Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

ringsted.dk

Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

Økonomiudvalget

Møde nr. 12 - Ekstraordinært

15. august 2005 efter Byrådets Temamøde i Harhoff værelset

Afgørelse:

Side 312

Form.init.:

Udvalget anbefaler at bilag 182/2005 indgår i det videre budgetarbejde.

3 stemte for (Jytte Thorup Nielsen, Svend-Erik Jakobsen, Dorte Kildegaard

Kauzbaum-Hoffmann).

0 stemte imod

3 undlod at stemme (Ole Boye Hansen, Finn Andersen, Michel Steen-

Hansen).

Ej til stede: Aksel Hansen

Sagsident: 05-691 og 05-3182

Kultur- og Serviceudvalgets møde den 23. juni 2005:

Afgørelse:

2 stemmer for (Niels Ulrich Hermansen, Poul Erik Madsen)

1 stemme imod (Jan Jakobsen)

1 stemme hverken for eller imod (Hanne Hyldgaard)

Besluttede udvalget at anbefale, at gennemførelsen sker som en ensartet

og løbende effektivisering på alle de nævnte serviceområder.

Ej til stede: Mogens Larsen, Jytte Thorup Nielsen, Yusuf Kocak

Sagsident: 05-691 og 05-3182

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. juni 2005:

Afgørelse:

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke at indstille til budget

2006 på nuværende tidspunkt.

Ej til stede: Mogens Larsen, Yusuf Kocak

Økonomiudvalget udsatte sagen den 8. august 2005.

Sagsident: 05-3183

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 182/2005

More magazines by this user
Similar magazines