret og tilpasset af N.C. Nielsen.

Denne selvkørende kran svarede

bedst til virksomhedens krav om

robusthed, konstruktion og pris. Fabrikschef Jørgen Bahne Hansen

Spæncom har hovedkontor i Hedehusene og fabrikker i Aalborg, Kolding,

Vemmelev og Tune. I alt beskæftiges ca. 800 medarbejdere. Virksomheden er

en del af den internationale Consolis Gruppe med fabrikker i 21 lande.


Vestas

– nu med Meclift

Meclift reachstacker koster godt et par millioner, men er

pengene værd. Reachstackeren kan læsse tunge mølle-

elementer direkte i lukkede containere.

Som uddannet logistikmand har

Kimmo Korpi en naturlig interesse i

at fi nde områder, hvor arbejdsprocesser

kan effektiviseres og gøres

billigere. Han kom til Vestas’ logistiklager

i Viborg for et par år siden

og har bl.a. været på udkig efter

en mere rationel måde at læsse de

tunge mølleelementer i containere

på.

Kan gøres billigere

- Vi efterspurgte kraftigt grej, der

kunne køre ind i en container med

minimum 16 tons løftekapacitet. I

første omgang var tilbagemeldingen,

at der ikke fandtes en truck,

der levede op til kravene. Men yderligere

research afslørede, at fi nske

Meclift var et godt bud, siger team

supervisor Kimmo Korpi.

Hammergodt

En delegation bestående af folk fra

Vestas og N.C. Nielsen tog derefter

til Finland for at teste Meclifts variable

reachstacker ML 1609R.

VESTAS

På alle områder levede maskinen op

til kravene og forventningerne.

- Det viste sig at være et hammergodt

produkt, der giver os den nødvendige

kapacitet til at håndtere de

tunge elementer. Med Mecliften kan

vi nu læsse direkte i lukkede containere,

siger Kimmo Korpi.

Korpi kunne tage dialogen med

Meclifts eksperter på deres eget modersmål.

Han har selv fi nske rødder

og taler fi nsk.

Meclift stackeren kan hente og bringe

tungt gods i lukkede 40’’ containere.

18 19

Nyt hos N.C. Nielsen:

Meclift 16 tons reachstacker

N.C. Nielsen har udvidet det eksisterende Linde truck-sortimentet med en

kompakt og kraftig 16 tons reachstacker fra den fi nske producent Meclift.

Reachstackeren giver nye muligheder for virksomheder, der skal laste eller

losse tungt gods i containere.

Meclift reachstackeren er konstrueret uden fast mastekonstruktion og kan på

trods af sin størrelse og løftekapacitet køre ubesværet ind i 40” containere.

Meclift 1609R er den mindste reachstacker på markedet i forhold til løfteevne

og formentlig også den letteste i sin kategori med en egenvægt på kun 17

tons.

Mecliften bruges også til at skubbe eller trække coils m.m. med en vægt på op

til 25 tons ind og ud af containere.

Flere versioner

Meclift 16 tons reachstackeren kan leveres i fl ere versioner bl.a.

Type Løftekapacitet Løftehøje Tyngdepunkt Egenvægt

ML 1609R 16 tons 2.050 mm 900 mm 17.400 kg

ML 1612R 16 tons 6.000 mm 1.200 mm 20.000 kg

ML1612R er udstyret med et kraftigt teleskopsystem, der giver øget løftehøjde

og kapacitet.

Nyeste teknologi

Meclift, der ligger i nærheden af Tampere i Finland, fremstiller robuste reachstackere

til brug i produktionsvirksomheder og havne.

Virksomheden lægger vægt på at levere effektive maskiner baseret på den

nyeste teknologi.


Cool

specialudgave

Hvad nu hvis? Gennem årene

har N.C. Nielsen tilpasset mas-

ser af truck og terminaltrakto-

rer til specialopgaver i et tæt

samarbejde med forskellige

virksomheder. Et af de nyeste

eksempler er en Linde E18

truck leveret til Agri-Norcold.

SPECIALTRUCK

Agri-Norcold havde en lang række

specialønsker. E18 trucken skulle bruges

til dybdestabling i et fryselager

med konstant -30°. Lageret har

samtidig et mobilt reolsystem, og det

skulle trucken også tage højde for.

N.C. Nielsen løste opgaven ved hjælp

af en række større ændringer:

• Reolpladsen var smal. Kabinen blev

gjort smallere i toppen for at give

plads til de vanger, som pallerne

stables på.

• Der var kun få mm friplads til trucken

inde i reolen. ”Påkørselsskinner”

monteret øverst på kabinens sider

reducerer risikoen for, at selve

maskinen kører på.

• Specielt gaffelsystem med frembyggede

gafl er gør det muligt at

håndtere paller sikkert i det mobile

reolsystem

• Ekstra varmeapparater holder kabinen

varm på trods af frostgraderne

• Frembygget lastgitter på gaflerne

støtter godset

• Ekstra sikkerhedsgitter over kabinens

tag.

Kontakt N.C. Nielsen, hvis du selv har særlige krav eller ønsker til en maskine.

Vi er gode til at fi nde praktiske og fornuftige løsninger.

Hovedkontor:

N.C. Nielsen A/S

Nørregade 66

7860 Balling

t: 99 83 83 83

f: 97 56 46 24

e: linde@nc-nielsen.dk

w: nc-nielsen.dk

Salg og service Øst:

Metalgangen 1-3

2690 Karlslunde

t: 46 15 00 23

f: 46 15 05 60

More magazines by this user
Similar magazines