Detaljerede redegorelse.pdf - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Detaljerede redegorelse.pdf - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

Rammebestemmelser i KOMMUNEPLAN 2009 - 2021

Plan nr Plan navn

101.1110.01 Boligområde langs Kirkegårdsvej og

Gl. Løkkensvej, Hjørring

101.1110.46 Boligområde ved Christiansgave,

Hjørring

101.1130.02 Boligområde ved Nørrebro og

Skagensvej, Hjørring

101.1130.03 Boligområde ved

Sjællandsgade/Tørholmsvej, Hjørring

101.1140.04 Boligområde ved Nørre Torv og Nørre

Allé m.fl. Hjørring

Anven gen.

Anven spec.

Distrikt

11 1110 Hjørring

Centrum

11 1110 Hjørring

Centrum

11 1130 Hjørring

Centrum

11 1130 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

Max etager

Max byghj

Gl. plan nr.

Bebyg% åbenlav

Bebyg% tæt-lav

Bebyg% etage

Bebyg% andet

2 8.5 11129 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebygelse.

2.5 11143 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

2 11118 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med etagebebyggelse.

3 11124 45 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med etagebebyggelse.Der må ikke opføres

yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre

fællesanlæg.

1.5 11116 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelse skal primært placeres inden for

byggefelter. Der udlægges 10 m bredt byggefelt

langs Skagensvej, Nørre Torv, Nørre Allé, Thomas

P. Olesens Vej, Nørre Torv samt Kirkestien.

Bebyggelse indenfor byggefeltet kan opføres i 1.5

etage. For Strømgade 1 og Nørregade 12 langs

Kirkestien kan bygges op til 2.5 etage. Max.

bebyggelsesprocent udenfor byggefelt: 40 %.

Specifik anvendelse Bestemmelser fra gamle KP'er Bemærkninger vedr. ændringer

Side 1

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelser om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 25 %. Maks. etager. 2 etager.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: Indenfor byggefelter:

Byggefelter og facadelinier: Området er ikke omfattet

af bestemmelserne om byggefelter. Maks. etager:

Ingen særlige bestemmelser. Udenfor byggefelter:

Maks. bebyggelses % pr. grund: 40%. Bestemmelser

vedr. friarealer. Maks. etager: 2,5 etage.

Indenfor byggefelter. Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter. Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 50 %. Maks. etager. 2 etager.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 45%. Boligetagearealet må kun øges

såfremt byrådet godkender en samlet plan for

friarealernes indretning og anvendelse. Maks.

etager. 3 etager. Der må ikke opføres yderligere

bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg.

Indenfor byggefelter. Byggefelter og facadelinier. 10

m langs Skagensvej, Nørre Torv, Nørre Allé, Thomas

P. Olesens Vej, Nørre Torv samt Kirkestien. Maks.

etager. 1 ½ etage. 2 ½ etage for Strømgade 1. 2 ½

etage for Nørregade 12 langs Kirkestien. Udenfor

byggefelter. Maks. bebyggelses % pr. grund.

Bestemmelser vedr. friarealer. 40 %. Maks. etager. 1

½ etage.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Ingen ændringer

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


101.1140.05 Boligområde mellem Klokagervej og

Vendelbogade, Hjørring

101.1140.06 Boligområde mellem Soph.

Thomsens Gade og Samsøgade,

Hjørring

101.1140.07 Boligområde ved Store Kirkestræde

og Børsen, Hjørring

101.1140.08 Boligområde mellem Banegraven og

Christiansgade, Hjørring

101.1140.09 Boligområde ved Plantagevej,

Hjørring

101.1140.10 Boligområde ved Østre Allé, Møllevej

og Idræts Allé, Hjørring

101.1140.11 Boligområde ved Sverigesvej,

Norgesvej og Idræts Allé, Hjørring

101.1140.12 Boligområde langs Klokagervej og

Tåsingegade m. fl., Hjørring

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11 1140 Hjørring

Centrum

11119 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Området kan også anvendes til liberalt erhverv.

Mod Mellemgade og Vendelbogade dog liberalt

erhverv i stueetage. Bebyggelsen skal opføres som

randbebyggelse og skal derfor primært placeres i

udlagte byggefelter. Der udlægges et 10 bredt

byggefelt langs Klokagervej / Bryggergade /

Mellemgade og Sophus Thomsens Gade. Indenfor

byggefelter: Max. etageantal: 1.5 etage. Udenfor

byggefelter: Max. bebyggelses%: 20 %. Max.

etageantal: 1 etager.

1.5 11120 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse og

skal derfor primært placeres i udlagte byggefelter.

Der udlægges et 10 bredt byggefelt langs

Klokagervej / Sophus Thomsens Gade /

Mellemgade og Danmarksgade. Indenfor

byggefelter: Max. etageantal: 1.5 etage. Udenfor

byggefelter: Max. bebyggelses%: 25 %. Max.

etageantal: 1,5 etager mod Vendelbopladsen.

11128 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

2.5 11125 25 40 60 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

11207 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

11301 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

11501 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage:

4.5.

2.5 11121 50 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Byggelinie

langs Klokagervej og Danmarksgade.

Side 2

Indenfor byggefelter. Byggefelter og facadelinier. 10

m langs Klokagervej / Bryggergade / Mellemgade og

Sophus Thomsens Gade. Maks. etager. 1 ½ etage.

Udenfor byggefelter. Maks. bebyggelses % pr. grund.

Bestemmelser vedr. friarealer. 20 % Maks. etager. 3

etager. Området kan også anvendes til liberalt

erhverv. Der er udlagt offentlig P-plads i

Mellemgade. (Teksten flyttet under Beskrivelse af

området)

Indenfor byggefelter.Byggefelter og facadelinier. 10 m

Klokagervej / Sophus Thomsens Gade / Mellemgade

og Danmarksgade. Byggelinie mod

Vendelbopladsen. Maks. etager. 1 ½ etage. Udenfor

byggefelter. Maks. bebyggelses % pr. grund.

Bestemmelser vedr. friarealer. 25 %. Maks. etager. 1

½ etage i byggelinie. Der er udlagt offentlig P-plads

på Vendelbopladsen nord.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelser om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 60 %. Maks. etager. 2 ½ etage.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 60%. Maks. etager. 2 ½ etage.

Redaktionel ændring - tilrettet i forhold til Gl.

Hjørrings kommuneplan 1996-2005, da der var fejl i

Gl. Hjørrings Helhedsplan 2005

Redaktionel ændring - tilrettet i forhold til Gl.

Hjørrings kommuneplan 1996-2005, da der var fejl i

Gl. Hjørrings Helhedsplan 2005

Redaktionel ændring

Ingen ændringer

Generelle rammer Ingen ændringer

Generelle rammer Ingen ændringer

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - Bebyggelsesprocenten

for de enkelte bebyggelser må ikke overstige 50%. -

Der må ikke bygges højere end 4½ etage. +

Generelle rammer

Indenfor byggefelte. Byggefelter og facadelinier.

Ingen byggefelter. Byggelinie langs Klokagervej og

Danmarksgade. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter. Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 50 %. Maks. etager. 2 ½ etage.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


101.2110.41 Blandet bolig og erhverv, Vendsyssel

Historiske Museum mm., Hjørring

101.2110.42 Blandet bolig og erhverv mellem

Vestbanegade og Banearealet,

Hjørring

101.2110.43 Blandet bolig og erhverv, Politistation,

rutebilstation og dommerkontor,

Hjørring

101.3120.13 Erhvervsområde ved Åstrupvej og

Sct. Cathrine Vej, Hjørring

21 2110 Hjørring

Centrum

21 2110 Hjørring

Centrum

21 2110 Hjørring

Centrum

31 3120 Hjørring

Centrum

11137 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder offentligt formål, boligformål og

centerformål. Bebyggelse skal placeres indenfor

udlagte byggefelter (jvf. rammekortet). Max. antal

etager: Som vist på rammekort. 1,5 etage, 2 etager,

2,5 etager og 1 etage u.t. = under terræn, dvs.

kælder.

2.5 11142 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder offentligt formål, liberale

erhverv, samt ungdoms- og/eller ældreboliger -

under forudsætning af, at boligerne kan overholde

de miljømæssige krav omkring bl.a. støj og

rystelser.

12 11131 60 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byområde, herunder offentlig formål, boligformål og

centerformål.

17 11208 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri- og

værkstedsvirksomhed samt offentlige formål og

lignende. Indenfor området må der kun udøves

virksomhed, som kan indpasses i området uden

genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme

arealanvendelser. Skorstene og mindre

bygningsdele kan opføres højere end 17 m, såfremt

særlige hensyn til virksomhedens indretning eller

drift nødvendiggør det. Der må ikke etableres

boliger i området.

Side 3

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier. Redaktionel ændring

Som vist på rammekort. Maks. etager. Som vist på

rammekort. 1,5 etage, 2 etager, 2,5 etager og 1 etage

u.t. = under terræn, dvs. kælder. Udenfor

byggefelter: Maks. bebyggelses % pr. grund.

Bestemmelser vedr. friarealer. Delområde I i

lokalplan 111.32: Der anvendes ikke

bebyggelsesprocent, men udelukkende byggefelter

og etageantal. Delområde II i lokalplan 111.32: For

arealet udenfor byggefelt og vej gælder, at

bebyggelsesprocenten for udhuse højest må være

60. Maks. etager. Ingen særlige bestemmelser.

Området kan anvendes til offentlige formål,

boligformål og centerformål.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelser om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. Ingen særlige bestemmelser. Maks.

etager. 2 ½ etage. Området kan anvendes til

offentligt formål, liberale erhverv, butiksformål med et

max. bruttoetageareal på 200 m2 og til ungdoms-

og/eller ældreboliger - under forudsætning af, at

boligerne kan overholde de miljømæssige krav

omkring bl.a. støj og rystelser.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter:Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 60 % af grundarealet. Rumfang 4 m3 / m2

grund. Maks. etager. 12 m. eksl. Skorstene og

andre mindre bygningsdele. Området kan også

anvendes til boligformål og centerområde.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. Industri- og

værkstedsvirksomhed, offentlige formål samt sådan

detailhandel, som efter byrådets skøn naturligt hører

til i området, hvilket svarer til miljøklasse 1-3. Der må

ikke indenfor området drives handel med dagligvarer,

– at der indenfor området kun udøves virksomhed,

som kan indpasses i området uden genevirkninger i

forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser, –

at der kun må opføres en funktionærbolig på hver

ejendom, såfremt det er absolut nødvendig for

virksomhedens drift, – at bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom ikke overstiger 50%, – at

bebyggelsens højde excl. Skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 17 m.

Redaktionel ændring

Anvendelsen tilpasset de eks. specifikke

anvendelsesmuligheder.

Mulighed for butikker udgår for at tilpasse

kommuneplanens bestemmelser om detailhandel,

jvf. detailhandelsafsnittet under "Byer, landsbyer, og

landdistrikt"

Redaktionel ændring

Anvendelsen tilpasset de eks. specifikke

anvendelsesmuligheder

Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

med de faktiske forhold


101.4110.14 Centerområde, Bymidte mellem

Jernbanegade og Dronningensgade,

Hjørring

101.4110.15 Centerområde, Bymidte ved Smutten,

Nørrebro og Kløvermarksvej, Hjørring

101.4110.16 Centerområde, Bymidte langs

Nørregade og St. Kirkestræde,

Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

11113 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten.Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. 10 m byggefelter mod Jernbanegade,

Korsgade, Dronningensgade, Banegårdspladsen og

Svinget. Max. antal etager: 3.5 etage for Hotel

Phønix. 2.5 etage mod Jernbanegade og del af

Dronningensgade, Kongensgade og Parallelvej. 1.5

etage for resten.Udenfor byggefelter Max..

bebyggelses%: 15 % For Cathrinegården

fastsættes en fælles bebyggelses% på 110 %.Max.

antal etager: 3.5 etage. Detailhandelen skal ikke

udvides ud over Jernbanegade og sydsiden af

Korsgade indenfor området. Der er udlagt offentlige

P-pladser ved Dronningensgade syd og

Postparkeringen.

Generelle rammer Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

med faktiske forhold

2 11115 60 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11114 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten.Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. 10 m mod Nørregade, Sct. Olai Stræde

og St. Kirkestræde. Enkelte baghuse langs

Nørregade er omfattet af byggefelter. Se kort. Max.

antal etager: 2.5 etage mod alle gader.Udenfor

byggefelter Max. bebyggelses%: 40 %.

Boligetagearealet må kun øges såfremt kommunen

godkender en samlet plan for friarealernes

indretning og anvendelse. 60 % for parceller uden

byggefelt. Max. antal etager: 1.5 etage mod

Nørrebro og Smutten max. 7 m.Detailhandlen

begrænses til Nørregade og hjørnet af St.

Kirkestræde. Der er udlagt offentlig p-plads ved

Tinpottegyde.

Generelle rammer Redaktionel ændring

Side 4


101.4110.17 Centerområde, Bymidte ved

Kraghsvej og Vendelbogade, Hjørring

101.4110.18 Centerområde, Bymidte ved

Søndergade og Stokbrogade, Hjørring

101.4110.19 Centerområde, Bymidte ved Torvet og

Nørregade, Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

11107 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten.Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. 13 m dybde mod Sct. Olai Plads. 10 m

dybde mod Kraghsvej/ Vendelbogade.Max. antal

etager: 3.5 etage for del af hjørneejendom

Kraghsvej / Sct. Olai Plads. 2.5 etage og 1.5 etage

mod Sct. Olai Plads. 1.5 etage mod Kraghsvej og

Vendelbogade. Udenfor byggefelter. Max.

bebyggelses%: 45 %(eller styret ved byggefelter).

Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan

tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal

etager: 1.5 etage. Det er hensigten, at detailhandlen

skal begrænses til grunden mod Sct. Olai p-plads.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11106 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier Byggefelter: 13 m dybde mod

Strømgade, Springvandspladsen, Søndergade og

del af Nørregade. 10 m dybde mod de øvrige gader.

Max. antal etager: 4 etager for Codanhus. 3.5 etage

for Strømgade 1. 2.5 etage mod resterende del af

Strømgade og de øvrige gader, undtaget Nørregade

8-12, som fastholdes i 1.5 etage. Udenfor

byggefelter Max. bebyggelses%: 70 % (eller styret

ved byggefelter). Boligetagearealet må kun øges,

såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

friarealer. Max. antal etager: 1.5 etage.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11109 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier Byggefelter: 10 m dybde mod Torvet /

Nørregade, Kirkestræde samt Vestergade. Max.

antal etager: 1.5 etage mod Torvet / Nørregade /

Kirkestræde samt Vestergade. Udenfor

byggefelter Maks. bebyggelses%: 20 %.

Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan

tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal

etager: 1.5 etage Området kan også anvendes til

boligformål og offentlige formål. Det er ikke

hensigten, at udvide detailhandel indenfor området.

Side 5

Indenfor byggefelter Byggefelter og facadelinier 10

m dybde mod Torvet / Nørregade, Kirkestræde samt

Vestergade. Maks. etager 1 ½ etage mod Torvet /

Nørregade / Kirkestræde samt Vestergade.

Udenfor byggefelter Maks. bebyggelses % pr. grund.

Bestemmelser vedr. friarealer. 20 %.

Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan

tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Maks. etager

1 ½ etage. Området kan også anvendes til

boligformål og offentlige formål. Det er ikke

hensigten, at udvide detailhandel indenfor området.

Der er udlagt offentligt torv ved Rådhuset.

Redaktionel ændring


101.4110.20 Centerområde, Bymidte ved

Søndergade og Prinsessestræde,

Hjørring

101.4110.21 Centerområde, Bymidte mellem

Nørregade og Museumsgade,

Hjørring

101.4110.22 Centerområde, Bymidte ved

Østergade og Danmarksgade,

Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

11111 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. 13 m mod Østergade, Svinget,

Springvandspladsen og Søndergade til og med

Søndergade 3. 10 m mod de øvrige gader og resten

af Søndergade. Byggefelt ved Søndergade 5 svarer

til matriklen. Max. antal etager: 3.5 etage mod del

af Søndergade, Jernbanegade og Svinget. 2 .5

etage for Søndergade 5. 1.5 etage mod den

resterende bebyggelse ved Søndergade /

Kongensgade. Udenfor byggefelter Max.

bebyggelses%: 50 %. Boligetagearealet må kun

øges såfremt kommunen godkender en samlet plan

for friarealernes indretning og anvendelse. Max.

antal etager: 1.5 etage.

Generelle rammer Redaktionel ændring

2.5 11138 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter: Byggefelter og

facadelinier: 13 m mod Torvet. 10 m mod

Museumsgade. Udenfor byggefelter: Max.

bebyggelses%: 60 %. Boligetagearealet må kun

øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

friarealer. Der er udlagt offentlig P-plads ved

Trianglen.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11101 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, Indenfor byggefelter Byggefelter og facadelinier.

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig 13 m dybde mod Østergade. 10 m dybde mod de

servicevirksomhed, kulturelle institutioner, øvrige gader. Maks. etager. 3,5 etager mod

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

Østergade / Markedsgade. Op til 2 ½ etage mod de

undervisningsformål samt butikker, der kun må øvrige gader. Udenfor byggefelter Maks.

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og friarealer. 35 % Boligetagearealet må kun øges,

facadelinier. Byggefelter:13 m dybde mod såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

Østergade. 10 m dybde mod de øvrige gader. Max. friarealer. Maks. etager. 1 ½ etage. For at sikre

antal etager: 3,5 etager mod Østergade /

anvendelsen til centerformål, skal stueetager

Markedsgade. Op til 2.5 etage mod de øvrige anvendes til detailhandelsvirksomhed, liberale

gader. Udenfor byggefelter Max. bebyggelses%: erhverv og offentlig formål. Øvrige etager til boliger,

35 % Boligetagearealet må kun øges, såfremt der

kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max.

antal etager: 1.5 etage. For at sikre anvendelsen til

centerformål, skal stueetager anvendes til

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv og

offentlig formål. Øvrige etager til boliger,

detailhandel, liberale erhverv og offentlige formål.

detailhandel, liberale erhverv og offentlige formål.

Side 6

Redaktionel ændring


101.4110.23 Centerområde, Bymidte ved

Bropladsen og Markedsgade, Hjørring

101.4110.24 Centerområde, Bymidte ved

Østergade, Brinck Seidelinsgade og

Vendelbogade, Hjørring

101.4110.25 Centerområde ved Østergade og

Amtmandstoften, Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

11102 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. Byggefelter:13 m dybde mod

Østergade. 10 m dybde mod de øvrige gader. Max.

antal etager: 2.5 etage mod Østergade, Parallelvej

og Bropladsen. 1.5 etage mod de øvrige gader.

Udenfor byggefelter Max. bebyggelses%: 40 %

Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan

tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max antal

etager: 2.5 etage Der er udlagt offentlig P-plads på

Bropladsen.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11103 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, Beskrivelse af området: Vendelbogade:

Redaktionel ændring

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig Gadegennembruddet fra 1989 gør at området virker

servicevirksomhed, kulturelle institutioner, en smule ustruktureret og sammensat. Desuden

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

bærer området præg af at være bagsiden til

undervisningsformål samt butikker, der kun må Østergade. Dette understreges af det store

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen parkeringsareal som er udlagt på Vendelbopladsen.

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og Der er dog langs Vendelbogade flere ældre,

facadelinier: 13 m dybde mod Østergade samt del interessante huse, tilbage fra midten af 1800 tallet,

af Bryggergade. 10 m dybde mod de øvrige gader. samt enkelte steder flot stenbelægning. Østergade:

Byggefelt ved det tidligere Kunstmuseum svarer til De mest markante bygninger i denne del af

eksisterende forhold. Max. antal etager: 3.5 etage Østergade er apotek- og bankbygningerne fra ca.

mod Østergade og en del af Bryggergade. 2.5 1910, tegnet af arkitekten Lønborg Jensen.

etage mod de øvrige gader. Udenfor byggefelter Sidstnævnte bankbygning (Nordjyske Bank) er blevet

Max. bebyggelses%: 45 %. Boligetagearealet må præmieret for en fin tilbygning til en dankortautomat.

kun øges, såfremt der kan tilvejebringes

Hus nr. 13 med facade mod Brinck Seidelinsgade er

tilfredsstillende friarealer. Max. antal etager: 2 velproportioneret, desværre med nogle markiser og

etager. Der er udlagt offentlige P-pladser ved nye vinduer, som ikke passer til bygningens

Mammutpladsen og Vendelbopladsen.

oprindelige udtryk. Skiltningen generelt er vellykket

og tilpasset på flere bygninger, dog er der flere

markiser/udhæng, som dækker fine bygningsdetaljer.

Brinck Seidelinsgade: Der er mange forskellige og

individuelt flotte huse med flere fine bygningsdetaljer.

Bl.a. det tidligere bibliotek/kunstmuseum, som er en flo

11104 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. Byggelinier: 13 m dybde mod

Østergade. 10 m dybde mod de øvrige gader samt

Amtsmandstoften. Max. antal etager: 3.5 etage

mod Østergade. 2.5 etage mod Brinck

Seidelinsgade og Amtmandstoften. Udenfor

byggefelter Max. bebyggelses%: 45 %.

Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan

tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Max. antal

etager: 1.5 etage Der er udlagt offentlig P-plads

ved Amtmandstoften.

Side 7

Indenfor byggefelter Byggefelter og facadelinier.

13 m dybde mod Østergade. 10 m dybde mod de

øvrige gader samt Amtsmandstoften. Maks. etager.

3 ½ etage mod Østergade. 2 ½ etage mod Brinck

Seidelinsgade og Amtmandstoften. Udenfor

byggefelter Maks. bebyggelses % pr. grund.

Bestemmelser vedr. friarealer. 45 %.

Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan

tilvejebringes tilfredsstillende friarealer. Maks. etager.

1 ½ etage. Der er udlagt offentlig P-plads ved

Amtmandstoften.

Redaktionel ændring


101.4110.26 Centerområde, Bymidte ved

Strømgade og P. Nørkjærs Plads,

Hjørring

101.4110.27 Centerområde, Bymidte ved Sct. Olai

Plads og Nørregade, Hjørring

101.4110.28 Centerområde, Bymidte ved Polden

og Tørholmsvej, Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

11105 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. Byggefelter:13 m dybde mod

Østergade, Springvandspladsen, Strømgade og

Bryggergade. 10 m dybde mod de øvrige gader

samt Amtsmandstoften. Max. antal etager: 3.5

etage mod Østergade/Strømgade. 2.5 etage mod

del af Bryggergade. 1.5 etage mod de øvrige gader.

Udenfor byggefelter. Max. bebyggelses%: 45 %

(eller styret ved byggefelter). Boligetagearealet må

kun øges, såfremt der kan tilvejebringes

tilfredsstillende friarealer. Max. antal etager: 2.5

etage. Det er ikke hensigten, at detailhandelen

skal udvides til Kraghsvej.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11108 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier. Byggefelter:13 m dybde mod Sct. Olai

Plads. 10 m dybde mod Stokbrogade, Nørregade

og Vendelbogade. Max. antal etager:. 2.5 etage

mod Sct. Olai Plads, Stokbrogade, Nørregade samt

del af Sct. Olai Stræde. 1.5 etage mod Sct. Olai

Plads. Udenfor byggefelter Max.

bebyggelses%:70 %. Boligetagearealet må kun

øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

friarealer. Max. antal etager: 2 etager. Der er

udlagt offentlig P-plads samt underjordisk parkering

ved Sct. Olai Plads.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11133 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter: Byggefelter og

facadelinier. Byggefelter:13 m dybde mod

Østergade. Max. antal etager: Bebyggelsen styres

af byggefelter. Max. 4.5 etage. Udenfor byggefelter:

Max. bebyggelses%: 35 %. Max. antal etager:

Ingen særlige bestemmelser. Området kan også

anvendes til offentlige formål og boliger. Der er

udlagt offentlig P-plads ved Polden.

Generelle rammer Redaktionel ændring

Side 8


101.4110.29 Centerområde, Bymidte ved

Markedsgade og Parallelvej, Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

101.4110.30 Centerområde, Metropol, Hjørring 41 4110 Hjørring

Centrum

101.4110.31 Centerområde, Bymidte ved

Østergade og Overgade, Hjørring

101.4110.32 Centerområde, Bymidte ved

Østergade ogBropladsen, Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4110 Hjørring

Centrum

4 14 11134 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten.

11135 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Max. antal etager:. Bebyggelsen må

opføres i maksimalt 4 etager inklusiv

parkeringskælder, og bygningshøjden må mod

Østergade være max 13,5 m dog således at

glastage, elevator-/trappetårn, ventilationssystemer

og lign. kan udføres i en højde på max. 16,0 m.

Mod Parallelvej kan bebyggelsen dog opføres i

max. 35 m.

11136 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter: Byggefelter og

facadelinier. Byggefelter: 13 m dybde mod

Østergade og Lollandsgade. 10 m dybde mod de

øvrige gader. Max. etageantal: 3 etager mod

Østergade og Lollandsgade. 1.5 etage mod de

øvrige gader. Udenfor byggefelter: Max.

bebyggelses%: 40 %. Boligetagearealet må kun

øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

friarealer. Max. antal etager: 1 etage.

Facadelængde til liberale erhverv udgør max. 6 m.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Fastlægges i lokalplan. Max. etageantal:

Max. bygningshøjde: 14 m. Udenfor byggefelter:

Max, bebyggelses%: Ingen særlige bestemmelser.

Max. etageantal: Ingen særlige bestemmelser.

Området kan også anvendes til boligformål og

offentlige formål.

Redaktionel ændring

Beskrivelse Byrådet arbejder for opførelse af et nyt Redaktionel ændring

detailhandelscenter - Metropol - der også skal rumme

bibliotek, fitnescenter og lign. På Møller Lee grunden

er der mulighed for at opføre et 18.000 m2

detailhandelscenter og parkering

Beskrivelse af området: Området indeholder byggeri

til detailhandel, liberale erhverv og boligformål.

Denne del af Østergade er præget af nyere byggeri

fra midten af 1990'erne og frem. Fra Østergade

gennem Lollandsgade er udsyn til Femhøje. Den

østlige del af Overgade indeholder boliger i op til 1 ½

etage opført i tiden 1870- 1970. Hjørnebygningen

Overgade og Lollandsgade er bevaringsværdig

bebyggelse.

Redaktionel ændring

11140 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter: Byggefelter og

facadelinier. Byggefelter:15 m dybde mod

Østergade. 10 m dybde mod de øvrige gader. Max.

antal etager: 3 etager mod Østergade og

Bispensgade. Udenfor byggefelter: Max.

bebyggelses%: 40 %. Boligetagearealet må kun

øges såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

friarealer. Max. etageantal: 1 etage.

Generelle rammer Redaktionel ændring

Side 9


101.4110.33 Centerområde, Bymidte Østergade 28

(Sportsmann), Hjørring

101.4120.34 Centerområde, Lokalcenter ved

Idræts Allé, Hjørring

101.4130.35 Centerområde, Bymidte ved Børsen

og Skolegade, Hjørring

101.5110.36 Rekreativt område, Christiansgave,

Hjørring

101.7110.37 Offentligt område, Holmegårdsskolen,

Hjørring

41 4110 Hjørring

Centrum

41 4120 Hjørring

Centrum

41 4130 Hjørring

Centrum

51 5110 Hjørring

Centrum

71 7110 Hjørring

Centrum

1.039 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig rammeområde 1.039 (Kommuneplan 1996-2005),

servicevirksomhed, kulturelle institutioner, skal sikre: at området anvendes til centerformål i

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

form af detailhandel, liberale erhverv, off. formål samt

undervisningsformål samt butikker, der kun må boligformål, at bebyggelsen opføres inden for

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen byggefelterne, at maksimal bygningshøjde for

af bymidten. Bebyggelsen skal opføres inden for byggeri i 1½ etage ikke overstiger 7,5 m, at

byggefelterne. Den maksimal bygningshøjde for maksimal bygningshøjde for byggeri i 3½ etage ikke

byggeri i 1.5 etage må ikke overstige 7.5 m, og den overstiger 15,5 m. Nyt Kp-tillæg fra dec. 2006

maksimal bygningshøjde for byggeri i 3.5 etage må

ikke overstige 15.5 m.

1 12.5 11502 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder butikker, liberale erhverv, boliger, privat-

og offentlig servicevirksomhed.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

anvendes til butiksvirksomhed, mindre

håndværksvirksomheder, restauranter, liberale

erhverv, boliger, offentlig formål samt andet, som

efter byrådets skøn naturligt hører til i området. - At

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 50. - At bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at bebyggelsens

højde ikke overstiger 12,5 m.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til lokalplan

11110 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig

servicevirksomhed, kulturelle institutioner,

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

undervisningsformål samt butikker, der kun må

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen

af bymidten. Indenfor byggefelter Byggefelter og

facadelinier: 13 m mod Torvet. 10 m dybde mod

Nørregade, Vestergade, Børsen, Skolegade,

Museumsgade, Dronningensgade og

Christiansgade. Max. etageantal: 1.5 etage og 2.5

etage. Se kort. Udenfor byggefelter Max.

bebyggelses%: 60 %. Boligetagearealet må kun

øges, såfremt der kan tilvejebringes tilfredsstillende

friarealer. Max. etageantal: 2.5 etage. Området

kan også anvendes til boligformål og offentlige

formål. Det er ikke hensigten at detailhandelen

skal udvikle sig ud over det nordlige hjørne og

sydsiden af Skolegade. Der er udlagt offentlig Pplads

ved Kulturhuset.

Generelle rammer Redaktionel ændring

11126 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Der ikke må ske

yderligere bebyggelse i parken.

2 12.5 11503 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

Side 10

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: at der ikke må ske

yderligere bebyggelse i parken.

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5

m.


101.7130.38 Offentligt område ved Fyensgade og

Overgade, Hjørring

101.7160.39 Offentligt område, Sct. Olai Kirke og

Kirkegård, Hjørring

101.7160.40 Offentligt område, Sct. Cathrinæ Kirke

og præstebolig, Hjørring

101.7170.44 Offentligt område, Vendsyssel Teater

og Kulturhus, Hjørring

101.7170.45 Offentligt område ved

Banegårdspladsen, Hjørring

102.1110.01 Boligområde omkring Jørgen H.

Nielsensvej, Hjørring

102.1110.09 Boligområde omkring Svanelundsvej,

Hjørring

102.1140.02 Boligområde vest for Bispensgade,

Hjørring

102.1140.08 Boligområde ved Jørgen H.

Nielsensvej, Hjørring

71 7130 Hjørring

Centrum

71 7160 Hjørring

Centrum

71 7160 Hjørring

Centrum

71 7170 Hjørring

Centrum

71 7170 Hjørring

Centrum

11 1110 Svanelund

en,

Folkepark

en

11 1110 Svanelund

en,

Folkepark

en

11 1140 Svanelund

en,

Folkepark

en

11 1140 Svanelund

en,

Folkepark

en

4 11122 80 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder plejehjem.

11127 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder, kirke og kirkegård, samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

11139 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kirke og kirkegård samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Er ikke omfattet af bestemmelser om byggefelter.

Maks. etager. Ingen særlige bestemmelser.

Udenfor byggefelter: Maks. bebyggelses % pr.

grund. Bestemmelser vedr. friarealer. 80 %. Maks.

etager. 4 etager.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at der kan opføres den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. Ingen særlige bestemmelser. Maks.

etager. Ingen særlige bestemmelser. Der er

udlagt P-plads ved Lille Kirkestræde.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

3 11112 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt Indenfor byggefelter Byggefelter og facadelinier. Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

formål, herunder kulturelle institutioner såsom teater Området er ikke omfattet af bestemmelser om med faktiske forhold

og kulturhus o.lign.

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. Ingen særlige bestemmelser. Maks. etager.

3 etager.

2.5 11132 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

formål, herunder banegårdsplads og -bygning, Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

posthus m.v. For matr. nr. 26 c Bistrupgård, byggefelter. Max. etager. Ingen særlige

Hjørring Jorder gælder: Max beb.yggelses%: 35 % bestemmelser. Udenfor byggefelter: Max.

Max. etageantal: 1.5 etage Boligetagearealet må bebyggelses%: Ingen særlige bestemmelser. For

kun øges såfremt kommunen godkender en samlet matr. nr. 26 c Bistrupgård, Hjørring Jorder gælder:

plan for friarealernes indretning og anvendelse. Bebyggelsesprocent på 35. Boligetagearealet må

kun øges såfremt byrådet godkender en samlet plan

for friarealernes indretning og anvendelse. Maks.

etager. 2 ½ etage. For matr. nr. 26 c Bistrupgård,

Hjørring Jorder er der en max. etage på 1,5 etage.

2.5 13304 35 0 0 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebygelse.

13301 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse. Garageanlæg skal

placeres min. 5 meter fra vejskel, hvor boligen

ligger længere fra vejen. Hvor boligen ligger

nærmere end 5 meter, må garagen mv. placeres i

flugt med beboelsen.

13101 25 35 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål for

åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal etager:

Åben-lav, 1.5 og tæt-lav, 2.

13305 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

herunder åben-lav-, tæt-lav- og etagebebyggelse.

Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og

etage: 4.

Side 11

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - Der kan bygges i 2½

etage indenfor rammeområdet.- Den maksimale

bebyggelsesprocent for området er 35.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Rammens anvendelse specificeres og fastlægges til

eller dele heraf, skal sikre: Garageanlæg skal åben-lav, for at sikre byrådets målsætning om at

placeres min. 5 meter fra vejskel, hvor boligen ligger forhindre tæt-lav byggeri i området.

længere fra vejen. Hvor boligen ligger nærmere end 5

meter, må garagen mv. placeres i flugt med

beboelsen.

Tidligere kommuneplanramme: 1.8.

Områdeafgrænsningen er ændret

Redaktionel ændring

Genrelle rammer Redaktionel ændring


102.2110.03 Bolig- og erhvervsområde,

Gasværksbakken, Hjørring

102.4110.04 Centerområde, Bymidte ved

Wenbovej, Hjørring

102.5110.05 Rekreativt område, Folkeparken,

Hjørring

102.5110.06 Rekreativt område, Grønt område -

Svanelunden, Hjørring

102.5110.07 Rekreativt område, Beiths Vænge,

Hjørring

103.1110.01 Boligområde, Ulvegravene 44,

Hjørring

21 2110 Svanelund

en,

Folkepark

en

41 4110 Svanelund

en,

Folkepark

en

51 5110 Svanelund

en,

Folkepark

en

51 5110 Svanelund

en,

Folkepark

en

51 5110 Svanelund

en,

Folkepark

en

11 1110 Hjørring

syd

8 28 13104 110 110 Områdets anvendelse fastlægges til blandet En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Ændret til bolig- og erhvervsformål p.g.a

byformål, herunder boliger samt private og offentlige eller dele heraf, skal sikre: – at området kun omdannelse, jvf. retningslinie 3.4.3

servicefunktioner. Der er ikke mulighed for anvendes til erhvervsformål f.eks. lettere industri- og

etablering af detailhandel. Bebyggelsen skal være værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

fritliggende i parklignende omgivelser f.eks. offentlige formål og detailhandel, som efter byrådets

fritliggende punkthuse med indtil 8 etager. skøn naturligt hører til området. Der må ikke

Bebyggelsens placering og omfang skal reguleres indenfor området drives handel med dagligvarer – at

ved byggefelter. Byggeriet må ikke opføres højere der kun må opføres en funktionærbolig på hver

end koten på Metropol bygningen som ligger nord ejendom, såfremt det er absolut nødvendigt for

for rammeområdet. Adgangen til området sker fra virksomhedens drift, – at der indenfor området kun

Bispensgade via Palleskær Engvej og fra ny tunnel udøves virksomhed, som kan indpasses uden

(etableres i forbindelse med projekt på

genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme

slagterigrunden) under banearealet fra Parallelvej. anvendelser, hvilket svarer til miljøklasse 4-6, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50 %, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger 17

m, – at der for området gælder miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier for ekstern støjniveau for

virksomheder.

13108 Afventer politisk behandling (endelig vedtagelse) af

tillæg nr 6 til Gl. Hjørring Kommunes Helhedsplan

2005.

13306 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Arealerne skal

friholdes for bebyggelse.

13302 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder park og byskov. En lokalplan skal

fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser

for arealet, der anvendes til restaurationsformål.

Arealerne friholdes i øvrigt for bebyggelse bortset

fra mindre bygninger f.eks. toiletbygninger,

redskabshuse og scener m.v. i forbindelse med

områdets drift og vedligeholdelse.

13307 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område (friareal). Området

skal friholdes for bebyggelse.

1.5 8.5 13407 25 Områdets anvendelse fastsættes til boligformål

med åben-lav bebygelse.

Side 12

Beskrivelse af området: Området er beliggende i

Hjørring midtby og er afgrænset af jernbanen mod

nord, bolig - og centerområde ved Bispensgade mod

øst, Svanelunden og boligområdet ved Palleskær

Engvej mod syd og Gasværksbakken mod vest.

Området er på ca. 30.000 m2. Slagteriet er

grundlagt i 1891 og der har indtil 2005 været slagteri

på ejendommen. Området er præget af de mange

bygninger, der har tjent forskellige formål for

slagterivirksomheden. Den gamle

administrationsbygning Wenbovej 11 er vurderet som

en bevaringsværdig bygning. Bemærkninger:

Der forudsættes udarbejdet et nyt

kommuneplantillæg og en eller flere lokalplaner for

området.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at arealerne friholdes

for bebyggelse

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - Der fastsættes

bebyggelsesregulerende bestemmelser for arealet,

der anvendes til restaurationsformål. - Arealerne

friholdes i øvrigt for bebyggelse bortset fra mindre

bygninger f.eks. toiletbygninger, redskabshuse og

scener m.v. i forbindelse med områdets drift og

vedligeholdelse.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at arealerne skal

friholdes for bebyggelse

Ændret i overensstelmmelse med tillæg.

Afventer politisk behandling af tillæg nr 6 (endelig

vedtagelse)

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Redaktionel ændring


103.1110.02 Boligområde syd for Halvorsmindevej,

Hjørring

103.1110.03 Boligområde Ulvegravene Øst,

Hjørring

103.1140.04 Boligområde Bispensgade syd,

Hjørring

103.3120.05 Erhvervsområde vest for Ålborgvej,

Hjørring

103.4120.06 Centerområde, Lokalcenter ved

Ålborgvej, Hjørring

103.5110.07 Rekreativt område, Ulvegravskilen

langs jernbanen, Hjørring

11 1110 Hjørring

syd

11 1110 Hjørring

syd

11 1140 Hjørring

syd

31 3120 Hjørring

syd

41 4120 Hjørring

syd

51 5110 Hjørring

syd

1.5 8.5 12401 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebygelse.

1.5 8.5 13401 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebygelse. Hvor særlige forhold taler

for det, kan det tillades, at kælderen også udnyttes

som en etage.

8.5 13107 25 40 Området anvendelse fastsættes til boligformål med

åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Åben-lav

bebyggelse kan opføres i 1.5 etage. For tæt-lav

bebyggelse er der mulighed for 2 etager.

Generelle rammer Ingen ændringer

En lokalplan der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf skal sikre: - at hvor særlige forhold

taler for det, kan det tillades, at kælderen også

udnyttes som en etage. - Tinglyst deklaration, der

fastlægger en byggelinie på 5,o meter. Byggelinien er

i praksis respekteret uden der er givet særlige

dispensationer, hvorfor byggelinien fremover fortsat

skal respekteres. Desuden omfatter deklarationen et

forbud mod yderligere udstykning.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - at området anvendes til

boligformål som åben-lav eller tæt-lav byggeri.

Området må desuden anvendes til lokale

serviceanlæg som daginstitutioner samt mindre ikke

generende erhverv, som efter byrådets skøn kan

udøves i området. Bebyggelsesprocenten må ikke

overstige hhv. 25 og 40 for åben-lav og tæt-lav

bebyggelse, og bebyggelsen må for åben lav opføres

i indtil 1½ etage og for tæt-lav i 2 etager.

Redaktionel ændring

12.5 12405 50 Områdets anvendelse fastlægges til

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder industri- og

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed,

anvendes til erhvervsformål f.eks. industri- og

mødelokaler og kontorer, offentlige formål og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, mødelokaler

lignende. Skorstene og mindre bygningsdele kan og kontorer, offentlige formål og sådan detailhandel,

opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn som efter byrådets skøn naturligt hører til området,

til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør og som er tilknyttet det pågældende erhverv, hvilket

det. Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed svarer til miljøklasse 5-6. Der må ikke indenfor

ske salg af egne varer. Der må ikke etableres området drives handel med dagligvarer. – at der kun

boliger i området.

må opføres en funktionærbolig på hver ejendom,

såfremt det er absolut nødvendigt for virksomhedens

drift, – at bebyggelsesprocenten for den enkelte

ejendom ikke overstiger 50 %. Bebyggelsens

rumfang må ikke overstige 3 m3/m2 – at

bebyggelsens højde ekskl. skorsten og mindre

bygningsdele ikke overstiger 12,5 m.

2 12.5 12415 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

herunder liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig eller dele heraf, skal sikre: - at området kun Ændringer med henblik på ensretning

servicevirksomhed. Der må ikke etableres anvendes til butiksvirksomhed, mindre

detailhandel i området.

håndværksvirksomhed, hotel, restauranter, liberale

erhverv, boliger, offentlige formål samt andet, som

efter byrådets skøn naturligt hører til i områderne, -

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom

ikke fastsættes til mere end 50, - at bebyggelsen

ikke opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5 m.

13403 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område i form af grøn kile

(offentlige friarealer). Området friholdes for

bebyggelse bortset fra mindre bygninger i

forbindelse med områdets drift og vedligeholdelse.

Side 13

Redaktionel ændring


103.5110.08 Rekreativt område, Bagterpkilen langs

jernbanen, Hjørring

103.5110.09 Rekreativt område, Bagterp Plantage

øst, Hjørring.

103.5110.10 Rekreativt område, Forstbotanisk

Naturpark, Hjørring.

103.5150.11 Rekreativt område syd for

Halvorsmindevej Dyrskueplads,

Hjørring

103.8140.12 Teknisk anlæg, Jernbaneareal

Hjørring-Aalborg, Hjørring

103.8150.13 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Ålborgvej, Hjørring

103.9130.14 Landområde, Hærens

Materielkommando, Hjørring

51 5110 Hjørring

syd

51 5110 Hjørring

syd

51 5110 Hjørring

syd

51 5150 Hjørring

syd

81 8140 Hjørring

syd

81 8150 Hjørring

syd

91 9130 Hjørring

syd

13404 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder grønt område i form af grøn kile.

Området friholdes for bebyggelse.

13405 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder plantage (fredskov).

12407A Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål og offentligt formål, herunder offentlige

friarealer dvs. forstbotanisk naturpark samt

dyrskueparkering, hundetræning m.v. Inden for

området må der udelukkende kun opføres

bygninger/anlæg til ovennævnte formål.

12406 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder dyrskue, udstilling og cirkus, tivoli m.v.

Indenfor området må der udelukkende opføres

bygninger til ovennævnte formål.

13303 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg til jernbane.

Indenfor området må kun opføres bygninger/anlæg

til ovennævnte formål.

1 5 12407B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg). Ny

bebygelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder Forstbotanisk Naturpark

umiddelbart mod syd.

1 12.5 13408 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kontorer, værksteder, lager,

funktionærboliger samt øvrige anlæg af betydning

for områdets anvendelse til militære formål.

Skorstene og mindre bygningsdele kan overstige

12.5 m.

Side 14

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre - at områderne kun

anvendes til offentlige friarealer, - at områderne

friholdes for bebyggelse

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: Fredskov

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre - At området kun

anvendes til offentlige friarealer dvs. forstbotanisk

naturpark samt dyrskueparkering, hundetræning m.v.

- At der inden for området udelukkende må opføres

bygninger/anlæg til ovennævnte formål, - At

området forbliver i landzone.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til særlige formål f.eks. dyrskue, udstilling

og cirkus m.v., hvilket svarer til miljøklasse 1-3, – at

der indenfor området udelukkende må opføres

bygninger til ovennævnte formål, – at området

forbliver i landzone.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området anvendes til

teknisk anlæg, jernbane, - at der indenfor området

udelukkende må opføres bygninger/anlæg til

ovennævnte formål.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Ingen ændringer

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Ingen ændringer

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun anvendes

til offentlige formål f.eks. kontorer, værksteder, lager,

funktionærboliger samt øvrige anlæg af betydning for

områdets anvendelse til militære formål. - at

bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke

fastsættes til mere end 40. - at bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at bebyggelsens

højde ikke overstiger 12,5 m. excl. skorstene og

andre mindre bygningsdele.

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 12407)


103.9130.15 Landområde, Depotbygninger i

Bagterp Plantage vest, Hjørring.

91 9130 Hjørring

syd

104.1110.01 Boligområde ved Odbjergvej, Hjørring 11 1110 Hjørring

sydvest

104.1110.02 Boligområde ved Høgesangervej og

Agerhønevej m. fl., Hjørring

104.1140.03 Boligområde Ulvegravene Vest,

Hjørring

11 1110 Hjørring

sydvest

11 1140 Hjørring

sydvest

104.1140.17 Boligområde i Sct. Knudsby, Hjørring 11 1140 Hjørring

sydvest

104.2140.04 Blandet bolig og erhverv nord for

Halvormindesvej, Hjørring

21 2140 Hjørring

sydvest

1 12.5 13402 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kontorer, værksteder, lager,

funktionærboliger samt øvrige anlæg af betydning

for områdets anvendelse til militærformål.

