Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

38

Kap. 23 Om forbrydelse i familieforhold, §§ 208 – 215, især:

§ 210 Blodskam / incest. Samleje eller anden kønslig omgængelse med slægtning i nedstigende

linje eller mellem søskende

§ 213 Vanrøgt m.v.

Kap. 24 Om forbrydelser mod kønssædeligheden, §§ 216 – 236, især:

§§ 216–222 Voldtægt, samleje eller anden kønslig omgang med personer under 18 år, køb af

seksuelle ydelser af personer under 18 år, ansat eller tilsynsførende ved institutioner

for personer med vidtgående psykisk handicap

§ 223 Samleje eller anden kønslig omgængelse med person under 18 år betroet i varetægt

eller til undervisning

§ 232 Blufærdighedskrænkelse

§§ 234-235 Optagelse, salg og distribuering af pornografisk materiale af børn under 18 år

Kap. 25 Om forbrydelse mod liv og legeme, især:

§§ 244-245 Fysisk vold

CIR nr. 64 af 29/07/2005 og CIR nr. 81 af 05/10/2005 – cirkulære om indberetning om straffesager

mod offentligt ansat samt indberetning om straffesager vedr. seksuelt misbrug af børn mv. begået

af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn.

CIS nr. 9505 af 11/08/2005

Cirkulæreskrivelse om Justitsministeriets cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005 om indberetning om

straffesager mod offentligt ansatte samt indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug

af børn mv. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn.

Rigsadvokatmeddelelse, CIR nr. 9356 af 22/02/2007 – meddelelse om behandling af sager om seksuelt

misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager.

Tavshedspligt

Tavshedspligt er et stadigt aktuelt tema og indgår i en lang række love og bekendtgørelser. Hjælp

til at bevare overblikket findes bl.a. i følgende pjece:

Dialog om tidlig indsats. Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejdet og fagpersoners

underretningspligt. (Servicestyrelsen, januar 2011)

VEJ. nr. 86 af 30/11/2006 – tavshedspligtsvejledning

More magazines by this user
Similar magazines