Årsrapport 2008

amagerbankbog.dk

Årsrapport 2008

egenKaPItaloPgørelse Amagerbank-koncernen opskriv- foreslået aktie- ningshen- overført udbytte og 1.000 kr. kapital læggelser resultat udlodninger I alt egenkapital 01.01.2008 221.822 1.741 2.005.568 89.511 2.318.642 egenkapitalbevægelser i 2008 skat af egenkapitalposteringer 0 0 15.139 0 15.139 årets resultat 0 0 -518.510 0 -518.510 Indkomst i alt 0 0 -503.371 0 -503.371 Udloddet udbytte 0 0 0 -89.511 -89.511 Udbytte af egne aktier 0 0 1.328 0 1.328 køb af egne aktier 0 0 -278.232 0 -278.232 salg af egne aktier 0 0 249.687 0 249.687 medarbejderaktier 0 0 5.326 0 5.326 Øvrige reguleringer 0 -13 730 0 717 egenkapitalbevægelser i 2008 i alt 0 -13 -524.532 -89.511 -614.056 egenkapital 31.12.2008 221.822 1.728 1.481.036 0 1.704.586 Amagerbanken Aktieselskab opskriv- foreslået aktie- ningshen- overført udbytte og 1.000 kr. kapital læggelser resultat udlodninger I alt egenkapital 01.01.2008 221.822 1.741 2.005.568 89.511 2.318.642 egenkapitalbevægelser i 2008 skat af egenkapitalposteringer 0 0 15.139 0 15.139 årets resultat 0 0 -518.510 0 -518.510 Indkomst i alt 0 0 -503.371 0 -503.371 Udloddet udbytte 0 0 0 -89.511 -89.511 Udbytte af egne aktier 0 0 1.328 0 1.328 køb af egne aktier 0 0 -278.232 0 -278.232 salg af egne aktier 0 0 249.687 0 249.687 medarbejderaktier 0 0 5.326 0 5.326 Øvrige reguleringer 0 -13 730 0 717 egenkapitalbevægelser i 2008 i alt 0 -13 -524.532 -89.511 -614.056 egenkapital 31.12.2008 221.822 1.728 1.481.036 0 1.704.586 AmAgerbAnken årsrApport 2008 31

More magazines by this user
Similar magazines