Skorstene og mindre bygningsdele kan overstige

12.5 m.

2 8.5 13504 30 Områdets anvendelse fastsættes til boligformål

med åben-lav bebygelse.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området Ingen ændringer

eller dele heraf skal sikre: - at bebyggelsesprocenten

for området som helhed ikke kan fastsættes til mere

end 40, - at bebyggelsen ikke opføres med mere end

to etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger

12,5 m ekskl. skorstene og andre mindre

bygningsdele.

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Da området endnu ikke er lokalplanlagt er de

bebyggelsesreguglerende bestemmelser fastlagt i

forhold til de bestemmelser i det nye

bygningsreglement 08.

1.5 8.5 14102 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

med åben-lav bebyggelse.Der må ikke ske eller dele heraf skal sikre: - Der tilføjes bestemmelse

yderligere udstykning på sydsiden af Skovsangervej ift lokalplan txt: der må ikke ske yderligere udstykning

(bortset fra den sidste grund). Der fastsættes på sydsiden af skovsangervej. (bortset fra den sidste

bestemmelser i en lokalplan for bebyggelsens grund) - At der fastsættes bestemmelser for

etageareal på særligt beliggende grunde

bebyggelsens etageareal på særligt beliggende

(skrånende arealer).

grunde (skrånende arealer)

1.5 8.5 13501A 25 0 0 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelse må max. opføres i 1.5 etage. Hvor

særlige forhold taler for det, kan det tillades at

kælderen også udnyttes som én etage.

14101 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

herunder åben-lav, tæt-lav- og etagebebyggelse.

Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og

etage: 4.

13508 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og

erhvervsformål med åben-lav, tæt-lav og

etagebebyggelse. Max antal etager: Åben-lav: 1.5,

tæt-lav: 2 og etage: 4.

Side 15

En lokalplan der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf skal sikre: - Den tinglyste

Opdelt

deklarationer er i praksis respekteret uden, at der er Området udvides mod syd med matrikel (50a

givet særlige dispensationer, hvorfor de fremover skal Bagterp By, Skt. Hans), da grundejeren ønsker at

respekteres. - Bebyggelsen må max. opføres i 1½ udstykke til boliger. Området ændrer zonestatus til

etage. Hvor særlige forhold taler for det, kan det by- og landzone, fordi denne matrikel er i landzone.

tillades at kælderen også udnyttes som en etage. Matriklen skal overføres til byzone ved

lokalplanlægning.

Genrelle rammer Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring


104.3120.05 Erhvervsområde i Vester Bagterp,

Hjørring

104.5110.06 Rekreativt område, Skytteanlægget

og grønt område nord for Åstrup

Møllebæk, Hjørring.

104.5110.07 Rekreativt område syd for Åstrup

Møllebæk, Hjørring

104.5110.08 Rekreativt område, Mejsevejskilen

langs jernbanen, Hjørring

104.5110.09 Rekreativt område mellem Åstrup

Møllegård og Vandsted Plantage,

Hjørring

104.5110.10 Rekreativt område, Friskbækkilen,

Hjørring.

104.5110.16 Rekreativt område, Vandsted

Plantage, Hjørring

31 3120 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

sydvest

12.5 13505 40 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed,håndværksvirksomhed,

mindre lagervirksomhed og lignende. Skorstene og

mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5

m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens

indretning eller drift nødvendiggør det. Der må ikke

etableres boliger i området.

14103 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området kan kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter. Området friholdes for bebyggelse

bortset fra bygninger til brug for områdernes

anvendelse til offentlige friarealer.

13503 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området kan kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter. Området friholdes for bebyggelse

bortset fra bygninger til brug for områdernes

anvendelse til offentlige friarealer.

13506 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område i form af grøn kile.

Området må kun anvendes til offentlige friarealer

uden støjende aktiviteter. Området skal friholdes

for bebyggelse bortset fra bygninger til brug for

områdernes anvendelse til offentlige friarealer.

19906 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området må kun

anvendes til offentlige formål f.eks. kirkegård.

13507 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område i form af grøn kile.

Området fastholdes som grønt friareal.

14106 Områdets anvendelse fastlægges til rekreative

formål, herunder rekrestivt grønt område.

Side 16

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f.eks. lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed og

detailhandel, som efter byrådets skøn naturligt hører

til området Der må ikke indenfor området drives

handel med dagligvarer – at der kun må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendigt for virksomhedens drift, – at der

indenfor området kun udøves virksomhed, som kan

indpasses uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsomme anvendelser, hvilket svarer til

miljøklasse 1-3, – at bebyggelsesprocenten for den

enkelte ejendom ikke overstiger 40 %, – at

bebyggelsens højde excl. Skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 12,5 m, – at der for

området gælder miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for ekstern støjniveau for

virksomheder.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre, - At områderne kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter, - At områderne friholdes for bebyggelse

bortset fra bygninger til brug for områdernes

anvendelse til offentlige friarealer, - At den del af

området, som er i landzone, forbliver i landzone.

Skyttepavillonen er bevaringsværdig.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre - at områderne kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter, - at områderne friholdes for bebyggelse

bortset fra bygninger til brug for områdernes

anvendelse til offentlige friarealer, - at områder i

landzone forbliver i landzone.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at områderne kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter, - at områderne friholdes for bebyggelse

bortset fra bygninger til brug for områdernes

anvendelse til offentlige friarealer

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre - at området kun

anvendes til offentlige formål f.eks. kirkegård.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre, - at området fastholdes

som grønt friareal.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - Fredskov.

Redaktionel ændring

Den vestligst matrikel (50a Bagterp By, Skt. Hans)

overgår til boligformål, da grundejeren ønsker at

udstykke til boliger.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


104.5150.11 Rekreativt område, Ridecenter m.v.

ved Åstrupvej, Hjørring

104.7110.12 Offentligt område, Halvorsminde

Efterskole, Hjørring

104.8150.13 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassin

ved Skyttegården, Hjørring

104.8150.14 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Ulvegravene, Hjørring

104.8150.15 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassin

mellem Svanelundsvej og jernbanen,

Hjørring

51 5150 Hjørring

sydvest

71 7110 Hjørring

sydvest

81 8150 Hjørring

sydvest

81 8150 Hjørring

sydvest

81 8150 Hjørring

sydvest

105.1110.01 Boligområde ved Keflavikvej, Hjørring 11 1110 Hjørring

vest

105.1110.02 Boligområde ved Gl. Løkkensvej,

Hjørring

105.1110.36 Boligområde ved Høngårds Ager,

Hjørring

105.1110.37 Boligområde syd for Løkkensvej,

Hjørring

11 1110 Hjørring

vest

11 1110 Hjørring

vest

11 1110 Hjørring

vest

19905 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

herunder ridecenter og hjemmeværnsgård med de eller dele heraf, skal sikre - at området kun

dertil knyttede bygninger. Områdets disponering, anvendes til ridecenter og hjemmeværnsgård med de

herunder byggeriets form og placering, beplantning, dertil knyttede bygninger, - at områdets disponering,

og vej- og stiforhold skal fastlægges i lokalplan. herunder byggeriets form og placering, beplantning,

og vej- og stiforhold fastlægges, - at området

forbliver i landzone.

2 12.5 13502 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole og institutioner såsom

efterskole/ungdomsskole med tilhørende

lærerboliger, idrætshal, teknisk anlæg m.v.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål f.eks. kostskole med

tilhørende funktionærboliger. - at

bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke

fastsættes til mere end 40. - at bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at bebyggelsens

højde ikke overstiger 12,5 m.

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

1 5 14104 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring - området er blevet udvidet

formål, herunder teknisk anlæg for kloakforsyningen eller dele heraf, skal sikre: - at området kun anvendes mod syd

(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre til offentlige formål, som f.eks. forsinkelsesbassiner.

renseanlæg).

Området er blevet ændret fra offentlig område til

teknisk område og udvidet med del af 104.511.07,

som så overgår til teknisk område. Etagehøjde,

bygningshøjde samt bebyg % er ændret p.g.a

omgivelserne

1 5 13501B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg). Ny

bebygelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder den omgivende

bebyggelse samt landskab (grøn kile).

1 5 13307 -

13403

25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for kloakforsyningen

(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre

renseanlæg).

1.5 8.5 15301 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

2 8 15101 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.Bebyggelse langs

byggelinien på Gl. Løkkensvej skal fastholdes. (15

m fra vejmidte) Ny bebyggelse skal bygges med

min. 1.5 etage.

2.5 10 15110 30 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse. Der udlægges store

arealer som fælles friarealer, bl.a. skal der plantes

frugtlunde og etableres et grønt, karakterskabende

strøg igennem området som forbindelser etaperne i

det nye byområde og skaber forbindelse mellem

naturområdet Lundergårds Plantage og det åbne

land.

1.5 8.5 15111 30 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebygelse. Langs områdets vestside

etableres en løvskov, som den vestlige afgrænsning

af byområdet.

Side 17

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Redaktionel ændring

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 13501)

Ny ramme til tekniske anlæg. Er tidligere del af

13307 og 13403 (gl. Hjørring nre.)

Generelle rammer Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til lokalplan

KP-tillæg nr 7 Tilrettet i overensstemmelse med

Kommuneplantillæg nr. 7 til Hjørring Kommunes

Helhedsplan

KP-tillæg nr 7 Tilrettet i overensstemmelse med

Kommuneplantillæg nr. 7 til Hjørring Kommunes

Helhedsplan


105.1120.03 Boligområde ved Vestre Allé, Hjørring 11 1120 Hjørring

vest

105.1120.04 Boligområde mellem Vestre Allé og

Hirtshalsvej, Hjørring

105.1130.05 Boligområde mellem Keravavej og

Trollhättanvej, Hjørring

105.1140.06 Boligområde omkring Elsagervej,

Hjørring

105.1140.07 Boligområde langs Jernbanen ved

Teglgårdsvej, Hjørring

105.1140.08 Boligområde nord for Lundergårds

Plantage, Hjørring

11 1120 Hjørring

vest

11 1130 Hjørring

vest

11 1140 Hjørring

vest

11 1140 Hjørring

vest

11 1140 Hjørring

vest

2 8.5 15306 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebygelse.

2 8.5 15307 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse.

4 15302 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med etageboliger.

11202 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: Åben-lav:1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Generelle rammer Ingen ændringer

Generelle rammer Bestemmelserne er tilrettet til faktiske forhold i

området

Genrelle rammer Ingen ændringer

Generelle rammer Redaktionel ændring

2 8.5 15108A 30 40 60 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Generelle rammer Rammeafgrænsningen er reduceret, da den

herunder åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

vestvendte del af området senere er blevet

Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og

lokalplanlagt og rammelagt ved kommuneplantillæg

etage: 4. Max. bygningshøjde: åben-lav: 7.0 m, tæt-

+ de bebyggelsesregulerende bestemmelser er

lav: 8.5 m og etage: 10.0 m

tilpasset det nye bygningsreglement.

15107 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.5. Max.

bygningshøjde: åben-lav, 7 m og tæt-lav, 10 m.

Side 18

En lokalplan der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - at området anvendes til Tilrettet i forhold til lokalplan

boligformål samt offentlige formål i form af grønne

friarealer, - at bebyggelsesprocenten for den enkelte

ejendom ikke overstiger 25% for åben-lav og 40 % for

tæt-lav boligbebyggelse, - at maksimal

bygningshøjde for byggeri i 1½ etage ikke overstiger

7,0 meter, - at maksimal bygningshøjde for byggeri i

2½ etager ikke overstiger 10,0 meter, - at områdets

grønne rekreative karakter indarbejdes i

bebyggelsesplanen, - der sikres stier gennem

området, - at overføre lokalplanområdet fra landzone

til byzone.


105.1140.09 Boligområde Sct. Knuds Park,

Hjørring

105.1140.17 Boligområde nord og syd for

Løkkensvej, Hjørring

105.1140.38 Boligområde ved Frydslund og

Æblelunden, Hjørring

105.2140.10 Blandet bolig og erhverv ved Buen og

Gl. Løkkensvej, Hjørring

105.2140.11 Bolig- og erhvervsområde vest for

Sct. Cathrine Vej, Hjørring

11 1140 Hjørring

vest

11 1140 Hjørring

vest

11 1140 Hjørring

vest

21 2140 Hjørring

vest

21 2140 Hjørring

vest

4 12.5 11205A 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

herunder boligområde samt rekreative friarealer.

Den syd/østlige del af området kan desuden

anvendes til lettere erhverv og institutionsformål.

Nye parceller må ikke udstykkes med mindre

grundstørrelse end 400 m2. Bebyggelse kan

opføres som åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Bebyggelse der grænser op til det §3 beskyttede

område skal ske m.h. t til de naturskønne områder.

15102 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

herunder åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Max antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2, og

etage: 4.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - at området kun

anvendes til boligformål samt institutions- og

erhvervsformål og rekreative friarealer, - at nye

parceller ikke udstykkes med mindre grundstørrelse

end 400 m2. - at bebyggelsen ikke opføres med

mere end 4 etager excl. kælder og i maksimalt 12.5

meter, - at bebyggelsesprocenten ikke må overstige

50% indenfor særligt afgrænsede delområder.

Genrelle rammer Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til lokalplan og byrådets mål

15108B 25 40 40 40 Områdets anvendelse fastlægges til boliformål,

herunder åben-lav og tæt-lav (punkthuse)

bebyggelse samt off. formål i form af institutioner og

grønne friarealer. Max. antal etager: Åben-lav 1.5

etage, tæt-lav 2 etager og etagebebyggelse 3

etager. Max. bygningshøjde: Åben-lav 7.0 m, tætlav

8.5 m og etagebebyggelse 10.0 m. Områdets

rekreative karakter indarbejdes i

bebyggelsesplanen.

Nyt område indenfor 15108 - Kp-tillæg fra gl. Hjørring Redaktionel ændring - tilpasset eksisterende forhold

17.5 11130 60 Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig-

og erhvervsformål.

Indenfor byggefelter: Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelser om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser. Udenfor byggefelter: Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 60 % af grundarealet. Rumfang 2,5 m3 /

m2 grund. Maks. etager. Maks. 17,5 m eksl.

skorstene og andre mindre bygningsdele. Der

må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i

området uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsomme arealanvendelser.

Redaktionel ændring

Bebyggelsesregulerende bestemmelser opgjort med

m3/m2 udgår

11210 100 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

institutions- og erhvervsformål. Bebyggelsens højde eller dele heraf, skal sikre: - at området kun med faktiske forhold

excl. skorstene og mindre bygningsdele må ikke anvendes til boligformål, institutions- og

overstige 17 m.

erhvervsformål, hvilket svarer til miljøklasse 1-3, –

at der indenfor området kun udøves virksomhed, som

kan indpasses i området uden genevirkninger i

forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser, –

at bebyggelsens højde excl. Skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 17 m, – at

bebyggelsesprocenten ikke overstiger 100 % for

området som helhed.

Side 19


105.3110.12 Erhvervsområde ved Sct. Knuds By,

Hjørring

105.3120.13 Erhvervsområde ved Sct. Knuds By,

Hjørring

105.3160.14 Erhvervsområde ved Ørstedsvej,

Hjørring

31 3110 Hjørring

vest

31 3120 Hjørring

vest

31 3160 Hjørring

vest

10 11209 50 Områdets anvendelse fastlægges til

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv, eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

liberale erhverv m.m. Der må ikke etableres boliger anvendes til erhvervsformål og offentlige formål,

i området.

hvilket svarer til miljøklasse 1-3, – at der indenfor

området kan opføres eller indrettes en bolig, når

denne anvendes som bolig for en ansat på en

virksomhed i området, – at der indenfor området

ikke udøves nogen form for virksomhed, som ved

støv, røg, lugt og støj eller ved sit udseende eller på

anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de

omkringboende, – at bebyggelsesprocenten for

området ikke overstiger 50%, – at bebyggelsens

højde ikke overstiger 10 m.

17 11203 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri- og

værkstedsvirksomhed, offentlige formål og

lignende. Indenfor området må kun udøves

virksomhed, som kan indpasses i området uden

genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme

arealanvendelser. Skorstene og mindre

bygningsdele kan opføres højere end 17 m, såfremt

særlige hensyn til virksomhedens indretning eller

drift nødvendiggør det. Der må ikke etableres

boliger i området.

12.5 15104 50 Områdets anvendelse fastlægges til erhversformål,

herunder ikke miljøbelastende offentlige og private

erhverv, f.eks. kontor- og servicevirksomhed og

liberale erhverv. Der må kun opføres én

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendigt for virksomhedens drift.

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres

højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det.

Side 20

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks., industri- og

værkstedsvirksomhed, offentlige formål samt sådan

detailhandel, som efter byrådets skøn naturligt hører

til i området, hvilket svarer til miljøklasse 3-4. Der må

ikke indenfor området drives handel med dagligvarer,

– at der indenfor området kun udøves virksomhed,

som kan indpasses i området uden genevirkninger i

forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser, –

at der kun må opføres en funktionærbolig på hver

ejendom, såfremt det er absolut nødvendig for

virksomhedens drift, – at bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom ikke overstiger 50%, – at

bebyggelsens højde excl. Skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 17 m.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, – at

ved udvidelse og ny etablering af støjende

virksomhed eller anlæg skal det sikres, at

eksisterende støjfølsom arealanvendelse ikke

påføres væsentlig støjbelastning, hvilket svarer til

miljøklasse 1-3, – at der kun må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendigt for virksomhedens drift, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50 %, – at bebyggelsens højde excl.

Skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m, – at der for området gælder miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier for ekstern støjniveau for

virksomheder.


105.4120.15 Centerområde, Bydelscenter ved

Åstrupvej, Hjørring

105.4120.16 Centerområde, Bydelscenter ved

Åstrupvej, Hjørring

105.4120.18 Centerområde, Bydelscenter ved

Åstrupvej, Hjørring

105.4120.19 Centerområde, Bydelscenter ved

Åstrupvej, Hjørring

105.4120.20 Centerområde, Bydelscenter ved

Åstrupvej, Hjørring

41 4120 Hjørring

vest

41 4120 Hjørring

vest

41 4120 Hjørring

vest

41 4120 Hjørring

vest

41 4120 Hjørring

vest

11201 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

herunder liberle erhverv, boliger, privat- og offentlige eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

servicevirksomhed samt kultur,- og fritidsformål. Ny anvendes til liberale erhverv, detailhandel og boliger.

med faktiske forhold

bebyggelse opføres indenfor byggefelterne, som - at ny bebyggelse opføres indenfor byggefelterne A,

angivet på rammekortet. - Inden for byggefelt A og B, C, D og E, som angivet på rammekortet. - Inden

B kan bebyggelse opføres i max. 2,5 etager med for byggefelt A og B kan bebyggelse opføres i max.

delvis 3 etager til den ene side og max.

2,5 etager med delvis 3 etager til den ene side og

bygningshøjde på 14 m målt fra terræn. - Inden max. bygningshøjde på 14 m målt fra terræn. -

for byggefelt C kan bebyggelse opføres i max. 3,5 Inden for byggefelt C kan bebyggelse opføres i max.

etager med delvis 4 etager til den ene side og max. 3,5 etager med delvis 4 etager til den ene side og

bygningshøjde på 17 m målt fra terræn. - Inden max. bygningshøjde på 17 m målt fra terræn. -

for byggefelt D kan bebyggelse opføres i max. 1 Inden for byggefelt D kan bebyggelse opføres i max.

etage med max. bygningshøjde på 9,5 m målt fra 1 etage med max. bygningshøjde på 9,5 m målt fra

terræn. I hver ende af byggefeltet kan der opføres terræn. I hver ende af byggefeltet kan der opføres ét

ét bygningselement, som ikke overstiger 20 m. bygningselement, som ikke overstiger 20 m. - Inden

for byggefelt E kan bebyggelse opføres i max. 2,5

etager med max. bygningshøjde på 14 m målt fra

terræn. Afgrænsningen af rammeområdet og

byggefelterne fremgår også af lokalplan nr. 112.4.

2.5 15 11211 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder butikker, restauranter, liberale erhverv,

privat- og offentlig servicevirksomhed. Ny

bebyggelse skal opføres indenfor byggefelt, se

kortet.

9 32 11213 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder liberale erhverv og offentlige formål. Ny

bebyggelse skal opføres indenfor byggefelt, se

kortet.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til liberale erhverv, detailhandel, kultur- og

fritidsformål samt offentlige formål, - at ny

bebyggelse skal opføres indenfor byggefelt I, som

angivet på rammekortet, - at bebyggelse kan

opføres i max. 2,5 etager med en max.

bygningshøjde på 15 m målt fra terræn.

Afgrænsningen af rammeområdet og byggefelterne

fremgår også af lokalplan nr. 112.4.

Redaktionel ændring - del af ramme overgår til

bycenter

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun med faktiske forhold

anvendes til liberale erhverv, detailhandel og

offentlige formål, - at ny bebyggelse opføres

indenfor byggefelt G, som angivet på rammekortet, -

at bebyggelsen kan opføres i max. 9 etager med en

max. bygningshøjde på 32 m målt fra terræn.

Afgrænsningen af rammeområdet og byggefelterne

fremgår også af lokalplan nr. 112.4.

2 14 11214 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

herunder liberale erhverv, offentlige formål og kultur- eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

og fritidsformål.

anvendes til liberale erhverv, offentlige formål og

kultur- og fritidsformål, - at ny bebyggelse opføres

indenfor byggefelt F, som angivet på rammekortet, -

at bebyggelsen skal opføres i 2 etager med en max.

bygningshøjde på 14 m målt fra terræn.

Afgrænsningen af rammeområdet og byggefelterne

fremgår også af lokalplan nr. 112.4.

12 11208B 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder kultur- og fritidsformål eksempelvis

Biograf.

Side 21

Redaktionel ændring

Ny ramme indenfor gl plannr. (Hjørring 11208)

Tilrettet i forhold til lokalplan


105.4130.21 Centerområde, Lokalcenter ved

Nordens Allé, Hjørring

105.4130.22 Centerområde, Dagligvarebutik ved

Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring

105.5110.23 Rekreativt område, Skt. Knuds Kilde,

Hjørring

105.5110.24 Rekreativt område, Lundergårdskilen,

Hjørring

105.5110.25 Rekreativt område, Lundergårds

Plantage, Hjørring

105.5111.27 Rekreativt område,

Kolonihaveområde Eriksminde,

Hjørring

105.7110.28 Offentligt område, Specialskole,

Elsagervej, Hjørring

41 4130 Hjørring

vest

41 4130 Hjørring

vest

51 5110 Hjørring

vest

51 5110 Hjørring

vest

51 5110 Hjørring

vest

51 5111 Hjørring

vest

71 7110 Hjørring

vest

2 12.5 15311 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

herunder boliger, liberale erhverv, privat- og offentlig eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

servicevirksomhed, kulturelle institutioner, anvendes til butiksvirksomhed, mindre

hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv,

undervisningsformål samt butikker, der kun må boliger, offentlige formål samt andet, som efter

etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsningen byrådets skøn naturligt hører til i området, - At

af bymidten.

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 50, - At bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelseshøjden ikke overstiger 12,5 m.

1 6 15205 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for

herunder butikker, restaurant, liberale erhverv, rammeområde 15205, skal sikre: at området

boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed. anvendes til detailhandel i form af en dagligvarebutik,

Mindre bygningsdele kan opføres i en højde af max. at bebyggelsen opføres med et samlet areal på max.

7.0 m.

1000 m2, at bebyggelsen opføres i 1 etage, at den

maksimale bygningshøjde ikke overstiger 6,0 m, dog

kan mindre bygningsdele opføres i en højde af max.

7,0 m, og at der anlægges 1 parkeringsplads pr. 30

m2 bruttoetageareal.

14105 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

formål, herunder park og byskov. Området friholdes eller dele heraf, skal sikre: at området friholdes for

for bebyggelse bortset fra bygninger og anlæg i bebyggelse bortset fra bygninger og anlæg i

forbindelse med friluftsscenen.

forbindelse med friluftsscenen.

15103 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område i form af grøn kile.

Området kan kun anvendes til offentlige friarealer

uden støjende aktiviteter. Området skal friholdes

for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i

forbindelse med områdets drift og vedligeholdelse.

15109 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. En lokalplan skal

sikre området til fredskov.

Ændringer med henblik på ensretning

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter, - at området friholdes for bebyggelse

bortset fra mindre bygninger i forbindelse med

områdets drift og vedligeholdelse, - at den del af

området, som i dag er i landzone, forbliver i landzone.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: Fredskov.

Redaktionel ændring

1 15308 10 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

herunder til kolonihaver samt fritidsformål uden eller dele heraf, skal sikre - at områdets anvendelse Ændringer med henblik på ensretning

støjende aktiviteter. I forbindelse med områdets fastlægges til kolonihaver samt fritidsformål uden

anvendelse og vedligeholdelse må der kun opføres støjende aktiviteter, - at der i forbindelse med

mindre bygninger. Området skal forblive i landzone. områdets anvendelse og vedligeholdelse kun opføres

mindre bygninger, - at området forbliver i landzone.

2 12.5 11204 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skoler, børne- og

ungdomsinstitution.

Side 22

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun med faktiske forhold

anvendes til offentlige formål f.eks. skoler, børne- og

ungdomsinstitution. - at der kun opføres bygninger

til brug for områdets anvendelse og vedligeholdelse.

- At bebyggelsesprocenten for hvert område som

helhed ikke fastsættes til mere end 40. - At

bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og

at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5 m.


105.7110.29 Offentligt område, Lundergårdskolen,

Hjørring

105.7130.30 Offentligt område, Plejecenter

Vesterlund, Hjørring

105.7170.31 Offentligt område, Institutioner ved

Nordens Allé og Trollhättanvej,

Hjørring.

105.7170.32 Offentligt område, Arealudlæg til

Lundergårdsskolens boldbaner,

Hjørring

105.8140.33 Teknisk anlæg, Jernbaneareal

Hjørring-Hirtshals, Hjørring

105.8150.34 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassin

ved Åstrupvej, Hjørring.

105.8150.35 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Vester Alle, Hjørring

106.1110.01 Boligområde omkring Okseøjevej,

Hjørring

71 7110 Hjørring

vest

71 7130 Hjørring

vest

71 7170 Hjørring

vest

71 7170 Hjørring

vest

81 8140 Hjørring

vest

81 8150 Hjørring

vest

81 8150 Hjørring

vest

11 1110 Hjørring

nordvest

2 12.5 15304A 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

5 15 15305 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

2 12.5 15303 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

område, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

15309 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, heunder boldbaner/idrætsanlæg for

Lundergårdskolen.

11206 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg til jernbane.

Indenfor området må kun opføres bygninger/anlæg

til ovennævnte formål.

1 5 11205B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg). Ny

bebygelse skal ske med hensyntagen til det

naturskønne område.

1 5 15304B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for kloakforsyningen

(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre

renseanlæg).

1.5 8.5 16105 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

Side 23

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun Opdelt

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5

m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 5

etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 15

m.

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5

m.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - området kun anvendes

til boldbaner/idrætsanlæg for Lundergårdskolen.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - at området anvendes til

teknisk anlæg, jernbane, - at der indenfor området

udelukkende må opføres bygninger/anlæg til

ovennævnte formål.

Redaktionel ændring

Ingen ændringer

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Redaktionel ændring

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 11205)

Ny ramme indenfor gl. plannr (Hjørring 15304)


106.1110.02 Boligområde ved Bæktoften, Hjørring 11 1110 Hjørring

nordvest

106.1110.03 Boligområde ved Tranekærvej,

Hjørring

106.1110.05 Boligområde ved Aldershøjvej,

Hjørring

106.1110.17 Boligområde langs Ifversensvej,

Hjørring

106.1130.04 Boligområde omkring Nordbovej,

Hjørring

106.1140.06 Boligområde omkring Hirtshalsvej,

Hjørring

106.1140.07 Boligområde Herregårdsparken,

Hjørring

106.2110.08 Blandet bolig og erhverv, nord for

Løkkensvej, Hjørring

11 1110 Hjørring

nordvest

11 1110 Hjørring

nordvest

11 1110 Hjørring

nordvest

11 1130 Hjørring

nordvest

11 1140 Hjørring

nordvest

11 1140 Hjørring

nordvest

21 2110 Hjørring

nordvest

1.5 8.5 16106 25 Områdets anvendels fastlægges til boligformål med

åben-lav bebyggelse.

1.5 8.5 15503 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

2 11117 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

1.5 8.5 15202 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

4 15402 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med etagebebyggelse.

8.5 15201 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligfor

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

1.5 8 15501 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Generelle rammer Ingen ændringer

Generelle rammer Ingen ændringer

Indenfor byggefelter. Byggefelter og facadelinier.

Området er ikke omfattet af bestemmelserne om

byggefelter. Maks. etager. Ingen særlige

bestemmelser.Udenfor byggefelter. Maks.

bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

friarealer. 25 %. Maks. etager. 2 etager.

Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring

Genrelle rammer Ingen ændringer

Generelle rammer Redaktionel ændring - tilrettet i forhold til den

eksisterende bebyggelse.

Generelle rammer Redaktionel ændring

2 8.5 15106 30 40 50 50 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og Nyt område i gl. planområde (Hjørring 15106) Tjek

erhvervsformål. Den primære anvendelse er afgrænsningen på kortet i ft. afgrænsningen i Gl.

boligformål, men der kan integreres institutioner og

erhverv, eksempelvis lettere erhverv og liberale

erhverv, såfremt det kan gøres uden genevirkning

for området. Boligbebyggelsen opføres som åbenlav

og tæt-lav bebyggelse. En lokalplan kan

fastlægge, at der inden for mindre og afgrænsede

områder kan opføres byggeri i op til 3 etager (12 m),

såfremt der er en planlægningsmæssig

begrundelse herfor i henhold til helhedsplanen. Den

nærmere fordeling og anvendelse af arealerne skal

fastlægges i helhedsplanen samt i de efterfølgende

lokalplaner. Da området grænser op til trafikerede

veje, Løkkensvej og Krustrupvej og den sydlige del

af området er omfattet af støjkonsekvensområde fra

skydebane, skal planlægningen for området ske

under hensyntagen til støjbelastning fra disse og

sikre løsninger der forhindrer, at der opstår

støjgener i boligområdet. Krustrupvej er omfattet af

en 150 m beskyttelseszone, som i forbindelse med

en landskabsbearbejdning af området søges

reduceret.

Hjørring

Side 24

Ny ramme jf. retningslinie 3.4.1


106.5110.09 Rekreativt område, Hjørring Bjerge,

Hjørring

106.5110.10 Rekreativt område, Lundhøjkilen,

Hjørring

106.5110.15 Rekreativt område, Vestskoven,

Hjørring

106.5110.16 Rekreativt område, Nordre Anlæg,

Hjørring

106.7120.11 Offentligt område, Aflastningscentret

Motellet, Hjørring

106.7160.12 Offentligt område, Sct. Hans Kirke,

kapeller og kirkegårde, Hjørring

106.8150.13 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Bæktoften, Hjørring

106.8150.14 Teknisk anlæg, Højdebeholder ved

Klonhøjvej, Hjørring

107.1120.01 Boligområde, Ældreboliger ved

Skagensvej, Hjørring

107.1140.02 Boligområde omkring Skovtoften og

Vidstrupvej, Hjørring

51 5110 Hjørring

nordvest

51 5110 Hjørring

nordvest

51 5110 Hjørring

sydvest

51 5110 Hjørring

nordvest

71 7120 Hjørring

nordvest

71 7160 Hjørring

nordvest

81 8150 Hjørring

nordvest

81 8150 Hjørring

nordvest

11 1120 Hjørring

nord

11 1140 Hjørring

nord

15204A Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Det ekstensive

landbrug med græssende dyr skal fastholdes.

Engene må ikke gødskes. Naturskoven skal

fastholdes som sådan. Livsvilkårene for flora og

fauna skal sikres og forbedres. Der skal

gennemføres en fredning af de ikke-fredede dele af

Hjørring Bjerge.

15502 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område.

16107 Områdets anvendelse fastlægges til rekreative

formål, herunder grønt område.

15203 Områdets anvendelse fastlægges til rekreative

formål, herunder grønt område. Området skal

friholdes for bebyggelse.

2 12.5 15401 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

11141 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kirke og kirkegård, samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

1 5 16107B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg

1.5 8.5 15204B 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for vandforsyningen.

Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, såsom naturen omkring Hjørring

Bjerge samt det omkringliggende boligområde.

1 6 11411 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse. Mindste grundstørrelse

ved eventuel udstykning skal være på 200 m2

ekskl. vejareal.

8.5 16401 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Side 25

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - at stinettet holdes ved Opdelt

lige, - at det ekstensive landbrug med græssende

dyr fastholdes, - at enge ikke gødskes, - at

naturskoven fastholdes som sådan, - at livsvilkårene

for flora og fauna sikres og forbedres, - at der

gennemføres en fredning af de ikke-fredede dele af

Hjørring Bjerge. Der foreligger en

fredningskendelse af 5. marts 1962 for de østlige

dele. Smidts Plantage og en ædelgranplantage vest

for Bjergparken er noteret som fredskov.

Borgerønske om indhegnet hundeskov er fremført.

Generelle ramme Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: Parken friholdes for

bebyggelse

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5

m.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre. - at der kan opføres den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

At mindste grundstørrelse ved eventuel udstykning

skal være på 200 m2 ekskl. vejareal. - At

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

må overstige 40. AX69- At bebyggelsen opføres i

max. 1 etage med en max. højde på 6 m.

Redaktionel ændring

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 16107)

Ny ramme indenfor gl. plannr (Hjørring 15204)

Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring


107.1140.03 Boligområde Skagensvej og

Tørholmsvej, Hjørring

107.1140.04 Boligområde, Storparceller ved H. C.

Andersens Vej, Hjørring

11 1140 Hjørring

nord

11 1140 Hjørring

nord

107.1140.05 Boligområde på Tørholmsvej, Hjørring 11 1140 Hjørring

nord

107.1140.06 Boligområde på Højvangen, Hjørring 11 1140 Hjørring

nord

107.1140.07 Boligområde mellem Skagensvej og

Snehvidevej, Hjørring

107.1140.08 Boligområde øst for

Primulavej/Liljevej, Hjørring

107.1140.18 Boligområde omkring

Åkandevej/Violvej m.fl., Hjørring

107.4120.09 Centerområde, Bydelscenter ved

Vellingshøjvej og Skagensvej,

Hjørring

11 1140 Hjørring

nord

11 1140 Hjørring

nord

11 1140 Hjørring

nord

41 4120 Hjørring

nord

11401 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

2.5 11410 25 40 Områdets anvendelse fastsættes til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - Bebyggelsesprocenten

for de enkelte bebyggelser må ikke overstige 40%. -

Der må ikke bygges højere end 2½ etage.

Redaktionel ændring

Boligbebyggelse kan opføres i op til 2½ etage. Redaktionel ændring

8.5 11409 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mindste eller dele heraf, skal sikre: - at mindste

grundstørrelse i området er 200 m2 pr. bolig grundstørrelse i området er 200m2 pr. bolig

eksklusive vejadgang. Andelen i fællesareal for den eksklusive vejadgang. Andelen i fællesareal for den

pågældende bebyggelse kan medregnes. Max antal pågældende bebyggelse kan medregnes.

etager: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

8.5 11408 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der kan eller dele heraf, skal sikre: - At der kan opføres

udlægges grunde med mindste grundstørrelse på

200 m2. Max antal etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav:

2.

grunde med mindste grundstørrelse på 200 m2.

8.5 11412 25 40 Området anvendes til boligformål med åben-lav og

tæt-lav bebyggelse. Max antal etager: Åben-lav: 1.5

og tæt-lav: 2.

2 8.5 28 30 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

herunder åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Området

sikres vejadgang fra Skagensvej. Støjbelastning fra

den planlagte vejforbindelse skal vurderes og evt.

anlæg til afhjælpning af støjgener i boligområdet

skal indgå i lokalplanlægningen af området.

Hovedparten af området er dækket af

støjkonsekvensområde fra skydebane.

Lokalplanlægningen for boligområdet skal ligeledes

sikre løsninger, der forhindrer, at der opstår

støjgener fra skydebanen i boligområdet.

16101 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

herunder åben-lav, tæt-lav- og etagebebyggelse.

Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og

etage: 4.

2 12.5 16102 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder butikker, restauranter, liberale erhverv,

boliger og privat- og offentlig servicevirksomhed.

Bebyggelsens afstand til Skagensvejs vejmidte skal

være mindst 10 m.

Side 26

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Ny ramme jf. retningslinie 3.4.1

Genrelle rammer Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun Ændringer med henblik på ensretning

anvendes til butiksvirksomhed, mindre

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv,

boliger, offentlige formål samt andet, som efter

byrådets skøn naturligt hører til i området, - At

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 50, - At bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelseshøjden ikke overstiger 12,5 m. - At

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 60. -At bebyggelsens

afstand til Skagensvejs vejmidte skal være mindst 10

m.


107.4120.10 Centerområde, Bydelscenter langs

Skagensvej, Hjørring

107.4130.11 Centerområde, Dagligvarebutik

mellem Skagensvej og Snehvidevej,

Hjørring

107.5110.12 Rekreativt område ved

Eventyrparken, Hjørring

107.5110.17 Rekreativt område, Byskoven -

naturområde i Gl. Højene, Hjørring

107.5121.13 Rekreativt område, Hjørring Golfbane,

Hjørring

41 4120 Hjørring

nord

41 4130 Hjørring

nord

51 5110 Hjørring

nord

51 5110 Hjørring

nord

51 5121 Hjørring

nord

2 12.5 16103 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

herunder liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

servicevirksomhed. Der må ikke etableres anvendes til butiksvirksomhed, mindre

detailhandel i området.

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv,

boliger, offentlige formål samt andet, som efter

byrådets skøn naturligt hører til i området, - At

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 50, - At bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelseshøjden ikke overstiger 12,5 m.

1 8.5 11402 40 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder butikker, restaurant, liberale erhverv,

boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.

11405 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Landskabsstrøget

skal opretholdes som rekreativt grønt friareal for

offentligheden.

16403 Områdets anvendelse fastlægges til rekreative

formål, herunder grønt område.

Området er beliggende ved Skagensvej, øst for

Hjørring Bjerge, og afgrænses af grønt område mod

nord, boligområde mod øst, syd og vest. Der er på

området etableret autoforhandler med udstilling, salg

og værksted. En lokalplan, der træffer

bestemmelser for området eller dele heraf, skal sikre:

- at der indenfor området kun udøves virksomhed,

som kan indpasses i området uden genevirkninger i

forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.

Ved udvidelse og nyetablering af støjende

virksomhed eller anlæg skal det sikres, at

eksisterende støjfølsom arealanvendelse ikke

påføres væsentlig støjbelastning, hvilket svarer til

miljøklasse 1-3, – at der kun må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendig for virksomhedens drift, – at

bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40%, – at

bebyggelsens højde excl. skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 8,5 m, – at der for

området gælder miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for ekstern støjniveau for

virksomheder.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre - at landskabsstrøget

opretholdes som rekreativt grønt friareal for

offentligheden.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre:\r\nYderligere byudvikling

inden for området vil ikke ske på grund af hensyn til

det underliggende drikkevandsreservoir.

19909 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

herunder golfbane med de dertil knyttede bygninger. eller dele heraf, skal sikre - At området kun

Områdets disponering, herunder byggeriets form og anvendes til golfbane med de dertil knyttede

placering, beplantning og vej- og stiforhold skal bygninger, - At områdets disponering, herunder

fastlægges. 2 små træbevoksninger på banens byggeriets form og placering, beplantning og vej-og

nordlige del, skal noteres som fredskov.

stiforhold fastlægges, - At området forbliver i

landzone. På banens nordlige del er 2 små

træbevoksninger noteret som fredskov.

Side 27

Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til lokalplan

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


107.7110.14 Offentligt område, Højene Skole,

Hjørring

107.7130.15 Offentligt område ved Vellingshøjvej,

Vellingshøjcenteret, Hjørring

107.8150.16 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Hyacintvej, Hjørring

108.1120.01 Boligområde ved Albert Ginges Vej,

Hjørring

108.1140.02 Boligområde ved H C Andersens vej

og Skelbækvej, Hjørring

108.4140.03 Centerområde ved Frederikshavnsvej,

Hjørring

108.5120.04 Rekreativt område, H.I. og Fortuna -

baneanlæg, Hjørring

71 7110 Hjørring

nord

71 7130 Hjørring

nord

81 8150 Hjørring

nord

11 1120 Hjørring

nordøst

11 1140 Hjørring

nordøst

41 4140 Hjørring

nordøst

51 5120 Hjørring

nordøst

2 16404 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

2.5 16402 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

1 5 16101B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg)

2 8.5 11801 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse.

11406 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

12 11609 60 Områdets anvendelse fastlægges til særlig

pladskrævende varegrupper.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - at områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - at bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2½

etager.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

En lokalplan der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf skal sikre: - at bebyggelsesprocenten

under ét som for hver enkelt ejendom ikke må

overstige 25. - at bebyggelse ikke må opføres med

mere end 2 etager, og at den totale bygningshøjde

ikke må overstige 8,5 meter.

Generelle rammer Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende

varegrupper med butiksstørrelser op til 1.500 m2 og

byggemarkeder op til 5.000 m2. - der må ikke

indenfor området drives handel med dagligvarer. -

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må

maksimalt udgøre 60.

2 11701 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

herunder sportsbaner, klubhuse og offentlige anlæg eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

i tilknytning hertil.

anvendes til fritidsformål, f.eks. sportsbaner,

klubhuse og offentlige anlæg i tilknytning hertil. - At

bygninger ikke må opføres med mere end 2 etager.

Side 28

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 16101)

Tilpasning til Planlovens detailhandelsbestemmelser

Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

erhverv langs Frederikshavnsvej"

Redaktionel ændring


108.5120.05 Rekreativt område, Idrætsanlæg Park

Vendia, Hjørring

108.5150.06 Rekreativt område, ved

Holmegårdsparken øst, Hjørring

108.5150.07 Rekreativt område ved

Holmegårdsparken vest, Hjørring

108.5150.08 Rekreativt område ved Vester Thirup,

Hjørring

108.7110.09 Offentligt område, Rudolf Steiner

Skolen, Hjørring

108.7110.10 Offentligt område,

Uddannelsesinstitution mellem

Hestkærvej og Ringvejen, Hjørring.

108.7110.11 Offentligt område,

uddannelsesinstitution ved Hedevold,

Hjørring

51 5120 Hjørring

nordøst

51 5150 Hjørring

nordøst

51 5150 Hjørring

nordøst

51 5150 Hjørring

nordøst

71 7110 Hjørring

nordøst

71 7110 Hjørring

nordøst

71 7110 Hjørring

nordøst

4 16 11706 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og

offentligt formål, herunder aktivitets- og

idrætsområde med indendørs og udendørs

faciliteter. Bygninger skal opføres samlet langs

Børge Christensensvej inden for afgrænsede

byggefelter.

2 11702 40 Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål, herunder sportshal og boldbaner,

vandrerhjem og offentlige anlæg, som naturligt

hører til i området.

2 11703 Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål, herunder sportsbaner, campingplads

samt offentlige anlæg, som efter kommunens skøn

naturligt hører til i området,

2 8.5 11704 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og

offentligt formål, herunder klubhus og sportsbaner,

samt til offentlige formål f.eks, skoler og børne- og

ungdomsinstitutioner og offentlige anlæg, der efter

kommunens skøn naturligt hører til i området.

2 12.5 11705 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål.

2 12.5 11606A 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner og idrætsformål.

2 12.5 11606C 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole- og uddannelsesinstitutioner

Side 29

En lokalplan der træffer bestemmelser for område,

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål i form af aktivitets- og

idrætsområdeområde med indendørs og udendørs

faciliteter, - at bygninger opføres samlet langs

Børge Christensensvej inden for afgrænsede

byggefelter, - at bebyggelsen ikke opføres med

mere end 4 etager, - at bebyggelsens højde ikke

overstiger 16 m over niveauplan fastsat af

byggemyndigheden.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

anvendes til fritidsformål, f.eks. sportshal og

boldbaner, vandrerhjem og offentlige anlæg, som

naturligt hører til i området, -At bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

anvendes til fritidsformål, f.eks. sportsbaner,

campingplads samt offentlige anlæg, som efter

byrådets skøn naturligt hører til i området, - At

bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre At området kun anvendes

til fritidsformål med klubhus og sportsbaner, og

offentlige anlæg, der efter byrådets skøn naturligt

hører til i området, At området anvendes til

offentlige formål f.eks, skoler og børne- og

ungdomsinstitutioner. At bebyggelsesprocenten for

området som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager,

og at bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At områderne kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsformål. - At bebyggelsesprocenten for hvert

område som helhed ikke fastsættes til mere end 40.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5

m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål f. eks. skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner og idrætsformål, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 40 %, – at bebyggelsen ikke opføres med

mere end 2 etager, og at bebyggelsens højde ikke

overstiger 12,5 m.

Redaktionel ændring.

