download kursuskatalog forår 2013 - Grønlands Handelsskole

ninuuk.gl

download kursuskatalog forår 2013 - Grønlands Handelsskole

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET

Kurser og

efteruddannelser

FORÅR 2013

Du kan downloade kursuskataloget

som pdf via www.kursus.gl


Fokus på sundhed

Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de tidligere

års kurser og efteruddannelses udbud fra Ledelsesakademiet. Fra

foråret 2013 lægges der derfor op til nye kurser inden for international

forhandling med henblik på Kina og kinesiske virksomheder

”Internatonalt samarbejde og forhandling – Kina”. Fokus på virksomhedernes

og medarbejdernes sundhed er i disse år også stigende,

hvorfor vi allerede i begyndelsen af det nye år har ”Sundhedsfremmende

projekter” på programmet. To brandaktuelle kurser for Grønland

i 2013.

I dette katalog kan du læse en klumme fra Chris MacDonald, som

en inspiration til mere sundhed i hverdagen. Herudover en artikel fra

psykolog Jonna Ketwa, som skriver om psykisk arbejdsmiljø.

Vores Aqutsisoq – Grundlæggende Lederuddannelse er fyldt 10 år,

og fra 2012 fremstår den i en ny og revideret udgave. Emner som

kultur og forståelse herfor på arbejdspladsen er blevet mere fremtrædende

i uddannelsen, og der arbejdes mere i dybden med alle

emner og i praktiske forløb med deltagerne.

Med ønsket om god læselyst samt et godt 2013.

Frank P. D. Arnskjold

Som udgangspunkt er alle uddannelser og kurser med forplejning,

med undtagelse af AU-fag, Ammaassisoq og JUSA.

Der er AMA-midler tilknyttet Ammaassisoq, Aqutsisoq og Ingerlatsisoq.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

2 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Indhold

Undervurder ikke

tankens kraft ..............

Hvordan skaber vi den

4

gode arbejdsplads? ......... 7

HR-Uddannelsen .......... 10

AU i Ledelse ............. 10

Ingerlatsisoq ............. 11

Aqutsisoq ............... 12

Aqutsisoq Brush Up ....... 13

AU Fag ..................

Ammaassisoq

13

– HK-efteruddannelse ...... 14

Mediatoruddannelse ....... 15

Projektstyring ............

Projektstyring

15

og projektledelse ..........

Diplomuddannelse

16

i projektledelse ........... 16

Effektiv forhandlingsteknik .. 17

Grundlæggende bogføring .. 17

Præsentationsteknik

i praksis ................. 19

Fra kollega til leder ........ 20

Microsoft Office pakken .... 22

Adobe InDesign C.S.5.5 .... 22

Grundværktøjer til

din arbejdsdag ............ 23

De 7 principper ........... 25

Sorg og krise ............. 20

Stresshåndtering .......... 26

Sundhedsfremmende

projekter ................ 27

Internationalt samarbejde og

forhandling – Kina ......... 28

Siden sidst ............... 30

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 3

LEDELSESAKADEMIET


Viljestyrke er en begrænset ressource.

Eller er det bare noget, du tror?

Undervurder ikke tankens kraft

Du har sikkert oplevet det.

Viljestyrken er blevet træt ligesom

en muskel, og du overgiver

dig til dine instinkter og din lyst

til chokolade.

Af Chris Macdonald

En af de allerførste klummer, jeg

skrev i Berlingske, handlede om

motivation og viljestyrke (selvregulering),

og ifølge blandt andre

psykologen Roy Baumeister

resulterer den daglige selvregulering,

beslutningstagen og de

aktive valg i »ego-depletion«. Jeg

kender ikke det danske udtryk,

men det betyder, at jeg’et bliver

udtømt, hvormed viljestyrke bliver

en begrænset ressource.

Med andre ord kan det være

svært at sige nej til chokolade

efter en lang dag, som starter med

en søvndrukken morgen, irriterende

bilister på de danske veje,

beslutninger på arbejdet, smil og

venlighed over for alle på jobbet

og det store valg foran køledisken,

inden børnene skal hentes i sidste

øjeblik i dagsinstitutionen.

Du har sikkert oplevet det.

Viljestyrken er blevet træt ligesom

en muskel, og du overgiver dig

til dine instinkter og din lyst til

chokolade. Det er naturligvis ok

at spise et stykke chokolade. Pro-

blemet opstår først, når et stykke

chokolade bliver til en hel plade

eller når engang imellem bliver

til hver dag, fordi viljestyrken er

reduceret eller helt udtømt.

At Tro På Lortet (TPL)

I den medicinske verden taler man

om placeboeffekten og noceboeffekten.

Placebo effekten kender

de fleste – den dækker over et begreb,

hvor man eksempelvis giver

en gruppe personer en pille (evt.

kalk uden effekt) og siger, at det

kan reducere deres hovedpine.

Selv om pillen ikke har nogen medicinsk

effekt, så kan troen på pillens

effekt være nok til at skabe et

positivt resultat. Nocebo handler

også om tankens magt, men betyder,

at hvis mennesker forventer

et negativt resultat, så påvirker det

ofte i en dårlig retning. Det illustrerer

den tætte forbindelse mellem

krop og hjerne. Det er svært at

have en positiv dialog med sig

selv hele tiden, og et af de udtryk,

jeg bruger i den sammenhæng, er

TPL. TPL betyder »Tro På Livet«,

når det går godt og TPL betyder

»Tro På Lortet«, når det går mindre

godt. Tankens kraft er stor og det

er vigtigt at have en positiv, optimistisk

og realistisk tilgang til livet,

men bliver din viljestyrke også

påvirket af den mentale tilgang?

