Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Inspirationskatalog til anbringelsesstederne - Favrskov Kommune

8

Case til døgninstitutioner og

socialpædagogiske

opholdssteder

CASE – del 1

Arbejdet med det gode beredskab på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er

vigtig at sætte på dagsordenen. Drøftelserne kan tage afsæt i konkrete erfaringer, eller I kan benytte

nedenstående case som udgangspunkt for faglige drøftelser om håndtering af sager, hvor

anbragte børn og unge udsættes for seksuelle overgreb.

En case – tre scenarier

I det følgende bringer vi en case med en fælles del og tre forskellige scenarier. Der er ved hvert

scenarie en række spørgsmål, I kan bruge til faglige drøftelse i jeres personalegruppe. I margen

er skrevet støttende kommentar/oplysninger, som kan bruges både under og efter drøftelsen – vi

opfordrer til, at de først bruges efter jeres drøftelse.

Præsentation af familien

Søren er far til Sofus,

arbejder som ufaglært

i gartneri

Søren

37 år

Hanne og Torben

Samlevende

Sofus

2 år

Sofus går i

vuggestue,

stille dreng

Hanne er kontanthjælpsmodtager

og

har svær depression

Hanne

31 år

Skilt

Henriette

12 år

Henriette er

anbragt uden

for hjemmet

Torben er far til Henriette,

på kontanthjælp,

alkoholiker

Torben

33 år

Hanne og Torben har kendt hinanden i ca. 1 år, da Hanne bliver gravid. Da Henriette bliver født, er

det den store lykke. Torben er stolt som en pave, og der er ingen grænser for alt det gode, han vil

gøre for både mor og datter. Lykken varer dog ikke ved, idet Torben stopper sin antabusbehandling

og igen begynder et massivt alkoholmisbrug. Da Henriette er omkring 4 år, begynder Hanne

at blive tiltagende depressiv, men Hanne kommer i medicinsk behandling og formår at opretholde

et rimeligt funktionsniveau. Hanne og Torben går fra hinanden, og Henriette bliver boende

hos sin mor. Hanne og Torben fastholder fælles forældremyndighed over Henriette.

More magazines by this user
Similar magazines