Ændret i overensstemmelse med beslutning i Plan-

og Miljøudvalg

Opdelt

Ny ramme indenfor gl. plannr (Hjørring 11606).

P.g.a en ny selvstændig ramme til teknisk anlæg

indenfor området, er området blevet skåret over i to

dele. Der gælder fortsat samme bestemmelser i

begge områder.


108.7130.12 Offentligt område, Daginstitution,

Dyregård Ferdinand, Hjørring

108.8150.13 Teknisk anlæg, Køreteknisk anlæg

nord for Vester Hedevej, Hjørring

108.8150.14 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Vester Hedevej, Hjørring

108.8150.15 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Grønnevold, Hjørring

109.3120.01 Erhvervsområde ved

Frederikshavnsvej og Motorvejen,

Hjørring

109.3120.02 Erhvervsområde ved Grønnevold og

Hedevold, Hjørring

109.3120.03 Erhvervsområde ved

Frederikshavnsvej og Hvidevold,

Hjørring

71 7130 Hjørring

nordøst

81 8150 Hjørring

nordøst

81 8150 Hjørring

nordøst

81 8150 Hjørring

nordøst

31 3120 Hjørring

øst

31 3120 Hjørring

øst

31 3120 Hjørring

øst

11404 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder institution med aktiviteter tilknyttet

landbrugsdrift. Der kan opføres nye bygninger og

foretages sådanne ændringer af eksisterende

bygninger, som er nødvendige for driften.

Landbrugsdriften opretholdes på ejendommen.

2 8.5 11608A Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder køreteknisk anlæg, færdselsskole

og andre aktiviteter i tilknytning til anlægget.

1 5 11608B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

1 5 11606B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for kloakforsyningen

(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre

renseanlæg)

2 8.5 11603 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål. Der må ikke etableres boliger i

området.

12.5 11604 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål o. lign. Skorstene og mindre

bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m,

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning

eller drift nødvendiggør det. Der må ikke etableres

boliger i området.

12.5 11610A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål. Der kan inden for en del af

området etableres detailhandel med særlig

pladskrævende varegrupper, jvf. retningslinie

xxxxxxxx. Der må ikke indenfor området drives

handel med dagligvarer. Der kan kun i særlige

tilfælde kan gives tilladelse til etablering af en bolig i

forbindelse med den enkelte virksomhed. Skorstene

og mindre bygningsdele kan opføres højere end

12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens

indretning eller drift nødvendiggør det. Der må ikke

etableres boliger i området.

Side 30

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - at området kun må

anvendes til offentlige formål så som institution med

aktiviteter tilknyttet landbrugsdrift, - at der kan

opføres nye bygninger og foretages sådanne

ændringer af eksisterende bygninger, som er

nødvendige for driften, og - at landbrugsdriften

opretholdes på ejendommen.Ingen

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 5-6, – at

bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager, – at

bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m over

terræn.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål, som svarer til

miljøklasse 2-4, – at bebyggelsen ikke opføres i

mere end 2 etager, – at bebyggelsens højde ikke

overstiger 8,5 m over terræn.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, samt sådan detailhandel, som efter

byrådets skøn naturligt hører til området, svarende til

miljøklasse 3-5, – at der kun i særlige tilfælde kan

gives tilladelse til etablering af en bolig i forbindelse

med den enkelte virksomhed, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m. Der må ikke indenfor området drives handel

med dagligvarer.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål fx lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, detailhandel særlig pladskrævende

varegrupper med butiksstørrelser op til 3.000 m2 og

byggemarkeder op til 5.000 m2, hvilket svarer til

miljøklasse 1-4. Der må ikke indenfor området

drives handel med dagligvarer. – at der kun i

særlige tilfælde kan gives tilladelse til etablering af en

bolig i forbindelse med den enkelte virksomhed. –

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom

ikke overstiger 50%. – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m. Se endvidere de generelle

rammebestemmelser.

Redaktionel ændring

Opdelt

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 11608 +

19901)

Ny ramme indenfor gl. plannr. (Hjørring 11606)

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu af retningslinier

Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

erhverv langs Frederikshavnsvej"

Der er tilføjet bestemmelse om byggelinier og

bygningens arkitektur m.v. i forhold til motorvej.

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.

Ændret i overensstemmelse med anvendelse

Opdelt

Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

erhverv langs Frederikshavnsvej"


109.3120.04 Erhvervsområde ved Sprogøvej og

Farøvej m.m., Hjørring

109.3120.05 Erhvervsområde øst for Sprogøvej,

Hjørring

109.3130.06 Erhvervsområde øst for Mandøvej,

Hjørring

31 3120 Hjørring

øst

31 3120 Hjørring

øst

31 3130 Hjørring

øst

12309 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri.

Området skal gennem beplantning langs vejene og

på industrigrundene sikres en åben og grøn

karakter.

Der må ikke etableres boliger i området.

Der er udlagt en byggelinie på 80 m langs

motorvejen fra Frederikshavnsvej til Sæbyvej.

Byudviklingen i området skal ske inden fra og ud.

Dvs. at bebyggelsen langs motorvejen sker i takt

med at erhvervsområdet trinvist udvides mod øst.

Gennem lokalplanlægning skal der stilles særlige

krav til bebyggelsen mht. udformning og arkitektur,

bearbejdning/beplantning af ubebyggede arealer,

belysning, skiltning m.v. for at opnå en harmonisk

helhed i samspil med landskabet, men også at

undgå gener for trafikken på motorvejen.

2 8.5 12308 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri. Der må

ikke etableres boliger i området.

35 12304 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri- og

værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, og

offentlige formål. Der udlægges et

konsekvensområde på 200 m fra området. Indenfor

dette område må der ikke planlægges for en

miljøfølsom anvendelse. Der må ikke etableres

boliger i området.

Side 31

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området inddrages i

byzone, – at området kun anvendes til

erhvervsformål, hvilket svarer til miljøklasse 4-6.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål, hvilket svarer til

miljøklasse 4-6, – at bebyggelsen ikke opføres i

mere end 2 etager, – at bebyggelsens højde ikke

overstiger 8,5 m over terræn.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. Industri- og

værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, og offentlige

formål, – at der indenfor området kan etableres

virksomheder med et støjniveau ved skel mod nabo,

på max. 60 DB, og virksomheder der kan give gener i

form af luftforurening i forhold til forureningsfølsomme

arealanvendelser, hvilket svarer til miljøklasse 4-6, –

at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom

ikke overstiger 50% af grundarealet, og at

bebyggelsens omfang ikke overstiger 5 m3/m2

grundareal, – at bebyggelsens højde ikke overstiger

35 m, – at der udlægges et konsekvensområde på

200 m fra området. Indenfor dette område må der

ikke planlægges for en miljøfølsom anvendelse.

Bestemmelse vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu af retningslinier

Der er tilføjet bestemmelse om byggelinier og

bygningens arkitektur og byudviklingen m.v. i forhold

til motorvej.

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.

Der er tilføjet bestemmelse om byggelinier og

bygningens arkitektur m.v. i forhold til motorvej.

Redaktionel ændring - tilpasset faktiske forhold

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.


109.4140.07 Centerområde ved Frederikshavnsvej,

Hjørring

109.8110.08 Teknisk anlæg, Bagterp Vandværk,

Hjørring

109.8150.09 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Barfoedsvej, Hjørring

109.8150.10 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Mandøvej, Hjørring

109.8150.11 Teknisk anlæg, forsinkelsesbasiner

ved Farøvej, Hjørring

41 4140 Hjørring

øst

81 8110 Hjørring

øst

81 8150 Hjørring

øst

81 8150 Hjørring

øst

81 8150 Hjørring

øst

110.1110.01 Boligområde ved Ringvejen, Hjørring 11 1110 Hjørring

øst for

Ålborgvej

110.1140.03 Boligområde mellem Bispensgade og

Ringvejen, Hjørring

110.2110.02 Blandet bolig og erhverv ved Lille

Østergade, Hjørring

11 1140 Hjørring

øst for

Ålborgvej

11 2110 Hjørring

øst for

Ålborgvej

12 36 60 Områdets anvendelse fastlægges til detailhandel

med særlig pladskrævende varegrupper.

2 8.5 12303D 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for vandforsyningen.

Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, såsom naturen og den

omkringliggende bebyggelse.

1 5 11610B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

1 5 12303B Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg)

1 5 12303C 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

1.5 8.5 12106 25 Områdets anvendelse fastsættes til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

12101 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

11605 25 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder åben-lav boligbebyggelse samt

offentligt formål. Boligbebyggelse kan opføres i 1.5

etage og 8.5 m.

Side 32

For området, hvor BAUHAUS planlægges opført Tilpasning til Planlovens detailhandelsbestemmelser

gælder bl.a.: Området må kun anvendes til Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. erhverv langs Frederikshavnsvej"

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må

opføres højere end 12 m over terræn. Mindre

bygningsdele må være 14 m. Der må være eet skilt

med logo og forretningsnavn på bygningens ydervæg

op til 6 m højere en bygningen (max. 18 m til

overkant). Inden for områderne kan der etableres

butikker med et bruttoetageareal på minimun 500 m2

og maksimum på 3000 m2. Byggemarkeder kan dog

etableres med et maksimalt bruttoetageareal på 5000

m2. Etablering af det påtænkte byggeri forudsætter

overensstemmelse med Regionplan 2005 for

Nordjyllands Amt, kommuneplantillæg nr. 36 og

lokalplan nr. 199. OBS OBS OBS Ovennævnte

date er hentet i Tillæg nr. 2, Kommuneplanen 2005

for Gl. Hjørring. - VVM-Redegørelsen

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - området kan anvendes

til boligformål og offentlig formål.

Ny ramme indenfor gl plan nr (Hjørring 12303)

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 11610)

Ny ramme indenfor gl. plannr ( Hjørring 12303)

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 12303)

Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

erhverv langs Frederikshavnsvej"


110.2110.16 Blandet bolig og erhverv

Stadiongrunden, Hjørring

110.3120.04 Erhvervsområde øst for Ringvejen,

Hjørring

110.3120.05 Erhvervsområde ved

Frederikshavnsvej, Hjørring

21 2110 Hjørring

øst for

Ålborgvej

31 3120 Hjørring

øst for

Ålborgvej

31 3120 Hjørring

øst for

Ålborgvej

6 21 11607 60 60 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boliger samt private og offentlige

servicefunktioner, eks. hotel og

uddanelsesinstitutioner. Der er ikke mulighed for

etablering af detailhandel. Bebyggelsen skal være

fritliggende i parklignende omgivelser med et

øst/vestligt strøg og i indtil 6 etager. Adgangen til

området sker fra Tørholmsvej og Idræts Allé via

Skolevangen. Bebyggelsens placering og omfang

skal reguleres ved byggefelter.

12.5 12301 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

håndværkervirksomheder, offentlige formål o. lign.

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres

højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der må ikke etableres boliger i området.

12.5 11602 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, detailhandel for særlig

pladskrævende varegrupper. Skorstene og mindre

bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m,

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning

eller drift nødvendiggør det. En del af området er

omfattet af indre konsekvensområde i forhold til

naboområde til bolig. Der må ikke etableres boliger i

området.

Side 33

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, detailhandel særlig pladskrævende

varegrupper med butiksstørrelser op til 3.000 m2 og

byggemarkeder op til 5.000 m2, hvilket svarer til

miljøklasse 2-3. Der må ikke indenfor området drives

handel med dagligvarer, – at der kun i særlige

tilfælde kan gives tilladelse til etablering af en bolig i

forbindelse med den enkelte virksomhed, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

Skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m, – at der for området gælder miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier for ekstern støjniveau for

virksomheder.

Ny ramme

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel rettelse

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, detailhandel særlig pladskrævende

varegrupper med butiksstørrelser op til 3.000 m2 og

byggemarkeder op til 5.000 m2, hvilket svarer til

miljøklasse 1-4. Der må ikke indenfor området drives

handel med dagligvarer – at der kun i særlige

tilfælde kan gives tilladelse til etablering af en bolig i

forbindelse med den enkelte virksomhed, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m. En del af området er omfattet af indre

konsekvensområde i forhold til naboområde til bolig.

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinier

Tilrettet i forhold til retningslinier, bl.a. til retningslinje

3.4.5 "Liberale erhverv langs Frederikshavnsvej"

Tilføjet mulighed for udvalgsvarebutik i

overensstemmelse med retningslinie 3.3.13


110.3120.06 Erhvervsområde ved Frilandsvej,

Hjørring

110.4110.07 Centerområde, Hjørring Private

Realskole, Hjørring

110.4120.08 Centerområde, Bydelscenter langs

Bispensgade, Hjørring

31 3120 Hjørring

øst for

Ålborgvej

41 4110 Hjørring

øst for

Ålborgvej

41 4120 Hjørring

øst for

Ålborgvej

12.5 12103 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri og

værkstedsvirksomhed samt mindre

lagervirksomhed, offentlige formål, o. lign.

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres

højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der må ikke etableres boliger i området.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, detailhandel særlig pladskrævende

varegrupper med butiksstørrelser op til 3.000 m2 og

byggemarkeder op til 5.000 m2, hvilket svarer til

miljøklasse 1-3. Der må ikke indenfor området

drives handel med dagligvarer, – at der kun må

opføres en bolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendigt for virksomhedens drift, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

Skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m, – at der for området gælder miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier for ekstern støjniveau for

virksomheder.

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.

11123 60 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, Området var en del af område 11123. Indenfor Redaktionel ændring

herunder liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig byggefelter: Byggefelter og facadelinier. 10 m Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

servicevirksomhed. Der må ikke etableres langs Bispensgade, Østergade og Lille Østergade. erhverv langs Frederikshavnsvej"

detailhandel i området. Indenfor byggefelter Ved skolen svarer byggefelter til eksisterende forhold.

Byggefelter og facadelinier 10 m bredt byggefelt Maks. etager. 2 ½ etage mod Bispensgade og

langs Bispensgade, Østergade og Lille Østergade Østergade. Udenfor byggefelter: Maks.

Max. etageantal: 2.5 etage mod Bispensgade og bebyggelses % pr. grund. Bestemmelser vedr.

Østergade. Udenfor byggefelter Max.

friarealer. 35%. Boligetagearealet må kun øges

bebyggelses%: 35 % For boligbebyggelsen nord såfremt byrådet godkender en samlet plan for

for Frederikshavnsvej angives en bebyggelses% på friarealernes indretning og anvendelse. For

60 % og en maks. højde på 12,5 m. Max. boligbebyggelsen og skolebebyggelsen nord for

etageantal: 1.5 etage

Frederikshavnsvej angives en B% på 60. Maks.

etager. 1 ½ etage. For boligbebyggelsen nord for

Frederikshavnsvej angives en maks. højde på 12,5

m. Området kan anvendes både til offentlig

formål og boligområde.

2 12.5 13102 60 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder butiksvirksomhed, mindre

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale

erhverv, boliger, offentlige formål. Der må ikke

etableres detailhandel i området.

Side 34

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring - ændret i overensstemmelse

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun med tillæg

anvendes til butiksvirksomhed, mindre

(Området er blevet udvidet med gl. nre 13106

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv, +13103)

boliger, offentlige formål samt andet som efter

byrådets skøn naturligt hører til i områderne, - at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 60, - at bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at bebyggelsens

højde ikke overstiger 12,5 m. Områderne 13106

+13103 er blevet lagt sammen med dette område.


110.4130.09 Centerområde, Dagligvarebutik ved

Frilandsvejs udmunding i Ringvejen,

Hjørring

110.4130.10 Centerområde, Lokalcenter langs

Frilandsvej, Hjørring

110.4140.11 Centerområde, Detailhandel på

Frederikshavnsvej, Hjørring

110.7110.12 Offentligt område,

Uddannelsesinstitutioner m.m. ved

Skolevangen, Hjørring

110.7120.13 Offentligt område, Sygehus

Vendsyssel, Hjørring

41 4130 Hjørring

øst for

Ålborgvej

41 4130 Hjørring

øst for

Ålborgvej

41 4140 Hjørring

øst for

Ålborgvej

71 7110 Hjørring

øst for

Ålborgvej

71 7120 Hjørring

øst for

Ålborgvej

1 8.5 12107 Områdets anvendelse fastlægges til centerfomål,

herunder butikker, restaurant, liberale erhverv,

boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.

2 12.5 12104 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder butikker, mindre håndværksvirksomhed,

restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige

formål.

2 12.5 11601 50 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,

herunder til butiksvirksomhed, mindre

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale

erhverv, boliger, offentlige formål. Der kan ikke

etableres yderligere butiksarealer.

2 12.5 11607 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

område, herunder undervisningsformål og

idrætsformål.

9 40 12201 80 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder sygehus, sygeplejeskole, kirke

samt evt funktionærboliger i forbindelse med disse

institutioner.

Side 35

En lokalplan der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - at området anvendes Tilrettet i forhold til lokalplan

til centerformål, som detailhandel med dagligvarer og

særligt pladskrævende varegrupper, - at det

samlede bruttoetageareal til dagligvarebutik eller

butik til særligt pladskrævende varegrupper ikke

overstiger 1.000 m2, - at bebyggelsen ikke opføres

med mere end 1 etage og i maksimalt 8,5 m højde. -

at der indenfor bydelscentret fastsættes arealudlæg

til parkeringspladser, ud fra en helhedsvurdering i

forhold til det konkrete byggeprojekt. Vejledende

udlægningsprincip er mindst 1 p-plads pr. 30 m2

bruttoetageareal til butiksformål.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

anvendes til butiksvirksomhed, mindre

håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv,

boliger, offentlige formål samt andet, som efter

byrådets skøn naturligt hører til i området, - At

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fastsættes til mere end 50, - At bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelseshøjden ikke overstiger 12,5 m.

Områdets anvendelse: En lokalplan, der træffer

bestemmelser for området, eller dele heraf, skal

sikre: - At området kun anvendes til

butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed,

restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige

formål samt andet, som efter byrådets skøn naturligt

hører til i området. - At bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom ikke fastsættes til mere end 50.

- At bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og at bebyggelseshøjden ikke overstiger 12,5

m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål, herunder

undervisningsformål og idrætsformål. - at

bebyggelsen ikke opføres med mere en 2 etager, og

at bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

anvendes til offentlige formål, f.eks. sygehus,

sygeplejeskole, kirke samt evt funktionærboliger i

forbindelse med disse institutioner. - At

bebyggelsesprocenten for hvert område som helhed

ikke fastsættes til mere end 80. - At bebyggelsens

højde ekskl. skorstene og mindre bygningsdele ikke

overstiger 9 etager og / eller 40 m.

Tilpasning til Planlovens detailhandelsbestemmelser

Tilrettet i forhold til retningslinje 3.4.5 "Liberale

erhverv langs Frederikshavnsvej"

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


110.7160.14 Offentligt område, Bistrupkirken,

Hjørring

110.8140.15 Teknisk anlæg, Jernbaneareal

Hjørring-Frederikshavn, Hjørring

111.1140.01 Boligområde mellem Fuglsigvej og

Karolinesvej, Hjørring

111.3120.02 Erhvervsområde vest for

Vandværksvej, Hjørring

111.3120.03 Erhvervsområde ved A F Heidemanns

Vej, Læsøvej, Rømøvej og

Egholmvej, Hjørring.

71 7160 Hjørring

øst for

Ålborgvej

81 8140 Hjørring

øst for

Ålborgvej

11 1140 Hjørring

sydøst

31 3120 Hjørring

sydøst

31 3120 Hjørring

sydøst

40 12102 60 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kirke og kirkegård samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området,

eller dele heraf, skal sikre: - At området kun

anvendes til offentlige formål, f.eks. sygehus,

sygeplejeskole, kirke samt evt funktionærboliger i

forbindelse med disse institutioner. - At

bebyggelsesprocenten for hvert område som helhed

ikke fastsættes til mere end 60. - At

bebyggelsens højde ekskl. skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 40 m.

12105 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

herunder anlæg til jernbane. Indenfor området må eller dele heraf, skal sikre: - at området anvendes til

kun opføres bygninger/anlæg til ovennævnte formål. teknisk anlæg, jernbane, - at der indenfor området

udelukkende må opføres bygninger/anlæg til

ovennævnte formål.

12411 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

12.5 12302 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål. Der må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom. Skorstene og

mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5

m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens

indretning eller drift nødvendiggør det. Der kan i

tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af

egne varer. Der må ikke etableres boliger i området.

12.5 12303A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

håndværkervirksomheder, offentlige formål. Der kan

i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af

egne varer. Skorstene og mindre bygningsdele kan

opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn

til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der må ikke etableres boliger i området.

Side 36

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

Ingen ændringer

Generelle rammer Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, detailhandel, hvilket svarer til

miljøklasse 1-3. Detailhandel med særlig

pladskrævende varegrupper med butiksstørrelser op

til 3.000 m2 og byggemarkeder op til 5.000 m2 kan

etableres på ejendomme ved Ringvejen og

Vandværksvej 4 og 6. Der må ikke indenfor området

drives handel med dagligvarer, – at der må opføres

en funktionærbolig på hver ejendom, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m.Området er blevet udvidet med del af matr.

nre 1-o Fuglsig Hgd., Hjørring Jorder som er

beliggende i landzone.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål og detailhandel, som efter byrådets

skøn naturligt hører til i området, hvilket svarer til

miljøklasse 3-6. Der må ikke indenfor området drives

handel med dagligvarer, – at der kun i særlige

tilfælde kan gives tilladelse til etablering af en bolig i

forbindelse med den enkelte virksomhed, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m. En del af området er omfattet af indre

konsekvensområde i forhold til naboområde til bolig.

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.

Området er blevet udvidet med del af matr. nr.

1-o Fuglsig Hgd., Hjørring Jorder som er beliggende

i landzone.

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.

Opdelt


111.3120.04 Erhvervsområde syd for Fuglsigvej,

Hjørring

111.3120.05 Erhvervsområde øst for Mads

Clausensvej, Hjørring

111.5110.06 Rekreativt område, Papes Plantage,

Hjørring

111.5110.07 Rekreativt område, Grøn kile ved

Vandværksvej, Hjørring

111.5110.13 Rekreativt område, Friareal ved Johs.

E. Rasmussens Vej, Hjørring

111.5111.08 Rekreativt område, Kolonihaver m.m.

syd for Karolinesvej, Hjørring

31 3120 Hjørring

sydøst

31 3120 Hjørring

sydøst

51 5110 Hjørring

sydøst

51 5110 Hjørring

sydøst

51 5110 Hjørring

sydøst

51 5111 Hjørring

sydøst

12.5 12409 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed.

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres

højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der må ikke etableres boliger i området.

12.5 12306 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, off.

formål, o. lign. Skorstene og mindre bygningsdele

kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige

hensyn til virksomhedens indretning eller drift

nødvendiggør det. Der må ikke etableres boliger i

området.

12410 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder plantage. Området skal fortsat

holdes skovbevokset med en blanding af nåletræer

(bl.a. rødgran) og hjemmehørende løvtræer med

naturnær skovdrift. Der skal etableres flere

lysninger i samspil med de nuværende

nøglebiotoper. Der sikres fortsat offentlig adgang til

området, herunder bedre tilgængelighed for

Skovgårdens beboere og ansatte, Området er

noteret som fredskov.

12414 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grøn kile.

Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område (friareal).

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f.eks. lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed og

detailhandel, som efter byrådets skøn naturligt hører

til området, hvilket svarer til miljøklasse 1. Der må

ikke indenfor området drives handel med dagligvarer

– at der kun må opføres en funktionærbolig på hver

ejendom, såfremt det er absolut nødvendigt for

virksomhedens drift, – at bebyggelsesprocenten for

den enkelte ejendom ikke overstiger 50 %, – at

bebyggelsens højde excl. Skorstene og mindre

bygningsdele ikke overstiger 12,5 m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål, og detailhandel som efter byrådets

skøn naturligt hører til området, hvilket svarer til

miljøklasse 4-6. Der må ikke indenfor området drives

handel med dagligvarer, – at der ikke indenfor

området gives tilladelse til etablering af boliger, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50%, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - At området fortsat

holdes skovbevokset med en blanding af nåletræer

(bl.a. rødgran) og hjemmehørende løvtræer med

naturnær skovdrift, - At etablere flere lysninger i

samspil med de nuværende nøglebiotoper, - At der

sikres fortsat offentlig adgang til området, herunder

bedre tilgængelighed for Skovgårdens beboere og

ansatte, Området er noteret som fredskov.

Redaktionel ændring

Bestemmelserne og målsætning vedrørende

detailhandel udgår - reguleres nu via retningslinie

Redaktionel ændring

Målsætning vedrørende detailhandel udgår -

reguleres nu via retningslinie.

En del af rammen overgår til friareal i ny ramme

(111.5110.13), da jordbundsforholdene ikke er til

byudvikling.

Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring

Ny ramme. Tidligere del af ramme 111.3120.05

(erhvervsområde) men overgår til friareal, da

geotekniske undersøgelser har vist, at området er

ikke egnet til erhvervsudvikling.

1 12501 10 Området friholdes for bebyggelse. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele heraf, skal sikre - at områdets anvendelse Ændringer med henblik på ensretning

fastlægges til kolonihaver samt fritidsformål i øvrigt, -

at der i forbindelse med områdets anvendelse og

vedligeholdelse kun opføres mindre bygninger, - at

området forbliver i landzone.

Side 37


111.5120.09 Rekreativt område, Bagterp

Idrætsforenings anlæg, Hjørring

111.7110.10 Offentligt område, Bagterp Skole,

Hjørring

111.7130.11 Offentligt område, Ældrecenteret

Skovgården, Hjørring

111.7130.12 Offentligt område, Børnehuset

Lonesvej, Hjørring

201.3120.01 Erhvervsområde, Vesthavnen incl.

beddinger, Hirtshals Havn, Hirtshals

51 5120 Hjørring

sydøst

71 7110 Hjørring

sydøst

71 7130 Hjørring

sydøst

71 7130 Hjørring

sydøst

31 3120 Hirtshals

Havn

2 8.5 12408 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder kolonihaver m.m. I forbindelse med

områdets anvendelse og vedligeholdelse kan der

kun opføres mindre bygninger. Området forbliver i

landzone.

2.5 12.5 12402 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder sportshaller, klubhuse, sportsbaner samt

fritidsanlæg i øvrigt.

2.5 12.5 12403 75 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner o. lign.

12404 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner o. lign.

2 6 150 70 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål.

Side 38

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

eller dele deraf, skal sikre - at området kun

anvendes til fritidsformål f.eks. sportshaller, klubhuse,

sportsbaner samt fritidsanlæg i øvrigt, - at der i

området kun må opføres bygninger til brug for

områdets anvendelse til sports- og fritidsformål, - at

bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og

at bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål, skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner o. lign. - at

bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke

fastsættes til mere end 40. - at bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2,5 etager og at

bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5 m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål, skole, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner o. lign. - at

bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke

fastsættes til mere end 75. - at bebyggelsen ikke

opføres med mere end 2,5 etager og at

bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5 m.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring

Områdets fremtidige anvendelse.

Redaktionel ændring

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde.Der kan i

området etableres lettere industri-, værksteds-,

håndværks-, engros- og oplagsvirksomhed, som

skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning

til havnen, og med henblik på servicering af primært

skibe og virksomheder på havnen. Der kan indenfor

området kun udøves virksomhed, som kan indpasses

i området uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsom arealanvendelse. Eks. lovligt

byggeri kan fortsat fungere i området. Der kan i

Vestbassinet med adgang fra Sydvestkajen etableres

lave broer med henblik på lystbådehavn. Evt.

bygninger indeholdende faciliteter for lystbådehavn

skal placeres på sydsiden af vejen. Bebyggelsens art.

Fritliggende og sluttet bebyggelse. Max bebyggelses-

% Max. etageantal Max. bygningshøjde Max 70 %.

Max. 6 m. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan

tillades opført højere, såfremt byggeriet efter en

samlet vurdering bidrager til en god arkitektonisk

helhedsvirkning. Bebyggelsens omfang og placering.

Bebyggelsen skal holdes i skel eller mindst 2,5 m fra s


201.3120.02 Erhvervsområde, Midterbassinet,

Hirtshals

201.3120.03 Erhvervsområde Østergade og

Willemoesvej, Hirtshals

31 3120 Hirtshals

Havn

31 3120 Hirtshals

Havn

2 8.5 151 70 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder lettere industri-,

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

værksteds-, håndværks-, og oplagsvirksomhed, fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

som skønnes at have en naturlig driftsmæssig området etableres lettere industri-, værksteds-,

tilknytning til havnen, og med henblik på servicering håndværks-, engros- og oplagsvirksomhed, som

af primært skibe og virksomheder på havnen. Der skønnes at have en naturlig drifts-mæssig tilknytning

kan indenfor området kun udøves virksomhed, som til havnen, fi-skeauktion incl. diverse faciliteter

kan indpasses i området uden genevirkninger i herunder nødvendige kontorer mv. samt havnekontor.

forhold til forureningsfølsom arealanvendelse. Der Der kan indenfor området kun ud-øves virksomhed,

kan i Vestbassinet med adgang fra Sydvestkajen som kan indpas-ses i området uden genevirkninger i

etableres lave broer med henblik på lystbådehavn. forhold til forureningsfølsom areal-anvendelse.

Evt. bygninger indeholdende faciliteter for

Bebyggelsens art Fritliggende og sluttet bebyggelse

lystbådehavn skal placeres på sydsiden af Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

sydvestkajen. Enkelte bygninger eller bygningsdele bygningshøjde Max. 70 %. Max. 8,5 m.

kan tillades opført højere, såfremt byggeriet efter en Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen

samlet vurdering bidrager til en god arkitektonisk skal holdes i skel eller mindst 2,5 m fra skel mod

helhedsvirkning. Bebyggelsen skal holdes i skel anden grund eller lejemål. Områdets plan-

eller mindst 2,5 m fra skel mod anden grund eller lægningsmæssige og arkitektoniske sammenhængen

lejemål. Områdets planlægningsmæssige og med bycentret skal tilgodeses og udbygges.

arkitektoniske sammenhængen med bycentret skal Støjforhold 60-60-60 dB(A) jf. Miljøstyrelsens

tilgodeses og udbygges. Der skal tilstræbes udlagt vejledende grænseværdier. Andet– Se også

areal til fælles p-pladser. Der må ikke etableres generelle rammer. Der skal tilstræbes udlagt areal til

boliger i området.

fælles p-pladser samt mindre fælles friarealer.

3 13 153B 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse ERHVERVS- OG Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder lettere industri-,

HOTELFOR-MÅL. Anvendelsen i zone A fastlægges Opdelt

værksteds-, håndværks- og oplagsvirksomhed, som til offentlige formål, hotel- og restaura-

skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning tionsvirksomhed o.lign. Anvendelsen i zone B

til havnen, fiskeauktion incl. diverse faciliteter fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

herunder nødvendige kontorer mv. samt

området etableres lettere industri-, værksteds-,

havnekontor. Der kan indenfor området kun udøves håndværks-, engros- og oplagsvirksomhed, som

virksomhed, som kan indpasses i området uden skønnes at have en naturlig driftsmæssig til-knytning

genevirkninger i forhold til forureningsfølsom til havnen. Efter Byrådets tilladelse kan der etableres

arealanvendelse. Bebyggelsen skal holdes i skel mindre salgsvirksomhed i f.m. det pågæl-dende

eller mindst 2,5 m fra skel mod anden grund eller erhverv (dog ikke dagligva-rehandel).

lejemål. Områdets planlægningsmæssige og Bebyggelsens art Fritliggende og sluttet bebyggelse.

arkitektoniske sammenhængen med bycentret skal Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

tilgodeses og udbygges. Der skal tilstræbes udlagt bygningshøjde Max. 50 %. Max. 3 etager.

areal til fælles p-pladser. Der må ikke etableres Bebyggelsen må ikke opføres højere end 13 m.

boliger i området.

Byrådet kan give tilladelse til, at dele af en bygning

opføres højere, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det

(skorstene el. lignende). Bebyggelsens omfang og

placering Bebyggelsen skal placeres min. 5 m. fra

Willemoesvej. Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden

skal udformes under hensyn-tagen til

placeringen ved hovedlan-devejen og Nordsøcentret.

Side 39


201.3120.04 Erhvervsområde ved Søren

Nordbysvej, Hirtshals Havn, Hirtshals

31 3120 Hirtshals

Havn

201.3120.05 Erhvervsområde, Lilleheden, Hirtshals 31 3120 Hirtshals

Havn

2 8.5 154A 70 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri-,

værksteds-, håndværks-, engros- og

oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig

driftsmæssig tilknytning til havnen. Der kan

etableres mindre salgsvirksomhed i forbindelse med

det pågældende erhverv. Skorstene og mindre

bygningsdele kan tillades opført højere en 13 m,

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning

eller drift nødvendiggør det. Bebyggelsen skal

placeres min. 5 m. fra Willemoesvej. Der må ikke

etableres boliger i området.

Områdets fremtidige anvendelse

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde. Zone A

forbeholdes produktions-, engros- og

lagervirksomheder in-denfor fødevareforarbejdning. I

zone A kan der kun udøves virk-somhed, som kan

indpasses i områ-det uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsom arealanvendelse. I zone B kan der

etableres industri-, værksteds-, håndværks-, engros--

og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en

naturlig tilknytning til havnen. Bebyggelsens art

Fritliggende og sluttet bebyggelse. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 70 %. Max. 8,5 m indenfor

zone A og max. 15 m indenfor zone B. Byrådet kan

tillade, at dele af en bygning opføres højere, såfremt

særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift

nødvendiggør det. Bebyggelsens omfang og

placering Bebyggelsens placering skal tage hensyn

til eksisterende beplantning. Særligt indenfor zone A

skal eksi-sterende beplantning søges bevaret som

grønt område imellem bygnin-gerne. Bebyggelsens

ydre fremtræden skal tilpasses omgivelserne (beplantn

Redaktionel ændring

Opdelt

2 8.5 156 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder produktions- og

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

lagervirksomheder indenfor fødevareforarbejdning. fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

Der kan kun udøves virksomhed, som kan området etableres aquakulturvirksomhed (salt- og

indpasses i området uden genevirkninger i forhold til ferskvandsbaseret produk-tion med recirkulation),

forureningsfølsom arealanvendelse. Enkelte lettere indu-stri-, håndværks- og engros-virksomhed,

bygninger og bygningsdele kan tillades opført liberale erhverv samt offentlige formål, herunder

højere en 8.5 m, såfremt særlige hensyn til udvidel-se af Nordsøcentrets funktioner. Der kan

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør indenfor området kun udøves virksomhed, som i

det. Bebyggelsens placering skal tage hensyn til ubetydelig grad giver anledning til støj, luftforure-ning

eksisterende beplantning. Eksisterende beplantning eller lugtgener, ligesom der indenfor området kun kan

skal søges bevaret som grønt område imellem indpasses virksomheder uden genevirkning i forhold

bygningerne. Der skal tilstræbes udlagt areal til til forureningsfølsom areal-anvendelse.

fælles P-pladser. Der må ikke etableres boliger i Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

området.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 50 % - dog 80 % for aquakulturvirksomhed.

Max. 8,5 m. Byrådet kan give tilladelse

til, at dele af en bygning opfø-res i højere,

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning

eller drift nødvendiggør det. Bebyggelsens omfang

og placering Bebyggelsens omfang og placering skal

udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Støjforhold 60-60-60 dB(A)

Side 40


201.3120.06 Erhvervsområde, Færgeterminal på

Hirtshals

201.3120.07 Erhvervsområde syd for Læssevej,

Hirtshals

31 3120 Hirtshals

Havn

31 3120 Hirtshals

Havn

2 8.5 157 70 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder aquakulturvirksomhed

(salt- og ferskvandsbaseret produktion med

recirkulation), lettere industri-, håndværks- og

engrosvirksomhed, liberale erhverv samt offentlige

formål, herunder udvidelse af Nordsøcentrets

funktioner. Der kan indenfor området kun udøves

virksomhed, som i ubetydelig grad giver anledning

til støj, luftforurening eller lugtgener, ligesom der

indenfor området kun kan indpasses virksomheder

uden genevirkning i forhold til forureningsfølsom

arealanvendelse. Bebyggelses% max 50 %, for

aquakulturvirksomhed max. 80 %. Enkelte

bygninger og bygningsdele kan tillades opført

højere en 8.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Bebyggelsens omfang og placering skal

udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Der må ikke etableres

boliger i området.

2 15 152A 70 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder færgeterminal med dertil

knyttet administrations-, transport-, oplags- og

servicevirksomhed mv. Bebyggelsen skal placeres

således, at den ikke i væsentlig grad hindrer

udsynet fra andre ejendomme i nærheden, og

således at trafikken omkring bebyggelsen kan

afvikles hensigtsmæssigt. Ved fastlæggelse af et

afgrænset byggefelt i en lokalplan kan det tillades,

at enkelte bygninger opføres på max. 15 m,

subsidiært max. 18 m, såfremt særlige hensyn til

udformning, indretning eller drift nødvendiggør det.

Der må ikke etableres boliger i området.

Side 41

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse Ændringer med henblik på ensretning

fastlægges til færge-terminal med dertil knyttet

admini-strations-, engros-, transport-, op-lags- og

servicevirksomhed mv. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 70 %. Max.

8,5 m. Ved fastlæggelse af et afgrænset byggefelt

kan det tillades, at enkelte bygninger opføres på max.

15 m, subsidiært max. 18 m, såfremt særlige hensyn

til udform-ning, indretning eller drift nødven-diggør

det. Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsen skal placeres således, at den ikke i

væsentlig grad hindrer udsynet fra andre ejendomme

i nær-heden, og således at trafikken om-kring

bebyggelsen kan afvikles hen-sigtsmæssigt.

Støjforhold 60-60-60 dB(A) jf. Miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier. Andet – Se også generelle

rammer. Der skal etableres 1 parkeringsplads

pr. 50 m² arbejdsareal (personale). Bebyggelsens

omfang og ydre frem-træden skal udformes under

hensyn-tagen til den markante placering ved krydset

hovedlandevejen/Jyllands-gade. Byggeriet skal udform

Områdets fremtidige anvendelse

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde for primært

foræd-lingsvirksomheder. Der kan i området

etableres industri, værksteds-, håndværks-, engros-

og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en

naturlig driftsmæssig til-knytning til havnen og hvor

anven-delsen vurderes ikke at være til gene for

nabovirksomhed med fødevare-forarbejdning. I zone

A kan der kun udøves virk-somhed, som kan

indpasses i områ-det uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsom arealanvendelse. Bebyggelsens

art Fritliggende og sluttet bebyggelse Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max 70 %. Max. 15 m. Byrådet kan

tillade, at dele af en bygning opføres højere, såfremt

særlige hensyn til virksom-hedens indretning eller

drift nød-vendiggør det (skorstene el. lig-nende).

Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen

skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod anden grund

eller lejemål. Bebyggelsen mod Wille-moesvej skal

placeres min. 5 m fra vejskel. Støjforhold 60-60-60

dB(A) jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Redaktionel ændring

Opdelt


201.3120.08 Erhvervsområde, Østhavnen 2,

Hirtshals

201.3120.09 Erhvervsområde, Østhavnen 1,

Hirtshals

31 3120 Hirtshals

Havn

31 3120 Hirtshals

Havn

15 154B 70 Områdets anvendelse fastlægges erhvervsformål,

herunder til industri, værksteds-, håndværks-,

engros- og oplagsvirksomhed, som skønnes at

have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen

og hvor anvendelsen vurderes ikke at være til gene

for nabovirksomhed med fødevareforarbejdning.

Der kan kun udøves virksomhed, som kan

indpasses i området uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsom arealanvendelse. Enkelte

bygninger eller bygningsdele kan tillades opført

højere end 15 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Bebyggelsen skal holdes mindst 2,5 m fra skel

mod anden grund eller lejemål. Der skal tilstræbes

udlagt areal til fælles P-pladser. Der må ikke

etableres boliger i området.

Områdets fremtidige anvendelse

2 15 152B 70 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri-, værksteds-,

håndværks- og oplagsvirksomhed, som skønnes at

have en naturlig tilknytning til havnen. Enkelte

bygninger eller bygningsdele kan tillades opført

højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Bebyggelsens placering og ydre fremtræden

skal tage hensyn til og tilpasses eksisterende

beplantning. Der skal tilstræbes udlagt areal til

fælles P-pladser. Der må ikke etableres boliger i

området.

Side 42

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde. Zone A

forbeholdes produktions-, engros- og

lagervirksomheder indenfor fødevareforarbejdning. I

zone A kan der kun udøves virk-somhed, som kan

indpasses i områ-det uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsom arealanvendelse. I zone B kan der

etableres industri-, værksteds-, håndværks-, engros--

og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en

naturlig tilknytning til havnen. Bebyggelsens art

Fritliggende og sluttet bebyggelse. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 70 %. Max. 8,5 m indenfor

zone A og max. 15 m indenfor zone B. Byrådet kan

tillade, at dele af en bygning opføres højere, såfremt

særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift

nødvendiggør det. Bebyggelsens omfang og

placering Bebyggelsens placering skal tage hensyn

til eksisterende beplantning. Særligt indenfor zone A

skal eksi-sterende beplantning søges bevaret som

grønt område imellem bygnin-gerne. Bebyggelsens

ydre fremtræden skal tilpasses omgivelserne (beplantn

Områdets fremtidige anvendelse

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde for primært

foræd-lingsvirksomheder. Der kan i området

etableres industri, værksteds-, håndværks-, engros-

og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en

naturlig driftsmæssig til-knytning til havnen og hvor

anven-delsen vurderes ikke at være til gene for

nabovirksomhed med fødevare-forarbejdning. I zone

A kan der kun udøves virk-somhed, som kan

indpasses i områ-det uden genevirkninger i forhold til

forureningsfølsom arealanvendelse. Bebyggelsens

art Fritliggende og sluttet bebyggelse Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max 70 %. Max. 15 m. Byrådet kan

tillade, at dele af en bygning opføres højere, såfremt

særlige hensyn til virksom-hedens indretning eller

drift nød-vendiggør det (skorstene el. lig-nende).

Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen

skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod anden grund

eller lejemål. Bebyggelsen mod Wille-moesvej skal

placeres min. 5 m fra vejskel. Støjforhold 60-60-60

dB(A) jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Redaktionel ændring

Opdelt

Redaktionel ændring

Opdelt


201.3130.10 Erhvervsområde, Nordsø Terminalen

1, Hirtshals Havn, Hirtshals

201.3130.11 Erhvervsområde, Nordsø Terminalen

2, Hirtshals

31 3130 Hirtshals

Havn

31 3130 Hirtshals

Havn

2 8.5 155B Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål

herunder, industri, værksteds-, håndværks- og

oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig

driftsmæssig tilknytning til havnen og hvor

anvendelsen vurderes ikke at være til gene for

nabovirksomhed med fødevareforarbejdning.

Enkelte bygninger og bygningsdele kan tillades

opført højere en 15 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Bebyggelsen skal holdes mindst 2,5 m fra skel

mod anden grund eller lejemål. Bebyggelsen mod

Willemoesvej skal placeres min. 5 m fra vejskel.

Der skal tilstræbes udlagt areal til fælles P-pladser.

Der må ikke etableres boliger i området.

2 8.5 155A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder færgeterminal,

containerkaj og transportformål i denne forbindelse.

Der kan i området etableres kontor og

personalefaciliteter til transportvirksomhed, der er

lokaliseret i området. Der må ikke etableres

boliger i området.

Side 43

Områdets fremtidige anvendelse ERHVERVS- OG

TRANSPORT-FORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til erhvervs- og industri-område samt

containerkaj med til-hørende opbevarings- og

manøvre-areal. I zone A kan der primært etableres

industri og håndværksvirksomhed (bedding, værft

o.lign.) og med na-turlig tilknytning til havnens aktiviteter

og virksomheder f.eks. med henblik på

reparation og vedlighol-delse af fartøjer, herunder

virksom-heder, hvor der ved produktionen er særlig

risiko for luft- og støjforure-ning. Zone B forbeholdes

containerkaj og transportformål i denne forbindelse.

Der kan i området etableres kontor og

personalefaciliteter til transport-virksomhed, der er

lokaliseret i om-rådet. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Støjforhold 70-70-70 dB(A)

jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Lokalplaner, byplan-vedtægter, fredninger 154.2 +

154.5 – detaljeret anvendel-se skal fastlægges i en

senere lokal-plan.

Områdets fremtidige anvendelse ERHVERVS- OG

TRANSPORT-FORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til erhvervs- og industri-område samt

containerkaj med til-hørende opbevarings- og

manøvre-areal. I zone A kan der primært etableres

industri og håndværksvirksomhed (bedding, værft

o.lign.) og med na-turlig tilknytning til havnens aktiviteter

og virksomheder f.eks. med henblik på

reparation og vedlighol-delse af fartøjer, herunder

virksom-heder, hvor der ved produktionen er særlig

risiko for luft- og støjforure-ning. Zone B forbeholdes

containerkaj og transportformål i denne forbindelse.

Der kan i området etableres kontor og

personalefaciliteter til transport-virksomhed, der er

lokaliseret i om-rådet. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Støjforhold 70-70-70 dB(A)

jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Lokalplaner, byplan-vedtægter, fredninger 154.2 +

154.5 – detaljeret anvendel-se skal fastlægges i en

senere lokal-plan.