4 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Hvordan påvirker tro

viljestyrken?

Jeg er ikke i tvivl om, at

viljestyrken kan løbe tør

for kræfter, og at det i

en vis udstrækning er en

begrænset ressource, for

jeg har også prøvet det

på min egen krop. Derfor

sørger jeg for at indtage

broccoli og fiskeolie om

morgenen, hvor viljestyrken

er stærkest, men

nyere forskning indikerer,

at den mentale indstilling

spiller en rolle for vores

viljestyrke.

Forskere fra Stanford

University har nemlig

opdaget, at en persons

mentale indstilling og

kan modstå og hvordan

vi håndterer en mental

udfordring, såsom at sige

nej til chokolade. Resultaterne

er fundet på baggrund

af fire forskellige

forsøg med studerende

fra Stanford University,

hvor man manipulerede

med de studerendes tro

på viljestyrkens evner.

Når de studerende fik

at vide, at viljestyrke

er en begrænset ressource,

så var sandsynligheden

for at opgive

en udfordrende opgave større

end for de personer, som var af

den overbevisning, at viljestyrken

ikke blev udtømt. De kunne med

andre ord fokusere i længere tid.

Ydermere fandt man, at de, som

troede eller i hvert fald var blevet

overbevist om, at viljestyrke er en

begrænset ressource, havde en

tendens til at spise mere junk food

lige op til en eksamen. Faktisk spiste

de 24 pct. mere junk food end

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 5

LEDELSESAKADEMIET


de personer, som var overbevist

om, at viljestyrkens kræfter ikke

var begrænset.

Biologi, sociologi og psykologi

Det er gode eksempler på, hvordan

biologi og psykologi arbejder

tæt sammen, for viljestyrke er

ikke blot et spørgsmål om, at TPL

(psykologi) eller at tømme sine

ressourcer (biologi). Det er ofte en

kombination af disse to faktorer,

men også sociologien spiller en

vigtig rolle, for nogle gange vil

omstændighederne minimere

effekten af selv den stærkeste tro

på egne evner og biologiske ressourcer.

Tro kan flytte bjerge, men

kun til en vis grænse. De danske

håndboldherrer leverede i sidste

weekend et mindre mirakel ved

EM. Selv da EM finalen var længst

væk, bevarede de danske spillere

troen, men at tro på lortet gjorde

det ikke alene. Holdets biologi

(fysiske form, restitution m.m.) og

sociologi (det rette sammensatte

hold) var i perfekt synergi medholdets

psykologi (TPL) – krydret

med en lille smule held. Den

almene dansker kæmper ikke om

EM guld i hverdagen, men hvis

man eksempelvis ønsker at ændre

livsstil, skal man være opmærksom

på sin biologi, sociologi og

ikke mindst psykologi, for nogle

gange kan man have en tendens

til at fokusere på alt det man ikke

må eller det, man går glip af. Det

er naturligt, men ikke den optimale

tilgang til succes, så vær også

bevidst om dine tanker. I hvilken

retning trækker de dig?

Kilde: Klummen har været i

Berlingske Tidende, den 4. februar

2012. Klummen er hentet på

Chris MacDonalds hjemmeside

www.chrismacdonald.dk

For at vide mere om muligheden for

at din virksomhed kan få besøg af

Chris MacDonald i uge 18-2013, så

ring eller skriv til Frank Arnskjold på

tlf. 34 25 82

frar@ninuuk.gl

6 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Hvordan

skaber vi

den gode

arbejdsplads?

Den gode arbejdsplads er kommet

i fokus, efter det er blevet

anerkendt, at trivsel højner

samarbejde, arbejdsglæde og

effektivitet. Men hvad skaber

trivsel på arbejdspladsen?

Hvorfor udvikler mange stress?

Og er det muligt at fungere på

jobbet, når man har det svært?

Vi ved, at det psykiske arbejdsmiljø

påvirker os meget, og i Grønland

er mobning og chikane et udbredt

problem på arbejdspladsen.

Flest kvinder udvikler stress, men

begge køn bliver i stigende grad

ramt af stress. Det er derfor vigtigt

at se på, hvordan vi kan forebygge

stress og mobning på arbejdspladsen.

Det handler blandt andet

om at skabe balance mellem arbejdsbyrde

og kompetencer. Men

også om, hvordan vi taler med

hinanden, og hvad der sker, hvis vi

ikke lever op til hinandens forventninger.

Måske kan man ligefrem

sige, at en leder kan opdrage sine

medarbejdere ved at være en god

rollemodel, der viser, hvordan man

tackler forhindringer, udfordringer

og konflikter – og baner vej for et

godt arbejdsmiljø.

Ligestilling er en forudsætning for

trivsel på arbejdspladsen, fordi

vi alle har en retfærdighedssans.

Vores tillid til ledere afhænger af,

om vi mener, de er retfærdige i

deres forvaltning af magt og ressourcer.

Som mennesker har vi

brug for, at tingene giver mening.

Vi er generelt samarbejdsvillige

og hjælpsomme, hvis vi forstår,

hvorfor vi får de opgaver og det

ansvar, vi får. Vi vil gerne udvikle

os og have indflydelse på, hvor-

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 7

LEDELSESAKADEMIET


dan vi håndterer vores arbejdsopgaver,

ligesom vi har behov for at

kunne sige vores mening og bruge

vores viden. Arbejdspladser, der

formår at skabe trygge og udviklende

rammer, vil sandsynligvis

opleve øget effektivitet, kreativitet

og trivsel.

