Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 19/01-2010

vark.dk

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 19/01-2010

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 19/01-2010

Til stede:, Leni, Tina, Lars, Karin, Eva og Preben

Afbud: Pia, Henrik

Værter: Leni og Børge

Referent: Karin

Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline

1. Godkendelse af referat fra 24.11 -

er allerede godkendt pr. mail

Ok

2. Planlægning af

generalforsamlingen

- Hvem skal være ordstyrer og

referent?

- Bestyrelsens beretning - sidste

kommentarer

- Regnskab 2009 og

Budgetforslag for 2010

- Er der nogen indkomne forslag?

- Bestyrelsens forslag til

vedtægtsændringer (Tina laver et

lille skriv, som underbygger

forslagene)

- Offentliggørelse af endelig

dagsorden, indkomne forslag mm

- hvem?

- Bestilling af mødeservering

3. Klubmøde 23. januar (vedhæftet

program mm.)

- Fordeling af opgaver

Ordstyrer Søren

Referent Karin

Regnskab godkendt uden

anmærkninger. Ingen ændringer

i budget ift. det senest viste.

Ingen indkommende forslag,

udover bestyrelsens

vedtægtsændringer.

Karin OK. Tina spørger Søren

Beretning godkendt og

udsendes på forhånd.

Tina fremlægger bestyrelsens

forslag.

Beretning, indkomne forslag og

endelig dagsorden sættes på

hjemmesiden via Søren

Kage, kaffe/te og vand bestilles

Oplæg godkendt.

Børnene får kage og saft 14.30

sammen med Cathrine og

Tina

Preben

Leni

Leni adviserer

børnetrænerne


- Hvem skal sidde i panelet?

4. Årsmøde for DRsU Fitness &

Speed 14. marts 2010

- Har vi nogle forslag, som vi

ønsker behandlet (frist 14.

februar)

5. Økonomi

6. Nyt fra trænerne

- Er det tid til at ønske

udendørstider

- Trænerdag - hvornår?

- Træningsprogrammer/øvelser

på hjemmeside

7. Nyt fra motionsudvalget

At klager til disciplinærudvalget

skal have en medfølgende

kommentar fra klagerens klubs

bestyrelse.

Charlotte og kommer ind for at

høre Jespers indlæg kl. 15.00

Panelet består af Preben, Jesper,

Leni og Per

Bestilling: 20 flip-over papirer,

kage (3) saft, kaffe/te

Tusser og elefantsnot

Leni

Tina

Referat fra mødet

Preben

Forslag fremsættes Preben

Økonomien blev gennemgået. Mail udsendes om

kontingentbetaling inden

generalforsamlingen betyder

gammel pris.

Tilmeldingsfrist midt februar.

Begyndere og øvede er svære at

have sammen på banen.

Trænermøde snarest.

Jesper i gang med at fylde på

DRsU’s hjemmeside og det er

rigeligt.

Det åbne spørgsmål er, om

voksensammenholdet ved

onsdagstræningerne kan

overføres til udendørs

Der søges mandag og onsdag

igen i år.

Indkaldelse til trænermøde

Tages op en onsdag aften med

motionisterne.

Preben

Leni

Tina

Preben/Tina


8. Nyt om tøj

Frist for bestilling med tilskud er

den 22.1

9. Opfølgning på

bestyrelseskalenderen

10. Nyt til hjemmesiden/nyhedsbrev

11. Eventuelt

Bestillingerne vælter ind. Jesper

bestiller.

Bestyrelseskalenderen blev

opdateret.

4-5 nyhedsbreve pr. år (marts,

maj, august, september/oktober,

ved juletid)

Karin G og Leni deltager i

møde i folkeoplysningsmødet -

med valg

Team Vark oplysninger er

gamle.

Forespørgsel fra forældre om

banner

B/C stævne sidste år var gratis

for VARK løbere

Godt at Lars skriver ud om

hvilke voksne der tager hånd

om hvilke børn.

Vi skal holde fast i at

talenttruptrænere også skal være

Få Jesper til at sende det den

23.1.

Redaktør fordeler

arbejdsopgaver, sætter deadlines

og samler nyhedsbrevet

Skriv til teamet om at svare på

spørgsmål. Opfordring til

Stefan, Mikkel, Nikolaj og

Elena om at formulere

spørgsmål

2 bannere bestilles med nyt

logo.

Gratis i 2010 også.

Eva 22.1

Tina

Eva

Eva

Lars


klubtrænere, så vi har

kompetencerne begge steder.

Begyndertrænerne har lidt

forskellige tilgange til øvelser

og hvordan teknik indlæres.

Behov for præcise retningslinjer

for hvordan teknikken indlæres

og gennem hvilke øvelser.

Ved trænermødet skal der

besluttes hvordan trænerne

bliver endnu mere ensrettede, så

børnene ikke bliver forvirrede.

More magazines by this user
Similar magazines