Redaktionel ændring

Opdelt

Redaktionel ændring

Opdelt


201.5131.12 Rekreativt område, Østegade og

Willemoesvej (Skaga Hotel), Hirtshals

201.7170.13 Offentligt område, Nordsøcentret,

Hirtshals

51 5131 Hirtshals

Havn

71 7170 Hirtshals

Havn

3 13 153A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse ERHVERVS- OG Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder industri og

HOTELFOR-MÅL. Anvendelsen i zone A fastlægges Opdelt

håndværksvirksomhed (bedding, værft o.lign.) og til offentlige formål, hotel- og restaura-

med naturlig tilknytning til havnens aktiviteter og tionsvirksomhed o.lign. Anvendelsen i zone B

virksomheder f.eks. med henblik på reparation og fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

vedligholdelse af fartøjer, herunder virksomheder, området etableres lettere industri-, værksteds-,

hvor der ved produktionen er særlig risiko for luft- håndværks-, engros- og oplagsvirksomhed, som

og støjforurening. Skorstene og mindre

skønnes at have en naturlig driftsmæssig til-knytning

bygningsdele kan opføres højere end 8.5 m, til havnen. Efter Byrådets tilladelse kan der etableres

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning mindre salgsvirksomhed i f.m. det pågæl-dende

eller drift nødvendiggør det. Der må ikke etableres erhverv (dog ikke dagligva-rehandel).

boliger i området.

Bebyggelsens art Fritliggende og sluttet bebyggelse.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 50 %. Max. 3 etager.

Bebyggelsen må ikke opføres højere end 13 m.

Byrådet kan give tilladelse til, at dele af en bygning

opføres højere, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det

(skorstene el. lignende). Bebyggelsens omfang og

placering Bebyggelsen skal placeres min. 5 m. fra

Willemoesvej. Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden

skal udformes under hensyn-tagen til

placeringen ved hovedlan-devejen og Nordsøcentret.

2 15 180 50 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder hotel- og restaurationsvirksomhed o.lign.

Bebyggelsen skal placeres min. 5 m. fra

Willemoesvej.

Side 44

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til forsknings-,

undervisnings-, salgs- og

udstillingsvirksomhed, cafeteria og restaurant m.v.

(Nordsøcenteret og Nordsømuseet) samt offentlige

for-mål i øvrigt f.eks. administration og uddannelse.

Endvidere kan der etableres hotelvirksomhed/vandrehjem

med over-natningsfaciliteter

og drevet i hen-hold til gældende lovgivning. Der kan

etableres overnatnings-faciliteter til hotelformål med

max følgende enheder: Den tidligere

Nordsøhøjskole, ekskl. den hidtidige forstanderbolig:

• 50 værelser (som enkelt- eller dobbeltværelser samt

fler-sengsrum). Nordsøcenterets værelsesfløj, inkl.

den hidtidige forstanderbolig: • 30 værelser (som

enkelt- eller dobbeltværelser samt fler-sengsrum).

Efter Byrådets tilladelse kan der i tilknytning til

centerets og museets aktiviteter etableres mindre

salgs-virksomhed (dog ikke dagligvare-handel). Der

kan gives tilladelse til opførelse af enkelte boliger

med tilknytning til områdets aktiviteter.

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max. beby


201.8110.14 Teknisk anlæg, Kraftvarmeværk på

Hirtshals Havn, Hirtshals

81 8110 Hirtshals

Havn

202.1110.01 Boligområde ved Kirkegade, Hirtshals 11 1110 Hirtshals

Bymidte

202.1110.02 Boligområde ved Vinkelvej, Hirtshals 11 1110 Hirtshals

Bymidte

202.1120.03 Boligområde ved Færøgade, Hirtshals 11 1120 Hirtshals

Bymidte

2 15 181 70 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder forsknings-, undervisnings-, salgs-

og udstillingsvirksomhed, cafeteria og restaurant

m.v. (Nordsøcenteret og Nordsømuseet) samt

offentlige formål i øvrigt f.eks. administration og

uddannelse. Endvidere kan der etableres

hotelvirksomhed/vandrehjem med

overnatningsfaciliteter og drevet i henhold til

gældende lovgivning. Der kan etableres

overnatningsfaciliteter til hotelformål med max

følgende enheder: Den tidligere Nordsøhøjskole,

ekskl. den hidtidige forstanderbolig: • 50 værelser

(som enkelt- eller dobbeltværelser samt

flersengsrum). Nordsøcenterets værelsesfløj, inkl.

den hidtidige forstanderbolig: • 30 værelser (som

enkelt- eller dobbeltværelser samt flersengsrum). I

tilknytning til centerets og museets aktiviteter kan

der etableres mindre salgsvirksomhed (dog ikke

dagligvarehandel). Bebyggelse og anlæg skal

udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene.

1.5 8.5 227 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg til forsyning.

Kommunen kan tillade, at enkelte bygninger eller

bygningsdele kan opføres højere end 15 m, såfremt

særlige hensyn til virksomhedens indretning eller

drift nødvendiggør det (skorstene el. lignende).

1.5 8.5 226 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.Ny bebyggelse skal tage

hensyn til beliggenhed ved Hirtshals kirke.

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Ingen ændringer

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til kraftvarmeværk.

Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde 15 m. Byrådet kan tillade, at

enkelte bygninger eller bygningsdele kan opføres

højere, såfremt særlige hen-syn til virksomhedens

indretning eller drift nødvendiggør det (skor-stene el.

lignende). Støjforhold 60-60-60 dB(A) jf.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Andet –

Se også gene-relle rammer. Bebyggelsen skal

afspejle ny tekno-logi indenfor varmeforsyningsområdet

og indenfor rammerne af en spændende

arkitektonisk ramme. Parkerings- og opholdsarealer

skal etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Områdets fremtidige anvendelse. BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

Bebyggelsens art. Åben/lav bebyggelse. Max.

bebyggelses-%.Max. etageantal Max.

bygningshøjde.Max. 50%. Max 1,5 etage. Max. 8,5

m. Andet– Se også generelle rammer. Ny bebyggelse

skal tage hensyn til beliggenhed ved Hirtshals kirke.

Områdets fremtidige anvendelse. BOLIGFORMÅL.

Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

Bebyggelsens art Åben/lav / huse på små grunde.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 50%. Max. 1,5 etage. Max. 8,5

m. Ved ny bebyggelse, ombygninger m.v. kan den

eks. bebyggelsesprocent tillades fastholdt, når

bebyggelsestætheden ikke skønnes at være til gene

for omgivelserne. Lokalplaner, byplanvedtægter,

fredninger. Rammelokalplan 270.8 (helårsstatus)

Redaktionel ændring

2.5 11.5 222 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Områdets fremtidige anvendelse.BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

med åben-lav bebyggelse - huse på små grunde. Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

Ved ny bebyggelse, ombygninger m.v. kan den eks. med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

bebyggelsesprocent tillades fastholdt, når

Bebyggelsens art. Tæt/lav bebyggelse. Max.

bebyggelsestætheden ikke skønnes at være til bebyggelses-% Max. etageantal Max. bygningshøjde

gene for omgivelserne.

Max. 40%..Max. 2,5 etage Max. 11,5 m. Enkelte

bygninger kan tillades opført højere og i flere etager,

når disse opføres som tårne, punkthuse ell. lign. og

vurderes at kunne tilføre området nye arkitektoniske

kvaliteter. Andet – Se også gene-relle rammer.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed og skal

udformes under hensyntagen til stedets vegetation og

i sammenhæng med evt. ny bebyggelse i områdene

221 og 225. Vejadgang til området skal primært ske

fra Færøgade.

Side 45


202.1120.07 Boligområde ved Den grønne Plads,

Hirtshals

202.1130.04 Boligområde ved Vestergade,

Hirtshals

11 1120 Hirtshals

Bymidte

11 1130 Hirtshals

Bymidte

202.1140.05 Boligområde, Vestbyen, Hirtshals 11 1140 Hirtshals

Bymidte

202.1140.06 Boligområde, Margretheparken,

Hirtshals

11 1140 Hirtshals

Bymidte

1.5 8.5 270B 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse. Enkelte bygninger kan

tillades opført højere og i flere etager, når disse

opføres som tårne, punkthuse ell. lign. og vurderes

at kunne tilføre området nye arkitektoniske

kvaliteter. Vejadgang til området skal primært ske

fra Færøgade.

2 10 228 70 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse.

Områdets fremtidige anvendelse. CENTERFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets anvendelse fastlægges til kontorer og Opdelt

liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder, Udtaget af eksisterende centerramme, hvori

hotelvirk-somhed, boliger samt butikker, som kun må bestemmelserne for dette boligområde var

etableres i detailhandels-området jf. detailkortet beskrevet særskilt. De bebyggelsesregulerende

bagest i kapitlet ”Hirtshals - Lokalområde 1, 2, 3 & 4”. bestemmelser er fastsat efter faktiske forhold i

I detailområdet må butikker ikke overgå til anden området.

anvendelse uden særlig planmæssig begrundelse, og

nye butikker kan ikke etableres udenfor

detailhandelsområdet. I hele rammeområdet kan

Byrådet give tilladelse til mindre, ikke generende

værkstedsvirksomhed m.v. i tilknytning til den enkelte

butik. En lokalplan kan fastsætte bestemmelser om

etagearealets procent-vise fordeling til butikker,

liberale erhverv m.v. Matr. nr. 12 s m.fl., Horne by,

Hirtshals, må kun anvendes til boligformål. Ved

væsentlige udvendige ændringer af eksisterende

bebyggelse eller ved opførelse af lokalplanpligtigt

nybyggeri på arealer ved Havnegade (Sydsiden af

Sydvestkajen inkl. skråning på begge sider af

Trappen, Hirtshals Kro, boligbebyggelsen

Havudsigten og det ubebyggede areal nord for denne

Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

Bebyggelsens art. Sluttet bebyggelse. Bebyggelsen

skal udgøre en helhed og gives et bymæssigt præg.

Bebyggelsen skal søges udformet under

hensyntagen til områdets eksisterende bebyggelse.

Vejadgang til området skal primært ske fra

Vestergade. Lokalplaner, byplanvedtægter,

fredninger 228.1 + rammelokalplan 270.8

(helårsstatus)

Redaktionel ændring

1.5 8.5 220 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

med etagebebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en Områdets anven-delse fastlægges til boligområder

helhed og gives et bymæssigt præg. Bebyggelsen med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

skal søges udformet under hensyntagen til Bebyggelsens art Åben/lav og tæt/lav bebyggelse

områdets eksisterende bebyggelse. Vejadgang til Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

området skal primært ske fra Vestergade.

bygningshøjde Max. 25 % for åben/lav og max 40 %

for tæt/lav bebyggelse, dob-belthuse og for parceller,

hvorpå der opføres 2 beboelser. Max. 1,5 etager Max

8,5 m Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsens sluttede karakter langs med

Hjørringgade skal fast-holdes. Karakteren af

rækkehusbe-byggelsen Mikkelsgade-Lilholts-gade

skal fastholdes. Lokalplaner, byplan-vedtægter,

fredninger 220.1 + rammelokalplan 270.8 (helårsstatus)

225 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. For

dobbelthuse og parceller, hvorpå der opføres 2

beboelser, fastlægges max. bebyggelsesprocent til

40. Bebyggelsens sluttede karakter langs med

Hjørringgade skal fastholdes. Karakteren af

rækkehusbebyggelsen Mikkelsgade-Lilholtsgade

skal fastholdes.

Side 46

Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til boligområde

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

Bebyggelsens art Etagehusbebyggelse og tæt/lav

bebyggelse. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 50%. Max. 3 etager for

etagehusbebyg-gelse og 2,5 etage for tæt/lav bebyggelse.

Max. 13 m for etagehusbebyggelse og 11,5

m for tæt/lav bebyggelse. Andet – Se også generelle

rammer. Søndergade skal søges trafiksaneret

med henblik på etablering af miljø-prioriteret

gennemfart. Områdets skal søges forskønnet med beplantning,

bl.a. langs med Søndergade.


202.1140.08 Boligområde ved Mågevej m.v.,

Hirtshals

11 1140 Hirtshals

Bymidte

202.1140.09 Boligområde, Østbyen, Hirtshals 11 1140 Hirtshals

Bymidte

202.2140.10 Blandet bolig og erhverv,

Havnefronten Øst, Hirtshals

21 2140 Hirtshals

Bymidte

2.5 11.5 223 40 80 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL.

med tæt-lav og etagebebyggelse. Max antal etager: Områdets anven-delse fastlægges til boligområde

Tæt-lav: 2.5 og etage: 3. Max. bygningshøjde: Tæt- med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

lav: 11.5 m og etage: 13 m. Områdets skal søges Bebyggelsens art Række- og etagehusbebyggelse.

forskønnet med beplantning, bl.a. langs med Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

Søndergade.

bygningshøjde Max. 80%. Max. 2,5 etage. Max. 11,5

m.

1.5 8.5 224 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

med tæt-lav og etagebebygelse. Bebyggelsens art:

Række- og etagehusbebyggelse. Max.

bebygelses%: 80 %.

2.5 11.5 273A 75 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Side 47

Redaktionel ændring

Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets anven-delse fastlægges til boligområde

med tilhørende kollektive anlæg om institutioner.

Bebyggelsens art Åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 25% for åben/lav og 40% for

tæt/lav bebyggelse, dobbelthuse og for parceller,

hvorpå der opføres 2 beboelser. Max. 1,5 etage. Max.

8,5 m Andet – Se også generelle rammer. Ved

trafiksanering skal det tilstræ-bes at sikre krydsene

ved Mar-grethevej og at forbedre boligmil-jøet langs

med Søndergade. Øster-gade skal søges

trafiksaneret ved etablering af cykelstier og forskønnes

med allébeplantning. Lokalplaner,

byplanvedtægter, fredninger 224.1 + rammelokalplan

270.8 (hel-årsstatus) Lokalplaner, byplan-vedtægter,

fredninger 224.1 + rammelokalplan 270.8 (helårsstatus)

Områdets fremtidige anvendelse CENTERFORMÅL Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til butikker med Overgår fra centerformål til bolig og erhverv, da

særligt pladskrævende varegrupper, kontorer og mulighed for butikker med pladskrævende

liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder varergrupper udgår. Disse koncentreres i fremtiden

samt boliger. Særligt pladskrævende varegrupper på Dalsagervej. Opdelt

defineres som større bygningsmate-rialer og

haveartikler, traktorer og større maskiner, biler,

camping-vogne, både og lignende. Byrådet kan give

tilladelse til min-dre, ikke generende værkstedsvirksomhed

i tilknytning til den enkelte butik. En

lokalplan kan fastsætte bestem-melser om

etagearealets procentvise fordeling til butikker,

liberale er-hverv m.v. Bebyggelsens art

Overvejende sluttet bebyggelse. Max. bebyggelses-

% Max. etageantal Max. bygningshøjde Max. 75%.

Max. 2,5 etage – dog max. 5 etager på den nordlige

del af arealet mel-lem Fiskebanke og Vikingbanke,

når en bebyggelse tager hensyn til nabobebyggelses

udsigt mod havnen og havet. Max. 11,5 m – dog

max. 17.5 m for område nævnt ovenfor. Enkelte

bygninger eller bygningsdele kan tillades opført

højere og i flere etager, såfremt byggeriet efter en

sam-let vurdering bidrager til en god arkitektonisk helh


202.3120.11 Erhvervsområde ved Skovvejen,

Hirtshals

31 3120 Hirtshals

Bymidte

202.4110.12 Centerområde, Bymidten, Hirtshals 41 4110 Hirtshals

Bymidte

1.5 8.5 250B 50 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og

erhvervsformål, herunder liberale erhverv, off. og

private servicevirksomheder samt boliger.

Kommunen kan give tilladelse til mindre, ikke

generende værkstedsvirksomhed. Max.etageantal:

2,5 etage – dog max. 5 etager på den nordlige del

af arealet mellem Fiskebanke og Vikingbanke, når

en bebyggelse tager hensyn til nabobebyggelses

udsigt mod havnen og havet. Max.bygningshøjde:

11,5 m – dog max. 17.5 m for område nævnt

ovenfor. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan

tillades opført højere og i flere etager, såfremt

byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en

god arkitektonisk helhedsvirkning. Ny bebyggelse

langs med P.Rimmensgade og Østergade skal

hovedsagelig opføres som randbebyggelse i

gadelinie. Stier og opholdsarealer skal anlægges på

en sådan måde, at de tilgodeser offentlighedens

adgangsmulighed til og oplevelse af

havnearealerne. Det skal sikres, at området gives et

bymæssigt præg og indgår i en naturlig

sammenhæng med det eksisterende centerområde

(rammeområde 202.4110.12).

Områdets fremti-dige anvendelse

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan

indenfor området etableres lettere indu-stri-,

værksteds-, håndværks-, engros- og servicevirksomhed,

kontorer og liberale erhverv samt

butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Særligt pladskrævende vare-grupper defineres som

større bygningsmateri-aler og haveartikler, traktorer

og større ma-skiner, biler, campingvogne, både og

lignen-de. Efter byrådets tilladelse kan der opføres

eller indrettes én bolig samt etableres en min-dre

salgsvirksomhed i f.m. det pågældende erhverv (dog

ikke dagligvarehandel). I delområde A kan der

endvidere ske anven-delse til fritids- og

forlystelsesformål for pri-mært indendørs aktiviteter

som gokartbane, bowling o. lign. Der kan i forbindelse

med fritids- og forlystelsesaktiviteter etableres

morskabsautomater og café/restaurant. Der må kun

udøves virksomhed, som kan indpasses i området

uden genevirkninger i f.t. forureningsfølsom

arealanvendelse. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal M

Redaktionel ændring

Opdelt

270A Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse CENTERFORMÅL. Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder lettere industri-,

Områdets anvendelse fastlægges til kontorer og Opdelt

værksteds-, håndværks-, engros- og

liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder,

servicevirksomhed, kontorer og liberale erhverv. hotelvirk-somhed, boliger samt butikker, som kun må

Der må kun udøves virksomhed, som kan etableres i detailhandels-området jf. detailkortet

indpasses i området uden genevirkninger i f.t. bagest i kapitlet ”Hirtshals - Lokalområde 1, 2, 3 & 4”.

forureningsfølsom arealanvendelse. Kommunen I detailområdet må butikker ikke overgå til anden

kan give tilladelse til at der etableres en mindre anvendelse uden særlig planmæssig begrundelse, og

salgsvirksomhed i forbindelse med det pågældende nye butikker kan ikke etableres udenfor

erhverv (dog ikke detailhandel). Enkelte bygninger detailhandelsområdet. I hele rammeområdet kan

eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 Byrådet give tilladelse til mindre, ikke generende

m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens værkstedsvirksomhed m.v. i tilknytning til den enkelte

indretning eller drift nødvendiggør det. Der må ikke butik. En lokalplan kan fastsætte bestemmelser om

etableres boliger i området.

etagearealets procent-vise fordeling til butikker,

liberale erhverv m.v. Matr. nr. 12 s m.fl., Horne by,

Hirtshals, må kun anvendes til bolig-formål. Ved

væsentlige udvendige ændringer af eksisterende

bebyggelse eller ved opførelse af lokalplanpligtigt

nybyggeri på arealer ved Havnegade (Sydsiden af

Sydvestkajen inkl. skråning på begge sider af

Trappen, Hirtshals Kro, boligbebyggelsen

Havudsigten og det ubebyggede areal nord for denne

Side 48


202.4130.14 Centerområde, Lokalcenter ved

Fanøgade, Hirtshals

202.5110.13 Rekreativt område,

Rådhusgrønningen, Hirtshals

202.5120.15 Rekreativt område, Fritidsområde ved

Søndergade, Hirtshals

41 4130 Hirtshals

Bymidte

51 5110 Hirtshals

Bymidte

51 5120 Hirtshals

Bymidte

1.5 8.5 272 50 Områdets anvendelse fastlægges til kontorer og Områdets fremtidige anvendelse CENTERFORMÅL. Redaktionel ændring

liberale erhverv, off. og private

Områdets an-vendelse fastlægges til butikker, Ændringer med henblik på ensretning

servicevirksomheder, hotelvirksomhed, boliger samt kontorer og liberale erhverv samt off. og private

butikker, som kun må etableres i

servicevirksomheder. Byrådet kan give tilladelse til

detailhandelsområdet jf. afgrænsning af bymidten. I min-dre ikke generende værkstedsvirk-somhed i

detailhandelsområdet må butikker ikke overgå til tilknytning til den enkelte butik og til, at der opføres

anden anvendelse uden særlig planmæssig eller ind-rettes én bolig med tilknytning til den enkelte

begrundelse, og nye butikker kan ikke etableres virksomhed. Bebyggelsens art Sluttet bebyggelse.

udenfor detailhandelsområdet. I hele

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

rammeområdet kan kommunen give tilladelse til bygningshøjde Max. 50%. Max. 1,5 etage. Max. 8,5

mindre, ikke generende værkstedsvirksomhed m.v. m. Bebyggelsens omfang og placering Nybyggeri

i tilknytning til den enkelte butik. Ved væsentlige eller omdannelse til bu-tiksformål må ikke overstige

udvendige ændringer af eksisterende bebyggelse en samlet ramme på 2000 m². Maksi-malt

eller ved opførelse af lokalplanpligtigt nybyggeri på bruttoetageareal: Dagligvarer 3000 m²/butik,

arealer ved Havnegade (Sydsiden af Sydvestkajen

inkl. skråning på begge sider af Trappen, Hirtshals

Kro, boligbebyggelsen Havudsigten og det

ubebyggede areal nord for denne samt bygningerne

på sydsiden af Havnegade, fra Skagerakvej mod

øst inkl. den ubebyggede del af Havnegade 18,

matr. nr. 123 æ) og på den tidligere sporvifte på østsiden

af banegårdspladsen skal der udarbejdes en

helhedsplan for områderne. Bebyggelsens art: Over

udvalgsvarer 1000 m²/butik.

270C Lokalcenter i Hirtshals. Områdets anvendelse

fastlægges til butikker, kontorer og liberale erhverv

samt off. og private servicevirksomheder.

Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke

generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den

enkelte butik og til, at der opføres eller indrettes én

bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed.

1.5 8.5 290 10 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt grønt

område, herunder offentligt grøn plads med

mulighed for parkering, cirkus m.m. Området skal

friholdes for bebyggelse.

Side 49

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til skole

og aktivitetshus, børnepasnings-, opholds-,

undervisnings- og andre faciliteter. Bebyggelsens

art Fritliggende bygninger og sluttet bebyggelse.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 50%. Byrådet kan ændre kravet,

hvor helhedshensyn taler for det. Max. 2,5

etage. Max. 11,5 m. Byrådet kan ændre kravet, hvor

helhedshensyn taler for det. Andet– Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer etableres

efter en konkret vurdering af behovet Ved omog

tilbygninger skal der stilles særlige krav til bebyggelsens

arkitektur for at tilgode-se rammerne om

et kreativt under-visnings- og aktivitetsmiljø.

Ny ramme indenfor gl. plannr. (Hirtshals 270)


202.5140.16 Rekreativt område, Bowlingecenter

ved Skovvejen, Hirtshals

202.7110.17 Offentligt område, Hirtshals Skole,

Hirtshals

202.7130.18 Offentligt område, Lynggården,

Hirtshals

202.7160.19 Offentligt område, Hirtshals Kirke,

Hirtshals

51 5140 Hirtshals

Bymidte

71 7110 Hirtshals

Bymidte

71 7130 Hirtshals

Bymidte

71 7160 Hirtshals

Bymidte

1.5 8.5 250A 50 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder idrætsområde med boldbaner, klublokale

m.v., trænningshal, børnepasning, andre offentlige

og private fritidsaktiviteter, der naturligt hører

hjemme i området, herunder overnatningsfaciliteter

til tilknytning til områdets fritidsaktiviteter samt

øvrige faciliteter, der er nødvendige for driften af

boldbaner m.v.

2.5 11.5 285 50 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder primært indendørs aktiviteter som

gokartbane, bowling o. lign. Der kan i forbindelse

med fritids- og forlystelsesaktiviteter etableres

morskabsautomater og café/restaurant. Enkelte

bygninger eller bygningsdele kan tillades opført

højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der skal mod Skovvejen etableres en

beplantet jordvold.

Områdets fremti-dige anvendelse

Redaktionel ændring

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse Opdelt

fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan

indenfor området etableres lettere indu-stri-,

værksteds-, håndværks-, engros- og servicevirksomhed,

kontorer og liberale erhverv samt

butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Særligt pladskrævende vare-grupper defineres som

større bygningsmateri-aler og haveartikler, traktorer

og større ma-skiner, biler, campingvogne, både og

lignen-de. Efter byrådets tilladelse kan der opføres

eller indrettes én bolig samt etableres en min-dre

salgsvirksomhed i f.m. det pågældende erhverv (dog

ikke dagligvarehandel). I delområde A kan der

endvidere ske anven-delse til fritids- og

forlystelsesformål for pri-mært indendørs aktiviteter

som gokartbane, bowling o. lign. Der kan i forbindelse

med fritids- og forlystelsesaktiviteter etableres

morskabsautomater og café/restaurant. Der må kun

udøves virksomhed, som kan indpasses i området

uden genevirkninger i f.t. forureningsfølsom

arealanvendelse. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal M

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til skole Bestemmelser vedr. byggefelt er uddybet i

og aktivitetshus, børnepasnings-, opholds-,

overensstemmelse med gamle kommuneplan for

undervisnings- og andre faciliteter. Bebyggelsens Hirtshals.

art Fritliggende bygninger og sluttet bebyggelse.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 50%. Byrådet kan ændre kravet,

hvor helhedshensyn taler for det. Max. 2,5

etage. Max. 11,5 m. Byrådet kan ændre kravet, hvor

helhedshensyn taler for det. Andet– Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer etableres

efter en konkret vurdering af behovet Ved omog

tilbygninger skal der stilles særlige krav til bebyggelsens

arkitektur for at tilgode-se rammerne om

et kreativt under-visnings- og aktivitetsmiljø.

1.5 8.5 283 50 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

formål, herunder skole, aktivitetshus, børnepasning, FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til æl-

opholds-, undervisnings- og andre faciliteter. Ny drecenter med dagcenter, kollektive boliger,

bebyggelse og større ombygningen skal opføres i ældreboliger mv. Bebyggelsens art Fritliggende

overvejende 2.5 etage og ikke højere end 11.5 m, bygninger og sluttet bebyggelser Max. bebyggelsesindenfor

et 10 m bredt byggefelt, jvf. rammekortet. % Max. etageantal Max. bygningshøjde Max 50 %.

Den enkelte ejendom kan derudover bebygges med Max 1,5 etage Max. 8,5 m. Byrådet kan ændre kra-

op til 50 % af restarealet i max. 2.5 etage og ikke vet hvor helhedssyn taler for det. Andet – Se også

højere end 11.5 m, såfremt der kan tilvejebringes generelle rammer. Parkerings- og opholdsarealer

fornuftige friarealer.

skal etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Ved om- og tilbygninger skal der stilles særlige krav

til bebyggelsens arkitektur for at tilgodese rammerne

om et kreativt opholds- og boligmiljø.

282 25 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder ældrecenter med dagcenter,

ældreboliger mv. Ved om- og tilbygninger skal der

stilles særlige krav til bebyggelsens arkitektur for at

tilgodese rammerne om et kreativt opholds- og

boligmiljø.

Side 50

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL Områdets anvendelse fastlægges til kir- Ændringer med henblik på ensretning

keformål. Bebyggelsens art Fritliggende bygninger.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 25% Bebyggelsens omfang

og placering Parkerings- og opholdsarealet etableres

efter en konkret vurdering af behovet. Andet –

Se også gene-relle rammer. Ændringer må ikke

foretages uden kirkemyndighedens tilladelse.


202.8110.20 Teknisk anlæg, Fjernvarmecentral,

Hirtshals

202.8140.21 Teknisk anlæg, Trafikkorridor,

Hirtshals

202.8150.22 Teknisk anlæg, ledningsanlæg ved

Doggerbanke, Hirtshals

203.1110.01 Boligområde ved Fyrrebakken,

Hirtshals

81 8110 Hirtshals

Bymidte

81 8140 Hirtshals

Bymidte

81 8150 Hirtshals

Bymidte

1.5 8.5 284 50 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kirke og kirkegård, samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

280 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg til forsyning.

Kommunen kan give tilladelse til, at dele af en

bygning opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige

hensyn til anlæggets indretning eller drift

nødvendiggør det. Til udvendige bygningssider

må ikke anvendes materialer, som efter

kommunens skøn virker skræmmende i forhold til

omgivelserne.

1 5 273B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder anlæg til trafikkorridor for jernbane

og hovedlandevej.

11 1110 Nejst 1.5 8.5 320 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

203.1110.02 Boligområde ved Nejst, Hirtshals 11 1110 Nejst 1.5 8.5 322 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

203.1110.03 Boligområde, Stenbjerg Nord,

Hirtshals

11 1110 Nejst 1.5 8.5 323 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

Side 51

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Ingen ændringer

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til fjernvarmecentral

Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger og sluttet bebyggelse. Max. bebyggelses-

% Max. etageantal Max. bygningshøjde Max. 50%.

Byrådet kan ændre kra-vet, hvor helhedshensyn taler

for det. Max. 1,5 etage. Max. 8,5 m. Byrådet kan

give tilla-delse til, at dele af en bygning opfø-res

højere, såfremt særlige hensyn til anlæggets

indretning eller drift nødvendiggør det. Andet – Se

også gene-relle rammer. Til udvendige bygningssider

må ikke anvendes materialer, som efter byrådets

skøn virker skræmmende i forhold til omgivelserne.

Områdets fremtidige anvendelse. OFFENTLIGE

FORMÅL. Andet – Se også generelle rammer.

Områdets anvendelse fastlægges som trafikkorridor

for jernbane og hovedlandevej.

Ingen ændringer

Områdets fremtidige anvendelse. BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner.

Bebyggelsens art. Åben/lav bebyggelse. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal. Max. bygningshøjde

Max. 25 %. Max. 1,5 etage. Max. 8,5 m. Lokalplaner,

byplanvedtægter, fredninger Rammelokalplan 270.8

(helårsstatus)

Områdets fremtidige anvendelse. Områdets Ingen ændringer

anvendelse fastlægges til boligformål. Bebyggelsens

art. Åben-lav bebyggelse. Max. bebyggelses-%. Max.

etageantal. Max. bygningshøjde. Max. 25%. Max. 1½

etager. Max. 8,5 m.

Områdets fremtidige anvendelse. Områdets

anvendelse fastlægges til boligformål. Bebyggelsens

art. Åben-lav bebyggelse. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal. Max. bygningshøjde. Max. 25%. Max. 1½

etager. Max. 8,5 m. Bebyggelsens omfang og

placering.Bebyggelsen skal opføres min. 20 m. fra

områdets nordskel. Andet– Se også gene-relle

rammer. Lokalplan skal fastlægge bestemmelser

vedr. bebyggelsens udformning, materialer og farver

for at opnå en bygningsmæssig helhed i

bebyggelsen. Bebyggelsen skal anlægges under

hensyntagen til områdets natur, terræn og

bevoksning. Der skal være plads til trampet sti

mellem bebyggelsen langs Hans Jensens Alle og ny

bebyggelse. Stien skal forbinde Hovedvejen og

Kystvejen samt tilgodese offentlighedens adgang til

områdets højeste punkt.

Ny ramme indenfor gl. plannr (Hirtshals 891)

Ingen ændringer


203.1120.04 Boligområde ved Nejstbrinken,

Hirtshals

203.3120.05 Erhvervsområde, Limtræ Lilleheden,

syd for Hirtshals

203.3120.06 Erhvervsområde ved Søndergade,

Hirtshals

11 1120 Nejst 2 8.5 321 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Områdets fremtidige anvendelse. BOLIGFORMÅL.

med åben-lav bebyggelse.Bebyggelsen skal Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

opføres min. 20 m. fra områdets nordskel.Lokalplan med tilhørende kollektive anlæg og

skal fastlægge bestemmelser vedr. bebyggelsens institutioner.Bebygg Bebyggelsens omfang og

udformning, materialer og farver for at opnå en placering. Bebyggelsen skal fremtræde ensartet. Der

bygningsmæssig helhed i bebyggelsen.

kan gives tilladelse til mindre afvigelser herfra

Bebyggelsen skal anlægges under hensyntagen til .Lokalplaner, byplanvedtægter, fredninger 322.1

områdets natur, terræn og bevoksning. Der skal (Allonge til lokalplanen af 28.03.88 v/ Hirtshals

være plads til trampet sti mellem bebyggelsen langs kommunes Plan- og Miljøudvalg).

Hans Jensens Alle og ny bebyggelse. Stien skal

forbinde Hovedvejen og Kystvejen samt tilgodese

offentlighedens adgang til områdets højeste punkt.

Redaktionel ændring

31 3120 Nejst 1.5 8.5 350 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

med tæt-lav bebyggelse (rækkehuse). Bebyggelsen ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

skal fremtræde ensartet.

fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

området etableres industri-, værksteds-, en-gros-,

transport- og oplagsvirksom-hed samt visse

servicevirksomheder. Der må kun udøves

virksomhed, som kan indpasses i området uden

genevirkninger i f.t. forure-ningsfølsom

arealanvendelse. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 50%. Max. 1,5 etage

Max. 8,5 m. Bebyggelsens omfang og placering

Enkelte bygninger eller bygnings-dele kan tillades

opført højere, så-fremt byggeriet efter en samlet vurdering

bidrager til en god helheds-virkning Andet –

Se også gene-relle rammer. Bemærk

støjgrænseværdierne, nævnt i afsnittet “Generelle

ram-mer” Lokalplaner, byplan-vedtægter, fredninger

Byplanvedtægt nr. 1 for tidligere Tornby-Vidstrup

sognekommune

31 3120 Nejst 2 8.5 370B 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse CENTER- OG Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder industri-, værksteds-, ERHVERVSFOR-MÅL. Områdets anvendelse fast- Opdelt

engros-, transport- og oplagsvirksomhed samt visse lægges til butikker (kun zone A), kontorer og liberale

servicevirksomheder. Der må kun udøves erhverv samt off. og private servicevirksomheder,

virksomhed, som kan indpasses i området uden herunder Beredskabsstation. Byrå-det kan give

genevirkninger i f.t. forureningsfølsom

tilladelse til ikke gene-rende industri- og

arealanvendelse. Enkelte bygninger eller

værkstedsvirk-somhed, herunder at Hirtshals An-

bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, delsmejeri fortsat kan udvikle sig i området (bl.a. med

såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager bygningsmæssi-ge udvidelser) og en produktions-

til en god helhedsvirkning. Der må ikke etableres størrelse, der forudsætter miljøgod-kendelse jf.

boliger i området.

Miljøbeskyttelseslovens Kap. 5. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 50 %. Max. 2

etage. Max. 8,5 m. Byrådet kan give tilla-delse til, at

dele af en bygning opfø-res højere, såfremt særlige

hensyn til virksomhedens indretning eller drift

nødvendiggør det (skorstene, tanke el. lignende).

Bebyggelsens omfang og placering Nybyggeri eller

omdannelse til bu-tiksformål (zone A) må ikke overstige

en samlet ramme på 2000 m². Maksimalt

bruttoetageareal: Dag-ligvarer 3000 m²/butik,

udvalgsvarer 1000 m²/butik. Lokalplaner, byplan-ved

Side 52


203.4130.07 Centerområde, Lokalcenter ved

Søndergade/Margrethevej, Hirtshals

203.5110.08 Rekreativt område, grønt område ved

Stenbjerg, Hirtshals

41 4130 Nejst 2 8.5 370A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder kontorer og liberale

erhverv samt off. og private servicevirksomheder,

bl.a Beredskabsstation. Kommunen kan give

tilladelse til ikke generende industri- og

værkstedsvirksomhed, herunder at Hirtshals

Andelsmejeri fortsat kan udvikle sig i området (bl.a.

med bygningsmæssige udvidelser og en

produktionsstørrelse, der forudsætter

miljøgodkendelse jf. Miljøbeskyttelseslovens Kap.

5.) Enkelte bygninger eller bygningsdele kan

tillades opført højere end 8.5, såfremt særlige

hensyn til virksomhedens indretning eller drift

nødvendiggør det. Der må ikke etableres boliger i

området.

51 5110 Nejst 390 Lokalcenter i Hirtshals. Områdets anvendelse

fastlægges til butikker, kontorer og liberale erhverv

samt off. og private servicevirksomheder. Byrådet

kan give tilladelse til ikke generende industri- og

værkstedsvirksomhed.

Side 53

Områdets fremtidige anvendelse CENTER- OG Redaktionel ændring

ERHVERVSFOR-MÅL. Områdets anvendelse fast- Opdelt

lægges til butikker (kun zone A), kontorer og liberale Ændringer med henblik på ensretning

erhverv samt off. og private servicevirksomheder,

herunder Beredskabsstation. Byrå-det kan give

tilladelse til ikke gene-rende industri- og

værkstedsvirk-somhed, herunder at Hirtshals Andelsmejeri

fortsat kan udvikle sig i området (bl.a. med

bygningsmæssi-ge udvidelser) og en produktionsstørrelse,

der forudsætter miljøgod-kendelse jf.

Miljøbeskyttelseslovens Kap. 5. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 50 %. Max. 2

etage. Max. 8,5 m. Byrådet kan give tilla-delse til, at

dele af en bygning opfø-res højere, såfremt særlige

hensyn til virksomhedens indretning eller drift

nødvendiggør det (skorstene, tanke el. lignende).

Bebyggelsens omfang og placering Nybyggeri eller

omdannelse til bu-tiksformål (zone A) må ikke overstige

en samlet ramme på 2000 m². Maksimalt

bruttoetageareal: Dag-ligvarer 3000 m²/butik,

udvalgsvarer 1000 m²/butik. Lokalplaner, byplan-ved

Områdets fremtidige anvendelse Områdets Redaktionel ændring

anvendelse fastlægges til grønt område med

græsningsareal eller lign. med adgang for offentligheden.

Andet– Se også gene-relle rammer.

Områdets karakter af klitlandskab samt åbne hedeog

mosearealer og det dertilhørende dyre- og

planteliv skal søges opretholdt gennem en fredning af

området syd for villabe-byggelsen. Offentlighedens

adgang til området og kysten skal sikres og udbygges

under hensyntagen til områdets na-tur, terræn og

bevoksning. Evt. indhegning med henblik på

afgrænsning skal forsynes med selv-lukkende låger

el.lign. Lokalplaner, byplan-vedtægter, fredninger

Arealerne mod havet er omfattet af 300 m

strandbeskyttelseslinie jf. Naturbeskyttelsesloven.

Arealerne på syd- og vestsiden af Hotel Fyrklit er

fredede jf. deklara-tion af 30.11.1979. Den grønne

kile mellem Kystvejen og Hovedvejen er fredet jf.

Fred-ningsnævnets afgørelse af 26.10.2006.

Zoneforhold Byzone. Området mellem Hovedve-jen

og Kystvejen tilbageføres til landzone.


203.5110.09 Rekreativt område, Nejst Plantage,

Hirtshals

203.5110.10 Rekreativt område, Grøn kile syd for

Søndergade, Hirtshals

203.5110.11 Rekreativt område, Folkeparken,

Hirtshals

51 5110 Nejst 1 5 392 Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål, herunder grønt område med

græsningsareal. Hele området er fredet jf.

naturbeskyttelsesloven. Offentlighedens adgang til

området og kysten skal sikres og udbygges under

hensyntagen til områdets natur, terræn og

bevoksning. Evt. indhegning med henblik på

afgrænsning skal forsynes med selvlukkende låger

el.lign. Området mellem Hovedvejen og Kystvejen

skal tilbageføres til landzone.

51 5110 Nejst 394 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område med tilhørende

rekreative anlæg (incl. tennisbaner m.v.) samt

skovbrug. Der kan opføres bebyggelse i

overensstemmelse med områdets anvendelse,

herunder klublokaler m.v. samt bygninger, som er

nødvendige for skovbrugets drift. Bebyggelse og

anlæg skal udformes under hensyntagen til natur-

og beplantningsforholdene.

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til grønt område

med tilhørende rekreative anlæg samt skovbrug.

Delområde A ud-lægges til tennisbaner m.v..

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 1 etage. Max. 3 m målt fra

terræn til det punkt, hvor ydermur og tagflade mødes.

Bebyggelsens omfang og placering Der kan opføres

bebyggelse i over-ensstemmelse med områdets

anven-delse, herunder klublokaler m.v. samt

bygninger, som er nødvendige for skovbrugets drift.

Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen

til natur- og beplantningsfor-holdene. Andet–

Se også gene-relle rammer. Parkeringspladser skal

etableres efter en konkret vurdering af be-hovet. Der

kan i området etableres anlæg til støtte for områdets

rekreative anvendelse

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL.

Områdets an-vendelse fastlægges til offentligt

tilgængeligt grønt område med til-hørende rekreative

anlæg, (bænke, borde m.v.). Bebyggelsens art

Friholdes for bebyggelse. Andet– Se også generelle

rammer. Der kan i området etableres anlæg til

støtte for områdets rekreative anvendelse

Ingen ændringer

51 5110 Nejst 1 5 395 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

formål, herunder offentligt tilgængeligt grønt område Områdets an-vendelse fastlægges til grønt område

med tilhørende rekreative anlæg, (bænke, borde med tilhørende rekreative anlæg samt skovbrug.

m.v.). Området friholdes for bebyggelse. Der kan i Bebyggelsens art Fritliggende bygninger Max.

området etableres anlæg til støtte for områdets bebyggelses-% Max. etageantal Max.

rekreative anvendelse

bygningshøjde Max. 1 etage. Max. 3 m målt fra

terræn til det punkt, hvor ydermur og tagflade mødes.

Bebyggelsens omfang og placering Der kan kun

opføres bebyggelse i overensstemmelse med

områdets anvendelse. Bebyggelse og anlæg skal

udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Andet– Se også gene-relle

rammer. Parkeringsarealer skal etableres ef-ter en

konkret vurdering af behovet. Der kan i området

etableres anlæg til støtte for områdets rekreative

anvendelse.

Side 54


203.5111.12 Rekreativt område,

Kolonihaveområdet (Bakkehøj),

Hirtshals

203.5120.13 Rekreativt område ved Halvejen

(Hirtshals Idrætscenter), Hirtshals

203.5131.14 Rekreativt område, Hotel Fyrklit,

syd/vest for Hirtshals.

51 5111 Nejst 1 3 393 10 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område med tilhørende

rekreative anlæg samt skovbrug. Der kan kun

opføres bebyggelse i overensstemmelse med

områdets anvendelse. Bebyggelse og anlæg skal

udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Der kan i området

etableres anlæg til støtte for områdets rekreative

anvendelse.

51 5120 Nejst 2 15 391 10 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder kolonihaver m.m. Max. bebyggelses: 10

% af den enkelte have. Der må på hver grund kun

opføres ét havehus. Der må ikke opføres bygninger

til beboelse. Bebyggelsens omfang og placering

skal udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Der må ikke opføres

bygninger nærmere naboskel og nabohaver end 2

m. En lokalplan kan give mulighed for overnatning i

tidsrummet 1. april til 30. september, og skal sikre

at haverne ikke udstykkes i selvstændige

matrikulære lodder, at der ikke må opsættes

udendørs antenner samt at der skal indrettes

fællestoiletter. Beplantningsbælter skal etableres

efter en samlet plan for området.

51 5131 Nejst 2 9.5 397 20 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder idrætsområde med boldbaner, idrætshal,

klublokaler m.v., samt overnatningsfaciliteter i

tilknytning til områdets fritidsaktiviteter. Kommunen

kan ændre kravet om bygningshøjde, hvor

helhedshensyn taler for det. Beplantningsbælter

skal etableres efter en samlet plan for området, og

eksisterende beplantning skal såvidt muligt

bevares.

Side 55

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Ingen ændringer

Områdets an-vendelse fastlægges til kolonihaveformål.

Bebyggelsens art Kolonihavehuse Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 10 % af den enkelte have. Max.

1 etage. Max. 3 m. Bebyggelsens omfang og

placering Der må på hver grund kun opføres ét

havehus. Der må ikke opføres bygninger til beboelse.

Bebyggel-sens omfang og placering skal ud-formes

under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Der må ikke opføres

bygninger nærmere naboskel og nabohaver end 2 m.

Andet– Se også gene-relle rammer. En lokalplan kan

give mulighed for overnatning i tidsrummet 1. april til

30. september. En lokalplan skal sikre at haverne

ikke udstykkes i selvstændige matrikulære lodder, at

der ikke må opsættes udendørs an-tenner og at der

skal indrettes fæl-lestoiletter. Beplantningsbælter

skal etableres efter en samlet plan for området.

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL.

Områdets an-vendelse fastlægges til idrætsom-råde

med boldbaner, idrætshal, klublokaler m.v., herunder

over-natningsfaciliteter. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 10% Max. 2

etager. Max. 15 m. Byrådet kan ændre kra-vet, hvor

helhedshensyn taler for det. Andet– Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer etableres

efter en konkret vurdering af behovet.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området, og eksisterende beplantning skal

såvidt muligt bevares.

