Fair proces ved Bo Vestergaard

ipls.dk

Fair proces ved Bo Vestergaard

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces,

beslutningsproces-design og organisatorisk

effektivitet

Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn

professionel partner i Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University, US

(relationalcoordination.org)

Viden i verdensklasse

Verden største forskerkonference i ledelse,

Academy of Management, har vurderet Bo

Vestergaards paper ”Leading Unpopular

Changes: Towards a Strategic Process Design”

til de top ti procent bedste papers indenfor

Management Consulting. Han præsenterede

sit paper i Boston, august 2012.

1


Udfordringen

Bragt i Jyllandsposten, 7. april 2012

2


Dynamikken i fair proces

Proces Holdning Adfærd

Opleves fair:

Involver

Forklar

Præciser

forventninger

Opleves unfair:

Overtrædelse af mindst

et af principperne for

fair proces

Tillid til ledelsen og

kvaliteten af dens

beslutninger og

kvaliteten af

strategien/løsninger

Mistillid til ledelse og

kvaliteten af dens

beslutninger samt

kvaliteten af

strategien/løsninger

Deler vigtig viden i

udvikling af

strategien/løsninger.

Aktiv og frivillig

implementering af

strategien/løsninger, der

giver strategien liv

Tilbageholder vigtig

viden i udvikling af

strategien/løsninger

Modvillig i

implementering

strategien/løsninger

Kilde: Kim, W. Chan og Mauborgne, Renée (1998): “Procedural Justice, Strategic Decision Making and the

Knowledge Economy”, Strategic Management Journal, vol. 19, 323-338.


De tre grundlæggende, praktiske principper i fair proces

Involvér

Involver organisationsmedlemmerne i udvikling og afprøvning af løsninger,

der har indflydelse på deres arbejde.

Forklar

Forklar betyder, at give kendskab til tilblivelsesprocessen og rationalet bag

beslutninger, og kriterierne for at de enkelte individers input/ideer

eventuel blev valgt til eller fra i den endelige beslutning.

Præcisér forventninger

Det er vigtigt, at de involverede hele tiden har en klar forståelse af hvad, der

forventes af dem, herunder mål og rammer for forandringen og ledermedarbejder

positioner i forløbet.


FAIR PROCES – Alle tre principper skal være i spil

Alle tre principper – involver,

forklar, præciser

forventninger - skal være i

spil, for at de involverede

oplever processen som ”fair”.

Mangler blot et af forholdene,

opleves processen som

unfair og en negativ dynamik

træder i kraft (se tidligere

præsenterede model for

sammenhæng mellem

proces, holdninger og

adfærd).

Præcisér

forventninger

Involvér

FAIR

FAIR

Forklar


Vilkårsrum

Vilkårsrum (ikke til

(ikke til diskussion)

diskussion)

Mulighedsrum

Vilkårsrum (ikke til diskussion)

Det vi kan undersøge og blive klogere på.

Handlemuligheder.

(Jeg) har ingen

påvirknings-muligheder

Kilde: Bo Vestergaard (2009). Strategiprocesser med bundlinieeffekt. Præsenteret på Det Danske ledelsesakademi 2009. Downloades på www.fairproces.dk


4 typer af beslutningsprocesdesigns

1. Ledelsen udformer konkrete løsninger og informerer

medarbejderne om beslutningerne

2. a. Ledelsen udmelder påtænkte løsninger og beder om

medarbejderens holdning til den påtænkte beslutning

2.b. Medarbejderne involveres i at kvalificere påtænkte beslutninger

3. Ledelse sætter rammer og retning for forandringen og beder

medarbejderne udvikler konkrete løsninger.

Bo Vestergaard 2012. Tilvirket fra Tannebaum og Schmidt . ”How to Choose a Leadership Pattern”.

Harvard Business Review . Feb-marts 1958 (genudgivet med kommentarer 1973).

7


Hvem bor i fair proces-huset? Teoretisk begrebsapparat

Involver

Forklar

Præciser

forventniner

(Sæt) kontekst

Gennemsigtig

Anerkendelse

Kognitiv og moralsk tilregnelighed & værdiskabende i praksisfællesskabet

agency

positionering

More magazines by this user
Similar magazines