Men vi er ikke kun arbejdstagere

og arbejdsgivere. Vi er også mennesker

med familier og fritidsinteresser.

Og alle har vi hver vores

baggrund og personlighed. Tallene

på vold, overgreb og misrøgt er

høje i Grønland,

og det er klart, at det påvirker

arbejdsstyrken. Som arbejdsgiver

kan det være vanskeligt at vide,

om det er personlige problemer eller

problemer på arbejdspladsen,

der bevirker, at der er konflikter,

eller at medarbejdere mistrives.

Her er det vigtigt at vide, hvornår

det er muligt at håndtere problemerne

internt, og hvornår der er

behov for professionel hjælp. Det

er min opfattelse, at flere og flere

arbejdspladser prioriterer muligheden

for professionel hjælp, og det

ser jeg som en positiv udvikling.

Vi oplever alle sorg og kriser i løbet

af vores liv. Ofte er det en længere

proces at komme i balance

igen og nå et normalt funktionsniveau.

Det samme gælder, når

vi bliver ramt af stress. Der kan

være mange årsager til stress. Det

kan være tab, arbejdsmæssige

belastninger, forskelsbehandling,

indre og ydre konflikter, dårligt

arbejdsmiljø, personlige problemer

og ubearbejdede traumer m.m.

Som regel kan vi håndtere store

arbejdsbyrder over en kortere

periode. Men fortsætter arbejdspresset

over en længere periode,

tærer det på kræfterne. Overblik,

koncentration og overskud bliver

svækket og i tilfælde af udbrændthed

er det desværre ofte sådan,

at arbejdsevnen udebliver i meget

lang tid.

Vi ønsker alle at have det godt, når

vi er på arbejde. Og langt de fleste

ønsker også at yde en indsats

og gøre en forskel. Alle – ledere

som medarbejdere – er med til

at skabe et godt arbejdsmiljø. Vi

kan forebygge konflikter, stress og

mistrivsel ved at skabe gode rammer

og finde konstruktive måder

til at tackle de forhindringer, der

dukker op. Måske kan forhindringerne

ligefrem være afsæt for ny

erkendelse og udvikling. Men vi

må starte med at anerkende alles

indsats på arbejdspladsen – både

ledernes og medarbejdernes.

Med venlig hilsen

Jonna Ketwa

Aut.cand.psyk.

8 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET

f

Du kan

Du kan

k


Jonna Ketwa afholder to kurser i psykisk arbejdsmiljø i

oråret:”STRESSHÅNDTERING” samt ”SORG OG KRISE”.

læse mere om disse to kurser længere inde i kursuskataloget.

læse mere om Jonna Ketwa og hvad hun tilbyder udover de to

urser, på hendes hjemmeside: www.psykolog-ketwa.com

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 9

LEDELSESAKADEMIET


HR-Uddannelsen

Vi tilbyder HR-Uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi

Århus med start i januar 2013

HR-Uddannelsen tager 2 år at gennemføre. Uddannelsen er delt op i

flere moduler.

• Personalejura

• HR’s servicering af linieledelsen

• Den strategiske HR-funktion

• Strategisk kompetenceudvikling

• Specialeforløb

• Afgangsprojekt

Ved uddannelsens afslutning kan du bl.a. udvikle og gennemføre en

HR-strategi i tråd med virksomhedens behov og foretage en kompetenceudviklingsprocess.

Ved at have en HR-uddannet medarbejder får virksomheden:

• En HR-strategi der er målrettet efter virksomheden mål og behov

• En HR-indsats som foretager bevidste valg og retter sig mod organisationens

behov

• Stærke HR-kompetencer der gør en forskel i virksomheden

Kontakt os for yderligere oplysninger.

AU i Ledelse

Tages over 2 år. Fordelt på 6 moduler

• AU23: start: 21. januar 2013

Pris for hele uddannelsen: kr. 81.500,-

Der betales pr. modul, men tilmelding er for hele uddannelsen.

Lederuddannelsen i Grønland er en akademiuddannelse for ledere,

der kvalificerer dig til at varetage lederroller på tværs af de traditionelle

faggrænser og funktionsområder, fx som koordinator, konsulent, coach,

projektleder, teambuilder, kompetenceudvikler osv.

Uddannelsen henvender sig til ledere på alle niveauer i organisationen.

Derudover er uddannelsen relevant, hvis du er projektleder, koordinator

eller lignende.

10 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET & KURSUSAFDELINGEN


Ingerlatsisoq

– Basislederuddannelse

12 dage fordelt på 3 moduler.

Undervisningen foregår på grønlandsk.

Pris: kr. 18.750,-

• IN025 2013

Modul 1: 5.-8. februar

Modul 2: 12.-15. marts

Modul 3: 23.-26. april

Der er AMA

på dette kursus.

D.v.s. rejse og

ophold bliver

betalt af

AMA-midler

Det overordnede formål med denne uddannelse er at lære, hvad god

ledelse er, og hvordan man bliver en kompetent leder.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere/lederaspiranter

i afdelinger eller enheder.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af uddannelsen, at du og din

arbejdsplads vil investere tid og kræfter i at afprøve teorier og redskaber

i praksis.