Redaktionel ændring

Områdets fremtidige anvendelse HOTELFORMÅL. Ændringer med henblik på ensretning

Områdets an-vendelse fastlægges til hotelformål

(Hotel Fyrklit). Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 20%. Max. 2 etager. Max.

9,5 m. Andet– Se også gene-relle rammer.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Ændringer af udvendige bygningssider

må kun finde sted med byrådets tilladelse.

Lokalplaner, byplan-vedtægter, fredninger

Byplanvedtægt nr. 6 for Hirtshals kommune.


203.5131.15 Rekreativt område, Hirtshals

Campingplads, Hirtshals

203.5150.16 Rekreativt område, Grønt område

omkring Hirtshals Fyr, Hirtshals

203.8130.17 Teknisk anlæg, Hirtshals

Renseanlæg, Hirtshals

51 5131 Nejst 1 5 399 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder hotel og restaurationsvirksomhed o. lign.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området.

51 5150 Nejst 1.5 398 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder campingplads med tilhørende fritids- og

servicefaciliteter, incl. en mindre butik til områdets

forsyning med dagligvarer. Kommunen kan tillade,

at der opføres det for campingpladsens ejer eller

bestyrer nødvendige boligareal. Facadehøjden, fra

terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke

overstige 3 m . Kommunen kan ændre kravet, hvor

helhedshensyn taler for det. Bygninger skal

placeres mindst 5 m fra skel mod anden grund.

Bebyggelse og anlæg skal udformes under

hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Bebyggelsens ydre fremtræden

skal tilpasses natur- og beplantningsforholdene. Der

må ikke etableres bygninger, master eller lign. der

forringer den frie udsigt over havet.

81 8130 Nejst 2 8.5 380 50 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område samt ferie- og

fritidsformål, med mulighed for kulturelle

arangementer, udstilling f.eks. om fyret, geologien

på stedet, Hirtshals historie, café, galleri,

konference m.v. i forbindlse med Hirtshals fyr. Der

kan i området etableres anlæg til støtte for

områdets rekreative anvendelse. Facadehøjden,

fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må

ikke overstige 3 m. Offentlighedens adgang til

området og kysten skal sikres og udbygges under

hensyntagen til områdets natur, terræn og

bevoksning. Evt. indhegning med henblik på afgrænsning

skal forsynes med selvlukkende låger

el.lign.

Side 56

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til campingplads

med tilhørende fritids- og servicefacili-teter, herunder

en mindre butik til om-rådets forsyning med

dagligvarer. By-rådet kan tillade, at der opføres det

for campingpladsens ejer eller bestyrer nødvendige

boligareal. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger, feriehytter. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 1 etage. Max.

3 m målt fra terræn til det punkt, hvor ydermur og

tagflade mødes. By-rådet kan ændre kravet, hvor

helheds-hensyn taler for det. Bebyggelsens omfang

og placering Bygninger skal placeres mindst 5 m fra

skel mod anden grund. Bebyggelse og anlæg skal

udformes under hensynta-gen til natur- og beplantningsforholdene.

Andet– Se også gene-relle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer skal

etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Bebyggel-sens ydre fremtræden

skal tilpasses natur- og beplantningsforholdene. Der

må ikke etableres bygninger, master eller lign. der forr

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets anven-delse fastlægges til grønt område

med tilhørende rekreative anlæg. Området rummer

Hirtshals Fyr og Bunkersmuseet. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 1,5 etage.

Max. 3 m målt fra terræn til det punkt, hvor ydermur

og tagflade mødes. Bebyggelsens omfang og

placering Det samlede fyranlæg bestående af

fyrtårn, 2 korridorbygninger, som for-binder tårnet

med de 2 boligbygninger, maskinhuset, de 2

boligbygninger og sidebygningen udpeges som

bevarings-værdige på af anlæggets kulturhistori-ske

og arkitektoniske værdi. Eksisterende boliger skal

søges bibe-holdt som helårsboliger. Andet– Se

også gene-relle rammer. Der kan i området etableres

anlæg til støtte for områdets rekreative anven-delse.

Offentlighedens adgang til området og kysten skal

sikres og udbygges under hensyntagen til områdets

natur, terræn og bevoksning. Evt. indhegning med

henblik på af-grænsning skal forsynes med selvlukkende

låger el.lign. Lokalplaner, byplan-vedtægter, f

Områdets anvendelsesmuligheder er udvidet p.g.a

at ejerne af Hirtshals Fyr har ønsker om forskellige

kulturelle anlæg og arrangementer på stedet, hvilket

ikke er uforenligt med områdets generelle

anvendelse til rekreative formål

Redaktionel ændring


203.8140.18 Teknisk anlæg, Godsbaneterræn,

Hirtshals

204.1110.01 Boligområde, Emmersbæk, Hirtshals 11 1140 Emmersb

æk

204.1110.02 Boligområde, Ulvkær, Hirtshals 11 1110 Emmersb

æk

81 8140 Nejst 351 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

Bebyggelsens omfang og placering skal tage størst

mulig hensyn til bebyggelsen ved hovedlandevejen

samt plantageområdet.

1.5 8.5 422 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder trafikanlæg (godsbaneterræn)

samt jernbanens hovedspor. Der kan i området

alene ske omladning af gods mellem bane og bil

enten som containere eller som løstrailere.

Opstilling af containere og løstrailere må kun have

karakter af at være en buffer i selve omladningen,

og der må ikke henstilles/opbevares containere,

løstrailere eller andet gods i længere perioder.

2 8.5 425 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse. Bebyggelsens sluttede

karakter langs Emmersbækvej skal fastholdes.

Side 57

Områdets fremtidige anvendelse.

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

området alene ske omladning af gods mellem bane

og bil (til og fra skib), enten som containere eller som

løstrailere. Opstilling af containere og løs-trailere må

kun have karakter af at være en buffer i selve

omladningen. Der må således ikke

henstilles/opbevares hverken containere eller

løstrailere eller andet gods i længere perioder. Andet

– Se også generelle rammer. Bemærk

støjgrænseværdierne, nævnt i afsnittet “Generelle

rammer”.

Redaktionel ændring

Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring.

Områdets an-vendelse fastlægges til boligområde Mulighed for detailengros butikker ved Emmersbæk

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. torv udgår p.g.a ændrede lovgivning og p.g.a

Byrådet kan give til-ladelse til etablering af mindre de- ændrede planlægning jf. afsnittet "Detailhandel"

tailengros-butikker, når disse place-res på hjørnet af under "Byer, landsbyer og landdistrikt"

Ringvejen og Em-mersbækvej (Emmersbæk torv).

Bebyggelsens art Åben/lav bebyggelse. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max. bygningshøjde

Max. 25%. Max. 1,5 etage. Max. 8,5 m.

Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens

sluttede karakter langs Emmersbækvej skal fastholdes.

Områdets fremtidige anvendelse. BOLIGFORMÅL.

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål for

åben/lav bebyggelse. Bebyggelsens art Åben/lav

bebyggelse. Max. bebyggelses-%. Max. etageantal.

Max. bygningshøjde. Max. 25 % af den enkelte

grund. Max. 2 fulde etager. Max. 8,5 m.

Bebyggelsens omfang og placering. Bebyggelse i

området kan opføres med en anden arkitektonisk

helhed og kvalitet samt andre materialer end det

traditionelle typehus. Andet – Se også generelle

rammer. Områdets udbygning skal sikre, at der sker

en tilpasning til det eksisterende landskab mellem

Nejst Plantage og Emmersbæk gennem en høj

prioritering af de landskabelige kvaliteter i en

kommende boligbebyggelse. Borgere og dyrelivet på

stedet skal sikres mulighed for at passere gennem

boligbebyggelsen ad stier og passager. Asger

Højlundsvejs forlængelse og boligvejene skal

udformes så vejbanen naturligt er trafikdæmpende –

f.eks. ved at vejanlægget i fast belægning er smalt,

men med mulighed for at biler kan komme om ved

hinanden ved at trække ud i vejsiden på

græsarmeringer.

Ingen ændringer


204.1120.03 Boligområde ved Fyrrevænget m.v.,

Emmersbæk

204.1140.04 Boligområde, Lyngholmparken,

Hirtshals

204.1140.05 Boligområde ved Nordens Allé,

Hirtshals

204.2140.09 Blandet bolig og erhverv ved

Margrethevej, Hirtshals

11 1120 Emmersb

æk

11 1140 Emmersb

æk

11 1140 Emmersb

æk

21 2140 Emmersb

æk

2 8.5 424 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål Områdets fremtidige anvendelse. BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

med åben-lav bebyggelse. Bebyggelse i området Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

kan opføres med en anden arkitektonisk helhed og med tilh.Max. 40%. Bebyggelsesprocenten gælder for

kvalitet samt andre materialer end det traditionelle hvert af de 3 delområder under ét. Bebyggelsen skal

typehus. Områdets udbygning skal sikre, at der sker placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej og min. 25 m fra

en tilpasning til det eksisterende landskab mellem

Nejst Plantage og Emmersbæk gennem en høj

prioritering af de landskabelige kvaliteter i en

kommende boligbebyggelse. Borgere og dyrelivet

på stedet skal sikres mulighed for at passere

gennem boligbebyggelsen ad stier og passager.

Asger Højlundsvejs forlængelse og boligvejene skal

udformes så vejbanen naturligt er trafikdæmpende

– f.eks. ved at vejanlægget i fast belægning er

smalt, men med mulighed for at biler kan komme

om ved hinanden ved at trække ud i vejsiden på

græsarmeringer.

jernbanen. Max. 2 etager. Max. 8,5 m.

1.5 8.5 421 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligområde Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Ingen ændringer

med tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres Områdets anven-delse fastlægges til boligområde

min. 50 m fra Sdr. Ringvej og min. 25 m fra med tilhørende kollektive anlæg og institutioner

jernbanen.

Bebyggelsens art Åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 25% for åben/lav og 40% for

tæt/lav bebyggelse. Max. 1,5 etage. Max. 8,5 m.

Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen skal

placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej. Arealet imellem

Emmersbækken og nuværende be-byggelse skal

udlægges som bolig-nært friareal.

1.5 8.5 423 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen

skal placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej. Arealet

imellem Emmersbækken og nuværende

bebyggelse skal udlægges som bolignært friareal.

1.5 8.5 470 35 Områdets anvendelse fastlægges til boligområde

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen

skal placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej.

Bebyggelsen skal etapevis udgøre en helhed.

Side 58

Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til boligområde Del af den østlige del overgår til off. formål

med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. (Ulvkjærskolen) (gl nr. 482)

Bebyggelsens art Åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 25% for åben/lav og 40% for

tæt/lav bebyggelse. Max. 1,5 etage. Max. 8,5 m.

Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsen skal

placeres min. 50 m fra Sdr. Ringvej. Bebyggelsen

skal etapevis udgøre en helhed.

Områdets fremtidige anvendelse CENTERFORMÅL.

Områdets anvendelse fastlægges til butikker,

kontorer, liberale erhverv samt off. og private

servicevirksomheder. Byrådet kan give tilladelse til

mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i

tilknytning til den enkelte butik og til, at der opføres

eller indrettes én bolig med tilknytning til den enkelte

virksomhed. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 35%. Max. 1,5 etage

Max. 8,5 m. Andet – Se også generelle rammer.

Nybyggeri eller omdannelse til butiksformål må ikke

overstige en samlet ramme på 2000 m². Maksimalt

bruttoetageareal: Dagligvarer 3000 m²/butik,

udvalgsvarer 1000 m²/butik.

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning


204.3120.06 Erhvervsområde vest for Dalsagervej,

Hirtshals

204.3130.07 Erhvervsområde øst for Dalsagervej,

Hirtshals

31 3120 Emmersb

æk

31 3130 Emmersb

æk

8.5 450B 50 Områdets anvendelse fastlægges til butikker, .Områdets fremtidige anvendelse

kontorer, liberale erhverv samt off. og private

servicevirksomheder. Kommunen kan give tilladelse

til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed og

til at der opføres eller indrettes én bolig med

tilknytning til den enkelte virksomhed.

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

fastlægges til egentligt erhvervsområde. I zone A

kan der etableres industri-, værksteds-, engros-,

transport- og oplagsvirksomhed samt visse servicevirksomheder.

I zone B kan der etableres ikke generende

industri-, værksteds-, hånd-værks-, engros-

og servicevirk-somhed samt kontorer og liberale

erhverv med mulighed for etable-ring af cafeteria,

kioskvirksomhed og lign. I zone C kan der etableres

butikker med særligt pladskrævende vare-grupper,

lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og

ser-vicevirksomhed samt kontorer og liberale erhverv

med mulighed for etablering af cafeteria, kioskvirksomhed

og lign. Særligt pladskræ-vende varegrupper

defineres som større bygningsmaterialer og haveartikler,

traktorer og større maski-ner, biler,

campingvogne, både og lignende. Med byrådets

tilladelse kan der etableres mindre salgsvirk-somhed i

f.m. det pågældende er-hverv (dog ikke

dagligvarehandel). Der må kun udøves virksomhed,

som kan indpasses i området uden genevirkninger i

f.t. forureningsføl-som arealanvendelse. Zone D skal a

8.5 450A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

erhvervsformål, herunder, industri-, værksteds-,

håndværks-, engros-, transport-, lager- og

servicevirksomheder, kontor i denne forbindelse,

samt for en del af området butikker med særlig

pladskrævende varegrupper. Enkelte bygninger

eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5

m, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering

bidrager til en god helhedsvirkning.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Der må ikke etableres boliger i

området.

ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

Side 59

fastlægges til egentligt erhvervsområde. I zone A

kan der etableres industri-, værksteds-, engros-,

transport- og oplagsvirksomhed samt visse servicevirksomheder.

I zone B kan der etableres ikke generende

industri-, værksteds-, hånd-værks-, engros-

og servicevirk-somhed samt kontorer og liberale

erhverv med mulighed for etable-ring af cafeteria,

kioskvirksomhed og lign. I zone C kan der etableres

butikker med særligt pladskrævende vare-grupper,

lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og

ser-vicevirksomhed samt kontorer og liberale erhverv

med mulighed for etablering af cafeteria, kioskvirksomhed

og lign. Særligt pladskræ-vende varegrupper

defineres som større bygningsmaterialer og haveartikler,

traktorer og større maski-ner, biler,

campingvogne, både og lignende. Med byrådets

tilladelse kan der etableres mindre salgsvirk-somhed i

f.m. det pågældende er-hverv (dog ikke

dagligvarehandel). Der må kun udøves virksomhed,

som kan indpasses i området uden genevirkninger i

f.t. forureningsføl-som arealanvendelse. Zone D skal a

Redaktionel ændring - Mulighed for særlig

pladskrævende butikker tilføjet i ovensstemmelse

med retningslinie.

Opdelt - Rammen er blevet delt i 3 nye områder

Redaktionel ændring

Opdelt - området er udvidet mod øst med knap 8

ha, jf. 3.5.

Tilpasset statens udmeldinger


204.3130.08 Erhvervsområde, Transportcenter ved

Dalsagervej/Hovedlandevejen,

Hirtshals.

204.5110.10 Rekreativt område, Ulvkær Mose, syd

for Hirtshals

204.5110.11 Rekreativt område, Grøn kile ved

Bymosevej, Hirtshals

204.5110.12 Rekreativt område ved Dalsagervej,

Hirtshals

31 3130 Emmersb

æk

51 5110 Emmersb

æk

51 5110 Emmersb

æk

51 5110 Emmersb

æk

8.5 451 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring - tilpasset de faktiske forhold

erhvervsformål, herunder industri-, værksteds-, ERHVERVSFORMÅL. Områdets anvendelse

engros- og oplagsvirksomhed m.v. Området er fastlægges til egentligt erhvervsområde. Der kan i

primært forbeholdt aktiviteter, der er afhængige af område C (hele området) etableres butikker med

store og tunge transporter. Enkelte bygninger eller særligt pladskrævende vare-grupper, ikke generende

bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og

såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager servicevirksomhed, herunder cafete-ria m.v., samt

til en god helhedsvirkning. Beplantningsbælter skal kontorer og liberale erhverv. Særligt pladskrævende

etableres efter en samlet plan for området. varegrupper defineres som større bygningsmaterialer

Afgrænsningen af området mod det åbne land skal og haveartikler, traktorer og større maskiner, biler,

beplantes, som en naturlig afrunding af byen. Der campingvogne, både og lignende. Efter byrådets

må ikke etableres boliger i området.

tilladelse kan der etableres mindre salgsvirksomhed i

det pågældende erhverv. Der kan i forbindelse med

servicestationer med benzinsalg indrettes kioskvirksomhed

med dertil naturligt hørende varesortiment.

Der kan kun udøves virksomhed, som kan indpasses

i området uden genevirkninger i for-hold til

forureningsfølsom arealan-vendelse. Bebyggelsens

art Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-%

Max. etageantal Max. bygningshøjde Max. 50 %.

Max. 8,5 m. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan

tillades opført højere, såfremt byggeriet efter en samle

1 5 490 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder transportcenter. Enkelte

bygninger eller bygningsdele kan tillades opført

højere end 8.5 m, såfremt byggeriet efter en samlet

vurdering bidrager til en god arkitektonisk

helhedsvirkning. Beplantning og

beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Der må ikke etableres boliger i

området.

1 5 491 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål med tilhørende rekreative anlæg samt

jordbrugsformål i form af græsningsarealer eller

lignende. Området friholdes for bebyggelse, dog

kan der i området etableres anlæg til støtte for

områdets rekreative anvendelse.

450D Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område med tilhørende

rekreative anlæg. Området friholdes for

bebyggelse, dog kan der i området etableres anlæg

til støtte for områdets rekreative anvendelse.

Side 60

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL.

Områdets an-vendelse fastlægges til grønt område

med tilhørende rekreative anlæg samt

jordbrugsformål i form af græsningsarealer eller

lignende. Bebyggelsens art Friholdes for

bebyggelse. Andet – Se også gene-relle rammer.

Der kan i området etableres anlæg til støtte for

områdets rekreative anvendelse.

Redaktionel ændring

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til grønt område

med tilhørende rekreative anlæg. Bebyggelsens art

Friholdes for bebyggelse. På arealer som er omfattet

af lokalplan 470.1, kan der opføres

mobilantennemast inkl. teknikhus-/kabine. Andet –

Se også generelle rammer. Der kan i området

etableres anlæg til støtte for områdets rekreative

anvendelse.

Rammeområdet udvides med en del af 483 D. Opdelt


204.5120.13 Rekreativt område, Idrætsanlæg ved

Gl. Terpetvej, Hirtshals

204.5150.14 Rekreativt område, Rideskole m.m.

(Landlyst), Syd for Hirtshals

204.7110.15 Offentligt område, Ulvkærskolen,

Hirtshals

51 5120 Emmersb

æk

51 5150 Emmersb

æk

71 7110 Emmersb

æk

1.5 8.5 492 10 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område og

beplantningsbælte. Området friholdes for

bebyggelse. Beplantningsbælter skal etableres

efter en samlet plan for området.

1 8.5 494 10 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder idrætsområde med boldbaner, idrætshal,

klublokaler og tilhørende servicefaciliteter.

Kommunen kan ændre kravet om max.

bygningshøjde, hvor helhedshensyn taler for det.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Til udvendige bygningssider må

ikke anvendes materialer, som efter kommunens

skøn virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

2 8.5 482 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder grønt område med tilhørende rekreative

anlæg, rideskole og jordbrug i form af

græsningsarealer m.v. Kommunen kan give

tilladelse til udvidelse af eksisterende rideskole og

til etablering af nye fritidsanlæg i området. Ny

bebyggelse skal placeres min. 50 m fra Sdr.

Ringvej. Bebyggelse og anlæg skal udformes

under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene.

Side 61

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til idrætsom-råde

med boldbaner, idrætshal, klublokaler og tilhørende

service-faciliteter. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 10% Max. 1,5 etage Max.

8,5 m. Byrådet kan ændre kra-vet, hvor

helhedshensyn taler for det. Andet – Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer skal

etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Til udvendige bygningssider må

ikke anvendes materialer, som efter by-rådets skøn

virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til grønt område

med tilhørende rekreative anlæg og jordbrug i form af

græsningsarealer m.v. Byrådet kan give tilladelse til

udvidelse af eksisterende rideskole og til etablering af

nye fritidsanlæg i området. Bebyggelsens art

Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 10 % Max. 1

etage Max. 8,5 m Bebyggelsens omfang og

placering Ny bebyggelse skal placeres min. 50 m fra

Sdr. Ringvej. Mindre udvidel-ser af eksisterende

boliger kan kun finde sted med byrådets

godkendelse. Andet – Se også gene-relle rammer.

Parkeringsarealer skal etableres ef-ter en konkret

vurdering af behovet. Bebyggelse og anlæg skal

udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.

Til udvendige bygningsssider

må ikke anvendes materialer, som efter byrådets

skøn virker skæmmende i forhold til om-givelserne.

Området udvides med tidligere boligområde mod syd

(gl nr. 423)

Redaktionel ændring

Området udvides med tidligere boligområde mod

syd (gl nr. 42), jf. retningslinie 3.5.1


204.7130.16 Offentlig område, Social institution

Dyregården, Hirtshals

204.7160.17 Offentligt område, Emmersbæk Kirke,

Hirtshals

204.8150.18 Teknisk anlæg, Fjernvarmecentral,

Emmersbæk, Hirtshals

71 7130 Emmersb

æk

71 7160 Emmersb

æk

81 8110 Emmersb

æk

2 8.5 483 35 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, undervisnings-,

børnepasnings- opholds-, sports og andre

fritidsaktiviteter.

2 8.5 480 25 Områdets anvendelse fastlægges til børnepasnings-

og andre fritidsaktiviteter samt offentlig

servicevirksomhed. Bebyggelsens art: Fritligende

bygninger Området skal mod erhvervsområdet

afgrænses af min. 5-rækkers beplantning.

1.5 8.5 481 25 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kirke og kirkegård samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

300.1110.01 Boligområde ved Amagergade, Sindal 11 1110 Sindal 1.5 8.5 10.10.00 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg til forsyning.

Kommunen kan give tilladelse til, at dele af en

bygning opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige

hensyn til anlæggets indretning eller drift

nødvendiggør det. Beplantningsbælter skal

etableres efter en samlet plan for området. Til

udvendige bygningssider må ikke anvendes

materialer, som efter kommunens skøn virker

skæmmende i forhold til omgivelserne.

Side 62

Områdets fremtidige anvendelse. OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL. Områdets anvendelse fastlægges til bør- Tilrettet i forhold til lokalplan Del

nepasnings- og andre fritidsaktivite-ter samt offentlig af området overgår til erhvervsområdet i

servicevirksomhed.Zone D skal anvendes til grønt naborammen mod nord

område og beplantningsbælte. Bebyggelsens art

Fritligende bygninger. Max. bebyggelses-%.Max.

etageantal. Max. bygningshøjde. Max. 35%. Max. 2

etager. Max. 8,5 m. Bebyggelsens omfang og

placering. Bemærk støjgrænseværdierne, nævnt i

afsnittet ”Generelle rammer”. Andet – Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer skal

etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Lokalplaner, byplanvedtægter,

fredninger 450.1. Lokalplanen skal aflyses for

området før der kan opføres yderli-gere bebyggelse til

offentlige formål.

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til kirkeformål.

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger.

Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 25% Max. 2 etager Max. 8,5

m. Byrådet kan ændre kra-vet, hvor helhedshensyn

taler for det. Andet – Se også gene-relle rammer.

Parkerings- og opholdsarealer skal etableres efter en

konkret vurdering af behovet. Udvendige

bygningssider må ikke ændres uden

kirkemyndighedens tilladelse.

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til fjernvarmecentral.

Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 25% Max. 1,5 etage Max.

8,5 m. Byrådet kan ændre kra-vet, hvor

helhedshensyn taler for det. Andet – Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer skal

etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Til udvendige bygningssider må

ikke anvendes materialer, som efter by-rådets skøn

virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Funktion. Boligformål. Anvendelse. Boliger,

tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende

erhverv. Bestemmelser for områdets anvendelse.

Boligformål, først fremmest i form af fritliggende

enfamilieshuse / åbent-lav byggeri med tilhørende

kollektive anlæg. Kommunalbestyrelsen kan give

tilladelse til mindre, ikke generende erhverv under

forudsætning af, at den erhvervsmæssige drift ikke i

form af støj, trafikale forhold eller lignende ændrer

områdets karakter af boligformål. Oprettelse af nye

butikker i området kan kun tillades gennemsærskilt

planlægning. Bevaringshensyn. Der skal tages

hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende

landskab. Konsekvensområder. Støjkonsekvenszone

omkring jernbanen

Redaktionel ændring


300.1110.02 Boligområde ved Teglgårdhaven,

Sindal

11 1110 Sindal 1.5 8.5 10.22.00 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

300.1110.03 Boligområde ved Solsikkevej, Sindal 11 1110 Sindal 1.5 8.5 10.67.00A 30 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse. En del af området skal

anvendes til fælles opholdsareal, stianlæg og

støjafskærmende foranstaltninger.

300.1110.04 Boligområde ved Anemonevej

(Blomsterkvarteret), Sindal

300.1110.07 Boligområde, Oremosegård og

Ulstedbo, Sindal

11 1110 Sindal 1.5 8.5 10.05.00 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

11 1110 Sindal 1.5 8.5 10.06.00A 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav boligbebyggelse.Der skal tages

hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende

landskab.

Side 63

Anvendelse. Boliger, tilhørende kollektive anlæg,

mindre ikke generende erhverv. Bestemmelser for

områdets anvendelse. Boligformål med tilhørende

kollektive anlæg. Kommunalbestyrelsen kan give

tilladelse til mindre, ikke generende erhverv under

forudsætning af, at den erhvervsmæssige drift ikke i

form af støj, trafikale forhold eller lignende ændrer

områdets karakter af boligformål. En del af området

skal anvendes til fælles opholdsareal, stianlæg og

støjafskærmende foranstaltninger. Bevaringshensyn.

Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det

omgivende landskab.

Områdets fremtidige anvendelse: Delområde A må Redaktionel ændring

kun anvendes til boligformål. Delområde B må Opdelt

avendes til have for de tilstødende parceller eller som

grønt område. Delområde C udlægges til grønt

område. Bebyggelsens art: Delområde A. Åben-lav

boligbebyggelse. Delområde B og C: Må ikke

bebygges. Max. bebyggelsesprocent: 30% Max

etageantal: 1½ etg.

Funktion. Boligformål. Anvendelse. Boliger,

Redaktionel ændring

tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende

erhverv. Bebyggelsesprocent 25.Bestemmelser for

områdets anvendelse. Området kan anvendes til

boliger med tilhørende kollektive anlæg.

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til mindre,

ikke generende erhverv under forudsætning af, at den

erhvervsmæssige drift ikke i form af støj, trafikale

forhold eller lignende ændrer områdets karakter af

boligformål. Oprettelse af nye butikker i området kan

kun tillades gennem særskilt planlægning.

Bevaringshensyn. Der skal tages hensyn til

byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

Funktion.Boligformål. Anvendelse. Boliger, tilhørende

kollektive anlæg, mindre ikke generende

erhverv.Bestemmelser for områdets anvendelse.

Området kan anvendes til boliger med tilhørende

kollektive anlæg. Kommunalbestyrelsen kan give

tilladelse til mindre, ikke generende erhverv under

forudsætning af, at den erhvervsmæssige drift ikke i

form af støj, trafikale forhold eller lignende ændrer

områdets karakter af boligformål. Oprettelse af nye

butikker i området kan kun tillades gennem særskilt

planlægning. Der skal sikres:Stiforbindelse til

centerområdet. Friareal til områdets beboere.

Bevaringshensyn. Der skal tages hensyn til

byafgrænsningen mod det omgivende landskab.O B

S Evt. ny ramme omkring Oremosegård (lokalplan

05.14.1983). Falckstationen overfor skal måske ind

under samme ramme

Redaktionel ændring

Den østlige del af rammen udgår, jf. retningslinie

3.6.1

Redaktionel ændring


300.1110.12 Boligområde ved Møllevænget, Sindal 11 1110 Sindal 1.5 8.5 10.09.00A 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav boligbebyggelse. Der skal sikres

stiforbindelse til centerområdet. Der skal tages

hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende

landskab.

300.1120.05 Boligområde ved Slugten, Sindal 11 1120 Sindal 1.5 8.5 10.13.00 30 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

300.1130.06 Boligområde ved Danmarksgade

(Boligselskabet), Sindal

300.1140.08 Boligområde ved Østerlund og

Nyvangen, Sindal

11 1130 Sindal 10.07.00 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

som tæt-lav bebyggelse. I den sydlige dele af

området skal der sikres stiadgang til området bag

Sindal Bykirke, et grønt område og til

centerområdet. Der skal tages hensyn til

byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

11 1140 Sindal 1.5 8.5 10.11.00 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med etagebebyggelse.

Side 64

Rammeområdet indeholder instutionsområde mos Redaktionel ændring

øst - 'Møllehusene' !!!???Funktion.

Opdelt

Boligformål.Anvendelse. Boliger, tilhørende kollektive

anlæg, mindre ikke generende erhverv .Maksimal

højde8,5 m – eksisterende bebyggelse kan

ombygges. Bestemmelser for områdets anvendelse.

Området kan anvendes til boliger med tilhørende

kollektive anlæg. Kommunalbestyrelsen kan give

tilladelse til mindre, ikke generende erhverv under

forudsætning af, at den erhvervsmæssige drift ikke i

form af støj, trafikale forhold eller lignende ændrer

områdets karakter af boligformål. Oprettelse af nye

butikker i området kan kun tillades gennem særskilt

planlægning.For den del af området, der grænser op

til Uggerby Å, skal anvendelse ske under hensyn til,

at det er et sammenhængende offentligt

naturområde. Det betyder, at en bræmme på 25 m

langs åen skal friholdes for bebyggelse. Der kan

etableres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter i form

af stier, bænke, overgangssteder over åen og

lignende. Der skal sikres mulighed for:At der i

området kan gennemføres modernisering og

boligforbedring, herunder fortætning efter følgende ret

Max bebyggelsesprocent 30 for området under ét.

Bestemmelser for områdets anvendelse. Området

kan kun anvendes til boliger. Tæt-lav bebyggelse. I

den sydlige dele af området skal der sikres stiadgang

til området bag Sindal Bykirke og dermed både til det

grønne område nord og øst for kommunekontoret og

til centerområdet. Bevaringshensyn. Der skal tages

hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende

landskab.

Funktion Boligformål. Anvendelse. Boliger –

etagebebyggelse. Bestemmelser for områdets

anvendelse. Oprettelse af nye butikker i området kan

kun tillades gennem særskilt planlægning

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Funktion. Boligformål. Anvendelse. Boliger,

Redaktionel ændring

tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende

erhverv. Bestemmelser for områdets anvendelse.

Området kan anvendes til boliger med tilhørende

kollektive anlæg. I området er der primært åben-lav

bebyggelse, men andre boliger som tæt-lav eller

etageboliger kan opføres, såfremt der sikres friareal

eller adgang til friareal for områdets beboere.

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til mindre,

ikke generende erhverv under forudsætning af, at den

erhvervsmæssige drift ikke i form af støj, trafikale

forhold eller lignende ændrer områdets karakter af

boligformål. For den del af området, der grænser op

til Uggerby Å, skal anvendelse ske under hensyn til,

at det er et sammenhængende offentligt

naturområde. Det betyder, at en bræmme på 25 m

langs åen skal friholdes for bebyggelse. Der kan

etableres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter i form

af stier, bænke, overgangssteder over åen og

lignende. Der skal sikres mulighed for: •Renovering

og trafiksikring af skoleveje i området (bl.a. i relation

til Nørregade). Bevaringshensyn. Eksisterende bebygg


300.1140.09 Boligområde ved Nørrelund, Sindal 11 1140 Sindal 1.5 8.5 10.12.00 30 30 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. For den del af

området, der grænser op til Uggerby Å, skal

anvendelse ske under hensyn til, at det er et

sammenhængende offentligt naturområde. Det

betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal

friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg

som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier,

bænke, overgangssteder over åen og lignende. I

planperioden kan det eventuelt blive aktuelt at

gennemføre planlægning for søanlæg ved Ådalen.

300.1140.10 Boligområde ved Rugvænget, Sindal 11 1140 Sindal 1.5 8.5 10.21.00A 25 40 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Placering af

de enkelte boliger skal ske på baggrund af en

bebyggelsesplan, der er udformet, så områdets

specielle naturværdier beskyttes. Der skal sikres

differentiering mellem bløde og hårde trafikanter.

Skolevejen skal desuden sikres.

300.1140.11 Boligområde Midtbyen og

Nordvangen, Sindal

11 1140 Sindal 1.5 8.5 10.08.00 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. En del

af området skal anvendes til fælles opholdsareal,

stianlæg og støjafskærmende foranstaltninger. For

den del af området, der grænser op til Uggerby Å,

skal anvendelse ske under hensyn til, at det er et

sammenhængende offentligt naturområde. Indenfor

en 25 m bræmme kan der etableres anlæg som

vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke,

overgangssteder over åen og lignende.

Side 65

Anvendelse Boliger, tilhørende kollektive anlæg, Redaktionel ændring

mindre ikke generende erhverv Bestemmelser for

områdets anvendelse Tæt-lav og åben-lav

boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg.

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til mindre,

ikke generende erhverv under forudsætning af, at den

erhvervsmæssige drift ikke i form af støj, trafikale

forhold eller lignende ændrer områdets karakter af

boligformål. Der må ikke indrettes butikker i området.

Placering af de enkelte boliger skal ske på baggrund

af bebyggelsesplan, der er udformet, så områdets

specielle naturværdier beskyttes. Der skal sikres:

Differentiering mellem bløde og hårde trafikanter.

Skolevejen skal sikres

Anvendelse Boliger, tilhørende kollektive anlæg,

mindre ikke generende erhverv, kolonihaver Max

bebyggelsesprocent 25 for åben lav 40 for tæt-lav

eller etageboliger Bestemmelser for områdets

anvendelse Boligformål med tilhørende kollektive

anlæg. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til

mindre, ikke generende erhverv under forudsætning

af, at den erhvervsmæssige drift ikke i form af støj,

trafikale forhold eller lignende ændrer områdets

karakter af boligformål. Der kan etableres

kolonihaver i området. En del af området skal

anvendes til fælles opholdsareal, stianlæg og

støjafskærmende foranstaltninger. For den del af

området, der grænser op til Uggerby Å, skal

anvendelse ske under hensyn til, at det er et

sammenhængende offentligt naturområde. Indenfor

en 25 m bræmme kan der etableres anlæg som

vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke,

overgangssteder over åen og lignende

Bevaringshensyn Der skal tages hensyn til

byafgrænsningen mod det omgivende landskab

Redaktionel ændring

Opdelt

Funktion Boligformål Anvendelse Boliger, Redaktionel ændring

tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende

erhverv Bestemmelser for områdets anvendelse

Området kan anvendes til boliger med tilhørende

kollektive anlæg. Kommunalbestyrelsen kan give

tilladelse til mindre, ikke generende erhverv under

forudsætning af, at den erhvervsmæssige drift ikke i

form af støj, trafikale forhold eller lignende ændrer

områdets karakter af boligformål. Oprettelse af nye

butikker i området kan kun tillades gennem særskilt

planlægning. Der skal sikres: Der skal sikres

stiforbindelse gennem området til Nørregade og

Baggesvognsvej til Sindal Skole. Friareal til

områdets beboere Bevaringshensyn Eksisterende

bebyggelse langs Nørregade må ikke fjernes uden

tilladelse. Der skal ved om- og tilbygning tages

hensyn til det pågældende områdes bevaringsværdi,

jf. KommuneAtlas


300.1140.13 Boligområde ved

Østergade/Frederikshavnsvej, Sindal

11 1140 Sindal 1.5 8.5 10.28.00A 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der skal

sikres stiforbindelse gennem området til Nørregade

og Baggesvognsvej til Sindal Skole.

300.3110.15 Erhvervsområde, Thorsvej, Sindal 31 3120 Sindal 8.5 10.06.00B 10 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

300.3120.14 Erhvervsområde ved Virkelystvej og

Gutenbergvej, Sindal

300.3120.16 Erhvervsområde ved Parallelvej,

Sindal

31 3120 Sindal 8.5 10.43.00 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder mindre industri- og

håndværksvirksomhed. Der må ikke etableres

boliger i området.

Funktion Boligformål Anvendelse Boliger, Redaktionel ændring

tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende Opdelt

erhverv Maksimal højde 8,5 m - eksisterende

bebyggelse kan ombygges Max

bebyggelsesprocent 25 Bestemmelser for

områdets anvendelse Området kan anvendes til

boliger med tilhørende kollektive anlæg, herunder

mindre institutioner. Kommunalbestyrelsen kan give

tilladelse til mindre, ikke generende erhverv under

forudsætning af, at den erhvervsmæssiger drift ikke i

form af støj, trafikale forhold eller lignende ændrer

områdets karakter af boligformål. For den del af

området, der grænser op til Uggerby Å skal

anvendelse ske under hensyntagen til, at det er et

sammenhængende offentligt naturområde. Det

betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal

friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg

som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke

overgangssteder over åen og lignende.

Bevaringshensyn Eksisterende bebyggelse langs

gader og pladser må ikke fjernes uden tilladelse. Der

skal ved om- og tilbygning tages hensyn til det

pågældende områdes bevaringsværdi, jf Kommuneatla

Området er lokalplanlagt. Af lokalplanen fremgår det,

at der er udarbejdet tillæg til kommuneplanen, hvilket

ikke er sket. Derfor ny ramme.

Redaktionel ændring

Opdelt

Funktion. Erhvervsformål. Anvendelse.

Redaktionel ændring

Anmeldevirksomheder; mindre industri og

2 delområder udgår - se retningslinie

håndværksvirksomhed mv. Max bebyggelsesprocent (områdegrænsen ændres i 10.43.00 og i 10.44.00)

50.Bestemmelser for områdets anvendelse.

Anmeldevirksomheder som mindre industri- og

håndværksvirksomhed.Under hensyn til områdets

karakter som erhvervsområde kan der gives tilladelse

til andre bygninger og anlæg, såfremt de ikke har en

mere vidtrækkende miljømæssig vurdering end

anmeldevirksomheder. Der må ikke etableres nye

boliger i området. Ved placering af bygninger,

udformning af bygningernes facade og indretning af

udenoms arealer skal der tages hensyn til

facadevirkningen i forhold til de omgivende veje.

Bevaringshensyn. Der skal tages hensyn til facaden

mod de omgivende veje og til byafgrænsningen mod

det omgivende landskab. Konsekvensområder

Støjkonsekvenszone omkring jernbanen.

31 3120 Sindal 8.5 10.41.00 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Anvendelse Anmeldevirksomheder; mindre industri

erhvervsformål, herunder mindre industri og og håndværksvirksomhed mv. Max

håndværksvirksomhed mv. Under hensyn til bebyggelsesprocent 50 Bestemmelser for

områdets karakter som erhvervsområde kan der områdets anvendelse Anmeldevirksomheder som

gives tilladelse til andre bygninger og anlæg, mindre industri- og håndværksvirksomhed. Under

såfremt de ikke har en mere vidtrækkende hensyn til områdets karakter som erhvervsområde

miljømæssig vurdering end anmeldevirksomheder. kan der gives tilladelse til andre bygninger og anlæg,

Ved placering af bygninger, udformning af såfremt de ikke har en mere vidtrækkende

bygningernes facade og indretning af

miljømæssig vurdering en anmeldevirksomhed. Ved

udenomsarealer skal der tages hensyn til

etablering og drift skal der tages hensyn til det

facadevirkningen i forhold til de omgivende veje. omgivende boligområde O B S

Der skal tages hensyn til facaden mod de

Konsekvensområder Støjkonsekvensområder

omgivende veje og til byafgrænsningen mod det medtaget under fælles rammebestemmelser (Sindal

omgivende landskab. Der må ikke etableres boliger Gl Kom.plan)

i området.

Side 66

Redaktionel ændring


300.3120.17 Erhvervsområde ved Amagergade,

Sindal

300.3120.18 Erhvervsområde ved

Baggesvognsvej, Sindal

300.3120.19 Erhvervsområde ved Gaden

(Autoophug), Sindal

31 3120 Sindal 8.5 10.42.00A 40 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder mindre industri og

håndværksvirksomhed mv. Under hensyn til

områdets karakter som erhvervsområde kan der

gives tilladelse til andre bygninger og anlæg,

såfremt de ikke har end mere vidtrækkende

miljømæssig vurdering end anmeldevirksomhed.

Ved etablering og drift skal der tages hensyn til det

omgivende boligområde. Der må ikke etableres

boliger i området.

31 3120 Sindal 8.5 10.45.00 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder mindre industri og

håndværksvirksomhed mv. Under hensyn til

områdets karakter som erhvervsområde kan der

gives tilladelse til andre bygninger og anlæg,

såfremt de ikke har en mere vidtrækkende

miljømæssig vurdering end anmeldevirksomheder.

Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det

omgivende landskab. Der må ikke etableres boliger

i området.

Anvendelse. Anmeldevirksomheder; mindre industri

og håndværksvirksomhed mv. Max

bebyggelsesprocent 40.Bestemmelser for områdets

anvendelse.Anmeldevirksomheder som mindre

industri- og håndværksvirksomhed. Under hensyn til

områdets karakter som erhvervsområde kan der

gives tilladelse til andre bygninger og anlæg, såfremt

de ikke har en mere vidtrækkende miljømæssig

vurdering end anmeldevirksomheder. Der må ikke

etableres dagligvarebutikker i området. Der må ikke

etableres nye boliger i området. For den del af

området, der grænser op til Uggerby Å skal

anvendelse ske under hensyn til, at det er et

sammenhængende offentligt naturområde. Det

betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal

friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg

som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke,

overgangssteder over åen og

lignende.Bevaringshensyn. Der skal tages hensyn til

byafgrænsningen mod det omgivende landskab.

Konsekvensområder. Støjkonsekvensområder

medtaget under fælles rammebestemmelser (Sindal

Gl Kom.plan).

Funktion Erhvervsformå Anvendelse

Anmeldevirksomheder; mindre industri og

håndværksvirksomhed mv Max

bebyggelsesprocent 50 Bestemmelser for

områdets anvendelse Anmeldevirksomheder som

mindre industri- og håndværksvirksomhed, samt

mulighed for kollektive forsyningsanlæg. Under

hensyn til områdets karakter som erhvervsområde

kan der gives tilladelse til andre bygninger og anlæg,

såfremt de ikke har en mere vidtrækkende

miljømæssig vurdering en anmeldevirksomhed. Der

må ikke etableres butikker i området, med der kan

dog gives tilladelse til, at virksomheder indretter

tilknyttede salgslokaler. Der må ikke etableres nye

boliger i området Bevaringshensyn Der skal tages

hensyn til områdernes facade mod de omgivende

veje og til byafgrænsningen mod det omgivende

landskab Konsekvensområder

Støjkonsekvenszone omkring jernbanen

31 3120 Sindal 8.5 10.46.00 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Funktion Erhvervsformål Anvendelse Max

erhvervsformål, herunder mindre industri- og bebyggelsesprocent 50 Bestemmelser for

håndværksvirksomhed, samt mulighed for kollektive områdets anvendelse Anmeldevirksomheder som

forsyningsanlæg. Under hensyn til områdets mindre industri- og håndværksvirksomhed, samt

karakter som erhvervsområde kan der gives anlæg og bygninger, som efter

tilladelse til andre bygninger og anlæg, såfremt de kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i

ikke har end mere vidtrækkende miljømæssig området. Der må ikke etableres nye boliger i

vurdering end anmeldevirksomhed. Der kan gives området. Der skal tages hensyn til facadevirkning i

tilladelse til, at virksomheder indretter tilknyttede forhold til det nærliggende rekreative områder.

salgslokaler. Der skal tages hensyn til områdernes Gennem lokalplanlægning skal der fastlægges

facade mod de omgivende veje og til

bestemmelser for afskærmning af området

byafgrænsningen mod det omgivende landskab. Bevaringshensyn Der skal tages hensyn til

Der må ikke etableres boliger i området.

afgrænsningen mod det omgivende landskab

Konsekvensområder Støjkonsekvenszone omkring

jernbanen

Side 67

Redaktionel ændring

Del af rammeområde udgår - begrundelse fra

retningslinier 3.6.2

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


300.3120.20 Erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej

og Ledetvej, Sindal

300.3130.21 Erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej

og Ledetvej, Sindal

31 3120 Sindal 12.5 10.44.00B 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Funktion Erhvervsformål Funktion

erhvervsformål, herunder mindre industri- og Godkendelsespligtige virksomheder, egentligt

håndværksvirksomhed, samt anlæg og bygninger, erhvervsområde Max bebyggelsesprocent 50

som efter kommunens skøn kan indpasses i Bestemmelser for områdets anvendelse Egentlige

området. Der skal tages hensyn til facadevirkning i erhvervsformål som industri, større

forhold til det nærliggende rekreative områder. værkstedsvirksomhed, entreprenør og

Gennem lokalplanlægning skal der fastlægges oplagsvirksomhed mv. Området kan rumme

bestemmelser for afskærmning af området. Der godkendelsespligtige virksomheder, jf. de fælles

skal tages hensyn til afgrænsningen mod det rammebestemmelser. Der må ikke etableres nye

omgivende landskab. Der må ikke etableres boliger boliger i område. Der skal tages hensyn til

i området.

facadevirkningen i forhold til de omgivende veje

Området er blevet opdelt i 2 områder

31 3130 Sindal 12.5 10.44.00A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri, større

værkstedsvirksomhed, entreprenør og

oplagsvirksomhed mv. Der skal tages hensyn til

facadevirkningen i forhold til de omgivende veje.

