Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

ringsted.dk

Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

Økonomiudvalget

Møde nr. 12 - Ekstraordinært

15. august 2005 efter Byrådets Temamøde i Harhoff værelset

Sagsident: 05/3195

Afgørelse:

Sag 164 og 165 blev behandlet under et.

Side 310

Form.init.:

Borgmesteren udleverede forslag til besparelser på Økonomiudvalgets

område.

Borgmesteren indstiller vedrørende sag 164 og 165, at:

− Fagudvalgenes forslag til udmøntning af besparelserne anbefales,

− besparelsesforslag for 2006-2008 gennemføres i henhold

til bilag 30/2005,

− på Økonomiudvalgets område findes besparelsen ved nedsættelse

af administrationens budget. Chefgruppen orienterer

Økonomiudvalget om, hvordan besparelserne

gennemføres på kt. 06.

Tiltrådt med 5 stemmer for, 0 imod, 4 hverken for eller imod (Michel

Steen-Hansen, Hanne Hyldgaard, Rasmus Kristensen, Thorkil Mølgaard).

Ej til stede:

165. Budget 2006 – udmøntning af besparelser

Ifølge tids- og aktivitetsplan for byrådets møder om budget 2006

(tidligere udsendte bilag 112/2005, revideret 4. maj 2005) drøfter

fagudvalgene på maj-mødet udmøntning af besparelser på det enkelte

fagudvalgs politikområder. Fagudvalgene foretager indstilling om

udmøntning af besparelserne på udvalgenes juni-møder.

Der er i budget 2005 forudsat besparelser på 5 mio. kr. i 2006 og yderligere

besparelser på 5 mio. kr. fra 2007. Besparelserne fordeles med

samme procentsats for alle udvalg. I tidligere udsendte bilag 30/2005

er beregnet, hvordan besparelserne falder, hvis besparelserne beregnes

som 0,5 % i 2006, 1,0 % i 2007 og 1,5% i 2008:

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 30/2005

Bilag 112/2005

Bilag 30/2005

More magazines by this user
Similar magazines