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 11

LEDELSESAKADEMIET


Aqutsisoq

– Den Grundlæggende Lederuddannelse

15 dage fordelt på 4 moduler. Pris: kr. 22.750,-

• AQ044 (på grønlandsk) 2013, Nuuk:

Modul 1: 29. januar-1. februar

Modul 2: 5.-8. marts

Modul 3: 16.-19. april

Modul 4: 4.-6. juni

• AQ045 (på dansk) 2013, Ilulissat:

Modul 1: 22.-25. januar

Modul 2: 26. februar-1. marts

Modul 3: 9.-12. april

Modul 4: 28.-30. maj

Der er AMA

på dette kursus.

D.v.s. rejse og

ophold bliver

betalt af

AMA-midler

Det overordnede mål med denne uddannelse er at lære, hvad god

ledelse er og hvordan man bliver en kompetent leder.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere på

mellemniveau og er udviklet i samarbejde med Erhvervsakademi Århus

– tidligere Århus Købmandsskole.

Uddannelsen er godkendt af Ledernes Hovedorganisation.

12 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Aqutsisoq Brush Up

Nyt tilbud til alle ledere, der har gennemgået Aqutsisoq

Trænger du til at få genopfrisket dit fokus på ledelsesrollen?

Aqutsisoq er blevet opdateret med ny inspiration, nye værktøjer og øget

indsigt i dine egne muligheder som leder. Derfor synes vi også at alle

ledere, der tidligere har gennemgået Aqutsisoq, skal have et tilbud om

at blive opdateret med uddannelsens nye indhold.

Aqutsisoq Brush Up er et 4-dages lederkursus med bl.a. følgende

indhold:

• Hvordan gik det med din personlige handlingsplan?

• Anerkendende Ledelse

• Analyse af din Person Profil (Thomas profilen)

• Motivation og belønning

• Ledelse i Grønland

• Forandringsledelse

• Den vanskelige samtale

• Lederstile, drøftelse ud fra kendte eksempler fra erhvervslivet

Kurset er med AMA-midler. Dvs. rejse og ophold bliver betalt for deltagere

der kommer udenfor Nuuk. Kursusdeltagerens arbejdsplads sørger

for dagpenge.

Pris: kr. 5.950,-

NYHED!

AU fag

AU: Akademi Uddannelse

Undervisningen forløber over 15 gange og består af

60 lektioner, fra februar til juni. De forskellige fag

afsluttes med eksamen.

Du kan tage fagene i det tempo du ønsker,

men vi anbefaler at du tager ét fag pr. halve år,

pga. studiebelastningen pr. fag.

Deltagelse i ét AU-fag koster kr. 6.000,- pr. deltager.

Bemærk: Al undervisning foregår på dansk.

Læs om fagene og hvilke vi udbyder på vores hjemmeside www.kursus.

gl. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 34 25

82 eller e-mail kursus@ninuuk.gl

PERSONALEJURA

STATISTIK

GLOBAL ØKONOMI

13


NYREvIDERET!

Ammaassisoq – HK-efteruddannelse

På uddannelsens modul 1 vil du blive undervist i fag som

erhvervsøkonomi, IT, samfundsfag, organisation og ledelse.

Derefter vil du kunne specialisere dig i en retning:

• Sagsbehandlingslinjen

• Erhvervsøkonomilinjen

Vi har i mange år udbudt efteruddannelsen

til hele Grønland og i år har vi revideret

uddannelsen så den er blevet endnu

mere tidsvarende.

Uddannelsen er fordelt på 3 moduler,

og hvert modul varer 3 uger.

Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Pris for hele uddannelsen: kr. 35.000,-

• Modul 1: 11. februar-1. marts

• Modul 1: 15. april-6. maj

• Modul 2 EØ/AS: 9.-27. september

• Modul 3 EØ/AS: 11.-29. november

Der er AMA

på dette kursus.

D.v.s. rejse og

ophold bliver

betalt af

AMA-midler

Du skal være opmærksom på at mange af underviserne er dansksprogede

så det er klart en fordel at du er god til dansk.

Ammaassisoq henvender sig til dig, som tidligere er uddannet HK’er

med en STI- eller EFG baggrund. Uddannelsen er beregnet for dig som

er i arbejde.

Yderligere oplysninger og tilmelding

foregår på www.kursus.gl

Har du spørgsmål, er du velkommen

til at kontakte os på tlf.: 34 25 82

eller e-mail kursus@ninuuk.gl

14 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET & KURSUSAFDELINGEN


Mediatoruddannelse

Konflikter opstår, hvor mennesker mødes.

Konflikter er et livsvilkår – et livsvilkår for

mennesker og organisationers virkemåder.

Konflikter er således en naturlig del af vores

hverdag, og kan – med mod og rette værktøjer

– løses og bane nye konstruktive veje.

Mediation (”at stille sig i midten”) vinder tiltagende udbredelse som

metode til at møde og løse konflikter konstruktivt ved anvendelse af

mediators kompetencer indenfor kommunikation, konflikthåndtering og

kulturforståelse.

Bliv certificeret mediator og få et personligt ledelsesværktøj.

Pris: kr. 19.995,-

• Modul 1: 26.-28. februar 2013, Nuuk

• Modul 2: 9.-11. april 2013, Ilulissat

Projektstyring

På grønlandsk

Projektarbejdsformen bliver mere og mere udbredt i Grønlandske virksomheder

som følge af større kompleksitet i opgaverne og en erkendelse

af, at det at arbejde sammen på tværs af faglige og individuelle

kompetencer er en væsentlig udfordring. Organisering og ledelse af

projekter er blevet en nødvendig ledelsesdisciplin.

Kurset henvender sig til projektledere og projektdeltagere i private eller

offentlige virksomheder.