Der må ikke etableres boliger i området.

300.4110.22 Centerområde, Bymidten, Sindal 41 4110 Sindal 12 10.01.00A 100 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri, større

værkstedsvirksomhed, entreprenør og

oplagsvirksomhed mv. Der skal tages hensyn til

facadevirkningen i forhold til de omgivende veje.

Der må ikke etableres boliger i området.

Side 68

Funktion Erhvervsformål Funktion

Godkendelsespligtige virksomheder, egentligt

erhvervsområde Max bebyggelsesprocent 50

Bestemmelser for områdets anvendelse Egentlige

erhvervsformål som industri, større

værkstedsvirksomhed, entreprenør og

oplagsvirksomhed mv. Området kan rumme

godkendelsespligtige virksomheder, jf. de fælles

rammebestemmelser. Der må ikke etableres nye

boliger i område. Der skal tages hensyn til

facadevirkningen i forhold til de omgivende veje

Området er blevet opdelt i 2 områder

Redationelle rettelser

Opdelt delområder

2 delområder udgår - se retningslinie

(områdegrænsen ændres i 10.43.00 og i 10.44.00A)

Funktion Centerformål Anvendelse Butikker, Redaktionel ændring

klinikker, liberale erhverv og boliger Maksimal højde Ændringer med henblik på ensretning

12 m (eksisterende bebyggelse kan ombygges) Opdelt

Max bebyggelsesprocent 100 for området under ét

Bestemmelser for områdets anvendelse Området er

centerområde for Sindal og det er afgørende, at

området understøttes i denne funktion. Anvendelsen

fastlægges til butikker, klinikker, liberale erhverv og

boligformål. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse

til andre lignende funktioner under forudsætning af, at

områdets centerfunktioner ikke udtømmes. I

vurderingen vil det være afgørende, at

publikumsorienterede aktiviteter, med åbent i

dagtimerne, prioriteres højere end boligformål i

facadebebyggelse. I facadebebyggelse langs den del

af Nørregade, der ligger syd for

Sverrigsgade/Fredensgade og i Jernbanegade må

boliger kun indrettes i 1. sal eller derover. Ved

etablering af nye butikker og boliger skal

parkeringsbehov vurderes i henhold til Sindal

Kommunes parkeringsregulativ. Hvis der ikke kan

etableres tilstrækkeligt antal parkeringspladser, kan

der stilles krav om betaling til parkeringsfond. Der ska


300.4110.23 Centerområde, Nørregades østside,

Sindal

300.5110.24 Rekreativt område ved Oremosevej

og Vestergade (Søparken), Sindal

300.5110.25 Rekreativt område ved Solsikkevej,

Sindal

300.5111.26 Rekreativt område, Kolonihaver ved

Møllevænget, Sindal

300.5111.27 Rekreativt område, Kolonihaver øst

for Teglgårdsvej, Sindal

41 4110 Sindal 12 10.02.00 110 Områdets anvendelse fastlægges til butikker,

klinikker, liberale erhverv og boligformål.

Kommunen kan give tilladelse til andre lignende

funktioner under forudsætning af, at områdets

centerfunktioner ikke udtømmes. I vurderingen vil

det være afgørende, at publikumsorienterede

aktiviteter, med åbent i dagtimerne, prioriteres

højere end boligformål i facadebebyggelse. I

facadebebyggelse langs den del af Nørregade, der

ligger syd for Sverrigsgade/Fredensgade og i

Jernbanegade må boliger kun indrettes i 1. sal eller

derover. Bebyggelsen langs Nørregade,

Vestergade og Østergade fastlægges som sluttet

randbebyggelse med sadeltag. Ved om- og

tilbygning skal der tages hensyn til det pågældende

områdes bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal

51 5110 Sindal 1 5 10.63.00 Områdets anvendelse fastlægges til butikker,

klinikker, liberale erhverv og boligformål.

Kommunen kan give tilladelse til andre lignende

funktioner under forudsætning af, at områdets

centerfunktioner ikke udtømmes. I vurderingen vil

det være afgørende, at publikumsorienterede

aktiviteter, med åbent i dagtimerne, prioriteres

højere end boligformål i facadebebyggelse. I

facadebebyggelse langs den del af Nørregade, der

ligger syd for Sverrigsgade/Fredensgade, må

boliger kun indrettes i 1. sal eller derover.

Bebyggelsen langs Nørregade og Østergade

fastlægges som sluttet randbebyggelse med

saddeltag. Der skal ved om- og tilbygning tages

hensyn til det pågældende områdes

bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal.

Funktion Centerformål Anvendelse Butikker, Redaktionel ændring

klinikker, liberale erhverv og boliger Maksimal Ændringer med henblik på ensretning

højde 12 m (eksisterende bebyggelse kan

ombygges) Max bebyggelsesprocent 110 for

området under ét Bestemmelser for områdets

anvendelse Området er centerområde for Sindal og

det er afgørende, at området understøttes i denne

funktion. Anvendelsen fastlægges til butikker,

klinikker, liberale erhverv og boligformål.

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til andre

lignende funktioner under forudsætning af, at

områdets centerfunktioner ikke udtømmes. I

vurderingen vil det være afgørende, at

publikumsorienterede aktiviteter, med åbent i

dagtimerne, prioriteres højere end boligformål i

facadebebyggelse. I facadebebyggelse langs den del

af Nørregade, der ligger syd for

Sverrigsgade/Fredensgade, må boliger kun indrettes i

1. sal eller derover. Ved etablering af nye butikker og

boliger skal parkeringsbehov vurderes i henhold til

Sindal Kommunes parkeringsregulativ. Hvis der ikke

kan etableres tilstrækkeligt antal parkeringspladser,

kan der stilles krav om betaling til parkeringsfond. B

Zonestatus By- og landzone Anvendelse Grønt Redaktionel ændring

område, friluftsaktiviteter og rekreative formål.

Bestemmelser for områdets anvendelse

Oremosegaard-området skal sikres som vestbyens

landskabskile og rekreative område. Søparken skal

sikres som et af byens grønne områder. Der kan

opføres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter,

herunder mindre dyrehave, legearealer og lignende.

Området skal være åbent for offentligheden.

Adgangen kan i afgrænsede perioder begrænses.

Der må ikke opføres bebyggelse i området bortset fra

mindre tekniske anlæg ved Oremosevej. (MRstationen)

OBS OBS OBS - skal MR-stationent

være en ramme for sig selv

51 5110 Sindal 10.67.00B Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt Områdets fremtidige anvendelse: Delområde A må Ingen ændringer

formål, herunder grønt område og friluftsaktiviteter. kun anvendes til boligformål. Delområde B må Opdelt i f.h.t nyt tillæg 2007

Oremosegaard-området skal sikres som vestbyens avendes til have for de tilstødende parceller eller som

landskabskile og rekreative område. Søparken skal grønt område. Delområde C udlægges til grønt

sikres som et af byens grønne områder. Der kan område. Bebyggelsens art: Delområde A. Åben-lav

opføres anlæg som vedrører friluftsaktiviteter, boligbebyggelse. Delområde B og C: Må ikke

herunder mindre dyrehave, legearealer og lignende. bebygges. Max. bebyggelsesprocent: 30% Max

Området skal være åbent for offentligheden.

Adgangen kan i afgrænsede perioder begrænses.

Der må ikke opføres bebyggelse i området bortset

fra mindre tekniske anlæg ved Oremosevej (MRstationen).

etageantal: 1½ etg.

51 5111 Sindal 1 5 10.09.00B Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område samt haver for

boliger i rammenr 300.1110.03. Området må ikke

bebygges.

51 5111 Sindal 1 5 10.21.00B Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder kolonihaver, nyttehaver, rekreation mv.

Der må ikke foretages yderligere udstykning eller

arealoverførsel inden for området.

Side 69

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning


300.5120.28 Rekreativt område ved Østerlund

(Østerlund Stadion), Sindal

300.5131.29 Rekreativt område ved Gaden,

(Soldalens Campingplads), Sindal

300.7110.30 Offentligt område ved Islandsgade

(Skolen og Hallerne), Sindal

300.7130.31 Offentligt område ved Odinsvej

(Solsiden), Sindal

300.7130.32 Offentligt område ved

Teglgårdshaven, Sindal

300.7170.33 Offentligt område ved Østergade,

Sindal

300.7170.34 Offentligt område ved Vendelbogade,

Sindal

51 5120 Sindal 1.5 8.5 10.64.00 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder kolonihaver, nyttehaver, rekreation m.v.

Der må ikke foretages yderligere udstykning eller

arealoverførsel inden for området.

51 5131 Sindal 8.5 10.96.00 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder idræts- og fritidsfaciliteter.Indenfor

rammeområdet må der kun opføres bygninger og

anlæg, som er nødvendige for de offentlige formål,

herunder idræts- og fritidsaktiviteter, der hører

hjemme i området.

71 7110 Sindal 8.5 10.62.00 50 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder campingplads. Bortset fra

fællesbygninger, der er forbundet med

campingpladsens drift, må der ikke opføres nye

bygninger indenfor området. Hovedbygningens

areal må ikke overstige 1% af det samlede

grundareal. Campingpladsen må rumme op til 50

pladser, heraf op til 30% som hytter, under

forudsætning i henhold til campingreglementet.

Området skal omgives af afskærmende

beplantning.

71 7130 Sindal 8.5 10.65.00 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skole, idrætshal og institutioner.

Anvendelse Idræts- og fritidsfaciliteter

Bestemmelser for områdets anvendelse Området er

udlagt til offentlige formål og kan anvendes til idræts-

og fritidsaktiviteter. Indenfor rammeområdet må der

kun opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige

for de offentlige formål, herunder idræts- og

fritidsaktiviteter, der hører hjemme i området.

Bygningers placering og udformning skal godkendes

af Sindal Kommune.

Redaktionel ændring

Funktion Ferie- og fritidsformål Bestemmelser for Redaktionel ændring

områdets anvendelse Bortset fra fællesbygninger,

der er forbundet med Campingpladsens drift, må der

ikke opføres nye bygninger indenfor området.

Hovedbygningens areal må ikke overstige 1% af det

samlede grundareal. Campingpladsen må rumme op

til 50 stadepladser, heraf op til 30% som hytter, under

forudsætning i henhold til campingreglementet.

Området skal omgives af afskærmende beplantning.

Anvendelse 50 for området under ét.

Bestemmelser for områdets anvendelse Der kan

alene opføres bygninger og anlæg som er

nødvendige for områdets udnyttelse til disse formål.

Anvendelse Institution og lignende Max

bebyggelsesprocent 40 for området under ét.

Bestemmelser for områdets anvendelse Der må kun

opføres bebyggelse til offentlige formål som

institution eller lignende. Der må ikke indrettes eller

opføres butikker i området. Bevaringshensyn Der

skal tages hensyn til afgrænsningen mod

landskabskilen syd for bebyggelsen.

71 7130 Sindal 8.5 10.66.00 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt Anvendelse Institution og lignende Max

formål, herunder institution og lignende. Der skal bebyggelsesprocent 40 for området under ét

tages hensyn til afgrænsningen mod landskabskilen Bestemmelser for områdets anvendelse Der må kun

syd for bebyggelsen.

opføres bebyggelse til offentlige formål som

institution eller lignende. Der må ikke indrettes eller

opføres butikker i området.

71 7170 Sindal 1.5 8.5 10.28.00B Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder institution og lignende med

tilhørende boliger.

71 7170 Sindal 1.5 8.5 10.61.00 30 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder institutioner.

Side 70

Anvendelse Institution (ældrecenter), administration,

kirke, grønt område Max bebyggelsesprocent 30

Bestemmelser for områdets anvendelse Der må

alene opføres bygninger, som har tilknytning til de

nævnte formål. Der må ikke oprettes butikker i

området. For den del af området, der grænser op til

Uggerby Å skal anvendelse ske under hensyn til, at

det er et sammenhængende offentligt naturområde.

Det betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal

friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg

som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier, bænke,

overgangssteder over åen og lignende.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til lokalplan

Opdelt

Redaktionel ændring


300.8110.35 Teknisk anlæg, vandværk ved

Danmarksgade, Sindal

300.8130.36 Teknisk anlæg, Sindal Renseanlæg,

Sindal

300.8150.37 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Østergade, Sindal

300.8150.38 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner,

ved Banen, Sindal

81 8110 Sindal 2 8.5 10 25 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder institution (ældrecenter),

administration, kirke, grønt område. For den del af

området, der grænser op til Uggerby Å skal

anvendelse ske under hensyn til, at det er et

sammenhængende offentligt naturområde. Det

betyder, at en bræmme på 25 m langs åen skal

friholdes for bebyggelse. Der kan etableres anlæg

som vedrører friluftsaktiviteter i form af stier,

bænke, overgangssteder over åen og lignende.

81 8130 Sindal 2 8.5 10.42.00B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for vandforsyning.

Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder landskabet, bebyggelse

m.v.

81 8150 Sindal 1 5 10.09.00C 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg). Ny

bebyggelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder Sindal by og landskabet.

81 8150 Sindal 1 5 10.01.00B 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg). Ny

bebygelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder den omgivende

bebyggelse.

400.1110.03 Boligområde ved Lundensgade, Vrå 11 1110 Vrå 1.5 8.5 1.2.2D 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin

og mindre renseanlæg)

400.1110.05 Boligområde ved Gartnervænget, Vrå 11 1110 Vrå 1.5 8.5 1.1.2 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

400.1120.06 Boligområde ved Vestre Alle og

Borgergade, Vrå

11 1120 Vrå 1.5 8.5 1.2.3 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål til

åben-lav bebyggelse.Bebyggelsen kan overvejende

opføres i 1.5 etage, men enkelte mindre

bygningsafsnit kan opføres i 2 etager. Der må kun

opføres 2 bygninger på hver parcel: Boligen og en

carport, evt. kombineret med et redskabsrum.

400.1120.07 Boligområde ved Vrå Højskole, Vrå 11 1120 Vrå 2 8.5 1.1.4 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsens ydre

fremtræden skal tilpasses området.

400.1140.08 Boligområde ved Foldbjergvej, Vrå 11 1140 Vrå 1.5 8.5 1.1.1B 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse. Vejadgang sker fra

Højskolevej. Bebyggelsen skal opføres i klynger

med parklignende karakter.

Side 71

Anvendelse. Boligformål. Bebyggelse til boliger og

offentlige formål.

Anvendelse. Boligformål. Bebyggelsens indhold.

Åben-lav boligbebyggelse. Etageantal 1½, enkelte

mindre bygningsafsnit kan opføres i 2 etager.

Bebyggelsens omfang og placering. Der må kun

opføres 2 bygninger på hver oparcel. Boligen og en

carport, evt. kombineret med et redskabsrum.

Parkering. Der skal snvises 2 p-pladser pr. bolig

Anvendelse. Boligformål. Tæt-lav boligbebyggelse.

Friarealer. Der skal udlægges mindst 100 % af

boligetagearealet som fælles friareal. Parkering og

adgangsforhold. Der skal udlægges mindst 1 p-plads

pr.bolig/lejlighed. Andet. Bebyggelsens ydre

fremtræden skal tilpasses området.

Parkering og adgangsforhold. Vejadgang sker fra

Højskolevej. Der skal udlægges min. 11/2 p-plads pr.

bolig. Andet. Bebyggelsen skal opføres i klynger med

parklignende karakter.

Ny ramme umiddelbart udenfor gl. plannr.(Sindal

10.05.00). Bebyggelsesregulerende bestemmelser

fastsættes i en landzonetilladelse/lokalplan.

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Sindal 10.42.00)

Ny ramme indenfor gl. plannr.Sindal 10.09.00)

Ny ramme inden for gl. plannr (Sindal 10.01.00)

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Rammeområdet er tilrettet de faktiske forhold

Byggemuligheder. Max. etageantal Åben-lav 11/2 Redaktionel ændring

Tæt-lav 11/2, med mulighed for 2 etager i enkelte Del af 1.1.1 udgår - se retninglinier 3.7.1

bygningsafsnit. Friarealer Ved bebyggelsesprocenter

på 40 og 50 kan kommunalbestyrelsen kræve udlagt

op til 10% fælles friareal. I øvrigt henvises der til

bestemmelserne i bygningsreglementet. Parkering og

adgangsforhold. Der skal inden for området sikres

arealer til parkering svarende til bestemmelserne i

bygningsreglementet.


400.1140.09 Boligområde ved Gartnervænget og

Dyrlægegården, Vrå

400.2110.01 Blandet bolig og erhverv ved

Vestergade og Højskolevej, Vrå

11 1140 Vrå 1.1.1A 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Tæt-lav

bebyggelse gives mulighed for 2 etager i enkelte

bygningsafsnit.

Anvendelse Boligformål Åben-lav boligbebyggelse

Tæt-lav boligbebyggelse Etagebebyggelse

Byggemuligheder Max. bebyggelses % Åben-lav 25

Tæt-lav 40 Etagebebyggelse 50 Max. etageantal

Åben-lav 11/2 Tæt-lav 11/2, med mulighed for 2

etager i enkelte bygningsafsnit. Friarealer Ved

bebyggelsesprocenter på 40 og 50 kan

kommunalbestyrelsen kræve udlagt op til 10% fælles

friareal. I øvrigt henvises der til bestemmelserne i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal inden for området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne i bygningsreglementet.

Miljøforhold I den del af område 1.1.1, der grænser

op til jernbanearealet i Vrå by, skal der etableres en

støjafskærmning som sikrer, at det udendørs

støjniveau ikke overstiger 60 dB.

11 2110 Vrå 1.5 8.5 1.2.2A 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, Anvendelse Boligformål Bebyggelse til boliger og

med åben-lav-, tæt-lav- og etagebebyggelse. Max.

etageantal: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 1.5, men med

mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit. I den

del af området der grænser op til jernbanearealet i

Vrå by, skal der etableres en støjafskærmning som

sikrer, at det udendørs støjniveau ikke overstiger 60

dB.

offentlige formål.

400.2110.02 Blandet bolig og erhverv Vrå syd, Vrå 11 2110 Vrå 1.5 8.5 1.2.2B 25 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligformål med åben-lav

bebyggelse samt offentlige friareal.

400.2110.04 Blandet bolig og erhverv omkring

Vrejlevvej og Borupvej, Vrå

400.2110.10 Blandet bolig og erhverv omkring

Nygade m.m., Vrå

11 2110 Vrå 1.5 8.5 1.2.2C 25 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligformål med åben-lav

bebyggelse samt offentlige formål.

21 2110 Vrå 1.5 1.2.1 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligformål med åben-lav

bebyggelse samt offentlige formål.

Side 72

Anvendelse Boligformål. Bebyggelse til boliger og

offentlige formål.

Anvendelse Boligformål. Bebyggelse til boliger og

offentlige formål.

Anvendelse Bebyggelse til boligformål, liberale

erhverv, offentlige formål samt ikke generende

fremstillingsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% Parcelhusbebyggelse 25 Anden

bebyggelse 40 Max. etageantal

Parcelhusbebyggelse 11/2 Anden bebyggelse 11/2,

men med mulighed for 2 etager i enkelte

bygningsafsnit. Friarealer Ved anden bebyggelse

kan kommunalbestyrelsen kræve op til 25 % friareal.

I øv- rigt henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Kommunalbestyrelsen kan tillade at en del af de

krævede p-pladser sikres gennem indbetaling til en

parkeringsfond.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Opdelt

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


400.3120.11 Erhvervsområde ved Højgårdsvej og

Vrejlevvej, Vrå

31 3120 Vrå 8.5 1.4.2 50 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligbebyggelse, liberale

erhverv, offentlige formål samt ikke generende<

fremstillingsvirksomhed. Boligbebyggelse kan

opøfres i 1.5 etage. For anden bebyggelse er der

mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

400.3120.12 Erhvervsområde ved Sdr. Alle, Vrå 31 3120 Vrå 12.5 1.4.1B 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed.

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres

højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der må ikke etableres boliger i området.

Side 73

Anvendelse Lettere industri- og

værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser,

som tillader opførelse af bolig i tilknytning til de

enkelte virksomheder. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 50 Max. bygningshøjde (m) 81/2

bortset fra enkelte, mindre bygningsdele Max.

rumfang 2,5m3/m2grund Friarealer

Kommunalbestyrelsen kan kræve udlagt friarealer

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Miljøforhold Indenfor

områderne fastsættes følgende bestemmelser for det

max. støjniveau: 1. I skel mod de omkringliggende

boligområder: 35/45 dB(A) (nat/dag) 2. I skel mod

naboejendomme inden for

støjzone/konsekvensområder: 60 dB(A) 3. I skel

mod øvrige erhvervsområder 70 dB(A)

Redaktionel ændring

Anvendelse Bebyggelse til industri og større Redaktionel ændring

værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

Opdelt

oplagsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 50 Max. bebyggelse af grundarealet

40% - på området i Vrå syd/vest Max.

bygningshøjde (m) 121/2, - bortset fra enkelte

mindre bygningsdele Max. rumfang 2,5m3/m2grund,

Friarealer Kommunalbestyrelsen kan kræve udlagt

friarealer svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Miljøforhold Indenfor

områderne fastsættes følgende bestemmelser for det

max. støjniveau: 1. I skel mod de omkringliggende

boligområder: 35/45 dB(A) (nat/dag) 2. I skel mod

naboejendomme inden for

støjzone/konsekvensområder: 60 dB(A) 3. I skel

mod øvrige erhvervsområder 70dB(A) I høstperioden

vil en forøgelse af støjniveauet med 5 dB(A) kunne

godkendes.


400.3130.13 Erhvervsområde ved Sigenvej og

Nordre Ringvej, Vrå

400.3130.14 Erhvervsområde ved Jernbanegade

og Borupvej, Vrå

31 3130 Vrå 12.5 1.4.1A 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder til industri og større

værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

Anvendelse. Bebyggelse til industri og større

værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

oplagsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

oplagsvirksomhed. Max. bebyggelse af grundarealet bebyggelses% 50 Max. bebyggelse af grundarealet

40%. Skorstene og mindre bygningsdele kan 40% - på området i Vrå syd/vest Max. bygningshøjde

opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn (m) 121/2, - bortset fra enkelte mindre bygningsdele

til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør Max. rumfang 2,5m3/m2grund, - dog 3m3/m2grund

det. I høstperioden vil en forøgelse af støjniveauet for området i Vrå nord/øst (Sigenvej). Friarealer.

med 5 dB(A) kunne godkendes. Der må ikke Kommunalbestyrelsen kan kræve udlagt friarealer

etableres boliger i området.

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold.

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Miljøforhold. Indenfor

områderne fastsættes følgende bestemmelser for det

max. støjniveau: 1. I skel mod de omkringliggende

boligområder: 35/45 dB(A) (nat/dag) 2. I skel mod

naboejendomme inden for

støjzone/konsekvensområder: 60 dB(A) 3. I skel mod

øvrige erhvervsområder 70 dB(A). I høstperioden vil

en forøgelse af støjniveauet med 5 dB(A) kunne

godkendes.

31 3130 Vrå 12.5 1.4.3 50 Områdets anvendelse fastlægges til

Anvendelse Bebyggelse til industri og større

erhvervsformål, herunder bebyggelse til industri og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

oplagsvirksomhed. Skorstene og mindre

bebyggelses% 50 Max. bebyggelse af grundarealet

bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, 40% Max. bygningshøjde (m) Område A 37

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning Område B 121/2 Område C 20 - bortset fra enkelte

eller drift nødvendiggør det. I høstperioden vil en mindre bygningsdele. Max. rumfang 4m3/m2grund

forøgelse af støjniveauet med 5 dB(A) kunne Friarealer Kommunalbestyrelsen kan kræve udlagt

godkendes. Afgrænsningen af området mod det friarealer svarende til bestemmelserne herom i

åbne land skal beplantes, som en afrunding af bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

byen. Der skal sikres vejadgang til de ledige Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

arealer i den østlige del af rammeområdet ved at svarende til bestemmelserne i kommunens

forlænge Sigenvej ud til Vrejlevvej. Der må ikke parkeringsvedtægt. Miljøforhold Indenfor

etableres boliger i området.

områderne fastsættes følgende bestemmelser for det

max. støjniveau: 1. I skel mod de omkringliggende

boligområder: 35/45 dB(A) (nat/dag) 2. I skel mod

naboejendomme inden for

støjzone/konsekvensområder: 60 dB(A) 3. I skel

mod øvrige erhvervsområder 70 dB(A) I

høstperioden vil en forøgelse af støjniveauet med 5

dB(A) kunne godkendes.

Side 74

Redaktionel ændring

Området udvides med 5,5 ha mod øst (nuværende

landbrugsarealer), jf. retninglsinie 3.7.2

Redaktionel rettelse


400.3130.15 Erhvervsområde mellem Vråvej og

Jernbanegade, Vrå

400.3130.16 Erhvervsområde ved Vestre Ringvej

og Sdr. Alle, Vrå

400.3130.16 Erhvervsområde ved Jernbanegade

og Nygade, Vrå

31 3130 Vrå 25 1.4.4 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder bebyggelse til industri og

større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

oplagsvirksomhed. Max. bebyggelse af

grundarealet: 40% Max. bygningshøjde: Byggefelt

A: 37 m Byggefelt B: 12.5 m Byggefelt C: 20 m -

bortset fra enkelte mindre bygningsdele. Der må

ikke etableres boliger i området.

31 3130 Vrå 1.4.5 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder industri og større

værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

oplagsvirksomhed samt tankanlæg

(selvbetjeningstankstation). Max. bebyggelse af

grundarealet 40%. Skorstene må dog være højere

end 25 m hvis dette er krævet i en

miljøgodkendelse. I høstperioden vil en forøgelse

af støjniveauet med 5 dB (A) kunne godkendes.

Der må ikke etableres boliger i området.

31 400.313

0.16

Vrå 12.5 1.4.6 70 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder korn- og

foderstofforretning og byggemarked. Max.

bebyggelse af grundareal: 40% Max

bygningshøjde: (m) Byggefelt A: 17 - dog på indtil

2% af byggefeltet max. 23 m. Byggefelt B: 21 m

Byggefelt C: 90 m - skorsten må dog være højere,

hvis dette er krævet i miljøgodkendelse. Byggefelt

D: 11 m Der må ikke etableres boliger i området.

Side 75

Anvendelse Industri og større værkstedsvirksomhed,

entreprenør- og oplagsvirksomhed samt tankanlæg

(selvbetjeningstankstation) Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 50 Max. bebyggelse af grundarealet

40% Max. bygningshøjde (m) 25, - skorstene må

dog være højere, hvis dette er krævet i en

miljøgodkendelse. Max. rumfang 5m3/m2grund

Friarealer Kommunalbestyrelsen kan kræve udlagt

friarealer svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne i kommunens

parkeringsvedtægt. Miljøforhold Indenfor

områderne fastsættes følgende bestemmelser for det

max. støjniveau: 1. I skel mod de omkringliggende

boligområder: 35/45 dB(A) (nat/dag) 2. I skel mod

naboejendomme inden

forstøjzone/konsekvensområder: 60 dB(A) 3. I skel

mod øvrige erhvervsområder 70 dB(A) I

høstperioden vil en forøgelse af støjniveauet med 5

dB (A) kunne godkendes.

Anvendelse Korn- og foderstofforretning og

byggemarked. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 50 Max. bebyggelse af grundareal

40% Max bygningshøjde (m) Byggefelt 1 17 OBS

OBS OBS (Kort med byggefelt nre.) - dog på indtil

2% af byggefeltet max. 23m. Byggefelt 2 21 OBS

OBS OBS (Kort med byggefelt nre.) Byggefelt 3 90

OBS OBS OBS (Kort med byggefelt nre.) - skorsten

må dog være højere, hvis dette er krævet i

miljøgodkendelse. Byggefelt 4 11 (Kort med

byggefelt nre.) Max. rumfang 4,5m3/m2grund

Friarealer Kommunalbestyrelsen kan kræve udlagt

friarealer svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal inden for området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne i kommunens

parkeringsvedtægt. Miljøforhold Inden for

områderne fastsættes støjgrænseværdierne i

henhold til miljøgodkendelsen.

Anvendelse Området udlægges til egentligt

erhvervsområde forbeholdt bebyggelse til industri og

større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

oplagsvirksomhed. Kommunalbestyrelsen kan

tillade, at der drives salgsvirksomhed i forbindelse

med den enkelte virksomhed. Der må ikke drives

handel med dagligvarer. Inden for området må der

ikke bygges boliger. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 70 Max. bebyggelse af grundareal

70% Max. bygningshøjde (m) 121/2 - dog kan en

lokalplan fastsætte større bygningshøjder for enkelte

bygningsafsnit el. lign. Max. rumfang 5m3/m2grund

Andet For at sikre en god helhedsvirkning i specielt

samspillet med bycenterområdet, kan

kommunalbestyrelsen i lokalplanlægningen stille

særlige krav til bebyggelsens udseen- de, herunder

facader og oplagring af materialer m.v.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


400.4110.18 Centerområde, Bymidte ved Nygade,

Østegade og Mejerigade, Vrå

400.4110.19 Centerområde, Bymidte ved

Vestergade, Vrå

400.4110.20 Centerområde, Bymidte ved

Strømgade, Jernbanegade og

Nygade, Vrå

41 Vrå 1.5 8.5 1.3.4 60 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, forbeholdt bebyggelse til industri og

større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og

oplagsvirksomhed. Kommunen kan tillade, at der

drives salgsvirksomhed i forbindelse med den

41 4110 Vrå 1.5 8.5 1.3.3B Områdets anvendelse fastlægges til liberale

erhverv, off. formål og boligformål, samt butikker

som kun må etableres i detailhandelsområdet jf.

afgrænsning. Der er mulighed for 2 etager i enkelte

bygningsafsnit.

41 4110 Vrå 1.3.2 Områdets anvendelse fastlægges til liberale

erhverv, offentlige formål og boligformål, samt

butikker som kun må etableres i

detailhandelsområdet jf. afgrænsning. Byggefelter

har en bredde på 9 m. Indenfor byggefelter er der

mulighed for 2.5 etage med en max. bygningshøjde

på 11.5 m. Udenfor byggefelter er

bebyggelsesprocenten 35 af restarealet.

Anvendelse Bebyggelse til detailhandelsvirksomhed,

liberale erhverv, off. formål samt boligformål.

Byggemuligheder Max. bebyggelses% 60 Max.

etageantal 11/2, med enkelte bygningsafsnit i 2

etager. Max. bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for

enkelte virksomhed. Max. bebyggelse af grundareal sluttet bebyggelse. Friarealer

70%. Skorstene og mindre bygningsdele kan Kommunalbestyrelsen kan kræve op til 20% af

opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn etagearealet udlagt til friareal. I øvrigt henvises der til

til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

det. Der må ikke etableres boliger i området. Parkering og adgangsforhold Der skal indenfor

området sikres arealer til parkering svarende til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ved

udarbejdelse af en lokalplan medtage bestemmelser

om, at en del af de krævede parkeringspladser kan

sikres ved indbetaling til en parkeringsfond.

Side 76

Redaktionel ændring

Tilrettet i forhold til lokalplan

Anvendelse Bebyggelse til detailhandelsvirksomhed, Redaktionel ændring

liberale erhverv, offentlige formål, samt boligformål. Tilrettet i forhold til lokalplan

Byggemuligheder Byggefelter OBS OBS OBS (se

kort med byggefelter s. 68 i kommuneplanen) 9 m.

dybe byggefelter. Inden for byggefelter: Max.

etageantal 11/2 og 21/2 etage, som vist på kort.

Max. bygningshøjde 8,5 m ved 11/2 etage og 11,5 m

ved 21/2 etage. Uden for byggefelter: Max.

bebyggelses% 35 Max. etageantal 11/2 Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Friarealer

Kommunalbestyrelsen kan kræve op til 20 % af

etagearealet udlagt til friareal. I øv- rigt henvises der

til bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold Der skal inden for

området sikres arealer til parkering svarende til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ved

udarbejdelse af en lokalplan medtage bestemmelser

om, at en del af de krævede parkeringspladser kan

sikres ved indbetaling til en parkeringsfond.

Miljøforhold Ved ny bebyggelse i den del af område

1.3.3. der grænser op til jernbanen, skal der ved støja

Bebyggelse til detailhandelsvirksomhed, liberale Redaktionel ændring

erhverv, offentlige formål, samt boligformål. Rammeområdet udvidet pga faktiske forhold

Byggemuligheder Byggefelter OBS OBS OBS (se Ændringer med henblik på ensretning

kort s. 67 i kommuneplanen) 9 m. dybe byggefelter,

20 m dybt byggefelt i område A. Inden for

byggefelter: Max. etageantal 11/2 og 21/2 etage,

som vist på kort. I delområde A max. 2 etager. Max.

bygningshøjde 8,5 m ved 11/2 etage og 11,5 m ved

21/2 etage. I delområde A max. 11,5 m. Uden for

byggefelter: Max. etageantal 11/2 Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Max. bebyggelses% 25

Delområde A må ikke bebygges yderligere.

Friarealer Kommunalbestyrelsen kan kræve op til 20

% af etagearealet udlagt til friareal. I øv- rigt

henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. I delområde A udlægges

friareal efter en konkret vurdering. Parkering og

adgangsforhold Der skal inden for området sikres

arealer til parkering svarende til bestemmelserne

herom i bygningsreglementet. I delområde A

udlægges areal til parkering efter

kommunalbestyrelsens bestemmelser herom.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ved udarb


400.4110.21 Centerområde, Bymidte ved

Jernbanegade og Strømgade, Vrå

41 4110 Vrå 1.5 8.5 1.3.1B 110 Områdets anvendelse fastlægges til liberale

erhverv, offentlige formål og boligformål, samt

butikker som kun må etableres i

detailhandelsområdet jf. afgrænsning. Byggefelter

har en bredde på 9 m, dog 20 på sydsiden af

400.5110.22 Rekreativt område, Lunden m.m., Vrå 51 5110 Vrå 1 5 1.6.1A Områdets anvendelse fastlægges til liberale

erhverv, off. formål, parkering, posthus og

boligformål, samt butikker som kun må etableres i

detailhandelsområdet jf. afgrænsning. Der er

mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

Mulighed for sluttet bebyggelse.

400.5110.30 Rekreativt område nordvest for Vrå. 51 5110 Vrå 1 5 1.6.1D Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder offentligt grønt område. Området

friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte

bygninger der er nødvendige for områdets drift,

herunder idrætshaller o.lign.

400.7170.23 Offentligt område ved Højskolevej og

Skolegade, Vrå

400.7170.24 Offentligt område Østergade og Sdr.

Vråvej, Vrå

400.7170.25 Offentligt område mellem Stadionvej

og Valmuevej, Vrå

400.7170.26 Offentligt område ved Foldbjergvej,

Vrå

400.7170.27 Offentligt område omkring Vrå hallen,

Vrå

71 7170 Vrå 12.5 1.5.1A 40 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder offentligt grønt område. Området

friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte

bygninger der er nødvendige for områdets drift,

herunder idrætshaller o.lign.

71 7170 Vrå 12.5 1.5.1B 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v.

71 7170 Vrå 12.5 1.5.1C 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v.

71 7170 Vrå 12.5 1.5.1D 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder offentlige institutioner, beskyttede

boliger, kirke, parkering m.v.

71 7170 Vrå 1.5 12.5 1.6.1B 10 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder eksempelvis offentlige

institutioner.

Anvendelse Boligformål. Bebyggelse til

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, off. formål

samt boligformål. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 110 Max. etageantal 11/2, med

enkelte bygningsafsnit i 2 etager. Max.

Mejerigade. Inden for byggefelter: Max. etageantal: bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for sluttet

1.5 etage, 2 etager og 2.5 etage Max.

bebyggelse. Friarealer Kommunalbestyrelsen kan

bygningshøjde: 8.5 m ved 1.5 etage, 11.5 m ved 2 kræve op til 20 % af etagearealet udlagt til friareal. I

etager, 11.5 m ved 2.5 etage. Uden for byggefelter: øv- rigt henvises der til bestemmelserne herom i

Max. bebyggelses%: 25 % af restarealet Max. bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

etageantal: 1.5 etage Max. bygningshøjde: 8.5 m Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan i

særlige tilfælde ved udarbejdelse af en lokalplan

medtage bestemmelser om, at en del af de krævede

parkeringspladser kan sikres ved indbetaling til en

parkeringsfond. Miljøforhold Ved ny bebyggelse i

område 1.3.1 skal der ved støjafskærmning sikres, at

det uden- dørs støjniveau ikke overstiger 60 dB(A).

Side 77

Anvendelse Fritidsanlæg, idrætsanlæg, spejderhus

m.v. Området friholdes for bebyggelse, bortset fra

enkelte bygninger nødvendige for områdets drift,

herunder idrætshaller o.lign. Byggemuligheder

Max. bebyggelses% 10 Max. etageantal 11/2 Max.

bygningshøjde (m) 121/2 Området er blevet delt i 2

.områder

Anvendelse Fritidsanlæg, idrætsanlæg, spejderhus

m.v. Området friholdes for bebyggelse, bortset fra

enkelte bygninger nødvendige for områdets drift,

herunder idrætshaller o.lign. Byggemuligheder

Max. bebyggelses% 10 Max. etageantal 11/2 Max.

bygningshøjde (m) 121/2 Området er blevet delt i 2

.områder

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 40 Max. bygningshøjde (m) 121/2

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 40 Max. bygningshøjde (m) 121/2

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 40 Max. bygningshøjde (m) 121/2

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 40 Max. bygningshøjde (m) 121/2

Anvendelse Fritidsanlæg, idrætsanlæg, spejderhus

m.v. Området friholdes for bebyggelse, bortset fra

enkelte bygninger nødvendige for områdets drift,

herunder idrætshaller o.lign. Byggemuligheder

Max. bebyggelses% 10 Max. etageantal 11/2 Max.

bygningshøjde (m) 121/2

Redaktionel ændring

Rammeomudvidet pga faktiske forhold

Ændringer med henblik på ensretning

Redaktionel ændring

Opdelt - i to områder, da rammen er blevet

overskåret p.g.a en del af området har fået en

selvstændig ramme til teknisk anlæg

Rammen opdelt pga. ny ramme til teknisk anlæg,

der overskærer rammen

Redaktionel ændring

Opdelt i overensstemmelse med faktiske forhold

Redaktionel ændring

Opdelt i overensstemmelse med de faktiske forhold

Opdelt delområder

Redaktionel ændring

Den specifikke anvendelse er defineret bredere.

Redaktionel ændring

Opdelt pga faktiske forhold


400.8110.28 Teknisk anlæg, vandværk ved Vestre

Ringvej, Vrå

400.8150.29 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Højskolevej, Vrå

500.1110.01 Boligområde langs Johs. Hansensvej,

Tårs

500.1110.02 Boligområde omkring Vrejlev

Klostervej og Bredgade, Tårs

81 8110 Vrå 1.5 8.5 1.2.2E 25 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder fritidsanlæg, idrætsanlæg,

spejderhus m.v. Kun enkelte bygninger, nødvendig

for områdets driftkan opføres. Disse skal placeres

ved Idræts Allé og Sdr. Vråvej.

81 8150 Vrå 1 5 1.6.1C Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for vandforsyning.

Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder landskabet, bebyggelse

m.v.

11 1110 Tårs 1.5 8.5 21015 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

Området friholdes for bebyggelse, bortset fra

enkelte mindre bygninger der er nødvendige for

områdets drift.

11 1110 Tårs 1.5 8.5 21010 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

500.1110.03 Boligområde Bredgade nordvest, Tårs 11 1110 Tårs 1.5 8.5 21001 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse. Der kan bygges i 2

etager ved skrående terræn.

500.1110.04 Boligområde ved Bollervej, Tårs 11 1110 Tårs 1.5 8.5 21002 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

500.1110.05 Boligområde ved

Tykskovvej/Gadekæret, Tårs

11 1110 Tårs 1.5 8.5 21008 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

Side 78

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Redaktionel ændring

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Løkken-Vrå 1.2.2).

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Løkken-Vrå 1.6.1)

Generelle rammer for åben-lav boligbebyggelse Fra bygruppen: sydligste del udgår - se

retningslinier

Redaktionel ændring

Generelle rammer Tilrettet i forhold til lokalplan

Generelle rammer Ingen ændringer

Generelle rammer Redaktionel ændring


500.1140.06 Boligområde omkring Tykskovvej,

Tårs

11 1140 Tårs 21013 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

500.1140.07 Boligområde Bredgade øst, Tårs 11 1140 Tårs 1.5 8.5 21005 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Max

antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

500.1140.08 Boligområde ved Søparken, Tårs 11 1140 Tårs 8.5 21017 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

500.2140.09 Blandet bolig og erhverv Bredgade

vest, Tårs

21 2140 Tårs 8.5 21003 25 40 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

500.3120.10 Erhvervsområde ved Nybovej, Tårs 31 3120 Tårs 12.5 21007 50 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og

erhvervsformål med åben-lav, tæt-lav og

etagebebyggelse. Max. etageantal: Åben-lav: 1,5,

tæt-lav: 2, og etagebebyggelse på 4 etager.

Side 79

Redaktionel ændring

Den østligst matr nr udgår - se retninghslinier 3.8.1

Genrelle rammer Redaktionel ændring - tilrettet i forhold til områdets

karakter

Generelle rammer Redaktionel ændring

Generelle rammer Redaktionel ændring

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål og detailhandel, som efter byrådets

skøn hører til området. Der må ikke drives handel

med dagligvarer, – at der kun må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendig for virksomhedens drift, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50 %, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m.

Områdets afgrænsning er udvidet og

bestemmelserne tilpasset i forhold til kommende

kommuneplantillæg. Ændret i overensstemmelse

med politiske beslutning i Gl. Hjørring.


500.3120.11 Erhvervsområde ved Postholdervej,

Tårs

31 3120 Tårs 12.5 21016 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål. Der må kun opføres én

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendig for virksomhedens drift.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: – at området kun

anvendes til erhvervsformål f. eks. lettere industri- og

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

offentlige formål og detailhandel, som efter byrådets

skøn hører til området, Der må ikke drives handel

med dagligvarer, – at der kun må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendig for virksomhedens drift, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50 %, – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m

Redaktionel ændring

500.3120.12 Erhvervsområde ved Industrivej, Tårs 31 3120 Tårs 0 12.5 21009A 0 0 0 50 Områdets anvendelse fastlægges til

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder lettere industri- og eller dele heraf skal sikre: – at området kun Afgrænsningen udvidet

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, anvendes til erhvervsformål f. eks. Lettere industri- og

offentlige formål og lignende. Skorstene og mindre værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed,

bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, offentlige formål og detailhandel med særlig

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning pladskrævende varegrupper med butiksstørrelser op

eller drift nødvendiggør det. Der må ikke etableres til 3.000 m2. Der må ikke drives handel med

boliger i området.

dagligvarer, – at der kun må opføres en

funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er

absolut nødvendig for virksomhedens drift, – at

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

overstiger 50 %, D – at bebyggelsens højde excl.

skorstene og mindre bygningsdele ikke overstiger

12,5 m.

500.4130.13 Centerområde, Lokalcenter i Tårs 41 4130 Tårs 2 12.5 21012 0 0 0 50 Områdets anvendelse fastlægges til

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder lettere industri- og eller dele heraf skal sikre: – at området kun Ændringer med henblik på ensretning

værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, anvendes til butiksvirksomhed, mindre

offentlige formål og lignende. Skorstene og mindre håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv,

bygningsdele kan tillades opført højere en 12.5 m, boliger, offentlige formål og andet som efter byrådets

såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning skøn naturligt hører hjemme i området, – at

eller drift nødvendiggør det. Der kan i tilknytning til bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke

fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer. Der overstiger 50 %, – at bebyggelsen ikke opføres med

må ikke etableres boliger i området.

mere end 2 etager, og at bebyggelsens højde ikke

overstiger 12,5 m.

500.5110.14 Rekreativt område ved Tårs Vandtårn,

Tårs

51 5110 Tårs 1 5 21006 Området anvendelse fastlægges til

butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed,

restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige

formål samt butikker, som kun må etableres i

detailhandelsområdet, jf. afgrænsning.

Side 80

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf skal sikre: - at områderne kun

anvendes til offentligt friareal uden støjende

aktiviteter, - at der i forbindelse med områdernes

anvendelse og vedligeholdelse kun opføres mindre

bygninger, - at den del af områderne, som er

landzone, forbliver i landzone.

Ingen ændringer


500.5110.15 Rekreativt område omkring Boller Sø

m.v., Tårs

51 5110 Tårs 1 5 21018 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området må kun

anvendes til offentligt friareal uden støjende

aktiviteter. I forbindelse med områdets anvendelse

og vedligeholdelse må der kun opføres mindre

bygninger.

