HK Østjylland Bladet 6.pdf

hk.dk

HK Østjylland Bladet 6.pdf

HK | penge til medlemmerne

MedleMSSkab

Med nytteværdi

8 HK bladet ØSTJYLLAND deCeMbeR 2009

> aF iben elleRbÆK

Inden 2009 rinder ud, har

HK Østjylland i år skaffet sine

medlemmer 47 mio. kroner i

godtgørelse og erstatning,

fordi mange er rendt ind i

problemer på deres arbejde.

Vi bringer her et udpluk af

nogle af de sager, der har

været omtalt i årets løb.

> 30.000 kr. til laborant

En 56-årig kvindelig laborant, der arbejder på et århusiansk laboratorium,

får problemer med sin højre albue om sommeren,

hvor ferieperioden betyder ekstra mange afpipetteringer for de

tilbageværende laboranter. Hun får så mange smerter i albuen, at

hendes praktiserende læge sygemelder hende og anmelder lidelsen

til Arbejdsskadestyrelsen.

Men Arbejdsskadestyrelsen afviser at anerkende laborantens

smerter som en arbejdsbetinget lidelse, og så søger laboranten

hjælp hos HK Østjylland, der sender sit arbejdsskadeteam på banen.

Teamet anker afgørelsen til Ankestyrelsen, der mener, der er

tale om „en ommer“. Ankestyrelsen sender altså sagen retur til

Arbejdsskadestyrelsen med besked om at kigge på sagen endnu

engang. Det ender med, at Arbejdsskadestyrelsen anerkender laborantens

lidelser som arbejdsbetinget. Desuden får hun 30.000

kr. som kompensation for de dagligdags gener, det har påført

hende.

Ifølge socialrådgiver Steffen Friis er det „stort“, at Arbejdsskadestyrelsen

anerkender medlemmets arbejdsbetingede lidelse som

sådan, da det er sjældent, det sker. Han håber, afgørelsen danner

præcedens i lignende sager, hvor folk hidtil har fået afvist deres

lidelser som arbejdsbetingede.

> HK Bladet Østjylland, nr.05 2009, s. 18

> 1 million kr. ruller ind på kontoen

Da Birte meldte sig ind i HK, havde hun aldrig i sin vildeste fantasi

forestillet sig, at der røg en million kroner ind på bankbogen

20 år efter.

Men det sker, fordi Vestre Landsret slår fast med syvtommersøm,

at Birte skal have erstatning, fordi et par kommuner glemmer at

fortælle hende om de rettigheder, hun har, da hun overgår fra et

skånejob til et fleksjob.

- Det er resultatet af den kæmpestore indsats, HK Østjylland

har ydet for at hjælpe mig, og jeg er dybt taknemmelig, siger den

55-årige fleksjobber.

Faglig sagsbehandler Anni Meulengracht kalder rettens afgørelse

en stor sejr for fleksjobberne, da den er et klokkeklart bevis

på, at fleksjobbere har rettigheder på linje med alle andre.

> HK Bladet Østjylland, nr. 01 2009, s. 6/7

> 246.000 kr. til kvinde, der ville være mor

En kvindelig industrilaborant bliver fyret fra sin arbejdsplads, et

privat laboratorium, efter at hun to gange forgæves har forsøgt

at blive mor.

HK Østjylland mener, det er en klokkeklar overtrædelse af

ligebehandlingsloven og sender sagen i byretten. Laboratoriet

anker sagen til Vestre Landsret, der giver HK ret i, at fyringen er et

brud på ligebehandlingsloven. Kvinden får ni måneders løn plus

procesrenter, alt i alt 246.000 kroner.

- En del ligebehandlingssager ender hos os, fordi medarbejdere

bliver opsagt, før, under eller efter graviditet og barsel. Men det er

sjældent, sagerne ender i landsretten. Vores medlem blev ikke fyret,

mens hun var gravid men mens, hun var på vej til at blive gravid.

Landsretten har fundet det bevist, at hun blev opsagt, fordi hun

gerne ville være gravid, konstaterer faglig konsulent Lars Schou.

> HK Bladet Østjylland, nr. 03 2009, s. 12/13

More magazines by this user
Similar magazines