Kurset foregår på grønlandsk. Deltagerens egne projekter danner grundlag

for undervisningen. Der veksles mellem oplæg, øvelser og sparring i

mindre grupper, modeller og metoder i praksis.

Pris: kr. 6.100,-

Der er AMA

på dette kursus.

D.v.s. rejse og

ophold bliver

betalt af

AMA-midler

www.kursus.gl

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 15

LEDELSESAKADEMIET


Projektstyring og projektledelse

På dansk

Et projekt indeholder altid et element af noget nyt. Samtidig kræver

denne arbejdsform også nogle skræddersyede værktøjer. Kurset giver

dig indblik i de særlige muligheder og problemstillinger, der er forbundet

med at arbejde med og lede projekter. Det giver dig også kendskab til

nye planlægnings- og styringsværktøjer. Kurset henvender sig til alle

der dagligt eller jævnligt arbejder med projekter og sidder i stillinger

som f.eks. koordinatorer, projektledere, fagligt ansvarlige og tovholdere.

Undervisningen veksler mellem, oplæg, diskussioner og øvelser. Dine

erfaringer og eksempler fra din dagligdag vil indgå som en vigtig del af

forløbet.

Kurset afholdes på dansk på dansk og varer 3 dage.

Pris: kr. 6.100,-

Diplomuddannelse i projektledelse

Formålet med diplomfaget Projektledelse er, at give dig et teoretisk

grundlag for at arbejde som projektleder eller projektdeltager. På faget

udvikler du dine kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse

og lede projekter og til at forstå og anvende projekter som dynamiske,

integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du kombinere, analysere og vurdere

den teori om såvel projektstyring og projektledelse knyttet til fagets indhold

og anvende disse refelkteret på praksisnære problemstillinger.

Fagets indhold

På Projektledelse kommer du bl.a. til at fordybe dig i Projektorganisering,

strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling samt Projektstyring,

opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation.

Pris: kr. 10.000,- pr. deltager

16 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Effektiv forhandlingsteknik

Formålet med kurset er, at deltagerne vil blive i stand til:

• At beskrive styrker og svagheder ved egen forhandlingsstil

• Forberede og strukturere forhandlinger gennem anvendelse af de syv

fundamentale begreber inden for principforhandling

• Forberede og planlægge en forhandling på en systematisk, fleksibel

og effektiv måde

• Kommunikere mere effektivt ved at benytte de tre kommunikationsveje:

verbal, nonverbal og paraverbal

• Kurset er udviklet i samarbejde med The International Negotiating

Academy.

Pris: kr. 3.900,-

Grundlæggende bogføring

Her er målet bl.a. at kursisten opnår kendskab til økonomifunktionens

grundlæggende opgaver i virksomheden, regnskabets opbygning, afstemning

af kasserapporter, resultatbudgetter, arbejde i Excel og meget

mere.

Der kræves ingen særlige forudsætninger inden for regnskab. Kurset er

grundlæggende, og det betyder vi starter fra bunden, så kurset er velegnet

for personer, der skal til at arbejde med bogholderi eller trænger

til en opfriskning af de elementære funktioner i at føre regnskab.

Varighed: 48 lektioner. Min. antal: 6 (maksimum 20)

Pris: 5.900,-

Vidste du at, der de sidste 10 år har

været mere end 1.000 ledere

igennem vores lederuddannelser?

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 17

LEDELSESAKADEMIET


Lærdom er en skat, som følger sin ejer overalt

– kinesisk ordsprog

18 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Præsentationsteknik i praksis

Kurset henvender sig til dig, der har brug for at præsentere store eller

små oplæg for andre, formidle stof, undervise eller på anden måde være

på.

Udbytte

Du vil lære at præsentere og informere om ideer, produkter, regler og

projekter på en både overbevisende, interessant og tillidsskabende

måde. Og du vil lære at forberede præsentationen både med hensyn

til målgruppen, præsentationens formål og det præsentationstekniske.

Indhold

Nogle oplægsholdere evner at brænde igennem så budskabet virkelig

kommer til at stå lysende klart. Andre oplægsholdere kan tage livet ud

af selv den mest interessante problemstilling. På kurset får du indblik i

de mange brugbare værktøjer, som giver dig mulighed for at forberede,

opbygge og fremføre præsentationer, der ligger langt over gennemsnittet.

Du vil komme til at arbejde med din personlige præsentationsstil

og alle deltagere vil i løbet af kurset få mulighed for selv at holde korte

oplæg.

• Den gode præsentation – hvad er det?

• Mennesker er forskellige.

• Formål – hvad skal dine tilhørere vide, kunne og mene?

• Hukommelse og læring.

• Din personlige stil.

• Forberedelse af præsentationen.

• Håndtering af indvendinger og spørgsmål.

• Kropssprogets betydning.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling og mange praktiske

øvelser alene eller i mindre grupper.

Underviser:

Teddy Westh Nielsen

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 19

LEDELSESAKADEMIET


Fra kollega til leder

Deltagere

Alle, der er blevet forfremmet til en lederstilling og måske endda skal

være leder for deres tidligere kollegaer.

Udbytte

For den nye leder rejser der sig helt naturligt en lang række spørgsmål.

Dette kursus vil give svar på en del af dem. Det vil give dig en forståelse

for hvad det vil sige at være leder. Du vil få forståelse for og inspiration

til hvordan mange af dagligdagens situationer og problemstillinger med

medarbejderne håndteres. Du vil lære konkrete og brugbare teknikker

og metoder - både nogle, du kan brug i forhold til dig selv og nogle, du

kan bruge i forhold til dine medarbejdere.