500.5120.16 Rekreativt område, Tårs stadion, Tårs 51 5120 Tårs 2 8.5 21020 40 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området må kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter. I forbindelse med områdets anvendelse

og vedligeholdelse kan der kun opføres mindre

bygninger.

500.7110.17 Offentligt område, Tårs skoleområde

m.m., Tårs

500.7130.18 Offentligt område, Bålhøj Centret

(plejehjem), Tårs

500.7170.19 Offentligt område, Tårs Kirke og

Sognegård, Tårs

500.8110.20 Teknisk anlæg, vandværk ved

Højmarksvej, Tårs

500.8150.21 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Højmarksvej, Tårs

600.1110.02 Boligområde ved Hølken/Dybet,

Løkken

71 7110 Tårs 2 12.5 21014 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder idrætsanlæg.

71 7130 Tårs 3.5 17 21011 80 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skoler, børne-, ungdoms- og

ældreinstitutioner, idrætsanlæg m.v.

71 7170 Tårs 2 8.5 21004 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner samt ældreinstitutioner.

81 8110 Tårs 2 8.5 21009B 25 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsanlæg og kirke mm.

81 8150 Tårs 1 5 21020B 40 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder teknisk anlæg for vandforsyning.

11 1110 Løkken 2 8.5 4.1.4 25 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

Side 81

En lokalplan der træffer bestemmelser for områderne

eller dele heraf skal sikre: - at områderne kun

anvendes til offentlige friarealer uden støjende

aktiviteter, - at der i forbindelse med områdernes

anvendelse og vedligeholdelse kun opføres mindre

bygninger, - at landzoneområderne forbliver i

landzone.

En lokalplan der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: - at området kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsanlæg og kirke mm. - at

bebyggelsesprocenten for hvert område som helhed

ikke fastsættes til mere end 40 - at bebyggelsen

ikke opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.

Ingen ændringer

Opdelt

– at området kun anvendes til offentlige formål f.eks. Redaktionel ændring

skoler, børne-, ungdoms- og ældreinstitutioner,

idrætsanlæg m.v. – at bebyggelsesprocenten for

området som helhed ikke fastsættes til mere end 40

% – at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2

etager, og bebyggelsens højde ikke overstiger 12,5 m

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: -At området kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner samt ældreinstitutioner. -At

bebyggelsesprocenten for hvert område som helhed

ikke fastsættes til mere end 80 -At bebyggelsen

ikke opføres med mere end 3½ etage, og at

bebyggelsens højde ikke overstiger 17 m.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området

eller dele heraf, skal sikre: -At området kun

anvendes til offentlige formål f.eks. skoler, børne- og

ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt

idrætsanlæg og kirke mm. -At

bebyggelsesprocenten for hvert område som helhed

ikke fastsættes til mere end 40 -At bebyggelsen

ikke opføres med mere end 2 etager, og at

bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Ny ramme indenfor gl. plannr.(21009).

Byggemuligheder. Max. bebyggelses% 25. Max. Redaktionel ændring

etageantal 2. Max. bygningshøjde (m) 81/2.

Friarealer. Der kan etableres stier i området.

Parkering og adgangsforhold. Der skal udlægges 2 ppladser

pr. bolig.

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Hjørring 21020).

Bebyggelses% er = 40 som den ekst. ramme hvor

dette område er taget ud af.


600.1110.03 Boligområde mellem Løkkensvej og

Vrenstedvej, Løkken

11 1110 Løkken 1.5 8.5 4.2.2B 25 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav boligbebyggelse.

600.1120.01 Boligområde ved Løkkegade, Løkken 11 1120 Løkken 2 8.5 4.1.3 Områdets anvendelse fastlæggelse til boligformål

med åben-lav bebyggelse.

600.1120.04 Boligområde vest for Løkkensvej,

Løkken

600.1120.08 Boligområde ved Ny Strandvej,

Søndergade og Løkkensvej, Løkken

11 1120 Løkken 1.5 8.5 4.1.8B 40 Områdets anvendelse fastlægges boligformål med

tæt-lav bebyggelse. Boligbyggeri skal opføres

indenfor byggefelter, som udlægges i lokalplan.

Ydervægge skal fremstå i tegl og i lyse farver.

11 1120 Løkken 2 8.5 4.1.9 35 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse.

600.1140.06 Boligområde, Skoleparken, Løkken 11 1140 Løkken 4.1.2 25 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tæt-lav bebyggelse.

Side 82

Anvendelse Boligformål. Bebyggelse til boliger og

offentlige formål. Max. bebyggelses% 25, max.

etageantal: 1½.

Anvendelse. Boligformål. Helårsboliger.

Byggemuligheder. Max. etageantal 2 Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Boligbyggeri skal opføres

indenfor udlagte byggefelter. Friarealer. Der skal

reserveres areal til ophold svarende til min. 25 % af

boligarealet. Parkering og adgangsforhold. Behov for

antal p-pladser vurderes konkret i forbindelse med

byggetilladelsen. Adgang skal ske fra Løkkegade.

Andet. Ydervægge skal fremstå i tegl og i lyse farver.

Anvendelse. Boligformål, helårsbeboelse. Mulighed

for hotelbebyggelse, camping,ferieområde samt ikke

generende fremstillingsvirksomhed.

Byggemuligheder. Max. bebyggelses%: 40 Max.

etageantal: 11/2, mulighed for 2 etager syd for Ny

Strandvej. Max. bygningshøjde (m): 81/2. Parkering

og adgangsforhold 1 p-plads pr. 50 m2

bruttoetageareal i servicebygninger. OBS! Det

skraverede område, som udgør 2,6 ha, er udpeget

som »hvilende rummelighed«. Dvs. at arealet ikke

forventes realiseret til det planlagte formål i

planperioden. Såfremt der senere planlægges for

andre byformål (bolig/erhverv), skal arealet igen

medregnes i den aktuelle rummelighed. Læs evt.

mere om rummelighed på side 18.

Anvendelse. Boligformål. Bebyggelsens hovedinhold.

Tæt-lav boligbebyggelse. Sammenhængende og

fritliggende. Max bebyggelsesprocent 35 for området

som helhed. Parkering. Der skal udlægges 1½ pplads

pr. bolig.

Redaktionel ændring

Opdelt

Mulighed for off. formål udgår da området i dag er

rent boligområde.

Redaktionel ændring

"Helårsboliger" udgår, da det skal afklares i løbet af

planperioden, jf. bykatalogets beskrivelse af Løkken

Redaktionel ændring

Opdelt

Redaktionel ændring

Anvendelse Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der Redaktionel ændring

kan desuden opføres tilhørende kollektive anlæg og Tilrettet i forhold til lokalplan

institutioner til offentlige formål, og der kan drives

erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i

boligområder, når dette ikke ved skiltning

o.lign.ændrer områdets karakter af boligområde.

Byggemuligheder Max. bebyggelses%: Tæt-lav

boligbebyggelse: 50 Max. etageantal: Åben-lav

boligbebyggelse: 11/2 Anden bebyggelse: 2

Bebyggelsen i området skal ske efter en samlet

bebyggelsesplan for hele området.


600.1140.07 Boligområde ved Ny Strandvej og

Søndergade, Løkken

600.1140.09 Boligområde mellem Vrenstedvej og

Egevej, Løkken

600.1140.10 Boligområde omkring Brændingen og

Hølken, Løkken

600.1140.11 Boligområde ved Damgårdsvej,

Løkken

600.1140.12 Boligområde ved

Industrivej/Vrenstedvej, Løkken

600.1140.24 Boligområde ved Jyllandsgade,

Løkken

600.1140.57 Boligområde, syd for Vrenstedvej,

Løkken

11 1140 Løkken 8.5 4.1.7 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2. Bebyggelsen i

området skal ske efter en samlet bebyggelsesplan

for hele området.

11 1140 Løkken 1.5 4.1.1 25 40 Områdets anvendelse fastlæggelse til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Max antal

etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2. Bebyggelsen i

området skal ske efter en samlet bebyggelsesplan

for hele området. Mindste grundstørrelse 600 m2.

11 1140 Løkken 1.5 8.5 4.2.2A 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Tæt-lav

bebyggelse gives mulighed for 2 etager i enkelte

bygningsafsnit.

11 1140 Løkken 1.5 8.5 4.2.4 Områdets anvendelse fastlæggelse til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Anvendelse Boligformål, helårsbeboelse Åben-lav

og tæt-lav boligbebyggelse. Der kan desuden

opføres tilhørende kollektive anlæg og institutioner til

offentlige formål, og der kan drives

erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i

boligområder, når dette ikke ved skiltning o.lign.

ændrer områdets karakter af boligområde.

Byggemuligheder Max. bebyggelses%: 40, for den

enkelte ejendom. Max. etageantal: Åben-lav

boligbebyggelse: 11/2 Anden bebyggelse: 2 Max.

bygningshøjde (m): 81/2 Bebyggelsen i området skal

ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele

området. Andet Mindste grundstørrelse 600 m2

OBS! Området er udpeget som »hvilende

rummelighed«, dvs. at arealet ikke forventes

realiseret til det planlagte formål i planperioden.

Såfremt der senere planlægges for andre byformål

(bolig/ erhverv), skal arealet igen medregnes i den

aktuelle rummelighed. Læs evt. mere om

rummelighed på side 18.

Byggemuligheder Max. etageantal Åben-lav 11/2

Tæt-lav 11/2, med mulighed for 2 etager i enkelte

bygningsafsnit. Friarealer Ved

bebyggelsesprocenter på 40 og 50 kan

kommunalbestyrelsen kræve udlagt op til 10 %

fælles friareal. I øvrigt henvises der til

bestemmelserne i bygnings- reglementet.

Parkering og adgangsforhold Der skal inden for

området sikres arealer til parkering svarende til

bestemmelserne i bygningsreglementet.

Anvendelse Boligformål Der må indrettes liberale

erhver, som ikke ændrer ved områdets karakter af

boligområde, og som normalt kan findes i et

boligområde, eksempelvis revisor-, arkitekt-,

konsulent-, og advokatvirksomhed.

Redaktionel ændring. Begrebet "hvilende

rummelighed" er ikke længere eksisterende. Arealet

indgår derfor som alm. rummelighed.

Redaktionel ændring. Mulighed for etageboliger

udgår da det ikke er forentlig med etageantal på 1.5.

Bestemmelserne er fastlagt i forhold til områdets

bebyggelsesmæssige karakter. En del af det

sydligste område overføres til rekreativt område, da

det pga. jordbundsforholdene ikke er velegnet til

byggeri.

Redaktionel ændring. Sammenlægning af 2 gamle

rammer (4.1.5 + 4.2.2)

Redaktionel ændring

11 1140 Løkken 2 8.5 26 30 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Ny ramme jvf. retningslinie 3.9.1

11 1140 Løkken 1.5 8.5 4.3.7 25 40 Områdets anvendelse fasstlægges til boligformål

(helårsbeboelse), med åben-lav og tæt-lav

bebyggelse. Området sikres vejadgang fra

Industrivej med max. 2 overkørsler/stamveje. Den

sydligste del af området, trekanten mellem

Vrenstedvej, Industrivej og Åsendrupvej skal

friholdes for bebyggelse og udlægges som grønt

rekreativt område.

11 1140 Løkken 8.5 Ny ramme 30 30 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Der må ikke etableres detailhandel i området.

Side 83

Anvendelse Feriecenterbebyggelse

Feriecenterbebyggelse med aktiviteter med henblik

på familieferie. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 40 Max. etageantal 11/2 Friarealer

Min. 20 % af etagearealet udlægges som friarealer.

Parkering og adgangsforhold Bestemmelserne i

bygningsreglementet og kommunens

parkeringsvedtægt.

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Ny ramme


600.2110.05 Blandet bolig og erhverv syd for Ny

Strandvej, Løkken

600.2110.13 Blandet bolig og erhverv mellem

Søndergade og Løkkensvej, Løkken

600.2110.15 Blandet bolig og erhverv omkring

Vendelbogade, Søren Madsens Vej

og Jyllandsgade m.fl., Løkken

11 2110 Løkken 2 8.5 4.1.8C 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål til Anvendelse Boligformål, helårsbeboelse. Mulighed Redaktionel ændring

åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mod nord placeres for hotelbebyggelse, camping,ferieområde samt ikke

åben-lave boliger i max. 2 etager. Bebyggelsen skal generende fremstillingsvirksomhed.

placeres i mindre og overskuelige klynger, som er Byggemuligheder Max. bebyggelses%: 40 Max.

klart afgrænsede mod det omkringliggende grønne etageantal: 11/2, mulighed for 2 etager syd for Ny

friareal, så områdets karakteristiske flade terræn Strandvej. Max. bygningshøjde (m): 81/2 Parkering

understreges. I den sydligste del af området kan og adgangsforhold 1 p-plads pr. 50 m2

opføres tæt-lav bebyggelse i max. 2½ etager, som bruttoetageareal i servicebygninger. OBS! Det

orienteres mod golfbanen. Eksisterende beplantning skraverede område, som udgør 2,6 ha, er udpeget

skal så vidt muligt indarbejdes i den samlede plan som »hvilende rummelighed«. Dvs. at arealet ikke

for området. En lokalplan for området skal sikre, at forventes realiseret til det planlagte formål i

området udvikles med vægt på bæredygtighed, planperioden. Såfremt der senere planlægges for

eksempelvis ved brug af lavenergibyggeri, og at andre byformål (bolig/erhverv), skal arealet igen

både det grønne og det blå element prioriteres højt i medregnes i den aktuelle rummelighed. Læs evt.

bebyggelse og bebyggelsesplan. Det grønne

element henfører til beplantningsforhold o.lign.,

mens det blå element henfører til eksempelvis åbne

vandløb, søer mv. Stier, herunder ridestier,

etableres i friarealerne. Der må ikke etableres

direkte vejadgang til Vrenstedvej. Området skal

vejbetjenes fra en stamvej via Vrenstedvej, der

også betjener naboområdet mod vest.

mere om rummelighed på side 18.

21 2110 Løkken 1.5 8.5 4.1.8A 25 40 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligformål, ferieformål og

lettere erhvervsformål.

Anvendelse Boligformål, helårsbeboelse. Mulighed Redaktionel ændring

for hotelbebyggelse, camping,ferieområde samt ikke "Helårsbeboelse" udgår, da dette er en problematik

generende fremstillingsvirksomhed.

som ønskes afklaret i løbet af planperioden, jf.

Byggemuligheder Max. bebyggelses%: 40 Max. bykatalogets Løkken-afsnit

etageantal: 11/2, mulighed for 2 etager syd for Ny Opdelt

Strandvej. Max. bygningshøjde (m): 81/2 Parkering

og adgangsforhold 1 p-plads pr. 50 m2

bruttoetageareal i servicebygninger. OBS! Det

skraverede område, som udgør 2,6 ha, er udpeget

som »hvilende rummelighed«. Dvs. at arealet ikke

forventes realiseret til det planlagte formål i

planperioden. Såfremt der senere planlægges for

andre byformål (bolig/erhverv), skal arealet igen

medregnes i den aktuelle rummelighed. Læs evt.

mere om rummelighed på side 18.

21 2110 Løkken 1.5 4.2.1E 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet Anvendelse Bolig- og erhvervsformål. Bebyggelse til

byformål, herunder boligformål, (åben-lav,tæt-lav boligformål, liberale erhverv, offentlige formål samt

bebyggelse) samt ferie- fritidsformål

ikke generende fremstillingsvirksomhed.

(hotelbebyggelse, camping, ferieområde), samt ikke Byggemuligheder Max. bebyggelses%

generende fremstillingsvirksomhed.

Parcelhusbebyggelse 25 Anden bebyggelse 40

Max. etageantal Parcelhusbebyggelse 11/2 Anden

bebyggelse 11/2, men med mulighed for 2 etager i

enkelte bygningsafsnit. Friarealer Ved anden

bebyggelse kan kommunalbestyrelsen kræve op til

25 % friareal. I øvrigt henvises der til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold Kommunalbestyrelsen

kan tillade at en del af de krævede p-pladser sikres

gennem indbetaling til en parkeringsfond.

Miljøforhold Ved bebyggelse i område 4.2.1 skal det

ved støjafskærmning sikres, at det uden- dørs

støjniveau ikke overstiger 55 dB(A).

Side 84

Redaktionel ændring


600.2110.16 Blandet bolig og erhverv, Løkken

nord/vest, Løkken

600.2110.17 Blandet bolig og erhverv ved

Søndergade og Ny Strandvej, Løkken

600.2110.18 Blandet bolig og erhverv langs

Nørregade, Løkken

21 2110 Løkken 1.5 4.2.1A 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligbebyggelse, liberale

erhverv, offentlige formål samt ikke generende

fremstillingsvirksomhed. Boligbebyggelse kan

opføres i 1.5 etage. For anden bebygglese er der

mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

21 2110 Løkken 1.5 8.5 4.3.4C 60 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligbebyggelse, liberale

erhverv, offentlige formål samt ikke generende

fremstillingsvirksomhed. Boligbebyggelse kan

opføres i 1.5 etage. For anden bebyggelse er der

mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

21 2110 Løkken 1.5 4.3.5B 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder liberale erhverv, off. formål samt

boligformål. Der gives mulighed for 2 etager i

enkelte bygningsafsnit.

Side 85

Anvendelse Bolig- og erhvervsformål. Bebyggelse til

boligformål, liberale erhverv, offentlige formål samt

ikke generende fremstillingsvirksomhed.

Byggemuligheder Max. bebyggelses%

Parcelhusbebyggelse 25 Anden bebyggelse 40

Max. etageantal Parcelhusbebyggelse 11/2 Anden

bebyggelse 11/2, men med mulighed for 2 etager i

enkelte bygningsafsnit. Friarealer Ved anden

bebyggelse kan kommunalbestyrelsen kræve op til

25 % friareal. I øvrigt henvises der til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold Kommunalbestyrelsen

kan tillade at en del af de krævede p-pladser sikres

gennem indbetaling til en parkeringsfond.

Miljøforhold Ved bebyggelse i område 4.2.1 skal det

ved støjafskærmning sikres, at det uden- dørs

støjniveau ikke overstiger 55 dB(A).

Anvendelse Boligformål Bebyggelse til

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, off. formål

samt boligformål. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 60 Max. etageantal: 11/2, med

enkelte bygningsafsnit i 2 etager. Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for sluttet

bebyggelse. Friarealer Kommunalbestyrelsen kan

kræve op til 20 % af etagearealet udlagt til friareal. I

øv- rigt henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan i

særlige tilfælde ved udarbejdelse af en lokalplan

medtage bestemmelser om, at en del af de krævede

parkeringspladser kan sikres ved indbetaling til en

parkeringsfond. Miljøforhold Ved ny bebyggelse i

områderne langs landevej 451 skal det ved

støjafskærmning sikres, at det udendørs støjniveau

ikke overstiger 55 dB(A).

Anvendelse Bebyggelse til boligformål, liberale

erhverv, off. formål samt ikke generende

erhvervsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% Parcelhusbebyggelse: 25 Anden

bebyggelse: 40 Området omkring Løkkenstrand: 60

Max. etageantal: 11/2, området omkring Nørregade

op til 21/2 Friarealer Bestemmelserne i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Bestemmelserne i bygningsreglementet og

kommunens parkeringsvedtægt.

Redaktionel ændring

Opdelt

Redaktionel ændring

Mulighed for detailhandel udgår, da området ligger

ved detailhandelsafgrænsningen.

Redaktionel ændring

Opdelt

Tilrettet i forhold til lokalplan


600.2110.19 Blandet bolig og erhverv ved

Jyllandsgade, Løkken

600.2110.20 Blandet bolig og erhverv langs

Søndergade, Løkken

600.2140.21 Blandet bolig- og erhverv mellem

Åsendrupvej og Vrenstedvej, øst for

Løkken

600.2140.34 Blandet bolig og erhverv,

Strandhotellet, Løkken

21 2110 Løkken 1.5 4.2.1D 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byformål, herunder boligbebyggelse, liberale

erhverv, off. formål samt ikke generende

erhvervsvirksomhed. I området omkring

Løkkenstrand (byggefelt) er bebyggelsesprocenten

fastsat til 60 og det max. etageantal 2.5.

21 2110 Løkken 1.5 4.3.5A 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byforformål herunder boligbebyggelse, liberale

erhverv, offentlige formål samt ikke generende

fremstillingsvirksomhed. Boligbebyggelse kan

opføres i 1.5 etage. For anden bebyggelse er der

mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

21 2140 Løkken 1.5 8.5 4.9.0 10 Områdets anvendelse fastlægges til blandet

byområde, herunder boligbebyggelse, liberale

erhverv, off. formål samt ikke generende

erhvervsvirksomhed.

21 2140 Løkken 2 8.5 4.3.2B 70 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og

erhvervsformål, herunder institutionsformål,

værkstedsformål og lign.

Side 86

Anvendelse Bolig- og erhvervsformål. Bebyggelse til

boligformål, liberale erhverv, offentlige formål samt

ikke generende fremstillingsvirksomhed.

Byggemuligheder Max. bebyggelses%

Parcelhusbebyggelse 25 Anden bebyggelse 40

Max. etageantal Parcelhusbebyggelse 11/2 Anden

bebyggelse 11/2, men med mulighed for 2 etager i

enkelte bygningsafsnit. Friarealer Ved anden

bebyggelse kan kommunalbestyrelsen kræve op til

25 % friareal. I øvrigt henvises der til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold Kommunalbestyrelsen

kan tillade at en del af de krævede p-pladser sikres

gennem indbetaling til en parkeringsfond.

Miljøforhold Ved bebyggelse i område 4.2.1 skal det

ved støjafskærmning sikres, at det uden- dørs

støjniveau ikke overstiger 55 dB(A).

Anvendelse Bolig- og erhvervsformål Bebyggelse til

boligformål, liberale erhverv, off. formål samt ikke

generende erhvervsvirksomhed. Byggemuligheder

Max. bebyggelses% Parcelhusbebyggelse: 25

Anden bebyggelse: 40 Området omkring

Løkkenstrand: 60 Max. etageantal: 11/2, området

omkring Nørregade op til 21/2 Friarealer

Bestemmelserne i bygningsreglementet. Parkering

og adgangsforhold Bestemmelserne i

bygningsreglementet og kommunens

parkeringsvedtægt.

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Opdelt

Anvendelse Bolig- og erhvervsformål Området må Redaktionel ændring

anvendes til bolig- og erhvervsformål, herunder

institutionsformål, værkstedsformål og lign.

Byggemuligheder Max. bebyggelses% 10 Max.

etageantal 11/2 Max. bygningshøjde (m) 81/2

Andet Del af området er underlagt fredskovspligt (ca.

4.000 m2). På fredskovpligtige arealer må der bl.a.

ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller

gennemføres terrænændringer, medmindre det er

nødvendigt for skovdriften, jf. skovlovens § 10.

Anvendelse Bebyggelse til detailhandelsvirksomhed,

liberale erhverv, off. formål samt boligformål.

Byggemuligheder Uden for byggefelter: Max.

bebyggelses%: 25 Max. etageantal: 11/2 Max.

bygningshøjde (m): 81/2 Friarealer

Kommunalbestyrelsen kan kræve op til 20 % af

etagearealet udlagt til friareal. I øv- rigt henvises der

til bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold Der skal indenfor

området sikres arealer til parkering svarende til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ved

udarbejdelse af en lokalplan medtage bestemmelser

om, at en del af de krævede parkeringspladser kan

sikres ved indbetaling til en parkeringsfond.

Redaktionel ændring

Opdelt

Tilrettet i forhold til lokalplan


600.3120.22 Erhvervsområde ved Egevej og

Åsendrupvej, Løkken

600.3120.23 Erhvervsområde omkring Egevej,

Løkken

31 3120 Løkken 8.5 4.4.3 50 Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig-

og erhvervsformål, herunder boligformål

(helårsbeboelse)og ferieformål (hotelbebyggelse).

Anvendelse Området udlægges til lokalt

erhvervsområde forbeholdt bebyggelse til lettere in-

dustri- og værkstedsvirksomheder samt

lagervirksomheder. Kommunalbestyrelsen kan

fastsætte bestemmelser, som tillader opførelse af en

bolig i tilknytning til de enkelte virksomheder.

Byggemuligheder Max. bebyggelses% 50 Max.

bygningshøjde (m) 81/2, bortset fra mindre

bygningsdele. Maksimalt 40 % af grundarealet må

bebygges. Kommunalbestyrelsen kan stille krav

vedr. bebyggelsens ydre fremtræden for at sikre en

fremtræden, der harmonerer med det lokale åbne

lands elementer. Friarealer Min. 100 % af

bruttoetagearealet. Parkering og adgangsforhold

Parkering skal ske på egen grund. Vejadgang skal

ske fra Egevej og Åsendrupvej. Zonestatus By- og

landzone. Arealet overføres i lokalplanlægningen fra

landzone til byzone.

31 3120 Løkken 8.5 4.4.2 50 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder til lettere industri- og

værkstedsvirksomheder samt lagervirksomheder.

Maksimalt 40 % af grundarealet må bebygges.

Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres

højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Kommunen kan stille krav vedr. bebyggelsens

ydre fremtræden for at sikre en fremtræden, der

harmonerer med det lokale åbne lands elementer.

Der må ikke etableres boliger i området. Vejadgang

skal ske fra Egevej og Åsendrupvej.

Anvendelse. Lettere industri- og

Side 87

værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser,

som tillader opførelse af bolig i tilknytning til de

enkelte virksomheder. Byggemuligheder. Max.

bebyggelses% 50. Max. 40 % af grundarealet må

bebygges. Max. bygningshøjde (m) 81/2, bortset fra

enkelte, mindre bygningsdele. Max. rumfang

2,5m3/m2grund. Friarealer. Kommunalbestyrelsen

kan kræve udlagt friarealer svarende til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold. Der skal indenfor

området sikres arealer til parkering svarende til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Miljøforhold. Indenfor områderne fastsættes følgende

bestemmelser for det max. støjniveau: 1. I skel mod

de omkringliggende boligområder: 35/45 dB(A)

(nat/dag) 2. I skel mod naboejendomme inden for

støjzone/konsekvensområder: 60 dB(A) 3. I skel mod

øvrige erhvervsområder 70 dB(A)

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Området er blevet udvidet med 4 ha mod øst

(nuværende landbrugsarealer), jvf retningslinie

3.9.2. Der er indskrevet vejadgang til udvidelsen


600.4110.25 Centerområde, Bymidte langs

Søndergade, Løkken

600.4110.26 Centerområde, Bymidte omkring

Nørregade, Løkken

600.4110.27 Centerområde, Bymidte mellem

Vrenstedvej og Toldbodvej, Løkken

41 4110 Løkken 4.3.1A Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lettere industri- og

håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt

servicerhverv i forbindelse med turisterhverv. Max.

40 % af grundarealet må bebygges. Enkelte

bygninger og bygningsdele kan tillades opført

højere en 8.5 m, såfremt særlige hensyn til

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør

det. Der skal sikres vejadgang til de ledige arealer i

den østlige del af rammeområde fra

Løkkensholmvej og Egevej. Der må ikke etableres

boliger i området.

Anvendelse Boligformål Bebyggelse til

41 4110 Løkken 2 8.5 4.3.1B Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, off. formål samt butikker som kun

må etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.

Inden for byggefelter: Max. etageantal: 2 etager

Max. bygningshøjde: 8.5 m. Uden for byggefelter:

Max. bebyggelses%: 85 % af restarealet. Max.

etageantal: 1.5, med enkelte bygningsafsnit i 2

etager. Max. bygningshøjde: 8.5 m

41 4110 Løkken 1.5 8.5 4.3.4A 60 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, off. formål samt butikker som kun

må etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.

Uden for byggefelter fastsættes en max.

bebyggelsesprocent på 85 af restarealet og opført i

max.1.5 etage, med enkelte bygningsafsnit i 2

etager.

Side 88

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, off. formål

samt boligformål. Byggemuligheder Inden for

byggefelter (se kort):OBS OBS OBS Max. etageantal

2 Max. bygningshøjde (m) 81/2 Uden for

byggefelter: Max. bebyggelses% 85 Max. etageantal

11/2, med enkelte bygningsafsnit i 2 etager. Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for sluttet

bebyggelse. Friarealer Kommunalbestyrelsen kan

kræve op til 20 % af etagearealet udlagt til friareal. I

øvrigt henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan i

særlige tilfælde ved udarbejdelse af en lokalplan

medtage bestemmelser om, at en del af de krævede

parkeringspladser kan sikres ved indbeta- ling til en

parkeringsfond. Miljøforhold Ved ny bebyggelse i

områderne langs landevej 451 skal det ved

støjafskærmning sikres, at det udendørs støjniveau

ikke overstiger 55 dB(A).

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Anvendelse Boligformål Bebyggelse til

Redaktionel ændring

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, off. formål Opdelt

samt boligformål. Byggemuligheder Inden for Ændringer med henblik på ensretning

byggefelter (se kort):OBS OBS OBS Max. etageantal

2 Max. bygningshøjde (m) 81/2 Uden for

byggefelter: Max. bebyggelses% 85 Max. etageantal

11/2, med enkelte bygningsafsnit i 2 etager. Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for sluttet

bebyggelse. Friarealer Kommunalbestyrelsen kan

kræve op til 20 % af etagearealet udlagt til friareal. I

øvrigt henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan i

særlige tilfælde ved udarbejdelse af en lokalplan

medtage bestemmelser om, at en del af de krævede

parkeringspladser kan sikres ved indbeta- ling til en

parkeringsfond.

Anvendelse Boligformål Bebyggelse til

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, off. formål

samt boligformål. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 60 Max. etageantal: 11/2, med

enkelte bygningsafsnit i 2 etager. Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for sluttet

bebyggelse. Friarealer Kommunalbestyrelsen kan

kræve op til 20 % af etagearealet udlagt til friareal. I

øv- rigt henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan i

særlige tilfælde ved udarbejdelse af en lokalplan

medtage bestemmelser om, at en del af de krævede

parkeringspladser kan sikres ved indbetaling til en

parkeringsfond. Miljøforhold Ved ny bebyggelse i

områderne langs landevej 451 skal det ved

støjafskærmning sikres, at det udendørs støjniveau

ikke overstiger 55 dB(A).

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning


600.4110.28 Centerområde, Bymidte ved

Vrenstedvej, Løkken

600.4110.29 Centerområde, Bymidte ved

Jyllandsgade, Løkken

600.4110.30 Centerområde, Bymidte ved Torvet,

Løkken

600.4110.31 Centerområde ved Jyllandsgade og

Toldbodvej, Løkken

41 4110 Løkken 2 8.5 4.3.3 110 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, off. formål samt butikker som kun

må etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.

For anden anvendelse end boliger er der mulighed

for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

41 4110 Løkken 1.5 8.5 4.3.4B 60 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed,

off. formål og parkering, samt butikker som kun må

etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.

Bebyggelse må kun opføres inden for fastlagte

byggefelter.

41 4110 Løkken 3 10.6 4.3.8 110 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, off. formål samt butikker som kun

må etableres i detailhandelsområdet, jvf. detailkort.

Der er mulighed for 2 etager i enkelte

bygningsafsnit.

41 4110 Løkken 1.5 8.5 4.3.9 50 50 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, off. formål samt samt butikker som

kun må etableres i detailhandelsområdet, jvf.

detailkort.

Side 89

Anvendelse Området forbeholdes bolig- og

erhvervsformål, detailhandelsvirksomhed, liberale

erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed, off.

formål og parkering, samt ikke generende

fremstillingsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

bebyggelses% 110 Max. etageantal 2 Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Bebyggelsen må kun

opføres inden for fastlagte byggefelter. Andet Ved

større bygningsarbejder inden for området skal en

nærmere undersøgelse vurdere, om der i området

skal fastlægges særlige bestemmelser, som sikrer

evt. bevaringsinteresser i området.

Anvendelse Boligformål Bebyggelse til

detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, off. formål

samt boligformål. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 60 Max. etageantal: 11/2, med

enkelte bygningsafsnit i 2 etager. Max.

bygningshøjde (m) 81/2 Mulighed for sluttet

bebyggelse. Friarealer Kommunalbestyrelsen kan

kræve op til 20 % af etagearealet udlagt til friareal. I

øv- rigt henvises der til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Parkering og adgangsforhold

Der skal indenfor området sikres arealer til parkering

svarende til bestemmelserne herom i

bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan i

særlige tilfælde ved udarbejdelse af en lokalplan

medtage bestemmelser om, at en del af de krævede

parkeringspladser kan sikres ved indbetaling til en

parkeringsfond. Miljøforhold Ved ny bebyggelse i

områderne langs landevej 451 skal det ved

støjafskærmning sikres, at det udendørs støjniveau

ikke overstiger 55 dB(A).

Anvendelse Bebyggelse til detailhandelsvirksomhed,

liberale erhverv, off. formål samt boligformål.

Byggemuligheder Max. bebyggelses% 110 Max.

etageantal 3 Max. bygningshøjde (m) 10,6

Friarealer Min. 20 % af etagearealet udlægges som

friarealer. Parkering og adgangsforhold Boliger:

11/2 p-plads pr. bolig. Erhverv: Fastsættes på

baggrund af en konkret vurdering i henhold til

bygningsreglementet.

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

Anvendelse Boligformål, helårsbeboelse Området Redaktionel ændring

forbeholdes tæt-lav boligbebyggelse, liberale erhverv, Ændringer med henblik på ensretning

off. formål og parkering, samt ikke generende

fremstillingsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 50 Max. etageantal: 11/2 Max.

bygningshøjde (m): 81/2, dog med mindre

bygningsafsnit op til 121/2 Ny bebyggelse i området

skal ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele

området. En lokalplan for området skal sikre, at

bebyggelsen i området udgør en samlet helhed, som

tilgodeser indtrykket og udseendet af den nuværende

bebyggelse i området.


600.4110.32 Centerområde, Bymidte omkring

Torvet m.m., Løkken

600.4110.35 Centerområde, Bymidte mellem

Løkkensvej og Jyllandsgade, Løkken

600.4130.33 Centerområde, Lokalcenter ved

Industrivej og Løkkensvej, Løkken

600.5110.36 Rekreativt område, Vendsyssel

Plantage ved Søndergade, Løkken

41 4110 Løkken 4.3.2A Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, off. formål og parkering. Der må

ikke etableres detailhandel i området. Boligformål

fastsættes til tæt-lav boligbebyggelse med

helårsbeboelse.

41 4110 Løkken 4.3.10 60 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed,

off. formål samt butikker som kun må etableres i

detailhandelsområdet, jvf. detailkort. Der udlægges

9 m dybe byggefelter. Inden for byggefelter

fastsættes etageantal til max. 2.5 med en max.

bygningshøjde på 11.5 m. Uden for byggefelter

fastsættes en bebyggelsesprocent på 25 af

restarealet og max. bygningshøjde på 8.5 m i max.

1.5 etage.

41 4130 Løkken 2 8.5 4.3.11 50 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og

erhvervsformål, liberale erhverv, hotel- og

restaurationsvirksomhed, off. formål og parkering,

samt butikker som kun må etableres i

detailhandelsområdet, jvf. detailkort. Max.

etageantal: 1.5 etage, enkelte bygningsafsnit dog 2

etager. Max. bygningshøjde: 8.5 m, med mindre

bygningsafsnit op til 12.5 m.

Anvendelse Bebyggelse til detailhandelsvirksomhed,

liberale erhverv, off. formål samt boligformål.

Byggemuligheder Uden for byggefelter: Max.

bebyggelses%: 25 Max. etageantal: 11/2 Max.

bygningshøjde (m): 81/2 Friarealer

Kommunalbestyrelsen kan kræve op til 20 % af

etagearealet udlagt til friareal. I øv- rigt henvises der

til bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Parkering og adgangsforhold Der skal indenfor

området sikres arealer til parkering svarende til

bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ved

udarbejdelse af en lokalplan medtage bestemmelser

om, at en del af de krævede parkeringspladser kan

sikres ved indbetaling til en parkeringsfond.

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Anvendelse Centerformål Området forbeholdes Redaktionel ændring

bolig- og erhvervsformål, detailhandelsvirksomhed,

liberale er- hverv, hotel- og restaurationsvirksomhed,

off. formål og parkering, samt ikke gene- rende

fremstillingsvirksomhed. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%. 60 Max. etageantal: 11/2 Max.

bygningshøjde (m): 81/2, med mindre bygningsafsnit

op til 121/2. Ny bebyggelse i området, som går ud

over de nuværende bebyggede arealer, skal ske

efter en samlet bebyggelsesplan for hele området.

Det samlede butiksareal inden for området må ikke

forøges med mere end 350m2 i forhold til

butiksarealet pr. 1. januar 2001. Andet En

lokalplan for området skal sikre, at bebyggelsen i

området udgør en samlet helhed, som tilgodeser

indtrykket og udseende af den nuværende

bebyggelse i området.

Anvendelse Centerformål - bydelscenter med de Redaktionel ændring

anlæg der naturligt hører til i et bydelscenter Ændringer med henblik på ensretning

eksempelvis tankanlæg, vaskehal, fast-food

restaurant mv.. Der kan max. opføres 3000 m2

bruttoetageareal til butiksformål, herunder både

dagligvarer, udvalgsvarer og udvalgsvarer med

særligt pladskrævende varegrupper.

Byggemuligheder Max. bebyggelsesprocent 50 Max.

bygningshøjde 8,5 m. Enkelte

bygningsdele/bygningsafsnit kan have en større

højde eksempelvis indgangsportal, indgangstårn mv..

Friarealer Parkerings- og opholdsarealer mv. skal

mindst svare til 50 % af grundarealet. Parkering og

adgangsforhold Adgang til lokalplanområdet skal ske

fra Industrivej. Parkering skal ske på egen grund.

Miljøforhold Reguleres/håndhæves med hjemmel i

miljøbeskyttelsesloven. Zonestatus Byzone OBS

OBS OBS OBS Andet Matr. nr. 18an og 18ap

Furreby by, Furreby udtages af rammeområde

E.4.4.2 og aflyses af erhvervslokalplan 4.4.2.1

51 5110 Løkken 4.5.1C Lokalcenter i Løkken. Områdets anvendelse Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

fastlægges til butikker samt tankanlæg, vaskehal og administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

fast-food restaurant. Adgang til lokalplanområdet parkering m.v. Byggemuligheder Max.

skal ske fra Industrivej. Enkelte

bebyggelses%: 40 Max. bygningshøjde (m): 121/2

bygningsdele/bygningsafsnit kan have en større Miljøforhold Det max. udendørs støjniveau må ikke

højde eksempelvis indgangsportal, indgangstårn

m.v.

overstige 55 dB(A) (Hovedlandevej 451).

Side 90

Ingen ændringer


600.5110.37 Offentligt område ved Vrenstedvej,

Løkken

600.5110.47 Rekreativt område øst for Løkkensvej,

Løkken

600.5110.58 Rekreativt område, øst for Dybet og

Hølken, Løkken

600.5111.38 Rekreativt område,

Kolonihaveområde i Åsendrup

(Farmen), Øst for Løkken

600.5121.39 Rekreativt område, golfbane syd for

Dybet (øvebane), Løkken

600.5130.40 Rekreativt område, Feriecenter (Sea

West), Løkken

51 5110 Løkken 4.6.3 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området skal

friholdes for bebyggelse.

51 5110 Løkken 4.6.1A Området anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Området friholdes

for bebyggelse. Områdets mest karakteristiske

træk er beplantningen af nyere sitkagran langs

Vrenstedvej. Beplantningen har en afskærmende

effekt mod trafikken på Vrenstedvej.

51 5110 Løkken Ny ramme Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder rekreativt grønt område (fredskov).

Området friholdes for bebyggelse.

Bestemmelser Anvendelse Rekreative formål

Bevaringsværdige forhold Arealet indgår i dag i en

grøn kile, der strækker sig fra det åbne land og ind til

Løkken by. I den grønne kile indgår desuden

boldbaner og fredskovsarealer. Det grønne

rekreative præg ønskes bevaret. Byggemuligheder

Området friholdes for bebyggelse. Friarealer

Området kan indgå som friareal for et kommende

byområde umiddelbart mod syd. Området i dag

Karakteristika Et område, hvis mest karakteristiske

træk er beplantningen af nyere sitkagran langs

Vrenstedvej. Beplantningen har en afskærmende

effekt mod trafi kken på Vrenstedvej.

Naturmæssige bindinger Ingen

Anvendelse Fritidsanlæg, idrætsanlæg m.v.

Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte

bygninger nødvendige for områdets drift, herunder

idrætshaller o.lign. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 10 Max. etageantal: 11/2 Max.

bygningshøjde (m): 121/2

51 5111 Løkken 1 5 4.8.8 5 Områdets anvendelse fastlægges til rekreative Anvendelse Kolonihaveformål, nyttehaver, rekreation

formål, herunder grønt område (skov). Skoven skal m.v. Byggemuligheder Max. bebyggelsesprocent:

i sit geografiske omfang bevares. Eksisterende 5 Max. etageantal: 1 Max. bygningshøjde: 5 m

beplantning skal derfor så vidt muligt bevares. Der Parkeringforhold Der kan indrettes

kan dog ske den nødvendige træfældning i fællesparkeringsfaciliteter og interne stier i området.

forbindelse med vedligeholdelse af skoven, når Andet Der må ikke foretages udstykninger inden for

genplantning foretages. Området friholdes fra

bebyggelse. Der kan etableres stier, lysninger og

lignende forhold, som forbedrer mulighederne for en

rekreativ udnyttelse af skoven.

området

51 5121 Løkken 1.5 8.5 4.8.6 10 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder kolonihaver, nyttehaver, rekreation

m.v.Der kan indrettes fællesparkeringsfaciliteter og

interne stier i området.Der må ikke foretages

udstykninger inden for området.

51 5130 Løkken 2 8.5 4.8.2 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder golfbane. Området friholdes for

bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger

nødvendige for områdets drift. Områdets åbne

vandløb er et naturligt og rekreativt element, som

skal bevares. Området fungerer som

»udsigtsareal« for de omkringliggende områder

pga. det flade terræn. Den flade karakter bør

bevares, og ny beplantning bør ikke ødelægge

helhedsindtrykket.

Side 91

Redaktionel ændring

Området udvides med et areal mod syd, da dette

område pga. jordbundsforholdene har vist sig ikke

at være egnet til byggeri.

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Ændret anvendelse i forhold til faktiske forhold.

Ny ramme

Ingen ændringer

Bestemmelser Anvendelse Rekreative formål, Ingen ændringer

herunder golfbane. Bevaringsværdige forhold

Områdets åbne vandløb er et naturligt og rekreativt

element, som er vigtigt at bevare i et område som

dette, der udlægges til rekreative formål. Området

fungerer som »udsigtsareal« for de omkringliggende

områder pga. det fl ade terræn. Den fl ade karakter

bør bevares, og ny beplantning bør ikke ødelægge

helhedsindtrykket. Byggemuligheder Området

friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger

nødvendige for områdets drift. Max. bebyggelses%

10 Max. etageantal 11/2 Max. bygningshøjde (m)

81/2 Området i dag Karakteristika Et fladt område

uden beplantning. Et åbent vandløb gennemløber

området.

Anvendelse Helårsferie - fritidsområde Ferie- og

fritidsformål, idræts-, helse- og fritidsanlæg,

kursusvirksomhed, udstillingsanlæg med særlig

vægt på helårsanvendelsen. Byggemuligheder

Max. bebyggelses% 40 Max. etageantal 2 for den

gennemgående bebyggelse, enkelte bygningsafsnit

21/2 etage. Det vandrette højdegrænseplan på 81/2

m fastholdes. Miljøforhold Det max. udendørs

støjniveau i området må ikke overstige 55 dB(A).

Bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på

grundlag af en samlet plan for hele området.

Ingen ændringer


600.5130.59 Rekreativt område, feriecenter syd for

Vrenstedvej, Løkken

600.5131.41 Rekreativt område, hotel og

ferielejligheder (Løkken Strandgård),

Løkken

600.5150.42 Rekreativt område, Løkken

Idrætscenter ved Søndergade,

Løkken

600.5150.49 Rekreativt område (markedsplads)

ved Løkkegade, Løkken

600.7110.43 Offentligt område (skole) ved Harald

Fischersvej, Løkken

600.7130.44 Offentligt område langs Brændingen,

Løkken

51 5130 Løkken 8.5 Ny ramme 30 Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål, herunder idræts-, helse- og

fritidsanlæg, kursusvirksomhed, udstillingsanlæg

med særlig vægt på helårsanvendelsen. Der er

mulighed for 2.5 etage i enkelte bygningsafsnit.

Bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på

grundlag af en samlet plan for hele området.

51 5131 Løkken 2 9.5 4.8.5 40 Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål, herunder ferie-fritidsanlæg,

hotelbebyggelse eller lignende overnatningsfaciliteter,

konference- og kursusvirksomhed, m.v.

Max. etageantal: 2 etager for den gennemgående

bebyggelse. Bebyggelsen i den sydlige del af

området, orienteret mod golfbanen, kan opføres

som åben bebyggelse (punkthuse) i 2½ etage. På

den sydligste del af området orienteres

bebyggelsen mod golfbanen. En lokalplan for

området skal sikre, at området udvikles med vægt

på bæredygtighed, eksempelvis ved brug af

lavenergibyggeri, og at både det grønne og det blå

element prioriteres højt i bebyggelse og

bebyggelsesplan. Det grønne element henfører til

beplantningsforhold o.lign., mens det blå element

henfører til eksempelvis åbne vandløb, søer mv.

