Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

2

Kolofon

Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold.

Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder.

Denne publikation indgår i en serie af initiativer, der sætter fokus på

forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge.

De øvrige publikationer er:

Den professionelle tvivl – tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og

unge. Et fagligt vejledningsmateriale. Servicestyrelsen 2010

Dialogspillet – forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og

unge. Servicestyrelsen 2011

Udviklingshjulet – fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod

døgnanbragte børn og unge. Servicestyrelsen 2011

En tryg anbringelse – forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge.

Et inspirationsmateriale. Servicestyrelsen 2011

Udgiver SISO, Børn- og ungeenheden, Servicestyrelsen

Edisonsvej 18, 1. sal, 5000 Odense C

Udgave, år 1. udgave, 1. oplag – 2011

Copyright SISO og Servicestyrelsen

Layout KreativGrafisk

Tryk Rosendahls A/S

Antal 2000

www.servicestyrelsen.dk/siso

www.servicestyrelsen.dk

ISBN 978-87-92743-53-4

More magazines by this user
Similar magazines