Indhold

Én ting er sikker: At være kollega og være leder er to forskellige ting.

Derfor er det nødvendigt, at den nye leder investerer tid i at sætte sig

ind, hvad det vil sige at være leder.

• Lederens opgaver, roller, udfordringer og dilemmaer.

• Leder eller kollega?

• Bevidst og ubevidst kommunikation

• Kommunikationen i hverdagen.

• Mennesker er forskellige - medarbejdere er forskellige.

• Den vanskelige samtale.

• Hvordan formidles tanker, ideer, planer og beslutninger.

• Det værdsættende fokus.

• Kunsten at give feedback.

• Uddelegering af opgaver.

• Konflikter og deres håndtering.

• Din personlige vision som leder.

Form

Der vil være tale om en vekselvirkning mellem teori- og metodeoplæg,

refleksion og praktiske øvelser, hvor deltagerne arbejder med hinanden.

Underviser:

Teddy Westh Nielsen

20 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Hvis du tænker for længe over det næste skridt,

kommer du til at tilbringe livet på et ben

– kinesisk ordsprog

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 21

LEDELSESAKADEMIET


Microsoft Office pakken

Vi kan også tilbyde undervisningen i din by!

Vi tilbyder kurser i version 2007 og 2010.

• Excel grundlæggende og udvidet

• Word tekstbehandling og grafiske virkemidler

• Outlook

• PowerPoint

Excel og Word kurserne tager 16 lektioner, fordelt på 2 dage.

Outlook og PowerPoint kurserne tager 8 lektioner og tages på én dag.

Vi er dog fleksible og kan sammensætte undervisningen så det passer

til dit og virksomhedens behov.

Se vores hjemmeside for kommende IT kurser.

Vi kan tilbyde undervisningen på grønlandsk og på dansk!

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Adobe

InDesign

C.S. 5.5

Vi kan også tilbyde

undervisningen i din by!

InDesign er et program der

bruges til tryksager, kortproduktion

o.l.

Indhold bl.a.:

• at bruge menulinjen, tools

bjælken, control paletten, workspace

paletten

• at redigere med tekst og grafik

• at lave brochurer/pjecer med brug af mastersider, grafikelementer og

layers

• at pakke dokumenter til transport, f.eks. til trykkeri, samt udskriftmuligheder

Vi kan tilbyde undervisningen på grønlandsk og på dansk!

Kontakt os for yderligere oplysninger.

22 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Grundværktøjer til din arbejdsdag

Kurset indholder et sæt af emner, der henvender sig til forskellige

grupper af medarbejdere i enkelte virksomheder eller organisationer.

Afholdelse af dette kursus strækker sig 5 dage. Kurserne tænkes

afholdt primært i byer på kysten.

Medarbejdere på stedet får en mulighed for en hurtig og effektiv

tilegnelse af nogle praktiske værktøjer, der kan tilpasses den enkelte

virksomheds specifikke behov og kultur.

Kurset indeholder nedenstående emner:

Indhold Varighed

Mødeledelse 1 dag

Referat og notatteknik 1 dag

Personlig planlægning (Outlook 2007) ½ dag

Excel grundlæggende 2007 1½ dag

PowerPoint grundlæggende 2007 1 dag

Dage i alt 5 dage

Målgruppe:

Alle, der ønsker at udbygge deres

kundskaber i Office-pakken samt

forbedre deres effektivitet i arbejdsdagen.

Det kan være:

• Sekretærer i både offentlige og

private virksomheder

• Koordinatorer inden for mange områder

• Receptionister

• Bogholdere eller anden regnskabsfunktion

• Anden administrativ personale

Der er AMA

på dette kursus.

D.v.s. rejse og

ophold bliver

betalt af

AMA-midler

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 23

LEDELSESAKADEMIET


De 7 principper

OFFENTLIG FORVALTNING

Kurset er udviklet specielt til HK medarbejdere i den grønlandske forvaltning.

Med udgangspunkt i 7 grundlæggende forvaltningsprincipper

arbejder vi med konkrete tjeklister for procedurerne i forbindelse med

aktindsigt og partshøring m.v.

Du vil efter kurset have opnået forståelse for forvaltningsprincippernes

betydning for god forvaltningsskik.

Kurset varer 4 dage og er til dig som arbejder med sagsbehandling i

den offentlige forvaltning.

Pris:

Kr. 5.800,- ved 8 deltagere

Kr. 4.640,- ved 10 deltagere

Kr. 3.867,- ved 12 deltagere

Der er AMA

på dette kursus.

D.v.s. rejse og

ophold bliver

betalt af

AMA-midler

24 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


SORG OG KRISE

– Hvad kan du gøre?

Deltagere: Kurset er for både ledere og medarbejdere, der arbejder

med mennesker. Særligt ansatte i HR-afdelinger, sagsbehandlere o.l. vil

få særlig gavn af kurset.

Udbytte: Opnå forståelse for hvad sorg er og hvordan sorg kan håndteres

– både privat og på arbejdet. Opnå indsigt i, hvornår nogen er i

krise og hvad man som chef, kollega og medmenneske kan gøre for at

hjælpe den kriseramte.

Indhold: Kurset beskriver hvad sorg og sorgens faser er med det formål

at give redskaber til at omgås og håndtere mennesker i sorg. Kriser og

posttraumatisk stress beskrives, således at man opnår indsigt i, hvornår

en person er i krise og hvordan det kan udvikle sig. Der undervises i

personlighedstyper og samtaleteknikker som har særligt

fokus på at guide mennesker i sorg og krise.