Der må ikke etableres direkte vejadgang til

Vrenstedvej. Området skal vejbetjenes fra en

stamvej via Vrenstedvej, der også betjener

naboområdet mod vest.

51 5150 Løkken 2 15 4.5.4 85 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder hotelbebyggelse, bebyggelse til ferie- og

campingformål og evt. helårsbebyggelse. Mindre

bygningsafsnit kan opføres i større højde, når en

særlig begrundelse taler herfor.

51 5150 Løkken 4.6.2G Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål, herunder helårsaktivitetscenter.

Bebyggelse med henblik på aktiv ferie, familieferie,

idræt, svømmehal, hoteller mv. Bebyggelse i

området kræver kommunens godkendelse på

baggrund af en samlet udnyttelse i området.

71 7110 Løkken 12.5 4.5.1B 40 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og

offentligt formål, herunder parkering samt

markedsplads m.v.

71 7130 Løkken 8.5 4.5.2 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v.

Side 92

Anvendelse Hotelbebyggelse o.lign. Området

forbeholdes hotelbebyggelse, bebyggelse til ferie- og

campingformål og evt. helårsbebyggelse.

Byggemuligheder Max. bebyggelses% 40 Max.

etageantal 2 Max. bygningshøjde (m) 91/2 Mindre

bygningsafsnit kan opføres i større højde, når en

særlig begrundelse taler herfor.

Kommunalbestyrelsen kan stille særlige krav til

bebyggelsens udseende, herunder materialer, farver

og skiltning.

Anvendelse Aktivitetsområde med

helårsaktivitetscenter Bebyggelse med henblik på

aktiv ferie, familieferie, idræt, hoteller mv.

Bebyggelsesprocent 85 Bebyggelse i området

kræver kommunalbestyrelsens godkendelse på

baggrund af en samlet udnyttelse i området.

Friarealer Bestemmelserne i bygningsreglementet

Parkering og adgangsforhold Bestemmelserne i

bygningsregelementet og kommunens

parkeringsvedtægt

Anvendelse Parkering Området ved Løkkegade kan

endvidere anvendes til markedsplads m.v.

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 40 Max. bygningshøjde (m): 121/2

Miljøforhold Det max. udendørs støjniveau må ikke

overstige 55 dB(A) (Hovedlandevej 451).

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 40 Max. bygningshøjde (m): 81/2,

mindre bygningsafsnit kan have en større højde end

81/2 m. Friarealer En mindre del af området er

pålagt fredskov. Miljøforhold Det max. udendørs

støjniveau må ikke overstige 55 dB(A)

(Hovedlandevej 451).

Ny ramme

Redaktionel ændring

Ingen ændringer

Ændret til rekreativt område (markedsplads) med

henblik på ensretning

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring


600.7170.45 Offentligt område, Kirkegården ved

Harald Fischersvej, Løkken

600.7170.46 Offentligt område ved Brændingen og

Vrenstedvej, Løkken

600.7170.48 Offentligt område (parkering) ved

Nørregade, Løkken

600.7170.50 Offentligt område (parkering) ved Sdr.

Strandvej, Løkken

600.7170.51 Offentligt område (parkering) ved

Asylvej og Toldbodvej, Løkken

600.7170.52 Offentligt område (parkering) ved

Toldbodvej, Løkken

600.7170.53 Offentligt område (parkering) ved

Harald Fischersvej, Løkken

600.7170.54 Offentligt område (parkering) ved

Jyllandsgade, Løkken

600.7170.55 Offentligt område (parkering) ved

Damgårdsvej, Løkken

71 7170 Løkken 12.5 4.5.1A 40 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder offentlige institutioner, plejehjem

og børnehave. Mindre bygningsafsnit kan have en

større højde end 8.5 m. En mindre del af området

er pålagt fredskov.

71 7170 Løkken 1.5 12.5 4.6.1B 10 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder kirke og kirkegård samt den

nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

71 7170 Løkken 4.6.2H Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder fritidsanlæg, idrætsanlæg m.v.

Området friholdes for bebyggelse, bortset fra

enkelte bygninger nødvendige for områdets drift,

herunder idrætshaller o.lign.

71 7170 Løkken 4.6.2F Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

71 7170 Løkken 4.6.2A Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

71 7170 Løkken 4.6.2E Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

71 7170 Løkken 4.6.2D Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

71 7170 Løkken 4.6.2C Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

71 7170 Løkken 4.6.2B Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

600.8150.56 Teknisk anlæg, Aavej, Løkken 81 8150 Løkken 1 5 4.2.1B Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder parkering.

700.2140.01 Blandet bolig og erhverv Institutionen

Helsegården, Blæsbjerg

21 2140 Område

Nord

Anvendelse Bebyggelse til offentlige institutioner,

administrationsbygning, kirke, skole, posthus,

parkering m.v. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 40 Max. bygningshøjde (m): 121/2

Miljøforhold Det max. udendørs støjniveau må ikke

overstige 55 dB(A) (Hovedlandevej 451).

Anvendelse Fritidsanlæg, idrætsanlæg m.v.

Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte

bygninger nødvendige for områdets drift, herunder

idrætshaller o.lign. Byggemuligheder Max.

bebyggelses%: 10 Max. etageantal: 11/2 Max.

bygningshøjde (m): 121/2

Redaktionel ændring

Opdelt

Anvendelse Parkering Ingen ændringer

Anvendelse Parkering Opdelt

Anvendelse Parkering Ingen ændringer

Anvendelse Parkering Opdelt

Anvendelse Parkering Ingen ændringer

Anvendelse Parkering Ingen ændringer

Anvendelse Parkering Opdelt

50.80.00 5 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske Anvendelse Området kan anvendes til bolig, Redaktionel ændring

formål, herunder teknisk anlæg for kloakforsyningen institution og erhverv i form af klinik eller lignende.

(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre Max bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent for

renseanlæg). Ny bebygelse skal ske under området under ét må maksimalt være på 5 %.

hensyntagen til omgivelserne, herunder f.eks bolig - Bestemmelser for områdets anvendelse

og naturområde samt kirke og kirkegårde. Anvendelsen af området skal ske med respekt for

naturområdet under naturbeskyttelsesloven og

naturfredningsloven. Indenfor det afgrænsede

område må der være en privat landingsbane. Der må

ikke opføres løsrevet bebyggelse i det åbne land. Ny

bebyggelse skal opføres i tilknytning til eksisterende

bebyggelse. Bevaringshensyn Der skal tages

hensyn til facadevirkning i forhold til det nærliggende

rekreative område. Området skal afskærmes i forhold

til naboer. Der skal tages hensyn til afgrænsningen

mod det omgivende landskab.

Side 93

Redaktionel ændring

Opdelt

Ændringer med henblik på ensretning

Den specifikke anvendelse er præciseret i forhold til

den faktiske anvendelse i dag.

Ny ramme indenfor gl. plannr.(Løkken-Vrå 4.2.1)


700.2140.02 Blandet bolig og erhverv Nygårds

Mølle, Dvergetved

700.3130.03 Erhvervsområde, Sindal Lufthavn,

Nord for Sindal

21 2140 Område

Nord

31 3130 Område

Nord

2 8.5 50.97.00 Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og Funktion Ferie- og fritidsformål, samt

Redaktionel ændring

erhvervsformål, herunder boligbebyggelse, jordbrugsformål. Anvendelse Boliger, landbrug, Ændringer med henblik på ensretning

institution og erhverv i form af klinik eller lignende. overnatning/bondegårdsferie el.lign.

Indenfor området må der være en privat

Bestemmelser for områdets anvendelse Området er

landingsbane. Ny bebyggelse skal opføres i en del af det samlede område til indlandsferie.

tilknytning til eksisterende bebyggelse. Området Området kan anvendes til ferie- og fritidsformål i form

skal afskærmes i forhold til naboer og der skal af kro/pensionat/mindre hotel under hensyn til lov om

tages hensyn til afgrænsningen mod det omgivende hotel- og restaurationsvirksomhed. Ved etablering og

landskab.

eventuel udvidelse skal overnatningskapaciteten målt

i antal senge være i overensstemmelse med

regionplanens retningslinier. Der kan opretholdes 2

helårsboliger i området. Bebyggelsens ydre

fremtræden skal afpasses efter de landskabelige

forhold. Bebyggelse og anlæg på Nygårds Mølle må

kun etableres på baggrund af nærmere

lokalplanlægning. Ferieanlæggene skal kunne

benyttes hele året. Bevaringshensyn I den østlige

del af området skal der tages hensyn til de

landskabelige kvaliteter, ligesom Skærum Å skal

sikres og bevares. Udnyttelse af området ved

Uggerby Å må kun ske indenfor amtsrådets rammer

for anvendelsen af åen. Konsekvensområder Ved

realisering af støjfølsomme aktiviteter skal der tages h

00.99.00 Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig-

og erhvervsformål, herunder boligbebyggelse og

restaurations- kro- og hotelvirksomhed samt

boligformål. Dette omfatter desuden konference-,

fritids- og undervisningsformål. Bebyggelsens ydre

fremtræden skal afpasses efter de landskabelige

forhold. Indenfor området skal der tages hensyn til

de landskabelige kvaliteter samt Skærum Å.

Side 94

Funktion Offentlige formål og erhverv Anvendelse Redaktionel ændring

Lufthavn med tilhørende anlæg og bygninger,

anmeldevirksomheder, mindre industri og

håndværksvirksomhed mv., godkendelsespligtige

virksomheder. Bestemmelser for områdets

anvendelse Området kan anvendes til offentlige

formål i form af regional lufthavn med de tekniske

anlæg og bygninger, der er knyttet til drift af

lufthavnen. Der kan indrettes erhvervsvirksomhed

under forudsætning af, at der er tilknytning til

lufthavnen, der danner grundlag for områdets

funktion. Bevaringshensyn Der skal tages

vidtgående hensyn til andre arealinteresser i området.

Perspektiv Der sikres areal til udvidelse af den

regionale lufthavn. OBS OBS OBS

Konsekvensområder Der må ikke opføres ny

beboelse indenfor det støjkonsekvensområde, der er

angivet i regionplan. Se mere om udlæg af

støjkonsekvensområder i de fælles

rammebestemmelser.


700.5111.04 Rekreativt område,

Kolonihaveområdet (Løjbjerg), syd/øst

for Hirtshals

700.5120.05 Rekreativt område, Idrætsanlæg ved

Skagensvej, øst for Tversted

700.5121.06 Rekreativt område, Golfbane ved

Kjulvej, øst for Hirtshals

51 5111 Område

Nord

51 5120 Område

Nord

51 5121 Område

Nord

1 3 396 10 Områdets anvendelse fastlægges til

erhvervsformål, herunder lufthavn med tilhørende

anlæg og bygninger, anmeldevirksomheder, mindre

industri og håndværksvirksomhed mv.,

godkendelsespligtige virksomheder. Området kan

anvendes til offentlige formål i form af regional

lufthavn med de tekniske anlæg og bygninger, der

er knyttet til drift af lufthavnen. Der kan indrettes

erhvervsvirksomhed under forudsætning af, at der

er tilknytning til lufthavnen, der danner grundlag for

områdets funktion. Der må ikke etableres boliger i

området.

1 795 10 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder kolonihaver m.m. Der må på hver grund

kun opføres ét havehus. Der må ikke opføres

bygninger til beboelse. Bebyggelsen skal placeres

mindst 30 m fra hovedlandevejen og mindst 2 m fra

naboskel og nabohave. Bebyggelsens omfang og

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til kolonihave- Ændringer med henblik på ensretning

formål. Bebyggelsens art Kolonihavehuse. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 10 % af den enkelte have. Max.

1 etage. Max. 3 m. Bebyggelsens omfang og

placering Der må på hver grund kun opføres ét

havehus. Der må ikke opføres bygninger til beboelse.

Bebyggelsen skal placeres mindst 30 m fra hovedlandevejen

og mindst 2 m fra naboskel og

nabohave. Bebyggel-sens omfang og placering skal

ud-formes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Andet– Se også gene-relle

rammer. En lokalplan kan give mulighed for

overnatning i tidsrummet 1. april til 30. september. En

lokalplan skal sikre at haverne ikke udstykkes i

selvstændige matrikulære lodder, at der ikke

opsættes udendørs antenner og at der skal indrettes

fællestoilet-ter. Beplantningsbælter skal etableres

efter en samlet plan for området. Lokalplaner,

byplan-vedtægter, fredninger Deklaration af

19.06.1970.

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL.

Områdets an-vendelse fastlægges til idrætsom-råde,

med boldbaner, klublokaler og tilhørende

servicefaciliteter. Bebyggelsens art Fritliggende

bebyggelse. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 10 %. Max. 1 etage. Max.

placering skal udformes under hensyntagen til natur- 3 m, målt fra terræn til det punkt, hvor tagflade og

og beplantningsforholdene. En lokalplan kan give ydermur mødes. Byrådet kan ændre kravet, hvor

mulighed for overnatning i tidsrummet 1. april til 30. helhedshensyn taler for det. Andet – Se også

september. En lokalplan skal sikre at haverne ikke generelle rammer. Parkerings- og opholdsarealer

udstykkes i selvstændige matrikulære lodder, at der skal etableres efter en konkret vurdering af behovet.

ikke opsættes udendørs antenner og at der skal Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

indrettes fællestoiletter. Beplantningsbælter skal plan for området. Til udvendige bygningssider må

etableres efter en samlet plan for området. ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn

virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Redaktionel ændring

1.5 594 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

herunder idrætsområde, med boldbaner, klublokaler Områdets an-vendelse fastlægges til golfbane med

og tilhørende servicefaciliteter. Facadehøjden fra tilhørende kollektive anlæg og fælles faciliteter. Der

terræn til facadens skæring med tagflade må ikke må ikke i om-rådet opføres bygninger eller etab-leres

overstige 3 meter. Til udvendige bygningssider må anlæg, som er uforenelige med

ikke anvendes materialer, som efter Kommunens vandindvindingsforhold eller områ-dets natur- og

skøn virker skæmmende i forhold til omgivelserne. rekreative interesser. Bebyggelsens art

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet Fritliggende bygninger Max. bebyggelses-% Max.

plan for området.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 1,5 etage

Max. 3 m målt fra terræn til det punkt, hvor ydermur

og tagflade mødes. Byrådet kan ændre kravet ved

tilbygninger, og hvor helhedshensyn taler for det.

Bebyggelsens omfang og placering Ny bebyggelse

skal opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Andet– Se også generelle rammer. P-pladser skal

etableres efter en kon-kret vurdering af behovet. Ny

bebyggelse skal opføres i en arki-tektur, som på en

kvalitativ måde for-holder sig til eksisterende

bygninger og tager fornødent hensyn til stedets naturog

beplantningsforhold. Der skal, om fornødent,

sørges for be-plantning ved nabobebyggelser. Det

forudsættes, at anlægget etableres un-der størst mulig

Side 95


700.5131.08 Rekreativt område, Campingplads

ved Stenderupvej, Ørvad, Tolne

700.5131.09 Rekreativt område, Kjul Camping, øst

for Hirtshals

700.5150.07 Rekreativt område, friluftscenter ved

Stenderupvej, Ørvad, Tolne

51 5131 Område

Nord

51 5131 Område

Nord

51 5150 Område

Nord

2 8.5 50.91.00B Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder golfbane med tilhørende kollektive anlæg

og fælles faciliteter. Der må ikke i området opføres

bygninger eller etableres anlæg, som er uforenelige

med vandindvindingsforhold eller områdets natur-

og rekreative interesser. Facadehøjden, fra terræn

til facadens skæring med tagfladen, må ikke

overstige 3 m. Ny bebyggelse skal opføres i

tilknytning til eksisterende bygninger. Ny

bebyggelse skal opføres i en arkitektur, som på en

kvalitativ måde forholder sig til eksisterende

bygninger og tager fornødent hensyn til stedets

natur- og beplantningsforhold. Der skal, om

fornødent, sørges for beplantning ved

nabobebyggelser. Det forudsættes, at anlægget

etableres under størst mulig hensyntagen til

eksisterende beplantning, og at der løbende sørges

for den nødvendige naturpleje.

1 592 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder campingplads.

50.91.00C Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder campingplads med tilhørende fritids- og

servicefaciliteter, incl. en mindre butik til områdets

forsyning med dagligvarer. Byrådet kan tillade, at

der opføres det for campingpladsens ejer eller

bestyrer nødvendige boligareal. Facadehøjden, fra

terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke

overstige 3 meter. Bygningerne skal placeres

mindst 5 m fra skel mod anden grund. Bebyggelse

og anlæg skal udformes under hensyntagen til naturog

beplantningsforhold. Beplantningsbælte skal

etableres efter en samlet plan for området. Til

udvendige bygningsside må ikke anvendes

materiale som virker skæmmende i forhold til

omgivelserne.

Side 96

Redaktionel ændring

Områdets fremtidige anvendelse FRITIDSFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til camping-plads

med tilhørende fritids- og ser-vicefaciliteter, herunder

en mindre butik til områdets forsyning med

dagligvarer. Byrådet kan tillade, at der opføres det for

campingpladsens ejer eller bestyrer nødvendige

boligareal. Bebyggelsens art Fritliggende

bygninger, feriehytter. Max. bebyggelses-% Max.

etageantal Max. bygningshøjde Max. 1 etage. Max.

3 m, målt fra terræn til det punkt, hvor ydermur og

tagflade mødes. Byrådet kan ændre kravet, hvor

helhedshensyn taler for det. Bebyggelsens omfang

og placering Bygningerne skal placeres mindst 5 m

fra skel mod anden grund. Be-byggelse og anlæg

skal udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Andet– Se også generelle

rammer. Parkerings- og opholdsarealer etab-leres

efter en konkret vurdering af behovet.

Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet

plan for området. Til udvendige bygningssider må

ikke anvendes materialer, som efter by-rådets skøn

virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Redaktionel ændring


700.5150.10 Rekreativt område, Ridecenteret

Tyrsig, nordøst for Sindal

700.6110.11 Sommerhusområde ved Klitrosevej

og Svallerhulvej, øst for Tversted

700.6110.12 Sommerhusområde,

Skørbækshave,Tolne

51 5150 Område

Nord

61 6110 Område

Nord

61 6110 Område

Nord

8.5 10.98.00 Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål,

herunder friluftscenter. Kommunen skal godkende

en plan for den samlede bebyggelse.

1 5 713B Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål,

herunder ridecenter med tilhørende anlæg og

bygninger. Såfremt området ikke anvendes til

ridecenter, skal det tilbageføres til

landbrugsmæssige formål. I forbindelse med

udbygning af ridecentrets faciliteter kan der opføres

nye bygninger i området.

1 5.5 50.91.00A Områdets anvendelse fastlægges til

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i

forbindelse med sommerhuset opføres

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Max.

bebyg%: 5% af nettogrundarealet med tillæg af

andel af et evt. fællesareal. For parceller under

2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er

udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 2500

m². Kun parceller på min. 2500 m² må udstykkes

og bebygges. Dog kan parceller på min. 1250 m²

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal

af min. tilsvarende størrelse. Der må ikke

etableres kælder. Der må ikke etableres udendørs

pool. Facadehøjden, fra terræn til facadens

skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende

overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6

m². Kommunen kan tillade endnu et niveauplan,

når byggeriet opføres som 2 sammenhængende

bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Fo

Side 97

Funktion Fritidsformål Bestemmelser for områdets Redaktionel ændring

anvendelse Området kan anvendes til ridecenter

med tilhørende anlæg og bygninger. Såfremt området

ikke anvendes til ridecenter, skal det tilbageføres til

landbrugsmæssige formål. I forbindelse med

udbygning af ridecentrets faciliteter kan der opføres

nye bygninger i området.

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring Opdelt

SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

fastlægges til som-merhusbebyggelse.

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

tillæg af andel af et evt. fællesareal (delområde A

max. 20 % af netto-grundarealet). For parceller under

2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er

udlagt et fælles-areal, fastlægges arealet, hvoraf

bebygelsesprocenten beregnes, til at være 2500 m².

Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder. Max. 3

m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt, hvor

ydermur og overside af tagflade mødes og max. 5 m,

målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

min. 2500 m² må udstykkes og bebygges (delområde

A min. 625 m²). Dog kan parceller på min. 1250 m²

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal

af min. tilsvarende størrelse. Bebyggelsen skal

placeres indenfor et nærmere angivet byggefelt. Bygningernes

niveauplan på grunden skal godkendes i

hvert enkelt tilfæl-de. Byrådet kan tillade endnu et nive

Redaktionel ændring

Opdelt


700.6110.13 Sommerhusområde, Øster Kjulvej,

Kjul, øst for Hirtshals

700.6110.14 Sommerhusområde ved Vestervej,

vest for Tversted

61 6110 Område

Nord

61 6110 Område

Nord

1 5 511 Områdets anvendelse fastlægges til

sommerhusbebyggelse med max. 23 enheder +

eksisterende helårsbolig. På hver grund må

opføres 1 hovedhus + 1 garage/udhus. Mindste

grundstørrelse 2000 m2. Facadehøjden, fra

terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke

overstige 3 m.

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

fastlægges til som-merhusbebyggelse.

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 5 % af nettogrundarealet med

tillæg af andel af et evt. fællesareal. Fællesareal, der

er udlagt samtidig med udstykningen, fordeles ligefremt

proportionalt med størrelsen af den enkelte

parceller. Max. 1 etage. Der må ikke etableres

kælder. Max. 3 m, målt fra terræn (niveau-plan) til

det punkt, hvor ydermur og overside af tagflade

mødes og max. 5 m, målt fra terræn (niveauplan) til

rygning. Bebyggelsens omfang og placering Kun

parceller på min. 2500 m² må udstykkes og

bebygges. Dog kan parceller på min. 1250 m²

udstykkes og bebygges, når de samtidig har andel i

et fællesareal af min. tilsva-rende størrelse. Der må

på hver grund kun opføres og indrettes én

sommerbolig. Der kan i forbindelse med

sommerhuset opføres udhus/garage/anneks på max.

25 m², når dette er beliggende max. 6 m fra

beboelseshuset. Der må ikke etableres udendørs

pool. Bebyggelsen skal placeres indenfor et nærmere

1 5 710 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

sommerhusbebyggelse. Max.bebyggelses%: 5 % SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

af nettogrundarealet med tillæg af andel af et evt. fastlægges til som-merhusbebyggelse.

fællesareal. Fællesareal, der er udlagt samtidig med Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

udstykningen, fordeles ligefremt proportionalt med bebyggelses-% Max. etageantal Max.

størrelsen af den enkelte parceller. Der må på bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

hver grund kun opføres og indrettes én

tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller

sommerbolig. Der kan i forbindelse med

under 5000 m², hvor der samtidig med udstykningen

sommerhuset opføres udhus/garage/anneks på er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

max. 25 m², når dette er beliggende max. 6 m fra bebyggelsesprocen-ten beregnes, til at være 5000

beboelseshuset. Der må ikke etableres kælder. m². Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder.

Der må ikke etableres udendørs pool.

Max. 3 m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt,

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med hvor ydermur og overside af tagflade mødes og max.

tagfladen, må ikke overstige 3 m. Tagflader må 5 m, målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

ikke fremtræde med reflekterende overflade, dog Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 m². Bygningens min. 5000 m² må udstykkes og bebygges. Dog kan

gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm over niveau- parceller på min. 2500 m² bebygges, når de samtidig

plan(erne). Kommunen kan tillade endnu et har andel i et fælles-areal af min. tilsvarende

niveauplan, når byggeriet opføres som 2

størrelse. Bebyggelsen skal placeres indenfor et

sammenhængende bygninger i forbindelse med nærmere angivet byggefelt. Byg-ningernes

skrænt, klit eller lign. Forskellen imellem

niveauplan på grunden skal godkendes i hvert enkelt

niveauplanerne må ikke overstige 1 m. Min tilfæl-de. Byrådet kan tillade endnu et niveauplan, når

grundstørrelse: 2500 m2. Dog kan parceller på

min. 1250 m² udstykkes og bebygges, når de samtid

byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninge

Side 98


700.6110.15 Sommerhusområde ved Gl. Skovvej,

vest for Tversted

700.6110.16 Sommerhusområde ved Grøndalsvej,

vest for Tversted

61 6110 Område

Nord

61 6110 Område

Nord

1 5 711 20 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

sommerhusbebyggelse. Max. bebyg%: 5% af SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

nettogrundarealet med tillæg af andel af et evt. fastlægges til som-merhusbebyggelse.

fællesareal. For parceller under 5000 m², hvor der Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

samtidig med udstykningen er udlagt et fællesareal, bebyggelses-% Max. etageantal Max.

fastlægges arealet, hvoraf bebyggelsesprocenten bygningshøjde Max. 20% af nettogrundarealet,

beregnes, til at være 5000 m². Kun parceller på hvorved forstås grundarealet excl. andel af et evt.

min. 5000 m² må udstykkes og bebygges. Dog kan fællesareal. Max. 1 etage. Der må ikke etableres

parceller på min. 2500 m² bebygges, når de kælder. Max. 3 m, målt fra terræn (niveau-plan) til

samtidig har andel i et fællesareal af min.

det punkt, hvor ydermur og overside af tagflade

tilsvarende størrelse. Der må på hver grund kun mødes og max. 5 m, målt fra terræn (niveauplan) til

opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i rygning. Bebyggelsens omfang og placering

forbindelse med sommerhuset opføres

Parcellerne kan ikke opdeles yderli-gere. Kun

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er parceller på min. 625 m² må bebygges.

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Der må Bygningernes niveauplan på grun-den skal

ikke etableres kælder. Der må ikke etableres godkendes i hvert enkelt tilfælde. Byrådet kan tillade

udendørs pool. Facadehøjden, fra terræn til endnu et niveauplan, når byggeriet opføres som 2

facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige sammenhængende bygninger i forbindelse med

3 m. Tagflader må ikke fremtræde med

skrænt, klit eller lign. Forskellen imellem niveau-

reflekterende overflade, dog må ovenlys/solfanger planerne må ikke overstige 1 m. Andet– Se også

udgøre i alt 6 m². Kommunen kan tillade endnu et generelle rammer. Der må på hver grund kun

niveauplan, når byggeriet opføres som 2

opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i

sammenhængende bygninger i forbindelse med forbindelse med sommerhuset opføres

skrænt, klit eller lign. Forskellen imellem niveauplaneudhus/garage/anneks

på max. 25 m², når dette er belig

1 5 712 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i fastlægges til som-merhusbebyggelse.

forbindelse med sommerhuset opføres

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er bebyggelses-% Max. etageantal Max.

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Kun bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

parceller på min. 625 m² må udstykkes og tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller

bebygges. Der må ikke etableres kælder. Der under 2500 m², hvor der samtidig med udstykningen

må ikke etableres udendørs pool. Facadehøjden, er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må bebyggelsesprocen-ten beregnes, til at være 2500

ikke overstige 3 m. Tagflader må ikke fremtræde m². Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder.

med reflekterende overflade, dog må

Max. 3 m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt,

ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 m². Kommunen hvor ydermur og overside af tagflade mødes og max.

kan tillade endnu et niveauplan, når byggeriet 5 m, målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

opføres som 2 sammenhængende bygninger i Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

forbindelse med skrænt, klit eller lign. Forskellen min. 2500 m² må udstykkes og bebygges. Dog kan

imellem niveauplanerne må ikke overstige 1 m. parceller på min. 1250 m² bebygges, når de samtidig

Bygningens gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm har andel i et fælles-areal af min. tilsvarende

over niveauplan(erne). Særligt værdifulde størrelse. Bebyggelsen skal placeres indenfor et

landskaber må ikke anvendes til bebyggelse eller nærmere angivet byggefelt. Byg-ningernes

andre foranstaltninger. Parceller skal stedse niveauplan på grunden skal godkendes i hvert enkelt

henligge i naturtilstand og må ikke beplantes med tilfæl-de. Byrådet kan tillade endnu et niveauplan, når

vegetation, der er artsfremmed for stedet.

Beplantning må højst etableres 6 m fra bebyggelsen

byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninge

Side 99


700.6110.17 Sommerhusområde ved Vesterklit,

øst for Tversted

700.6110.18 Sommerhusområde Skiveren, øst for

Tversted

61 6110 Område

Nord

61 6110 Område

Nord

1 5 714B Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring Opdelt

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i fastlægges til som-merhusbebyggelse.

forbindelse med sommerhuset opføres

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er bebyggelses-% Max. etageantal Max.

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Max. bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

bebyg%: 5% af nettogrundarealet med tillæg af tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller

andel af et evt. fællesareal. For parceller under under 2500 m², hvor der samtidig med udstykningen

2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf bebyggelsesprocen-ten beregnes, til at være 2500

bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 2500 m². Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder.

m². Kun parceller på min. 2500 m² må udstykkes Max. 3 m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt,

og bebygges. Dog kan parceller på min. 1250 m² hvor ydermur og overside af tagflade mødes og max.

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal 5 m, målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

af min. tilsvarende størrelse. Der må ikke Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

etableres kælder. Der må ikke etableres udendørs min. 5000 m² må udstykkes og bebygges (delområde

pool. Facadehøjden, fra terræn til facadens A min. 2500 m²). Dog må parceller på min. 1250 m²

skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m. bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende af min. tilsvarende størrelse. Bebyggelsen skal

overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 placeres indenfor et nærmere angivet byggefelt. Byg-

m². Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, ningernes niveauplan på grunden skal godkendes i

når byggeriet opføres som 2 sammenhængende hvert enkelt tilfæl-de. Byrådet kan tillade endnu et

bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Fo niveauplan, når byggeriet opføres som 2 sammen-hæn

1 5 715 Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i fastlægges til som-merhusbebyggelse.

forbindelse med sommerhuset opføres

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er bebyggelses-% Max. etageantal Max.

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Max. bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

bebyg%: 5% af nettogrundarealet med tillæg af tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller

andel af et evt. fællesareal. For parceller under under 5000 m², hvor der samtidig med udstykningen

5000 m², hvor der samtidig med udstykningen er er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf bebyggelsesprocen-ten beregnes, til at være 5000.

bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 5000 Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder. Max. 3

m². Kun parceller på min. 5000 m² må udstykkes m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt, hvor

og bebygges. Dog kan parceller på min. 2500 m² ydermur og overside af tagflade mødes og max. 5 m,

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

af min. tilsvarende størrelse. Der må ikke Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

etableres kælder. Der må ikke etableres udendørs min. 5000 m² må udstykkes og bebygges. Dog kan

pool. Facadehøjden, fra terræn til facadens parceller på min. 1250 m² bebygges, når de samtidig

skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m. har andel i et fælles-areal af min. tilsvarende

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende størrelse. Bebyggelsen skal placeres indenfor et

overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 nærmere angivet byggefelt Byg-ningernes niveauplan

m². Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, på grunden skal godkendes i hvert enkelt tilfæl-de.

når byggeriet opføres som 2 sammenhængende Byrådet kan tillade endnu et niveauplan, når

bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Fo byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninge

Side 100


700.6110.19 Sommerhusområde ved Vesterklit,

øst for Tversted

700.6110.20 Sommerhusområde ved Klitrosevej

og Svallerhulvej, øst for Tversted

61 6110 Område

Nord

61 6110 Område

Nord

1 5 714A Områdets anvendelse fastlægges til

Områdets fremtidige anvendelse

Redaktionel ændring Opdelt

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i fastlægges til som-merhusbebyggelse.

forbindelse med sommerhuset opføres

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er bebyggelses-% Max. etageantal Max.

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Max. bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

bebyg%: 5% af nettogrundarealet med tillæg af tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller

andel af et evt. fællesareal. For parceller under under 2500 m², hvor der samtidig med udstykningen

5000 m², hvor der samtidig med udstykningen er er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf bebyggelsesprocen-ten beregnes, til at være 2500

bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 5000 m². Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder.

m². Kun parceller på min. 5000 m² må udstykkes Max. 3 m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt,

og bebygges. Dog kan parceller på min. 1250 m² hvor ydermur og overside af tagflade mødes og max.

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal 5 m, målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

af min. tilsvarende størrelse. Der må ikke Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

etableres kælder. Der må ikke etableres udendørs min. 5000 m² må udstykkes og bebygges (delområde

pool. Facadehøjden, fra terræn til facadens A min. 2500 m²). Dog må parceller på min. 1250 m²

skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m. bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende af min. tilsvarende størrelse. Bebyggelsen skal

overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 placeres indenfor et nærmere angivet byggefelt. Byg-

m². Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, ningernes niveauplan på grunden skal godkendes i

når byggeriet opføres som 2 sammenhængende hvert enkelt tilfæl-de. Byrådet kan tillade endnu et

bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Fo niveauplan, når byggeriet opføres som 2 sammen-hæn

1 5 713A 20 Områdets anvendelse fastlægges til

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i

forbindelse med sommerhuset opføres

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Max.

bebyg%: 5% af nettogrundarealet med tillæg af

andel af et evt. fællesareal. For parceller under

2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er

udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf

bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 2500

m². Kun parceller på min. 2500 m² må udstykkes

og bebygges. Dog kan parceller på min. 1250 m²

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal

af min. tilsvarende størrelse. Der må ikke

etableres kælder. Der må ikke etableres udendørs

pool. Facadehøjden, fra terræn til facadens

skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende

overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6

m². Kommunen kan tillade endnu et niveauplan,

når byggeriet opføres som 2 sammenhængende

bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Fo

Områdets fremtidige anvendelse

Side 101

SOMMERHUSOMRÅDE. Områ-dets anvendelse

fastlægges til som-merhusbebyggelse.

Bebyggelsens art Fritliggende bygninger. Max.

bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde Max. 5% af nettogrundarealet med

tillæg af andel af et evt. fællesareal (delområde A

max. 20 % af netto-grundarealet). For parceller under

2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er

udlagt et fælles-areal, fastlægges arealet, hvoraf

bebygelsesprocenten beregnes, til at være 2500 m².

Max. 1 etage. Der må ikke etableres kælder. Max. 3

m, målt fra terræn (niveau-plan) til det punkt, hvor

ydermur og overside af tagflade mødes og max. 5 m,

målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

Bebyggelsens omfang og placering Kun parceller på

min. 2500 m² må udstykkes og bebygges (delområde

A min. 625 m²). Dog kan parceller på min. 1250 m²

bebygges, når de samtidig har andel i et fællesareal

af min. tilsvarende størrelse. Bebyggelsen skal

placeres indenfor et nærmere angivet byggefelt. Bygningernes

niveauplan på grunden skal godkendes i

hvert enkelt tilfæl-de. Byrådet kan tillade endnu et nive

Redaktionel ændring

Opdelt


700.7110.21 Offentligt område, Tolne Efterskole,

Tolne

700.7170.22 Offentligt område, Losseplads (Tryn

Mose), øst for Bindslev

700.7170.23 Offentligt område, Materielgården -

containerplads, nord for Bindslev

71 7110 Område

Nord

71 7170 Område

Nord

71 7170 Område

Nord

8.5 50.98.00 30 Områdets anvendelse fastlægges til

Anvendelse Institutionsformål (Undervisning,

sommerhusbebyggelse. Der må på hver grund idrætsfaciliteter, boliger) Maksimal højde 8,5 m,

kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i dog op til 12 m for multihal i området. Max

forbindelse med sommerhuset opføres

bebyggelsesprocent 30 Bestemmelser for

udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er områdets anvendelse Bebyggelse i området skal

beliggende max. 6 m fra beboelseshuset. Max. opføres med saddeltag, dog man mindre

bebyg%: 20 % af nettogrundarealet med tillæg af bygningsdele og mindre tilbygninger opføres med

andel af et evt. fællesareal. For parceller under andre tagkonstruktioner. Ubebyggede arealer skal

2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er vedligeholdes. Bevaringshensyn

udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf Hovedbygningens facadearkitektur og udsmykning

bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 2500 skal bevares. Der skal tages hensyn til

m². Kun parceller på min. 625 m² må udstykkes og afgrænsningen mod det omgivende landskab.

bebygges. Der må ikke etableres kælder. Der må Konsekvensområder Ved realisering af

ikke etableres udendørs pool. Facadehøjden, fra støjfølsomme aktiviteter skal der tages hensyn til

terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke støjgener fra lufthavn, skydebaner, jernbane- og

overstige 3 m. Tagflader må ikke fremtræde med

reflekterende overflade, dog må ovenlys/solfanger

udgøre i alt 6 m². Kommunen kan tillade endnu et

niveauplan, når byggeriet opføres som 2

sammenhængende bygninger i forbindelse med

skrænt, klit eller lign. Forskellen imellem

niveauplanerne må ikke overstige 1 m. Bygningens

gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm over niveaup

landevejstrafik.

Redaktionel ændring

Ændringer med henblik på ensretning

1 881 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

formål, herunder skole og institutioner såsom FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til los-

efterskole/ungdomsskole med tilhørende

seplads. Bebyggelsens art Fritliggende bygninger.

lærerboliger, idrætshal, teknisk anlæg m.v. Max. Max. bebyggelses-% Max. etageantal Max.

bygningshøjde: 8,5 m, dog op til 12 m for multihal i bygningshøjde Max. 1 etage. Max. 3 m målt fra

området. Bebyggelse i området skal opføres med terræn til det punkt, hvor ydermur og tagflade mødes.

saddeltag, dog man mindre bygningsdele og mindre Byrådet kan ændre kravet, hvor helhedshensyn taler

tilbygninger opføres med andre tagkonstruktioner. for det. Andet – Se også gene-relle rammer.

Hovedbygningens facadearkitektur og udsmykning Området skal reetableres efter endt brug og overgå til

skal bevares. Der skal tages hensyn til

jordbrugsformål. Parkerings- og opholdsarealer skal

afgrænsningen mod det omgivende landskab. etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Bebyggelse og anlæg skal udformes under

hensyntagen til natur- og be-plantningsforholdene.

Miljømæs-sige foranstaltninger skal sikre, at der ikke

sker en forurening af de omkringliggende arealer,

herunder Tryn å.

1 882 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt Områdets fremtidige anvendelse OFFENTLIGE Redaktionel ændring

formål, herunder losseplads. Facadehøjden fra FORMÅL. Områ-dets anvendelse fastlægges til ma-

terræn til facadens skæring med tagfladen må ikke terielgård og containerplads. Bebyggelsens art

overstige 3 m. Bebyggelse og anlæg skal udformes Fritliggende bygninger. Max. bebyggelses-% Max.

under hensyntagen til natur- og

etageantal Max. bygningshøjde Max. 1 etage. Max.

beplantningsforholdene. Miljømæssige

3 m målt fra ter-ræn til det punkt, hvor ydermur og

foranstaltninger skal sikre, at der ikke sker en tagflade mødes. Byrådet kan ændre kravet, hvor

forurening af de omkringliggende arealer, herunder helhedshensyn taler for det. Andet – Se også gene-

Tryn Å. Området skal reetableres efter endt brug relle rammer. Parkerings- og opholdsarealer skal

og overgå til jordbrugsformål.

etableres efter en konkret vurdering af behovet.

Bebyggelse og anlæg skal udformes under

hensyntagen til natur- og be-plantningsforholdene.

Side 102


700.8110.24 Teknisk anlæg, Hirtshals Vandværk

Øst, Søttrupvej, Bindslev

700.8130.25 Teknisk anlæg, Tversted

Renseanlæg, Tversted

700.8130.26 Teknisk anlæg, Vogn Renseanlæg,

Vogn

700.9160.27 Rekreativt område, Særligt

planlægningsområde i området

omkring Tolne

81 8110 Område

Nord

81 8130 Område

Nord

81 8130 Område

Nord

51 5150 Område

Nord

2 8.5 880 25 Områdets anvendelse fastlægges til offentligt

formål, herunder materielgård og containerplads.

Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med

tagfladen må ikke overstige 3 m. Bebyggelse og

anlæg skal udformes under hensyntagen til natur-

og beplantningsforholdene.

Områdets fremtidige anvendelse. OFFENTLIGE Redaktionel ændring

FORMÅL. Områdets anvendelse fastlægges til

vandværk m.v. Bebyggelsens art. Fritliggende

bygninger. Max. bebyggelses-% Max. etageantal

Max. bygningshøjde Max. 1 etage. Max. 3 m målt fra

terræn til det punkt, hvor ydermur og tagflade mødes.

Byrådet kan ændre kravet, hvor helhedshensyn taler

for det. Andet – Se også generelle rammer.

Parkerings- og opholdsarealer skal etableres efter en

konkret vurdering af behovet. Bebyggelse og anlæg

skal udformes under hensyntagen til natur- og

beplantningsforholdene. Til udvendige bygningssider

må ikke anvendes materialer, der efter byrådets skøn

virker skæmmende i forhold til om-givelserne.

1 5 780 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske Områdets fremtidige anvendelse. OFFENTLIGE Redaktionel ændring

formål, herunder teknisk anlæg for vandforsyningen. FORMÅL. Områdets anvendelse fastlægges til

Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til renseanlæg. Bebyggelsens art. Fritliggende

omgivelserne, såsom naturen og den

bygninger. Max. bebyggelses-%. Max. etageantal

omkringliggende bebyggelse.

Max. bygningshøjde Max. 1 etage. Max. 3 m, målt fra

terræn til det punkt, hvor ydermur og tagflade mødes.

Byrådet kan ændre kravet, hvor helhedshensyn taler

for det. Bebyggelsens omfang og placering.

Bebyggelse og anlæg skal udformes under

hensyntagen til natur- og be-plantningsforholdene.

Andet– Se også generelle rammer. Parkerings- og

opholdsarealer skal etableres efter en konkret

vurdering af behovet. Lokalplaner, byplan-vedtægter,

fredninger. Byplanvedtægt nr. 1 for Tversted sogns

kystområde ( zone 3).

1 5 5 50 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (pumpestation,

forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg). Ny

bebyggelse skal ske under hensyntagen til

omgivelserne, herunder natur- og

beplantningsforhold.

2 8.5 50.91.00 Områdets anvendelse fastlægges til tekniske

formål, herunder tekniske anlæg for

kloakforsyningen (renseanlæg). Ny bebyggelse

skal ske under hensyntagen til omgivelserne,

herunder landskabet.

Side 103

Ny ramme

Zonestatus Landzone Funktion Ferie- og Opdelt

fritidsformål, samt jordbrugsformål. Anvendelse

Boliger, landbrug, overnatning/bondegårdsferie

el.lign. Maksimalt antal etager 2 Maksimal højde

8,5 m Bestemmelser for områdets anvendelse.

Området kan anvendes til aktiviteter, herunder

overnatning, i forbindelse med indlandsferie samt

jordbrugsformål. Overnatningsfaciliteter kan kun

etableres i overensstemmelse med sommerhusloven

og regionplanens bestemmelser. Der kan anlægges

mindre (primitive) teltpladser. Der fastsættes ikke

bestemmelser om bygningernes udformning,

placering eller lignende, da tilladelse til ny

bebyggelse og ombygning af eksisterende bygninger

skal behandles efter planlovens bestemmelser

(landzonetilladelser) og byggelovgivningen.

Bebyggelsens ydre fremtræden skal dog afpasses

efter de landskabelige forhold. I tilknytning til Tolne

by kan opføres koncentrerede ferieanlæg som

campingplads, friluftscenter med

ferielejligheder/værelser og fællesanlæg.

Skørbækshave: En del af området anvendes til

sommerhusbebyggelse, hvor sommerhusloven og pla


701.1140.01 Boligområde, syd for Uggerbyvej,

Åbyen

11 1140 Aabyen 1.5 8.5 523 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og

fritidsformål og aktiviteter, herunder overnatning i

forbindelse med indlandsferie samt til

jordbrugsformål. Der kan anlægges mindre

(primitive) teltpladser. I tilknytning til Tolne by kan

der opføres koncentrerede ferieanlæg som

campingplads, friluftscenter med

ferielejligheder/værelser og fællesanlæg.

701.1140.02 Boligområde ved Uggerbyvej, Åbyen 11 1140 Aabyen 1.5 8.5 524 25 40 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der gives

mulighed for etablering af butikker med facade til

Allingdamvej.

701.5110.03 Rekreativt område, Grønt område

(Kjul Å), Åbyen

701.8150.04 Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner

ved Uggerbyvej, Åbyen

51 5110 Aabyen 1.5 8.5 591A Områdets anvendelse fastlægges til boligformål

med tilhørende åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Der gives mulighed for etablering af butikker med

facade til Allingdamvej. Bebyggelsen skal udformes

under hensyntagen til tilgrænsende naturområde

(Kjul Å).

81 8150 Aabyen 1 5 591B 50 Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt

formål, herunder grønt område. Udvidelser af

eksisterende bygninger kan finde sted i begrænset

omfang, når dette sker under hensyntagen til

naturområdet (Kjul Å’s omgivelser). Der kan i

området etableres anlæg til støtte for områdets

rekreative anvendelse.

Side 104

Områdets fremtidige anvendelse BOLIGFORMÅL. Redaktionel ændring

Områdets an-vendelse fastlægges til boligformål med

tilhørende kollektive anlæg og institutioner. Byrådet

kan give til-ladelse til indretning af mindre detailhandelsbutikker

langs med Al-lingdamvej, når

dette sker i forbin-delse med helårsbeboelse. Matr.

nr. 38 i, Asdal Hgd., Asdal kan ikke udstykkes
<