Form: Oplæg, cases, praktiske øvelser,

refleksion og diskussion.

Underviser: Jonna Ketwa, autoriseret

privatpraktiserende psykolog med mange

års erfaring i behandling af mennesker i

sorg og krise samt undervisning og supervision

af personale som arbejder med

mennesker.

Maks. antal deltagere: 12 personer

Kurset varer 2 dage, begge dage kl. 9-16.

Pris: kr. 4.900,-


STRESSHÅNDTERING

– Forebyg stress

Deltagere: Både ledere og medarbejdere i den private og offentlige

sektor.

Udbytte:

Lære at kende signalerne på stress, få indsigt i egne ressourcer og begrænsninger,

få overblik og redskaber til at afhjælpe stress.

Indhold: Først opnås indsigt i hvad stress er – bl.a. de fysiske og psykiske

symptomer på stress. Stress på arbejdspladsen beskrives. For

at bearbejde og håndtere stress, beskrives hyppige årsager til stress.

Ligeledes er indsigt i egne ressourcer og begrænsninger vigtige ifht.

at håndtere stress. Målet er at lære egne symptomer og grænser ifht.

stress at kende, så man kan forebygge udviklingen af stress. Til sidst

beskrives redskaber til at håndtere stress samt bud på, hvornår der er

behov for professionel hjælp.

Form: Vekslen ml. oplæg, praktiske

øvelser, cases, refleksion og

diskussion.

Underviser: Jonna Ketwa, autoriseret

privatpraktiserende psykolog

med mange års erfaring i at yde

terapi til individuelle klienter – herunder

mange med stress. Ligeledes erfaring

med undervisning, supervision,

coaching og kurser for virksomheder i

Grønland.

Maks antal deltagere: 12 personer.

Kurset varer 2 dage, kl. 9-16

begge dage.

Pris: kr. 4.900,-

26 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Sundhedsfremmende projekter

3-dages kursus!

Formålet er:

• At give dig teoretisk og praktisk viden om, hvad trivsels- og sundhedsfremme

på arbejdspladsen indebærer, så du kan vurdere potentialet

ved forskellige indsatser, og hvad der er meningsfyldt at arbejde

med på din arbejdsplads

• At du får overblik over gode cases fra ind- og udland, så du kan udvikle

professionelle projekter ud fra nyeste evidens

• At du får indblik i forskellige målemetoder for sundhedsfremme og

trivsel på arbejdspladsen – lige fra målinger af social kapital til facts

om sygefravær og fastholdelse af medarbejdere

• At klæde dig på til den etiske dimension ved arbejdet med sundhedsfremme

på arbejdspladsen. Hvor går grænsen, hvad kan vi indføre og

blande os i, og hvorfor?

Form

Allerede på kurset går du i gang med at udvikle det trivsels- og sundhedsfremmende

arbejde på din arbejdsplads, idet kurset tager afsæt i

dine udfordringer og konkrete arbejdsopgaver. Underviserne fungerer

som mentorer for dit arbejde, så best practice indarbejdes i dine trivsels-

og sundhedsfremmende projekter. Kurset veksler mellem undervisning,

gruppeøvelser og udvikling af dit sundhedsfremmende projekt.

Din leder inviteres med på den sidste dag (ca. 2 timer), hvor du i mellemtiden

har kunnet undersøge faglige spørgsmål og afklare med kollegaer

og ledere, hvad der kan implementeres på din arbejdsplads.

Undervisere

Mads Andreasen, cand.scient. i Idræt og Sundhed, procesleder- og

psykologiuddannet samt partner i SundUddannelse.

Krista Ebsen Blaabjerg, cand.scient.soc. og organisationskonsulent i

SundUddannelse.

Deltagere

For konsulenter og andre der arbejder med sundhedsfremme, organisationsudvikling,

trivsel, motivation, kommunikation og ledelsesudvikling

på en offentlig arbejdsplads, eks. HR-konsulenter, sundhedskonsulenter,

udviklingskonsulenter, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 27

LEDELSESAKADEMIET


Internationalt samarbejde

og forhandling – Kina

Mål med kurset

På kurset ”Internationalt samarbejde og forhandling – Kina” fokuserer vi

på udvalgte emner som ledelse og forhandling i kinesisk kultur, som er

vigtige observationspunkter, når du samarbejder med kinesere.

Målet er at gøre dig bevidst om, de væsentlige forskelle i tilgang til

f.eks. ledelse og forhandling, samtidig med du får et indblik i, hvad de

mest typiske forskelle betyder for din måde at kunne agere i situationen.

Vi fokuserer på kinesisk kultur og arbejder ikke med interkulturelt samarbejde

generelt i forretningslivet. Men måske bliver du også bedre til

generelt at håndtere forskellighed i arbejdslivet.

Du lærer

• Kinesisk kultur og værdier – set i forhold til danske

• Ansigt, respekt og ære

• Forhandling, herunder hvordan kinesere agerer og hvordan de fungerer

som gruppe, hvordan du kan styre forhandlingsklimaet, hvornår

presser du, hvornår er du høflig og hvornår træder du i karakter?

• Forhandlingsfrokosten – hvordan spiser man?

• Protokol og adfærd – hvordan gebærder man sig som gruppe, eller

eksponerer sig som individualister uden koordinering?

Kursets indhold og form

Kurset byder på en generel introduktion til kinesisk kultur og værdier,

samt de vigtigste observationspunkter du som dansker skal være opmærksom

på, når du samarbejder med kinesere. Gennem et simuleret

forhandlingsforløb træner du typiske situationer, der vil opstå i praksis,

når du forhandler i Kina eller med kinesere.

Undervisere

Underviserne er to erfarne kinaeksperter med flerårig arbejds- og

opholdserfaring fra Central- og Nordkina samt national og international

ledelseserfaring fra Europa og USA.

Birthe Markman (M Sc. Linguistics and Business) har arbejdet som

konsulent i Danmark siden 1998 med speciale i virksomhedskulturer og

er en erfaren facilitator ift. konferencer på flere sprog og at få kulturer

til at arbejde sammen. Hun har mange års erfaring i ledelsescoaching

i Europa og USA. Peter Bechlund (M Sc. Business and Economics)

28 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


har omfattende ledelseserfaring

fra skandinaviske og europæiske

private og offentlige virksomheder

med særlige kompetencer

inden for forhandling og

samarbejde på tværs af

virksomhedskulturer.

Målgruppe for kurset

Ledere og medarbejdere,

der indgår i

relationer med kinesere i

forretnings- og arbejdsmæssige

sammenhænge – det være sig

i Kina eller på dansk jord, hvor

kulturmødet har en betydning

for løsningen af opgaven.

Kurset varer 2 dage. Kurset

afholdes i Nuuk. Minimum 12

deltagere.

Pris:

inkl. fuld forplejning etc.

Ved 12 deltagere

kr. 13.350,-

Ved 15 deltagere

kr. 10.600,-

Ved 20 deltagere

kr. 7.995,-

Kontakt

Frank Arnskjold

frar@ninuuk.gl

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 29

LEDELSESAKADEMIET


Siden sidst...

Igen i år har vi haft flere dygtige ledere der blev færdige med deres

uddannelser samt et hold fantastiske mediatorer der blev færdige med

deres uddannelse i maj måned. Stort tillykke til dem alle!

Mediatoruddannelsen, forår 2012. Deltagerne i vilkårlig rækkefølge: Käthe Franklin,

Inger Eriksen, Lone H. Hansen, Christina Malmstrup, Arnánguak´ Holm Olsen, Naya

Mølgaard Fleischer, Karl Kasper Olsen, Esther Arens, Karen Lerch. Med på billedet er

også de to undervisere, Charlotte Bæk Risbjerg og Marianne Spandet Jacobsen.

Ingerlatsisoq, IN020, Sisimiut. Der er desværre ikke et billede hertil. Her er deltagerlisten:

Paninnguaq Heilmann, Charlotte Olsen, Karen Lennert, Joas Korneliussen, John

Guldager, Hansine Therkelsen, Kristine Kruse, Nájannguak Lundblad, Bettina Abelsen

Hansen, Amalie Johansen, Bitten Heilmann, Amalia Møller, Karl Olsen og Karoline

Berthelsen.

30 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

LEDELSESAKADEMIET


Aqutsisoq – den grundlæggende lederuddannelse, hold AQ039. Deltagerne i vilkårlig

rækkefølge: Heinrich Sørensen, Per Thomas Sørensen, Michael Vinum Lund, Halie

Overvad, Roar Heini Olsen, René Andersen, Evy Holding, Sherida Battersby, Louise

A. B. Qujaukitsoq, Sarah Thode Andersen, Mads Byrialsen, Agnethe Inusugtok, Nuka

Lukassen, Arnajara Poulsen, Vivi Christiansen, Aviaja Chemnitz, Gitte Baunsgård

Petersen, Søren Skærlund, Mathilde E. Hansen og Johanne Munch.

Ingerlatsisoq – basislederuddannelse, hold IN019 – Nuuk. Vilkårlig rækkefølge: Kent

S. Andersen, Nuka J. Petersen, Gedion Kristiansen, Hans Lukassen, Abia Ringsted,

Frederikke Hammond, Naasunnguaq Therkelsen, Jan K. Olsen, Jørgen Kristoffersen,

Bentia Lund Kielsen, Mona Petersen, Ivalo Didriksen, Ellen Simonsen, Kirsten Enoksen,

Ane Marie Jakobsen, Nikolaj Petersen.

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK 31

LEDELSESAKADEMIET


SKRæDDERSYEDE KURSER

OG UDDANNELSESFORLØB!

Vi udvikler særlige kurser og uddannelsesforløb

målrettet din virksomheds behov.

Det er bl.a.:

• MUS samtaler

• Konflikthåndtering og samarbejde

• IT kurser

Og meget mere!

Ring til os for at høre nærmere, og få

et tilbud til netop din virksomhed!

Tlf.: 34 25 82 · E-mail: kursus@ninuuk.gl

Pisortatut Ilisimatusarfik · Ledelsesakademiet

Niuernermik Ilinniarfik · Grønlands Handelsskole

Postboks 1038 · 3900 Nuuk · E-mail: kursus@ninuuk.gl · Tlf. 34 25 82 · Fax: 31 26 14

Frank Arnskjold

Daglig Leder

Direkte tlf.: +299 34 25 82

Fax: +299 31 26 14

Email: frar@ninuuk.gl

Hanne Kirkegaard

Kursuskoordinator

Direkte tlf.: +299 34 25 89

Fax: +299 31 26 14

Email: haki@ninuuk.gl

Dorte Lisbjerg

Kursuskoordinator

Direkte tlf.: +299 34 25 84

Fax: +299 31 26 14

Email: doli@ninuuk.gl

More magazines by this user
Similar magazines